FUZIP: Obavijest o zabrani uvoza pošiljke mandarina podrijetlom iz Republike Hrvatske

20. studenoga 2023.

Federalna uprava za inspekcijske poslove (FUZIP) obavijestila je 17. studenoga 2023. godine Agenciju za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine o zabrani uvoza pošiljke mandarina podrijetlom iz Republike Hrvatske u Bosnu i Hercegovinu zbog utvrđene prisutnosti pesticida klorpirifosa (chlorpyrifos). Uporaba navedenog pesticida zabranjena je u poljoprivrednoj proizvodnji u Bosni i Hercegovini, kao i u zemljama Europske […]

FUZIP: Krumpir s nedopuštenom količinom kadmija uništen

30. prosinca 2022.

Agenciji za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine dostavljen je zapisnik Federalne uprave za inspekcijske poslove od 29. prosinca 2022. godine u kojem se navodi da je „bio organski krumpir“, poduzeća „Marinada“ d.o.o. u količini od 24580 kg u kojem je utvrđena nedopuštena količina kadmija uništen na depou Općine Čitluk. Uništavanje je obavljeno od strane J.P. […]

Objavljen Pravilnik o maksimalnim razinama ostataka pesticida u i na hrani i hrani za životinje biljnog i životinjskog podrijetla

10. kolovoza 2021.

U „Službenom glasniku BiH“, broj 48/21 objavljen je Pravilnik o maksimalnim razinama ostataka pesticida u i na hrani i hrani za životinje biljnog i životinjskog podrijetla, koji je donesen na prijedlog Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine na 41. sjednici Vijeća ministara Bosne i Hercegovine. Navedenim pravilnikom određuju se najveće razine ostataka pesticida (Maximum […]

ZENODO: Objavljeni rezultati monitoringa ostataka pesticida i veterinarsko-medicinskih proizvoda u  BiH

27. siječnja 2021.

Rezultati Monitoringa ostataka pesticida u i na hrani biljnog i životinjskog podrijetla u Bosni i Hercegovini za 2017. i 2018. godinu, te rezultati Monitoringa ostataka veterinarsko-medicinskih proizvoda i drugih supstanci kod živih životinja i proizvoda životinjskoga podrijetla u BiH za 2018. godinu objavljeni su na digitalnom repozitoriju Zenodo (https://zenodo.org). Radi se o podatcima koje je […]

Ostaci pesticida u hrani u EU i BiH u 2018. godini

14. travnja 2020.

Europska agencija za sigurnost hrane (European Food Safety Authority, EFSA) objavila je Izvješće o ostacima pesticida u hrani u Europskoj uniji u 2018. godini. Izvješće se temelji na podacima dobijenim  u sklopu službenih nacionalnih kontrolnih planova koje provode države članice EU, Island i Norveška i uključuje ciljano i nasumično uzrokovanje. U 2018. godini, od ukupno […]

Jačanje kapaciteta za nadzor i kontrolu ostataka pesticida u i na hrani biljnog i životinjskog podrijetla

12. listopada 2018.

S ciljem unaprjeđenja sustava kontrole ostataka pesticida u hrani, u razdoblju od 8. – 12. listopada 2018. godine, u Mostaru, Sarajevu i Banja Luci održan je ciklus specijaliziranih treninga pod nazivom „Jačanje kapaciteta za nadzor i kontrolu ostataka pesticida u i na hrani biljnog i životinjskog podrijetla“, koji je organizirala Agencija za sigurnost hrane Bosne […]

Rezultati Programa kontrole ostataka pesticida u i na hrani biljnog podrijetla u Bosni i Hercegovini za 2017. godinu

12. siječnja 2018.

Oko 98% uzoraka hrane analiziranih u okviru Programa kontrole ostataka pesticida u i na hrani biljnog podrijetla u Bosni i Hercegovini za 2017. godinu ne sadrži ostatke pesticida ili ih sadrži u tragovima koji su u dopuštenim granicama. Procjenom rizika utvrđeno je da je malo vjerojatno da dugotrajna i kratkotrajna izloženost utvrđenim koncentracijama pesticida predstavlja […]

Obuka o izgradnji kapaciteta za procjenu rizika u području sigurnosti hrane i hrane za životinje i razvoju baze podataka o kemijskim kontaminantima

30. lipnja 2017.

Obuka na temu „Izgradnja kapaciteta za procjenu rizika u području sigurnosti hrane i hrane za životinje i razvoju baze podataka o kemijskim kontaminantima“ održana je u okviru Projekta razvoja tržišne poljoprivrede II (FARMA II), u razdoblju od 20.- 22. lipnja 2017. godine u Mostaru. Obuka je bila namijenjena službenicima Agencije za sigurnost hrane Bosne i […]

VM BiH: Usvojeno Izvješće o provedenom programu praćenja (monitoringa) ostataka pesticida u i na proizvodima biljnog podrijetla u Bosni i Hercegovini u 2016. godini

30. prosinca 2016.

Na prijedlog Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine, Vijeće ministara Bosne i Hercegovine je na 87. sjednici održanoj 29. prosinca 2016. godine usvojilo Izvješće o provedenom programu praćenja (monitoringa) ostataka pesticida u i na proizvodima biljnog podrijetla u Bosni i Hercegovini u 2016. godini. Navedeni monitoring provela je Agencija za sigurnost hrane Bosne i […]

Održana ekspertska misija na temu „Laboratorijska analiza pesticida i kontaminanata u hrani“

8. srpnja 2016.

Agencija za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine je, u suradnji s TAIEX-om (Technical Assistance and Information Exchange), instrumentom Europske komisije za tehničku podršku i razmjenu informacija, u razdoblju od 20.-24.06.2016. godine u Mostaru održala ekspertsku misiju na temu „Laboratorijska analiza pesticida i kontaminanata u hrani“. Cilj je bio pružanje pomoći nadležnim tijelima u BiH i […]