Donesena Odluka o povećanoj razini službenih kontrola pri uvozu kukuruza za ishranu ljudi

12. svibnja 2015.

Vijeće ministara Bosne i Hercegovine je, na prijedlog Agencije za sigurnost hrane BiH, u suradnji s mjerodavnim tijelima Bosne i Hercegovine, entiteta i Brčko distrikta BiH donijelo Odluku o povećanoj razini službenih kontrola pri uvozu kukuruza za ishranu ljudi. Ovom Odlukom propisuju se pravila o povećanoj razini službenih kontrola pri uvozu kukuruza za ishranu ljudi […]