Hrana za posebne prehrambene potrebe

Stavljanje na tržište hrane za posebne prehrambene potrebe i dodataka prehrani i vođenje Registra

Hrana za posebne prehrambene potrebe

Pravilnikom o hrani za posebne prehrambene potrebe („Službeni glasnik BiH“, broj 72/11) (u daljnjem tekstu: Pravilnik) propisuju se uslovi koje treba ispunjavati hrana za posebne prehrambene potrebe prilikom stavljanja na tržište. Pravilnik možete preuzeti na ovoj poveznici. Agencija za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine, shodno članku 13. Pravilnika, vodi Registar hrane za posebne prehrambene potrebe koja je stavljena na tržište Bosne i Hercegovine. Registar možete preuzeti na ovoj poveznici. Izvod iz registra možete pogledati na dnu ove stranice.

Hrana za posebne prehrambene potrebe je hrana koja se, zahvaljujući svom posebnom sastavu ili posebnom načinu proizvodnje, jasno razlikuje od prehrambenih proizvoda namijenjenih za uobičajenu upotrabu, koji su podobni za njihove prehrambene svrhe i koji su reklamirani na takav način da ukažu na takvu podobnost.

U hranu za posebne prehrambene potrebe, u smislu Pravilnika, spadaju:

 • formule za dojenčad i formule nakon dojenja,
 • prerađena hrana na bazi žitarica i dječija hrana za dojenčad i malu djecu,
 • hrana namijenjena za upotrebu u energetski ograničenim dijetama za smanjenje tjelesne težine,
 • hrana namijenjena licima sa smetnjama u metabolizmu ugljikohidrata (dijabetes),
 • hrana namijenjena za stanja povećanih tjelesnih aktivnosti, posebno za sportaše,
 • dijetalna hrana za posebne medicinske potrebe,
 • hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada naprijed navedenim kategorijama.

Hrana za posebne prehrambene potrebe prilikom stavljanja na tržište treba biti u skladu sa svim obaveznim odredbama primjenjivim na prehrambene proizvode za uobičajenu upotrebu, kao i uslovima iz Pravilnika, te treba ispunjavati i specifične uslove ako su propisani posebnim propisima. Posebni propisi odnose se na:

 • posebne zahtjeve u pogledu prirode ili sastava,
 • odredbe u pogledu kvaliteta sirovina
 • higijenske zahtjeve,
 • listu aditiva,
 • odredbe o označavanju, prezentiranju i reklamiranju,
 • postupke uzorkovanja i metode analiza potrebne za provjeru usklađenosti sa zahtjevima posebnih propisa,
 • smanjen sadržaj ili odsustvo natrija ili soli (natrijev hlorid, kuhinjska so),
 • odsustvo glutena i
 • druge dozvoljene primjene.

Za hranu za posebne prehrambene potrebe (formule za dojenčad i formule nakon dojenja, prerađena hrana na bazi žitarica i dječija hrana za dojenčad i malu djecu, hrana namijenjena za upotrebu u energetski ograničenim dijetama za smanjenje tjelesne težine, hrana namijenjena licima sa smetnjama u metabolizmu ugljikohidrata (dijabetes) i hrana namijenjena za stanja povećanih tjelesnih aktivnosti, posebno za sportaše) koja se prvi put stavlja na tržište Bosne i Hercegovine subjekat u poslovanju s hranom mora o tome obavijestiti nadležna ministarstva entiteta i Brčko distrikta Bosne i Hercegovine, koja o tome moraju obavijestiti Agenciju za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine u roku od sedam dana, a radi vođenja Registra hrane za posebne prehrambene potrebe koja je stavljena na tržište Bosne i Hercegovine.

Za hranu za posebne prehrambene potrebe (dijetalna hrana za posebne medicinske potrebe i hrana za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada naprijed navedenim kategorijama) subjekat u poslovanju s hranom prije prvog stavljanja na tržište Bosne i Hercegovine mora dobiti odobrenje nadležnih ministarstava zdravlja entiteta i Brčko distrikta Bosne i Hercegovine, koja o tome moraju obavijestiti Agenciju za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine. Odobrenja daju, odnosno uskraćuju nadležna ministarstva zdravlja entiteta i Brčko distrikta Bosne i Hercegovine.

Ako se nakon detaljne procjene utvrdi da hrana za posebne prehrambene potrebe, koja ne pripada nijednoj grupi navedenoj u Pravilniku ili da ugrožava zdravlje ljudi, a nalazi se u slobodnom prometu u Bosni i Hercegovini, Agencija za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine u saradnji s nadležnim organima entiteta i Brčko distrikta Bosne i Hercegovine može privremeno obustaviti ili ograničiti stavljanje na tržište takve hrane na teritoriji Bosne i Hercegovine.

Ako se za pojedine grupe hrane za posebne prehrambene potrebe, na osnovu novih informacija ili ponovne procjene postojećih informacija, utvrdi da određena hrana za posebne prehrambene potrebe ugrožava zdravlje ljudi, iako je u skladu s odgovarajućim posebnim propisima, Agencija za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine u saradnji s nadležnim organima entiteta i Brčko distrikta Bosne i Hercegovine može privremeno obustaviti ili ograničiti stavljanje na tržište te hrane na teritoriji Bosne i Hercegovine. Agencija za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine obavještava o privremenoj obustavi ili ograničavanju stavljanja na tržište Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine i Vijeće ministara Bosne i Hercegovine.

Dodaci prehrani

Stavljanje na tržište Bosne i Hercegovine dodataka prehrani je u nadležnosti organa nadležnih za zdravlje entiteta i Brčko distrikta Bosne i Hercegovine.

Način stavljanje na tržište dodataka prehrani na području entiteta Federacija Bosne i Hercegovine propisan je Pravilnikom o zdravstvenoj ispravnosti dijetetskih namirnica koje se mogu stavljati u promet („Službene novine FBiH“ br. 07/04, 45/04, 02/13 i 96/17), koji možete pogledati na ovoj poveznici. Prema odredbama ovog Pravilnika prilikom stavljanja na tržište dodataka ishrani na područje entiteta Federacija Bosne i Hercegovine potrebno je podnijeti zahtjev za odobravanje stavljanja na tržište Komisiji za dodatke prehrani i druge pripravke Federalnog ministarstva zdravstva.

U entitetu Republika Srpska trenutno važeće propise kojima je regulisano stavljanja na tržište dodataka prehrani možete pogledati na ovom linku. Nadležni organ za njegovo provođenje je Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske.

Rješenje izdaoVaži doKategorija hraneNaziv hraneOblikNosilac rješenjastatus
Ministarstvo zdravstva FBiH19/03/2024/dijetalna hrana za posebne medicinske potrebeVENDOKSIN kapi a 50 mlkapiApomedical d.o.o.na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH16/09/2024/dijetalna hrana za posebne medicinske potrebeNUTRIXA 200 ml, okus čokolada, jagoda, vanilija, kavanapitakFARMAVITA d.o.o.na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH23/09/2024/dijetalna hrana za posebne medicinske potrebeNUTRI BEL COMPLEX, 200 ml, okus čokoladanapitakFARMAVITA d.o.o.na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH08/10/2024/hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)Immune Support Liquid, 7 ampula x 25 mlampulaEvropa Lijek Pharma d.o.o.na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH08/10/2024/formule za dojenčad i formule nakon dojenjaHumana 1, prah a 600 grprahEvropa Lijek Pharma d.o.o.na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH15/10/2024/formule za dojenčad i formule nakon dojenjaHumana 2prahEvropa Lijek Pharma d.o.o.na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH15/10/2024/formule za dojenčad i formule nakon dojenjaHumana 3prahEvropa Lijek Pharma d.o.o.na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH15/10/2024/formule za dojenčad i formule nakon dojenjaHumana AnticolicprahEvropa Lijek Pharma d.o.o.na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH15/10/2024/dijetalna hrana za posebne medicinske potrebeHumana HNprahEvropa Lijek Pharma d.o.o.na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH15/10/2024/dijetalna hrana za posebne medicinske potrebeHumana elektrolit sa ukusom bananeprahEvropa Lijek Pharma d.o.o.na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH15/10/2024/dijetalna hrana za posebne medicinske potrebeHumana elektrolit sa okusom komoračaprahEvropa Lijek Pharma d.o.o.na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH22/10/2024/prerađena hrana na bazi žitarica i dječija hrana za dojenčad i malu djecuNUTRINO mlekce, ovas i banana 200 mlkašaNELT d.o.o. Istočno Sarajevo, Poslovna jedinica u Sarajevuna snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH22/10/2024/prerađena hrana na bazi žitarica i dječija hrana za dojenčad i malu djecuNUTRINO voćni pire mix - jabuka, borovnica i višnja sa pavlakom 220 grkašaNELT d.o.o. Istočno Sarajevo, Poslovna jedinica u Sarajevuna snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH22/10/2024/prerađena hrana na bazi žitarica i dječija hrana za dojenčad i malu djecuNUTRINO voćni pire - jabuka, breskva, jagoda i malina 100 grkašaNELT d.o.o. Istočno Sarajevo, Poslovna jedinica u Sarajevuna snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH28/10/2024/prerađena hrana na bazi žitarica i dječija hrana za dojenčad i malu djecuNUTRINO voćni pire mix - jabuka, kruška i dinja 220 grkašaNELT d.o.o. Istočno Sarajevo, Poslovna jedinica u Sarajevuna snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH28/10/2024/prerađena hrana na bazi žitarica i dječija hrana za dojenčad i malu djecuNUTRINO voćni pire mix - jabuka, kruška i dinja 220 grkašaNELT d.o.o. Istočno Sarajevo, Poslovna jedinica u Sarajevuna snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH28/10/2024/prerađena hrana na bazi žitarica i dječija hrana za dojenčad i malu djecuNUTRINO voćni pire - jabuka i breskva sa pavlakom 100 grkašaNELT d.o.o. Istočno Sarajevo, Poslovna jedinica u Sarajevuna snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH28/10/2024/prerađena hrana na bazi žitarica i dječija hrana za dojenčad i malu djecuNUTRINO voćni pire - jabuka i banana sa keksom 100 grkašaNELT d.o.o. Istočno Sarajevo, Poslovna jedinica u Sarajevuna snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH28/10/2024/prerađena hrana na bazi žitarica i dječija hrana za dojenčad i malu djecuNUTRINO voćni pire - jabuka, kruška i banana sa žitaricama 100 grkašaNELT d.o.o. Istočno Sarajevo, Poslovna jedinica u Sarajevuna snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH28/10/2024/prerađena hrana na bazi žitarica i dječija hrana za dojenčad i malu djecuNUTRINO voćni pire - jabuka i kruška sa mladim sirom 100 grkašaNELT d.o.o. Istočno Sarajevo, Poslovna jedinica u Sarajevuna snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH05/11/2024/prerađena hrana na bazi žitarica i dječija hrana za dojenčad i malu djecuNUTRINO pire od mesa - piletina i povrće, 125 grkašaNELT d.o.o. Istočno Sarajevo, Poslovna jedinica u Sarajevuna snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH05/11/2024/prerađena hrana na bazi žitarica i dječija hrana za dojenčad i malu djecuNUTRINO pire od mesa - teletina sa mješanim povrćem i pavlakom, 125 grkašaNELT d.o.o. Istočno Sarajevo, Poslovna jedinica u Sarajevuna snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH05/11/2024/prerađena hrana na bazi žitarica i dječija hrana za dojenčad i malu djecuNUTRINO voćni pire - voćni mix sa žitaricama, 100 grkašaNELT d.o.o. Istočno Sarajevo, Poslovna jedinica u Sarajevuna snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH05/11/2024/prerađena hrana na bazi žitarica i dječija hrana za dojenčad i malu djecuNUTRINO mlekce 5 žitarica, 200 mlkašaNELT d.o.o. Istočno Sarajevo, Poslovna jedinica u Sarajevuna snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH11/11/2024/prerađena hrana na bazi žitarica i dječija hrana za dojenčad i malu djecuNUTRINO voćni pire sočna jabuka, 100 grkašaNELT d.o.o. Istočno Sarajevo, Poslovna jedinica u Sarajevuna snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH11/11/2024/prerađena hrana na bazi žitarica i dječija hrana za dojenčad i malu djecuNUTRINO mlekce, ovas i keks, 200 mlkašaNELT d.o.o. Istočno Sarajevo, Poslovna jedinica u Sarajevuna snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH11/11/2024/prerađena hrana na bazi žitarica i dječija hrana za dojenčad i malu djecuNUTRINO kompotić jabuka, suva šljiva, suvo grožđe 100 grkompotNELT d.o.o. Istočno Sarajevo, Poslovna jedinica u Sarajevuna snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH11/11/2024/prerađena hrana na bazi žitarica i dječija hrana za dojenčad i malu djecuNUTRINO kašica - pire od povrća - moja bundevica 80 grkašaNELT d.o.o. Istočno Sarajevo, Poslovna jedinica u Sarajevuna snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH18/11/2024/prerađena hrana na bazi žitarica i dječija hrana za dojenčad i malu djecuNUTRINO kašica - pire od mesa - ćuretina sa brokolijem, pavlakom i pirinčem 190 grkašaNELT d.o.o. Istočno Sarajevo, Poslovna jedinica u Sarajevuna snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH18/11/2024/prerađena hrana na bazi žitarica i dječija hrana za dojenčad i malu djecuNUTRINO voćni pire mix - jabuka i banana sa keksom 220 grkašaNELT d.o.o. Istočno Sarajevo, Poslovna jedinica u Sarajevuna snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH18/11/2024/prerađena hrana na bazi žitarica i dječija hrana za dojenčad i malu djecuNUTRINO pire od povrća - moja prva šargarepa 80 grkašaNELT d.o.o. Istočno Sarajevo, Poslovna jedinica u Sarajevuna snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH22/11/2024/prerađena hrana na bazi žitarica i dječija hrana za dojenčad i malu djecuNUTRINO mlečna kaša 7 žitarica 200 grkašaNELT d.o.o. Istočno Sarajevo, Poslovna jedinica u Sarajevuna snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH28/11/2024/prerađena hrana na bazi žitarica i dječija hrana za dojenčad i malu djecuNUTRINO junior sokić sočna jabuka 200 mlsokNELT d.o.o. Istočno Sarajevo, Poslovna jedinica u Sarajevuna snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH28/11/2024/prerađena hrana na bazi žitarica i dječija hrana za dojenčad i malu djecuNUTRINO sokić bundeva 200 mlsokNELT d.o.o. Istočno Sarajevo, Poslovna jedinica u Sarajevuna snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH28/11/2024/prerađena hrana na bazi žitarica i dječija hrana za dojenčad i malu djecuNUTRINO mlečna kaša 3 žitarice sa jabukom i borovnicom 200 grkašaNELT d.o.o. Istočno Sarajevo, Poslovna jedinica u Sarajevuna snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH28/11/2024/prerađena hrana na bazi žitarica i dječija hrana za dojenčad i malu djecuNUTRINO sokić cijeđena jabuka 200 mlsokNELT d.o.o. Istočno Sarajevo, Poslovna jedinica u Sarajevuna snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH15/06/2017/prerađena hrana na bazi žitarica i dječija hrana za dojenčad i malu djecuNUTRINO kompotić jabuka, jagoda i dunja 200 mlkompotNELT d.o.o. Istočno Sarajevo, Poslovna jedinica u Sarajevuna snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH16/06/2022/prerađena hrana na bazi žitarica i dječija hrana za dojenčad i malu djecuNUTRINO bezmlečna kaša 5 žitarica sa jabukom i bananom 200 grkašaNELT d.o.o. Istočno Sarajevo, Poslovna jedinica u Sarajevuna snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH12/07/2023/prerađena hrana na bazi žitarica i dječija hrana za dojenčad i malu djecuNUTRINO voćni pire Mix - jabuka i jagoda sa žitaricama 220 grkašaNELT d.o.o. Istočno Sarajevo, Poslovna jedinica u Sarajevuna snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH09/09/2024/prerađena hrana na bazi žitarica i dječija hrana za dojenčad i malu djecuNUTRINO pire od voća prva jabukica 80 grkašaNELT d.o.o. Istočno Sarajevo, Poslovna jedinica u Sarajevuna snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH05/11/2024/prerađena hrana na bazi žitarica i dječija hrana za dojenčad i malu djecuNUTRINO sokić jabuka i breskva 200 mlsokNELT d.o.o. Istočno Sarajevo, Poslovna jedinica u Sarajevuna snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH11/11/2024/prerađena hrana na bazi žitarica i dječija hrana za dojenčad i malu djecuNUTRINO pire od voća Voće s pavlakom 190 grkašaNELT d.o.o. Istočno Sarajevo, Poslovna jedinica u Sarajevuna snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH18/11/2024/prerađena hrana na bazi žitarica i dječija hrana za dojenčad i malu djecuNUTRINO sokić jabuka i šljiva 200 mlsokNELT d.o.o. Istočno Sarajevo, Poslovna jedinica u Sarajevuna snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH01/07/2021/prerađena hrana na bazi žitarica i dječija hrana za dojenčad i malu djecuNUTRINO pire od voća - jabuka i keks 125 grkašaNELT d.o.o. Istočno Sarajevo, Poslovna jedinica u Sarajevuna snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH03/12/2024/prerađena hrana na bazi žitarica i dječija hrana za dojenčad i malu djecuNUTRINO pire od voća - jabuka i banana sa mladim sirom 125 grkašaNELT d.o.o. Istočno Sarajevo, Poslovna jedinica u Sarajevuna snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH03/12/2024/prerađena hrana na bazi žitarica i dječija hrana za dojenčad i malu djecuNUTRINO pire od voća - jabuka, banana, kruška sa žitaricama 190 grkašaNELT d.o.o. Istočno Sarajevo, Poslovna jedinica u Sarajevuna snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH03/12/2024/prerađena hrana na bazi žitarica i dječija hrana za dojenčad i malu djecuNUTRINO mliječna kaša od pirinča 200 grkašaNELT d.o.o. Istočno Sarajevo, Poslovna jedinica u Sarajevuna snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH09/12/2024/prerađena hrana na bazi žitarica i dječija hrana za dojenčad i malu djecuNUTRINO pire od voća - jabuka i banana sa keksom 125 grkašaNELT d.o.o. Istočno Sarajevo, Poslovna jedinica u Sarajevuna snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH09/12/2024/prerađena hrana na bazi žitarica i dječija hrana za dojenčad i malu djecuNUTRINO pire od voća - jabuka i bundeva 125 grkašaNELT d.o.o. Istočno Sarajevo, Poslovna jedinica u Sarajevuna snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH03/12/2024/prerađena hrana na bazi žitarica i dječija hrana za dojenčad i malu djecuNUTRINO mliječna kaša pirinač i kukuruz sa bananom 200 grkašaNELT d.o.o. Istočno Sarajevo, Poslovna jedinica u Sarajevuna snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH03/12/2024/prerađena hrana na bazi žitarica i dječija hrana za dojenčad i malu djecuNUTRINO mliječna kaša miran san, prvi griz sa bananom 200 grkašaNELT d.o.o. Istočno Sarajevo, Poslovna jedinica u Sarajevuna snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH09/12/2024/prerađena hrana na bazi žitarica i dječija hrana za dojenčad i malu djecuNUTRINO kašica pire od povrća - bundeva, pavlaka i pirinač 125 grkašaNELT d.o.o. Istočno Sarajevo, Poslovna jedinica u Sarajevuna snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH02/06/2022/prerađena hrana na bazi žitarica i dječija hrana za dojenčad i malu djecuNUTRINO pire od voća, breskva i pirinač 190 grkašaNELT d.o.o. Istočno Sarajevo, Poslovna jedinica u Sarajevuna snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH03/05/2023/prerađena hrana na bazi žitarica i dječija hrana za dojenčad i malu djecuNUTRINO pire od voća, jabuka i borovnica 125 grkašaNELT d.o.o. Istočno Sarajevo, Poslovna jedinica u Sarajevuna snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH09/12/2024/dijetalna hrana za posebne medicinske potrebeHumana AR, prašak, 400 grprahEvropa Lijek Pharma d.o.o.na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH13/12/2024/dijetalna hrana za posebne medicinske potrebeHumana 0, prašak, 400 grprahEvropa Lijek Pharma d.o.o.na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH13/12/2024/dijetalna hrana za posebne medicinske potrebeHumana SL, prašak, 200 grprahEvropa Lijek Pharma d.o.o.na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH13/12/2024/formule za dojenčad i formule nakon dojenjaHumama mlijrčna kašica sa kukuruznim grizom, 200 grkašaEvropa Lijek Pharma d.o.o.na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH28/11/2023/dijetalna hrana za posebne medicinske potrebeOrthamol immun plv a 15 i a 30 dnevnih dozagranulePHARMA-MAAC d.o.o.na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH18/12/2024/dijetalna hrana za posebne medicinske potrebeHumana Baby fit, prašak 500 grprahEvropa Lijek Pharma d.o.o.na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH18/12/2024/dijetalna hrana za posebne medicinske potrebeHumana HA1, prašak 500 grprahEvropa Lijek Pharma d.o.o.na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH18/12/2024/hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)Humana Čaj za dojilje, instant granule, 200 grgranuleEvropa Lijek Pharma d.o.o.na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH18/12/2024/dijetalna hrana za posebne medicinske potrebeHumana HA2prahEvropa Lijek Pharma d.o.o.na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH12/12/2023/Melatonin Protect 1 mg, a 30 sublingvalnih tabletatabletaP.T.D. MGM FARM d.o.o.van snage
Ministarstvo zdravstva FBiH24/04/2024/hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)Claricell Junior, 30 mekih pastilapastilaEvropa Lijek Pharma d.o.o.na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH06/05/2024/hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)Claricell Essential, 30 biljnih kapsulakapsulaEvropa Lijek Pharma d.o.o.na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH30/09/2024/hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)CENTRAVIT? PRENATAL, tablete i kapsule a 30+30tabletaATACO d.o.o.na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH18/12/2024/hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)Ferifolic Direct, 20 kesicakesicaP.T.D. MGM FARM d.o.o.na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH10/01/2025/hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)Bebicol K1D3, rastvor za oralnu upotreburastvorEvropa Lijek Pharma d.o.o.na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH15/01/2025/formule za dojenčad i formule nakon dojenjaBebelac 3, 400 grprahEvropa Lijek Pharma d.o.o.na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH15/01/2025/formule za dojenčad i formule nakon dojenjaBebicol sa cinkom, rastvor za oralnu upotreburastvorEvropa Lijek Pharma d.o.o.na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH15/01/2025/dijetalna hrana za posebne medicinske potrebeNutrison Advanced Diason, 500 mlnapitakEvropa Lijek Pharma d.o.o.na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH21/01/2025/hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)Orthomol Vision a 30 dnevnih doza po 3 kapsulekapsulaPHARMA-MAAC d.o.o.na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH21/01/2025/hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)Beviplex B Complex, 30 film tabletatabletaP.T.D. MGM FARM d.o.o.na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH21/01/2025/hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)BELMIRAN® DAN, filmom obložene tablete, 20 tabletatabletaFARMAVITA d.o.o.na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH21/01/2025/dijetalna hrana za posebne medicinske potrebeOrthomol AMD extra, 120 kapsulkapsulaPHARMA-MAAC d.o.o.na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH21/01/2025/hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)Kalcij+Vitamin D3 a 1 50 tabletatabletaHERBALIS d.o.o.na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH21/01/2025/hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)Dligovit film tablete a 30tabletaP.T.D. MGM FARM d.o.o.na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH27/01/2025/hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)NEM kapsule, 30 kapsulakapsulaEvropa Lijek Pharma d.o.o.na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH27/01/2025/hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)BELMIRAN® SAN, filmom obložene tablete, 20 tabletatabletaFARMAVITA d.o.o.na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH27/01/2025/hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)Inololic HP, prašak, 30 kesicaprahEvropa Lijek Pharma d.o.o.na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH27/01/2025/hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)Vitamin D 1000 I.E. 25 ?g a 250 tabletatabletaHERBALIS d.o.o.na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH27/01/2025/hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)HYALFIT? a 30 kapsulakapsulaA2 PHARMA d.o.o.na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH27/01/2025/hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)DuoBiotic kapsule a 10 kapsulakapsulaEvropa Lijek Pharma d.o.o.na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH31/01/2025/hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)Glucosamin Complex kapsule, 30 kapsulakapsulaP.T.D. MGM FARM d.o.o.na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH31/01/2025/hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)Rehydrosal prašak, ukus banana sa šećerom, 20 kesica, a 14 grkesicaP.T.D. MGM FARM d.o.o.na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH31/01/2025/hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)SOLGAR KELIRANI MAGNEZIJ, 100 tabletatabletaSALVUS BH d.o.o.na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH06/02/2025/hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)Pulmint Tusik, sirup 200 mlsirupP.T.D. MGM FARM d.o.o.na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH06/02/2025/hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)Glucosamin Complex-prašak, 30 kesica x 4 grprahP.T.D. MGM FARM d.o.o.na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH06/02/2025/hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)Selen 100 ?g 180 kapsulakapsulaHERBALIS d.o.o.na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH06/02/2025/hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)Beta Glucan & Complex kapsule, 60 kapsulakapsulaEliksir d.o.o.na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH06/02/2025/hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)Magnezijum 300 direkt granule, 20 kesica po 300mggranuleEvropa Lijek Pharma d.o.o.na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH12/02/2025/hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)SOLGAR MAGNEZIJ S VITAMINOM B6, 100 tabletatabletaSALVUS BH d.o.o.na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH12/02/2025/hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)Utisept kapsule, 30 kapsulakapsulaEvropa Lijek Pharma d.o.o.na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH12/02/2025/hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)Graviola kapsule, 120x350 mgkapsulaEliksir d.o.o.na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH12/02/2025/hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)Gorki joni za opuštanje, magnezij klorid 15 vrećicaprahP.T.D. MGM FARM d.o.o.na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH12/02/2025/hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)Magnevital Direct, Magnezijum 400 mg - prašakprahP.T.D. MGM FARM d.o.o.na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH12/02/2025/hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)Oestrofact E kapsule, 50 kapsulakapsulaEvropa Lijek Pharma d.o.o.na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH17/02/2025/hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)Prolife kapsule a 20,kapsulaFARMIS d.o.o.na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH17/02/2025/hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)Prolife tablete za žvakanje a 24tabletaFARMIS d.o.o.na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH17/02/2025/hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)Prolife suspenzija, 7x8 mlsuspenzijaFARMIS d.o.o.na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH17/02/2025/hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)PharmaS Femipause kapsule a 20, a 60 vegetabilnih kapsulakapsulaPharmaS d.o.o.na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH21/02/2025/hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)Sensilab Vitamins&Minerals, 40 šumećih tabletatabletaColpharm d.o.o.na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH21/02/2025/hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)Sensilab Power C 1000 mg, 20 šumećih tabletatabletaColpharm d.o.o.na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH21/02/2025/hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)LlZZY JAGLAC I TIMIJAN, a 125 mlsirupATACO d.o.o.na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH21/02/2025/hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)Propolis oral junior vodena otopina a 30 mlotopinaITALGROUP d.o.o.na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH21/02/2025/hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)Kolagenflex 140 grprahITALGROUP d.o.o.na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH21/06/2024/hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)Osteovit K2D3 tablete a 30tabletaPharmamed d.o.o.na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH30/11/2021/hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)Orthomol Vital m plv (a 15, a 30)kapsulaPHARMA-MAAC d.o.o.na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH26/02/2025/hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)LlZZY BIJELI SLJEZ, a 125 mlsirupATACO d.o.o.na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH05/07/2024/hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)Propolis oral vodena otopina a 30 mlotopinaITALGROUP d.o.o.na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH03/03/2025/hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)Multivitamin junior sirup 150 mlsirupITALGROUP d.o.o.na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH03/03/2025/hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)Orthomol Vital m bočice (a 7, a 30)ampulaPHARMA-MAAC d.o.o.na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH03/03/2025/hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)BIO Gel?e royale forte 10x9 ml i dodatno pakovanje BIO Gel?e royale forte 12x9 mlkapsulaITALGROUP d.o.o.na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH03/03/2025/hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)KOENCIM 10 PLUS? a 20 kapsula po 0,94 grkapsulaATACO d.o.o.na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH06/05/2021/hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)Orthomol Vital f plv (a 15, a 30)kapsulaPHARMA-MAAC d.o.o.na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH09/03/2025/hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)Omega-3 junior sirup 140 mlsirupITALGROUP d.o.o.na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH09/03/2025/hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)Multivita Magnesium+E DIRECT okus brusnice, 20 vrećica po 30 grprahATACO d.o.o.na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH21/06/2024/hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)Dijetalni hljeb sa dodatkom mekinja a 400 grhljebKlas d.d.na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH26/06/2024/hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)Orthomol Vital f bočice (a 7, a 30)ampulaPHARMA-MAAC d.o.o.na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH01/07/2024/hrana namijenjena za stanja povećanih tjelesnih aktivnosti, posebno za sportisteKolagen Bodybalance sa magnezijem i vitaminom C u prahu a 150 grprahITALGROUP d.o.o.na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH23/09/2024/hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)Gelée royale kapsule sa matičnom mliječi a 30 kapsula i dodatno pakovanje Gelée royale kapsule sa matičnom mliječi a 40 kapsula (33% gratis)kapsulaITALGROUP d.o.o.na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH28/08/2022/hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)Ge 132+ a 60kapsulaInternational Health d.o.o.van snage
Ministarstvo zdravstva FBiH15/03/2024/hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)G 132+Natural kapsule, a 60 kapsulakapsulaInternational Health d.o.o.na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH08/10/2024/hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)Magnesium Complex, 60 tabletatabletaNEOLIFE INTERNATIONAL d.o.o.na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH15/01/2025/dijetalna hrana za posebne medicinske potrebeInfantrini, 200 mlnapitakEvropa Lijek Pharma d.o.o.na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH26/02/2025/dijetalna hrana za posebne medicinske potrebeSupportan drink a 200 ml, okus tropsko voće, kapućinonapitakAMICUS PHARMA d.o.o.na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH26/02/2025/dijetalna hrana za posebne medicinske potrebeFresubin? energy drink a 200 ml, okus crni ribiz, vanilija, jagodanapitakAMICUS PHARMA d.o.o.na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH03/03/2025/dijetalna hrana za posebne medicinske potrebeFresubin protein energy drink a 200 ml, okusi vanilija, čokolada, divlja jagoda, lješnjaknapitakAMICUS PHARMA d.o.o.na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH03/03/2025/dijetalna hrana za posebne medicinske potrebeFresubin? HEPA a 500 mlnapitakAMICUS PHARMA d.o.o.na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH18/03/2021/dijetalna hrana za posebne medicinske potrebeSurvimed OPD a 500 mlnapitakAMICUS PHARMA d.o.o.na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH16/07/2024/dijetalna hrana za posebne medicinske potrebeFresubin? HP energy a SOOminapitakAMICUS PHARMA d.o.o.na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH21/02/2024/dijetalna hrana za posebne medicinske potrebeDiben drink a 200 ml, okus vanilijanapitakAMICUS PHARMA d.o.o.na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH17/06/2024/dijetalna hrana za posebne medicinske potrebeFresubin? energy fibre a 500 mlnapitakAMICUS PHARMA d.o.o.na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH13/03/2025/dijetalna hrana za posebne medicinske potrebeFrebini® energy (fibre) drink a 200 ml, okus čokolada, okus jagoda, okus banananapitakAMICUS PHARMA d.o.o.na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH20/12/2023/Dr. Wolz Darmflora Plus Select kapsule a 20kapsulaOskar Pharma d.o.o.na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH13/03/2025/hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)ZINKOSEL® obložene tablete a 30tabletaPRO.MED.BH d.o.o.na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH18/03/2025/formule za dojenčad i formule nakon dojenjaBebelac FL, 400 grprahEvropa Lijek Pharma d.o.o.na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH13/03/2025/dijetalna hrana za posebne medicinske potrebeNutridrink čokolada, 4x200 mlnapitakEvropa Lijek Pharma d.o.o.na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH13/03/2025/hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)Chronobiotic kapsule, 10 kapsulakapsulaEvropa Lijek Pharma d.o.o.na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH13/03/2025/hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)Le dieci erbe a 40 tabletatabletaMEDIMPEX d.o.o.na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH18/03/2025/hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)Omega 3 a 60 kapsulakapsulaOskar Pharma d.o.o.na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH18/03/2025/dijetalna hrana za posebne medicinske potrebeNutridrink jagoda, 200 mlnapitakEvropa Lijek Pharma d.o.o.na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH31/01/2024/Herbiko PropoMucil 200, prašak u kesicama, 10 kesica po 6,3 gprahEvropa Lijek Pharma d.o.o.na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH18/03/2025/hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)Normia kapsule a 15kapsulaFARMIS d.o.o.na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH23/09/2024/hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)MAGNEZIJ 300 direkt, 20 vrećicaprahOKTAL PHARMA d.o.o.na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH18/03/2025/hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)Le dieci erbe a 100 tabletatabletaMEDIMPEX d.o.o.na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH24/03/2025/hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)PHYTODIGEST ampule 10x10 mlampulaOskar Pharma d.o.o.na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH24/03/2025/dijetalna hrana za posebne medicinske potrebeNutridrink vanilija, 4x200 mlnapitakEvropa Lijek Pharma d.o.o.na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH24/03/2025/hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)Laxogel Natural, prašak za oralni rastvor, 10 vrećicaprahEvropa Lijek Pharma d.o.o.na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH22/10/2024/hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)EllOva Mio-inositol i folna kiselina, prašak 30 vrećicaprahOKTAL PHARMA d.o.o.na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH24/03/2025/hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)NORMOLlP 5 kapsule a 30kapsulaMEDIMPEX d.o.o.na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH24/03/2025/hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)Hepacil 1000 sirup a 200 mlsirupOskar Pharma d.o.o.na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH24/03/2025/dijetalna hrana za posebne medicinske potrebeNutrinidrink Multi Fibre čokolada, 200 mlnapitakEvropa Lijek Pharma d.o.o.na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH27/03/2025/hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)Laxogel Plus, aroma šljive, prašak za oralni rastvor, 10 vrećicaprahEvropa Lijek Pharma d.o.o.na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH27/03/2025/hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)ERBAVEN retard kapsule a 30kapsulaMEDIMPEX d.o.o.na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH27/03/2025/hrana namijenjena za upotrebu u energetski-ograničenim dijetama za smanjenje tjelesne težineNEOLIFESHAKE - okus čokolada , vanilija, bobice i vrhnje a 15 vrećica po 42 grprahNEOLIFE INTERNATIONAL d.o.o.na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH27/03/2025/hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)NBL Probiotic Kids, tablete za žvakanje a 30tabletaNOBEL LIJEK d.o.o.na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH27/03/2025/hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)ZEIN PHARMA? SJEMENKE BUNDEVE U PRAHU + Cink + Magnezij a 60 kapsulaprahHerba d.o.o.na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH27/03/2025/dijetalna hrana za posebne medicinske potrebeNutrison Energy 500 mlnapitakEvropa Lijek Pharma d.o.o.na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH05/02/2024/Herbiko PropoMucil 100, prašak u kesicama a 10 kesica po 5,84 gprahEvropa Lijek Pharma d.o.o.na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH31/03/2025/hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)NO DOL kapsule a 60kapsulaMEDIMPEX d.o.o.na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH31/03/2025/hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)NBl Gynobiotic kapsule a 10kapsulaNOBEL LIJEK d.o.o.na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH10/02/2024/Herbiko PropoMucil 600, prašak u kesicama a 5 kesica po 8,33 gprahEvropa Lijek Pharma d.o.o.na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH31/03/2025/hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)Hyaluro Plus kapsule, 45 kapsulakapsulaEvropa Lijek Pharma d.o.o.na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH31/03/2025/hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)GinkoMax, 30 obloženih tabletatabletaMEDIMPEX d.o.o.na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH31/03/2025/hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)ALL C a 120 tabletatabletaNEOLIFE INTERNATIONAL d.o.o.na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH06/04/2025/hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)Vitamin B12 sa tolnom kiselinom - Sublingval a 30 tabletatabletaHAVEDA MI d,o.o.na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH06/04/2025/hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)MenoActive a 45 kapsulakapsulaEvropa Lijek Pharma d.o.o.na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH06/04/2025/hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)Prosterbe a 60 tabletatabletaMEDIMPEX d.o.o.na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH06/04/2025/hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)Roidakal, 30 obloženih tabletatabletaEvropa Lijek Pharma d.o.o.na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH06/04/2025/hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)Herbifit kapi broj 3 a 30 mlkapiPharmamed d.o.o.na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH06/04/2025/hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)Esprico® kapsule za žvakanje a 60kapsulaSalveo d.o.o.na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH09/04/2025/hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)IMMIFLEX complete a 30 kapsulakapsulaVITA-LIJEK d.o.o.na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH09/04/2025/hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)BRONHOKRILSYRUPS jagorčevina i timijan sirup a 200 mlsirupHERCEGOVINALIJEK d.o.o.na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH09/04/2025/hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)BRONHOKRILSYRUPS bijeli sljez sirup a 200 mlsirupHERCEGOVINALIJEK d.o.o.na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH09/04/2025/hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)Rain Bend 0,9 L (30x30 ml)sirupRAIN INTERNATIONAL d.o.o.na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH09/04/2025/hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)Rain? PURE Fruit Punch 90 grprahRAIN INTERNATIONAL d.o.o.na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH13/04/2025/hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)Imuno FD s vitaminom C i selenom a 10 kapsulakapsulaT.A.J.M. d.o.o.na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH13/04/2025/hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)BRONHOKRlLSYRUPS jagorčevina i timijan sirup u kesicama a 15x5 mlsirupHERCEGOVINALIJEK d.o.o.na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH13/04/2025/hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)BRONHOKRILSYRUPS bijeli sljez sirup u kesicama a 15x5 mlsirupHERCEGOVINALIJEK d.o.o.na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH13/04/2025/hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)Rain Core Nutrition Redefined 0,9L (30x30 ml)sirupRAIN INTERNATIONAL d.o.o.na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH13/04/2025/hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)Rain? PURE Lemon-Lime 90 grprahRAIN INTERNATIONAL d.o.o.na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH16/04/2025/hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)Royal Jelly 1000 matična mliječ a 10 staklenih ampulaampulaPharmamed d.o.o.na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH16/04/2025/hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)MAKULIN BLUE PROTECT kapsule a 30kapsulaATACO d.o.o.na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04/11/2021/hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)KH Magnezij 400 mg a 60 kapsulakapsulaHERBALIS d.o.o.na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH16/04/2025/hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)RISKO sirup bokvice a 125 mlsirupHERCEGOVINALIJEK d.o.o.na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH16/04/2025/hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)ŽAK C sirup jagorčevine sa vitaminom C a 125 mlsirupHERCEGOVINALIJEK d.o.o.na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH16/04/2025/hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)Rain SOUL a 1,776 L (30x59,2 ml)napitakRAIN INTERNATIONAL d.o.o.na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH20/04/2025/hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)Rain? SOUL RED 1,8 LnapitakRAIN INTERNATIONAL d.o.o.na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH20/04/2025/hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)Royal Jelly 1000 matična mliječ s acerolom a 10 vrećica po 6 grprahPharmamed d.o.o.na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH20/04/2025/hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)Trawelin a 30 tabletatabletaAMSAL PHARMACEUTICALS d.o.o.na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH20/04/2025/hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)Salvit Fervit, tekući dodatak prehrani sa željezom, 30 mltečnostSALVUS BH d.o.o.na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH23/04/2025/hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)PEDIAKID 22 Vitamina i oligoelementa, multivitaminski sirup sa okusom narandže i marelice 125 mlsirupZAND d.o.o.na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH23/04/2025/hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)SUGARBEARHAIR a 60 gumenih bombonabombonaSTUDIO NINA d.o.o.na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH23/04/2025/hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)OMEGA - 3 VITAMIN D3 + E a 60 kapsulakapsulaVITA-LIJEK d.o.o.na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH27/04/2025/hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)Rain? FORM Seed-Powered PROTEIN Drink MIX Vanilla Spice 613 grnapitakRAIN INTERNATIONAL d.o.o.na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH27/04/2025/hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)Prosturo tablete a 30tabletaAMSAL PHARMACEUTICALS d.o.o.na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH27/04/2025/hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)ESTROGAIN a 60 tabletatabletaVITA-LIJEK d.o.o.na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH27/04/2025/hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)BEBA C sirup bijelog sljeza sa vitarninom C a 125 mlsirupHERCEGOVINALIJEK d.o.o.na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH27/04/2025/hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)Rain? FORM Seed-Powered PROTEIN Drink MIX Caramel Chocolate 613grnapitakRAIN INTERNATIONAL d.o.o.na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04/05/2025/hrana namijenjena licima sa smetnjama u metabolizmu ugljikohidrata (dijabetes)DiaHerbal čajna mješavina a 50 grčajDiaLine d.o.o.na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04/05/2025/hrana namijenjena licima sa smetnjama u metabolizmu ugljikohidrata (dijabetes)DiaVit tablete a 30tabletaDiaLine d.o.o.na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04/05/2025/hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)Magnestick Premium 400 mg granule, 30 vrećicagranuleFARMIS d.o.o.na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04/05/2025/hrana namijenjena licima sa smetnjama u metabolizmu ugljikohidrata (dijabetes)DiaControl a 30 kapsulakapsulaDiaLine d.o.o.na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04/05/2025/hrana namijenjena licima sa smetnjama u metabolizmu ugljikohidrata (dijabetes)DiaControl Forte a 30 kapsulakapsulaDiaLine d.o.o.na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04/05/2025/hrana namijenjena licima sa smetnjama u metabolizmu ugljikohidrata (dijabetes)DiaVision, 30 tabletatabletaDiaLine d.o.o.na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH08/05/2025/hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)Valerijana tablete a 60tabletaMEDIMPEX d.o.o.na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH08/05/2025/hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)IMMUNIFLOR mini napitak a 12 bočica po 15 mlnapitakMEDIMPEX d.o.o.na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH08/05/2025/dijetalna hrana za posebne medicinske potrebePharmaS Diarino ORS BOULARDII, 5 vrećicaprahPharmaS d.o.o.na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH08/05/2025/hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)Progucy 30 mekanih kapsulakapsulaSALENTU d.o.o.na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH08/05/2025/hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)Čurekotovo ulje a 50 ml, a 100 ml, a 250 ml, a 500ml, a 1000 mluljeSUNNAH-PRODUCT Cazin d.o.o.na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH13/05/2025/hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)Beta glukan + D a 30 kapsulakapsulaATACO d.o.o.na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH13/05/2025/hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)Aloe Vera + Noni napitak s okusom borovnice a 1000 mlnapitakMEDIMPEX d.o.o.na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH13/05/2025/hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)PharmaS Pro Beta Glukan 1275 mg, 30 vrećicaprahPharmaS d.o.o.na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH13/05/2025/hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)Orthomol Junior e plus, a 14 i a 30 dnevnih doza po 3 tabletetabletaPHARMA-MAAC d.o.o.na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH15/01/2021/hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)Makulin plus a 30 kapsulakapsulaATACO d.o.o.na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH18/05/2025/hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)Immuno complex 30 kapsulakapsulaATACO d.o.o.na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH18/05/2025/hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)Propolaid PropolBaby tablete - mede za žvakanje a 80tabletaMEDIMPEX d.o.o.na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH18/05/2025/hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)Sirup bijelog sljeza 150 mlsirupJU Apoteka "ZDRAVLJE" Zenicana snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH18/05/2025/hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)PharmaS PROBalans Baby kapi za dojenčad i djecu, 10 mlkapiPharmaS d.o.o.na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH18/05/2025/hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)Orthomol Arthroplus, prašak plus kapsule a 30 dnevnih doza (30x15 gr + 30x2 kapsule po 1,4 gr)kapsulaPHARMA-MAAC d.o.o.na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH23/12/2024/hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)Vitadigest? enzymes, a 15 i a 30 kapsulakapsulaPHARMA-MAAC d.o.o.na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH22/05/2025/hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)Propolaid sirup Propolis Balsamico a 200 mlsirupMEDIMPEX d.o.o.na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH22/05/2025/hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)VSL#3, 10 vrećica po 4,4 gr praškaprahCLINRES FARMACIJA d.o.o.na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH14/01/2024/Kalcij citrat+D a 30 šumećih tabletatabletaATACO d.o.o.na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH22/05/2025/hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)Sirup protiv kašlja Contratussim 150 mlsirupJU Apoteka "ZDRAVLJE" Zenicana snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH06/01/2025/hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)ReConnect? a 15 i a 30 tabletatabletaPHARMA-MAAC d.o.o.na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH22/05/2025/hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)Propolaid PropoiBaby sirup sa propolisom, ehinaceom, acerolom i medom, okus jagode a 180 mlsirupMEDIMPEX d.o.o.na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH22/05/2025/hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)Melatonin Pura Fast a 30 trakicatrakicaMEDIMPEX d.o.o.na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH27/05/2025/hrana namijenjena za upotrebu u energetski-ograničenim dijetama za smanjenje tjelesne težineHerbalife Nutrition Formula 1 Nutritional shake mix, okus jagodanapitakMST-INTERNATIONAL d.o.o.na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH27/05/2025/hrana namijenjena za upotrebu u energetski-ograničenim dijetama za smanjenje tjelesne težineHerbalife Nutrition Formula 1 Nutritional shake mix, okus šumsko voćenapitakMST-INTERNATIONAL d.o.o.na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH09/06/2022/hrana namijenjena licima sa smetnjama u metabolizmu ugljikohidrata (dijabetes)Sirup protiv kašlja za dijabetičare 150 mlsirupJU Apoteka "ZDRAVLJE" Zenicana snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH27/05/2025/hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)Multivita Omega 3 a 30 kapsulakapsulaATACO d.o.o.na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH14/12/2023/Salvit MuitiV a 60 žele bombonabombonaSALVUS BH d.o.o.van snage
Ministarstvo zdravstva FBiH06/01/2025/hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)Salvit Apetit, tekući dodatak prehrani sa šećerom, 150 mlnapitakSALVUS BH d.o.o.na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH18/12/2023/Salvit Beta Glukan, tekući dodatak prehrani sa šećerom-okus jagode, a 150 mlnapitakSALVUS BH d.o.o.van snage
Ministarstvo zdravstva FBiH27/05/2025/hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)Sensilab Hepafar fibers, 15 vrećica po 10 grprahColpharm d.o.o.na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH14/12/2020/hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)Sensilab Urifar, 14 vrećica po 4 grprahColpharm d.o.o.na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH22/11/2024/hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)ALVOGEN O.R.S. hidratacijske tablete, okus jagode, 12 tabletatabletaAlvogen Pharma d.o.o.na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH23/12/2024/formule za dojenčad i formule nakon dojenjaNAN Optipro 1, 400 gr i 800 gr, dodatak prehraniprahMCI d.o.o.na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH23/12/2024/formule za dojenčad i formule nakon dojenjaNAN Optipro 3, 800 gr, dodatak prehraniprahMCI d.o.o.na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH27/12/2024/formule za dojenčad i formule nakon dojenjaNAN Optipro 2, 400 gr, dodatak prehraniprahMCI d.o.o.na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH27/12/2024/formule za dojenčad i formule nakon dojenjaNAN Optipro 2, 800 gr, dodatak prehraniprahMCI d.o.o.na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH21/01/2025/hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)Vitamin B12 100 ?g a 240 tabletatabletaHERBALIS d.o.o.na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH01/06/2025/hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)Api Pulmint sirup 200 mlsirupP.T.D. MGM FARM d.o.o.na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH01/06/2025/hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)Forcapil kapsule a 60kapsulaMEDIMPEX d.o.o.na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH25/01/2026/hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)Oligogal Cr 100 ?, kapsule a 30kapsulaP.T.D. MGM FARM d.o.o.na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH29/03/2026/hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)Solgar Vitamin K1 100 ?g a 100 tabletatabletaSALVUS BH d.o.o.na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH02/04/2026/hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)Active Liver a 30 tabletatabletaCEK d.o.o.na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH02/04/2026/hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)Čorokotovo ulje a 50 ml, a 100 ml, a 200 ml, a 500 ml, a 1000 mluljeMAH-ING d.o.o.na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH25/02/2026/hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)Urimanoza, prašak za peroralnu primjenu, 10 vrećicaprahP.T.D. MGM FARM d.o.o.na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH19/03/2026/hrana namijenjena za stanja povećanih tjelesnih aktivnosti, posebno za sportisteSportness proteinska pločica sa okusom keksa i slatkog vrhnja, 45 grpločicadm drogerie markt d.o.o.na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH29/03/2026/hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)Solgar Folna kiselina 400 ?g a 100 tabletatabletaSALVUS BH d.o.o.na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH02/04/2026/hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)Vitamin C a 30 tabletatabletaCEK d.o.o.na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH02/04/2026/hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)Polivit B film tablete a 30 tabletatabletaHERCEGOVINALIJEK d.o.o.na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH02/04/2026/hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)Adult Timal sirup 200 ml, tečni dodatak prehranitečnostP.T.D. MGM FARM d.o.o.na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH02/04/2026/dijetalna hrana za posebne medicinske potrebeNormia Rehidro vrećice, 10 komprahFARMIS d.o.o.na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH07/04/2026/hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)Flonivin Plus kapsule a 10kapsulaP.T.D. MGM FARM d.o.o.na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH07/04/2026/hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)Solgar Kalcij, Magnezij plus Bor a 100 tableta, a 250 tabletatabletaSALVUS BH d.o.o.na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH07/04/2026/hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)Polivit B plus a 30 tabletatabletaHERCEGOVINALIJEK d.o.o.na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH07/04/2026/hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)NaturaPregna+, a 30 kapsulakapsulaPROMINENT d.o.o.na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH07/04/2026/hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)Expulmo Zmajac sa jagorčevinom i timijanom, tečni dodatak prehrani a 150 grtečnostP.T.D. MGM FARM d.o.o.na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH13/04/2026/dijetalna hrana za posebne medicinske potrebeUrirose kids, vrećice 10 kom x 2 grprahFARMIS d.o.o.na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH13/04/2026/hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)PANTENOL sa vitaminom C oriblete a 20oribletaP.T.D. MGM FARM d.o.o.na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH13/04/2026/hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)Solgar Beta Glukani a 60 tabletatabletaSALVUS BH d.o.o.na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH13/04/2026/hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)Magnetrans duo-aktiv 400 mg, granule a 20 vrećica (60 gr), okus naranče i mentegranuleHERCEGOVINALIJEK d.o.o.na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH13/04/2026/hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)Fecondyl M, a 90 kapsulakapsulaPROMINENT d.o.o.na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH13/04/2026/hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)Expulmo Dasa sa bokvicom, tečni dodatak prehrani a 150 grtečnostP.T.D. MGM FARM d.o.o.na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH18/04/2026/dijetalna hrana za posebne medicinske potrebeUrirose, vrećice 10 kom x 2 grprahFARMIS d.o.o.na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH18/04/2026/hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)Oligogal Zn+Vit C, a 30 kapsulakapsulaP.T.D. MGM FARM d.o.o.na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH18/04/2026/hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)Solgar Liquid Vitamin D3 62,5 μg, a 59 mltečnostSALVUS BH d.o.o.na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH18/04/2026/dijetalna hrana za posebne medicinske potrebeD-Manuro prašak a 10 vrećica (18 gr)prahHERCEGOVINALIJEK d.o.o.na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH18/04/2026/hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)Prosital W granule arome limuna, a 30 vrećicagranulePROMINENT d.o.o.na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH23/04/2026/hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)Electa Kombuha napitak a 1500 mlnapitakDE FACTO d.o.o.na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH23/04/2026/hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)Ginko Forte 30 kapsula (neto 15,45 gr)kapsulaPHARMA MAX MEDICA d.o.o.na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH23/04/2026/hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)Omega Max Kids a 100 mluljePHARMA MAX MEDICA d.o.o.na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH29/04/2026/hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)Osteo Prevent Forte a 30 kapsula (neto 28,50 gr)kapsulaPHARMA MAX MEDICA d.o.o.na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH29/04/2026/hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)Ferrofal 30 kapsula (neto 17,10 gr)kapsulaPHARMA MAX MEDICA d.o.o.na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH29/04/2026/hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)Baby D3, 30 twist-off softgel kapsula (neto 15,45 gr)kapsulaPHARMA MAX MEDICA d.o.o.na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH29/04/2026/hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)Aktivni ugalj 20 kapsula (neto 6,94 gr)kapsulaPHARMA MAX MEDICA d.o.o.na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH29/04/2026/hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)Enzynorm 20 gastrorezistentnih kapsula (neto 10,8 gr)kapsulaPHARMA MAX MEDICA d.o.o.na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH29/04/2026/hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)Imuno Complex Max 20 vrećica (neto 156 gr)prahPHARMA MAX MEDICA d.o.o.na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH06/05/2026/hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)Uniseltzer 10 vrećica (neto 100 gr)gelPHARMA MAX MEDICA d.o.o.na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH06/05/2026/hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)Magbet 40 kapsula (neto 30,60 gr)kapsulaPHARMA MAX MEDICA d.o.o.na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH06/05/2026/hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)Artičoka tablete a 60tabletaMEDIMPEX d.o.o.na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH06/05/2026/formule za dojenčad i formule nakon dojenjaDm BIO BABY 1 - zamjensko mlijeko, formula za dojenčad, od bebina rođenjaprahdm drogerie markt d.o.o.na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH06/05/2026/hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)Glukozamin sulfat 500 kapsule a 30kapsulaPharmamed d.o.o.na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH11/05/2026/hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)VpLab CoQ10, meke kapsule, a 30kapsulaWELT APO d.o.o.na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH11/05/2026/hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)Bibilibi instant čaj, 5 grčajP.T.D. MGM FARM d.o.o.na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH11/05/2026/hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)Propolaid Propolgola sprej, staklena boca a 20 mlsprejMEDIMPEX d.o.o.na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH11/05/2026/formule za dojenčad i formule nakon dojenjaDm BIO BABY 2 - formula za dojenčad, od 6. mjeseca životaprahdm drogerie markt d.o.o.na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH07/01/2024/DOPPEL HERZ aktiv Ulje lososa-Omega 3 1000 mg+folna kiselina+B1+B6+B12, a 60 kapsulakapsulaOKTAL PHARMA d.o.o.na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH11/05/2026/hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)Oligovit vitaminski sirup za djecu 100 mlsirupP.T.D. MGM FARM d.o.o.na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH11/05/2026/hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)Salapon tablete, a 30 tabletatabletaCLINRES FARMACIJA d.o.o.na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH17/05/2026/hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)Omega Vite 60 kapsula (neto 83,10 gr)kapsulaPHARMA MAX MEDICA d.o.o.na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH17/05/2026/formule za dojenčad i formule nakon dojenjaDm BIO BABY 3 - formula za dohranjivanje nakon dojenja od 12 mjeseci životaprahdm drogerie markt d.o.o.na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH17/05/2026/hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)Protect Immuno?eta ?-glucan eliksir, 200 grtečnostP.T.D. MGM FARM d.o.o.na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH17/05/2026/hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)Vitamin C 500 mg, tablete a 20tabletaP.T.D. MGM FARM d.o.o.na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH24/05/2026/hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)Kolagenezin 60 kapsula (neto 50,54 gr)kapsulaPHARMA MAX MEDICA d.o.o.na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH24/05/2026/hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)Ananas a 60 tabletatabletaMEDIMPEX d.o.o.na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH24/05/2026/hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)Doppel Herz, aktiv, magnezij+kalcij+D3, aktivtabletaHA COMPANY d.o.o.na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH24/05/2026/hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)MIX PEKMEZ 250 grpekmezJASAL d.o.o.na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH31/05/2026/hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)Protect Immuno?eta ?-glucan kapsule a 30kapsulaP.T.D. MGM FARM d.o.o.na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH31/05/2026/hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)Laxo Max 10 vrećica (neto 23,5 gr)prahPHARMA MAX MEDICA d.o.o.na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH31/05/2026/hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)Doppel Herz, aktiv, magnezijum 400 mg za noć depoprahHA COMPANY d.o.o.na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH31/05/2026/hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)Biljne kapi 50 mlkapiJASAL d.o.o.na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH31/05/2026/hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)Propomint sprej za djecu, 30 mlsprejP.T.D. MGM FARM d.o.o.na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH07/06/2026/hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)Hepagard a 30 kapsula (neto 20,40 gr)kapsulaPHARMA MAX MEDICA d.o.o.na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH07/06/2026/hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)Altioks? 200 mg kapsule, tvrde a 30kapsulaBOSNALIJEK d.d.na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH07/06/2026/hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)Moller's Total, 28 kapsula + 28 tabletatabletaMEDIMPEX d.o.o.na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH07/06/2026/hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)RIZOLIP? kapsule, 60 kapsulakapsulaFARMAL-BH d.o.o.na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH07/06/2026/hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)Koenzim Q10 60 mg, 30 kapsulakapsulaFARMAL-BH d.o.o.na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH07/06/2026/hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)Beta glucan C kapsule, 60 kapsulakapsulaFARMAL-BH d.o.o.na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH11/06/2026/hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)Beta glucan forte C kapsule, 60 kapsulakapsulaFARMAL-BH d.o.o.na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH11/06/2026/hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)Ulje noćurka + Vitamin E, 90 kapsulakapsulaFARMAL-BH d.o.o.na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH11/06/2026/hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)Doppel Herz? aktiv Vitamin K2+Vitamin D3 1600 I.J., 30 tabletatabletaOKTAL PHARMA d.o.o.na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH11/06/2026/prerađena hrana na bazi žitarica i dječija hrana za dojenčad i malu djecuNUTRINO sokić jabuka i bundeva 200 mlsokNELT d.o.o. Istočno Sarajevo, Poslovna jedinica u Sarajevuna snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH15/06/2026/hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)Magnall direct, prašak za oralnu upotrebu, 20 kesicaprahEvropa Lijek Pharma d.o.o.na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH15/06/2026/prerađena hrana na bazi žitarica i dječija hrana za dojenčad i malu djecuBABYLOVE KAŠICA MRKVA, dječija hrana od navršenog 4. mjeseca životakašadm drogerie markt d.o.o.na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH15/06/2026/hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)Cysturo C, 30 tabletatabletaAMSAL PHARMACEUTICALS d.o.o.na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH15/06/2026/hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)Alora Ultra, suhi ekstrakt cvijeta pasiflore, 200 mg, 30 i 60 tabletatabletaNOBEL LIJEK d.o.o.na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH15/06/2026/hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)Magnall relax, 30 kapsulakapsulaEvropa Lijek Pharma d.o.o.na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH15/06/2026/hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)Probiotik Enterobiotik Forte, 10 kapsulakapsulaEvropa Lijek Pharma d.o.o.na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH15/06/2026/hrana namijenjena za upotrebu u energetski-ograničenim dijetama za smanjenje tjelesne težineHerbalife Nutrition Formula 1 Nutritional shake mix, okus vanilla creme, 26 grnapitakMST-INTERNATIONAL d.o.o.na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH15/06/2026/hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)Aloe Vera Bio - izvorni sok, 1 litarsokOKTAL PHARMA d.o.o.na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH22/10/2023/Arkoroyal Dynergie a 20 ampula od 15 mlampulaMEDIMPEX d.o.o.van snage
Ministarstvo zdravstva FBiH15/06/2026/hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)Biolektra IMMUN cink+selen+vitamin D3, direkt granule, 20 vrećicagranuleOKTAL PHARMA d.o.o.na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH15/06/2026/hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)Magnall Immuno, 30 kapsulakapsulaEvropa Lijek Pharma d.o.o.na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH15/06/2026/hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)Magnall Cardio, 30 kapsulakapsulaEvropa Lijek Pharma d.o.o.na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH15/06/2026/hrana namijenjena za upotrebu u energetski-ograničenim dijetama za smanjenje tjelesne težineHerbalife Nutrition Formula 1 Nutritional shake mix, okus vanilla creme, 550 grnapitakMST-INTERNATIONAL d.o.o.na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH18/06/2026/hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)Skinage Collagen Powder 100 grprahMEDICAL INTERTRADE d.o.o.na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH18/06/2026/hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)Solgar Ulje noćurka 500 mg, 30 kapsulakapsulaSALVUS BH d.o.o.na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH18/06/2026/hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)Doppel Herz, System, Magnezijum 400 citrat, 20 vrećicagranuleHA COMPANY d.o.o.na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH18/06/2026/hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)Magnall Sleep, 10 kapsulakapsulaEvropa Lijek Pharma d.o.o.na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH18/06/2026/hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)Herbafast Detox, 10 kapsulakapsulaEvropa Lijek Pharma d.o.o.na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH18/06/2026/hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)Herbalife RoseGuard 79,7 gr, 30 tabletatabletaMST-INTERNATIONAL d.o.o.na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH18/06/2026/hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)Solgar Advanced Antioxidant formula, 60 kapsulakapsulaSALVUS BH d.o.o.na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH18/06/2026/hrana namijenjena za stanja povećanih tjelesnih aktivnosti, posebno za sportisteDoppel Herz, aktiv Sport direct, 20 vrećicaprahHA COMPANY d.o.o.na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH11/03/2024/Mg-marine mineral sa vitaminom B6 kapsule, a 30 kapsulakapsulaEvropa Lijek Pharma d.o.o.na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH18/06/2026/hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)Afrička šljiva, kapi 10 mlkapiEvropa Lijek Pharma d.o.o.na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH18/06/2026/hrana namijenjena za upotrebu u energetski-ograničenim dijetama za smanjenje tjelesne težineHerbalife Nutrition Formula 1 Nutritional shake mix, okus cookie crunch, 550 grnapitakMST-INTERNATIONAL d.o.o.na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH15/10/2023/Imuno BC 500 a 30 i a 60 kapsulakapsulaMEDICAL INTERTRADE d.o.o.van snage
Ministarstvo zdravstva FBiH18/06/2026/hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)Enterofytol kapsule, 60 kapsulakapsulaEwopharma d.o.o.na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH23/06/2026/hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)Antimetil® film obložene tablete, 30 tabletatabletaEwopharma d.o.o.na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH14/12/2025/dijetalna hrana za posebne medicinske potrebeNovalac AC, 400 grprahMedis International d.o.o.na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH14/12/2025/hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)BIOTA intima, 15 kapsulakapsulaPremium Genetics d.o.o.na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH14/12/2025/hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)Curalin, napredna glukozna podrška, 180 kapsulakapsulaSONO MEDICAL d.o.o.na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH01/10/2025/hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)Sold3evit 1000, oralne kapi 10 mloralne kapiEvropa Lijek Pharma d.o.o.na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH09/11/2025/hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)LINEX BABY, prašak za oralnu upotrebu, 10 vrećica x 1,5 gr.prahNovartis BA d.o.o.na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH07/12/2025/hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)RESP-X, 90 tabletatabletaNEOLIFE INTERNATIONAL d.o.o.na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH14/12/2025/hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)Cink Mineral Zn, 30 kapsulakapsulaEvropa Lijek Pharma d.o.o.na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH18/12/2025/hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)Melissa DreamTM a 40 tabletatabletaCEK d.o.o.na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH18/12/2025/hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)DIDATM a 30 tabletatabletaCEK d.o.o.na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH18/12/2025/hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)Šumske kapi a 50 mlkapiGABBIANO COMPANY d.o.o.na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH18/12/2025/hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)Neurona! a 20 kapsulakapsulaGABBIANO COMPANY d.o.o.na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH18/12/2025/hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)Dietpharm MAGNEZIJ CITRAT 375 DIREKT, prašak sa sladilima, okus limun i naranča, 20 vrećicaprahATACO d.o.o.na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH18/12/2025/hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)Solgar biljni glukozamin/MSM kompleks 60 tabletatabletaSALVUS BH d.o.o.na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH18/12/2025/hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)Floradix Kindervital za djecu, voćna formula a 250 mltonikPharmamed d.o.o.na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH18/12/2025/hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)Solgar Prirodni Beta-Karoten, kapsule a 60 kapsulakapsulaSALVUS BH d.o.o.na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH18/12/2025/hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)BIOGELAT LUTEIN a 30 kapsulakapsulaVIENNAPHARM d.o.o.na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH18/12/2025/hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)Hiperviva 70 grčajBILJE SESTRE LJUBICE d.o.o.na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH18/12/2025/hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)Dietpharm MAGNEZIJ CITRAT 375, šumeće tablete sa sladilom, a 20šumeća tabletaATACO d.o.o.na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH23/12/2025/hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)Solgar „7", 30 kapsulakapsulaSALVUS BH d.o.o.na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH23/12/2025/hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)LOZENGE islandica a 12 i a 24pastilaPharmamed d.o.o.na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH24/12/2025/hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)BOULARDY 10 kapsulakapsulaMEDICAL INTERTRADE d.o.o.na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH28/12/2025/hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)Solgar Željezo, kapsule a 90 kapsulakapsulaSALVUS BH d.o.o.na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH28/12/2025/hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)Prostaviva 70 grčajBILJE SESTRE LJUBICE d.o.o.na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH28/12/2025/hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)C-ZAD (askorbinska kiselina), 500 mg, 250 tabletatabletaZADA Pharmaceuticals d.o.o.na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04/01/2026/hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)Dietpharm MAGNEZIJ CITRAT 375 DUO kapsule, 50 kapsulakapsulaATACO d.o.o.na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04/01/2026/hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)IMUNO BOOST prašak, a 3 i a 10 po 13,5 grprahMEDICAL INTERTRADE d.o.o.na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04/01/2026/hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)Omniflex Flexvital otopina a 500 mlotopinaMEDICAL INTERTRADE d.o.o.na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH08/01/2026/hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)Diaviva 70 grčajBILJE SESTRE LJUBICE d.o.o.na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH12/01/2026/hrana namijenjena za upotrebu u energetski-ograničenim dijetama za smanjenje tjelesne težineLipo Alpha prašak, 21 vrećica po 15 grprahInternational Health d.o.o.na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH23/03/2023/hrana namijenjena za upotrebu u energetski-ograničenim dijetama za smanjenje tjelesne težineHerbalife Nutrition Formula 1 Express, Pločica za hranjivi obrok, okus čokolada, 392 gr (7x56 gr)hranjiva pločicaMST-INTERNATIONAL d.o.o.na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH01/10/2025/hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)Detoxviva 70 grčajBILJE SESTRE LJUBICE d.o.o.na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH19/02/2023/hrana namijenjena za upotrebu u energetski-ograničenim dijetama za smanjenje tjelesne težineLipo Beta a 45 kapsulakapsulaInternational Health d.o.o.na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH06/10/2025/hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)Oligovit kids, rastvor za oralnu upotrebu a 100 mlrastvorP.T.D. MGM FARM d.o.o.na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH16/02/2023/hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)Bimunal Imuno Adults for you!, kapsule, a 30 kapsulakapsulaHERCEGOVINALIJEK d.o.o.na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH06/10/2025/hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)Neuro 8-complex 60 kapsulakapsulaMEDICAL INTERTRADE d.o.o.na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH14/01/2024/hrana namijenjena za upotrebu u energetski-ograničenim dijetama za smanjenje tjelesne težineHerbalife Nutrition Formula 1 Express, Pločica za hranjivi obrok, okus crvenog bobičastog voća i jogurta, 392 gr (7x56 gr)hranjiva pločicaMST-INTERNATIONAL d.o.o.na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH07/12/2025/dijetalna hrana za posebne medicinske potrebeVitamin C 1500 mg + acerola + šipurak + D3 + cink, 100 retard tabletatabletaZAND d.o.o.na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH14/12/2021/hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)Dr. Wolz Jod Calcium kapsule, a 60 kapsulakapsulaOskar Pharma d.o.o.na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH23/12/2025/hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)Sinulan Forte a 15 tabletatabletaHERCEGOVINALIJEK d.o.o.na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH07/09/2025/hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)M.E.V. Feller Vitamin C 1000 mg, šumeće tablete sa šećerom i sladilima, okus borovnica i malina, 20 šumećih tabletašumeća tabletaSALVUS BH d.o.o.na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH11/09/2025/hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)Utidry 30 kapsulakapsulaEvropa Lijek Pharma d.o.o.na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH25/09/2025/hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)IMMUNO DL plus a 60 kapsulakapsulaBODY-držim liniju d.o.o.na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH03/11/2025/dijetalna hrana za posebne medicinske potrebeOrganski cink 25 mg, 100 tabletatabletaZAND d.o.o.na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH29/01/2023/hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)Sinulan Duo Forte a 15 tabletatabletaHERCEGOVINALIJEK d.o.o.na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH30/11/2025/hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)Marsovci sa lmunEffectom, 30 tableta za žvakanje sa okusom naranče, za djecutableta za žvakanjeHERCEGOVINALIJEK d.o.o.na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH31/01/2023/hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)M.E.V. Feller Vitamin D 1000 IU, meke kapsule a 60 komadakapsulaSALVUS BH d.o.o.na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH30/11/2025/hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)Gvožđe direkt, 20 vrećicaprahEvropa Lijek Pharma d.o.o.na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH02/02/2023/MegaKid Krill+GLA+D3 for youl, 30 kapsulakapsulaHERCEGOVINALIJEK d.o.o.na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH30/11/2025/hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)Fitoval kapsule a 60kapsulaKRKA FARMA d.o.o.na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH14/12/2025/hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)Centrum Women, 30 tabletatabletaAMICUS PHARMA d.o.o.na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH23/12/2025/dijetalna hrana za posebne medicinske potrebeVitamin D3 1000 IU, 30 kapsulakapsulaEvropa Lijek Pharma d.o.o.na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH23/12/2025/hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)LENISAL Herbal Bijeli sljez, sirup 150 mlsirupMEDICAL INTERTRADE d.o.o.na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH23/12/2025/dijetalna hrana za posebne medicinske potrebeDevital Direct 2000, 30 vrećica (neto 71,40 gr)prahPHARMA MAX MEDICA d.o.o.na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH22/12/2021/lnfolic prašak, 30 vrećicaprahEvropa Lijek Pharma d.o.o.na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH28/12/2025/hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)Centrum Men, 30 tabletatabletaAMICUS PHARMA d.o.o.na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH28/12/2025/hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)Exedol Zglobex, 30 kapsulakapsulaEvropa Lijek Pharma d.o.o.na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH28/12/2025/hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)Devital Junior, 30 twist-of kapsulakapsulaPHARMA MAX MEDICA d.o.o.na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH08/10/2024/Infolic HP prašak, 30 vrećicaprahEvropa Lijek Pharma d.o.o.na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04/01/2026/hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)Propomel kapi za odrasle, oralni rastvor, 30 mlrastvorP.T.D. MGM FARM d.o.o.na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04/01/2026/hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)DOPPELHERZ aktiv, Eye Vital a 30 kapsulakapsulaOKTAL PHARMA d.o.o.na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04/01/2026/hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)Doppelherz aktiv, Prostacalm kapsule a 30kapsulaHA COMPANY d.o.o.na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH06/05/2026/dijetalna hrana za posebne medicinske potrebeCognicolin 20 kapsulakapsulaPHARMA MAX MEDICA d.o.o.na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH08/01/2026/hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)DOPPELHERZ aktiv, Antistress, 30 tabletatabletaOKTAL PHARMA d.o.o.na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH08/01/2026/dijetalna hrana za posebne medicinske potrebeNEOCATE LCP, formula za dojenčad prašak, 400 grprahEvropa Lijek Pharma d.o.o.na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH08/01/2026/hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)LENISAL Herbal Trputac, sirup 150 mlsirupMEDICAL INTERTRADE d.o.o.na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH08/01/2026/hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)AboPharma, A do Z, tablete, a 30tabletaHA COMPANY d.o.o.na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH08/01/2026/prerađena hrana na bazi žitarica i dječija hrana za dojenčad i malu djecuNutrino voćni pire jabuka, mango, papaja i banana, 100 grvoćni pireNELT d.o.o. Istočno Sarajevo, Poslovna jedinica u Sarajevuna snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH12/01/2026/hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)Devital Active 100 tabletatabletaPHARMA MAX MEDICA d.o.o.na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH12/01/2026/hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)Vitamin C Forte 1000, šumeće tablete sa okusom limuna, a 20 tabletašumeća tabletaHA COMPANY d.o.o.na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH12/01/2026/hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)Filtrum tablete a 10 i 30 tabletatabletaCLINRES FARMACIJA d.o.o.na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH12/01/2026/hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)Sportness prašak s bjelančevinama 90 neutral, 300 gr praška u alu kutijiprahdm drogerie markt d.o.o.na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH18/01/2026/hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)Alpha Peptide Collagen a 25 mltečnostFARMIS d.o.o.na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH18/01/2026/hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)Solefarin, 30 kapsulakapsulaOKTAL PHARMA d.o.o.na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH18/01/2026/hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)Lactofar Digestive System Health, 10 kapsulakapsulaOKTAL PHARMA d.o.o.na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH18/01/2026/hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)Nutraxin Magnesium 250 mg, 60 tabletatabletaNATURAL LINE d.o.o.na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH18/01/2026/hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)Nutraxin Zine 15 mg, 100 tabletatabletaNATURAL LINE d.o.o.na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH18/01/2026/hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)Oftalmo Vitalis kapsule a 20kapsulaEvropa Lijek Pharma d.o.o.na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH18/01/2026/hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)Herbiko Natural bokvica, 125 misirupEvropa Lijek Pharma d.o.o.na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH18/01/2026/hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)Doppelherz aktiv Urocalm, 30 tabletatabletaHA COMPANY d.o.o.na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH28/08/2023/Vitamin C u prahu, prašak za pripremu napitka, 100 grprahEvropa Lijek Pharma d.o.o.na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH18/06/2023/Tocopherol film tablete 30x10 mgtabletaP.T.D. MGM FARM d.o.o.na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH18/01/2026/hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)T.RQ Melatonin gumene bombone za odrasle, 60 bombonagumene bomboneHealth Focus d.o.o.na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH05/02/2024/hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)T.RQ Vitamin D3 gumene bombone za odrasle, 60 bombonagumene bomboneHealth Focus d.o.o.na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH18/01/2026/hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)DIETPHARM BOULARDII JUNIOR kapsule a 10kapsulaATACO d.o.o.na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH12/02/2024/hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)Hepatostrong Amino, 30 kapsulakapsulaOKTAL PHARMA d.o.o.na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH18/01/2026/hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)LYMUNIX? Vitamin D-K2, oralni sprej 30 mloralni sprejBOSNALIJEK d.d.na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH23/04/2026/hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)LYMUNIX? lron oralni sprej 30 mloralni sprejBOSNALIJEK d.d.na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH25/01/2026/hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)Nutraxin Vitamin D3 1000 IU, 120 tabletatabletaNATURAL LINE d.o.o.na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH25/01/2026/hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)FLOBIAN, 30 kapsulakapsulaEvropa Lijek Pharma d.o.o.na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH25/01/2026/hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)Herbafast Avantgarde Mineral Biotic, 10 kapsulakapsulaEvropa Lijek Pharma d.o.o.na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH25/01/2026/hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)Exedol Zglobex, 20 kapsulakapsulaEvropa Lijek Pharma d.o.o.na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH25/01/2026/hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)CRANBERRY CYST tablete a 30tabletaMedimpex d.o.o.na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH24/03/2022/Feminal a 30 kapsulakapsulaFARMIS d.o.o.na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH16/07/2024/lmunoglukan P4H junior 120 ml i 250 ml, tekući dodatak prehranisirupMedis International d.o.o.na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH25/01/2026/hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)Dietpharm Vitamin D 400 IU uljne kapiuljne kapiATACO d.o.o.na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH25/01/2026/hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)LYMUNIX? B complex, oralni sprej 30mloralni sprejBOSNALIJEK d.d.na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH25/01/2026/hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)ARTEROprotect Metabolic, 30 vrećicaprahEvropa Lijek Pharma d.o.o.na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH29/01/2026/hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)Pappa Reale 1000, 16 vrećica po 10 mltečnostMedimpex d.o.o.na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH29/01/2026/hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)Ginseng Plus kapsule a 30 (15x2)kapsulaMedimpex d.o.o.na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH29/01/2026/hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)DOPPELHERZ aktiv, Abnehm shake, prah 500 gr, prah za pripremu napitka za mršavljenje, s okusom vanilije i čokoladeprašak za pripremu napitkaOKTAL PHARMA d.o.o.na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH29/01/2026/hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)DOPPELHERZ aktiv, Folna kiselina 800+B6+B12+C+E, 60 tabletatabletaOKTAL PHARMA d.o.o.na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH17/04/2024/Lactogyn a 15 kapsulakapsulaFARMIS d.o.o.na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH29/01/2026/hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)Herbifit Herbilex kapi a 50 mlkapiPharmamed d.o.o.na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH29/01/2026/hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)Reliv forte a 30 kapsulakapsulaPRO.MED.BH d.o.o.na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH03/02/2026/hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)Magnezij 400 Direct Mango a 20 vrećicaprahPharmamed d.o.o.na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH03/02/2026/hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)M.E.V. Feller Cink 15 mg tablete a 60tabletaSALVUS BH d.o.o.na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH03/02/2026/hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)AboCelux, Vitamin C+Cink depo kapsule a 30 kapsulakapsulaHA COMPANY d.o.o.na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH03/02/2026/hrana namijenjena za upotrebu u energetski-ograničenim dijetama za smanjenje tjelesne težineHerbalife 24 Formula 1 Sport, okus vanilla creme, 524 grprahMST-INTERNATIONAL d.o.o.na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH03/02/2026/hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)DOPPELHERZ aktiv, Selen 100 depo tablete, 40 tabletatabletaOKTAL PHARMA d.o.o.na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH08/02/2026/hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)DOPPELHERZ aktiv, Energy Plus Direct, 20 vrećicaprahOKTAL PHARMA d.o.o.na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH08/02/2026/hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)ALKAKAPS Omega 3, 60 mekih kapsulakapsulaALKALOID d.o.o.na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH03/02/2026/hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)CENTRAVIT ENERGY vitaminsko-mineralni dodatak prehrani sa koenzimom Q10, a 30 i 50 tabletatabletaATACO d.o.o.na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH08/02/2026/hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)Normia baby LGG BB-12 kapi a 8 grkapiFARMIS d.o.o.na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH09/12/2024/Normia kapsule a 15kapsulaFARMIS d.o.o.na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH23/09/2024/hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)Angipro active spray a 20 mlsprejPharmamed d.o.o.na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH08/02/2026/hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)Kondroin Forte a 40 tabletatabletaATACO d.o.o.na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH08/02/2026/prerađena hrana na bazi žitarica i dječija hrana za dojenčad i malu djecuNutrino pšenična kaša sa keksom 200 grpšenična kašaNELT d.o.o. Istočno Sarajevo, Poslovna jedinica u Sarajevuna snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH08/02/2026/prerađena hrana na bazi žitarica i dječija hrana za dojenčad i malu djecuNutrino pšenična kaša sa kakaom 200 grpšenična kašaNELT d.o.o. Istočno Sarajevo, Poslovna jedinica u Sarajevuna snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH12/02/2026/hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)DOPPELHERZ aktiv, vitamin C 1000+vitamin D3, 30 tabletatabletaOKTAL PHARMA d.o.o.na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH23/11/2023/hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)NBL Probiotic Travel, 2x6 tableta za žvakanjetableta za žvakanjeNOBEL LIJEK d.o.o.na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH12/02/2026/hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)Erbe della notte Activ kapsule a 50kapsulaMedimpex d.o.o.na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH12/02/2026/hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)Doppelherz system VITALIFE SHOTS otopina, 30 bočicaotopinaHA COMPANY d.o.o.na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH12/02/2026/hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)Prolife enzimi a 30 kapsulakapsulaFARMIS d.o.o.na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH18/02/2026/hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)Le Dieci Erbe Colon Cleanse tablete a 60tabletaMedimpex d.o.o.na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH18/02/2026/hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)Doppelherz system Multivitamin Mini-Tabs family granule, 20 vrećicagranuleHA COMPANY d.o.o.na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH18/02/2026/hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)Pharmavital Omega-3 masne kiseline 1000 mg+Vitamin E, a 100 kapsulakapsulaFARMIS d.o.o.na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH05/03/2023/hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)DIETPHARM BIO-C 500, s odgođenim oslobađanjem, 40 kapsulakapsulaATACO d.o.o.na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH18/02/2026/formule za dojenčad i formule nakon dojenjaModilac Douc?a 1, 400 gr i 800 grprahHERCEGOVINALIJEK d.o.o.na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH18/02/2026/hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)LYMUNIX? Multivitamin Junior, oralni sprej 30 mloralni sprejBOSNALIJEK d.d.na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH22/02/2026/hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)Soluro Duo, kapsule crvene+bijele, 30 kapsulakapsulaOKTAL PHARMA d.o.o.na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH22/02/2026/hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)VitaBiome Probiotic&Prebiotic kapsule a 15kapsula3AN Pharma d.o.o.na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH22/02/2026/hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)Multivitamini sa okusom tropskog voća, sa zaslađivačima, šumeće tablete a 20šumeća tabletaEvropa Lijek Pharma d.o.o.na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH22/02/2026/hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)DIETPHARM BIO-C 500 DIREKT, prašak sa šećerom i sladilima, okus limuna, 20 vrećicaprahATACO d.o.o.na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH22/02/2026/formule za dojenčad i formule nakon dojenjaModilac Douc?a 2, 800 grprahHERCEGOVINALIJEK d.o.o.na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH25/02/2026/hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)LYMUNIX? Multivitamin, oralni sprej 30 mloralni sprejBOSNALIJEK d.d.na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH19/08/2024/Monogen 400 grprahEvropa Lijek Pharma d.o.o.na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH25/02/2026/hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)VitaBiome Probiotic kapsule a 30kapsula3AN Pharma d.o.o.na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH25/02/2026/hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)Ashvagandha kapsule a 60kapsulaMedimpex d.o.o.na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH22/11/2024/formule za dojenčad i formule nakon dojenjaModilac Douc?a Croissance 3, 800 grprahHERCEGOVINALIJEK d.o.o.na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH25/02/2026/hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)VitaBiome Antioxidant kapsule a 30kapsula3AN Pharma d.o.o.na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH25/02/2026/hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)A-Z Multivitamini sa okusom naranče, šumeće tablete a 15šumeća tabletaEvropa Lijek Pharma d.o.o.na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH03/03/2026/hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)Vitamin C a 30 i a 90 tabletatabletaMedimpex d.o.o.na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH03/03/2026/formule za dojenčad i formule nakon dojenjaModilac Precision 1, 700 grprahHERCEGOVINALIJEK d.o.o.na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH03/03/2026/hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)VitaBiome Neuro kapsule a 15kapsula3AN Pharma d.o.o.na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH03/03/2026/hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)Vitamin E 200 softgels a 30 mekih kapsulakapsulaPharmamed d.o.o.na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH03/03/2026/formule za dojenčad i formule nakon dojenjaModilac Precision 2, 700 grprahHERCEGOVINALIJEK d.o.o.na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH09/03/2026/hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)lmmunilflor Urto 30 kapsulakapsulaMedimpex d.o.o.na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH09/03/2026/hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)VitLab VITAMIN D3 5000 IU, 60 tvrdih kapsulakapsulaWELT APO d.o.o.na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH09/03/2026/hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)Vitamin B12 1000 mcg, 60 tabletatabletaZAND d.o.o.na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH28/11/2024/hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)Tirostar 30 film tabletatabletaHERCEGOVINALIJEK d.o.o.na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH09/03/2026/hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)VpLab BEAUTY COLLAGEN PEPTIDES 150 grpuderWELT APO d.o.o.na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH09/03/2026/hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)Organski selen 100 mcg, 100 tabletatabletaZAND d.o.o.na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH15/03/2026/hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)EHINOL PLUS a 30 kapsulakapsulaCYDONIA d.o.o.na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH15/03/2026/hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)DeMigra 60 kapsulakapsulaHERCEGOVINALIJEK d.o.o.na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH15/03/2026/hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)UltraVit VITAMIN D3 4000 IU, 120 mekih kapsulakapsulaWELT APO d.o.o.na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH15/03/2026/hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)Koenzim Q10 100 mg+vitamin E 35 mg, 40 kapsulakapsulaZAND d.o.o.na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH19/03/2026/hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)URISEPT BRUSNICA a 30 kapsulakapsulaCYDONIA d.o.o.na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH19/03/2026/hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)LV-Mineralno-vitaminska smjesa, 30 kesicaprahHERCEGOVINALIJEK d.o.o.na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH19/03/2026/hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)Herbalife Nutrition lmmune Booster, okus bobičastog voća, 10 vrećica x 3,7 gr, neto količina 37 grprahMST-INTERNATIONAL d.o.o.na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH19/03/2026/hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)Kurkuma kapsule a 30 kapsulakapsulaMAXVITA d.o.o.na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH23/03/2026/formule za dojenčad i formule nakon dojenjaYogolino-mliječni desert, od 6. mjeseca nadalje, 400 grmliječni desertMCI d.o.o.na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH23/03/2026/hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)Vitamin C Protect 500 mg, tablete a 300tabletaP.T.D. MGM FARM d.o.o.na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH23/03/2026/hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)Herbalife Nutrition Biljni koncentrat aloje sa okusom manga, a 473 mltečnostMST-INTERNATIONAL d.o.o.na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH29/03/2026/hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)KONCENTRAT MORSKE ZELENE ŠKOLJKE kapsule a 90 kapsulakapsulaHerba d.o.o.na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH21/05/2026/formule za dojenčad i formule nakon dojenjaYogolino-mliječni desert s bananom, od 6. mjeseca nadalje, 400 grmliječni desertMCI d.o.o.na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH11/06/2026/hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)EsenBak lntens kapsule a 10 kapsulakapsulaP.T.D. MGM FARM d.o.o.na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH07/09/2026/hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)Ferri More, a 30 kapsulakapsulaHERCEGOVINALIJEK d.o.o.na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH06/05/2026/hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)Ferri More, tekuća oralna suspenzija a 120 mloralna suspenzijaHERCEGOVINALIJEK d.o.o.na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH12/07/2023/hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)Magnesium Complex, 60 tabletatabletaNEOLIFE INTERNATIONAL d.o.o.na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH01/07/2021/hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)Dr. Wolz Darmflora Plus Select kapsule a 4 kapsulekapsulaOskar Pharma d.o.o.na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH02/06/2022/hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)Herbiko PropoMucil 200, prašak, 50 vrećicaprahEvropa Lijek Pharma d.o.o.na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH03/05/2023/hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)BIOLECTRA Magnezij 300 direkt, 20 vrećicaprahOKTAL PHARMA d.o.o.na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH28/11/2023/hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)EllOva Mio-inositol i folna kiselina, prašak 30 vrećicaprahOKTAL PHARMA d.o.o.na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH02/06/2022/hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)Herbiko PropoMucil100, prašak, 50 kesicaprahEvropa Lijek Pharma d.o.o.na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH02/06/2022/hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)Herbiko PropoMucil 600, prašak, 50 kesicaprahEvropa Lijek Pharma d.o.o.na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH27/12/2024/hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)ALL C a 120 tabletatabletaNEOLIFE INTERNATIONAL d.o.o.na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH28/02/2024/hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)Roidakal, 30 obloženih tabletatabletaEvropa Lijek Pharma d.o.o.na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH23/04/2025/hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)Salvit Fervit, tekući dodatak prehrani sa željezom, 30 mltečnostSALVUS BH d.o.o.na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH27/01/2025/hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)SUGARBEARHAIR a 60 gumenih bombonabombonaSTUDIO NINA d.o.o.na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH12/02/2025/hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)Beta glukan + D a 30 kapsulakapsulaATACO d.o.o.na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH21/06/2024/hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)Vitadigest? enzymes, a 15 i a 30 kapsulakapsulaPHARMA-MAAC d.o.o.na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH30/11/2021/hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)Kalcij citrat+D a 20 šumećih tabletatabletaATACO d.o.o.na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH05/07/2020/hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)ReConnect? a 15 i a 30 tabletatabletaPHARMA-MAAC d.o.o.van snage
Ministarstvo zdravstva FBiH18/03/2021/Salvit MuitiV a 60 žele bombonabombonaSALVUS BH d.o.o.van snage
Ministarstvo zdravstva FBiH16/07/2024/hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)Salvit Apetit, tekući dodatak prehrani sa šećerom, 150 mlnapitakSALVUS BH d.o.o.na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH06/05/2021/Salvit Beta Glukan, tekući dodatak prehrani sa šećerom-okus jagode, a 150 mlnapitakSALVUS BH d.o.o.van snage
Ministarstvo zdravstva FBiH17/06/2024/formule za dojenčad i formule nakon dojenjaNAN Optipro 1, 400 gr i 800 grprahMCI d.o.o.na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH21/06/2024/formule za dojenčad i formule nakon dojenjaNAN Optipro 3, 800 grprahMCI d.o.o.na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH21/06/2024/formule za dojenčad i formule nakon dojenjaNAN Optipro 3, 800 grprahMCI d.o.o.na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH26/06/2024/formule za dojenčad i formule nakon dojenjaNAN Optipro 2, 400 grprahMCI d.o.o.na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH26/06/2024/formule za dojenčad i formule nakon dojenjaNAN Optipro 2, 400 grprahMCI d.o.o.na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH01/07/2024/formule za dojenčad i formule nakon dojenjaNAN Optipro 2, 800 grprahMCI d.o.o.na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH01/07/2024/formule za dojenčad i formule nakon dojenjaNAN Optipro 2, 800 grprahMCI d.o.o.na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04/11/2021/DOPPEL HERZ aktiv Ulje lososa-Omega 3 1000 mg+folna kiselina+B6+B12, a 60 kapsulakapsulaOKTAL PHARMA d.o.o.na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH15/01/2021/Arkoroyal Dynergie a 20 ampula po 10 mlampulaMEDIMPEX d.o.o.van snage
Ministarstvo zdravstva FBiH09/06/2022/Magnall marine mineral, 30 kapsulakapsulaEvropa Lijek Pharma d.o.o.na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH14/12/2020/Imuno beta-glukan 500, a 30 i a 60 kapsulakapsulaMEDICAL INTERTRADE d.o.o.van snage
Ministarstvo zdravstva FBiH25/01/2024/hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)MULTILAC? SINBIOTIK probiotik+prebiotik kapsule a 10 kapsulakapsulaPharmaSwiss BH d.o.o.na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH08/10/2024/hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)MULTILAC? SINBIOTIK probiotik+prebiotik kapsule a 10 kapsulakapsulaAMICUS PHARMA d.o.o.na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH11/05/2026/hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)MULTILAC? SINBIOTIK probiotik+prebiotik kapsule a 10 kapsulakapsulaAMICUS PHARMA d.o.o.na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH15/01/2025/hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)REHYDROSOL® šumeće tablete s aromom limuna a 16tabletaBOSNALIJEK d.d.na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH16/09/2024/hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)REHYDROSOL® šumeće tablete s aromom limuna a 16šumeća tabletaBOSNALIJEK d.d.na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH23/06/2026/hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)Vitamin D3 2000 lU kapsule sa mekim gelom, a 100 kapsulakapsulaCROBOX d.o.o.na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH23/06/2026/hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)MorDHA Mini, omega-3 masne kiseline, 60 mekih kapsulakapsulaMEDOPTIC d.o.o.na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH23/06/2026/hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)MorEPA Gold, omega-3 masne kiseline sa antioksidansima i ekstraktom masline, 30 mekih kapsulakapsulaMEDOPTIC d.o.o.na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH23/06/2026/hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)MorEPA, omega-3 masne kiseline, 30 mekih kapsulakapsulaMEDOPTIC d.o.o.na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH23/06/2026/hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)MorEPA Mini, omega-3 masne kiseline sa vitaminom D3, 60 mekih kapsulakapsulaMEDOPTIC d.o.o.na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH20/12/2023/dijetalna hrana za posebne medicinske potrebeWaya? Forte a 15 kapsula, hrana za posebne medicinske potrebekapsulaMedis International d.o.o.van snage
Ministarstvo zdravstva FBiH23/06/2026/dijetalna hrana za posebne medicinske potrebeWaya? Forte a 6 kapsula, hrana za posebne medicinske potrebekapsulaMedis International d.o.o.na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH23/06/2026/hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)Arkolevure 250 mg, 10 kapsulakapsulaMEDIMPEX d.o.o.na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH30/09/2024/hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)PROfertil kapsule a 60 i a 180 kapsulakapsulaApomedical d.o.o.na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH17/05/2023/hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)PROfertil kapsule a 60 i a 180 kapsulakapsulaVIENNAPHARM d.o.o.na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH23/06/2026/hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)M.E.V. Feller Vitamin C s bioflavonoidima, tablete, a 60 tabletatabletaSALVUS BH d.o.o.na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH23/06/2026/hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)M.E.V. Feller Multi 100% kapsulekapsulaSALVUS BH d.o.o.na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH08/10/2023/hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)BIOGELAT Lutein a 30 kapsulakapsulaApomedical d.o.o.van snage
Ministarstvo zdravstva FBiH13/10/2020/hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)BIOGELAT Lutein a 30 kapsulakapsulaVIENNAPHARM d.o.o.van snage
Ministarstvo zdravstva FBiH27/12/2023/hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)Leaton Complet tonik, 500 mltečnostApomedical d.o.o.van snage
Ministarstvo zdravstva FBiH21/10/2021/hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)Leaton Complet tonik, 500 mltečnostVIENNAPHARM d.o.o.van snage
Ministarstvo zdravstva FBiH28/06/2026/hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)Cerolete a 40 tableta za cuclanjetableta za cuclanjeMEDOPTIC d.o.o.na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH28/06/2026/hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)MYSlim, 60 tabletatabletaMEDIMPEX d.o.o.na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH28/06/2026/hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)M.E.V. Feller Livin Beauty, a 30 kapsulakapsulaSALVUS BH d.o.o.na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH28/06/2026/hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)M.E.V. Feller Magnezij B6 plus C, šumeće tablete sa sladilima, okus narančešumeća tabletaSALVUS BH d.o.o.na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH13/04/2023/hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)Leaton Sine, multivitaminski tonik, 500 mltečnostApomedical d.o.o.van snage
Ministarstvo zdravstva FBiH15/04/2020/hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)Leaton Sine, multivitaminski tonik, 500 mltečnostVIENNAPHARM d.o.o.van snage
Ministarstvo zdravstva FBiH29/03/2024/hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)PROfertil Female, 28 mekih kapsula+28 tableta,kapsulaApomedical d.o.o.na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH16/02/2023/hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)PROfertil Female, 28 mekih kapsula+28 tableta,kapsulaVIENNAPHARM d.o.o.na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH28/06/2026/hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)Granobil pastille sa ekstraktom planinskog lišaja, 20 i 60 tabletatabletaMEDOPTIC d.o.o.na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH28/06/2026/hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)Diurerbe forte napitak u vrećicama, 24x20 ml (480 ml)prahMEDIMPEX d.o.o.na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH28/06/2026/hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)M.E.V. Feller Memory Ease, a 30 kapsulakapsulaSALVUS BH d.o.o.na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH28/06/2026/hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)VpLab Absolute Joint 400 gr (okus malina)prahWELT APO d.o.o.na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH28/06/2026/hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)Leaton Sine, multivitaminski tonik, 500 mltečnostVIENNAPHARM d.o.o.na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH07/03/2023/hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)BIOGELAT Brusnica Uro Forte plus breza - granule a 14 vrećicagranuleApomedical d.o.o.na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH19/03/2023/hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)BIOGELAT Brusnica Uro Forte plus breza - granule a 14 vrećicagranuleVIENNAPHARM d.o.o.na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH28/06/2026/hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)Cerala C-plus-cink, 16 tableta za cuclanjetableta za cuclanjeMEDOPTIC d.o.o.na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH28/06/2026/hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)Le dieci erbe fibre, 60 kapsulakapsulaMEDIMPEX d.o.o.na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH02/07/2026/hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)M.E.V. Feller Beta CD glukan, tableta a 60 tabletatabletaSALVUS BH d.o.o.na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH02/07/2026/hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)Gravidon A tablete, 30 tabletatabletaREMEDIA d.o.o.na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH10/09/2023/hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)Leaton za djecu, multivitaminski tonik, 500 mltečnostApomedical d.o.o.van snage
Ministarstvo zdravstva FBiH03/06/2020/hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)Leaton za djecu, multivitaminski tonik, 500 mltečnostVIENNAPHARM d.o.o.van snage
Ministarstvo zdravstva FBiH06/05/2024/hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)BIOGELAT Brusnica Uro Forte - filmom obložene tablete a 30tabletaApomedical d.o.o.na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH19/03/2023/hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)BIOGELAT Brusnica Uro Forte - filmom obložene tablete a 30tabletaVIENNAPHARM d.o.o.na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH02/07/2026/hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)Granozym, 16 tableta za cuclanjetableta za cuclanjeMEDOPTIC d.o.o.na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH02/07/2026/hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)DigestivAid No Acid, 60 tableta za žvakanjetableta za žvakanjeMEDIMPEX d.o.o.na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH02/07/2026/hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)Solgar Omnium tableta a 30 tabletatabletaSALVUS BH d.o.o.na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH02/07/2026/hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)Labeffective BODY 60 kapsulakapsulaISALI Invest Group d.o.o.na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH02/07/2026/hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)Leaton za djecu, multivitaminski tonik, 500 mltečnostVIENNAPHARM d.o.o.na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH26/02/2021/hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)BIOGELAT Brusnica Uro Forte - tonik a 120 mltečnostApomedical d.o.o.na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH16/03/2023/hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)BIOGELAT Brusnica Uro Forte - tonik a 120 mltečnostVIENNAPHARM d.o.o.na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH02/07/2026/formule za dojenčad i formule nakon dojenjaYogolino-mliječni desert s okusom vanilije, od 6 mjeseci nadalje, 400 grnapitakMCI d.o.o.na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH02/07/2026/formule za dojenčad i formule nakon dojenjaYogolino-mliječni desert s kakaom, od 6 mjeseci nadalje, 400 grnapitakMCI d.o.o.na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH02/07/2026/formule za dojenčad i formule nakon dojenjaYogolino-mliječni desert s keksom, od 6 mjeseci nadalje, 400 grnapitakMCI d.o.o.na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH02/07/2026/hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)Vitamin C 1000 mg, a 150 tabletatabletaARK Company d.o.o.na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH27/12/2023/hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)Melaflor a 10 bočica po 10 mltečnostVITA-LIJEK d.o.o.na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH29/07/2021/hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)Shediflor a 10 bočica po 10 mltečnostVITA-LIJEK d.o.o.na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH09/07/2026/hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)HARTIKOL vegetabilne kapsule a 20, a 30 kapsulakapsulaPharmaS d.o.o.na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH09/07/2026/hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)MIVOLlS željezo+vitamin C šumeće tablete, a 20 šumećih tabletašumeća tabletadm drogerie markt d.o.o.na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH09/07/2026/hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)Easy Mom Eficramp, 30 tabletatabletaOskar Pharma d.o.o.na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH09/07/2026/formule za dojenčad i formule nakon dojenjaNAN H.A. 400 g-hipoalergeno mlijeko za dojenčad od rođenja nadaljeprahMCI d.o.o.na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH10/07/2025/formule za dojenčad i formule nakon dojenjaNAN EXPERTPRO HA 400 g-hipoalegeno mlijeko za dojenčad od rođenja nadaljeprahMCI d.o.o.na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH09/07/2026/hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)Vitamin E 400 lU a 120 softgel kapsulakapsulaARK Company d.o.o.na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH16/07/2026/hrana namijenjena za upotrebu u energetski-ograničenim dijetama za smanjenje tjelesne težineSaffranex, 30 kapsulakapsulaMN MEDIA COMPANY d.o.o.na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH16/07/2026/hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)PharmaS PROBalans IMUNO kapsule a 20, a 30 kapsulakapsulaPharmaS d.o.o.na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH16/07/2026/hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)ProbioKid Immuno D3, prašak za oralnu upotrebu, 10 vrećicaprahHERCEGOVINALIJEK d.o.o.na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH16/07/2026/hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)DIVLJI BIJELI LUK-SRIJEMOŠ kapsule, a 30 kapsulakapsulaCYDONIA d.o.o.na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH16/07/2026/hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)Easy Mom Pregnancy kapsule, 30 kapsulakapsulaOskar Pharma d.o.o.na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH23/07/2026/hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)Carboactive kapsule 30x230 mgkapsulaANTONIO TRADE d.o.o.na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH23/07/2026/hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)Melatonin a 60 sublingvalnih tabletatabletaARK Company d.o.o.na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH23/07/2026/hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)MIVOLlS MULTIMINERAL šumeće tablete, 20 šumećih
tableta
šumeća tabletadm drogerie markt d.o.o.na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH23/07/2026/hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)BRONHOKLIRSYRUPS za pušače, sirup u kesicama, 15x15 mlsirupHERCEGOVINALIJEK d.o.o.na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH30/07/2026/hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)VITEX konopljika kapsule, a 30 kapsulakapsulaCYDONIA d.o.o.na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH30/07/2026/hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)Koflet-H-Limun, pastile sa okusom limuna i meda, 12 pastilapastilaMEDIMPEX d.o.o.na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH30/07/2026/hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)MIVOLlS kalcijum šumeće tablete, 20 šumećih tabletašumeća tabletadm drogerie markt d.o.o.na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH30/07/2026/hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)DeKavit kapsule D3+K2kapsulaANTONIO TRADE d.o.o.na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH05/08/2026/hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)BRONHOKLIRSYRUPS za pušače, sirup, 200 mlsirupHERCEGOVINALIJEK d.o.o.na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH05/08/2026/hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)VRKUTA kapsule, a 30 kapsulakapsulaCYDONIA d.o.o.na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH10/08/2026/hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)Koflet-H pastile sa okusom naranče i meda, 12 pastilapastilaMEDIMPEX d.o.o.na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH10/08/2026/hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)Omega 3 a 180 softgel kapsulakapsulaARK Company d.o.o.na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH10/08/2026/hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)MIVOLlS vitamin e šumeče tablete, 20 šumećih tabletašumeća tabletadm drogerie markt d.o.o.na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH16/08/2026/hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)MG CITRAT COMPLEX DIREKT, granule, 20 vrećica, okus limungranuleATACO d.o.o.na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH16/08/2026/hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)VALERIJANA kapsule, a 30 kapsulakapsulaCYDONIA d.o.o.na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH16/08/2026/hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)Trostruki Omega 3 sa Vitaminom A, D, E, 144 kapsulekapsulaMegalis d.o.o.na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH16/08/2026/hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)Koflet-H pastile sa okusom djumbira i meda, 12 pastilapastilaMEDIMPEX d.o.o.na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH20/08/2026/hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)Vitamin C Pro, 100 tabletatabletaACRO d.o.o.na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH20/08/2026/hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)Over EZ kapsule, a 1, a 4 i a 12 kapsulakapsula7D GROUP d.o.o.na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH20/08/2026/hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)Ultra Fish Oil Omega 3, 120 kapsulakapsulaEPLAN d.o.o.na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH20/08/2026/hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)Kids Chewable Omega 3, 100 bombona za žvakanjebombona za žvakanjeEPLAN d.o.o.na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH20/08/2026/hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)Pure Krili Oil Omega 3, 120 kapsulakapsulaEPLAN d.o.o.na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH25/08/2026/hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)Lipozamaini Vitamin C, 250 mltečnostImunoBalans d.o.o.na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH25/08/2026/hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)DIETPHARM Imuno C D, 30 kapsula sa vitaminom C, D i CinkomkapsulaATACO d.o.o.na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH25/08/2026/hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)M.E.V. Feller Silymarin F plus, tabletetabletaSALVUS BH d.o.o.na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH31/08/2026/hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)M.E.V. Feller Artropan, tabletetabletaSALVUS BH d.o.o.na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH31/08/2026/hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)CARBOPIL tablete za žvakanje a 30tableta za žvakanjePharmamed d.o.o.na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH31/08/2026/hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)Vitamin C 900 mg, 20 šumećih tabletašumeća tabletaHERCEGOVINALIJEK d.o.o.na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH31/08/2026/hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)LENISAL Herbal Braneho Clean 150 mltečnostMEDICAL INTERTRADE d.o.o.na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH07/09/2026/hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)M.E.V. Feller CoQ10 100 mg, kapsulekapsulaSALVUS BH d.o.o.na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH07/09/2026/hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)Esprico suspenzija sa aromom narandžesuspenzijaSalveo d.o.o.na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH23/12/2024/hrana namijenjena za stanja povećanih tjelesnih aktivnosti, posebno za sportisteHerbalife 24 Rebuild Strenght a 1000 gr, okus čokoladetečnostMST-INTERNATIONAL d.o.o.na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH03/12/2024/hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)PROSTA BALANCE kapsule a 30 kapsulakapsulaZADA Pharmaceuticals d.o.o.na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH09/12/2024/hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)Acidosalus plus, 1000 mltečnostHERCEGOVINALIJEK d.o.o.na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH09/12/2024/hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)M.E.V. Feller Probifast, prašakprahSALVUS BH d.o.o.na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH13/12/2024/hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)LENISAL Herbal Braneho Calm 150 mltečnostMEDICAL INTERTRADE d.o.o.na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH23/12/2024/hrana namijenjena za stanja povećanih tjelesnih aktivnosti, posebno za sportisteHerbalife 24 Hydrate 106 gr, okus narančenapitakMST-INTERNATIONAL d.o.o.na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH27/12/2024/hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)Mivolis Cink+Vitamin C šumeće tablete, 20 šumećih tabletašumeća tabletadm drogerie markt d.o.o.na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH15/05/2025/hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)Acidosalus baby, 300 mlnapitakHERCEGOVINALIJEK d.o.o.na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH11/06/2026/hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)Mivolis multivitaminske šumeće tablete a 20šumeća tabletadm drogerie markt d.o.o.na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH27/01/2025/hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)LENISAL pastile islandski lišaj, kadulja + Vitamin C 20 pastila, okus malinepastilaMEDICAL INTERTRADE d.o.o.na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH15/05/2025/prerađena hrana na bazi žitarica i dječija hrana za dojenčad i malu djecuBabylove kašica mrkva i krompirkašadm drogerie markt d.o.o.na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH02/07/2026/hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)SOL GAR Prenatal tablete, a 60 i a 120tabletaSALVUS BH d.o.o.na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH26/02/2025/hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)Dormirin FORTE, vegetabiIne kapsule a 10, a 20kapsulaPharmaS d.o.o.na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH10/01/2025/hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)Imunoglukan P4H sirup, 120 mlsirupMedis International d.o.o.na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH16/07/2024/hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)Imunoglukan P4H sirup, 250 mlsirupMedis International d.o.o.na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH26/02/2025/prerađena hrana na bazi žitarica i dječija hrana za dojenčad i malu djecuBabylove kašica od rezanaca, mediteranskog povrća i piletinekašadm drogerie markt d.o.o.na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH03/03/2025/hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)LENISAL pastile paprena metvica, hijaluronska kiselina i matičnjak 20 pastilapastilaMEDICAL INTERTRADE d.o.o.na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH09/03/2025/prerađena hrana na bazi žitarica i dječija hrana za dojenčad i malu djecuBabylove kašica sataraš sa krompirom i govedinom, 250 grkašadm drogerie markt d.o.o.na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH09/03/2025/hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)SOLGAR SKIN, NAILS AND HAIR tabletetabletaSALVUS BH d.o.o.na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH26/08/2025/hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)SOLGAR SKIN, NAILS AND HAIR tabletetabletaSALVUS BH d.o.o.na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH09/03/2025/hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)Laksamoi, vrećice sa praškom, a 30 vrećicaprahPharmaS d.o.o.na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH21/05/2025/hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)Retaxerbe, 30 kapsulakapsulaMEDIMPEX d.o.o.na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH21/05/2025/prerađena hrana na bazi žitarica i dječija hrana za dojenčad i malu djecuBabylove kašica od jabuke i banane sa dvopekomkašadm drogerie markt d.o.o.na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH21/05/2025/hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)GOLD 132, 60 kapsulakapsulaFARMIS d.o.o.na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH06/07/2025/hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)GE KIDS prašak a 30 vrećica po 4 grprahInternational Health d.o.o.na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH21/05/2025/hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)ROYAL ReVITA® Jelly suspenzija 1000 mg + Ginseng, 10 bočica po 10 mltečnostBOSNALIJEK d.d.na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH06/07/2025/hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)ROYAL KINDER® Jelly 500 mg, suspenzija, 10 bočica po 10 mltečnostBOSNALIJEK d.d.na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH16/04/2025/hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)ROYAL SUPERIOR® Jelly 2000 mg, suspenzija, 10 bočica po 10 mltečnostBOSNALIJEK d.d.na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH18/05/2025/hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)Viranto for you!, sirup 150 mlsirupHERCEGOVINALIJEK d.o.o.na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH27/05/2015/hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)Hydrostar, Shape up, sportsko piće za rehidrataciju sportista sa prirodnom aromom mandarine, 12 kesica x 36,5 grprahP.T.D. MGM FARM d.o.o.na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH27/05/2025/hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)Oligovit za trudnice i dojilje, 30 film tabletatabletaP.T.D. MGM FARM d.o.o.na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH30/01/2022/hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)Garcinia Cambogia, 60 tabletatabletaMEDIMPEX d.o.o.na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH30/08/2023/hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)Valechin? biljne kapi, rastvor za oralnu upotrebu a 50 mlrastvorDelta Medical d.o.o.na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH16/09/2024/hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)Adult Altal, 200 ml, tečni dodatak prehranitečnostP.T.D. MGM FARM d.o.o.na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH08/05/2025/hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)Neurovital Forte a 30 tabletatabletaFARMIS d.o.o.na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH12/06/2025/hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)Depurerbe a 45 tabletatabletaMEDIMPEX d.o.o.na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH12/06/2025/hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)Dacom Vitamin D3 2000 lU, čvrste želatinozne kapsule a 30 kapsulakapsulaA2 PHARMA d.o.o.na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH12/06/2025/hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)Adult Primal, 200 ml, tečni dodatak prehranitečnostP.T.D. MGM FARM d.o.o.na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH12/06/2025/hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)Herbiko Natural Bijeli Sljez, rastvor za oralnu primjenu, 125 mlrastvorEvropa Lijek Pharma d.o.o.na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH13/05/2021/prerađena hrana na bazi žitarica i dječija hrana za dojenčad i malu djecudmBIO kašica od rižinih pahuljica 250 grkašadm drogerie markt d.o.o.na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH12/06/2025/hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)NO DOL džepno pakovanje, 16 vrećica po 20 mlprahMEDIMPEX d.o.o.na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH16/06/2025/hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)Vitamin D3 1000 I.E. a 50 mltečnostHerba d.o.o.na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH16/06/2025/hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)Expulmo Lunac, sa bijelim sljezom 150 gr, tečni dodatak prehranitečnostP.T.D. MGM FARM d.o.o.na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH16/06/2025/hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)Gasex tablete a 100 tabletatabletaMEDIMPEX d.o.o.na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH16/06/2025/hrana namijenjena za upotrebu u energetski-ograničenim dijetama za smanjenje tjelesne težineHerbalife Nutrition Formula 1 Nutritional shake mix, okus smooth chocolate 550 grshakeMST-INTERNATIONAL d.o.o.na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH13/10/2020/prerađena hrana na bazi žitarica i dječija hrana za dojenčad i malu djecudmBIO kašica od prosa 250 grkašadm drogerie markt d.o.o.na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH16/06/2025/hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)NO DOL Kurkuma, 30 tekućih kapsulatečnostMEDIMPEX d.o.o.na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH21/10/2021/hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)Vitamin C 1000 mg+Zn a 30 šumećih tabletašumeća tabletaHerba d.o.o.na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH16/06/2025/hrana namijenjena za upotrebu u energetski-ograničenim dijetama za smanjenje tjelesne težineHerbalife Nutrition Formula 1 Nutritional shake mix, okus raspberry&white chocolate, 500 grshakeMST-INTERNATIONAL d.o.o.na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH19/06/2025/hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)The Verde, zeleni čaj, 60 kapsulakapsulaMEDIMPEX d.o.o.na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH19/06/2025/hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)NO DOL Collagene, 60 tabletatabletaMEDIMPEX d.o.o.na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH19/06/2025/hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)Patux Solucija a 200 mltečnostWITSOFT d.o.o.na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH17/05/2023/dijetalna hrana za posebne medicinske potrebeUtiemanoz prašak, a 10, a 20, a 50 kesicaprahEvropa Lijek Pharma d.o.o.na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH19/06/2025/hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)Sant-E-Gal, tablete za žvakanje, 30 tabletatableta za žvakanjeP.T.D. MGM FARM d.o.o.na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH19/06/2025/hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)Latopic kapsule 30 i 90 komadakapsulaPHARMA-MAAC d.o.o.na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH16/02/2023/hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)MAKULIN kapsule a 30kapsulaATACO d.o.o.na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH19/06/2025/hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)BioGaia Protectis probiotičke kapi sa vitaminom D3, 5 mlkapiEwopharma d.o.o.na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH23/06/2025/hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)Sensilab Slimjoy Waterout Strong, 10 vrećica po 7 grprahColpharm d.o.o.na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH23/06/2025/hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)Magnetrans 375 gr a 20 vrećica po 2 grprahHERCEGOVINALIJEK d.o.o.na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH23/06/2025/hrana namijenjena licima sa smetnjama u metabolizmu ugljikohidrata (dijabetes)Alphalipoin Forte a 30 kapsulakapsulaHERCEGOVINALIJEK d.o.o.na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH23/06/2025/dijetalna hrana za posebne medicinske potrebeEUNOVA DuoProtect D3+K2 (1000 IU/25 mcg vitamina D3+80 mcg vitamina K2) a 30 kapsulakapsulaHERCEGOVINALIJEK d.o.o.na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH23/06/2025/dijetalna hrana za posebne medicinske potrebeEUNOVA DuoProtect D3+K2 (2000 IU/50 mcg vitamina D3+80 mcg vitamina K2) a 30 kapsulakapsulaHERCEGOVINALIJEK d.o.o.na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH19/03/2023/hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)Electa koloidna srebrena voda a 1000 ml, a 500 mltečnostDE FACTO d.o.o.na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH23/06/2025/hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)Remostabil kapsule a 30 komadakapsulaBIESSEN PHARMA d.o.o.na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH26/06/2025/hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)Astenor Energy, oralna otopina 200 ml (20 bočica po 10 ml)otopinaBIESSEN PHARMA d.o.o.na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH26/06/2025/hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)Herbiko Natural Jagorčevina, 125 mlsirupEvropa Lijek Pharma d.o.o.na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH26/06/2025/hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)LENISAL pastile đumbir + vitamin C, 20 pastilapastilaMEDICAL INTERTRADE d.o.o.na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH26/06/2025/hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)LITHOCARE kapsule a 30 kapsulakapsulaWITSOFT d.o.o.na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH03/06/2020/hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)Osteo advance, 60 tabletatabletaHERCEGOVINALIJEK d.o.o.na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH26/06/2025/hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)Solgar Balance Rhodiola Complex, kapsule a 60 kapsulakapsulaSALVUS BH d.o.o.na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH19/03/2023/hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)Natural Wealth? Ginkgo Forte a 60 tabletatabletaM&D Company d.o.o.na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH26/06/2025/hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)PropoMucil pastile, forest berry, 24 pastilepastilaEvropa Lijek Pharma d.o.o.na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH30/06/2025/hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)Multivita Vitamin D 1000 IU, okus naranče, a 20 šumećih tabletašumeća tabletaATACO d.o.o.na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH30/06/2025/hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)M.E.V. Feller Magnezij DUO, tablete a 60 tabletatabletaSALVUS BH d.o.o.na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH30/06/2025/hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)RESPICARE tablete a 30 tabletatabletaWITSOFT d.o.o.na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH30/06/2025/hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)Saw Palmetto complex, 60 tabletatabletaHERCEGOVINALIJEK d.o.o.na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH30/06/2025/hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)PropoMucil pastile, eucalyptus, 24 pastilepastilaEvropa Lijek Pharma d.o.o.na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH16/03/2023/prerađena hrana na bazi žitarica i dječija hrana za dojenčad i malu djecuNUTRINO pire od mesa - junetina sa miješanim povrćem i pavlakom, 190 gkašaNELT d.o.o. Istočno Sarajevo, Poslovna jedinica u Sarajevuna snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH30/06/2025/hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)M.E.V. Feller Ginko Biloba, tablete a 60 tabletatabletaSALVUS BH d.o.o.na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH06/07/2025/hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)Orthomol Beauty bočice a 7, a 30tečnostPHARMA-MAAC d.o.o.na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH06/07/2025/hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)COLIEF lnfant Drops a 15 mlkapiWITSOFT d.o.o.na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH06/07/2025/hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)Vitamin B12, 90 sublingvalnih tabletasublingvalna tabletaHERCEGOVINALIJEK d.o.o.na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH10/07/2025/hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)PropoMucil pastile, orange, 24 pastilepastilaEvropa Lijek Pharma d.o.o.na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH29/07/2021/prerađena hrana na bazi žitarica i dječija hrana za dojenčad i malu djecuNUTRINO sokić jabuka i šargarepa 200 mlsokNELT d.o.o. Istočno Sarajevo, Poslovna jedinica u Sarajevuna snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH10/07/2025/hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)EFIRUB a 16 vrećica po 5,23 gprahOskar Pharma d.o.o.na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH10/07/2025/hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)M.E.V. Feller Vitamini B kompleks + C, tablete a 60 tabletatabletaSALVUS BH d.o.o.na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH10/07/2025/hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)Lady Rest filter čaj, 30 filter vrećica po 1,5 gčajPharmamed d.o.o.na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH10/07/2025/hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)Digestive enzyme complex, 60 tabletatabletaHERCEGOVINALIJEK d.o.o.na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH10/07/2025/hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)Folinova, 20 vrećica po 2,5 g (50 g)prahFARMIS d.o.o.na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH03/03/2026/hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)Valesan kapi a 50 mlkapiPharmamed d.o.o.na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH15/07/2025/prerađena hrana na bazi žitarica i dječija hrana za dojenčad i malu djecuNUTRINO sokić jabuka i kruška 200 mlsokNELT d.o.o. Istočno Sarajevo, Poslovna jedinica u Sarajevuna snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH15/07/2025/hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)Solgar VM-75, tablete a 30, a 60 tabletatabletaSALVUS BH d.o.o.na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH15/07/2025/hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)LAXATRANSIT prašak, 6 kesica po 5 gprahOskar Pharma d.o.o.na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH15/07/2025/hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)PharmaS PROBalans kapsule, 10 kapsulakapsulaPharmaS d.o.o.na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH15/07/2025/hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)Bio-Kult Migrea, 60 kapsulakapsulaOKTAL PHARMA d.o.o.na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH20/07/2025/prerađena hrana na bazi žitarica i dječija hrana za dojenčad i malu djecuYogolino - mliječni desert s grizom, od 6 mjeseci nadalje, 400 grmliječni desertMCI d.o.o.na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH20/07/2025/hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)Viranto forte tor you!, sirup 100 mlsirupHERCEGOVINALIJEK d.o.o.na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH20/07/2025/dijetalna hrana za posebne medicinske potrebeNAN complete comfort, 400 grprahMCI d.o.o.na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH20/07/2025/dijetalna hrana za posebne medicinske potrebePreNAN, 400 grprahMCI d.o.o.na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH20/07/2025/hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)Stevia Midy, a 100 tabletatabletaMEDIMPEX d.o.o.na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH20/07/2025/dijetalna hrana za posebne medicinske potrebeFerro TOP DIREKT + Folat + Acerola + B6 + B12granuleFARMIS d.o.o.na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH24/07/2025/hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)Rigenforte retard kapsule a 30kapsulaMEDIMPEX d.o.o.na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH24/07/2025/hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)Bulardi® probiotik junior-prašak, 10 vrećicaprahEvropa Lijek Pharma d.o.o.na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH24/07/2025/hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)Multivita C+D+Zn lmmunity, 15 kapsulakapsulaATACO d.o.o.na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH24/07/2025/hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)CORAL CALCIUM MAX kapsule, a 80 kapsulakapsulaMEDIMPEX d.o.o.na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH24/07/2025/hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)Bulardi® probiotik prašak, 10 vrećicaprahEvropa Lijek Pharma d.o.o.na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH29/07/2025/hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)Tea Tree Remedy, ulje čajevca a 25 miuljeMEDIMPEX d.o.o.na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH29/07/2025/hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)Feminost 56 tabletatabletaEliksir d.o.o.na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH29/07/2025/hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)Bimunal Imuno for youl, sirup 300 mlsirupHERCEGOVINALIJEK d.o.o.na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH29/07/2025/hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)Rumalaya forte tablete, 60 tabletatabletaMEDIMPEX d.o.o.na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH29/07/2025/hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)Noglic tablete, a 30 tabletatabletaMEDIMPEX d.o.o.na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH29/07/2025/hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)TRE napitak, 750 mlnapitakNEOLIFE INTERNATIONAL d.o.o.na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH03/08/2025/hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)Detrical 1000 IJ a 60 kapsulakapsulaEliksir d.o.o.na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH03/08/2025/hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)Detrical 2000 IJ a 60 kapsulakapsulaEliksir d.o.o.na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH03/08/2025/hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)PROSTATMAX hladno cijeđeno bundevino ulje a 250 mluljePORTA NATURAE d.o.o.na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH03/08/2025/hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)ALOE VERA sa koncentrovanim sokom borovnice, 500 ml i 1000 mlsokMEDIMPEX d.o.o.na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH03/08/2025/hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)Cardio vitamin FD3 a 30 kapsulakapsulaEvropa Lijek Pharma d.o.o.na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH03/08/2025/hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)KAL-MAG plus D, 180 tabletatabletaNEOLIFE INTERNATIONAL d.o.o.na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH07/08/2025/hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)Apuretin Slim 60 kapsulakapsulaEliksir d.o.o.na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH07/08/2025/hrana namijenjena za upotrebu u energetski-ograničenim dijetama za smanjenje tjelesne težineCITROlinea MAX tablete, a 40 tabletatabletaMEDIMPEX d.o.o.na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH07/08/2025/dijetalna hrana za posebne medicinske potrebeNUTRIBEL? Diabet-200 mlnapitakFARMAVITA d.o.o.na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH07/08/2025/hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)Dr.Theiss-Mucoplant Trputac otopina Good night 100 miotopinaEliksir d.o.o.na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH07/08/2025/hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)Orthomol Junior Omega plus (30 dnevnih doza po 3 karamele)karamelaPHARMA-MAAC d.o.o.na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH12/08/2025/hrana namijenjena za stanja povećanih tjelesnih aktivnosti, posebno za sportisteSOLGAR MULTI-NUTRIENT FORMULA, 60 tabletatabletaSALVUS BH d.o.o.na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH12/08/2025/hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)Cink + C + D3, 50 tabletatabletaPHARMA MAX MEDICA d.o.o.na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH12/08/2025/dijetalna hrana za posebne medicinske potrebeRehidro Max a 10 vrećica (neto 55,0 g)prahPHARMA MAX MEDICA d.o.o.na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH12/08/2025/hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)Bijeli sljez sirup a 150 misirupMAXVITA d.o.o.na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH12/08/2025/hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)Maka kapsule a 30 kapsulakapsulaMAXVITA d.o.o.na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH17/08/2025/hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)Pregnancy, Multivitamini i minerali - Trudnice, 60 tabletatabletaHERCEGOVINALIJEK d.o.o.na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH17/08/2025/hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)Gelenk Komplex a 80 kapsulakapsulaOskar Pharma d.o.o.na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH17/08/2025/hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)Angina! Max Junior, tekući dodatak prehrani 20 mitečnostPHARMA MAX MEDICA d.o.o.na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH17/08/2025/hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)Anginal Max Senior 30 ml sprej za usta i grlosprejPHARMA MAX MEDICA d.o.o.na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH17/08/2025/hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)Maxomucil 600 granule, 10 vrećica (10x5,9 g)granulePHARMA MAX MEDICA d.o.o.na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH17/08/2025/hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)Maxomucil 200 granule, 20 vrećica (10x5,4 g)granulePHARMA MAX MEDICA d.o.o.na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH21/08/2025/hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)CVit 500 mg, 50 tableta za žvakanjetableta za žvakanjeBOSNALIJEK d.d.na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH21/08/2025/hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)Femibion 1, tablete a 28 tabletatabletaEvropa Lijek Pharma d.o.o.na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH21/08/2025/hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)DUOVIT ZA ŽENE filmom obložene tablete, 30 tabletatabletaKRKA FARMA d.o.o.na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH21/08/2025/hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)VITA-SQUARES tablete za žvakanje a 180 tabletatableta za žvakanjeNEOLIFE INTERNATIONAL d.o.o.na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH26/08/2025/hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)Femibion 2, tablete a 28 tableta i kapsule a 28 kapsulatableta/kapsulaEvropa Lijek Pharma d.o.o.na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH26/08/2025/hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)DUOVIT ZA MUŠKARCE filmom obložene tablete, 30 tabletatabletaKRKA FARMA d.o.o.na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH26/08/2025/dijetalna hrana za posebne medicinske potrebeVitamin D3 2000 I.U. kapsule, a 100 kapsulakapsulaZAND d.o.o.na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH26/08/2025/hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)Alixir 400 Protect, rastvor za oralnu upotrebu sa fruktozom, 7x30 mlrastvorEvropa Lijek Pharma d.o.o.na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH01/09/2025/hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)Supradyn Energija film tablete, 30 komtabletaBAYER d.o.o.na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH01/09/2025/hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)Kalcij + Magnezij + Cink + D3 forte tablete, 30 tabletatabletaZAND d.o.o.na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH07/09/2025/hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)Supradyn Energija-šumeće tablete, 15 komšumeća tabletaBAYER d.o.o.na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH11/09/2025/hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)Supradyn fast Energija-prašak a 10 vrećica po 2,76 grprahBAYER d.o.o.na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH03/09/2024/Litozin Forte a 90 kapsulakapsulaNovartis BA d.o.o.na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH23/03/2023/Litozin Forte a 90 kapsulakapsulaMEDIMPEX d.o.o.na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH11/04/2024/Multivita Energy Up Direct granule a 10 vrećicagranuleATACO d.o.o.na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH19/02/2023/Multivita Vitamin B Complex Direct granule a 10 vrećicagranuleATACO d.o.o.na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH11/04/2024/Multivita Energy Up a 12 šumeće tablete, okus limunašumeća tabletaATACO d.o.o.na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH16/02/2023/Multivita Vitamin B+C+Zn Complex a 12 šumećih tableta, okus limunašumeća tabletaATACO d.o.o.na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH22/11/2024/Rupisolv OX, prašak a 20 x 4 grprahALVEAD PHARM d.o.o.na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH14/01/2024/Rupedir, prašak a 20 x 4 grprahALVEAD PHARM d.o.o.na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH21/01/2024/Beviplex N, granule a 70 gr.granuleP.T.D. MGM FARM d.o.o.na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH14/12/2021/Beviplex B, granule za pripremu napitka, 70 ggranuleP.T.D. MGM FARM d.o.o.na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH13/04/2025/hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)Wellcare Vitamin D3 intense 1000 i.j., 12 ml kapikapiTUZAL-FARM d.o.o.na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH12/06/2025/hrana namijenjena za stanja povećanih tjelesnih aktivnosti, posebno za sportisteRekreitin L-Carnitine 500, a 30 kapsulakapsulaP.T.D. MGM FARM d.o.o.na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH15/04/2020/hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)ORTISAN FORTE FRUITS&FIBRES, 120 grvoćne kockeDUGI COMMERCE d.o.o.na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH15/07/2025/hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)NBL Probiotic D3 Drop kapi 7,5 mlkapiNOBEL LIJEK d.o.o.na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH25/03/2024/hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)TANT-SEPT propolis i med, pastile sa okusom limunapastilaTUZAL-FARM d.o.o.na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH29/01/2023/hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)TANT-SEPT propolis i med, pastile sa okusom limunapastilaABDI IBRAHIM BH d.o.o.na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH11/03/2024/hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)TANT-SEPT propolis i Echinacea, pastile sa okusom mentolapastilaTUZAL-FARM d.o.o.na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH31/01/2023/hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)TANT-SEPT propolis i Echinacea, pastile sa okusom mentolapastilaABDI IBRAHIM BH d.o.o.na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH19/03/2024/hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)TANT-SEPT propolis i vitamin C, pastile sa okusom narandžepastilaTUZAL-FARM d.o.o.na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH02/02/2023/hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)TANT-SEPT propolis i vitamin C, pastile sa okusom narandžepastilaABDI IBRAHIM BH d.o.o.na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH12/08/2025/hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)Propomucil pretprehlada, prašak za pripremu napitka a 5 kesicaprahEvropa Lijek Pharma d.o.o.na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH21/08/2025/hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)Solgar Omega 3 1000 mg, 60 kapsulakapsulaSALVUS BH d.o.o.na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH16/07/2024/hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)Vitamin C 1000 mg Forte, vrećiceprahGABBIANO COMPANY d.o.o.na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH21/08/2025/hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)Solgar Kalcij, Magnezij + Cink tablete, a 100 tabletatabletaSALVUS BH d.o.o.na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH06/05/2026/hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)SUSTAINED RELEASE Vitamin C, tablete, 120 tabletatabletaNEOLIFE INTERNATIONAL d.o.o.na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH26/08/2025/hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)Solgar Kangavites, tablete za žvakanje sa šećerom i sladilima, 60 tabletatableta za žvakanjeSALVUS BH d.o.o.na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH26/08/2025/hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)Solgar Magnezij citrate tablete, a 60 tabletatabletaSALVUS BH d.o.o.na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH01/09/2025/hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)Solgar Hy-Bio C 500, 50 tabletatabletaSALVUS BH d.o.o.na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH01/09/2025/hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)Doppelherz aktiv ( Magnezijum 400+B6+B12+Folna kiselina), granulegranuleHA COMPANY d.o.o.na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH01/09/2025/hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)Solgar L-lizin 1000 mg, 50 tabletatabletaSALVUS BH d.o.o.na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04/01/2026/hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)Solgar L-lizin 1000 mg, 50 tabletatabletaSALVUS BH d.o.o.na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH07/09/2025/hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)Cardiopil kapi a 50 mikapiPharmamed d.o.o.na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH07/09/2025/hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)Doppelherz System Magnesium 400 DirectgranuleHA COMPANY d.o.o.na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH07/09/2025/hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)Solgar Vitamin D capsule a 100 kapsulakapsulaSALVUS BH d.o.o.na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH11/09/2025/hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)Solgar Kalcij citrat + Vitamin D, 60 tabletatabletaSALVUS BH d.o.o.na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH11/09/2025/dijetalna hrana za posebne medicinske potrebeImuno Protect kapsule a 30 kapsulakapsulaA2 PHARMA d.o.o.na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH11/09/2025/hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)Urogold kapi a 50 mikapiPharmamed d.o.o.na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH27/12/2023/hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)Osteopan Plus a 30 tabletatabletaATACO d.o.o.van snage
Ministarstvo zdravstva FBiH07/10/2021/hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)Osteopan Plus a 60 tabletatabletaATACO d.o.o.van snage
Ministarstvo zdravstva FBiH16/09/2025/hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)Doppelherz aktiv ( Magnezijum 500+B12+ D3 Direct Depo), granulegranuleHA COMPANY d.o.o.na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH16/09/2025/hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)M.E.V. Feller Super EPA riblje ulje 1000 mg, SGC meke kapsule, 60 kapsulakapsulaSALVUS BH d.o.o.na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH16/09/2025/hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)Skinage Collagen Prestige 10000 - otopina, 500 mlotopinaMEDICAL INTERTRADE d.o.o.na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH16/09/2025/hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)Skinage Collagen Premium 5000 tekući dodatak prehrani, 25 ml x 10tečnostMEDICAL INTERTRADE d.o.o.na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH16/09/2025/hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)Vital Plus kapsule, 30 kapsulakapsulaPRE-LINE d.o.o.na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH21/09/2025/hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)GALAS Kids lmmune Guard sirup, 150 misirupJU Apoteke Sarajevona snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH21/09/2025/dijetalna hrana za posebne medicinske potrebeOrthomol Fertil Plus, kapsule a 30/90 dnevnih doza po 3 tablete+1 kapsulatableta/kapsulaPHARMA-MAAC d.o.o.na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH21/09/2025/hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)GALAS Vitamin C, beta glukan i cink, 20 šumećih tabletašumeća tabletaJU Apoteke Sarajevona snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH21/09/2025/hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)GALAS Vitamin C 1000 mg, 20 šumećih tabletašumeća tabletaJU Apoteke Sarajevona snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH21/09/2025/hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)GALAS Vitamin C 1000 mg, 30 tabletatabletaJU Apoteke Sarajevona snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH21/09/2025/hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)GALAS Ekstrakt crne bazge, beta glukan i cink, 20 šumećih tabletašumeća tabletaJU Apoteke Sarajevona snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH25/09/2025/hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)GALAS 5in1 Vitamin C, ekstrakt crne bazge, beta glukan, cink i Vitamin D kapsulekapsulaJU Apoteke Sarajevona snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH05/11/2024/hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)Babytol DHA Omega for you!, kapsule, 30 twist-off kapsulakapsulaHERCEGOVINALIJEK d.o.o.na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH05/02/2024/hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)Babytol DHA Omega for you!, kapsule, 30 twist-off kapsulakapsulaHERCEGOVINALIJEK d.o.o.na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH18/11/2024/hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)Babytol D3+DHA Omega for you!, kapsule, 30 twist-off kapsulakapsulaHERCEGOVINALIJEK d.o.o.na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH12/02/2024/hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)Babytol D3+DHA Omega for you!, kapsule, 30 twist-off kapsulakapsulaHERCEGOVINALIJEK d.o.o.na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH27/02/2022/hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)Babytol D3+DHA Omega for you!, kapsule, 30 twist-off kapsulakapsulaHERCEGOVINALIJEK d.o.o.na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH25/09/2025/hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)Gynkgobil 80 Forte a 30 kapsulakapsulaEvropa Lijek Pharma d.o.o.na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH25/09/2025/hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)Soldevit 1000, oralne kapi 10 mlkapiEvropa Lijek Pharma d.o.o.na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH25/09/2025/hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)VEGAN D, 120 tabletatabletaNEOLIFE INTERNATIONAL d.o.o.na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH16/09/2025/hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)Biovit Imuno Direct a 16 vrećicaprahPharmamed d.o.o.na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH25/09/2025/hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)Kolagen shot, otopina 500 mltečnostEstetika kože - Skin Aesthetic d.o.o.na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH01/10/2025/hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)Bio Uno lmmuno a 20 vrećica po 2,5 grprahRASEL-BIO CLINIK d.o.o.na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH01/10/2025/hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)Bactoblis pastile, a 16 pastilapastilaUnifarm d.o.o.na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH01/10/2025/hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)Bactoblis vrećice, 16 vrećica po 1,5 gr.prahUnifarm d.o.o.na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH01/10/2025/hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)ESI Psylliox, 20 vrećicaprahMedimpex d.o.o.na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH01/10/2025/hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)K2D3 VIVA 60 tabletatabletaEvropa Lijek Pharma d.o.o.na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH01/10/2025/hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)Hysera 60000 spu, a 30 tabletatabletaEvropa Lijek Pharma d.o.o.na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH01/10/2025/hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)SiderAL lnt kapsule, a 20kapsulaAMICUS PHARMA d.o.o.na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH01/10/2025/hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)Orthomol Natal s 30 dnevnih doza (14 gr prašak + 2 kapsule omega-3 masnih kiselina x 30 + blister pakovanje od 30 probiotik kapsula)prašak/kapsula/blisterPHARMA-MAAC d.o.o.na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH01/10/2025/dijetalna hrana za posebne medicinske potrebeFerriMore Forte kapsule (željezo + vitamin C) kapsule, a 30 kapsulakapsulaHERCEGOVINALIJEK d.o.o.na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH01/10/2025/dijetalna hrana za posebne medicinske potrebeProbielle IBSolution, prašak za oralnu upotrebu, 14 kesica po 2,0 gr.prahHERCEGOVINALIJEK d.o.o.na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH06/10/2025/hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)Himalaya Tentex Royal kapsule a 60kapsulaMedimpex d.o.o.na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH06/10/2025/hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)Kapi od artičoke a 30 mlkapiEvropa Lijek Pharma d.o.o.na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH06/10/2025/dijetalna hrana za posebne medicinske potrebeSiderAL Forte lnt kapsule, a 20kapsulaAMICUS PHARMA d.o.o.na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH06/10/2025/dijetalna hrana za posebne medicinske potrebeOrthomol lmmun bočice a 7 dnevnih doza (bočica 20 ml + 2 tablete)tečnost/tabletaPHARMA-MAAC d.o.o.na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH13/10/2025/hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)ESI Prosterbe 30 perliperleMedimpex d.o.o.na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH13/10/2025/hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)Sirup Bokvica 150 grsirupEvropa Lijek Pharma d.o.o.na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH06/10/2025/hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)Sirup jagorčevina 150 grsirupEvropa Lijek Pharma d.o.o.na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH13/10/2025/hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)Sirup bijelog sljeza 150 grsirupEvropa Lijek Pharma d.o.o.na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH26/02/2021/Melatonin Melatosan, tablete za žvakanjetabletaP.T.D. MGM FARM d.o.o.van snage
Ministarstvo zdravstva FBiH13/10/2025/dijetalna hrana za posebne medicinske potrebeSiderAL Folic a20 stikova po 1,26 grprahAMICUS PHARMA d.o.o.na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH13/10/2025/hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)Mini Drops Vitamin D3, kapi za oralnu upotrebu, a 50 mlkapiHERCEGOVINALIJEK d.o.o.na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH13/10/2025/hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)Beta glucan 1,3/1,6 forte 500 mg, 60 kapsulakapsulaT.A.J.M. d.o.o.na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH20/10/2025/hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)Propolis kapi za odrasle a 30 mikapiEvropa Lijek Pharma d.o.o.na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH20/10/2025/hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)DH system Kollagen Beauty+Kaviar 30 bočica a 25 mltečnostOKTAL PHARMA d.o.o.na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH20/10/2025/hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)Gastro 10 kapi a 50 mlkapiMAXVITA d.o.o.na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH20/10/2025/hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)Thromboflow kapsule, a 20 kapsulakapsulaOskar Pharma d.o.o.na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH20/10/2025/hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)Pregnatol DHA for you!, a 30 mekih želatinoznih kapsulakapsulaHERCEGOVINALIJEK d.o.o.na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH20/10/2025/hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)Biolektra Magnezij 400 Ultra, granule za rastvor za piti, 20 vrećicagranuleOKTAL PHARMA d.o.o.na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH27/10/2025/hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)Prostapil Silver a 30 mekih kapsulakapsulaPharmamed d.o.o.na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH30/04/2024/hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)Claricell Junior, 30 mekih pastilapastilaAMICUS PHARMA d.o.o.na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH27/10/2025/hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)COLIEF Vitamin D3 kapi a 20 mikapiWITSOFT d.o.o.na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH27/10/2025/hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)Selen 200 μg, 90 tabletatabletaHERCEGOVINALIJEK d.o.o.na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH27/10/2025/hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)Vitamin D3 2000 IU meke kapsule a 30 i a 120 komadakapsulaPharmamed d.o.o.na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH27/10/2025/hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)Pregnatol Active folate + Vit 812 tor you!, 30 kapsulakapsulaHERCEGOVINALIJEK d.o.o.na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH27/10/2025/hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)Doppelherz aktiv Vitamini za oči za djecu, 60 tableta za žvakanjetableta za žvakanjeOKTAL PHARMA d.o.o.na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH03/11/2025/hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)Beauty Collagen bočice 30x25 mitečnostFARMIS d.o.o.na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH03/11/2025/hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)CoQ-10 100 mg, 30 kapsulakapsulaHERCEGOVINALIJEK d.o.o.na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH03/11/2025/hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)Viranto Adults for you!, a 20 kapsulakapsulaHERCEGOVINALIJEK d.o.o.na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH03/11/2025/hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)Lekolid, a 30 gastro-rezistentnih tabletatabletaCLINRES FARMACIJA d.o.o.na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH03/11/2025/hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)Doppelherz aktiv Vitamin K2+D3 1900 IU, 30 tabletatabletaOKTAL PHARMA d.o.o.na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH07/03/2023/hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)Claricell Essential, 30 biljnih kapsulakapsulaAMICUS PHARMA d.o.o.na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH09/11/2025/hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)CoQ-10 30 mg, 90 kapsulakapsulaHERCEGOVINALIJEK d.o.o.na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH09/11/2025/hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)Kalcij 400 mg sa vitaminom D3, 60 tableta za žvakanjetableta za žvakanjeHERCEGOVINALIJEK d.o.o.na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH09/11/2025/hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)AminoGran lmmun a 3 i a 10 vrećicaprahMEDOPTIC d.o.o.na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH09/11/2025/hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)Pro Beta Glukan Junior, 30 mekih žele bombona za žvakanje po 1,5 grbombona za žvakanjePharmaS d.o.o.na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH09/11/2025/hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)Propomucil pretprehlada, a 50, prašak za pripremu napitkaprašak za pripremu napitkaEvropa Lijek Pharma d.o.o.na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH17/11/2025/hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)Ferro C, a 200 mltečnostApomedical d.o.o.na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH17/11/2025/hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)MAGNEZIJ 375 DIRECT, a 20 vrećica po 2,5 grprahPharmamed d.o.o.na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH17/11/2025/hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)Genestin Forte a 30 tabletatabletaApomedical d.o.o.na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH17/11/2025/hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)Kapi od koprive 30 mikapiEvropa Lijek Pharma d.o.o.na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH17/11/2025/hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)GINKO OMEGA a 30 kapsulakapsulaATACO d.o.o.na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH05/06/2023/hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)DIETPHARM PRENATAL, tablete i kapsule a 30+30tabletaATACO d.o.o.na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH24/11/2025/hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)CENTRAVIT ENERGY DIREKT, granule sa sladilima, a 20 vrećicagranuleATACO d.o.o.na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH24/11/2025/hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)WAYA Forte kapsule, a 6 i 15 kapsulakapsulaMedis International d.o.o.na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH24/11/2025/hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)Zglobex Rheuma kapsule, a 20 kapsulakapsulaEvropa Lijek Pharma d.o.o.na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH24/11/2025/hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)Doppelherz System Magnesium 375 liquidtečnostHA COMPANY d.o.o.na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH24/11/2025/dijetalna hrana za posebne medicinske potrebeWAYA D3 kapi a 10 mlkapiMedis International d.o.o.na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH30/11/2025/hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)Magnachat Forte, a 30 tabletatabletaPRO.MED.BH d.o.o.na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH30/11/2025/hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)LIVSANE Propolis+Vitamin C kapsule a 60kapsulaEvropa Lijek Pharma d.o.o.na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH30/11/2025/hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)Acuver Junior, a 20 mlsuspenzijaREMEDIA d.o.o.na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH30/11/2025/dijetalna hrana za posebne medicinske potrebeNovalac AR, 400 grprahMedis International d.o.o.na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH30/11/2025/hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)WAYA kapi a 10 mlkapiMedis International d.o.o.na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH07/12/2025/hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)Vitamin C+Zn Direkt-prah a 20 kesica po 1,3 grprahEvropa Lijek Pharma d.o.o.na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH07/12/2025/hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)Biolektra Magnezij 400 mg, UL TRA Direkt mikrogranule 20 vrećica, okus limun i narančagranuleOKTAL PHARMA d.o.o.na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH07/12/2025/dijetalna hrana za posebne medicinske potrebeNovalac IT, 400 grprahMedis International d.o.o.na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH07/12/2025/hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)CHELATED ZINK, 150 tabletatabletaNEOLIFE INTERNATIONAL d.o.o.na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH02/04/2026/hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)Curalin, napredna glukozna podrška, 42 kapsulekapsulaSONO MEDICAL d.o.o.na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH07/10/2021/hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)DOPPELHERZ aktiv, Glukozamin Extra 700+Kondroitin a 30 kapsulakapsulaOKTAL PHARMA d.o.o.na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH11/06/2026/hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)Filtrum tablete a 10 i 30 tabletatabletaHERCEGOVINALIJEK d.o.o.na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH15/10/2024/hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)SOLGAR KELIRANI MAGNEZIJ, 100 tabletatabletaSALVUS BH d.o.o.na snazi