Propisi o hrani van snage

U nastavku je spiska propisa koji su na prijedlog Agencija za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine, u saradnji sa nadležnim organima entiteta i Brčko Distrikta BiH, stavljeni van snage:

NazivBSHRSRObrađivačSG BiHDatum prestanka
Lista priznatih prirodnih mineralnih voda i prirodnih izvorskih voda u BiHpreuzmipreuzmiпреузмиAgencija za sigurnost hrane BiH1/2313.2.2024
Lista stonih voda u BiHpreuzmipreuzmiпреузмиAgencija za sigurnost hrane BiH1/2313.2.2024
Lista priznatih prirodnih mineralnih voda i prirodnih izvorskih voda u BiHpreuzmipreuzmiпреузмиAgencija za sigurnost hrane BiH21/226.1.2023
Lista stonih voda u BiHpreuzmipreuzmiпреузмиAgencija za sigurnost hrane BiH21/226.1.2023
Lista priznatih prirodnih mineralnih voda i prirodnih izvorskih voda u BiHpreuzmipreuzmiпреузмиAgencija za sigurnost hrane BiH1/144.3.2014
Lista priznatih prirodnih mineralnih voda i prirodnih izvorskih voda u BiHpreuzmipreuzmiпреузмиAgencija za sigurnost hrane BiH17/1422.4.2014
Lista priznatih prirodnih mineralnih voda i prirodnih izvorskih voda u BiHpreuzmipreuzmiпреузмиAgencija za sigurnost hrane BiH31/1430.6.2014
Lista priznatih prirodnih mineralnih voda i prirodnih izvorskih voda u BiHpreuzmipreuzmiпреузмиAgencija za sigurnost hrane BiH50/148.9.2014
Lista priznatih prirodnih mineralnih voda i prirodnih izvorskih voda u BiHpreuzmipreuzmiпреузмиAgencija za sigurnost hrane BiH71/142.12.2014
Lista priznatih prirodnih mineralnih voda i prirodnih izvorskih voda u BiHpreuzmipreuzmiпреузмиAgencija za sigurnost hrane BiH93/141.9.2015
Lista priznatih prirodnih mineralnih voda i prirodnih izvorskih voda u BiHpreuzmipreuzmiпреузмиAgencija za sigurnost hrane BiH69/154.10.2016
Lista priznatih prirodnih mineralnih voda i prirodnih izvorskih voda u BiHpreuzmipreuzmiпреузмиAgencija za sigurnost hrane BiH74/166.10.2017
Lista priznatih prirodnih mineralnih voda i prirodnih izvorskih voda u BiHpreuzmipreuzmiпреузмиAgencija za sigurnost hrane BiH72/1719.3.2019
Lista stonih voda u BiHpreuzmipreuzmiпреузмиAgencija za sigurnost hrane BiH1/144.3.2014
Lista stonih voda u BiHpreuzmipreuzmiпреузмиAgencija za sigurnost hrane BiH17/141.9.2015
Lista stonih voda u BiHpreuzmipreuzmiпреузмиAgencija za sigurnost hrane BiH69/154.10.2016
Lista stonih voda u BiHpreuzmipreuzmiпреузмиAgencija za sigurnost hrane BiH74/166.10.2017
Lista stonih voda u BiHpreuzmipreuzmiпреузмиAgencija za sigurnost hrane BiH72/1719.3.2019
Naredba o povlačenju s tržišta BiH, privremenoj zabrani uvoza u BiH i provoza kroz BiH sjemena piskavice, te određenih vrsta sjemena i mahunarki porijeklom iz EgiptapreuzmipreuzmiпреузмиAgencija za sigurnost hrane BiH57/1125.10.2011
Naredba o povlačenju s tržišta BiH, privremenoj zabrani uvoza u BiH i provoza kroz BiH sjemena piskavice, te određenih vrsta sjemena i mahunarki porijeklom iz Egipta R(01)preuzmipreuzmiпреузмиAgencija za sigurnost hrane BiH85/1121.11.2011
Naredba o povlačenju s tržišta BiH, privremenoj zabrani uvoza u BiH i provoza kroz BiH sjemena piskavice, te određenih vrsta sjemena i mahunarki porijeklom iz Egipta R(02)preuzmipreuzmiпреузмиAgencija za sigurnost hrane BiH92/1111.11.2016
Naredba o privremenoj zabrani uvoza u BiH, provoza preko teritorija BiH, povlačenju sa tržišta BiH dijetetskih proizvoda koji sadrže sibutraminpreuzmipreuzmiпреузмиAgencija za sigurnost hrane BiH19/1011.11.2016
Naredba o zabrani upotrebe 2,2-Bis (4-hidroksifenil) propana, općenito poznatog kao bisfenol A (BPA), u proizvodnji plastičnih flašica za hranjenje dojenčadi, stavljanja na tržište i uvoza u BiH plastičnih materijala i predmeta namijenjenih da dođu u kontakt sa hranom koji nisu u skladu sa odredbama ove naredbepreuzmipreuzmiпреузмиAgencija za sigurnost hrane BiH43/113.11.2011
Odluka o posebnim uslovima za uvoz određene hrane iz određenih zemalja zbog rizika od kontaminiranosti aflatoksinimapreuzmipreuzmiпреузмиVijeće ministara BiH71/1310.12.2016
Pravilnik o izgledu i načinu korištenja znaka oznake originalnosti, oznake geografskog porijekla i oznake tradicionalnog ugleda hranepreuzmipreuzmiпреузмиVijeće ministara BiH81/1225.12.2019
Pravilnik o jakim alkoholnim i alkoholnim pićimapreuzmipreuzmiпреузмиVijeće ministara BiH87/0823.10.2012
Pravilnik o količini brašna utrošenog za proizvodnju pekarskih proizvodapreuzmipreuzmiпреузмиVijeće ministara BiH76/1027.2.2019
Pravilnik o maksimalno dozvoljenim količinama za određene kontaminante u hranipreuzmipreuzmiпреузмиVijeće ministara BiH37/099.9.2014
Pravilnik o maksimalno dozvoljenim količinama za određene kontaminante u hrani R(01)preuzmipreuzmiпреузмиVijeće ministara BiH39/129.9.2014
Pravilnik o metodama uzorkovanja i analize za službenu kontrolu količine dioksina i polihloriranih bifenila sličnih dioksinim u hranipreuzmipreuzmiпреузмиVijeće ministara BiH43/0928.8.2017
Pravilnik o općem deklariranju ili označavanju upakovane hranepreuzmipreuzmiпреузмиVijeće ministara BiH87/0813.12.2014
Pravilnik o osvježavajućim bezalkoholnim pićima i sličnim proizvodimapreuzmipreuzmiпреузмиVijeće ministara BiH85/0817.9.2016
Pravilnik o osvježavajućim bezalkoholnim pićima i sličnim proizvodima R(01)preuzmipreuzmiпреузмиVijeće ministara BiH54/1117.9.2016
Pravilnik o osvježavajućim bezalkoholnim pićima i sličnim proizvodima R(02)preuzmipreuzmiпреузмиVijeće ministara BiH62/1417.9.2016
Pravilnik o osvježavajućim bezalkoholnim pićima i sličnim proizvodima R(03)preuzmipreuzmiпреузмиVijeće ministara BiH67/1617.9.2016
Pravilnik o označavanju hranjivih vrijednosti hranepreuzmipreuzmiпреузмиVijeće ministara BiH78/1231.12.2016
Pravilnik o označavanju hranjivih vrijednosti upakovane hranepreuzmipreuzmiпреузмиVijeće ministara BiH85/0810.10.2012
Pravilnik o oznakama originalnosti i oznakama geografskog porijekla hranepreuzmipreuzmiпреузмиVijeće ministara BiH27/1026.12.2018
Pravilnik o oznakama tradicionalnog ugleda hranepreuzmipreuzmiпреузмиVijeće ministara BiH27/1026.12.2018
Pravilnik o plastičnim materijalima i predmetima namijenjenim za kontakt sa hranompreuzmipreuzmiпреузмиVijeće ministara BiH42/1020.9.2017
Pravilnik o plastičnim materijalima i predmetima namijenjenim za kontakt sa hranom R(01)preuzmipreuzmiпреузмиVijeće ministara BiH82/1120.9.2017
Pravilnik o upotrebi boja u hranipreuzmipreuzmiпреузмиVijeće ministara BiH85/0830.5.2018
Pravilnik o upotrebi boja u hrani R(01)preuzmipreuzmiпреузмиVijeće ministara BiH30/1130.5.2018
Pravilnik o upotrebi boja u hrani R(02)preuzmipreuzmiпреузмиVijeće ministara BiH63/1430.5.2018
Pravilnik o upotrebi prehrambenih aditiva, osim boja i zaslađivača u hranipreuzmipreuzmiпреузмиVijeće ministara BiH83/0830.5.2018
Pravilnik o upotrebi zaslađivača u hranipreuzmipreuzmiпреузмиVijeće ministara BiH83/0830.5.2018
Pravilnik o upotrebi zaslađivača u hrani R(01)preuzmipreuzmiпреузмиVijeće ministara BiH18/1330.5.2018
Pravilnik o upotrebi zaslađivača u hrani R(02)preuzmipreuzmiпреузмиVijeće ministara BiH68/1430.5.2018
Pravilnik o uslovima upotrebe prehrambenih aditiva u hrani namijenjenoj za ishranu ljudipreuzmipreuzmiпреузмиVijeće ministara BiH83/0830.5.2018
Pravilnik o voćnim sokovima, voćnim nektarima i sličnim proizvodimapreuzmipreuzmiпреузмиVijeće ministara BiH87/081.1.2020
Pravilnik o voćnim sokovima, voćnim nektarima i sličnim proizvodima R(01)preuzmipreuzmiпреузмиVijeće ministara BiH28/111.1.2020
Uputstvo o obliku, sadržaju i načinu vođenja knjige evidencije utroška brašnapreuzmipreuzmiпреузмиAgencija za sigurnost hrane BiH11/1128.2.2019
Lista priznatih prirodnih mineralnih voda i prirodnih izvorskih voda u BiHpreuzmipreuzmiпреузмиAgencija za sigurnost hrane BiH20/1930.4.2020
Lista stonih voda u BiHpreuzmipreuzmiпреузмиAgencija za sigurnost hrane BiH20/1930.4.2020
Lista priznatih prirodnih mineralnih voda i prirodnih izvorskih voda u BiHpreuzmipreuzmiпреузмиAgencija za sigurnost hrane BiH24/2029.1.2021
Lista stonih voda u BiHpreuzmipreuzmiпреузмиAgencija za sigurnost hrane BiH24/2029.1.2021
Pravilnik o maksimalnim nivoima ostataka pesticida u i na hrani i hrani za životinje biljnog i životinjskog porijeklapreuzmipreuzmiпреузмиVijeće ministara BiH89/128.11.2012
Pravilnik o maksimalnim nivoima ostataka pesticida u i na hrani i hrani za životinje biljnog i životinjskog porijekla R(01)preuzmipreuzmiпреузмиVijeće ministara BiH92/1727.12.2017
Pravilnik o maksimalnim nivoima ostataka pesticida u i na hrani i hrani za životinje biljnog i životinjskog porijekla R(02)preuzmipreuzmiпреузмиVijeće ministara BiH21/1910.8.2021
Lista priznatih prirodnih mineralnih voda i prirodnih izvorskih voda u BiHpreuzmipreuzmiпреузмиAgencija za sigurnost hrane BiH6/2112.4.2022
Lista stonih voda u BiHpreuzmipreuzmiпреузмиAgencija za sigurnost hrane BiH6/2112.4.2022
Pravilnik o čaju, biljnom čaju, voćnom čaju i instant čajupreuzmipreuzmiпреузмиVijeće ministara BiH54/1115.4.2023