Sporazumi o suradnji

U cilju unapređenja suradnje sa znanstveno-istraživačkim institucijama u Bosni i Hercegovini, Agencija za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine potpisala je Sporazum o znanstveno-istraživačkoj i stručnoj suradnji sa 20 fakulteta koji djeluju u okviru osam Univerziteta u Bosni i Hercegovini.

Sporazumi o znanstveno-istraživačkoj i stručnoj suradnji obuhvaćaju edukaciju znanstvenog i stručnog kadra iz oblasti sigurnosti hrane, učešće u zajedničkim znanstveno-istraživačkim projektima i istraživanjima u oblasti sigurnosti hrane kao i razmjenu rezultata znanstvenih i stručnih istraživanja iz navedenih oblasti.

Ugovorne strane učestvovat će u zajedničkom organiziranju aktuelnih tematskih predavanja iz oblasti sigurnosti hrane, radionica, seminara, okruglih stolova i simpozija. Agencija za sigurnost hrane BiH kao i fakulteti će omogućiti uzajamnu edukaciju studenata, kao i doedukaciju naučnog i stručnog kadra fakulteta i Agencije na naučnim i stručnim skupovima koje se budu organizovala: seminarima, radionicama, okruglim stolovima i predavanjima. Suradnja će se odvijati i kroz razmjenu znanstvene i stručne literature iz oblasti sigurnosti hrane kao i drugim vidovima suradnje prihvatljivim za ugovorne strane.

Popis organizacija uključenih u sporazum o naučno-istraživačkoj i stručnoj suradnji

Naziv institucijeSporazum o suradnji brojDatum potpisivanja
Univerzitet u Bihaću,
Biotehnološki fakultet Bihać
01-1-16-3-608/1101.04.2011.
Univerzitet u Bihaću,
Visoka zdravstvena škola Bihać
01-1-16-3-609/1101.04.2011.
Univerzitet u Banja Luci,
Medicinski fakultet
01-1-16-3-750/1111.04.2011.
Sveučilište u Mostaru,
Medicinski fakultet
01-1-14-2-787/1127.04.2011.
Univerzitet “Džemal Bijedić” u Mostaru,
Agromediteranski fakultet
01-1-16-3-788/1127.04.2011.
Sveučilište u Mostaru,
Fakultet prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti
01-1-16-3-788-1/1127.04.2011.
Sveučilište u Mostaru,
Agronomski i prehrambeno-tehnološki fakultet
01-1-16-3-788-2/1127.04.2011.
Sveučilište/Univerzitet "Vitez” Travnik01-1-16-3-859/1110.05.2011.
Univerzitet u Tuzli01-1-16-3-1965-1/1129.11.2011.
Univerzitet u Banja Luci,
Tehnološki fakultet
01-1-16-3-2058/1102.12.2011.
Univerzitet Istočno Sarajevo,
Tehnološki fakultet Zvornik
01-1-14-2-151-1/1204.05.2012.
Univerzitet u Travniku,
Farmaceutko-zdravstveni fakultet
01-1-14-2-775/1403.07.2014.
Sveučilište u Mostaru,
Agronomski i prehrambeno-tehnološki fakultet
EFSA-BIH Menu projekt,
01-1-14-1-1187-5/16
23.09.2016.
Univerzitet u Bihaću,
Biotehnološki fakultet Bihać
EFSA-BIH Menu projekt,
01-1-14-1-1187-6/16
23.09.2016.
Institut za javno zdravstvo RSEFSA-BIH Menu projekt,
01-1-14-1-1187-7/16
23.09.2016.
Zavod za javno zdravstvo F BiHEFSA-BIH Menu projekt,
01-1-14-1-1187-8/16
23.09.2016.
Univerzitet u Banja Luci,
Tehnološki fakultet
EFSA-BIH Menu projekt,
01-1-14-1-1187-9/16
23.09.2016.
Univerzitet Istočno Sarajevo,
Tehnološki fakultet Zvornik
EFSA-BIH Menu projekt,
01-1-14-1-1187-10/16
23.09.2016.
Univerzitet u Sarajevu,
Poljoprivredno-prehrambeni fakultet
EFSA-BIH Menu projekt,
01-1-14-1-1187-11/16
23.09.2016.
Univerzitet u Tuzli,
Tehnološki fakultet
EFSA-BIH Menu projekt,
01-1-14-1-1187-12/16
23.09.2016.