Hrana za posebne prehrambene potrebe

Stavljanje na tržište hrane za posebne prehrambene potrebe i dodataka prehrani i vođenje Registra

Hrana za posebne prehrambene potrebe

Pravilnikom o hrani za posebne prehrambene potrebe („Službeni glasnik BiH“, broj 72/11) (u daljnjem tekstu: Pravilnik) propisuju se uslovi koje treba ispunjavati hrana za posebne prehrambene potrebe prilikom stavljanja na tržište. Pravilnik možete preuzeti na ovoj poveznici. Agencija za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine, shodno članku 13. Pravilnika, vodi Registar hrane za posebne prehrambene potrebe koja je stavljena na tržište Bosne i Hercegovine. Registar možete preuzeti na ovoj poveznici. Izvod iz registra možete pogledati na dnu ove stranice.

Hrana za posebne prehrambene potrebe je hrana koja se, zahvaljujući svom posebnom sastavu ili posebnom načinu proizvodnje, jasno razlikuje od prehrambenih proizvoda namijenjenih za uobičajenu upotrabu, koji su podobni za njihove prehrambene svrhe i koji su reklamirani na takav način da ukažu na takvu podobnost.

U hranu za posebne prehrambene potrebe, u smislu Pravilnika, spadaju:

 • formule za dojenčad i formule nakon dojenja,
 • prerađena hrana na bazi žitarica i dječija hrana za dojenčad i malu djecu,
 • hrana namijenjena za upotrebu u energetski ograničenim dijetama za smanjenje tjelesne težine,
 • hrana namijenjena licima sa smetnjama u metabolizmu ugljikohidrata (dijabetes),
 • hrana namijenjena za stanja povećanih tjelesnih aktivnosti, posebno za sportaše,
 • dijetalna hrana za posebne medicinske potrebe,
 • hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada naprijed navedenim kategorijama.

Hrana za posebne prehrambene potrebe prilikom stavljanja na tržište treba biti u skladu sa svim obaveznim odredbama primjenjivim na prehrambene proizvode za uobičajenu upotrebu, kao i uslovima iz Pravilnika, te treba ispunjavati i specifične uslove ako su propisani posebnim propisima. Posebni propisi odnose se na:

 • posebne zahtjeve u pogledu prirode ili sastava,
 • odredbe u pogledu kvaliteta sirovina
 • higijenske zahtjeve,
 • listu aditiva,
 • odredbe o označavanju, prezentiranju i reklamiranju,
 • postupke uzorkovanja i metode analiza potrebne za provjeru usklađenosti sa zahtjevima posebnih propisa,
 • smanjen sadržaj ili odsustvo natrija ili soli (natrijev hlorid, kuhinjska so),
 • odsustvo glutena i
 • druge dozvoljene primjene.

Za hranu za posebne prehrambene potrebe (formule za dojenčad i formule nakon dojenja, prerađena hrana na bazi žitarica i dječija hrana za dojenčad i malu djecu, hrana namijenjena za upotrebu u energetski ograničenim dijetama za smanjenje tjelesne težine, hrana namijenjena licima sa smetnjama u metabolizmu ugljikohidrata (dijabetes) i hrana namijenjena za stanja povećanih tjelesnih aktivnosti, posebno za sportaše) koja se prvi put stavlja na tržište Bosne i Hercegovine subjekat u poslovanju s hranom mora o tome obavijestiti nadležna ministarstva entiteta i Brčko distrikta Bosne i Hercegovine, koja o tome moraju obavijestiti Agenciju za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine u roku od sedam dana, a radi vođenja Registra hrane za posebne prehrambene potrebe koja je stavljena na tržište Bosne i Hercegovine.

Za hranu za posebne prehrambene potrebe (dijetalna hrana za posebne medicinske potrebe i hrana za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada naprijed navedenim kategorijama) subjekat u poslovanju s hranom prije prvog stavljanja na tržište Bosne i Hercegovine mora dobiti odobrenje nadležnih ministarstava zdravlja entiteta i Brčko distrikta Bosne i Hercegovine, koja o tome moraju obavijestiti Agenciju za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine. Odobrenja daju, odnosno uskraćuju nadležna ministarstva zdravlja entiteta i Brčko distrikta Bosne i Hercegovine.

Ako se nakon detaljne procjene utvrdi da hrana za posebne prehrambene potrebe, koja ne pripada nijednoj grupi navedenoj u Pravilniku ili da ugrožava zdravlje ljudi, a nalazi se u slobodnom prometu u Bosni i Hercegovini, Agencija za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine u saradnji s nadležnim organima entiteta i Brčko distrikta Bosne i Hercegovine može privremeno obustaviti ili ograničiti stavljanje na tržište takve hrane na teritoriji Bosne i Hercegovine.

Ako se za pojedine grupe hrane za posebne prehrambene potrebe, na osnovu novih informacija ili ponovne procjene postojećih informacija, utvrdi da određena hrana za posebne prehrambene potrebe ugrožava zdravlje ljudi, iako je u skladu s odgovarajućim posebnim propisima, Agencija za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine u saradnji s nadležnim organima entiteta i Brčko distrikta Bosne i Hercegovine može privremeno obustaviti ili ograničiti stavljanje na tržište te hrane na teritoriji Bosne i Hercegovine. Agencija za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine obavještava o privremenoj obustavi ili ograničavanju stavljanja na tržište Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine i Vijeće ministara Bosne i Hercegovine.

Dodaci prehrani

Stavljanje na tržište Bosne i Hercegovine dodataka prehrani je u nadležnosti organa nadležnih za zdravlje entiteta i Brčko distrikta Bosne i Hercegovine.

Način stavljanje na tržište dodataka prehrani na području entiteta Federacija Bosne i Hercegovine propisan je Pravilnikom o zdravstvenoj ispravnosti dijetetskih namirnica koje se mogu stavljati u promet („Službene novine FBiH“ br. 07/04, 45/04, 02/13 i 96/17), koji možete pogledati na ovoj poveznici. Prema odredbama ovog Pravilnika prilikom stavljanja na tržište dodataka ishrani na područje entiteta Federacija Bosne i Hercegovine potrebno je podnijeti zahtjev za odobravanje stavljanja na tržište Komisiji za dodatke prehrani i druge pripravke Federalnog ministarstva zdravstva.

U entitetu Republika Srpska trenutno važeće propise kojima je regulisano stavljanja na tržište dodataka prehrani možete pogledati na ovom linku. Nadležni organ za njegovo provođenje je Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske.

Rješenje izdato odBroj rješenjaVaži doNaziv hraneForma hraneNosilac rješenjaStatus
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-3735/21-DP05/31/2027Immuno Protect Strong Nature kapsula, 30 kapsulakapsulaP.T.D. MGM FARM d.o.o. Kakanj, 311 Lahke brigade bb, 72240 KakanjNa snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-7486/21-DP05/25/2027Beviplex B granule, a 70 mggranuleP.T.D. MGM FARM d.o.o. Kakanj, 311 Lahke brigade bb, 72240 KakanjNa snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-7611/21-DP05/25/2027Chymoral, 30 gastrorezistentnih tabletatabletaP.T.D. MGM FARM d.o.o. Kakanj, 311 Lahke brigade bb, 72240 KakanjNa snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-3918-2/21-DP05/31/2027Vitamin B12 & Folat kapsule, 90 kapsulakapsulaOptiMMent d.o.o. Sarajevo , Envera Šehovića 54.Na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-3918/21-DP05/20/2027B complex strohg kapsule, 120 kapsulakapsulaOptiMMent d.o.o. Sarajevo , Envera Šehovića 54.Na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-3918-1/21-DP05/25/2027Vitamin D3 strong kapsule, 120 kapsulakapsulaOptiMMent d.o.o. Sarajevo , Envera Šehovića 54.Na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-3998/21-DP05/31/2027Herbalife Nutrition Microbiotic Max, okus vanilije, 20 vrećica x 2 g, neto količina 40 g .kesicaMST-INTERNATIONAL d.o.o.Sarajevo Hiseta br. 4. SarajevoNa snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-1016/22-DP05/10/2027M.E,V, Feller CoQ10 100 mg , 30 i 60 tabletatabletaSALVUS BH d.o.o., Tešanjska broj 24a SarajevoNa snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-1015/22-DP06/16/2025M.E,V, Feller Multi 100, 30 i 60 tabletatabletaSALVUS BH d.o.o., Tešanjska broj 24a SarajevoNa snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-1010/22-DP05/31/2027Salvit B Complex & D3, 60 tabletatabletaSALVUS BH d.o.o., Tešanjska broj 24a SarajevoNa snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-1008/22-DP05/25/2027Salvit Complex C TR, 60 tabletatabletaSALVUS BH d.o.o., Tešanjska broj 24a SarajevoNa snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-1009/22-DP05/25/2027Salvit Echinolmmun Plus , 45 tabletatabletaSALVUS BH d.o.o., Tešanjska broj 24a SarajevoNa snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-1011/22-DP05/16/2027Salvit AntiOx Formula, 60 tabletatabletaSALVUS BH d.o.o., Tešanjska broj 24a SarajevoNa snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-1014/22-DP05/31/2027Salvit Omega 3 1000 mg, 60 kapsulakapsulaSALVUS BH d.o.o., Tešanjska broj 24a SarajevoNa snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-1013/22-DP05/25/2027Salvit Ca, Mg & Zn, 60 tabletatabletaSALVUS BH d.o.o., Tešanjska broj 24a SarajevoNa snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-1012/22-DP05/20/2027Beauty Formula, 60 tabletatabletaSALVUS BH d.o.o., Tešanjska broj 24a SarajevoNa snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-0021/22-DP05/20/2027Ultra Garlic, 60 tabletatabletaHercegovinalijek d.o.o. Mostar, Muje Pašića 4, 88000 Mostar,Na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-0020/22-DP05/16/2027Visionace Original, 30 tabletatabletaHercegovinalijek d.o.o. Mostar, Muje Pašića 4, 88000 Mostar,Na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-0019/22-DP05/10/2027Pregnacare , 30 tabletatabletaHercegovinalijek d.o.o. Mostar, Muje Pašića 4, 88000 MostarNa snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-1808/22-DP05/05/2027Pediakid bombone za djecu sa vitaminom C, 60 bombonabombona za žvakanjeZAND d.o.o.o sarajevo Igmanska bb industrijska zona "Unis" VogošćaNa snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-4843/21-DP05/25/2027Doppelherz aktiv Vitamin B12, 30 tabletatabletaHA COMPANY d.o.o., Stupska bb Lamela C3, llidža, SarajevoNa snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-3285/21-DP05/10/2027Doppelherz aktiv Men Na snazi 30 kapsulakapsulaHA COMPANY d.o.o., Stupska bb Lamela C3, llidža, SarajevoNa snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-4090/21-DP05/20/2027Doppelherz aktiv Magnezij 400 B1+B6+B12 + folna kiselina, 30 tabletatabletaHA COMPANY d.o.o., Stupska bb Lamela C3, llidža, SarajevoNa snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-3899/21-DP05/16/2027Doppelherz aktivB-komplekx + folna kiselina, DEPO 45 tabletatabletaHA COMPANY d.o.o., Stupska bb Lamela C3, llidža, SarajevoNa snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-5515/21-DP05/10/2027NIGELLUS hladno cijeđeno čorokotovo ulje a 250 mluljePORTA NATUREA d.o.o. Srebrenik , Maršala Tita bb 75350 Srebrenik Na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-5518/21-DP05/16/2027Coco Care - hladno cijeđeno ulje od kokosa a 100 mluljePORTA NATUREA d.o.o. Srebrenik , Maršala Tita bb 75350 Srebrenik Na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-5519/21-DP05/20/2027Amygdallon - hladno cijeđeno ulje bademaa 100 mluljePORTA NATUREA d.o.o. Srebrenik , Maršala Tita bb 75350 Srebrenik Na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-0215/22-DP05/16/2027D3 KID kapi (Vitamin D3 200 i.j.-5ug) oralne kapioralne kapiBOSNALIJEK d.d. Sarajevo, Jukićeva 53, 71000 SarajevoNa snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-3212/21-DP05/10/2027Royal Jelly 200 kapsula, 24 kapsulekapsulaBOSNALIJEK d.d. Sarajevo, Jukićeva 53, 71000 SarajevoNa snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-3252/21-DP05/20/2027Lectranal Acute a 20 kapsulakapsulaM&D Company d.o.o. Čitluk, Rudarska bb, ČitlukNa snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-2992/21-DP05/10/2027Doppelherz aktiv Augen vital , 30 kapsula karamelaOktal Pharma d.o.o. Sarajevo, Pijačna 14A SarajevoNa snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-2993/21-DP05/16/2027Doppelherz aktiv Calcium 900+B3+biotin + folna kiselina, 30 tabletatabletaOktal Pharma d.o.o. Sarajevo, Pijačna 14A SarajevoNa snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-2880/21-DP05/25/2027Killox tablete, 20 tableta tabletaEvropa Lijek Pharma d.o.o., Vlakovo 252, 71215 Blažuj, SarajevoNa snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-6205/21-DP05/31/2027Colosal, gastrorezistentne tablete sa prilagođenim oslobođenjem, 30 tabletatabletaPontus Pharma d.o.o. Branilaca Sarajeva 10. 71000 Sarajevo Na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-0016/22-DP04/22/2027Osteocare Plus , 84 tablete/kapsuletableta/kapsulaHercegovinalijek d.o.o. Mostar, Muje Pašića 4, 88000 Mostar,Na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-0015/22-DP04/26/2027Feroglobin B12, 30 kapsulakapsulaHercegovinalijek d.o.o. Mostar, Muje Pašića 4, 88000 Mostar,Na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-0017/22-DP04/26/2027feroglobin Liquid , 200 mlHercegovinalijek d.o.o. Mostar, Muje Pašića 4, 88000 MostarNa snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-0018/22-DP04/29/2027Jointace Omega 3, 30 kapsulakapsulaHercegovinalijek d.o.o. Mostar, Muje Pašića 4, 88000 MostarNa snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-2735/22-DP05/05/2027Femminex, 60 kapsulakapsulaPharma Max Medica d.o.o Gračanica , Donja Lohinja bb, Gračanica Na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-2738/22-DP05/05/2027Good-Bye kilogrami, 30 vrećica kesicaPharma Max Medica d.o.o Gračanica , Donja Lohinja bb, Gračanica Na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-1807/22-DP05/05/2027Pea Max , 30 kapsulakapsulaPharma Max Medica d.o.o Gračanica , Donja Lohinja bb, Gračanica Na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-1805/22-DP05/05/2027Migralin, 60 kapsulakapsulaPharma Max Medica d.o.o Gračanica , Donja Lohinja bb, Gračanica Na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-1806/22-DP05/05/2027Osteo Prevent Forte , 60 kapsula kapsulaPharma Max Medica d.o.o Gračanica , Donja Lohinja bb, Gračanica Na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-1804/22-DP05/05/2027Veno Max , 30 kapsulakapsulaPharma Max Medica d.o.o gračanica , Donja Lohinja bb, Gračanica Na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-2737/22-DP05/05/2027Pregna Max , 30 kapsulakapsulaPharma Max Medica d.o.o Gračanica , Donja Lohinja bb, Gračanica Na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-2781/22-DP04/25/2023Asta Max , 60 kapsulakapsulaPharma Max Medica d.o.o Gračanica , Donja Lohinja bb, Gračanica Na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-2781-1/22-DP04/28/2023Asta Max , 30 kapsulakapsulaPharma Max Medica d.o.o Gračanica , Donja Lohinja bb, Gračanica Na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-2734/22-DP12/28/2026Vitamin C tablete a 10 tabletatabletaPharma Max Medica d.o.o gračanica , Donja Lohinja bb, Gračanica Na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-1985/22-DP05/05/2027Med života a 200 gr.sirupLjekovito bilje "Kajtezović" vl. kajtezović Senada Bihaćkih branilaca 22. 77000 BihaćNa snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-1797/22-DP05/05/2027Tonik za mršavljenje, 100 ml napitakEliksir Phytopharm d.o.o Ive Keroševića bb TuzlaNa snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-1798/22-DP05/05/2027Eliksir za pluća , 50 mlnapitakEliksir Phytopharm d.o.o Ive Keroševića bb TuzlaNa snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-1796/22-DP05/05/2027Eliksir Antiparazit , 50 mlnapitakEliksir Phytopharm d.o.o Ive Keroševića bb TuzlaNa snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-1793/22-DP05/05/2027Eliksir za ženske tegobe , 50 mlnapitakEliksir Phytopharm d.o.o Ive Keroševića bb TuzlaNa snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-1792/22-DP05/05/2027Eliksir za želudac , 50 mlnapitakEliksir Phytopharm d.o.o Ive Keroševića bb TuzlaNa snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-1794/22-DP05/05/2027Eliksir za reumu , 50 mlnapitakEliksir Phytopharm d.o.o Ive Keroševića bb TuzlaNa snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-1799/22-DP05/05/2027Eliksir za dijabetes , 50 mlnapitakEliksir Phytopharm d.o.o Ive Keroševića bb TuzlaNa snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-1795/22-DP05/05/2027Eliksir za smirenje , 50 mlnapitakEliksir Phytopharm d.o.o Ive Keroševića bb TuzlaNa snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-1949/22-DP05/05/2027Dr. Wolz Kinderimmun prašak a 35 gr i a 65 grprašak za pripremu napitkaOskar Pharma d.o.o. Livno, Podvornice-Zgona bb Livno, 80101 LivnoNa snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-2074/21-DP04/06/2027UltraVit Zink a 60 kapsulakapsulaWELT APO d.o.o. Azize Šećerbegović bb SarajevoNa snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-2076/21-DP04/06/2027VitLab VITAMIN C 1000 mg, a 90 kapsulakapsulaWELT APO d.o.o. Azize Šećerbegović bb SarajevoNa snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-2078/21-DP04/06/2027VpLab GlucosamineChondroitin MSM a 90 tabletatabletaWELT APO d.o.o. Azize Šećerbegović bb SarajevoNa snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-2510/21-DP10/13/2025Multivita Vitamin D 1000 IU, okus naranče , a 20 šumeće tablete tabletaATACO d.o.o. Mostar, Kralja Tomislava br.L4, MostarNa snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-5626/21-DP11/15/2026Centrum Junior , 30 tabletatabletaEvropa Lijek Pharma d.o.o., Vlakovo 252, 71215 Blažuj, SarajevoNa snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-2267/21-DP04/22/2027BIVitis ACTIVA Krom 60 tabletatabletaEvropa Lijek Pharma d.o.o., Vlakovo 252, 71215 Blažuj, SarajevoNa snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-2268/21-DP04/22/2027BIVitis ACTIVA Selen 60 tabletatabletaEvropa Lijek Pharma d.o.o., Vlakovo 252, 71215 Blažuj, SarajevoNa snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-2265/21-DP04/18/2027BIVitis ACTIVA Cink Selen 60 tabletatabletaEvropa Lijek Pharma d.o.o., Vlakovo 252, 71215 Blažuj, SarajevoNa snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-2270/21-DP04/26/2027BiVits ACTIVA Vitamin C 1000 Cink Vitamin D1000, 60 tableta , 60 tabletatabletaEvropa Lijek Pharma d.o.o., Vlakovo 252, 71215 Blažuj, SarajevoNa snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-2264/21-DP04/11/2027Selen+Zn, 20 kapsulakapsulaEvropa Lijek Pharma d.o.o., Vlakovo 252, 71215 Blažuj, SarajevoNa snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-2419/21-DP04/29/2027FERTILSENS prašak za peroalnu primjenu, 30 kesica kesicaP.T.D. MGM FARM d.o.o. Kakanj, 311 Lahke brigade bb, 72240 KakanjNa snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-2420/21-DP04/29/2027CEVITAL Vitamin C 500 mg, 30 tabletatabletaP.T.D. MGM FARM d.o.o. Kakanj, 311 Lahke brigade bb, 72240 KakanjNa snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-2421/21-DP04/26/2027Betavitevit sa folnom kiselinom + B6 , 40 tabletatabletaP.T.D. MGM FARM d.o.o. Kakanj, 311 Lahke brigade bb, 72240 KakanjNa snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-2331/21-DP04/22/2027Ginkgo a 45 kapsula kapsulaMEDIMPEX d.o.o. Sarajevo, lgmanska broj 38, 71320 Vogošća,Na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-2126/21-DP04/18/2027Melatonin Pura kapi sa kapaljkom 50 mi, kapiMEDIMPEX d.o.o. Sarajevo, lgmanska br. 38, Vogošća,Na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-2509/21-DP04/11/2027Dietpharm Magnezium Noć ,a 10 i a 40 kapsulakapsulaATACO d.o.o. Mostar, Kralja Tomislava br.L4, MostarNa snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-0012/22-DP04/22/2027Osteocare Liquid 200 mltečnostHercegovinalijek d.o.o. Mostar, Muje Pašića 4, 88000 MostarNa snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-0006/22-DP04/11/2027Neurozan Original , 30 tableta tabletaHercegovinalijek d.o.o. Mostar, Muje Pašića 4, 88000 MostarNa snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-0014/22-DP04/18/2027Cardioace Original, 30 tabletatabletaHercegovinalijek d.o.o. Mostar, Muje Pašića 4, 88000 MostarNa snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-0005/22-DP04/11/2027Diabetone Original 30 tableta tabletaHercegovinalijek d.o.o. Mostar, Muje Pašića 4, 88000 Mostar,Na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-0524/21-DP04/11/2027Nutraxin Selenium 100 mcg tableta a 100tabletaNATURAL LINE d. o .o . Sarajevo , Tvornička br. 3 Ilidža Na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-0525/21-DP04/11/2027Nutraxin Vitamin B12 Vitamin 1000mcg-sublingvalete a 60tabletaNATURAL LINE d. o .o . Sarajevo , Tvornička br. 3 Ilidža Na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-0526/21-DP04/18/2027Nutraxin Artroflex Hya-C-II, 90 tableta tabletaNATURAL LINE d. o .o . Sarajevo , Tvornička br. 3 Ilidža Na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-0527/21-DP04/18/2027Nutraxin Bromelain 500 mg tableta a 60tabletaNATURAL LINE d. o .o . Sarajevo , Tvornička br. 3 Ilidža Na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-2844/21-DP04/26/2027Natura! Wealth Magnezij Sport Direkt 20 vrećica kesicaM&D Company d.o.o. Čitluk, Rudarska bb, Čitluk,Na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-2845/21-DP04/29/2027Natural Wealth K2+D3 Forte a 20 kapsulakapsulaM&D Company d.o.o. Čitluk, Rudarska bb, Čitluk,Na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-7860-13/21-DP04/26/2027Gold-Vit Complex a 30 tabletatabletaPharmaZone d. o. o. Mehmedalije Maka Dizdara do B11-PZC TuzlaNa snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-7860-14/21-DP04/29/2027ZinxaVir Immuno a 30 lozenga tabletatabletaPharmaZone d. o. o. Mehmedalije Maka Dizdara do B11-PZC TuzlaNa snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-7860/21-DP04/11/2027Erekton fast a 8 tabletatabletaPharmaZone d. o. o. Mehmedalije Maka Dizdara do B11-PZC TuzlaNa snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-7860-5/21-DP04/11/2027Gold DHA a 30 kapsulakapsulaPharmaZone d. o. o. Mehmedalije Maka Dizdara do B11-PZC TuzlaNa snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-7860-8/21-DP04/18/2027Gold-Vit D3 FAST 4000 IU a 30 tabletatabletaPharmaZone d. o. o. Mehmedalije Maka Dizdara do B11-PZC TuzlaNa snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-7860-11/21-DP04/22/2027Ulgip Hot vrećice , a 10kesicaPharmaZone d. o. o. Mehmedalije Maka Dizdara do B11-PZC TuzlaNa snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-7860-7/21-DP04/18/2027Gold-Vit D 2000 IU MAX a 30 kapsulakapsulaPharmaZone d. o. o. Mehmedalije Maka Dizdara do B11-PZC TuzlaNa snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-1583/22-DP04/29/2027Merz Special dražeje a 60kapsulaMedis International d.o.o. Sarajevo, Ahmeta Muratbegovića 2, 71000 SarajevoNa snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-1582/22-DP04/29/2027Merz Special Hair kapsula a 60kapsulaMedis International d.o.o. Sarajevo, Ahmeta Muratbegovića 2, 71000 SarajevoNa snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-5635/21-DP04/11/2027Artriflex kapsule , 20 kapsulakapsulaEvropa Lijek Pharma d.o.o., Vlakovo 252, 71215 Blažuj, SarajevoNa snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-5636/21-DP04/11/2027Vitalis Slim kapsule, 30 kapsula kapsulaEvropa Lijek Pharma d.o.o., Vlakovo 252, 71215 Blažuj, SarajevoNa snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-2259/21-DP04/18/2027Vitamin C+Zn, 20 kapsula kapsulaEvropa Lijek Pharma d.o.o., Vlakovo 252, 71215 Blažuj, SarajevoNa snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-2261/21-DP04/22/2027BiVits ACTIVA Vitamin C 500 acerola , 60 tabletatabletaEvropa Lijek Pharma d.o.o., Vlakovo 252, 71215 Blažuj, SarajevoNa snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-2263/21-DP04/22/2027BiVits ACTIVA Vitamin C 1000 acerola , 60 tabletatabletaEvropa Lijek Pharma d.o.o., Vlakovo 252, 71215 Blažuj, SarajevoNa snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-3740/21-DP04/01/2027Orthomol IMMUN PRO (a 15, a 30)ampulaPHARMA-MAAC d.o.o Sarajevo Bačići br. 7Na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-2291/21-DP03/14/2027Medex Beta Glukan kapsule a 30kapsulaITALGROUP d.o.o Sarajevo , Stara cesta bb VogošćaNa snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-3107/21-DP03/23/2027Medex Kolagen Lift otopina 300 ml .otopinaITALGROUP d.o.o Sarajevo , Stara cesta bb VogošćaNa snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-3106/21-DP03/18/2027Medex Kolagen u prahu 150 gr.prahITALGROUP d.o.o Sarajevo , Stara cesta bb VogošćaNa snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-3108/21-DP03/28/2027Medex Kolagen Q+kapsule a 40kapsula"ITALGROUP" d.o.o Sarajevo Stara cesta bb VogošćaNa snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-4997/21-DP04/06/2027SOLGAR Ester -C Plus 500 mg , 50 kapsulakapsulaSALVUS BH d.o.o., Tešanjska broj 24a SarajevoNa snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-4999/21-DP04/06/2027SOLGAR Lecitin 1360 mg , 100 kapsulakapsulaSALVUS BH d.o.o., Tešanjska broj 24a SarajevoNa snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-4998/21-DP04/06/2027SOLGAR Astaksantin 5 mg , 30 kapsulakapsulaSALVUS BH d.o.o., Tešanjska broj 24a SarajevoNa snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-5072/21-DP04/06/2027Salvit Multiv a 60 žele bombonebombonaSALVUS BH d.o.o., Tešanjska broj 24a SarajevoNa snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-7433/21-DP04/06/2027Triptobel kapsule sa L-triptofanom i B kompleksom a 60kapsulaEliksir d.o.o. Posušje, Ante Starčevića bb, PosušjeNa snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-6010/21-DP04/06/2027Apuretin 30 kapsulakapsulaEliksir d.o.o. Posušje, Ante Starčevića bb, PosušjeNa snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-6009/21-DP04/06/2027Ascorvita Max 30 tabletatabletaEliksir d.o.o. Posušje, Ante Starčevića bb, PosušjeNa snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-6008/21-DP04/06/2022Hempato Slim 30 kapsulakapsulaEliksir d.o.o. Posušje, Ante Starčevića bb, PosušjeNa snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-7344/21-DP04/06/2027Dietpharm K2D3 kapsule a 30kapsulaATACO d.o.o. Mostar, Kralja Tomislava br.L4, MostarNa snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-0832/22-DP04/06/2027Babytol Coli for you!, kapi za oralnu upotrebu, 2*10 mlkapiHercegovinalijek d.o.o. Mostar, Muje Pašića 4, 88000 MostarNa snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-0833/22-DP04/06/2027Bebytol Neonate for you, kapi za oralnu upotrebu, 10 mloralne kapiHERCEGOVINALIJEK d.o.o. Mostar, Muje Pašića br. 4, MostarNa snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-1111/22-DP01/31/2025Prosturo tablete a 30tabletaAMSAL PHARMACEUTICALS d.o.o. Sarajevo Igmanska br. 38, Vogošća Na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-1112/22-DP01/27/2025Travelin tablete a 30 tabletaAMSAL PHARMACEUTICALS d.o.o. Sarajevo Igmanska br. 38, Vogošća Na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-6785/21-DP04/06/2027Multiessence Magnesium 400+B Complex a 20 vrećica kesicaALKALOID d.o.o. Sarajevo, lsevića sokak 4b, SarajevoNa snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-7979/22-DP04/06/2027Ferozimal mikrogranule za otapanje u ustima , 30 vrećica kesicaALKALOID d.o.o. Sarajevo, lsevića sokak 4b, SarajevoNa snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-7050/22-DP03/23/2027Gorski sirup-biljni sirup s medom, 200 mlsirupNATURAL CONCEPT d. o .o . Sarajevo , Jukićeva 70 Na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-1108/22-DP04/01/2027Magnetrans Depot 400 mg a 20 tabletatabletaHercegovinalijek d.o.o. Mostar, Muje Pašića 4, 88000 MostarNa snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-1225/22-DP04/01/2027Pro Nerv Forte 30 kapsulakapsulaPharma Max Medica d.o.o Gračanica , Donja Lohinja bb, Gračanica Na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-1226/22-DP04/01/2027Pro Nerv Sleep 30 kapsulakapsulaPharma Max Medica d.o.o Gračanica , Donja Lohinja bb, Gračanica Na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-1227/22-DP04/01/2027Edemax 10 kapsulakapsulaPharma Max Medica d.o.o Gračanica , Donja Lohinja bb, Gračanica Na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-1616/22-DP04/01/2027Spring Shield 60 kapsulakapsula"AE-Consalting" d.o.o. Sarajevo Skenderpašina br.1. SarajevoNa snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-4047/21-DP04/01/2027Rheiflex Forte , 30 kapsulakapsulaEvropa Lijek Pharma d.o.o., Vlakovo 252, 71215 Blažuj, SarajevoNa snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-4045/21-DP04/01/2027Relidon, 14 vrećica kesicaEvropa Lijek Pharma d.o.o., Vlakovo 252, 71215 Blažuj, SarajevoNa snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-2124/21-DP04/01/2027vegetable charcoal- biljni ugalj a 45MEDIMPEX d.o.o. Sarajevo, lgmanska br. 38, Vogošća,Na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-2127/21-DP04/01/2027Arkocaps organic Spirulina kapsule a 45kapsulaMEDIMPEX d.o.o. Sarajevo, lgmanska broj 38, 71320 Vogošća,Na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-2125/21-DP04/01/2027Valerijana kapsule a 45kapsulaMEDIMPEX d.o.o. Sarajevo, lgmanska broj 38, 71320 Vogošća,Na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-2266/21-DP04/18/2027BIVitis ACTIVA Cink 60 tabletatabletaEvropa Lijek Pharma d.o.o., Rogač i ći bb - Vlakova, Sarajevo, llidžaNa snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-2271/21-DP04/29/2027Abela Pharm Vitamin D3 4000 IjkapsulaEvropa Lijek Pharma d.o.o., Vlakovo 252, 71215 Blažuj, SarajevoNa snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-0004/22-DP03/28/2027Liverel, 60 tabletatabletaHercegovinalijek d.o.o. Mostar, Muje Pašića 4, 88000 MostarNa snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-0011/22-DP03/14/2027Perfectil Original, 30 tabletatabletaHercegovinalijek d.o.o. Mostar, Muje Pašića 4, 88000 MostarNa snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-0003/22-DP03/18/2027Mencopace Original, 30 tabletatabletaHercegovinalijek d.o.o. Mostar, Muje Pašića 4, 88000 MostarNa snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-0007/22-DP03/23/2027Jointace Original, 30 tabletatabletaHercegovinalijek d.o.o. Mostar, Muje Pašića 4, 88000 MostarNa snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-0010/22-DP03/07/2027Pregnacare Plus , 30 tabletatabletaHercegovinalijek d.o.o. Mostar, Muje Pašića 4, 88000 MostarNa snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-6272/21-DP03/07/2027Revalid Hair Complex kapsule a 60kapsulaEwopharma d.o.o., Sarajevo, Rajlovačka cesta 23, SarajevoNa snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-7860-9/21-DP03/07/2027Kolonbiotic Junior vrećice , a 14kesicaPharmaZone d. o. o. Mehmedalije Maka Dizdara do B11-PZC TuzlaNa snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-7860-10/21-DP03/14/2027Kolonbiotic Stopper kapsule, a 10kapsulaPharmaZone d. o. o. Mehmedalije Maka Dizdara do B11-PZC TuzlaNa snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-7860-3/21-DP03/18/2027Forsen Forte tablete , a 30tabletaPharmaZone d. o. o. Mehmedalije Maka Dizdara do B11-PZC TuzlaNa snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-7860-2/21-DP03/18/2027Forsen Forte sa melatoninom kapsule, a 30PharmaZone d. o. o. Mehmedalije Maka Dizdara do B11-PZC TuzlaNa snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-7860-4/21-DP03/28/2027Gold-Vit D3 baby 400 IU kapsule, a 30kapsulaPharmaZone d. o. o. Mehmedalije Maka Dizdara do B11-PZC TuzlaNa snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-7860-6/21-DP03/28/2027Gold-Vit C 500 plus kapsule, a 30kapsulaPharmaZone d. o. o. Mehmedalije Maka Dizdara do B11-PZC TuzlaNa snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-7860-1/21-DP03/14/2027Elekton ultra fast shot 60 ml, a 1PharmaZoned.o.o mehmedalija Mak Dizdara Stubline TuzlaNa snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-7860-12/21-DP03/07/2027Ulgip Junior vrećice , a 10kesicaMehmedalije Maka Dizdara do B11-PZC Stupine TuzlaNa snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-6692/21-DP11/30/2026Detrical 2000 IJ a 60 tabletatabletaEliksir d.o.o. Posušje, Ante Starčevića bb, PosušjeNa snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-4151/21-DP03/18/2027Esvitliv (esencijalni fosfolipidi+vitamini) a 30 kapsulakapsulaZentiva Pharma d. o. o. Fra Anđela Zvizdovića broj 1. SarajevoNa snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-2958/21-DP03/14/2027Lozenge Na snazi a 24Pharmamed d.o.o. Travnik, Dolac na Lašvi bb, TravnikNa snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-2457/21-DP03/07/2027Kalcij 400 DIREKT a 20 vrećica kesicaPharmamed d.o.o. Travnik, Dolac na Lašvi bb, TravnikNa snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-2269/21-DP03/28/2027BiVits ACTIVA Vitamin B complex , 60 tabletatabletaEvropa Lijek Pharma d.o.o., Vlakovo 252, 71215 Blažuj, SarajevoNa snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-2262/21-DP03/23/2027BiVits ACTIVA Vitamin C 500 cink , 60 tabletatabletaEvropa Lijek Pharma d.o.o., Vlakovo 252, 71215 Blažuj, SarajevoNa snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-2887/21-DP03/02/2027Vitamin C 500 mg a 120 tableta Strong NatureP.T.D. MGM FARM d. o. o. Kakanj , 311 Lahke brigade bb 72240 KakanjNa snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-3896/21-DP03/02/2027Cyusturo Junior prašak a 10 vrećica kesicaAMSAL PHARMACEUTICALS d.o.o. Sarajevo Igmanska br. 38, Vogošća Na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-4024/21-DP03/02/2027Multilac Sinbiotik probiotik+ prebiotik kapsule a 10 kapsulakapsulaAMICUS PHARMA d. o. o. Fra Anđela Zvizdovića broj 1, 71 000 SarajevoNa snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-0342-1/22-DP03/02/2027Dolče Vita vitaminski instant napitak , okus limuna , 19 gr. 200 gr. 500 gr, 1000 gr.napitakPLANET d. o. o. Posušje , Bage bb, Na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-0342/22-DP03/02/2027Dolče Vita vitaminski instant napitak , okus naranča, 19 gr. 200 gr. 500 gr, 1000 gr.napitakPLANET d. o. o. Posušje , Bage bb, Na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-5948/21-DP03/28/2027MucoFlux Sanavita, šumeće tablete a 20šumeća tabletaDelta Pharma d. o. o.Sarajevo , Fra. Anđela Zvizdovića1. Objekt A, 6. kat SarajevoNa snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-5947/21-DP03/23/2027Vitamin C Sanavita 1000 mg., šumeća tabletašumeća tabletaDelta Pharma d. o. o.Sarajevo , Fra. Anđela Zvizdovića1. Objekt A, 6. kat SarajevoNa snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-0553/22-DP03/02/2027Vitamin C 1000 mg, 30 vrećica kesicaFARMIS d.o.o. Sarajevo, lgmanska bb, Vogošća,Na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-0554/22-DP03/02/2027Vitamin B12, 30 vrećica kesicaFARMIS d.o.o. Sarajevo, lgmanska bb, Vogošća,Na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-0556/22-DP03/02/2027Vitamin D3 4000 IU depo, 120 tabletatabletaFARMIS d.o.o. Sarajevo, lgmanska bb, Vogošća,Na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-4436/21-DP03/18/2027ADVANCIS exstra Cough Relief sirup sa zaslađivačima 100 ml i 200 ml sirupOktal Pharma d.o.o. Sarajevo, Pijačna 14A SarajevoNa snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-4435/21-DP03/14/2027ADVANCIS Royal Jelly 1000 mg, 20 bočica ampulaOktal Pharma d.o.o. Sarajevo, Pijačna 14A SarajevoNa snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-4437/21-DP03/18/2027ADVANCIS exstra Cough Relief KIDS sirup sa zaslađivačima 100 mlsirupOktal Pharma d. o.o. Sarajevo , Pijačna 14A SarajevoNa snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-4434/21-DP03/07/2027ADVANCIS exstra Throat 10 pastilapastilaOktal Pharma d.o.o. Sarajevo, Pijačna 14A SarajevoNa snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-6890/21-DP03/18/2027Folinomel a 20 kesica po 4,06 gr.kesicaRASEL-BIO CLINIK d.o.o. Sarajevo Nedima filipovića Kvadrant 30 Niz C3 b Sarajevo Na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-0635/22-DP03/28/2027ORIGANO i ČAJEVAC a 30 kapsulaCYDONIA d.o.o. Gračanica, Lipa 73, 75320 GračanicaNa snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-0634/22-DP03/28/2027EPIPROSTOL a 30 kapsulakapsulaCYDONIA d.o.o. Gračanica, Lipa 73, 75320 GračanicaNa snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-7543/21-DP03/07/2027Intesta kapsule a 60kapsulaHercegovinalijek d.o.o. Mostar, Muje Pašića 4, 88000 MostarNa snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-7985/21-DP03/07/2027Intesta Max, prašak za direktnu oralnu primjenu. a 30 vrećica kesicaHercegovinalijek d.o.o. Mostar, Muje Pašića 4, 88000 MostarNa snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-6011/21-DP02/25/2027Kurkuma 95% ekstrakt & Bioperine a 60 kapsulakapsulaEliksir d.o.o. Posušje, Ante Starčevića bb, PosušjeNa snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-5070/21-DP02/14/2027Omega-vit D kapi 15 mlkapiSALVUS BH d.o.o., Tešanjska broj 24a SarajevoNa snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-5071/21-DP02/07/2027M.E.V.Feller Broncho Akut C šumeće tablete sa šećerom i sladilima , okus limuna a 10šumeća tabletaSALVUS BH d.o.o., Tešanjska broj 24a SarajevoNa snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-3426/21-DP02/21/2027Nutrino mlekce - pirinčana kaša 200 mlkašaNELT d.o.o. Istočno Sarajevo Mustafe Ice Voljevice 11 ilidža Na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-3427/21-DP02/25/2027Nurtino voćni pire jabuka, kruška i dinja 100 gr.voćni pireNELT d.o.o. Istočno Sarajevo Mustafe Ice Voljevice 11 ilidža Na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-6007/21-DP02/21/2027Litorsal šumeće tablete a 24šumeća tabletaEliksir d.o.o. Posušje, Ante Starčevića bb, PosušjeNa snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-0008/22-DP02/14/2027Immunace Original , 30 tabletatabletaHercegovinalijek d.o.o. Mostar, Muje Pašića 4, 88000 MostarNa snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-0002/22-DP02/07/2027Immunace Exstra Protection , 30 tabletatabletaHercegovinalijek d.o.o. Mostar, Muje Pašića 4, 88000 MostarNa snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-0001/22-DP02/02/2027Osteocare Orginal , 30 tableta tabletaHercegovinalijek d.o.o. Mostar, Muje Pašića 4, 88000 MostarNa snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-0013/22-DP02/25/2027Ultra COD Liver Oil Plus Omega 3 , 60 kapsulakapsulaHercegovinalijek d.o.o. Mostar, Muje Pašića 4, 88000 MostarNa snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-0009/22-DP02/21/2027Jointace Collagen , 30 tabletatabletaHercegovinalijek d.o.o. Mostar, Muje Pašića 4, 88000 MostarNa snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-4929/21-DP02/07/2027Ovanorm a 30 vrećica kesicaAMISAL PHARMACEUTICALS d.o.o. Sarajevo Igmanska br. 38, Vogošća Na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-4930/21-DP02/14/2027MelaSan sublingvalni sprej sa melatoninom, a 12 mlsprejAMISAL PHARMACEUTICALS d.o.o. Sarajevo Igmanska br. 38, Vogošća Na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-1996/21-DP07/02/2027Natural Wealth Omega 2-6-9, a 60 kapsulakapsulaM&D Company d.o.o. Čitluk, Rudarska bb, Čitluk,Na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-1990/21-DP02/02/2027Osteo Bi-flex tablete a 40 i a 80tabletaM&D Company d.o.o. Čitluk, Rudarska bb, ČitlukNa snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-1987/21-DP02/14/2027Natura! Wealth Kalcij 300 mg + C 500 mg, a 20 šumećih tableta tabletaM&D Company d.o.o. Čitluk, Rudarska bb, Čitluk,Na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-1994/21-DP02/21/2027Natural Wealth Skleran a 30 tabletatabletaM&D Company d.o.o. Čitluk, Rudarska bb, Čitluk,Na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-1995/21-DP02/25/2027Natural Wealth Omega-3 Kardio a 60 kapsulakapsulaM&D Company d.o.o. Čitluk, Rudarska bb, ČitlukNa snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-1908/21-DP02/02/2027ZINCOMEGA, tečni dodatak prehrani, 20 kašika *5 mltečnostUnifarm d.o.o. Bistrac, Novo naselje bb 75300 LukavacNa snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-1938/21-DP02/25/2027NBL Krill Oil, Omega 3 iz ulja račića krila , a 30 kapsulakapsulaNOBEL LIJEK d.o.o. Sarajevo Hasiba Brankovića 9.Na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-1614/21-DP02/02/2027Antisklerin a 60 kapsula kapsulaATACO d.o.o. Mostar, Kralja Tomislava br.L4, MostarNa snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-1881/21-DP11/28/2025Multivita Vitamin C šumeće tablete, 20 šumećih tabletatabletaATACO d.o.o. Mostar, Kralja Tomislava br.L4, MostarNa snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-1887/21-DP02/14/2027Glukozamin sulfat 500 kapsula , a 30 kapsulakapsulaATACO d.o.o. Mostar, Kralja Tomislava br.L4, MostarNa snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-1620/21-DP02/02/2027LENISAL Lolly Throat, okus maline, crnog ribizla i trešnje sa šećerom , 30 lizalicatableta za cuclanjeMEDICAL INTRADE d.o.o . Sarajevo Tvornička 3. Sarajevo Ilidža Na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-1623/21-DP02/07/2027Skinage Hair Boost, 500 mltečnostMEDICAL INTRADE d.o.o . Sarajevo Tvornička 3. Sarajevo Ilidža Na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-1624/21-DP02/14/2027Imuno BC plus, a 30 kapsulakapsulaMEDICAL INTRADE d.o.o . Sarajevo Tvornička 3. Sarajevo Ilidža Na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-1625/21-DP02/21/2027Omega 3, a 75 kapsulakapsulaMEDICAL INTRADE d.o.o . Na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-6593/21-DP02/25/2027Babytol D3 for you!, 30 twist-off kapsulakapsulaHercegovinalijek d.o.o. Mostar, Muje Pašića 4, 88000 MostarNa snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-6592/21-DP02/21/2027Babytol D3+K1 for you!, 30 twist-off kapsulakapsulaHercegovinalijek d.o.o. Mostar, Muje Pašića 4, 88000 MostarNa snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-5042/21-DP01/14/2027Mieloguard a 30 kapsulakapsulaEvropa Lijek Pharma d.o.o., Vlakovo 252, 71215 Blažuj, SarajevoNa snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-6006/21-DP01/14/2027Dr. Theiss Immuno kapi a 50 mlkapiEliksir d.o.o. Posušje, Ante Starčevića bb, PosušjeNa snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-7737/2103/14/2023Slim 2 DL a 36 i a 12 kapsulakapsulaBODY-držim liniju d.o.o. Sarajevo, Zmaja od Bosne bb.Na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-3358/21-DP01/25/2027Acerola Alkaloid za djecu 40 mg, a 30 tableta za žvakanjetableta za žvakanjeALKALOID d.o.o. Sarajevo, lsevića sokak 4b, SarajevoNa snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-3357/21-DP01/18/2027Becutan Kids Vits Multiomega 3 sirup , 250 mlsirupALKALOID d.o.o. Sarajevo, lsevića sokak 4b, SarajevoNa snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-3356/21-DP01/25/2027Acerola Alkaloid 180 mg, tableta za žvakanjetableta za žvakanjeALKALOID d.o.o. Sarajevo, lsevića sokak 4b, SarajevoNa snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-2243/21-DP01/14/2027Polibevit B film tablete, 30 film tabletatabletaBOSNALIJEK d.d. Sarajevo, Jukićeva 53, 71000 SarajevoNa snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-1945/21-DP01/18/2027Opstilax a 20 tabletatabletaBOSNALIJEK d.d. Sarajevo, Jukićeva 53, 71000 SarajevoNa snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-1612/21-DP01/14/2027Magnezij 300 šumeće tablete , a 30tabletaATACO d.o.o. Mostar, Kralja Tomislava br.L4, MostarNa snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-1613/21-DP01/14/2027Kardalept a 30 kapsulakapsulaATACO d.o.o. Mostar, Kralja Tomislava br.L4, MostarNa snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-1888/21-DP01/28/2027Bio-C 500 a 40 tabletatabletaATACO d.o.o. Mostar, Kralja Tomislava br.L4, MostarNa snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-1886/21-DP01/25/2027Calcium 600 a 20 šumećih tableta tabletaATACO d.o.o. Mostar, Kralja Tomislava br.L4, MostarNa snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-1885/21-DP01/21/2027Omega 3 kapsulekapsulaATACO d.o.o. Mostar, Kralja Tomislava br.L4, MostarNa snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-1889/21-DP01/28/2027Immunobalancea kapsule a 60kapsulaPharmamed d.o.o. Travnik, Dolac na Lašvi bb, TravnikNa snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-1890/21-DP01/28/2027Colobalance kapsule a 60 i a 15 kapsulakapsulaPharmamed d.o.o. Travnik, Dolac na Lašvi bb, TravnikNa snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH4-33-1449/21-DP01/25/2027Maculein Exstra a 30 kapsulakapsulaPharmamed d.o.o. Travnik, Dolac na Lašvi bb, TravnikNa snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-1448/21-DP01/25/2027Biovit Complex a 30 tabletatabletaPharmamed d.o.o. Travnik, Dolac na Lašvi bb, TravnikNa snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-0049/22-DP01/18/2027Sirup od brusnice a 250mlsirupAmRa "NN"d.o.o Sarajevo, Hadželi 144, Hadžići BiHNa snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-0050/22-DP01/21/2027Sirup za jačanje imunološkog sistemasirupAmRa "NN"d.o.o Sarajevo, Hadželi 144, Hadžići BiHNa snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-3741/21-DP01/18/2027Orthomol i-Care, prah a 30 dnevnih dozaprahPHARMA-MAAC d.o.o Sarajevo Bačići br. 7Na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-6722/21-DP01/28/2027Viva Calm kapi a 30mlkapiBILJE SESTRE LJUBICE d.o.o Batin PosušjeNa snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-6723/21-DP01/28/2027Viva Feme kapi a 30mlkapiBILJE SESTRE LJUBICE d.o.o Batin PosušjeNa snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-6725/21-DP01/28/2027Viva Gast kapi a 30mlkapiBILJE SESTRE LJUBICE d.o.o Batin PosušjeNa snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-6726/21-DP01/28/2027Viva Apetit kapi a 30mlkapiBILJE SESTRE LJUBICE d.o.o Batin PosušjeNa snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-6728/21-DP01/25/2027Viva San kapi a 30mlkapiBILJE SESTRE LJUBICE d.o.o Batin PosušjeNa snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-6727/21-DP01/25/2027Viva Mind kapi a 30mlkapiBILJE SESTRE LJUBICE d.o.o Batin PosušjeNa snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-6724/21-DP01/25/2027Viva Prost kapi a 30mlkapiBILJE SESTRE LJUBICE d.o.o Batin PosušjeNa snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-6443-1/21-DP01/28/2027Multi B Complex a vrećica (neto 50 gr.)kesicaPharma Max Medica d.o.o Gračanica , Donja Lohinja bb, Gračanica Na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-6443/21-DP01/25/2027Cink+C+D3 ditect a 20 vrećica (neto 60gr.)kesicaPharma Max Medica d.o.o Gračanica , Donja Lohinja bb, Gračanica Na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-6442/21-DP01/21/2027Vitamin C direct a 20 vrećica (neto 80 gr.)kesicaPharma Max Medica d.o.o gračanica , Donja Lohinja bb, Gračanica Na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-6441/21-DP01/18/2027Magbet direct a 20 vrećica (neto 80 gr.)kesicaPharma Max Medica d.o.o gračanica , Donja Lohinja bb, Gračanica Na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-7978/21-DP01/21/2026Neuromax tablete a tabletatabletaVitacare d.o.o sarajevo Koševo 38. sarajevoNa snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-1847/22-DPBebimil 1 Infant milk br. HR1151-03prahATACO d.o.o. Mostar, Kralja Tomislava br.L4, MostarNa snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-1847/22-DPBebimil 2 Follow-on milk br. HR1507-03prahATACO d.o.o. Mostar, Kralja Tomislava br.L4, MostarNa snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-1847/22-DPBebimil I Infant milk br. HR1501-04prahATACO d.o.o. Mostar, Kralja Tomislava br.L4, MostarNa snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-1847/22-DPPlum Peach, fruit preparation br. E1691sokATACO d.o.o. Mostar, Kralja Tomislava br.L4, MostarNa snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-1847/22-DPPlum Apple Nectar br. E1690sokATACO d.o.o. Mostar, Kralja Tomislava br.L4, MostarNa snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-1847/22-DPPlum Apple Nectar br. E1660sokATACO d.o.o. Mostar, Kralja Tomislava br.L4, MostarNa snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-1847/22-DPMild Apple Juice br. E1655sokATACO d.o.o. Mostar, Kralja Tomislava br.L4, MostarNa snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-1847/22-DPBanana Peach Apple Drink br. E1654sokATACO d.o.o. Mostar, Kralja Tomislava br.L4, MostarNa snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-1847/22-DPGrape Drink br . E1653sokATACO d.o.o. Mostar, Kralja Tomislava br.L4, MostarNa snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-1847/22-DPPeach Drink br. E1652sokATACO d.o.o. Mostar, Kralja Tomislava br.L4, MostarNa snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-1847/22-DPSemolina pap Banana-cocoa br. E1083-02kašaATACO d.o.o. Mostar, Kralja Tomislava br.L4, MostarNa snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-1847/22-DPBuiscuit banana pap with milk br. E1084-01voćne kockeATACO d.o.o. Mostar, Kralja Tomislava br.L4, MostarNa snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-1847/22-DPPotatoes cartos and beef br. E1036kašaATACO d.o.o. Mostar, Kralja Tomislava br.L4, MostarNa snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-1847/22-DPBanana in apple br. E1001 kašaATACO d.o.o. Mostar, Kralja Tomislava br.L4, MostarNa snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-1847/22-DPApple in banana br. DE19055-FkašaATACO d.o.o. Mostar, Kralja Tomislava br.L4, MostarNa snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-1847/22-DPKiwi banana in apple br. DE19055-FkašaATACO d.o.o. Mostar, Kralja Tomislava br.L4, MostarNa snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-1847/22-DPPlum Cassis in Pear banana br. DA19301kašaATACO d.o.o. Mostar, Kralja Tomislava br.L4, MostarNa snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-1847/22-DPBuiscuit banana pap with milk br. DA14600voćne kockeATACO d.o.o. Mostar, Kralja Tomislava br.L4, MostarNa snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-1847/22-DPApple Peach Mango br. 1411-FsokATACO d.o.o. Mostar, Kralja Tomislava br.L4, MostarNa snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-1847/22-DPMild apple br. 1578sokATACO d.o.o. Mostar, Kralja Tomislava br.L4, MostarNa snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-1847/22-DPMirabeile in apple-peach br. DA42506sokATACO d.o.o. Mostar, Kralja Tomislava br.L4, MostarNa snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-1847/22-DPKids fun -Bebavita br. 1578sokATACO d.o.o. Mostar, Kralja Tomislava br.L4, MostarNa snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-1847/22-DPKids fun -Multifruit br. 1414sokATACO d.o.o. Mostar, Kralja Tomislava br.L4, MostarNa snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-1847/22-DPGarden fruits with iron br. 1413kašaATACO d.o.o. Mostar, Kralja Tomislava br.L4, MostarNa snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-1847/22-DPBanana Blueberry in apple br.1409kašaATACO d.o.o. Mostar, Kralja Tomislava br.L4, MostarNa snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-1847/22-DPVegetables and chicken with rice br. 1032kašaATACO d.o.o. Mostar, Kralja Tomislava br.L4, MostarNa snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-1847/22-DPDragon fruit-Blackcurrant in apple pear br. DA42507kašaATACO d.o.o. Mostar, Kralja Tomislava br.L4, MostarNa snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-1847/22-DPPomegranate acerola in apple -raspberry br. DA42502kašaATACO d.o.o. Mostar, Kralja Tomislava br.L4, MostarNa snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-1847/22-DPMango in Banana-orange Pear rice flour br. HR8606-1kašaATACO d.o.o. Mostar, Kralja Tomislava br.L4, MostarNa snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-1847/22-DPPear-Banana-Grape with Oat br. HR8605 kašaATACO d.o.o. Mostar, Kralja Tomislava br.L4, MostarNa snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-1847/22-DPPlum nectar br. HR8043-01sokATACO d.o.o. Mostar, Kralja Tomislava br.L4, MostarNa snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-1847/22-DPPeach nectar br. HR8042sokATACO d.o.o. Mostar, Kralja Tomislava br.L4, MostarNa snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-1847/22-DPApple carrot juice br. HR8040sokATACO d.o.o. Mostar, Kralja Tomislava br.L4, MostarNa snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-1847/22-DPPear br. HR8032sokATACO d.o.o. Mostar, Kralja Tomislava br.L4, MostarNa snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-1847/22-DPApple Grape br. HR8030 sokATACO d.o.o. Mostar, Kralja Tomislava br.L4, MostarNa snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-1847/22-DPMulti Fruit br. HR8022-01sokATACO d.o.o. Mostar, Kralja Tomislava br.L4, MostarNa snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-1847/22-DPMild apple br. HR8012sokATACO d.o.o. Mostar, Kralja Tomislava br.L4, MostarNa snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-1847/22-DPRed fruit in aplle br. HR8003-01sokATACO d.o.o. Mostar, Kralja Tomislava br.L4, MostarNa snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-1847/22-DPFine vegetables with turkey br. HR6813kašaATACO d.o.o. Mostar, Kralja Tomislava br.L4, MostarNa snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-1847/22-DPRice with carots and organic turkey br. HR6803kašaATACO d.o.o. Mostar, Kralja Tomislava br.L4, MostarNa snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-1847/22-DPRice with carots and organic turkey br. EO6530-01kašaATACO d.o.o. Mostar, Kralja Tomislava br.L4, MostarNa snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-1847/22-DPFine Vegetable and rice with veal br. HR6413kašaATACO d.o.o. Mostar, Kralja Tomislava br.L4, MostarNa snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-1847/22-DPVegetable rice with chicken br. EO6250kašaATACO d.o.o. Mostar, Kralja Tomislava br.L4, MostarNa snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-1847/22-DPFine Sweet corn with mashed potatoes and turkey br. EO6200-01kašaATACO d.o.o. Mostar, Kralja Tomislava br.L4, MostarNa snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-1847/22-DPFine Vegetables and Potatoes with Veal br. EO6153-01kašaATACO d.o.o. Mostar, Kralja Tomislava br.L4, MostarNa snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-1847/22-DPRice with Carots and Veal br. HR6143kašaATACO d.o.o. Mostar, Kralja Tomislava br.L4, MostarNa snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-1847/22-DPCarots and Potatoes with Lamb kašaATACO d.o.o. Mostar, Kralja Tomislava br.L4, MostarNa snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-1847/22-DPBaby biscuit and apple br. HR5514voćne kockeATACO d.o.o. Mostar, Kralja Tomislava br.L4, MostarNa snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-1847/22-DPSemolina Banana br. HR5512kašaATACO d.o.o. Mostar, Kralja Tomislava br.L4, MostarNa snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-1847/22-DPSemolina Apple Peach br. HR5509kašaATACO d.o.o. Mostar, Kralja Tomislava br.L4, MostarNa snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-1847/22-DPApple banana with whoelemeal cereals br. HR4803-02kašaATACO d.o.o. Mostar, Kralja Tomislava br.L4, MostarNa snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-1847/22-DPPear with wholemeal cereals br. HR4723-02kašaATACO d.o.o. Mostar, Kralja Tomislava br.L4, MostarNa snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-1847/22-DPApple banana with biscuits br. HR4710-01voćne kockeATACO d.o.o. Mostar, Kralja Tomislava br.L4, MostarNa snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-1847/22-DPBanana and Peach br. HR4396kašaATACO d.o.o. Mostar, Kralja Tomislava br.L4, MostarNa snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-1847/22-DPBanana and Peach br. HR4360-02kašaATACO d.o.o. Mostar, Kralja Tomislava br.L4, MostarNa snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-1847/22-DPPeach with Pear br. HR 4360-02kašaATACO d.o.o. Mostar, Kralja Tomislava br.L4, MostarNa snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-1847/22-DPApricots br. HR4232kašaATACO d.o.o. Mostar, Kralja Tomislava br.L4, MostarNa snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-1847/22-DPBlueberries in apple br.HR4310-02kašaATACO d.o.o. Mostar, Kralja Tomislava br.L4, MostarNa snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-1847/22-DPCarrots with apple br.HR4263-02sokATACO d.o.o. Mostar, Kralja Tomislava br.L4, MostarNa snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-1847/22-DPPlum-Organic fruit preparation br. HR4253-02EO HR4253-02-UsokATACO d.o.o. Mostar, Kralja Tomislava br.L4, MostarNa snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-1847/22-DPBebina prva jabuka br. HR4233-02kašaATACO d.o.o. Mostar, Kralja Tomislava br.L4, MostarNa snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-1847/22-DPMješano povrće br.HR4070-01kašaATACO d.o.o. Mostar, Kralja Tomislava br.L4, MostarNa snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-1847/22-DPTender Garden vegetables with Rice br. EO4023-01 EO4023-01kašaATACO d.o.o. Mostar, Kralja Tomislava br.L4, MostarNa snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-1847/22-DPBabys first Brocolli br. HR4012-01kašaATACO d.o.o. Mostar, Kralja Tomislava br.L4, MostarNa snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-1847/22-DPBebina prva mrkva br. EO4010-01EO4010-01-UkašaATACO d.o.o. Mostar, Kralja Tomislava br.L4, MostarNa snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-1847/22-DPApple-Banana br. EO8573EMnapitakATACO d.o.o. Mostar, Kralja Tomislava br.L4, MostarNa snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-1847/22-DPPear-Apple-organsko voće i povrće br.Al8572-UsokATACO d.o.o. Mostar, Kralja Tomislava br.L4, MostarNa snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-1847/22-DPFruit Fun Cherry, Banana in Aplle with wholemeal Ceral spelt br.EO8536kašaATACO d.o.o. Mostar, Kralja Tomislava br.L4, MostarNa snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-1847/22-DPApple, Banana, Raspberry with Spelt br. EO8530-01sokATACO d.o.o. Mostar, Kralja Tomislava br.L4, MostarNa snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-1847/22-DPKiwi in Pear Banan br. EO8527-02sokATACO d.o.o. Mostar, Kralja Tomislava br.L4, MostarNa snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-1847/22-DPPlum Blakcurrant in Pear br. EO8526-02sokATACO d.o.o. Mostar, Kralja Tomislava br.L4, MostarNa snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-1847/22-DPWild Berries in Aplle peach br. EO8525-02sirupATACO d.o.o. Mostar, Kralja Tomislava br.L4, MostarNa snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-1847/22-DPBanana Pear MangosokATACO d.o.o. Mostar, Kralja Tomislava br.L4, MostarNa snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-1847/22-DPStrawberry Banana in apple br. EO8521-02sokATACO d.o.o. Mostar, Kralja Tomislava br.L4, MostarNa snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-1847/22-DPApple Pear Banana br. EO8520-02sokATACO d.o.o. Mostar, Kralja Tomislava br.L4, MostarNa snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-1847/22-DPJabuka-banana i bebi biskvit sok br. 11_1706EM sokATACO d.o.o. Mostar, Kralja Tomislava br.L4, MostarNa snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-1847/22-DPApple-Pear baby rusk br. EO8494pločicaATACO d.o.o. Mostar, Kralja Tomislava br.L4, MostarNa snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-1847/22-DPBabywater prirodna mineralna voda iz Krumbaha br. AL8089tečnostATACO d.o.o. Mostar, Kralja Tomislava br.L4, MostarNa snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-1847/22-DPJabuka-mrkva sok br. EO8040EO8040-UsokATACO d.o.o. Mostar, Kralja Tomislava br.L4, MostarNa snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-1847/22-DPNudle od paradajza br. EO6833EO6833-UATACO d.o.o. Mostar, Kralja Tomislava br.L4, MostarNa snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-1847/22-DPPasta sa kremom od povrća br. AL6403AL6403-UpastilaATACO d.o.o. Mostar, Kralja Tomislava br.L4, MostarNa snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-1847/22-DPVegetable rice with chicken paradajz br. AL6403AL6403-UpastilaATACO d.o.o. Mostar, Kralja Tomislava br.L4, MostarNa snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-1847/22-DPŠpagete bolonjeze organske špagete br. Al6230-01AL6230-01-UATACO d.o.o. Mostar, Kralja Tomislava br.L4, MostarNa snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-1847/22-DPVoće (organic fruit preparation with cereales) br. AL 4800-02kašaATACO d.o.o. Mostar, Kralja Tomislava br.L4, MostarNa snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-1847/22-DPPlum apple br. 17_0879EMkašaATACO d.o.o. Mostar, Kralja Tomislava br.L4, MostarNa snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-1847/22-DPMješano povrće br. 09_1319EMkašaATACO d.o.o. Mostar, Kralja Tomislava br.L4, MostarNa snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-1847/22-DPMrkva i paradajz br. 09_1318EMATACO d.o.o. Mostar, Kralja Tomislava br.L4, MostarNa snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-1847/22-DPHiPP- Organic Baby Cereal Multi Grain br. AL30405prahATACO d.o.o. Mostar, Kralja Tomislava br.L4, MostarNa snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-1847/22-DPHiPP-Organic Milk &Cereal Good night Fine apple Br. AL2963-03prahATACO d.o.o. Mostar, Kralja Tomislava br.L4, MostarNa snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-1847/22-DPHiPP-Milk˛&Ceral Babys First Semolina br. AL2951-021prahATACO d.o.o. Mostar, Kralja Tomislava br.L4, MostarNa snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-1847/22-DPHiPP- Milk ? Ceral5-Grain with Plum br. AL2918-02prahATACO d.o.o. Mostar, Kralja Tomislava br.L4, MostarNa snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-1847/22-DPHiPP Comfort Special Formula br. AL2317-02prahATACO d.o.o. Mostar, Kralja Tomislava br.L4, MostarNa snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-1847/22-DPHiPP-Anti-Reflux Special Formula br. AL2307-02prahATACO d.o.o. Mostar, Kralja Tomislava br.L4, MostarNa snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-1847/22-DPORS200-Jabuka br. E02303E02303-UATACO d.o.o. Mostar, Kralja Tomislava br.L4, MostarNa snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-1847/22-DPORS 200- Mrkva riža gruelkašaATACO d.o.o. Mostar, Kralja Tomislava br.L4, Mostar,Na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-1847/22-DPHiPP HA2 Combiotic Follow-on Formula br. 16_1148-EMprahATACO d.o.o. Mostar, Kralja Tomislava br.L4, MostarNa snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-1847/22-DPHiPP HAI Combiotic Infant Formula br. AL2144-U AL2144prahATACO d.o.o. Mostar, Kralja Tomislava br.L4, Mostar,Na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-1847/22-DPHiPP 3 Junior Comiotic Groowing-up Milk br. AL2097-03prahATACO d.o.o. Mostar, Kralja Tomislava br.L4, Mostar,Na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-1847/22-DPHiPP 2 Combiotic Follow-on Milk br. AL2094-01prahATACO d.o.o. Mostar, Kralja Tomislava br.L4, Mostar,Na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-1847/22-DPHiPP 3 Junior Organic Groowing-up Milk br. AL2056-02prahATACO d.o.o. Mostar, Kralja Tomislava br.L4, Mostar,Na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-1847/22-DPHiPP 2 Organic Follow-on Milk br. AL2049-01prahATACO d.o.o. Mostar, Kralja Tomislava br.L4, Mostar,Na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-1847/22-DPHiPP 2 Organic Follow-on Milk br. AL2048-01prahATACO d.o.o. Mostar, Kralja Tomislava br.L4, Mostar,Na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-03-1847/22-DPHiPP 2 Combiotic Follow-on Milk br. AL2048-01prahATACO d.o.o. Mostar, Kralja Tomislava br.L4, Mostar,Na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-1847/22-DPHiPP I Organic Infant Milk br. AL2019-04prahATACO d.o.o. Mostar, Kralja Tomislava br.L4, Mostar,Na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-1847/22/-DPHiPP I Organic Infant MilkprahATACO d.o.o. Mostar, Kralja Tomislava br.L4, MostarNa snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-1847/22-DPHiPP I Combiotic Infant MilkprahATACO d.o.o. Mostar, Kralja Tomislava br.L4, Mostar,Na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-1847/22-DPHiPP I Combiotic Infant MilkprahATACO d.o.o. Mostar, Kralja Tomislava br.L4, Mostar,Na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-6411/21-DP08/05/2026, Modilac Precision 2, 400 gr"prahHercegovinalijek d.o.o. Mostar, Muje Pašića 4, 88000 Mostar,Na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-6372/21-DP12/28/2026Osteofast tablete, a 30 tabletatabletaOskar Pharma d.o.o. Livno, Podvornice-Zgona bb Livno, 80101 LivnoNa snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-6314/21-DP12/28/2026Vitamin C tablete a 70 tabletatableta„PHARMA MAX MEDICA" d.o.o. Gračanica, Donja Lohinja bb, Gračanica,Na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-5965/21~DP12/28/2026VitUp D3 1000 IJ kapsule a 30 mekih želatlnoznih kapsula,kapsulaP.T.D. MGM FARM d.o.o. Kakanj, 311 Lahke brigade bb, 72240 KakanjNa snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-5964/21-DP12/28/2026VltUp D3 2000 IJ kapsule a 30 mekih želatinoznlh kapsulakapsulaP.T.D. MGM FARM d.o.o. Kakanj, 311 Lahke brigade bb, 72240 KakanjNa snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-0972/21-DP12/28/2026DevitlN D3 1000 IU+Zn oralni sprej za odrasle a 30 mioralni sprejP.T.D. MGM FARM d.o.o._ Kakanj, 311 Lahke brigade bb, 72240 Kakanj,Na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-0868/21-DP12/28/2026Doppelherz System Cink lmmun DEPO a 30 tabletatabletaHA COMPANY d.o.o., Stupska bb Lamela C3, llidža, SarajevoNa snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-0513/21-DP12/28/2026Medex Propolis kapi 10% bezalkoholna otopina 15 mikapi„ITALGROUP" d.o.o. Sarajevo, Stara cesta bb, Sarajevo, VogošćaNa snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-6410/21-DP07/30/2026to:,, Modilac Precision 1,400 gr".prahHercegovinalijek d.o.o. Mostar, Muje Pašića 4, 88000 MostarNa snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-6371/21-DP12/23/2026Neurogenius kapsule, a 30 kapsulakapsulaOskar Pharma d.o.o. Livno, Podvornice-Zgona bb Livno, 80101 LivnoNa snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-6371/21-DP12/23/2026Neurogenius kapsule, a 30 kapsulakapsulaOskar Pharma d.o.o. Livno, Podvornice-Zgona bb Livno, 80101 LivnoNa snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-4183/21-DP12/23/2026Oligogal Mg Direct, prašak a 14 kesicakesicaP.T.D. MGM FARM d.o.o. Kakanj, 311 Lahke brigade bb, 72240 Kakanj,Na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-097 4/21-DP12/23/2026Propomint Sprej, a 30 mioralni sprejP.T.0. MGM FARM d.o.o. Kakanj, 311 Lahke brigade bb, 72240 KakanjNa snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-0509/21-DP12/23/2026Medex Propolis kapi 10% alkoholna otopina 15 mikapi„ITALGROUP" d.o.o. Sarajevo, Stara cesta bb, Sarajevo, VogošćaNa snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-0315/21-DP12/23/2026Artemisan kapi a 50 mikapiPharmamed d.o.o. Travnik, Dolac na Lašvi bb, TravnikNa snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-6374/21-DP12/20/2026Proton Vitamin D3, a 60 tabletatableta„WITSOFT" d.o.o. Tuzla, 15.maja bb, TC „Sjenjak", 75000 TuzlaNa snazi
Ministarstvo zdravstva FBiHEsensa d.o.o., Viline vode bb, Slobodna zona, 11000 Beograd, Srbija12/20/2026Vitamin D3 2000 IE, 90 kapsulakapsulaHerba d.o.o. ul. Generala lzeta Nanića bb, 77200 CazinNa snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-0970/21-DP12/20/2026CEVITAL Kids 50 mg, tablete za žvakanje a 30tableta za žvakanjeP.T.D. MGM FARM d.o.o. Kakanj, 311 Lahke brigade bb, 72240 KakanjNa snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-0969/21-DP12/20/2026Propomel C, oriblete, 30 oribletaoribletaP.T.D. MGM FARM d.o.o. Kakanj, 311 Lahke brigade bb, 72240 KakanjNa snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-0934/21-DP12/20/2026Kapi od vrkute a 30 mikapi„MaxiVita" d.o.o. Hadžiefendina bb, Gradačac,Na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-0934/21-DP12/20/2026Kapi od vrkute a 30 mikapi„MaxiVita" d.o.o. Hadžiefendina bb, Gradačac,Na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-0285/21-DP02/23/2023Multivita Vitamin C+Zinc Direct granule a 15 vrećica"kesicaATACO d.o.o. Mostar, Kralja Tomislava br.L4, MostarNa snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-6375/21-DP12/14/2026Brusnica a 30 tabletatableta„CEK" d.o.o. Zenica, ul. Sarajevska br. 51, ZenicaNa snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-6313/21-DP12/14/2026Cink-Zn tablete a 50 tabletatableta„PHARMA MAX MEDICA" d.o.o. Gračanica, Donja Lohinja bb, Gračanica,Na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-0968/21-DP12/14/2026Chagacell-Ruska Ćaga a 30 kapsulakapsulaP.T.D. MGM FARM d.o.o. Kakanj, 311 Lahke brigade bb, 72240 KakanjNa snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-0869/21-DP12/14/2026VitUp D3+K1 baby, 30 twist-off kapsulakapsulaP.T.D. MGM FARM d.o.o. Kakanj, 311 Lahke brigade bb, 72240 Kaka"njNa snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-0610/21-DP12/14/2026Septilin tablete a 100tabletaMedimpex d.o.o. Sarajevo, lgmanska br.38, 71320 Vogošća,Na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-0280/21-DP12/14/2026REFEMIN kapsule, 30 kapsulakapsulaATACO d.o.o. Mostar, Kralja Tomislava br.L4, MostarNa snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-6287/21-DP12/10/2026Cilantro - X tablete a 50 tabletatableta„PHARMA MAX MEDICA" d.o.o. Gračanica, Donja Lohinja bb, GračanicaNa snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-5901/21-DP12/10/2026Hair Volume a 30 tabletatableta„CEK" d.o.o. Zenica, ul. Sarajevska br. 51, ZenicaNa snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-0973/21-DP12/10/2026Cevital Forte Direkt prašak, 20 kesicakesicaP.T.D. MGM FARM d.o.o. Kakanj, 311 Lahke brigade bb, 72240 KakanjNa snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-0871/21-DP12/10/2026VitUp D3 baby, 30 twist-off kapsulakapsulaP.T.D. MGM FARM d.o.o. Kakanj, 311 Lahke brigade bb, 72240 KakanjNa snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-0234521-DP12/10/2026Arkoroyal Papa Reale Bio Jelly Organic 500 mg a 10 ampula po 15 miampulaMEDIMPEX d.o.o. Sarajevo, lgmanska broj 38, 71320 Vogošća,Na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-0168/21-DP12/10/2026Vitamin D 3 2000 IU kapsule, 30 kapsulakapsulaEvropa Lijek Pharma d.o.o., Vlakove 252, SarajevoNa snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-5942/21-DP12/07/2026Alitol meke kapsule a 48kapsulaKrka Farma d.o.o., Sarajevo, Džemala Bijedića 125 A, SarajevoNa snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-3885-1/21-DP12/07/2026Trelab Sirup islandskog lišaja, okus borovnice, 220 misirupMelcom d.o.o., Mostar, Rodoč bb Mostar, MostarNa snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-3876/21-DP12/07/2026Melatonin Pura tablete a 1 mg, 120 tabletatabletaMEDIMPEX d.o.o. Sarajevo, lgmanska br. 38, Vogošća,Na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-3875/21-DP12/07/2026Melatonin Pura sprej 20 mi, okus mentesprejMEDIMPEX d.o.o. S~rajevo, lgmanska br. 38, Vogošća,Na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-387 4/21-DP12/07/2026BioCollagenix beauty formula, 60 tableta,tabletaMEDIMPEX d.o.o. Sarajevo, lgmanska br. 38, Vogošća,Na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-5902/21-DP11/30/2026Probiotic Forte a 10 kapsulakapsulaHercegovinalijek d.o.o. Mostar, Muje Pašića 4, 88000 MostarNa snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-5769/21-DP11/30/2026Revita oriblete Orange, 12 oribleta, 10,SgroribletaWABILUN d.o.o., Sarajevo, Mula Mustafe Bašeskije 63, SarajevoNa snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-5732/21-DP11/30/2026PreMama duo a 30 tableta + a 30 mekih kapsulakapsulaALKALOID d.o.o. Sarajevo, lsevića sokak 4b, SarajevoNa snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-2515/21-DP11/30/2026Kolostrum + D3, prašak za direktnu upotrebu, 20 kesicakesicaEvropa Lijek Pharma d.o.o., Vlakovo 252, 71215 Blažuj, SarajevoNa snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-1998/21-DP11/30/2026Natural Wealth Imuno Forte a 20 šumećih tabletatabletaM&D Company d.o.o. Čitluk, Rudarska bb, Čitluk,Na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-5768/21-DP11/24/2026Revita Fe Forest Berries, prašak 250grprašak za pripremu napitkaWABILUN d.o.o., Sarajevo, Mula Mustafe Bašeskije 63, SarajevoNa snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-5404/21-DP11/24/2026SHEDIFLOR a 10 bočica po 9 mitečnost„VITA-LIJEK" d.o.o. TUZLA, 15. maja bb., Tržni centar „Sjenjak" I sprat, 75000 TuzlaNa snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-5069/21-DP11/24/2026Salvit Beta Glukan, tekući dodatak prehrani sa šećerom-okus jagode, a 150 minapitakSALVUS BH d.o.o., Tešanjska broj 24a SarajevoNa snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-4278/21-DP11/24/2026Fresubin renal drink, sa okusom vanilije a 200 minapitak„AMICUS PHARMA" d.o.o., Fra Anđela Zvizdovića broj 1, 71000 SarajevoNa snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-2272/21-DP11/24/2026Osteolife, 30 tableta za žvakanjetableta za žvakanjeEvropa Lijek Pharma d.o.o., Vlakovo 252, 71215 Blažuj, SarajevoNa snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-1993/21-DP11/24/2026Nutripharm Glukozamin Forte a 30 tabletatabletaM&D Company d.o.o. Čitluk, Rudarska bb, ČitlukNa snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-5767 /21-DP11/19/2026Revita Fe Stevia, prašak 9grprašak za pripremu napitkaWABILUN d.o.o., Sarajevo, Mula Mustafe Bašeskije 63, SarajevoNa snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-5068/21-DP11/19/2026Salvit Vitamin C + Cink, a 60 žele bombona,bombonaSALVUS BH d.o.o., Tešanjska broj 24a SarajevoNa snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-5766/21-DP11/19/2026Revita Stevia Orange, prašak 9grprašak za pripremu napitkaWABILUN d.o.o., Sarajevo, Mula Mustafe Bašeskije 63, Sarajevo,Na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-5177/21-DP11/19/2026Dietpharm Folic Na snazi, kapsule a 30kapsulaATACO d.o.o. Mostar, Kralja Tomislava br.L4, Mostar,Na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-4022/21-DP11/19/2026Valeriana Harmony a 45 kapsulakapsula„ZAND" d.o.o. Sarajevo, lgmanska bb, Industrijska zona „UNIS" Vogošća, Sarajevo,Na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-4021 /21-DP11/19/2026Organski magnezij + B6 + D3, 70 tabletatableta„ZAND" d.o.o. Sarajevo, lgmanska bb, Industrijska zona „UNIS" Vogošća, SarajevoNa snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-3897 /21-DP11/19/2026Ferrosal kapsule a 40 kapsulakapsula„AMSAL PHARMACEUTICALS" d.o.o. Sarajevo, lgmanska br. 38, Vogošća,Na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-2260/21-DP11/19/2026Hysera caps 60 000 spu, a 20 kapsulakapsulaEvropa Lijek Pharma d.o.o., Vlakovo 252, 71215 Blažuj, SarajevoNa snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-1989/21-DP11/19/2026Natura! Wealth Magnezij Direkt 375 mg + B+ C a 20 vrećica po 2 grkesicaM&D Company d.o.o. Čitluk, Rudarska bb, ČitlukNa snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-1988/21-DP11/19/2026Natural Wealth Chromium Picolinate 200 μg a 100 tabletatabletaM&D Company d.o.o. Ćitluk, Rudarska bb, Čitluk,Na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-5765/21-DP11/15/2026Revita Orange, prašak 12gr, 200gr, 454gr. i 1000grprašak za pripremu napitkaWABILUN d.o.o., Sarajevo, Mula Mustafe Bašeskije 63, Sarajevo,Na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-5764/21-DP11/15/2026Revita Diet Orange, prašak 9grprašak za pripremu napitkaWABILUN d.o.o., Sarajevo, Mula Mustafe Bašeskije 63, SarajevoNa snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-5625/21-DP11/15/2026Centrum tablete od A do Ž, 30 i 60 tabletatabletaEvropa Lijek Pharma d.o.o., Vlakovo 252, 71215 Blažuj, SarajevoNa snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-5624/21-DP11/15/2026Centrum Men, 30 tabletatabletaEvropa Lijek Pharma d.o.o., Vlakovo 252, 71215 Blažuj, SarajevoNa snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-5623/21-DP11/15/2026Centrum Women, 30 tabletatabletaEvropa Lijek Pharma d.o.o., Vlakovo 252, 71215 Blažuj, SarajevoNa snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-5622/21-DP11/15/2026Centrum Silver 50+, 30 i 60 tabletatabletaEvropa Lijek Pharma d.o.o., Vlakovo 252, 71215 Blažuj, SarajevoNa snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-4514/21-DP11/15/2026GS Flex 60 kapsulakapsula„PHARMA MAX MEDICA" d.o.o. Gračanica, Donja Lohinja bb, Gračanica,Na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-3949/21-DP06/01/2025,,Antimetil film obložene tablete, 36 tableta".tabletaEwopharma d.o.o., Sarajevo, Rajlovačka cesta 23, SarajevoNa snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-3497/21-DP11/15/2026Dietpharm Imuno C D Direkt prašak sa šećerom i sladilima, okus limuna, 20 vrećica,kesicaATACO d.o.o. Mostar, Kralja Tomislava br.L4, MostarNa snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-2977 /21-DP11/15/2026VENOVIN a 750 minapitakGabbiano Company d.o.o. Sarajevo, Lužansko polje 76 A, SarajevoNa snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-5654/21-DP11/09/2026S.Boulardii Bulacol 500 a 10 kapsulakapsulaHercegovinalijek d.o.o. Mostar, Muje Pašića 4, 88000 MostarNa snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-5062/21-DP11/09/2026Hepatil tablete a 40 tabletatabletaPLIVA d.o.o. Sarajevo, Trg heroja br. 10, SarajevoNa snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-4018/21-DP11/09/2026Vitamin A-Z Multivitamini i minerali + Q10, 30 vrećicakesicaFARMIS d.o.o. Sarajevo, lgmanska bb, VogošćaNa snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-3351-1/21-DP10/01/2025Alphalipoin Forte a 30 kapsulakapsulaHercegovinalijek d.o.o. Mostar, Muje Pašića 4, 88000 MostarNa snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-3170/21-DP02/24/2025Polivit B plus a 30 tabletatabletaHercegovinalijek d.o.o. Mostar, Muje Pašića 4, 88000 MostarNa snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-1622/21-DP11/09/2026Imuno Royal Yelly 1500 ampule, 16x25 mampula"MEDICAL INTERTRADE" d.o.o. Sarajevo, Tvornička broj 3, Sarajevo, llidžaNa snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-5653/21-DP11/04/2026Probiotic kapsule a 10 kapsulakapsulaHercegovinalijek d.o.o. Mostar, Muje Pašića 4, 88000 MostarNa snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-5652/21-DP11/04/2026S.Boulardii Bulacol 250 a 10 kapsulakapsulaHercegovinalijek d.o.o. Mostar, Muje Pašića 4, 88000 MostarNa snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-3169/21-DP03/18/2025Polivit B film tablete a 30 tabletatabletaHercegovinalijek d.o.o. Mostar, Muje Pašića 4, 88000 MostarNa snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-3090/21-DP11/04/2026Vitamin 03 kapi, 5000 IE, a 50 mikapiFARMIS d.o.o. Sarajevo, lgmanska bb, Vogošća,Na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-1711/21-DP11/04/2026Nativni kolagen a 60 kapsulakapsulaFARMIS d.o.o. Sarajevo, lgmanska bb, VogošćNa snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-1619/21-DP11/04/2026Lenisal Lolly Vitamin C, a 30 lizalica (300gr),tableta za cuclanje"MEDICAL INTERTRADE" d.o.o. Sarajevo, Tvornička broj 3, Sarajevo, llidžaNa snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-3920/21-DP10/29/2026Vitamin C 1000 mg retard tablete sa ekstraktom šipurka + D3 + cink, a 45 i a 100tableta„ZAND" d.o.o. Sarajevo, lgmanska bb, Industrijska zona „UNIS" Vogošća, VogošćaNa snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-3075/21-DP10/29/2026Dietpharm VITAMIN D 1000 I.U. kapsule, a 60kapsulaATACO d.o.o. Mostar, Kralja Tomislava br.L4, MostarNa snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-2123/21-DP10/29/2026Arkoroyal gelee royal bio 2500 mg, ampule 20 ampula po 10 miampulaMEDIMPEX d.o.o. Sarajevo, lgmanska broj 38, 71320 Vogošća,Na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-3983/21-DP10/25/2026lnsumed, 20 kapsulakapsula„LeadShop" d.o.o. Sarajevo, PC Capital Tower, ul. Džemala Bijedića bb SarajevoNa snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-3919/21-DP10/25/2026Vitamin D3 4000 I.U., a 40 mekih kapsula i a 100 mekih kapsulakapsula„ZAND" d.o.o. Sarajevo, lgmanska bb, Industrijska zona „UNIS" Vogošća, Vogošća,Na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-1196/21-DP10/25/2026Multivita Beta Glukan+Vitamin D3 kapsule a 15kapsulaATACO d.o.o. Mostar, Kralja Tomislava br.L4, MostarNa snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-3984/21-DP10/19/2026Prostaline, 20 kapsulakapsula„LeadShop" d.o.o. Sarajevo, PC Capital Tower, ul. Džemala Bijedića bb SarajevoNa snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-3763/21-DP10/19/2026BioCo JUNIOR C 500 mg + O 800 I.U. duo porodično pakovanje tableta za žvakanje, a 100tableta za žvakanje„ZAND" d.o.o. Sarajevo, lgmanska bb, Industrijska zona „UNIS" Vogošća, Vogošća,Na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-1194/21-DP10/19/2026Multivita Vitamin D kapsule a 30kapsulaATACO d.o.o. Mostar, Kralja Tomislava br.L4, MostarNa snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-3470-2/21-DP10/11/2026Weber Naturals Ginkgo Biloba a 90 kapsulakapsula„ARK Company" d.o.o. Sarajevo, Nurije Pozderca br. 8, Sarajevo, Sarajevo-Novi GradNa snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-5662/20-DP06/23/2026M.E.V. Feller Magnezij B6 direkt granule sa šećerom i sladilima, okus plavog grožđa, 20 vrećica,kesicaSALVUS BH d.o.o., Tešanjska broj 24a SarajevoNa snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-4809/20-DP06/15/2026Solgar BIOTIN tablete a 100 tabletatabletaSALVUS BH d.o.o., Tešanjska broj 24a SarajevoNa snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-2766/20-DP05/24/2026SOLGAR SABAL PALMA I LIKOPEN KOMPLEKS kapsule, a 50kapsulaSALVUS BH d.o.o., Tešanjska broj 24a SarajevoNa snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-3025/20-DP05/17/2026SOLGAR PROBAVNI ENZIMI BILJNOG PORIJEKLA a 50 tableta za žvakanje sa sladilimatableta za žvakanjeSALVUS BH d.o.o., Tešanjska broj 24a SarajevoNa snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-6570/21-DP01/29/2026K2D3 VIVA 30 soft gel kapsulakapsulaEvropa Lijek Pharma d.o.o., Vlakovo 252, 71 000 Sarajevo, BiHNa snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-3992/21-DP09/28/2026CH Alpha 30 ampula x 25 miampula„OM TRENDING" d.o.o. Sarajevo, 126. llijaške brigade br. 56, Sarajevo, llijašNa snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-6597/20-DP08/05/2026Fertilisan M, kapsule a 90kapsulaApomedical d.o.o., Vreoce 33, Sarajevo, 71210 llidžaNa snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-4981-2/21-DP10/29/2026REHIDRAN prašak, 20 kesica po 4,27 grprašak za pripremu napitkaHercegovinalijek d.o.o. Mostar, Muje Pašića 4, 88000 MostarNa snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-3355/21 -DP10/29/2026lmunocink za djecu, tablete za žvakanje a 60tableta za žvakanjeHercegovinalijek d.o.o. Mostar, Muje Pašlća 4, 88000 MostarNa snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-1358/21-DP10/29/2026Magnezij 400 Direct, Narandža, 20 vrećica,kesicaPharmamed d.o.o. Travnik, Dolac na Lašvi bb, TravnikNa snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-4981-1/21-DP10/25/2026Vitamin C za djecu, prašak a 25 kesica po 0,5 grkesicaHercegovinalijek d.o.o. Mostar, Muje Pašića 4, 88000 MostarNa snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-3168/21-DP10/25/2026Selen - Se, 50 tabletatableta„PHARMA MAX MEDICA" d.o.o. Gračanica, Donja Lohinja bb, Gračanica,Na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-0772/21-DP10/25/2026Herbifit sirup Smrekini vršci, 200 misirupPharmarned d.o.o. Travnlk, Dolac na Lašvi bb, TravnikNa snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-3167/21 -DP10/19/2026Devital 2000 a 50 tabletatableta„PHARMA MAX MEDICA" d.o.o. Gračanica, Donja Lohinja bb, Gračanica,Na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-2344/21-DP10/19/2026GE 132 kapsule a 60 kapsulakapsulaInternational Health d.o.o. Kromolj K-4, 71000 SarajevoNa snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-0332/21-DP10/19/2026APETIT FORTE tekući dodatak prehrani sa sladilima, 200 mitečnostOktal Pharma d.o.o. Sarajevo, Pijačna 14A SarajevoNa snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-7208/20-DP09/10/2026Doppelherz aktiv Vitamin D3 1000 I.U. Extra 45 tabletatabletaHA COMPANY d.o.o., Stupska bb Lamela C3, llidža, SarajevoNa snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-7207/20-DP09/10/2026Doppelherz aktiv Vitamin D3 2000 I.U. Extra 45 tabletatabletaHA COMPANY d.o.o., Stupska bb Lamela C3, llidža, SarajevoNa snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-7172/20-DP09/28/2026Rekreitin L-Carnitine 1000 prašak za peroralnu primjenu, 30 kesicakesicaP.T.D. MGM FARM d.o.o. Kakanj, 311 Lahke brigade bb, 72240 KakanjNa snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-7135/20-DP09/24/2026Pulmint Tusik, 600 prašak za peroralnu primjenu a 5 kesicakesicaP.T.D. MGM FARM d.o.o. Kakanj, 311 Lahke brigade bb, 72240 KakanjNa snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-7134/20-DP09/24/2026Memory Aktiv Forte kapsule a 30kapsulaP.T.D. MGM FARM d.o.o. Kakanj, 311 Lahke brigade bb, 72240 KakanjNa snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-7133/20-DP09/10/2026ReAktiv Q Forte kapsule, a 30kapsulaP.T.D. MGM FARM d.o.o. Kakanj, 311 Lahke brigade bb, 72240 KakanjNa snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-7132/20-DP09/24/2026Celasa Ginko 40 mg, 30 kapsulakapsulaP.T.D. MGM FARM d.o.o. Kakanj, 311 Lahke brigade bb, 72240 KakanjNa snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-7131/20-DP09/14/2026Rehydrosal prašak za pripremu rastvora za rehidraciju djece i odraslih aroma mandarine, 10 kesicaprašak za pripremu napitkaP.T.O. MGM FARM d.o.o. Kakanj, 311 Lahke brigade bb, 72240 KakanjNa snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-7054/20-DP09/20/2026Cimet Forte + Hrom pikolinat tablete za žvakanje, a 30tableta za žvakanjeP.T.D. MGM FARM d.o.o. Kakanj, 311 Lahke brigade bb, 72240 KakanjNa snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-7053/20-DP09/20/2026Celasa Ginko Maxi 80 mg, 30 kapsulakapsulaP.T.D. MGM FARM d.o.o. Kakanj, 311 Lahke brigade bb, 72240 KakanjNa snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-7052/20-DP09/28/2026Collagenfix tečni kolagen za peroralnu primjenu, 20 kesicakesicaP.T.D. MGM FARM d.o.o. Kakanj, 311 Lahke brigade bb, 72240 KakanjNa snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-7050/20-DP09/14/2026Vitamin C 50 mg, aroma narandže-prašak, 10 kesicaprašak za pripremu napitkaP.T.D. MGM FARM d.o.o. Kakanj, 311 Lahke brigade bb, 72240 KakanjNa snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-7049/20-DP09/10/2026EsenBak lmmuno Digest 10 kapsulakapsulaP.T.D. MGM FARM d.o.o. Kakanj, 311 Lahke brigade bb, 72240 KakanjNa snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-6165/20-DP10/15/2026Kr0ger šumeće tablete Magnezij 20/1šumeća tableta„DRAMPEK" d.o.o., Put Križani br. 3, Tuzla, 75000 TuzlaNa snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-6163/20-DP10/11/2026Kriiger šumeće tablete Kalcij 20/1šumeća tableta„DRAMPEK" d.o.o., Put Križani br. 3, Tuzla, 75000 TuzlaNa snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-5715/21-DP10/15/2026Digestal gastrorezistentne tablete a 20 tabletatabletaP.T.D. MGM FARM d.o.o. Kakanj, 311 Lahke brigade bb, 72240 KakanjNa snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-5240/21-DP10/11/2026Dr.Theiss MultiVitamol sirup tekući dodatak prehrani, 200 misirupEliksir d.o.o. Posušje, Ante Starčevića bb, PosušjeNa snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-3987/21-DP09/10/2026Keto Diet, 20 kapsulakapsulaNa snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-3986/21-DP09/10/2026Detonic, prašak, 50 grprašak za pripremu napitka„LeadShop" d.o.o. Sarajevo, PC Capital Tower, ul. Džemala Bijedića bb SarajevoNa snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-3982/21-DP09/14/2026Cardiline, 20 kapsulakapsula„LeadShop" d.o.o. Sarajevo, PC Capital Tower, ul. Džemala Bijedića bb SarajevoNa snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-3915-3/21-DP10/11/2026Dr. Wolz Zell Oxygen lmmunokomplex sirup a 250 misirupOskar Pharma d.o.o. Livno, Podvornice-Zgona bb Livno, 80101 LivnoNa snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-3915-2/21-DP10/15/2026Myocalm a 30 i a 10 tabletatabletaOskar Pharma d.o.o. Livno, Podvornice-Zgona bb Livno, 80101 LivnoNa snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-3915-1/21-DP10/15/2026Dr. Wolz Kinderimmun prašak a 35 gr i a 65 grprašak za pripremu napitkaOskar Pharma d.o.o. Livno, Podvornice-Zgona bb Livno, 80101 LivnoNa snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-3915/21-DP10/11/2026Dr. Wolz Darmflora Plus Select kapsule a 20, a 10 i a 4 kapsulekapsulaOskar Pharma d.o.o. Livno, Podvornice-Zgona bb Livno, 80101 LivnoNa snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-3695/21-DP09/24/2026STRONG NATURE Cink, Selen, Vitamini A, C, D, kapsule a 30kapsulaP.T.D. MGM FARM d.o.o. Kakanj, 311 Lahke brigade bb, 72240 KakanjNa snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-3354/21-DP10/15/2026lmunocink za odrasle, tablete za žvakanje a 60tableta za žvakanjeHercegovinalijek d.o.o. Mostar, Muje Pašića 4, 88000 MostarNa snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-3352/21-DP09/24/2026Ferona 30 kapsulakapsulaHercegovinalijek d.o.o. Mostar, Muje Pašića 4, 88000 MostarNa snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-3350/21-DP09/14/2026D-IMMUN a 90 tabletatableta„CEK" d.o.o. Zenica, ul. Sarajevska br. 51, ZenicaNa snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-3470-2/21-DP10/11/2026Weber Naturals Ginkgo Biloba a 90 kapsulakapsula„ARK Company" d.o.o. Sarajevo, Terezija bb, Sarajevo - CentarNa snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-3470-1/21-DP10/15/2026Weber Naturals Kalcijum Magnezijum sa vitaminom 03 a 90 tabletatableta„ARK Company" d.o.o. Sarajevo, Terezija bb, Sarajevo - CentarNa snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-3470/21-DP10/11/2026Weber Naturals Magnezij 500 mg a 60 tabletatableta„ARK Company" d.o.o. Sarajevo, Terezija bb, Sarajevo - CentarNa snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-3186/21-DP09/28/2026Varumin herbal 80 gr„MERLEJ" d.o.o. Sarajevo, Ljubljanska br. 9, SarajevoNa snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-3185/21-DP09/24/2026Varuklim čaj 80 grčaj„MERLEJ" d.o.o. Sarajevo, Ljubljanska br. 9, SarajevoNa snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-3184/21-DP10/15/2026Gorka dinja 210 mi„MERLEJ" d.o.o. Sarajevo, Ljubljanska br. 9, SarajevoNa snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-3183/21-DP10/15/2026Varuklim tablete a 50tableta„MERLEJ" d.o.o. Sarajevo, Ljubljanska br. 9, Sarajevo,Na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-3182/21-DP10/15/2026Varuflu 200 mi„MERLEJ" d.o.o. Sarajevo, Ljubljanska br. 9, Sarajevo,Na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-2710/21-DP10/15/2026ZEVISEL a 30 kapsulakapsulaCYDONIA d.o.o. Gračanica, Lipa 73, 75320 GračanicaNa snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-2681/21-DP10/15/2026lmmune Forte Direct a 30 vrećica (po 2 gr),kesicaFARMIS d.o.o. Sarajevo, lgmanska bb, Vogošća,Na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-2636/21-DP10/15/2026Kurkuma 30 tabletatableta„CEK" d.o.o. Zenica, ul. Sarajevska br. 51, ZenicaNa snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-2198/21-DP10/15/2026MELNOT oralni sprej, 10 mikapsulaBOSNALIJEK d.d. Sarajevo, Jukićeva 53, 71000 SarajevoNa snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-1712/21-DP10/15/2026Oligosel Vitamin A-C-E+Selen+Cink a 60 kapsulakapsulaFARMIS d.o.o. Sarajevo, lgmanska bb, Vogošća,Na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-1122/21-DP10/15/2026Babyvital Vitamin C a 30 misirupFARMIS d.o.o. Sarajevo, lgmanska bb, Vogošća,Na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-1121/21-DP10/15/2026Babyvital Multivitamin a 30 misirupFARMIS d.o.o. Sarajevo, lgmanska bb, VogošćaNa snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-1050/21 -DP10/15/2026Melatonin+Vitamin B6 a 90 tabletatabletaFARMIS d.o.o. Sarajevo, lgmanska bb, VogošćNa snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-0739/21-DP10/15/2026STRONG NATURE Vitamin D3 2000 IU, a 30 mekih kapsulakapsulaP.T.D. MGM FARM d.o.o. Kakanj, 311 Lahke brigade bb, 72240 KakanjNa snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-0512/21-DP10/15/2026Medex Vitamin D3 1000 u spreju 30 mioralni sprej„ITALGROUP" d.o.o. Sarajevo, Stara cesta bb, Sarajevo, Vogošća,Na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-0510/21-DP10/15/2026Medex Beta Glukan junior sirup 140 misirup„ITALGROUP" d.o.o. Sarajevo, Stara cesta bb, Sarajevo, Vogošća,Na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-0331/21-DP10/15/2026BETA GLUKAN sirup a 200 misirupOktal Pharma d.o.o. Sarajevo, Pijačna 14A SarajevoNa snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-0282/21-DP10/15/2026KOPRIVIT FORTE a 30 kapsulakapsulaATACO d.o.o. Mostar, Kralja Tomislava br.L4, MostarNa snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-0110/21-DP10/15/2026DOPPELHERZ aktiv, A-Z+lmmune Direct, mikrogranule, 20 vrećicakesicaOktal Pharma d.o.o. Sarajevo, Pijačna 14A SarajevoNa snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-3351/21-DP10/14/2026KIROSTAR 20 gastrorezistentnih tabletatabletaHercegovinalijek d.o.o. Mostar, Muje Pašića 4, 88000 MostarNa snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-4801/21-DP09/28/2026Novalac Prenatal kapsule a 30kapsulaMedis International d.o.o. Sarajevo, Ahmeta Muratbegovića 2, 71000 SarajevoNa snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-3738/21-DP03/10/2022Merz Special dražeje a 60kapsulaMedis International d.o.o., Ahmeta Muratbegovića br. 2, 71000 SarajevoNa snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-1992/21-DP09/28/2026Biorela Choco Tamna bez šećera a 10 prutićipločicaM&D Company d.o.o. Čitluk, Rudarska bb, Čitluk,Na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-1991/21-DP09/28/2026Biorela Aktivni Probiotik kapsule a 10kapsulaM&D Company d.o.o. Čitluk, Rudarska bb, Čitluk,Na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-4618/21-DP09/24/2026Urobitrat instant čaj prašak, 21 kesica po 2,4 grprašak za pripremu napitkaHercegovinalijek d.o.o. Mostar, Muje Pašića 4, 88000 MostarNa snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-3353/21-DP09/24/2026Marsovci PROimun Acute brza podrška imunološkom sistemu, prašak a 5 vrećica (45 g)prašak za pripremu napitkaHercegovinalijek d.o.o. Mostar, Muje Pašića 4, 88000 MostarNa snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-2028/21-DP09/24/2026Becutan Kids Vits 8-complex sirup a 100 misirupALKALOID d.o.o. Sarajevo, lsevića sokak 4b, SarajevoNa snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-1997/21-DP09/24/2026Biorela Choco lmmuno Kids a 20 prutićapločicaM&D Company d.o.o. Čitluk, Rudarska bb, Čitluk,Na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-4981/21-DP09/20/2026Modilac AC Digest a 400 grpuderHercegovinalijek d.o.o. Mostar, Muje Pašića 4, 88000 MostarNa snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-4551 /21-D P09/20/2026Modilac Expert Prema a 400 grpuderHercegovinalijek d.o.o. Mostar, Muje Pašića 4, 88000 Mostar,Na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-2029/21-DP09/20/2026Becutan Kids Vits Multiimmuno prašak, a 14 kesicaprašak za pripremu napitkaALKALOID d.o.o. Sarajevo, lsevića sokak 4b, SarajevoNa snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-2027 /21-DP09/20/2026Becutan Kids Vits Multivitamin sirup a 100 misirupALKALOID d.o.o. Sarajevo, lsevića sokak 4b, SarajevoNa snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-0379/21-DP09/20/2026FLASH RUB solution a 140 misirupMEDIMPEX d.o.o. Sarajevo, lgmanska broj 38, 71320 Vogošća,Na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-0234/21-DP09/20/2026Arkoroyal Royal Jelly Organic 1500 mg a 20 ampula po 10 miampulaMEDIMPEX d.o.o. Sarajevo, lgmanska broj 38, 71320 VogošćaNa snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-4549/21-DP09/14/2026Modilac Actigest 1 a 800 grprašak za pripremu napitkaHercegovinalijek d.o.o. Mostar, Muje Pašića 4, 88000 MostarNa snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-4185/21-DP09/14/2026Skinage Collagen Elegance 10000, 500mlnapitak"MEDICAL INTERTRADE" d.o.o. Sarajevo, Tvornička broj 3, Sarajevo, llidžaNa snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-1621 /21-DP09/14/2026Imuno Beta-Glukan 500, a 30 i a 60 kapsulakapsula"MEDICAL INTERTRADE" d.o.o. Sarajevo, Tvornička broj 3, Sarajevo, llidžaNa snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-0233/21-DP09/14/2026Arkoroyal Royal Jelly 1000 mg a 20 ampula po 10 miampulaMEDIMPEX d.o.o. Sarajevo, lgmanska broj 38, 71320 Vogošća,Na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-0232/21-DP09/14/2026Arkoroyal Dynergie a 20 ampula po 10 miampulaMEDIMPEX d.o.o. Sarajevo, lgmanska broj 38, 71320 Vogošća,Na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-4550/21-DP09/14/2026Modilac Expert LF-SL a 400 grprahHercegovinalijek d.o.o. Mostar, Muje Pašića 4, 88000 MostarNa snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH09/10/2026Dr.Theiss MultiVitamol sirup formula L, 200 misirupEliksir d.o.o. Posušje, Ante Starčevića bb, PosušjeNa snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-2559/20-DP09/10/2026Plivit D 2000, oralni sprej, uljna otopina, 1 bočica sa 10 miotopinaPLIVA d.o.o. Sarajevo, Trg heroja br. 10, SarajevoNa snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-2756/21-DP09/10/2026Dr.Theiss Mucoplant trputac otopina bez šećera i alkohola 100 miotopinaEliksir d.o.o. Posušje, Ante Starčevića bb, PosušjeNa snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-1726/21-DP09/10/2026Plivit B Forte, tvrde kapsule a 60kapsulaPLIVA d.o.o. Sarajevo, Trg heroja br. 1 O, SarajevoNa snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-4351/21-DP09/07/2026Pregnatol Multi + Na snazi Folate for you!, 30 kapsulakapsulaHERCEGOVINALIJEK d.o.o. Mostar, Muje Pašića br. 4, MostarNa snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-2244/21-DP09/07/2026Probival Choco+C+Zn for you! a 20 tableta za žvakanjetableta za žvakanjeHERCEGOVINALIJEK d.o.o. Mostar, Muje Pašića br. 4, MostarNa snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-7051/20-DP08/31/2026EsenBak Direct prašak a 10 kesicaprašak za pripremu napitkaP.T.D. MGM FARM d.o.o. Kakanj, 311 Lahke brigade bb, 72240 Kakanj,Na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-7194/20-DP08/25/2026Karela, 60 kapsulakapsulaMedimpex d.o.o. Sarajevo, lgmanska br.38, 71320 VogošćaNa snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-6595/20-DP08/20/2026Amitamin Ovarifert kapsule a 120kapsulaApomedical d.o.o., Vreoce 33, Sarajevo, 71210 llidžaNa snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-6598/20-DP08/16/2026Fertil F Amitamin faza 2 kapsulekapsulaApomedical d.o.o., Vreoce 33, Sarajevo, 7121 O llidžaNa snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-3405/21-DP07/30/2026BILBERRYHEAL TH 60 biljnih kapsulakapsula„NATURA THERAPY" d.o.o. Sarajevo, Grbavička do broja 7, SarajevoNa snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-3407 /21-DP07/16/2026SNAILHEAL TH 30 biljnih kapsulakapsula„NATURA THERAPY" d.o.o. Sarajevo, Grbavička do broja 7, SarajevoNa snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-3404/21-DP07/09/2026PROSTAHEAL TH 30 biljnih kapsulakapsula„NATURA THERAPY" d.o.o. Sarajevo, Grbavička do broja 7, SarajevoNa snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-4064/20-DP06/18/2026Ferro Sorb kapsule a 30kapsula„OKTAL PHARMA" d.o.o. Sarajevo, Pijačna 14A, SarajevoNa snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-6166/20-DP06/15/2026Kri.iger šumeće tablete Multivitamin 20/1 a 20šumeća tableta„DRAMPEK" d.o.o., Put Križani br. 3, Tuzla, 75000 TuzlaNa snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-6164/20-DP06/15/2026Kruger šumeće tablete Vitamin C 20/1 a 20šumeća tableta„DRAMPEK" d.o.o., Put Križani br. 3, Tuzla, 75000 Tuzla,Na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-3822/21-DP09/07/2026Ferri More, tekuća oralna suspenzija a 120 mioralna suspenzijaHERCEGOVINALIJEK d.o.o. Mostar, Muje Pašića br. 4, Mostar,Na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-3821/21-DP09/07/2026Ferri More, a 30 kapsulakapsulaHERCEGOVINALIJEK d.o.o. Mostar, Muje Pašića br. 4, Mostar,Na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-7056/20-DP08/31/2026EsenBak lntens kapsule a 1 O kapsulakapsulaP.T.D. MGM FARM d.o.o. Kakanj, 311 Lahke brigade bb, 72240 Kakanj,Na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-3856/21-DP08/31/2026Yogolino-mliječni desert s bananom, od 6. mjeseca nadalje, 400grmliječni desertMCI d.o.o. Široki Brijeg, Varaždinska 5, Široki Brijeg, BiH,Na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-2550/21-DP08/31/2026KONCENTRAT MORSKE ZELENE ŠKOLJKE kapsule a 90 kapsulaHerba d.o.o. ul. Generala lzeta Nanića bb, 77200 Cazin,Na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-0798/21-DP08/31/2026Herbalife Nutrition Biljni koncentrat aloje sa okusom manga, a 473 misirup„MST-INTERNATIONAL" d.o.o. SarajevoNa snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-7055/20-DP08/25/2026Vitamin C Protect 500 mg, tablete a 300tabletaP.T.D. MGM FARM d.o.o. KakanjNa snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-3855/21-DP08/25/2026Yogolino-mliječni desert, od 6. mjeseca nadalje, 400grmliječni desertMCI d.o.o. Široki BrijegNa snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-2455/21-DP08/25/2026Kurkuma kapsule a 30 kapsulakapsula„MaxiVita" d.o.o.Na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-7141/20-DP08/20/2026Herbalife Nutrition lmmune Booster, okus bobičastog voća, 10 vrećica x 3,7 g, neto količina 37 gkesica„MST-INTERNATIONAL" d.o.o. SarajevoNa snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-6557/20-DP08/20/2026LV-Mineralno-vitaminska smjesa, 30 kesicakesicaHercegovinalijek d.o.o. MostarNa snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-2635/21-DP08/20/2026URISEPT BRUSNICA a 30 kapsulakapsulaCYDONIA d.o.o. GračanicaNa snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-2140/21-DP08/20/2026Koenzim Q10 100 mg+vitamin E 35 mg, 40 kapsulakapsula„ZAND" d.o.o. SarajevoNa snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-2075/21-DP08/20/2026UltraVit VITAMIN D3 4000 IU, 120 mekih kapsulakapsulaWEL T APO d.o.o. SarajevoNa snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-6556/20-DP08/16/2026DeMigra 60 kapsulakapsulaHercegovinalijek d.o.o. Mostar,Na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-2558/21-DP08/16/2026EHINOL PLUS a 30 kapsulakapsulaCYDONIA d.o.o. GračanicaNa snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-2139/21-DP08/16/2026Organski selen 100 mcg, 100 tabletatableta„ZAND" d.o.o. SarajevoNa snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-2077/21-DP08/16/2026Vplab BEAUTY COLLAGEN PEPTIDES 150 g, dodatak prehraniprašak/kapsula/blisterWELT APO d.o.o. SarajevoNa snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-2458/21-DP08/10/2026Tirostar 30 film tableta, dodatak prehranitabletaHercegovinalijek d.o.o. MostarNa snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-2138/21-DP08/10/2026Vitamin 812 1000 mcg, 60 tabletatableta„ZAND" d.o.o. SarajevoNa snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-2073/21-DP08/10/2026VitLab VITAMIN D3 5000 IU, 60 tvrdih kapsulakapsulaWELT APO d.o.o. SarajevoNa snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-7137 /20-DP08/05/2026lmmunilflor Urto 30 kapsulakapsulaMEDIMPEX d.o.o. SarajevoNa snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-3227/21-DP08/05/2026Modilac Precision 2, 700 grmliječni desertHercegovinalijek d.o.o. MostarNa snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-5913/20-DP07/30/2026Vitamin E 200 softgels a 30 mekih kapsulakapsulaPharmamed d.o.o. TravnikNa snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-4326/21-DP07/30/2026VitaBiome Neuro kapsule a 15kapsula3AN Pharma d.o.o.,Na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-3222/21-DP07/30/2026Modilac Precision 1, 700 gr,mliječni desertHercegovinalijek d.o.o. MostarNa snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-0634/21-DP07/30/2026Vitamin C a 30 i a 90 tabletatabletaMEDIMPEX d.o.o. SarajevoNa snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-6203/20-DP07/23/2026A-2 Multivitamini sa okusom naranče, šumeće tablete a 15šumeća tabletaEvropa Lijek Pharma d.o.o.Na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-4324/21-DP07/23/2026VitaBiome Antioxidant kapsule a 30kapsula3AN Pharma d.o.o.Na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-3224/21-DP07/23/2026Modilac Doucea Croissance 3, 800 grmliječni desertHercegovinalijek d.o.o. MostarNa snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-0647/21-DP07/23/2026Ashvagandha kapsule a 60kapsulaMedimpex d.o.o. SarajevoNa snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-4323/21-DP07/16/2026VitaBiome Probiotic kapsule a 30kapsula3AN Pharma d.o.o.Na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-4149/21-DP08/19/2024Monogen 400 grtabletaEvropa Lijek Pharma d.o.o.Na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-3287/21-DP07/16/2026L YMUNIX? Multivitamin, oralni sprej 30mloralni sprejBOSNALIJEK d.d. SarajevoNa snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-3225/21-DP07/16/2026Modilac Doucea 2, 800 grmliječni desertHercegovinalijek d.o.o. MostarNa snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-0287/21-DP07/16/2026DIETPHARM 810-C 500 DIREKT, prašak sa šećerom i sladilima, okus limuna, 20 vrećicakesicaATACO d.o.o. MostarNa snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-6202/20-DP07/09/2026Multivitamini sa okusom tropskog voća, sa zaslađivačima, šumeće tablete a 20šumeća tabletaEvropa Lijek Pharma d.o.o.,Na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-4322/21-DP07/09/2026VitaBiome Probiotic&Prebiotic kapsule a 15kapsula3AN Pharma d.o.o.Na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-4182/21-DP07/09/2026Soluro Duo, kapsule crvene+bijele, 30 kapsulakapsula„OKTAL PHARMA" d.o.o. SarajevoNa snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-3286/21-DP07/09/2026L YMUNIX? Multivitamin Junior, oralni sprej 30mloralni sprejBOSNALIJEK d.d. Sa raj evoNa snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-3223/21-DP07/09/2026Modilac Doucea 1, 400gr i 800 grmliječni desertHercegovinalijek d.o.o. MostarNa snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-0286/21-DP07/09/2026DIETPHARM 81O-C 500, s odgođenim oslobađanjem, 40 kapsulakapsulaATACO d.o.o. MostarNa snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-7136/20-DP07/02/2026Pharmavital Omega-3 masne kiseline 1000 mg+Vitamin E, a 100 kapsulakapsulaFARMIS d.o.o. SarajevoNa snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-6110/20-DP07/02/2026Doppelherz system Multivitamin Mini-Tabs family granule, 20 vrećicagranuleHA COMPANY d.o.o.Na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-6040/20-DP07/02/2026Le Dieci Erbe Colon Cleanse tablete a 60tabletaMedimpex d.o.o. SarajevoNa snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-5928/20-DP07/02/2026Prolite enzimi a 30 kapsulakapsulaFARMIS d.o.o. SarajevoNa snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-5625/20-DP07/02/2026Doppelherz system VITALIFE SHOTS otopina, 30 bočicaNa snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-5278/20-DP07/02/2026Erbe della notte Activ kapsule a 50kapsulaMedimpex d.o.o. SarajevoNa snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-5212/20-DP11/23/2023,, NBL Probiotic Travel, 2x6 tableta za žvakanje"tableta za žvakanje„NOBEL LIJEK" d.o.o. SarajevoNa snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-5114/20-DP07/02/2026DOPPELHERZ aktiv, vitamin C 1000+vitamin 03, 30 tabletatabletaOktal Pharma d.o.o. SarajevoNa snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-4987/20-DP07/02/2026Nutrino pšenična kaša sa kakaom 200 gpšenična kašaNEL T d.o.o. Istočno SarajevoNa snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-4985/20-DP07/02/2026Nutrino pšenična kaša sa keksom 200 gpšenična kašaNEL T d.o.o. Istočno SarajevoNa snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-0281 /21-DP07/02/2026Kondroin Forte a 40 tabletatabletaAtaco d.o.o. MostarNa snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-6976/20-DP06/28/2026Angipro Na snazi spray a 20 mioralni sprejPharmamed d.o.o. TravnikNa snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-607 4/20-DP12/09/2024Normia kapsule a 15kapsulaFARMIS d.o.o. SarajevoNa snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-5926/20-DP06/28/2026Normia baby LGG 88-12 kapi a 8 grkapiFARMIS d.o.o. SarajevoNa snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-5449/20-DP06/28/2026CENTRAVIT ENERGY vitaminsko-mineralni dodatak prehrani sa koenzimom 010, a 30 i 50 tabletatabletaATACO d.o.o. MostarNa snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-5399/20-DP06/28/2026ALKAKAPS Omega 3, 60 mekih kapsulakapsulaALKALOID d.o.o. SarajevoNa snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-5118/20-DP06/28/2026OOPPELHERZ aktiv, Energy Plus Direct, 20 vrećicakesicaOktal Pharma d.o.o. SarajevoNa snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-5116/20-DP06/28/2026DOPPELHERZ aktiv, Selen 100 depo tablete, 40 tabletatabletaOktal Pharma d.o.o. Sarajevo,Na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-1195/21-DP06/23/2026Dietpharm Vitamin D 400 IU uljne kapiuljne kapiAtaco d.o.o. MostarNa snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-6038/20-DP07/16/2024lmunoglukan P4H junior 120 mi i 250 mi, tekući dodatak prehrani"tečnost/tabletaMedis International d.o.o.Na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-5175/20-DP03/24/2022Feminal a 30 kapsulakapsulaFARMIS d.o.o. SarajevoNa snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-5175/20-DP03/24/2022Feminal a 30 kapsulakapsulaFARMIS d.o.o. SarajevoNa snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-4846/20-DP06/18/2026CRANBERRY CYST tablete a 30tabletaMedimpex d.o.o. SarajevoNa snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-3826/20-DP06/18/2026Exedol Zglobex, 20 kapsulakapsulaEvropa Lijek Pharma d.o.o.Na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-3824/20-DP06/18/2026Herbafast Avantgarde Mineral Biotic, 10 kapsulakapsulaEvropa Lijek Pharma d.o.o.,Na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-3820/20-DP06/18/2026FLOBIAN, 30 kapsulakapsulaEvropa Lijek Pharma d.o.o.Na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-2878/21-DP06/18/2026Nutraxin Vitamin D3 1000 IU, 120 tabletatableta„NATURAL UNE" d.o.o. SarajevoNa snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-2659/21-DP06/18/2026L YMUNIX? lron oralni sprej 30mloralni sprejBOSNALIJEK d.d. SarajevoNa snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-2658/21-DP06/18/2026L YMUNIX? Vitamin D-K2, oralni sprej 30mloralni sprejBOSNALIJEK d.d. SarajevoNa snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-1544/21-DP06/18/2026Hepatostrong Amino, 30 kapsulakapsula„OKTAL PHARMA" d.o.o. SarajevoNa snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-0284/21-DP06/18/2026DIETPHARM BOULARDII JUNIOR kapsule a 10kapsulaAtaco d.o.o. MostarNa snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH4-33-6624/20-DP06/15/2026T.RQ Vitamin D3 gumene bombone za odrasle, 60 bombonagumene bomboneHealth Focus d.o.o. SarajevoNa snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-6622/20-DP06/15/2026T.RQ Melatonin gumene bombone za odrasle, 60 bombonabombonaHealth Focus d.o.o. SarajevoNa snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-5809/20-DP06/18/2023„VitUp! Tocopherol film tablete 30x10 mg", treba da stoji:" Tocopherol film tablete 30x10 mg"tabletaP.T.D. MGM FARM d.o.o.Na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-4733/20-DP08/28/2023Vitamin C u prahu, prašak za pripremu napitka, 100gprašak za pripremu napitkaEvropa Lijek Pharma d.o.o.Na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-4509/20-DP06/15/2026Doppelherz aktiv Urocalm, 30 tabletatabletaHA COMPANY d.o.o.Na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-3825/20-DP06/15/2026Herbiko Natural bokvica, 125 miotopinaAbela Pharm d.o.o.,Na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-3818/20-DP06/15/2026Oftalmo Vitalis kapsule a 20kapsulaEvropa Lijek Pharma d.o.o.Na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-2877/21-DP06/15/2026Nutraxin Zine 15 mg, 100 tabletatableta„NATURAL UNE" d.o.o. SarajevoNa snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-2876/21-DP06/15/2026Nutraxin Magnesium 250 mg, 60 tabletatableta„NATURAL UNE" d.o.o. SarajevoNa snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-1543/21-DP06/15/2026Lactofar Digestive System Health, 10 kapsulakapsula11OKTAL PHARMA" d.o.o. SarajevoNa snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-1542/21-DP06/15/2026Solefarin, 30 kapsulakapsula„OKTAL PHARMA" d.o.o. SarajevoNa snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-1049/21-DP06/15/2026Alpha Peptide Collagen a 25 misirupFARMIS d.o.o. SarajevoNa snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-4483/20-DP06/11/2026Sportness prašak s bjelančevinama 90 neutral, 300 g praška u atu kutijiprašak za pripremu napitkadm drogerie markt d.o.o. SarajevoNa snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-4515/21-DP06/11/2026Filtrum tablete a 10 i 30 tabletatableta,. HERCEGOVINALIJEK d.o.o. MostarNa snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-4200/20-DP06/11/2026Filtrum tablete a 10 i 30 tabletatabletaClinres Farmacija d.o.o.Na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-4037/20-DP06/11/2026Vitamin C Forte 1000, šumeće tablete sa okusom limuna, a 20 tableta,tabletaHA COMPANY d.o.o.Na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-3483/20-DP06/11/2026DOPPELHERZ aktiv, Glukozamin Extra 700+Kondroitin a 30 kapsulakapsulaOktal Pharma d.o.o. SarajevoNa snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-2026/21-DP06/11/2026Devital Na snazi 100 tabletatableta„PHARMA MAX MEDICA" d.o.o. GračanicaNa snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-4986/20-DP06/07/2026Nutrino voćni pire jabuka, mango, papaja i banana, 100 gr,voćni pireNELT d.o.o. Istočno SarajevoNa snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-4035/20-DP06/07/2026AboPharma, A do Z, tablete, a 30tabletaHA COMPANY d.o.o.Na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-4027 /20-DP06/07/2026LENISAL Herbal Trputac, sirup 150mlsirup„MEDICAL INTERTRADE" d.o.o. SarajevoNa snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-3556/20-DP06/07/2026NEOCATE LCP, formula za dojenčad prašak, 400 gprašak za pripremu napitkaEvropa Lijek Pharma d.o.o.Na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-3481/20-DP06/07/2026DOPPELHERZ aktiv, Antistress, 30 tabletatabletaOktal Pharma d.o.o. SarajevoNa snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-2025/21-DP06/07/2026Cognicolin 20 kapsulakapsula„PHARMA MAX MEDICA" d.o.o. GračanicaNa snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-3558/20-DP05/31/2026Doppelherz aktiv, Prostacalm kapsule a 30kapsulaHA COMPANY d.o.o.Na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-3482/20-DP05/31/2026DOPPELHERZ aktiv, Eye Vital a 30 kapsulakapsulaOktal Pharma d.o.o. SarajevoNa snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-3277/20-DP05/31/2026Propomel kapi za odrasle, oralni rastvor, 30mlrastvorP.T.D. MGM FARM d.o.o. KakanjNa snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-2932/21-DP10/08/2024lnfolic HP prašak, 30 vrećicakesicaEvropa Lijek Pharma d.o.o.Na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-2024/21-DP05/31/2026Devital Junior, 30 twist-of kapsulakapsula„PHARMA MAX MEDICA" d.o.o. GračanicaNa snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-3819/20-DP05/24/2026Exedol Zglobex, 30 kapsulakapsulaEvropa Lijek Pharma d.o.o.Na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-3624/20-DP05/24/2026Centrum Men, 30 tabletatableta„AMICUS PHARMA" d.o.o.,Na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-2931/21-DP05/24/2026lnfolic prašak, 30 vrećica,kesicaEvropa Lijek Pharma d.o.o.Na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-2023/21-DP05/24/2026Devital Direct 2000, 30 vrećica (neto 71,40g)kesica„PHARMA MAX MEDICA" d.o.o. GračanicaNa snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-4032/20-DP05/17/2026LENISAL Herbal Bijeli sljez, sirup 150mlsirup„MEDICAL INTERTRADE" d.o.oNa snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-3823/20-DP05/17/2026Vitamin D3 1000 IU, 30 kapsulakapsulaEvropa Lijek Pharma d.o.o.Na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-3622/20-DP05/17/2026Centrum Women, 30 tabletatableta„AMICUS PHARMA" d.o.o.Na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-0246/21-DP05/17/2026Fitoval kapsule a 60kapsulaKrka Farma d.o.o., SarajevoNa snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-3739/20-DP05/11/2026MegaKid Krill+GLA+D3 for youl, 30 kapsulakapsulaHercegovinalijek d.o.o. MostarNa snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-3555/20-DP05/11/2026Gvožđe direkt, 20 vrećica,kesicaEvropa Lijek Pharma d.o.o.Na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-2320/21-DP05/11/2026M.E.V. Feller Vitamin D 1000 IU, meke kapsule a 60 komadakapsulaSALVUS BH d.o.o.Na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-2070/21-DP05/11/2026Marsovci sa lmunEffectom, 30 tableta za žvakanje sa okusom naranče, za djecutableta za žvakanjeHercegovinalijek d.o.o. MostarNa snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-2068/21-DP05/11/2026Sinulan Duo Forte a 15 tabletatabletaHercegovinalijek d.o.o. MostarNa snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-1482/21-DP05/11/2026Organski cink 25 mg, 100 tabletatableta„ZAND" d.o.o. SarajevoNa snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-0697 /21-DP05/11/2026IMMUNO DL plus a 60 kapsulakapsulaBODY-držim liniju d.o.o.Na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-3554/20-DP05/06/2026Utidry 30 kapsulakapsulaEvropa Lijek Pharma d.o.o.Na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-2319/21-DP05/06/2026M.E.V. Feller Vitamin C 1000 mg, šumeće tablete sa šećerom i sladilima, okus borovnica i malina, 20 šumećih tabletašumeća tabletaSALVUS BH d.o.o.Na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-2069/21-DP05/06/2026Sinulan Forte a 15 tabletatabletaHercegovinalijek d.o.o. MostarNa snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-1973/21-DP05/06/2026Dr. Wolz Jod Calcium kapsule, a 60 kapsulakapsulaOskar Pharma d.o.o. LivnoNa snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH05/06/2026Vitamin C 1500 mg + acerola + šipurak + 03 + cink, 100 retard tabletatableta„ZAN0" d.o.o. SarajevoNa snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-4591/20-DP04/29/2026Herbalife Nutrition Formula 1 Express, Pločica za hranjivi obrok, okus crvenog bobičastog voća i jogurta, 392g (7x56g)pločica„MST-INTERNATIONAL" d.o.o. SarajevoNa snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-4034/20-DP04/29/2026Neuro 8-complex 60 kapsulakapsula„MEDICAL INTERTRADE" d.o.o. SarajevoNa snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-1780/21-DP04/29/2026Bimunal Imuno Adults for you!, kapsule, a 30 kapsulakapsulaHERCEGOVINALIJEK d.o.o. MostarNa snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-0870/21-DP04/29/2026Oligovit kids, rastvor za oralnu upotrebu a 100 mirastvorP.T.D. MGM FARM d.o.o.Na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-0340/21-DP04/29/2026Lipo Beta a 45 kapsulakapsulaInternational Health d.o.o.Na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-0279/21-DP04/29/2026Detoxviva 70gčajBILJE SESTRE LJUBICE d.o.oNa snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-1059/21-DP04/23/2026Babytol D3 for you!, kapsule, 30 twist-off kapsula,kapsulaHercegovinalijek d.o.o. Mostar,Na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-0339/21-DP04/23/2026Lipo Alpha prašak, 21 vrećica po 15 gprašak za pripremu napitkaInternational Health d.o.o. Kromolj 25CNa snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-0278/21-DP04/23/2026Diaviva 70gčajBILJE SESTRE LJUBICE d.o.o.Na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-4033/20-DP04/18/2026Omniflex Flexvital otopina a 500mlotopina„MEDICAL INTERTRADE" d.o.o.Na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-4031/20-DP04/18/2026IMUNO BOOST prašak, a 3 i a 10 po 13,5gprah„MEDICAL INTERTRADE" d.o.o.Na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-1742/21-DP04/18/2026Dietpharm MAGNEZIJ CITRAT 375 DUO kapsule, 50 kapsulakapsulaAtaco d.o.o. MostarNa snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-0780/21-DP04/18/2026C-ZAD (askorbinska kiselina), 500mg, 250 tabletatabletaZADA Pharmaceuticals d.o.oNa snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-0277/21-DP04/18/2026Prostaviva 70gčajBILJE SESTRE LJUBICE d.o.oNa snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-4806/20-DP04/13/2026Solgar Željezo, kapsule a 90 kapsulakapsulaSALVUS BH d.o.o.,Na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-4029/20-DP04/13/2026BOULARDY 10 kapsulakapsula„MEDICAL INTERTRADE" d.o.o.Na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-3849/20-DP04/13/2026LOZENGE lslandica a 12 i a 24tabletaPharmamed d.o.oNa snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-3024/20-DP04/13/2026Solgar „7", 30 kapsulakapsulaSALVUS BH d.o.o.Na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-1741/21-DP04/13/2026Dietpharm MAGNEZIJ CITRAT 375, šumeće tablete sa sladilom, a 20tabletaAtaco d.o.o. MostarNa snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-0276/21-DP04/13/2026Hiperviva 70g,čajBILJE SESTRE LJUBICE d.o.oNa snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-4849/20-DP04/07/2026BIOGELAT LUTEIN a 30 kapsulakapsula„VIENNAPHARM" d.o.oNa snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-4808/20-DP04/07/2026Solgar Prirodni Beta-Karoten, kapsule a 60 kapsulakapsulaSALVUS BH d.o.oNa snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-4010/20-DP04/07/2026Floradix Kindervital za djecu, voćna formula a 250 misirupPharmamed d.o.o.Na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-3022/20-DP04/07/2026Solgar biljni glukozamin/MSM kompleks 60 tabletatabletaSALVUS BH d.o.o.Na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-0283/21-DP04/07/2026Dietpharm MAGNEZIJ CITRAT 375 DIREKT, prašak sa sladilima, okus limun i naranča, 20 vrećicaprašak za pripremu napitkaAtaco d.o.o. MostarNa snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-6621/20-DP04/02/2026Neurona! a 20 kapsulakapsulaGabbiano Company d.o.oNa snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-6620/20-DP04/02/2026Šumske kapi a 50 mikapiGabbiano Company d.o.o.Na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-6620/20-DP04/02/2026Šumske kapi a 50 mikapiGabbiano Company d.o.o.Na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-1975/21-DP04/02/2026DIDA TM a 30 tabletatableta„CEK" d.o.o. ZenicaNa snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-1974/21-DP04/02/2026Melissa Dream™ a 40 tabletatableta/kapsula"CEK" d.o.o. ZenicaNa snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-2085/20-DP03/29/2026Cink Mineral Zn, 30 kapsulakapsulaEvropa Lijek Pharma d.o.oNa snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-2212/20-DP03/19/2026RESP-X, 90 tabletatabletaNEOLIFE INTERNATIONAL d.o.o. SarajevoNa snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-2888/20-DP02/25/2026LINEX BABY, prašak za oralnu upotrebu, 1 O vrećica x 1,5 grprašak za pripremu napitkaNovartis BA d.o.oNa snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-2908/21-DP04/02/2026Curalin, napredna glukozna podrška, 180 kapsulakapsulaSono Medical d.o.o.Na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-1304-1/21-DP01/25/2026Sold3evit 1000, oralne kapi 10 mloralne kapiEvropa Lijek Pharma d.o.o., Rogač i ći bb - Vlakova, Sarajevo, llidžaNa snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-1666/21-DP04/02/2026Curalin, napredna glukozna podrška, 180 kapsulakapsulaSONO MEDICAL d.o.o.Na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-1086/21-DP04/02/2026BIOTA intima, 15 kapsulakapsulaPremium Genetics d.o.o.Na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-3747/20-DP03/29/2026Novalac AC, 400 grprahMedis International d.o.o.Na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-3198/20-DP03/29/2026CHELATED ZINK, 150 tabletatabletaNEOLIFE INTERNATIONAL d.o.o.Na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-3746/20-DP03/23/2026Novalac IT, 400 grprahMedis International d.o.o.Na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-1964/20-DP03/23/2026Biolektra Magnezij 400 mg, UL TRA Direkt mikrogranule 20 vrećica, okus limun i narančagranuleOKTAL PHARMA d.o.o.Na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-1688/20-DP03/23/2026Vitamin C+Zn Direkt-prah a 20 kesica po 1,3 grprahEvropa Lijek Pharma d.o.o.Na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-3744/20-DP03/19/2026WAYA kapi a 10 mlkapiMedis International d.o.o.Na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-3743/20-DP03/19/2026Novalac AR, 400 grprahMedis International d.o.o.Na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-3185/20-DP03/19/2026Acuver Junior, a 20 mlsuspenzijaREMEDIA d.o.o.Na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-1687/20-DP03/19/2026LIVSANE Propolis+Vitamin C kapsule a 60kapsulaEvropa Lijek Pharma d.o.o.Na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-5477/20-DP03/15/2026Magnachat Forte, a 30 tabletatabletaPRO.MED.BH d.o.o.Na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-3745/20-DP03/15/2026WAYA D3 kapi a 10 mlkapiMedis International d.o.o.Na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-2870/20-DP03/15/2026Doppelherz System Magnesium 375 liquidtečnostHA COMPANY d.o.o.Na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-6039/20-DP03/09/2026WAYA Forte kapsule, a 6 i 15 kapsulakapsulaMedis International d.o.o.Na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-4513/20-DP03/09/2026CENTRAVIT ENERGY DIREKT, granule sa sladilima, a 20 vrećicagranuleATACO d.o.o.Na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-3155/20-DP03/09/2026GINKO OMEGA a 30 kapsulakapsulaATACO d.o.o.Na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-1360/20-DP03/09/2026Kapi od koprive 30 mikapiEvropa Lijek Pharma d.o.o.Na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-1786/20-DP03/03/2026MAGNEZIJ 375 DIRECT, a 20 vrećica po 2,5 grprahPharmamed d.o.o.Na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-1113/20-DP03/03/2026Ferro C, a 200 mltečnostApomedical d.o.o.Na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-1021/20-DP03/03/2026Propomucil pretprehlada, a 50, prašak za pripremu napitkaprašak za pripremu napitkaEvropa Lijek Pharma d.o.o.Na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-0867/21-DP03/03/2026Pro Beta Glukan Junior, 30 mekih žele bombona za žvakanje po 1,5 grbombona za žvakanjePharmaS d.o.o.Na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-0231/21-DP03/03/2026AminoGran lmmun a 3 i a 10 vrećicaprahMEDOPTIC d.o.o.Na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-7269/20-DP02/25/2026Kalcij 400 mg sa vitaminom D3, 60 tableta za žvakanjetableta za žvakanjeHERCEGOVINALIJEK d.o.o.Na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-7268/20-DP02/25/2026CoQ-10 30 mg, 90 kapsulakapsulaHERCEGOVINALIJEK d.o.o.Na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-1967/20-DP02/25/2026Doppelherz aktiv Vitamin K2+D3 1900 IU, 30 tabletatabletaOKTAL PHARMA d.o.o.Na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-1820/20-DP02/25/2026Lekolid, a 30 gastro-rezistentnih tabletatabletaCLINRES FARMACIJA d.o.o.Na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-0348/21-DP02/25/2026Viranto Adults for you!, a 20 kapsulakapsulaHERCEGOVINALIJEK d.o.o.Na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-7267/20-DP02/22/2026CoQ-10 100 mg, 30 kapsulakapsulaHERCEGOVINALIJEK d.o.o.Na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-5927/20-DP02/22/2026Beauty Collagen bočice 30x25 mitečnostFARMIS d.o.o.Na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-1966/20-DP02/22/2026Doppelherz aktiv Vitamini za oči za djecu, 60 tableta za žvakanjetableta za žvakanjeOKTAL PHARMA d.o.o.Na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-0557/21-DP02/22/2026Pregnatol Na snazi folate + Vit 812 tor you!, 30 kapsulakapsulaHERCEGOVINALIJEK d.o.o.Na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-0476/21-DP02/22/2026Vitamin D3 2000 IU meke kapsule a 30 i a 120 komadakapsulaPharmamed d.o.o.Na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-7270/20-DP02/18/2026Selen 200 μg, 90 tabletatabletaHERCEGOVINALIJEK d.o.o.Na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-7266/20-DP02/18/2026COLIEF Vitamin D3 kapi a 20 mikapiWITSOFT d.o.o.Na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-6654/20-DP02/18/2026Prostapil Silver a 30 mekih kapsulakapsulaPharmamed d.o.o.Na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-1965/20-DP02/18/2026Biolektra Magnezij 400 Ultra, granule za rastvor za piti, 20 vrećicagranuleOKTAL PHARMA d.o.o.Na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-0553/21-DP02/18/2026Pregnatol DHA for you!, a 30 mekih želatinoznih kapsulakapsulaHERCEGOVINALIJEK d.o.o.Na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-6830/20-DP02/12/2026Thromboflow kapsule, a 20 kapsulakapsulaOskar Pharma d.o.o.Na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-6508/20-DP02/12/2026Gastro 10 kapi a 50 mlkapiMAXVITA d.o.o.Na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-1554/20-DP02/12/2026DH system Kollagen Beauty+Kaviar 30 bočica a 25 mltečnostOKTAL PHARMA d.o.o.Na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-1358/20-DP02/12/2026Propolis kapi za odrasle a 30 mikapiEvropa Lijek Pharma d.o.o.Na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-6587/20-DP02/08/2026Beta glucan 1,3/1,6 forte 500 mg, 60 kapsulakapsulaT.A.J.M. d.o.o.Na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-6549/20-DP02/08/2026Mini Drops Vitamin D3, kapi za oralnu upotrebu, a 50 mlkapiHERCEGOVINALIJEK d.o.o.Na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-3621/20-DP02/08/2026SiderAL Folic a20 stikova po 1,26 grprahAMICUS PHARMA d.o.o.Na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-1359/20-DP02/08/2026Sirup bijelog sljeza 150 grsirupEvropa Lijek Pharma d.o.o.Na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-1357/20-DP02/03/2026Sirup jagorčevina 150 grsirupEvropa Lijek Pharma d.o.o.Na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-1356/20-DP02/08/2026Sirup Bokvica 150 grsirupEvropa Lijek Pharma d.o.o.Na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-1345/20-DP02/08/2026ESI Prosterbe 30 perliperleMedimpex d.o.o.Na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-3619/20-DP02/03/2026SiderAL Forte lnt kapsule, a 20kapsulaAMICUS PHARMA d.o.o.Na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-1355/20-DP02/03/2026Kapi od artičoke a 30 mlkapiEvropa Lijek Pharma d.o.o.Na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-0695/20-DP02/03/2026Himalaya Tentex Royal kapsule a 60kapsulaMedimpex d.o.o.Na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-6474/20-DP01/29/2026FerriMore Forte kapsule (željezo + vitamin C) kapsule, a 30 kapsulakapsulaHERCEGOVINALIJEK d.o.o.Na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-6235/20-DP01/29/2026Orthomol Natal s 30 dnevnih doza (14 gr prašak + 2 kapsule omega-3 masnih kiselina x 30 + blister pakovanje od 30 probiotik kapsula)prašak za pripremu napitkaPHARMA-MAAC d.o.o.Na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-3620/20-DP01/29/2026SiderAL lnt kapsule, a 20kapsulaAMICUS PHARMA d.o.o.Na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-1305/20-DP01/29/2026Hysera 60000 spu, a 30 tabletatabletaEvropa Lijek Pharma d.o.o.Na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-1022/20-DP01/29/2026K2D3 VIVA 60 tabletatabletaEvropa Lijek Pharma d.o.o.Na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-0694/20-DP01/29/2026ESI Psylliox, 20 vrećicaprahMedimpex d.o.o.Na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-6834/20-DP01/25/2026Bactoblis vrećice, 16 vrećica po 1,5 gr.prahUnifarm d.o.o.Na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-6835/20-DP01/25/2026Bactoblis pastile, a 16 pastilapastilaUnifarm d.o.o.Na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-6473/20-DP01/25/2026Bio Uno lmmuno a 20 vrećica po 2,5 grprahRASEL-BIO CLINIK d.o.o.Na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-5689/20-DP01/25/2026Kolagen shot, otopina 500 mltečnostEstetika kože - Skin Aesthetic d.o.o.Na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-4780/20-DP01/25/2026Biovit Imuno Direct a 16 vrećicaprahPharmamed d.o.o.Na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-3258/20-DP01/25/2026VEGAN D, 120 tabletatabletaNEOLIFE INTERNATIONAL d.o.o.Na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-1304/20-DP01/25/2026Soldevit 1000, oralne kapi 10 mlkapiEvropa Lijek Pharma d.o.o.Na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-0708/20-DP01/25/2026Gynkgobil 80 Forte a 30 kapsulakapsulaEvropa Lijek Pharma d.o.o.Na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-7295-1/20-DP02/12/2024Babytol D3+DHA Omega for you!, kapsule, 30 twist-off kapsulakapsulaHERCEGOVINALIJEK d.o.o.Na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH05-37-7868/18-DP02/12/2024Babytol D3+DHA Omega for you!, kapsule, 30 twist-off kapsulakapsulaHERCEGOVINALIJEK d.o.o.Na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-7295/20-DP02/05/2024Babytol DHA Omega for you!, kapsule, 30 twist-off kapsulakapsulaHERCEGOVINALIJEK d.o.o.Na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH05-37-7869/18-DP02/05/2024Babytol DHA Omega for you!, kapsule, 30 twist-off kapsulakapsulaHERCEGOVINALIJEK d.o.o.Na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-6927/20-DP01/18/2026GALAS 5in1 Vitamin C, ekstrakt crne bazge, beta glukan, cink i Vitamin D kapsulekapsulaJU Apoteke SarajevoNa snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-6926/20-DP01/18/2026GALAS Ekstrakt crne bazge, beta glukan i cink, 20 šumećih tabletašumeća tabletaJU Apoteke SarajevoNa snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-6925/20-DP01/18/2026GALAS Vitamin C 1000 mg, 30 tabletatabletaJU Apoteke SarajevoNa snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-6924/20-DP01/18/2026GALAS Vitamin C 1000 mg, 20 šumećih tabletašumeća tabletaJU Apoteke SarajevoNa snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-6923/20-DP01/18/2026GALAS Vitamin C, beta glukan i cink, 20 šumećih tabletašumeća tabletaJU Apoteke SarajevoNa snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-6236/20-DP01/18/2026Orthomol Fertil Plus, kapsule a 30/90 dnevnih doza po 3 tablete+1 kapsulatableta/kapsulaPHARMA-MAAC d.o.o.Na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-6922/20-DP01/18/2026GALAS Kids lmmune Guard sirup, 150 misirupJU Apoteke SarajevoNa snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-4608/20-DP01/18/2026Vital Plus kapsule, 30 kapsulakapsulaPRE-LINE d.o.o.Na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-4030/20-DP01/18/2026Skinage Collagen Premium 5000 tekući dodatak prehrani, 25 ml x 10tečnostMEDICAL INTERTRADE d.o.o.Na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-4028/20-DP01/18/2026Skinage Collagen Prestige 10000 - otopina, 500 mlotopinaMEDICAL INTERTRADE d.o.o.Na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-5979/20-DP01/12/2026M.E.V. Feller Super EPA riblje ulje 1000 mg, SGC meke kapsule, 60 kapsulakapsulaSALVUS BH d.o.o.Na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-2867/20-DP01/12/2026Doppelherz aktiv ( Magnezijum 500+B12+ D3 Direct Depo), granulegranuleHA COMPANY d.o.o.Na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-2219/20-DP10/07/2021Osteopan Plus a 60 tabletatabletaATACO d.o.o.Na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH03-37-4120/1610/07/2021Osteopan Plus a 30 tabletatabletaATACO d.o.o.Na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-0984/20-DP01/12/2026Urogold kapi a 50 mikapiPharmamed d.o.o.Na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-6551/20-DP01/08/2026Imuno Protect kapsule a 30 kapsulakapsulaA2 PHARMA d.o.o.Na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-5661/20-DP01/08/2026Solgar Kalcij citrat + Vitamin D, 60 tabletatabletaSALVUS BH d.o.o.Na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-4807/20-DP01/08/2026Solgar Vitamin D capsule a 100 kapsulakapsulaSALVUS BH d.o.o.Na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-2868/20-DP01/08/2026Doppelherz System Magnesium 400 DirectgranuleHA COMPANY d.o.o.Na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-0983/20-DP01/08/2026Cardiopil kapi a 50 mikapiPharmamed d.o.o.Na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-3003/20-DP01/04/2026Solgar L-lizin 1000 mg, 50 tabletatabletaSALVUS BH d.o.o.Na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-2869/20-DP01/04/2026Doppelherz aktiv ( Magnezijum 400+B6+B12+Folna kiselina), granulegranuleHA COMPANY d.o.o.Na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-2767/20-DP01/04/2026Solgar Hy-Bio C 500, 50 tabletatabletaSALVUS BH d.o.o.Na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-4805/20-DP12/28/2025Solgar Magnezij citrate tablete, a 60 tabletatabletaSALVUS BH d.o.o.Na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-2770/20-DP12/28/2025Solgar Kangavites, tablete za žvakanje sa šećerom i sladilima, 60 tabletatableta za žvakanjeSALVUS BH d.o.o.Na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-0860/20-DP12/28/2025SUSTAINED RELEASE Vitamin C, tablete, 120 tabletatabletaNEOLIFE INTERNATIONAL d.o.o.Na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-4804/20-DP12/23/2025Solgar Kalcij, Magnezij + Cink tablete, a 100 tabletatabletaSALVUS BH d.o.o.Na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-3898/20-DP12/23/2025Vitamin C 1000 mg Forte, vrećiceprahGABBIANO COMPANY d.o.o.Na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-3264/20-DP12/23/2025Solgar Omega 3 1000 mg, 60 kapsulakapsulaSALVUS BH d.o.o.Na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-1023/20-DP12/14/2025Propomucil pretprehlada, prašak za pripremu napitka a 5 kesicaprahEvropa Lijek Pharma d.o.o.Na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-0389-2/20-DP02/02/2023TANT-SEPT propolis i vitamin C, pastile sa okusom narandžepastilaABDI IBRAHIM BH d.o.o.Na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH03-37-4065-2/1702/02/2023TANT-SEPT propolis i vitamin C, pastile sa okusom narandžepastilaTUZAL-FARM d.o.o.Na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-0389-1/20-DP01/31/2023TANT-SEPT propolis i Echinacea, pastile sa okusom mentolapastilaABDI IBRAHIM BH d.o.o.Na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH03-37-4065-1/1701/31/2023TANT-SEPT propolis i Echinacea, pastile sa okusom mentolapastilaTUZAL-FARM d.o.o.Na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-0389/20-DP01/29/2023TANT-SEPT propolis i med, pastile sa okusom limunapastilaABDI IBRAHIM BH d.o.o.Na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH03-37-4065/1701/29/2023TANT-SEPT propolis i med, pastile sa okusom limunapastilaTUZAL-FARM d.o.o.Na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-0033/20-DP11/03/2025NBL Probiotic D3 Drop kapi 7,5 mlkapiNOBEL LIJEK d.o.o.Na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-37-7912/19-DP09/25/2025ORTISAN FORTE FRUITS&FIBRES, 120 grvoćne kockeDUGI COMMERCE d.o.o.Na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-37-7686/19-DP09/11/2025Rekreitin L-Carnitine 500, a 30 kapsulakapsulaP.T.D. MGM FARM d.o.o.Na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-0176/20-DP09/07/2025Wellcare Vitamin D3 intense 1000 i.j., 12 ml kapikapiTUZAL-FARM d.o.o.Na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-4845/20-DP12/14/2021Beviplex B, granule za pripremu napitka, 70 ggranuleP.T.D. MGM FARM d.o.o.Na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH03-37-5451/1612/14/2021Beviplex N, granule a 70 gr.granuleP.T.D. MGM FARM d.o.o.Na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-4306/20-DP01/14/2024Rupedir, prašak a 20 x 4 grprahALVEAD PHARM d.o.o.Na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH05-37-6496/18-DP01/14/2024Rupisolv OX, prašak a 20 x 4 grprahALVEAD PHARM d.o.o.Na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-0881/20-DP02/16/2023Multivita Vitamin B+C+Zn Complex a 12 šumećih tableta, okus limunašumeća tabletaATACO d.o.o.Na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH05-37-6588/17-DP02/16/2023Multivita Energy Up a 12 šumeće tablete, okus limunašumeća tabletaATACO d.o.o.Na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-0880/20-DP02/19/2023Multivita Vitamin B Complex Direct granule a 10 vrećicagranuleATACO d.o.o.Na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH05-37-5808/17-DP02/19/2023Multivita Energy Up Direct granule a 10 vrećicagranuleATACO d.o.o.Na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-5124/20-DP03/23/2023Litozin Forte a 90 kapsulakapsulaMEDIMPEX d.o.o.Na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH05-37-6989/17-DP03/23/2023Litozin Forte a 90 kapsulakapsulaNovartis BA d.o.o.Na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-6104/20-DP01/12/2026Supradyn fast Energija-prašak a 10 vrećica po 2,76 grprahBAYER d.o.o.Na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-6103/20-DP01/08/2026Supradyn Energija-šumeće tablete, 15 komšumeća tabletaBAYER d.o.o.Na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-6146/20-DP01/04/2026Kalcij + Magnezij + Cink + D3 forte tablete, 30 tabletatabletaZAND d.o.o.Na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-6102/20-DP01/04/2026Supradyn Energija film tablete, 30 komtabletaBAYER d.o.o.Na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-1303/20-DP01/04/2026Alixir 400 Protect, rastvor za oralnu upotrebu sa fruktozom, 7x30 mlrastvorEvropa Lijek Pharma d.o.o.Na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-5783/20-DP12/28/2025DUOVIT ZA MUŠKARCE filmom obložene tablete, 30 tabletatabletaKRKA FARMA d.o.o.Na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-1000/20-DP12/24/2025VITA-SQUARES tablete za žvakanje a 180 tabletatableta za žvakanjeNEOLIFE INTERNATIONAL d.o.o.Na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-5782/20-DP12/23/2025DUOVIT ZA ŽENE filmom obložene tablete, 30 tabletatabletaKRKA FARMA d.o.o.Na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-3480/20-DP12/23/2025Femibion 1, tablete a 28 tabletatabletaEvropa Lijek Pharma d.o.o.Na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-6272/20-DP12/18/2025CVit 500 mg, 50 tableta za žvakanjetableta za žvakanjeBOSNALIJ EK d.d.Na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-6271/20-DP12/18/2025Maxomucil 200 granule, 20 vrećica (10x5,4 g)granulePHARMA MAX MEDICA d.o.o.Na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-6270/20-DP12/18/2025Maxomucil 600 granule, 10 vrećica (10x5,9 g)granulePHARMA MAX MEDICA d.o.o.Na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-6269/20-DP12/18/2025Anginal Max Senior 30 ml sprej za usta i grlosprejPHARMA MAX MEDICA d.o.o.Na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-6268/20-DP12/18/2025Angina! Max Junior, tekući dodatak prehrani 20 mitečnostPHARMA MAX MEDICA d.o.o.Na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-5823/20-DP12/18/2025Gelenk Komplex a 80 kapsulakapsulaOskar Pharma d.o.o.Na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-5822/20-DP12/18/2025Pregnancy, Multivitamini i minerali - Trudnice, 60 tabletatabletaHERCEGOVINALIJEK d.o.o.Na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-5312/20-DP12/18/2025Maka kapsule a 30 kapsulakapsulaMAXVITA d.o.o.Na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-5246/20-DP12/18/2025Rehidro Max a 10 vrećica (neto 55,0 g)prahPHARMA MAX MEDICA d.o.o.Na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-5245/20-DP12/18/2025Cink + C + D3, 50 tabletatabletaPHARMA MAX MEDICA d.o.o.Na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-2827/20-DP12/18/2025SOLGAR MULTI-NUTRIENT FORMULA, 60 tabletatabletaSALVUS BH d.o.o.Na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-6144/20-DP12/14/2025Orthomol Junior Omega plus (30 dnevnih doza po 3 karamele)karamelaPHARMA-MAAC d.o.o.Na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-6085/20-DP12/14/2025Dr.Theiss-Mucoplant Trputac otopina Good night 100 miotopinaEliksir d.o.o.Na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-1535/20-DP12/14/2025NUTRIBEL? Diabet-200 mlnapitakFARMAVITA d.o.o.Na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-0701/20-DP12/14/2025CITROlinea MAX tablete, a 40 tabletatabletaMEDIMPEX d.o.o.Na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-6084/20-DP12/07/2025Apuretin Slim 60 kapsulakapsulaEliksir d.o.o.Na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-0998/20-DP12/07/2025KAL-MAG plus D, 180 tabletatabletaNEOLIFE INTERNATIONAL d.o.o.Na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-0704/20-DP12/07/2025Cardio vitamin FD3 a 30 kapsulakapsulaEvropa Lijek Pharma d.o.o.Na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-0699/20-DP12/07/2025ALOE VERA sa koncentrovanim sokom borovnice, 500 ml i 1000 mlsokMEDIMPEX d.o.o.Na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-0211/20-DP12/07/2025PROSTATMAX hladno cijeđeno bundevino ulje a 250 mluljePORTA NATURAE d.o.o.Na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-6083-1/20-DP11/30/2025Detrical 2000 IJ a 60 kapsulakapsulaEliksir d.o.o.Na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-6083/20-DP11/30/2025Detrical 1000 IJ a 60 kapsulakapsulaEliksir d.o.o.Na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-0999/20-DP11/30/2025TRE napitak, 750 mlnapitakNEOLIFE INTERNATIONAL d.o.o.Na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-0698/20-DP11/30/2025Noglic tablete, a 30 tabletatabletaMEDIMPEX d.o.o.Na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-0696/20-DP11/30/2025Rumalaya forte tablete, 60 tabletatabletaMEDIMPEX d.o.o.Na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-6113/20-DP11/24/2025Bimunal Imuno for youl, sirup 300 mlsirupHERCEGOVINALIJEK d.o.o.Na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-6082/20-DP11/24/2025Feminost 56 tabletatabletaEliksir d.o.o.Na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-0913/20-DP11/24/2025Tea Tree Remedy, ulje čajevca a 25 miuljeMEDIMPEX d.o.o.Na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-0710/20-DP11/24/2025Bulardi® probiotik prašak, 10 vrećicaprahEvropa Lijek Pharma d.o.o.Na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-0697/20-DP11/24/2025CORAL CALCIUM MAX kapsule, a 80 kapsulakapsulaMEDIMPEX d.o.o.Na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-3748/20-DP11/17/2025Multivita C+D+Zn lmmunity, 15 kapsulakapsulaATACO d.o.o.Na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-0709/20-DP11/17/2025Bulardi® probiotik junior-prašak, 10 vrećicaprahEvropa Lijek Pharma d.o.o.Na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-0700/20-DP11/17/2025Rigenforte retard kapsule a 30kapsulaMEDIMPEX d.o.o.Na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-0581/20-DP11/17/2025Ferro TOP DIREKT + Folat + Acerola + B6 + B12granuleFARMIS d.o.o.Na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-0425/20-DP11/17/2025Stevia Midy, a 100 tabletatabletaMEDIMPEX d.o.o.Na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-5717/20-DP11/09/2025PreNAN, 400 grprahMCI d.o.o.Na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-5716/20-DP11/09/2025NAN complete comfort, 400 grprahMCI d.o.o.Na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-5688/20-DP11/09/2025Viranto forte tor you!, sirup 100 mlsirupHERCEGOVINALIJEK d.o.o.Na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-5191/20-DP11/09/2025Yogolino - mliječni desert s grizom, od 6 mjeseci nadalje, 400 grmliječni desertMCI d.o.o.Na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-1555/20-DP11/09/2025Bio-Kult Migrea, 60 kapsulakapsulaOKTAL PHARMA d.o.o.Na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-1362/20-DP11/09/2025PharmaS PROBalans kapsule, 10 kapsulakapsulaPharmaS d.o.o.Na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-3828/20-DP11/03/2025LAXATRANSIT prašak, 6 kesica po 5 gprahOskar Pharma d.o.o.Na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-3315/20-DP11/03/2025Solgar VM-75, tablete a 30, a 60 tabletatabletaSALVUS BH d.o.o.Na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-14970/20-DP11/03/2025NUTRINO sokić jabuka i kruška 200 mlsokNELT d.o.o. Istočno Sarajevo, Poslovna jedinica u SarajevuNa snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-0985/20-DP11/03/2025Valesan kapi a 50 mlkapiPharmamed d.o.o.Na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-0580/20-DP11/03/2025Folinova, 20 vrećica po 2,5 g (50 g)prahFARMIS d.o.o.Na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-5141/20-DP10/27/2025Digestive enzyme complex, 60 tabletatabletaHERCEGOVINALIJEK d.o.o.Na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-5140/20-DP10/27/2025Lady Rest filter čaj, 30 filter vrećica po 1,5 gčajPharmamed d.o.o.Na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-4228/20-DP10/27/2025M.E.V. Feller Vitamini B kompleks + C, tablete a 60 tabletatabletaSALVUS BH d.o.o.Na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-3827/20-DP10/27/2025EFIRUB a 16 vrećica po 5,23 gprahOskar Pharma d.o.o.Na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-1496/20-DP10/27/2025NUTRINO sokić jabuka i šargarepa 200 mlsokNELT d.o.o. Istočno Sarajevo, Poslovna jedinica u SarajevuNa snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-0707/20-DP10/27/2025PropoMucil pastile, orange, 24 pastilepastilaEvropa Lijek Pharma d.o.o.Na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-5142/20-DP10/20/2025Vitamin B12, 90 sublingvalnih tabletasublingvalna tabletaHERCEGOVINALIJEK d.o.o.Na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-4786-2/20-DP10/20/2025COLIEF lnfant Drops a 15 mlkapiWITSOFT d.o.o.Na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-3970/20-DP10/20/2025Orthomol Beauty bočice a 7, a 30tečnostPHARMA-MAAC d.o.o.Na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-2999/20-DP10/20/2025M.E.V. Feller Ginko Biloba, tablete a 60 tabletatabletaSALVUS BH d.o.o.Na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-0837/20-DP10/20/2025NUTRINO pire od mesa - junetina sa miješanim povrćem i pavlakom, 190 gkašaNELT d.o.o. Istočno Sarajevo, Poslovna jedinica u SarajevuNa snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-0706/20-DP10/20/2025PropoMucil pastile, eucalyptus, 24 pastilepastilaEvropa Lijek Pharma d.o.o.Na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-5143/20-DP10/13/2025Saw Palmetto complex, 60 tabletatabletaHERCEGOVINALIJEK d.o.o.Na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-4786-1/20-DP10/13/2025RESPICARE tablete a 30 tabletatabletaWITSOFT d.o.o.Na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-3000/20-DP10/13/2025M.E.V. Feller Magnezij DUO, tablete a 60 tabletatabletaSALVUS BH d.o.o.Na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-1424/20-DP10/13/2025Multivita Vitamin D 1000 IU, okus naranče, a 20 šumećih tabletašumeća tabletaATACO d.o.o.Na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-0705/20-DP10/13/2025PropoMucil pastile, forest berry, 24 pastilepastilaEvropa Lijek Pharma d.o.o.Na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-0579/20-DP10/13/2025Natural Wealth? Ginkgo Forte a 60 tabletatabletaM&D Company d.o.o.Na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-37-7195/20-DP10/06/2025Solgar Balance Rhodiola Complex, kapsule a 60 kapsulakapsulaSALVUS BH d.o.o.Na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-5144/20-DP10/06/2025Osteo advance, 60 tabletatabletaHERCEGOVINALIJEK d.o.o.Na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-4786/20-DP10/06/2025LITHOCARE kapsule a 30 kapsulakapsulaWITSOFT d.o.o.Na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-1228/20-DP10/06/2025LENISAL pastile đumbir + vitamin C, 20 pastilapastilaMEDICAL INTERTRADE d.o.o.Na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-0140/20-DP10/06/2025Herbiko Natural Jagorčevina, 125 mlsirupEvropa Lijek Pharma d.o.o.Na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-5224/20-DP10/01/2025Astenor Energy, oralna otopina 200 ml (20 bočica po 10 ml)otopinaBIESSEN PHARMA d.o.o.Na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-5223/20-DP10/01/2025Remostabil kapsule a 30 komadakapsulaBIESSEN PHARMA d.o.o.Na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-4727/20-DP10/01/2025Electa koloidna srebrena voda a 1000 ml, a 500 mltečnostDE FACTO d.o.o.Na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-4347-1/20-DP10/01/2025EUNOVA DuoProtect D3+K2 (2000 IU/50 mcg vitamina D3+80 mcg vitamina K2) a 30 kapsulakapsulaHERCEGOVINALIJEK d.o.o.Na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-4347/20-DP10/01/2025EUNOVA DuoProtect D3+K2 (1000 IU/25 mcg vitamina D3+80 mcg vitamina K2) a 30 kapsulakapsulaHERCEGOVINALIJEK d.o.o.Na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-4346/20-DP10/01/2025Alphalipoin Forte a 30 kapsulakapsulaHERCEGOVINALIJEK d.o.o.Na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-4345/20-DP10/01/2025Magnetrans 375 gr a 20 vrećica po 2 grprahHERCEGOVINALIJEK d.o.o.Na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-4153/20-DP10/01/2025Sensilab Slimjoy Waterout Strong, 10 vrećica po 7 grprahColpharm d.o.o.Na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-2817/20-DP10/01/2025BioGaia Protectis probiotičke kapi sa vitaminom D3, 5 mlkapiEwopharma d.o.o.Na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-1425/20-DP10/01/2025MAKULIN kapsule a 30kapsulaATACO d.o.o.Na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-0816/20-DP10/01/2025Latopic kapsule 30 i 90 komadakapsulaPHARMA-MAAC d.o.o.Na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-37-7566/19-DP09/25/2025Sant-E-Gal, tablete za žvakanje, 30 tabletatableta za žvakanjeP.T.D. MGM FARM d.o.o.Na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-37-7766/19-DP09/16/2025Utiemanoz prašak, a 10, a 20, a 50 kesicaprahEvropa Lijek Pharma d.o.o.Na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-4865/20-DP09/25/2025Patux Solucija a 200 mltečnostWITSOFT d.o.o.Na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-37-6886/19-DP09/25/2025NO DOL Collagene, 60 tabletatabletaMEDIMPEX d.o.o.Na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-37-7665/19-DP09/25/2025The Verde, zeleni čaj, 60 kapsulakapsulaMEDIMPEX d.o.o.Na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-37-7894/19-DP09/25/2025Herbalife Nutrition Formula 1 Nutritional shake mix, okus raspberry&white chocolate, 500 grshakeMST-INTERNATIONAL d.o.o.Na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-4864/20-DP09/21/2025Vitamin C 1000 mg+Zn a 30 šumećih tabletašumeća tabletaHerba d.o.o.Na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-37-6888/19-DP09/21/2025NO DOL Kurkuma, 30 tekućih kapsulatečnostMEDIMPEX d.o.o.Na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-37-7642/19-DP09/21/2025dmBIO kašica od prosa 250 grkašadm drogerie markt d.o.o.Na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-37-7893/19-DP09/21/2025Herbalife Nutrition Formula 1 Nutritional shake mix, okus smooth chocolate 550 grshakeMST-INTERNATIONAL d.o.o.Na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-37-7482/19-DP09/21/2025Gasex tablete a 100 tabletatabletaMEDIMPEX d.o.o.Na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-37-7883/19-DP09/21/2025Expulmo Lunac, sa bijelim sljezom 150 gr, tečni dodatak prehranitečnostP.T.D. MGM FARM d.o.o.Na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-4863/20-DP09/16/2025Vitamin D3 1000 I.E. a 50 mltečnostHerba d.o.o.Na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-37-6882/19-DP09/16/2025NO DOL džepno pakovanje, 16 vrećica po 20 mlprahMEDIMPEX d.o.o.Na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-37-7641/19-DP09/16/2025dmBIO kašica od rižinih pahuljica 250 grkašadm drogerie markt d.o.o.Na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-37-7884/19-DP09/16/2025Adult Primal, 200 ml, tečni dodatak prehranitečnostP.T.D. MGM FARM d.o.o.Na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-4728/20-DP09/11/2025Dacom Vitamin D3 2000 lU, čvrste želatinozne kapsule a 30 kapsulakapsulaA2 PHARMA d.o.o.Na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-37-6880/19-DP09/11/2025Depurerbe a 45 tabletatabletaMEDIMPEX d.o.o.Na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-0397/20-DP09/11/2025Neurovital Forte a 30 tabletatabletaFARMIS d.o.o.Na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-37-7684/19-DP09/11/2025Adult Altal, 200 ml, tečni dodatak prehranitečnostP.T.D. MGM FARM d.o.o.Na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-4612/20-DP09/07/2025Valechin? biljne kapi, rastvor za oralnu upotrebu a 50 mlrastvorDelta Medical d.o.o.Na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-37-6887/19-DP09/07/2025Garcinia Cambogia, 60 tabletatabletaMEDIMPEX d.o.o.Na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-37-7567/19-DP09/07/2025Oligovit za trudnice i dojilje, 30 film tabletatabletaP.T.D. MGM FARM d.o.o.Na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-37-7685/19-DP09/07/2025Hydrostar, Shape up, sportsko piće za rehidrataciju sportista sa prirodnom aromom mandarine, 12 kesica x 36,5 grprahP.T.D. MGM FARM d.o.o.Na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-4164/20-DP09/01/2025Viranto for you!, sirup 150 mlsirupHERCEGOVINALIJEK d.o.o.Na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-3308/20-DP09/01/2025ROYAL SUPERIOR® Jelly 2000 mg, suspenzija, 10 bočica po 10 mltečnostBOSNALIJ EK d.d.Na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-3309/20-DP09/01/2025ROYAL KINDER® Jelly 500 mg, suspenzija, 10 bočica po 10 mltečnostBOSNALIJ EK d.d.Na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-3310/20-DP09/01/2025ROYAL ReVITA® Jelly suspenzija 1000 mg + Ginseng, 10 bočica po 10 mltečnostBOSNALIJ EK d.d.Na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-3851/20-DP09/01/2025GE KIDS prašak a 30 vrećica po 4 grprahInternational Health d.o.o.Na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-3557/20-DP09/01/2025GOLD 132, 60 kapsulakapsulaFARMIS d.o.o.Na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-37-7148/19-DP08/26/2025Babylove kašica od jabuke i banane sa dvopekomkašadm drogerie markt d.o.o.Na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-37-6881/19-DP08/26/2025Retaxerbe, 30 kapsulakapsulaMEDIMPEX d.o.o.Na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-3076/20-DP08/26/2025Laksamoi, vrećice sa praškom, a 30 vrećicaprahPharmaS d.o.o.Na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-3023/20-DP08/26/2025SOLGAR SKIN, NAILS AND HAIR tabletetabletaSALVUS BH d.o.o.Na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-34-7088/19-DP08/26/2025Babylove kašica sataraš sa krompirom i govedinom, 250 grkašadm drogerie markt d.o.o.Na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-1226/20-DP08/26/2025LENISAL pastile paprena metvica, hijaluronska kiselina i matičnjak 20 pastilapastilaMEDICAL INTERTRADE d.o.o.Na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-37-7089/19-DP08/21/2025Babylove kašica od rezanaca, mediteranskog povrća i piletinekašadm drogerie markt d.o.o.Na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-3484/20-DP07/16/2024Imunoglukan P4H sirup, 250 mlsirupMedis International d.o.o.Na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH05-37-2795/19-DP07/16/2024Imunoglukan P4H sirup, 120 mlsirupMedis International d.o.o.Na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-3075/20-DP08/21/2025Dormirin FORTE, vegetabiIne kapsule a 10, a 20kapsulaPharmaS d.o.o.Na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-3262/20-DP08/21/2025SOL GAR Prenatal tablete, a 60 i a 120tabletaSALVUS BH d.o.o.Na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-37-7087/19-DP08/21/2025Babylove kašica mrkva i krompirkašadm drogerie markt d.o.o.Na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-1225/20-DP08/21/2025LENISAL pastile islandski lišaj, kadulja + Vitamin C 20 pastila, okus malinepastilaMEDICAL INTERTRADE d.o.o.Na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-37-6788/19-DP08/17/2025Mivolis multivitaminske šumeće tablete a 20šumeća tabletadm drogerie markt d.o.o.Na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-37-7725/19-DP08/17/2025Acidosalus baby, 300 mlnapitakHERCEGOVINALIJEK d.o.o.Na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-37-6787/19-DP08/17/2025Mivolis Cink+Vitamin C šumeće tablete, 20 šumećih tabletašumeća tabletadm drogerie markt d.o.o.Na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-37-7197/19-DP08/17/2025Herbalife 24 Hydrate 106 gr, okus narančenapitakMST-INTERNATIONAL d.o.o.Na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-1224/20-DP08/17/2025LENISAL Herbal Braneho Calm 150 mltečnostMEDICAL INTERTRADE d.o.o.Na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-3314/20-DP08/17/2025M.E.V. Feller Probifast, prašakprahSALVUS BH d.o.o.Na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-37-7726/19-DP08/12/2025Acidosalus plus, 1000 mltečnostHERCEGOVINALIJEK d.o.o.Na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-37-7023/19-DP08/12/2025PROSTA BALANCE kapsule a 30 kapsulakapsulaZADA Pharmaceuticals d.o.o.Na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-37-7196/19-DP08/12/2025Herbalife 24 Rebuild Strenght a 1000 gr, okus čokoladetečnostMST-INTERNATIONAL d.o.o.Na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-1721/20-DP08/12/2025Esprico suspenzija sa aromom narandžesuspenzijaSalveo d.o.o.Na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-2768/20-DP08/12/2025M.E.V. Feller CoQ10 100 mg, kapsulekapsulaSALVUS BH d.o.o.Na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-1224/20-DP08/12/2025LENISAL Herbal Braneho Clean 150 mltečnostMEDICAL INTERTRADE d.o.o.Na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-4344/20-DP08/07/2025Vitamin C 900 mg, 20 šumećih tabletašumeća tabletaHERCEGOVINALIJEK d.o.o.Na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-37-6811/19-DP08/07/2025CARBOPIL tablete za žvakanje a 30tableta za žvakanjePharmamed d.o.o.Na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-3004/20-DP08/07/2025M.E.V. Feller Artropan, tabletetabletaSALVUS BH d.o.o.Na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-3001/20-DP08/07/2025M.E.V. Feller Silymarin F plus, tabletetabletaSALVUS BH d.o.o.Na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-4219/20-DP08/07/2025DIETPHARM Imuno C D, 30 kapsula sa vitaminom C, D i CinkomkapsulaATACO d.o.o.Na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-3771/20-DP08/03/2025Lipozamaini Vitamin C, 250 mltečnostImunoBalans d.o.o.Na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-4150/20-DP08/03/2025Pure Krili Oil Omega 3, 120 kapsulakapsulaEPLAN d.o.o.Na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-4152/20-DP08/03/2025Kids Chewable Omega 3, 100 bombona za žvakanjebombona za žvakanjeEPLAN d.o.o.Na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-4151/20-DP08/03/2025Ultra Fish Oil Omega 3, 120 kapsulakapsulaEPLAN d.o.o.Na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-3930/20-DP08/03/2025Over EZ kapsule, a 1, a 4 i a 12 kapsulakapsula7D GROUP d.o.o.Na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-3566/20-DP08/03/2025Vitamin C Pro, 100 tabletatabletaACRO d.o.o.Na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-37-6819/19-DP07/29/2025Koflet-H pastile sa okusom djumbira i meda, 12 pastilapastilaMEDIMPEX d.o.o.Na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-1515/20-DP07/29/2025Trostruki Omega 3 sa Vitaminom A, D, E, 144 kapsulekapsulaMegalis d.o.o.Na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-3364/20-DP07/29/2025VALERIJANA kapsule, a 30 kapsulakapsulaCYDONIA d.o.o.Na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-37-7091/19-DP07/29/2025MG CITRAT COMPLEX DIREKT, granule, 20 vrećica, okus limungranuleATACO d.o.o.Na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-37-6790/19-DP07/29/2025MIVOLlS vitamin e šumeče tablete, 20 šumećih tabletašumeća tabletadm drogerie markt d.o.o.Na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-3142/20-DP07/29/2025Omega 3 a 180 softgel kapsulakapsulaARK Company d.o.o.Na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-37-6818/19-DP07/24/2025Koflet-H pastile sa okusom naranče i meda, 12 pastilapastilaMEDIMPEX d.o.o.Na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-3363/20-DP07/24/2025VRKUTA kapsule, a 30 kapsulakapsulaCYDONIA d.o.o.Na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-3742/20-DP07/24/2025BRONHOKLIRSYRUPS za pušače, sirup, 200 mlsirupHERCEGOVINALIJEK d.o.o.Na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-37-7150/19-DP07/24/2025DeKavit kapsule D3+K2kapsulaANTONIO TRADE d.o.o.Na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-37-6789/19-DP07/24/2025MIVOLlS kalcijum šumeće tablete, 20 šumećih tabletašumeća tabletadm drogerie markt d.o.o.Na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-37-6817/19-DP07/20/2025Koflet-H-Limun, pastile sa okusom limuna i meda, 12 pastilapastilaMEDIMPEX d.o.o.Na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-3362/20-DP07/20/2025VITEX konopljika kapsule, a 30 kapsulakapsulaCYDONIA d.o.o.Na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-3741/20-DP07/20/2025BRONHOKLIRSYRUPS za pušače, sirup u kesicama, 15x15 mlsirupHERCEGOVINALIJEK d.o.o.Na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-3141-2/20-DP07/20/2025Melatonin a 60 sublingvalnih tabletatabletaARK Company d.o.o.Na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-37-7151/19-DP07/20/2025CarboNa snazi kapsule 30x230 mgkapsulaANTONIO TRADE d.o.o.Na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-2498/20-DP07/15/2025Easy Mom Pregnancy kapsule, 30 kapsulakapsulaOskar Pharma d.o.o.Na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-3361/20-DP07/15/2025DIVLJI BIJELI LUK-SRIJEMOŠ kapsule, a 30 kapsulakapsulaCYDONIA d.o.o.Na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-3740/20-DP07/15/2025ProbioKid Immuno D3, prašak za oralnu upotrebu, 10 vrećicaprahHERCEGOVINALIJEK d.o.o.Na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-2506/20-DP07/15/2025PharmaS PROBalans IMUNO kapsule a 20, a 30 kapsulakapsulaPharmaS d.o.o.Na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-0138/20-DP07/15/2025Saffranex, 30 kapsulakapsulaMN MEDIA COMPANY d.o.o.Na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-3141-1/20-DP07/15/2025Vitamin E 400 lU a 120 softgel kapsulakapsulaARK Company d.o.o.Na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-0330/21-DP07/10/2025NAN EXPERTPRO HA 400 g-hipoalegeno mlijeko za dojenčad od rođenja nadaljeprahMCI d.o.o.Na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-2759/20-DP07/10/2025NAN H.A. 400 g-hipoalergeno mlijeko za dojenčad od rođenja nadaljeprahMCI d.o.o.Na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-2497/20-DP07/10/2025Easy Mom Eficramp, 30 tabletatabletaOskar Pharma d.o.o.Na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-37-6791/19-DP07/10/2025MIVOLlS željezo+vitamin C šumeće tablete, a 20 šumećih tabletašumeća tabletadm drogerie markt d.o.o.Na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-2507/20-DP07/10/2025HARTIKOL vegetabilne kapsule a 20, a 30 kapsulakapsulaPharmaS d.o.o.Na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-3365/20-DP07/29/2021Shediflor a 10 bočica po 10 mltečnostVITA-LIJEK d.o.o.Na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH03-37-4223/1607/29/2021Melaflor a 10 bočica po 10 mltečnostVITA-LIJEK d.o.o.Na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-3141/20-DP07/10/2025Vitamin C 1000 mg, a 150 tabletatabletaARK Company d.o.o.Na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH45-33-3625/20-DP07/06/2025Yogolino-mliječni desert s keksom, od 6 mjeseci nadalje, 400 grnapitakMCI d.o.o.Na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH45-33-3626/20-DP07/06/2025Yogolino-mliječni desert s kakaom, od 6 mjeseci nadalje, 400 grnapitakMCI d.o.o.Na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH45-33-3627/20-DP07/06/2025Yogolino-mliječni desert s okusom vanilije, od 6 mjeseci nadalje, 400 grnapitakMCI d.o.o.Na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-0342/20-DP03/16/2023BIOGELAT Brusnica Uro Forte - tonik a 120 mltečnostVIENNAPHARM d.o.o.Na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH05-37-5371/17-DP03/16/2023BIOGELAT Brusnica Uro Forte - tonik a 120 mltečnostApomedical d.o.o.Na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-3188/20-DP06/30/2025Leaton za djecu, multivitaminski tonik, 500 mltečnostVIENNAPHARM d.o.o.Na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-1631/20-DP06/30/2025Labeffective BODY 60 kapsulakapsulaISALI Invest Group d.o.o.Na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-2769/20-DP06/30/2025Solgar Omnium tableta a 30 tabletatabletaSALVUS BH d.o.o.Na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-37-6889/19-DP06/30/2025DigestivAid No Acid, 60 tableta za žvakanjetableta za žvakanjeMEDIMPEX d.o.o.Na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-1422/20-DP06/30/2025Granozym, 16 tableta za cuclanjetableta za cuclanjeMEDOPTIC d.o.o.Na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-0341/20-DP03/19/2023BIOGELAT Brusnica Uro Forte - filmom obložene tablete a 30tabletaVIENNAPHARM d.o.o.Na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH05-37-5372/17-DP03/19/2023BIOGELAT Brusnica Uro Forte - filmom obložene tablete a 30tabletaApomedical d.o.o.Na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-0340/20-DP06/03/2020Leaton za djecu, multivitaminski tonik, 500 mltečnostVIENNAPHARM d.o.o.Isteklo
Ministarstvo zdravstva FBiH03-37-903-2/1506/03/2020Leaton za djecu, multivitaminski tonik, 500 mltečnostApomedical d.o.o.Isteklo
Ministarstvo zdravstva FBiH04-37-0353/20-DP06/26/2025Gravidon A tablete, 30 tabletatabletaREMEDIA d.o.o.Na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-3002/20-DP06/26/2025M.E.V. Feller Beta CD glukan, tableta a 60 tabletatabletaSALVUS BH d.o.o.Na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-37-6885/19-DP06/26/2025Le dieci erbe fibre, 60 kapsulakapsulaMEDIMPEX d.o.o.Na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-1420/20-DP06/26/2025Cerala C-plus-cink, 16 tableta za cuclanjetableta za cuclanjeMEDOPTIC d.o.o.Na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-0344/20-DP03/19/2023BIOGELAT Brusnica Uro Forte plus breza - granule a 14 vrećicagranuleVIENNAPHARM d.o.o.Na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH05-37-5373/17-DP03/19/2023BIOGELAT Brusnica Uro Forte plus breza - granule a 14 vrećicagranuleApomedical d.o.o.Na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-1819/20-DP06/23/2025Leaton Sine, multivitaminski tonik, 500 mltečnostVIENNAPHARM d.o.o.Na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-37-7190/19-DP06/23/2025VpLab Absolute Joint 400 gr (okus malina)prahWELT APO d.o.o.Na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-3267/20-DP06/23/2025M.E.V. Feller Memory Ease, a 30 kapsulakapsulaSALVUS BH d.o.o.Na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-37-6884/19-DP06/23/2025Diurerbe forte napitak u vrećicama, 24x20 ml (480 ml)prahMEDIMPEX d.o.o.Na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-1421/20-DP06/23/2025Granobil pastille sa ekstraktom planinskog lišaja, 20 i 60 tabletatabletaMEDOPTIC d.o.o.Na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-37-7802/19-DP02/16/2023PROfertil Female, 28 mekih kapsula+28 tableta,kapsulaVIENNAPHARM d.o.o.Na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH05-37-3808/17-DP02/16/2023PROfertil Female, 28 mekih kapsula+28 tableta,kapsulaApomedical d.o.o.Na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-0343/20-DP04/15/2020Leaton Sine, multivitaminski tonik, 500 mltečnostVIENNAPHARM d.o.o.Isteklo
Ministarstvo zdravstva FBiH03-37-903-1/1504/15/2020Leaton Sine, multivitaminski tonik, 500 mltečnostApomedical d.o.o.Isteklo
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-3263/20-DP06/19/2025M.E.V. Feller Magnezij B6 plus C, šumeće tablete sa sladilima, okus narančešumeća tabletaSALVUS BH d.o.o.Na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-3266/20-DP06/19/2025M.E.V. Feller Livin Beauty, a 30 kapsulakapsulaSALVUS BH d.o.o.Na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-37-6883/19-DP06/19/2025MYSlim, 60 tabletatabletaMEDIMPEX d.o.o.Na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-1423/20-DP06/19/2025Cerolete a 40 tableta za cuclanjetableta za cuclanjeMEDOPTIC d.o.o.Na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-0355/20-DP10/21/2021Leaton Complet tonik, 500 mltečnostVIENNAPHARM d.o.o.Na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH03-37-544/1610/21/2021Leaton Complet tonik, 500 mltečnostApomedical d.o.o.Na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-0356/20-DP10/13/2020BIOGELAT Lutein a 30 kapsulakapsulaVIENNAPHARM d.o.o.Isteklo
Ministarstvo zdravstva FBiH03-37-5470-1/1510/13/2020BIOGELAT Lutein a 30 kapsulakapsulaApomedical d.o.o.Isteklo
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-2998/20-DP06/16/2025M.E.V. Feller Multi 100% kapsulekapsulaSALVUS BH d.o.o.Na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-3265/20-DP06/16/2025M.E.V. Feller Vitamin C s bioflavonoidima, tablete, a 60 tabletatabletaSALVUS BH d.o.o.Na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-37-7803/19-DP05/17/2023PROfertil kapsule a 60 i a 180 kapsulakapsulaVIENNAPHARM d.o.o.Na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH05-37-215/18-DP05/17/2023PROfertil kapsule a 60 i a 180 kapsulakapsulaApomedical d.o.o.Na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-37-6706/19-DP06/16/2025Arkolevure 250 mg, 10 kapsulakapsulaMEDIMPEX d.o.o.Na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-2499/20-DP06/12/2025Waya? Forte a 6 kapsula, hrana za posebne medicinske potrebekapsulaMedis International d.o.o.Na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH03-37-2413/1605/13/2021Waya? Forte a 15 kapsula, hrana za posebne medicinske potrebekapsulaMedis International d.o.o.Isteklo
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-0549/20-DP06/12/2025MorEPA Mini, omega-3 masne kiseline sa vitaminom D3, 60 mekih kapsulakapsulaMEDOPTIC d.o.o.Na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-0551/20-DP06/12/2025MorEPA, omega-3 masne kiseline, 30 mekih kapsulakapsulaMEDOPTIC d.o.o.Na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-0550/20-DP06/12/2025MorEPA Gold, omega-3 masne kiseline sa antioksidansima i ekstraktom masline, 30 mekih kapsulakapsulaMEDOPTIC d.o.o.Na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-0552/20-DP06/12/2025MorDHA Mini, omega-3 masne kiseline, 60 mekih kapsulakapsulaMEDOPTIC d.o.o.Na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-3165/20-DP06/12/2025Vitamin D3 2000 lU kapsule sa mekim gelom, a 100 kapsulakapsulaCROBOX d.o.o.Na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-37-6081/19-DP09/16/2024REHYDROSOL® šumeće tablete s aromom limuna a 16šumeća tabletaBOSNALIJ EK d.d.Na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-37-4944/19-DP09/16/2024REHYDROSOL® šumeće tablete s aromom limuna a 16tabletaBOSNALIJ EK d.d.Na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-3623/20-DP04/13/2025MULTILAC? SINBIOTIK probiotik+prebiotik kapsule a 10 kapsulakapsulaAMICUS PHARMA d.o.o.Na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH05-37-6671-1/18-DP08/30/2023MULTILAC? SINBIOTIK probiotik+prebiotik kapsule a 10 kapsulakapsulaAMICUS PHARMA d.o.o.Na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH03-37-6671/1601/30/2022MULTILAC? SINBIOTIK probiotik+prebiotik kapsule a 10 kapsulakapsulaPharmaSwiss BH d.o.o.Na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-0714/20-DP06/01/2025Antimetil® film obložene tablete, 30 tabletatabletaEwopharma d.o.o.Na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-7844/19-DP06/01/2025Enterofytol kapsule, 60 kapsulakapsulaEwopharma d.o.o.Na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-37-7724/19-DP12/14/2020Imuno beta-glukan 500, a 30 i a 60 kapsulakapsulaMEDICAL INTERTRADE d.o.o.Isteklo
Ministarstvo zdravstva FBiH03-37-6374/1512/14/2020Imuno BC 500 a 30 i a 60 kapsulakapsulaMEDICAL INTERTRADE d.o.o.Isteklo
Ministarstvo zdravstva FBiH04-37-6497/19-DP05/27/2025Herbalife Nutrition Formula 1 Nutritional shake mix, okus cookie crunch, 550 grnapitakMST-INTERNATIONAL d.o.o.Na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-37-6213/19-DP05/27/2025Afrička šljiva, kapi 10 mlkapiEvropa Lijek Pharma d.o.o.Na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-37-6110/19-DP06/09/2022Magnall marine mineral, 30 kapsulakapsulaEvropa Lijek Pharma d.o.o.Na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH03-37-2960/1706/09/2022Mg-marine mineral sa vitaminom B6 kapsule, a 30 kapsulakapsulaEvropa Lijek Pharma d.o.o.Na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-37-4767/19-DP05/27/2025Doppel Herz, aktiv Sport direct, 20 vrećicaprahHA COMPANY d.o.oNa snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-37-4145/19-DP05/27/2025Solgar Advanced Antioxidant formula, 60 kapsulakapsulaSALVUS BH d.o.o.Na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-37-6498/19-DP05/22/2025Herbalife RoseGuard 79,7 gr, 30 tabletatabletaMST-INTERNATIONAL d.o.o.Na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-37-6114/19-DP05/22/2025Herbafast Detox, 10 kapsulakapsulaEvropa Lijek Pharma d.o.o.Na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-37-6109/19-DP05/22/2025Magnall Sleep, 10 kapsulakapsulaEvropa Lijek Pharma d.o.o.Na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-37-4766/19-DP05/22/2025Doppel Herz, System, Magnezijum 400 citrat, 20 vrećicagranuleHA COMPANY d.o.oNa snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-37-4144/19-DP05/22/2025Solgar Ulje noćurka 500 mg, 30 kapsulakapsulaSALVUS BH d.o.o.Na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-37-7666/19-DP05/18/2025Skinage Collagen Powder 100 grprahMEDICAL INTERTRADE d.o.o.Na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-37-6497-1/19-DP05/18/2025Herbalife Nutrition Formula 1 Nutritional shake mix, okus vanilla creme, 550 grnapitakMST-INTERNATIONAL d.o.o.Na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-37-6113/19-DP05/18/2025Magnall Cardio, 30 kapsulakapsulaEvropa Lijek Pharma d.o.o.Na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-37-6108/19-DP05/18/2025Magnall Immuno, 30 kapsulakapsulaEvropa Lijek Pharma d.o.o.Na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-37-5172/19-DP05/18/2025Biolektra IMMUN cink+selen+vitamin D3, direkt granule, 20 vrećicagranuleOKTAL PHARMA d.o.o.Na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-37-5155/19-DP01/15/2021Arkoroyal Dynergie a 20 ampula po 10 mlampulaMEDIMPEX d.o.o.Isteklo
Ministarstvo zdravstva FBiH03-37-6997/1501/15/2021Arkoroyal Dynergie a 20 ampula od 15 mlampulaMEDIMPEX d.o.o.Isteklo
Ministarstvo zdravstva FBiH04-37-7640/19-DP05/13/2025Aloe Vera Bio - izvorni sok, 1 litarsokOKTAL PHARMA d.o.o.Na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-37-6496/19-DP05/13/2025Herbalife Nutrition Formula 1 Nutritional shake mix, okus vanilla creme, 26 grnapitakMST-INTERNATIONAL d.o.o.Na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-37-6112/19-DP05/13/2025Probiotik Enterobiotik Forte, 10 kapsulakapsulaEvropa Lijek Pharma d.o.o.Na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-37-6107/19-DP05/13/2025Magnall relax, 30 kapsulakapsulaEvropa Lijek Pharma d.o.o.Na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-37-5176/19-DP05/13/2025Alora Ultra, suhi ekstrakt cvijeta pasiflore, 200 mg, 30 i 60 tabletatabletaNOBEL LIJEK d.o.o.Na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-37-7281/19-DP05/08/2025Cysturo C, 30 tabletatabletaAMSAL PHARMACEUTICALS d.o.o.Na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-37-7090/19-DP05/08/2025BABYLOVE KAŠICA MRKVA, dječija hrana od navršenog 4. mjeseca životakašadm drogerie markt d.o.o.Na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-37-6111/19-DP05/08/2025Magnall direct, prašak za oralnu upotrebu, 20 kesicaprahEvropa Lijek Pharma d.o.o.Na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-37-6066/19-DP05/08/2025NUTRINO sokić jabuka i bundeva 200 mlsokNELT d.o.o. Istočno Sarajevo, Poslovna jedinica u SarajevuNa snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-37-5174/19-DP05/08/2025Doppel Herz? aktiv Vitamin K2+Vitamin D3 1600 I.J., 30 tabletatabletaOKTAL PHARMA d.o.o.Na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-0287/20-DP05/04/2025Ulje noćurka + Vitamin E, 90 kapsulakapsulaFARMAL-BH d.o.o.Na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-0286/20-DP05/04/2025Beta glucan forte C kapsule, 60 kapsulakapsulaFARMAL-BH d.o.o.Na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-0285/20-DP05/04/2025Beta glucan C kapsule, 60 kapsulakapsulaFARMAL-BH d.o.o.Na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-0284/20-DP05/04/2025Koenzim Q10 60 mg, 30 kapsulakapsulaFARMAL-BH d.o.o.Na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-0283/20-DP05/04/2025RIZOLIP? kapsule, 60 kapsulakapsulaFARMAL-BH d.o.o.Na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-37-5374/19-DP05/04/2025Moller's Total, 28 kapsula + 28 tabletatabletaMEDIMPEX d.o.o.Na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-37-1640/20-DP04/27/2025Altioks? 200 mg kapsule, tvrde a 30kapsulaBOSNALIJ EK d.d.Na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-1437/20-DP04/27/2025Hepagard a 30 kapsula (neto 20,40 gr)kapsulaPHARMA MAX MEDICA d.o.o.Na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-37-6593/19-DP04/27/2025Propomint sprej za djecu, 30 mlsprejP.T.D. MGM FARM d.o.o.Na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-37-5135/19-DP04/27/2025Biljne kapi 50 mlkapiJASAL d.o.o.Na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-37-4764/19-DP04/27/2025Doppel Herz, aktiv, magnezijum 400 mg za noć depoprahHA COMPANY d.o.oNa snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-1441/20-DP04/23/2025Laxo Max 10 vrećica (neto 23,5 gr)prahPHARMA MAX MEDICA d.o.o.Na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-37-6592/19-DP04/23/2025Protect Immuno?eta ?-glucan kapsule a 30kapsulaP.T.D. MGM FARM d.o.o.Na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-37-5134/19-DP04/23/2025MIX PEKMEZ 250 grdžemJASAL d.o.o.Na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-37-4765/19-DP04/23/2025Doppel Herz, aktiv, magnezij+kalcij+D3, aktivtabletaHA COMPANY d.o.oNa snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-37-4311/19-DP04/23/2025Ananas a 60 tabletatabletaMEDIMPEX d.o.o.Na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-1440/20-DP04/20/2025Kolagenezin 60 kapsula (neto 50,54 gr)kapsulaPHARMA MAX MEDICA d.o.o.Na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-37-5707/19-DP04/20/2025Vitamin C 500 mg, tablete a 20tabletaP.T.D. MGM FARM d.o.o.Na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-37-5514/19-DP04/20/2025Protect Immuno?eta ?-glucan eliksir, 200 grtečnostP.T.D. MGM FARM d.o.o.Na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-37-4769/19-DP04/20/2025Dm BIO BABY 3 - formula za dohranjivanje nakon dojenja od 12 mjeseci životaprahdm drogerie markt d.o.o.Na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-1446/20-DP04/16/2025Omega Vite 60 kapsula (neto 83,10 gr)kapsulaPHARMA MAX MEDICA d.o.o.Na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-0644/20-DP04/16/2025Salapon tablete, a 30 tabletatabletaCLlNRES FARMACIJA d.o.o.Na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-37-5706/19-DP04/16/2025Oligovit vitaminski sirup za djecu 100 mlsirupP.T.D. MGM FARM d.o.o.Na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-37-5173/19-DP11/04/2021DOPPEL HERZ aktiv Ulje lososa-Omega 3 1000 mg+folna kiselina+B6+B12, a 60 kapsulakapsulaOKTAL PHARMA d.o.o.Na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH03-37-4527/1611/04/2021DOPPEL HERZ aktiv Ulje lososa-Omega 3 1000 mg+folna kiselina+B1+B6+B12, a 60 kapsulakapsulaOKTAL PHARMA d.o.o.Na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-37-4770/19-DP04/16/2025Dm BIO BABY 2 - formula za dojenčad, od 6. mjeseca životaprahdm drogerie markt d.o.o.Na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-37-4313/19-DP04/16/2025Propolaid Propolgola sprej, staklena boca a 20 mlsprejMEDIMPEX d.o.o.Na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-37-6298/19-DP04/13/2025Bibilibi instant čaj, 5 grčajP.T.D. MGM FARM d.o.o.Na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-37-5800/19-DP04/13/2025VpLab CoQ10, meke kapsule, a 30kapsulaWELT APO d.o.o.Na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-37-4830/19-DP04/13/2025Glukozamin sulfat 500 kapsule a 30kapsulaPharmamed d.o.o.Na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-37-4768/19-DP04/13/2025Dm BIO BABY 1 - zamjensko mlijeko, formula za dojenčad, od bebina rođenjaprahdm drogerie markt d.o.o.Na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-37-4312/19-DP04/13/2025Artičoka tablete a 60tabletaMEDIMPEX d.o.o.Na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-1445/20-DP04/09/2025Magbet 40 kapsula (neto 30,60 gr)kapsulaPHARMA MAX MEDICA d.o.o.Na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-1443/20-DP04/09/2025Uniseltzer 10 vrećica (neto 100 gr)gelPHARMA MAX MEDICA d.o.o.Na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-1439/20-DP04/09/2025Imuno Complex Max 20 vrećica (neto 156 gr)prahPHARMA MAX MEDICA d.o.o.Na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-1435/20-DP04/09/2025Enzynorm 20 gastrorezistentnih kapsula (neto 10,8 gr)kapsulaPHARMA MAX MEDICA d.o.o.Na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-1434/20-DP04/09/2025Aktivni ugalj 20 kapsula (neto 6,94 gr)kapsulaPHARMA MAX MEDICA d.o.o.Na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-1444/20-DP04/06/2025Baby D3, 30 twist-off softgel kapsula (neto 15,45 gr)kapsulaPHARMA MAX MEDICA d.o.o.Na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-1442/20-DP04/06/2025Osteo Prevent Forte a 30 kapsula (neto 28,50 gr)kapsulaPHARMA MAX MEDICA d.o.o.Na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-1438/20-DP04/06/2025Omega Max Kids a 100 mluljePHARMA MAX MEDICA d.o.o.Na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-1436/20-DP04/06/2025Ginko Forte 30 kapsula (neto 15,45 gr)kapsulaPHARMA MAX MEDICA d.o.o.Na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-1131/20-DP04/06/2025Electa Kombuha napitak a 1500 mlnapitakDE FACTO d.o.o.Na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-0789/20-DP03/31/2025Prosital W granule arome limuna, a 30 vrećicagranulePROMINENT d.o.o.Na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-0758/20-DP03/31/2025D-Manuro prašak a 10 vrećica (18 gr)prahHERCEGOVINALIJEK d.o.o.Na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-0345/20-DP03/31/2025Solgar Liquid Vitamin D3 62,5 μg, a 59 mltečnostSALVUS BH d.o.o.Na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-37-5846/19-DP03/31/2025Oligogal Zn+Vit C, a 30 kapsulakapsulaP.T.D. MGM FARM d.o.o.Na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-37-5000/19-DP03/31/2025Urirose, vrećice 10 kom x 2 grprahFARMIS d.o.o.Na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-37-3078/19-DP03/31/2025Expulmo Dasa sa bokvicom, tečni dodatak prehrani a 150 grtečnostP.T.D. MGM FARM d.o.o.Na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-0788/20-DP03/27/2025Fecondyl M, a 90 kapsulakapsulaPROMINENT d.o.o.Na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-0003/20-DP03/27/2025Magnetrans duo-aktiv 400 mg, granule a 20 vrećica (60 gr), okus naranče i mentegranuleHERCEGOVINALIJEK d.o.o.Na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-37-7798/19-DP03/27/2025Solgar Beta Glukani a 60 tabletatabletaSALVUS BH d.o.o.Na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-37-5799/19-DP03/27/2025PANTENOL sa vitaminom C oriblete a 20oribletaP.T.D. MGM FARM d.o.o.Na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-37-4999/19-DP03/27/2025Urirose kids, vrećice 10 kom x 2 grprahFARMIS d.o.o.Na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-37-3077/19-DP03/27/2025Expulmo Zmajac sa jagorčevinom i timijanom, tečni dodatak prehrani a 150 grtečnostP.T.D. MGM FARM d.o.o.Na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-0787/20-DP03/24/2025NaturaPregna+, a 30 kapsulakapsulaPROMINENT d.o.o.Na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-0388/20-DP03/24/2025Polivit B plus a 30 tabletatabletaHERCEGOVINALIJEK d.o.o.Na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-37-6502/19-DP03/24/2025Solgar Kalcij, Magnezij plus Bor a 100 tableta, a 250 tabletatabletaSALVUS BH d.o.o.Na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-37-5943/19-DP03/24/2025Flonivin Plus kapsule a 10kapsulaP.T.D. MGM FARM d.o.o.Na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-37-4654/19-DP03/24/2025Normia Rehidro vrećice, 10 komprahFARMIS d.o.o.Na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-37-3076/19-DP03/24/2025Adult Timal sirup 200 ml, tečni dodatak prehranitečnostP.T.D. MGM FARM d.o.o.Na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-0757/20-DP03/18/2025Polivit B film tablete a 30 tabletatabletaHERCEGOVINALIJEK d.o.o.Na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-37-7765/19-DP03/18/2025Vitamin C a 30 tabletatabletaCEK d.o.o.Na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-37-6232/19-DP03/18/2025Solgar Folna kiselina 400 ?g a 100 tabletatabletaSALVUS BH d.o.o.Na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-37-4123/19-DP03/18/2025Sportness proteinska pločica sa okusom keksa i slatkog vrhnja, 45 grpločicadm drogerie markt d.o.o.Na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-37-3316/19-DP03/18/2025Urimanoza, prašak za peroralnu primjenu, 10 vrećicaprahP.T.D. MGM FARM d.o.o.Na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-0759/20-DP03/13/2025Čorokotovo ulje a 50 ml, a 100 ml, a 200 ml, a 500 ml, a 1000 mluljeMAH-ING d.o.o.Na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-37-7764/19-DP03/13/2025Na snazi Liver a 30 tabletatabletaCEK d.o.o.Na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-37-6231/19-DP03/13/2025Solgar Vitamin K1 100 ?g a 100 tabletatabletaSALVUS BH d.o.o.Na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-37-6228/19-DP03/18/2025Oligogal Cr 100 ?, kapsule a 30kapsulaP.T.D. MGM FARM d.o.o.Na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-37-3427/19-DP03/13/2025Forcapil kapsule a 60kapsulaMEDIMPEX d.o.o.Na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-37-2080/19-DP03/13/2025Api Pulmint sirup 200 mlsirupP.T.D. MGM FARM d.o.o.Na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH05-37-7012/18-DP09/23/2024Vitamin B12 100 ?g a 240 tabletatabletaHERBALIS d.o.o.Na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-3379/20-DP07/01/2024NAN Optipro 2, 800 grprahMCI d.o.o.Na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH05-37-3392-1/19-DP07/01/2024NAN Optipro 2, 800 grprahMCI d.o.o.Na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH05-37-3392/19-DP07/01/2024NAN Optipro 2, 800 gr, dodatak prehraniprahMCI d.o.o.Na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-3379-2/20-DP06/26/2024NAN Optipro 2, 400 grprahMCI d.o.o.Na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH05-37-3313-1/19-DP06/26/2024NAN Optipro 2, 400 grprahMCI d.o.o.Na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH05-37-3313/19-DP06/26/2024NAN Optipro 2, 400 gr, dodatak prehraniprahMCI d.o.o.Na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-3379-1/20-DP06/21/2024NAN Optipro 3, 800 grprahMCI d.o.o.Na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH05-37-3312-1/19-DP06/21/2024NAN Optipro 3, 800 grprahMCI d.o.o.Na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH05-37-3312/19-DP06/21/2024NAN Optipro 3, 800 gr, dodatak prehraniprahMCI d.o.o.Na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH05-37-3311-1/19-DP06/17/2024NAN Optipro 1, 400 gr i 800 grprahMCI d.o.o.Na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH05-37-3311/19-DP06/17/2024NAN Optipro 1, 400 gr i 800 gr, dodatak prehraniprahMCI d.o.o.Na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH05-37-6107/18-DP02/21/2024ALVOGEN O.R.S. hidratacijske tablete, okus jagode, 12 tabletatabletaAlvogen Pharma d.o.o.Na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-37-4154/19-DP03/09/2025Sensilab Urifar, 14 vrećica po 4 grprahColpharm d.o.o.Na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-37-4151/19-DP03/09/2025Sensilab Hepafar fibers, 15 vrećica po 10 grprahColpharm d.o.o.Na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-0502/20-DP05/06/2021Salvit Beta Glukan, tekući dodatak prehrani sa šećerom-okus jagode, a 150 mlnapitakSALVUS BH d.o.o.Isteklo
Ministarstvo zdravstva FBiH03-37-1907/1605/06/2021Salvit Beta Glukan, tekući dodatak prehrani sa šećerom-okus jagode, a 150 mlnapitakSALVUS BH d.o.o.Isteklo
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-0502-1/20-DP07/16/2024Salvit Apetit, tekući dodatak prehrani sa šećerom, 150 mlnapitakSALVUS BH d.o.o.Na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH05-37-1886/19-DP07/16/2024Salvit Apetit, tekući dodatak prehrani sa šećerom, 150 mlnapitakSALVUS BH d.o.o.Na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-0501/20-DP03/18/2021Salvit MuitiV a 60 žele bombonabombonaSALVUS BH d.o.o.Isteklo
Ministarstvo zdravstva FBiH03-37-147/1603/18/2021Salvit MuitiV a 60 žele bombonabombonaSALVUS BH d.o.o.Isteklo
Ministarstvo zdravstva FBiH04-37-5633/19-DP03/03/2025Multivita Omega 3 a 30 kapsulakapsulaATACO d.o.o.Na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-37-5626/19-DP03/03/2025Sirup protiv kašlja za dijabetičare 150 mlsirupJU Apoteka "ZDRAVLJE" ZenicaNa snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-37-3609/19-DP03/03/2025Herbalife Nutrition Formula 1 Nutritional shake mix, okus šumsko voćenapitakMST-INTERNATIONAL d.o.o.Na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-37-3609-1/19-DP03/03/2025Herbalife Nutrition Formula 1 Nutritional shake mix, okus jagodanapitakMST-INTERNATIONAL d.o.o.Na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-37-3197/19-DP03/03/2025Melatonin Pura Fast a 30 trakicatrakicaMEDIMPEX d.o.o.Na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-37-3195/19-DP03/03/2025Propolaid PropoiBaby sirup sa propolisom, ehinaceom, acerolom i medom, okus jagode a 180 mlsirupMEDIMPEX d.o.o.Na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-0267/20-DP07/05/2020ReConnect? a 15 i a 30 tabletatabletaPHARMA-MAAC d.o.o.Isteklo
Ministarstvo zdravstva FBiH05-37-1497/19-DP07/05/2024ReConnect? a 15 i a 30 tabletatabletaPHARMA-MAAC d.o.o.Na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-37-5625/19-DP02/26/2025Sirup protiv kašlja Contratussim 150 mlsirupJU Apoteka "ZDRAVLJE" ZenicaNa snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-37-3756/19-DP11/30/2021Kalcij citrat+D a 20 šumećih tabletatabletaATACO d.o.o.Na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH03-37-5652/1611/30/2021Kalcij citrat+D a 30 šumećih tabletatabletaATACO d.o.o.Na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-37-3225/19-DP02/26/2025VSL#3, 10 vrećica po 4,4 gr praškaprahCLINRES FARMACIJA d.o.o.Na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-37-3192/19-DP02/26/2025Propolaid sirup Propolis Balsamico a 200 mlsirupMEDIMPEX d.o.o.Na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-0266/20-DP06/21/2024Vitadigest? enzymes, a 15 i a 30 kapsulakapsulaPHARMA-MAAC d.o.o.Na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH05-37-1498/19-DP06/21/2024Vitadigest? enzymes, a 15 i a 30 kapsulakapsulaPHARMA-MAAC d.o.o.Na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-37-7411/19-DP02/21/2025Orthomol Arthroplus, prašak plus kapsule a 30 dnevnih doza (30x15 gr + 30x2 kapsule po 1,4 gr)kapsulaPHARMA-MAAC d.o.o.Na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-37-7270/19-DP02/21/2025PharmaS PROBalans Baby kapi za dojenčad i djecu, 10 mlkapiPharmaS d.o.o.Na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-37-5624/19-DP02/21/2025Sirup bijelog sljeza 150 mlsirupJU Apoteka "ZDRAVLJE" ZenicaNa snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-37-3196/19-DP02/21/2025Propolaid PropolBaby tablete - mede za žvakanje a 80tabletaMEDIMPEX d.o.o.Na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-37-3080/19-DP02/21/2025Immuno complex 30 kapsulakapsulaATACO d.o.o.Na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH05-37-2188/19-DP02/17/2025Makulin plus a 30 kapsulakapsulaATACO d.o.o.Na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-37-7410/19-DP02/17/2025Orthomol Junior e plus, a 14 i a 30 dnevnih doza po 3 tabletetabletaPHARMA-MAAC d.o.o.Na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-37-7271/19-DP02/17/2025PharmaS Pro Beta Glukan 1275 mg, 30 vrećicaprahPharmaS d.o.o.Na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-37-3193/19-DP02/17/2025Aloe Vera + Noni napitak s okusom borovnice a 1000 mlnapitakMEDIMPEX d.o.o.Na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH05-37-2187/19-DP02/12/2025Beta glukan + D a 30 kapsulakapsulaATACO d.o.o.Na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-37-4423/19-DP02/12/2025Čurekotovo ulje a 50 ml, a 100 ml, a 250 ml, a 500ml, a 1000 mluljeSUNNAH-PRODUCT Cazin d.o.o.Na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-37-3796/19-DP02/12/2025Progucy 30 mekanih kapsulakapsulaSALENTU d.o.o.Na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-37-3409/19-DP02/12/2025PharmaS Diarino ORS BOULARDII, 5 vrećicaprahPharmaS d.o.o.Na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-37-3347/19-DP02/12/2025IMMUNIFLOR mini napitak a 12 bočica po 15 mlnapitakMEDIMPEX d.o.o.Na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-37-3194/19-DP02/12/2025Valerijana tablete a 60tabletaMEDIMPEX d.o.o.Na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-37-7882/19-DP02/06/2025DiaVision, 30 tabletatabletaDiaLine d.o.o.Na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-37-7841/19-DP02/06/2025DiaControl Forte a 30 kapsulakapsulaDiaLine d.o.o.Na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-37-7840/19-DP02/06/2025DiaControl a 30 kapsulakapsulaDiaLine d.o.o.Na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-37-5750/19-DP02/06/2025Magnestick Premium 400 mg granule, 30 vrećicagranuleFARMIS d.o.o.Na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-0458/20-DP02/06/2025DiaVit tablete a 30tabletaDiaLine d.o.o.Na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-0086/20-DP02/06/2025DiaHerbal čajna mješavina a 50 grčajDiaLine d.o.o.Na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-37-7302/19-DP01/31/2025Rain? FORM Seed-Powered PROTEIN Drink MIX Caramel Chocolate 613grnapitakRAIN INTERNATIONAL d.o.o.Na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-37-7268/19-DP01/31/2025BEBA C sirup bijelog sljeza sa vitarninom C a 125 mlsirupHERCEGOVINALIJEK d.o.o.Na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-37-7155/19-DP01/31/2025ESTROGAIN a 60 tabletatabletaVITA-LIJEK d.o.o.Na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-37-4222/19-DP01/31/2025Prosturo tablete a 30tabletaAMSAL PHARMACEUTICALS d.o.o.Na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-37-7301/19-DP01/27/2025Rain? FORM Seed-Powered PROTEIN Drink MIX Vanilla Spice 613 grnapitakRAIN INTERNATIONAL d.o.o.Na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-37-7154/19-DP01/27/2025OMEGA - 3 VITAMIN D3 + E a 60 kapsulakapsulaVITA-LIJEK d.o.o.Na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-2952/20-DP01/27/2025SUGARBEARHAIR a 60 gumenih bombonabombonaSTUDIO NINA d.o.o.Na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-37-7019/19-DP01/27/2025SUGARBEARHAIR a 60 gumenih bombonabombonaSTUDIO NINA d.o.o.Na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-37-6094/19-DP-201/27/2025PEDIAKID 22 Vitamina i oligoelementa, multivitaminski sirup sa okusom narandže i marelice 125 mlsirupZAND d.o.o.Na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-0502-2/20-DP01/27/2025Salvit Fervit, tekući dodatak prehrani sa željezom, 30 mltečnostSALVUS BH d.o.o.Na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-37-5937/19-DP01/27/2025Salvit Fervit, tekući dodatak prehrani sa željezom, 30 mltečnostSALVUS BH d.o.o.Na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-37-4221/19-DP01/27/2025Trawelin a 30 tabletatabletaAMSAL PHARMACEUTICALS d.o.o.Na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH05-37-2451/19-DP01/21/2025Royal Jelly 1000 matična mliječ s acerolom a 10 vrećica po 6 grprahPharmamed d.o.o.Na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-37-7305/19-DP01/21/2025Rain? SOUL RED 1,8 LnapitakRAIN INTERNATIONAL d.o.o.Na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-37-7298/19-DP01/21/2025Rain SOUL a 1,776 L (30x59,2 ml)napitakRAIN INTERNATIONAL d.o.o.Na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-37-7269/19-DP01/21/2025ŽAK C sirup jagorčevine sa vitaminom C a 125 mlsirupHERCEGOVINALIJEK d.o.o.Na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-37-7265/19-DP01/21/2025RISKO sirup bokvice a 125 mlsirupHERCEGOVINALIJEK d.o.o.Na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-37-5632/19-DP01/21/2025KH Magnezij 400 mg a 60 kapsulakapsulaHERBALIS d.o.o.Na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-37-4570/19-DP01/21/2025MAKULIN BLUE PROTECT kapsule a 30kapsulaATACO d.o.o.Na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH05-37-2452/19-DP01/15/2025Royal Jelly 1000 matična mliječ a 10 staklenih ampulaampulaPharmamed d.o.o.Na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-37-7303/19-DP01/15/2025Rain? PURE Lemon-Lime 90 grprahRAIN INTERNATIONAL d.o.o.Na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-37-7299/19-DP01/15/2025Rain Core Nutrition Redefined 0,9L (30x30 ml)sirupRAIN INTERNATIONAL d.o.o.Na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-37-7266/19-DP01/15/2025BRONHOKRILSYRUPS bijeli sljez sirup u kesicama a 15x5 mlsirupHERCEGOVINALIJEK d.o.o.Na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-37-7264/19-DP01/15/2025BRONHOKRlLSYRUPS jagorčevina i timijan sirup u kesicama a 15x5 mlsirupHERCEGOVINALIJEK d.o.o.Na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-37-7020/19-DP01/15/2025Imuno FD s vitaminom C i selenom a 10 kapsulakapsulaT.A.J.M. d.o.o.Na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-37-7304/19-DP01/10/2025Rain? PURE Fruit Punch 90 grprahRAIN INTERNATIONAL d.o.o.Na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-37-7300/19-DP01/10/2025Rain Bend 0,9 L (30x30 ml)sirupRAIN INTERNATIONAL d.o.o.Na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-37-7267/19-DP01/10/2025BRONHOKRILSYRUPS bijeli sljez sirup a 200 mlsirupHERCEGOVINALIJEK d.o.o.Na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-37-7263/19-DP01/10/2025BRONHOKRILSYRUPS jagorčevina i timijan sirup a 200 mlsirupHERCEGOVINALIJEK d.o.o.Na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-37-7156/19-DP01/10/2025IMMIFLEX complete a 30 kapsulakapsulaVITA-LIJEK d.o.o.Na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-37-3793/19-DP01/10/2025Esprico® kapsule za žvakanje a 60kapsulaSalveo d.o.o.Na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH05-37-2015/19-DP01/06/2025Herbifit kapi broj 3 a 30 mlkapiPharmamed d.o.o.Na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH05-37-1783/19-DP01/06/2025Roidakal, 30 obloženih tabletatabletaEvropa Lijek Pharma d.o.o.Na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH05-37-1324/19-DP01/06/2025Prosterbe a 60 tabletatabletaMEDIMPEX d.o.o.Na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH05-37-1232/19-DP01/06/2025MenoNa snazi a 45 kapsulakapsulaEvropa Lijek Pharma d.o.o.Na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH05-37-2500/19-DP12/27/2024Vitamin B12 sa tolnom kiselinom - Sublingval a 30 tabletatabletaHAVEDA MI d,o.o.Na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-2953/20-DP12/27/2024ALL C a 120 tabletatabletaNEOLIFE INTERNATIONAL d.o.o.Na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH05-37-1704-1/19-DP12/27/2024ALL C a 120 tabletatabletaNEOLIFE INTERNATIONAL d.o.o.Na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH05-37-1279/19-DP12/27/2024GinkoMax, 30 obloženih tabletatabletaMEDIMPEX d.o.o.Na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH05-37-1233/19-DP12/27/2024Hyaluro Plus kapsule, 45 kapsulakapsulaEvropa Lijek Pharma d.o.o.Na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH05-37-0813/19-DP06/02/2022Herbiko PropoMucil 600, prašak, 50 kesicaprahEvropa Lijek Pharma d.o.o.Na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH03-37-1183/1706/02/2022Herbiko PropoMucil 600, prašak u kesicama a 5 kesica po 8,33 gprahEvropa Lijek Pharma d.o.o.Na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-37-2903/19-DP12/27/2024NBl Gynobiotic kapsule a 10kapsulaNOBEL LIJEK d.o.o.Na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH05-37-1278/19-DP12/23/2024NO DOL kapsule a 60kapsulaMEDIMPEX d.o.o.Na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH05-37-0814/19-DP06/02/2022Herbiko PropoMucil100, prašak, 50 kesicaprahEvropa Lijek Pharma d.o.o.Na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH03-37-1184/1706/02/2022Herbiko PropoMucil 100, prašak u kesicama a 10 kesica po 5,84 gprahEvropa Lijek Pharma d.o.o.Na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH05-37-0681/19-DP12/23/2024Nutrison Energy 500 mlnapitakEvropa Lijek Pharma d.o.o.Na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-37-6567/19-DP12/23/2024ZEIN PHARMA? SJEMENKE BUNDEVE U PRAHU + Cink + Magnezij a 60 kapsulaprahHerba d.o.o.Na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-37-2902/19-DP12/23/2024NBL Probiotic Kids, tablete za žvakanje a 30tabletaNOBEL LIJEK d.o.o.Na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH05-37-1704/19-DP12/18/2024NEOLIFESHAKE - okus čokolada , vanilija, bobice i vrhnje a 15 vrećica po 42 grprahNEOLIFE INTERNATIONAL d.o.o.Na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH05-37-1277/19-DP12/18/2024ERBAVEN retard kapsule a 30kapsulaMEDIMPEX d.o.o.Na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH05-37-0812/19-DP12/18/2024Laxogel Plus, aroma šljive, prašak za oralni rastvor, 10 vrećicaprahEvropa Lijek Pharma d.o.o.Na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH05-37-0680/19-DP12/18/2024Nutrinidrink Multi Fibre čokolada, 200 mlnapitakEvropa Lijek Pharma d.o.o.Na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-37-6571/19-DP12/18/2024Hepacil 1000 sirup a 200 mlsirupOskar Pharma d.o.o.Na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH05-37-1276/19-DP12/13/2024NORMOLlP 5 kapsule a 30kapsulaMEDIMPEX d.o.o.Na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH05-37-1256/19-DP11/28/2023EllOva Mio-inositol i folna kiselina, prašak 30 vrećicaprahOKTAL PHARMA d.o.o.Na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH05-37-4414/18-DP11/28/2023EllOva Mio-inositol i folna kiselina, prašak 30 vrećicaprahOKTAL PHARMA d.o.o.Na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH05-37-0809/19-DP12/13/2024Laxogel Natural, prašak za oralni rastvor, 10 vrećicaprahEvropa Lijek Pharma d.o.o.Na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH05-37-0679/19-DP12/13/2024Nutridrink vanilija, 4x200 mlnapitakEvropa Lijek Pharma d.o.o.Na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-37-6570/19-DP12/13/2024PHYTODIGEST ampule 10x10 mlampulaOskar Pharma d.o.o.Na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH05-37-1275/19-DP12/09/2024Le dieci erbe a 100 tabletatabletaMEDIMPEX d.o.o.Na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH05-37-1255/19-DP05/03/2023BIOLECTRA Magnezij 300 direkt, 20 vrećicaprahOKTAL PHARMA d.o.o.Na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH05-37-7872/17-DP05/03/2023MAGNEZIJ 300 direkt, 20 vrećicaprahOKTAL PHARMA d.o.o.Na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH05-37-1015/19-DP12/09/2024Normia kapsule a 15kapsulaFARMIS d.o.o.Na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH05-37-0808/19-DP06/02/2022Herbiko PropoMucil 200, prašak, 50 vrećicaprahEvropa Lijek Pharma d.o.o.Na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH03-37-1187/1706/02/2022Herbiko PropoMucil 200, prašak u kesicama, 10 kesica po 6,3 gprahEvropa Lijek Pharma d.o.o.Na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH05-37-0676/19-DP12/09/2024Nutridrink jagoda, 200 mlnapitakEvropa Lijek Pharma d.o.o.Na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-37-6569/19-DP12/09/2024Omega 3 a 60 kapsulakapsulaOskar Pharma d.o.o.Na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH05-37-1274/19-DP12/03/2024Le dieci erbe a 40 tabletatabletaMEDIMPEX d.o.o.Na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH05-37-0807/19-DP12/03/2024Chronobiotic kapsule, 10 kapsulakapsulaEvropa Lijek Pharma d.o.o.Na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH05-37-0675/19-DP12/03/2024Nutridrink čokolada, 4x200 mlnapitakEvropa Lijek Pharma d.o.o.Na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH05-37-0673/19-DP12/03/2024Bebelac FL, 400 grprahEvropa Lijek Pharma d.o.o.Na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-37-7306/19-DP12/03/2024ZINKOSEL® obložene tablete a 30tabletaPRO.MED.BH d.o.o.Na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-37-6568/19-DP07/01/2021Dr. Wolz Darmflora Plus Select kapsule a 4 kapsulekapsulaOskar Pharma d.o.o.Na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH03-37-897/1607/01/2021Dr. Wolz Darmflora Plus Select kapsule a 20kapsulaOskar Pharma d.o.o.Na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-37-5915/19-DP11/28/2024Frebini® energy (fibre) drink a 200 ml, okus čokolada, okus jagoda, okus banananapitakAMICUS PHARMA d.o.o.Na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-37-5944/19-DP11/22/2024Fresubin? energy fibre a 500 mlnapitakAMICUS PHARMA d.o.o.Na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-37-5916/19-DP11/22/2024Diben drink a 200 ml, okus vanilijanapitakAMICUS PHARMA d.o.o.Na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-37-5946/19-DP11/18/2024Fresubin? HP energy a SOOminapitakAMICUS PHARMA d.o.o.Na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-37-5917/19-DP11/18/2024Survimed OPD a 500 mlnapitakAMICUS PHARMA d.o.o.Na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-37-5945/19-DP11/11/2024Fresubin? HEPA a 500 mlnapitakAMICUS PHARMA d.o.o.Na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-37-4943/19-DP11/05/2024Supportan drink a 200 ml, okus tropsko voće, kapućinonapitakAMICUS PHARMA d.o.o.Na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH05-37-0591/19-DP09/09/2024Infantrini, 200 mlnapitakEvropa Lijek Pharma d.o.o.Na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH05-37-2767/19-DP07/12/2023Magnesium Complex, 60 tabletatabletaNEOLIFE INTERNATIONAL d.o.o.Na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH05-37-1644/18-DP07/12/2023Magnesium Complex, 60 tabletatabletaNEOLIFE INTERNATIONAL d.o.o.Na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH03-37-3158-1706/16/2022G 132+Natural kapsule, a 60 kapsulakapsulaInternational Health d.o.o.Na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH03-37-3419-1/1206/15/2017Ge 132+ a 60kapsulaInternational Health d.o.o.Isteklo
Ministarstvo zdravstva FBiH05-37-2315/19-DP11/28/2024Gelée royale kapsule sa matičnom mliječi a 30 kapsula i dodatno pakovanje Gelée royale kapsule sa matičnom mliječi a 40 kapsula (33% gratis)kapsulaITALGROUP d.o.o.Na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-37-4431/19-DP11/28/2024Kolagen Bodybalance sa magnezijem i vitaminom C u prahu a 150 grprahITALGROUP d.o.o.Na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-37-5058/19-DP11/28/2024Orthomol Vital f bočice (a 7, a 30)ampulaPHARMA-MAAC d.o.o.Na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-37-3079/19-DP11/22/2024Multivita Magnesium+E DIRECT okus brusnice, 20 vrećica po 30 grprahATACO d.o.o.Na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH05-37-2314/19-DP11/22/2024Omega-3 junior sirup 140 mlsirupITALGROUP d.o.o.Na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-37-5057/19-DP11/22/2024Orthomol Vital f plv (a 15, a 30)kapsulaPHARMA-MAAC d.o.o.Na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH05-37-2189/19-DP11/18/2024KOENCIM 10 PLUS? a 20 kapsula po 0,94 grkapsulaATACO d.o.o.Na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH05-37-2313/19-DP11/18/2024BIO Gel?e royale forte 10x9 ml i dodatno pakovanje BIO Gel?e royale forte 12x9 mlkapsulaITALGROUP d.o.o.Na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-37-5056/19-DP11/18/2024Orthomol Vital m bočice (a 7, a 30)ampulaPHARMA-MAAC d.o.o.Na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH05-37-2317/19-DP11/11/2024Multivitamin junior sirup 150 mlsirupITALGROUP d.o.o.Na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH05-37-2312/19-DP11/11/2024Propolis oral vodena otopina a 30 mlotopinaITALGROUP d.o.o.Na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH05-37-2186/19-DP11/11/2024LlZZY BIJELI SLJEZ, a 125 mlsirupATACO d.o.o.Na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-37-5055/19-DP11/11/2024Orthomol Vital m plv (a 15, a 30)kapsulaPHARMA-MAAC d.o.o.Na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH05-37-0771/19-DP11/05/2024Osteovit K2D3 tablete a 30tabletaPharmamed d.o.o.Na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH05-37-2316/19-DP11/05/2024Kolagenflex 140 grprahITALGROUP d.o.o.Na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH05-37-2311/19-DP11/05/2024Propolis oral junior vodena otopina a 30 mlotopinaITALGROUP d.o.o.Na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH05-37-2185/19-DP11/05/2024LlZZY JAGLAC I TIMIJAN, a 125 mlsirupATACO d.o.o.Na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-37-4155/19-DP10/28/2024Sensilab Power C 1000 mg, 20 šumećih tabletatabletaColpharm d.o.o.Na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-37-4152/19-DP10/28/2024Sensilab Vitamins&Minerals, 40 šumećih tabletatabletaColpharm d.o.o.Na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-37-6207/19-DP10/28/2024PharmaS Femipause kapsule a 20, a 60 vegetabilnih kapsulakapsulaPharmaS d.o.o.Na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-37-4651/19-DP10/28/2024Prolife suspenzija, 7x8 mlsuspenzijaFARMIS d.o.o.Na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-37-4653/19-DP10/28/2024Prolife tablete za žvakanje a 24tabletaFARMIS d.o.o.Na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-37-4652/19-DP10/28/2024Prolife kapsule a 20,kapsulaFARMIS d.o.o.Na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-37-4523/19-DP10/22/2024Oestrofact E kapsule, 50 kapsulakapsulaEvropa Lijek Pharma d.o.o.Na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH05-37-3317/19-DP10/22/2024Magnevital Direct, Magnezijum 400 mg - prašakprahP.T.D. MGM FARM d.o.o.Na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH05-37-1646/19-DP10/22/2024Gorki joni za opuštanje, magnezij klorid 15 vrećicaprahP.T.D. MGM FARM d.o.o.Na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-37-6017/19-DP10/22/2024Graviola kapsule, 120x350 mgkapsulaEliksir d.o.o.Na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-37-4528/19-DP10/22/2024Utisept kapsule, 30 kapsulakapsulaEvropa Lijek Pharma d.o.o.Na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH05-37-1162/19-DP10/22/2024SOLGAR MAGNEZIJ S VITAMINOM B6, 100 tabletatabletaSALVUS BH d.o.o.Na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-37-4527/19-DP10/15/2024Magnezijum 300 direkt granule, 20 kesica po 300mggranuleEvropa Lijek Pharma d.o.o.Na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-37-6018/19-DP10/15/2024Beta Glucan & Complex kapsule, 60 kapsulakapsulaEliksir d.o.o.Na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH05-37-7014/18-DP10/15/2024Selen 100 ?g 180 kapsulakapsulaHERBALIS d.o.o.Na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH05-37-1647/19-DP10/15/2024Glucosamin Complex-prašak, 30 kesica x 4 grprahP.T.D. MGM FARM d.o.o.Na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH05-37-1650/19-DP10/15/2024Pulmint Tusik, sirup 200 mlsirupP.T.D. MGM FARM d.o.o.Na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH05-37-1161/19-DP10/15/2024SOLGAR KELIRANI MAGNEZIJ, 100 tabletatabletaSALVUS BH d.o.o.Na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH05-37-1649/19-DP10/08/2024Rehydrosal prašak, ukus banana sa šećerom, 20 kesica, a 14 grkesicaP.T.D. MGM FARM d.o.o.Na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH05-37-1648/19-DP10/08/2024Glucosamin Complex kapsule, 30 kapsulakapsulaP.T.D. MGM FARM d.o.o.Na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-37-4526/19-DP10/08/2024DuoBiotic kapsule a 10 kapsulakapsulaEvropa Lijek Pharma d.o.o.Na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-37-5034/19-DP10/08/2024HYALFIT? a 30 kapsulakapsulaA2 PHARMA d.o.o.Na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH05-37-7013/18-DP10/08/2024Vitamin D 1000 I.E. 25 ?g a 250 tabletatabletaHERBALIS d.o.o.Na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH05-37-2485/19-DP10/08/2024Inololic HP, prašak, 30 kesicaprahEvropa Lijek Pharma d.o.o.Na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH05-37-1787/19-DP09/30/2024BELMIRAN® SAN, filmom obložene tablete, 20 tabletatabletaFARMAVITA d.o.o.Na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-37-4525/19-DP09/30/2024NEM kapsule, 30 kapsulakapsulaEvropa Lijek Pharma d.o.o.Na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-37-3596-1/19-DP09/30/2024Dligovit film tablete a 30tabletaP.T.D. MGM FARM d.o.o.Na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH05-37-7011/18-DP09/30/2024Kalcij+Vitamin D3 a 1 50 tabletatabletaHERBALIS d.o.o.Na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-37-3327/19-DP09/30/2024Orthomol AMD extra, 120 kapsulkapsulaPHARMA-MAAC d.o.o.Na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH05-37-1786/19-DP09/23/2024BELMIRAN® DAN, filmom obložene tablete, 20 tabletatabletaFARMAVITA d.o.o.Na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-37-3596/19-DP09/23/2024Beviplex B Complex, 30 film tabletatabletaP.T.D. MGM FARM d.o.o.Na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-37-3326/19-DP09/23/2024Orthomol Vision a 30 dnevnih doza po 3 kapsulekapsulaPHARMA-MAAC d.o.o.Na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH05-37-0592/19-DP09/16/2024Nutrison Advanced Diason, 500 mlnapitakEvropa Lijek Pharma d.o.o.Na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH05-37-0810/19-DP09/09/2024Bebicol sa cinkom, rastvor za oralnu upotreburastvorEvropa Lijek Pharma d.o.o.Na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH05-37-0589/19-DP09/03/2024Bebelac 3, 400 grprahEvropa Lijek Pharma d.o.o.Na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH05-37-0806/19-DP09/03/2024Bebicol K1D3, rastvor za oralnu upotreburastvorEvropa Lijek Pharma d.o.o.Na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH05-37-6867/18-DP05/06/2024Ferifolic Direct, 20 kesicakesicaP.T.D. MGM FARM d.o.o.Na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH05-37-1085/19-DP06/05/2023DIETPHARM PRENATAL, tablete i kapsule a 30+30tabletaATACO d.o.o.Na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH05-37-707/18-DP06/05/2023CENTRAVIT? PRENATAL, tablete i kapsule a 30+30tabletaATACO d.o.o.Na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-37-3538/19-DP03/07/2023Claricell Essential, 30 biljnih kapsulakapsulaAMICUS PHARMA d.o.o.Na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH05-37-214/1803/07/2023Claricell Essential, 30 biljnih kapsulakapsulaEvropa Lijek Pharma d.o.o.Na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH04-37-3539/19-DP03/05/2023Claricell Junior, 30 mekih pastilapastilaAMICUS PHARMA d.o.o.Na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH05-37-213/1803/05/2023Claricell Junior, 30 mekih pastilapastilaEvropa Lijek Pharma d.o.o.Na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH05-37-2075/19-DP02/26/2021Melatonin Melatosan, tablete za žvakanjetabletaP.T.D. MGM FARM d.o.o.Isteklo
Ministarstvo zdravstva FBiH03-37-7457/1602/26/2021Melatonin Protect 1 mg, a 30 sublingvalnih tabletatabletaP.T.D. MGM FARM d.o.o.Isteklo
Ministarstvo zdravstva FBiH05-37-0509/19-DP05/13/2024Humana HA2prahEvropa Lijek Pharma d.o.o.Na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH05-37-0506/19-DP05/06/2024Humana Čaj za dojilje, instant granule, 200 grgranuleEvropa Lijek Pharma d.o.o.Na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH05-37-0505/19-DP04/30/2024Humana HA1, prašak 500 grprahEvropa Lijek Pharma d.o.o.Na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH05-37-0502/19-DP04/24/2024Humana Baby fit, prašak 500 grprahEvropa Lijek Pharma d.o.o.Na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH05-37-1828/19-DP04/11/2024Orthamol immun plv a 15 i a 30 dnevnih dozagranulePHARMA-MAAC d.o.o.Na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH05-37-0510/19-DP04/11/2024Humama mlijrčna kašica sa kukuruznim grizom, 200 grkašaEvropa Lijek Pharma d.o.o.Na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH05-37-0504/19-DP04/11/2024Humana SL, prašak, 200 grprahEvropa Lijek Pharma d.o.o.Na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH05-37-0501/19-DP04/11/2024Humana 0, prašak, 400 grprahEvropa Lijek Pharma d.o.o.Na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH05-37-0500/19-DP04/11/2024Humana AR, prašak, 400 grprahEvropa Lijek Pharma d.o.o.Na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH05-37-7725/18-DP03/29/2024NUTRINO pire od voća, jabuka i borovnica 125 grkašaNELT d.o.o. Istočno Sarajevo, Poslovna jedinica u SarajevuNa snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH05-37-7724/18-DP03/25/2024NUTRINO pire od voća, breskva i pirinač 190 grkašaNELT d.o.o. Istočno Sarajevo, Poslovna jedinica u SarajevuNa snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH05-37-7723/18-DP03/19/2024NUTRINO kašica pire od povrća - bundeva, pavlaka i pirinač 125 grkašaNELT d.o.o. Istočno Sarajevo, Poslovna jedinica u SarajevuNa snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH05-37-7722/18-DP03/15/2024NUTRINO mliječna kaša miran san, prvi griz sa bananom 200 grkašaNELT d.o.o. Istočno Sarajevo, Poslovna jedinica u SarajevuNa snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH05-37-7721/18-DP03/11/2024NUTRINO mliječna kaša pirinač i kukuruz sa bananom 200 grkašaNELT d.o.o. Istočno Sarajevo, Poslovna jedinica u SarajevuNa snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH05-37-7731/18-DP03/29/2024NUTRINO pire od voća - jabuka i bundeva 125 grkašaNELT d.o.o. Istočno Sarajevo, Poslovna jedinica u SarajevuNa snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH05-37-7730/18-DP03/25/2024NUTRINO pire od voća - jabuka i banana sa keksom 125 grkašaNELT d.o.o. Istočno Sarajevo, Poslovna jedinica u SarajevuNa snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH05-37-7729/18-DP03/19/2024NUTRINO mliječna kaša od pirinča 200 grkašaNELT d.o.o. Istočno Sarajevo, Poslovna jedinica u SarajevuNa snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH05-37-7728/18-DP03/15/2024NUTRINO pire od voća - jabuka, banana, kruška sa žitaricama 190 grkašaNELT d.o.o. Istočno Sarajevo, Poslovna jedinica u SarajevuNa snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH05-37-7727/18-DP03/11/2024NUTRINO pire od voća - jabuka i banana sa mladim sirom 125 grkašaNELT d.o.o. Istočno Sarajevo, Poslovna jedinica u SarajevuNa snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH05-37-7726/18-DP03/11/2024NUTRINO pire od voća - jabuka i keks 125 grkašaNELT d.o.o. Istočno Sarajevo, Poslovna jedinica u SarajevuNa snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH05-37-7739/18-DP02/12/2024NUTRINO sokić jabuka i šljiva 200 mlsokNELT d.o.o. Istočno Sarajevo, Poslovna jedinica u SarajevuNa snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH05-37-7732/18-DP02/10/2024NUTRINO pire od voća Voće s pavlakom 190 grkašaNELT d.o.o. Istočno Sarajevo, Poslovna jedinica u SarajevuNa snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH05-37-7740/18-DP02/05/2024NUTRINO sokić jabuka i breskva 200 mlsokNELT d.o.o. Istočno Sarajevo, Poslovna jedinica u SarajevuNa snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH05-37-7733/18-DP02/05/2024NUTRINO pire od voća prva jabukica 80 grkašaNELT d.o.o. Istočno Sarajevo, Poslovna jedinica u SarajevuNa snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH05-37-7741/18-DP01/31/2024NUTRINO voćni pire Mix - jabuka i jagoda sa žitaricama 220 grkašaNELT d.o.o. Istočno Sarajevo, Poslovna jedinica u SarajevuNa snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH05-37-7734/18-DP01/31/2024NUTRINO bezmlečna kaša 5 žitarica sa jabukom i bananom 200 grkašaNELT d.o.o. Istočno Sarajevo, Poslovna jedinica u SarajevuNa snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH05-37-7743/18-DP01/25/2024NUTRINO kompotić jabuka, jagoda i dunja 200 mlkompotNELT d.o.o. Istočno Sarajevo, Poslovna jedinica u SarajevuNa snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH05-37-7737/18-DP01/25/2024NUTRINO sokić cijeđena jabuka 200 mlsokNELT d.o.o. Istočno Sarajevo, Poslovna jedinica u SarajevuNa snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH05-37-7735/18-DP01/25/2024NUTRINO mlečna kaša 3 žitarice sa jabukom i borovnicom 200 grkašaNELT d.o.o. Istočno Sarajevo, Poslovna jedinica u SarajevuNa snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH05-37-7745/18-DP01/21/2024NUTRINO sokić bundeva 200 mlsokNELT d.o.o. Istočno Sarajevo, Poslovna jedinica u SarajevuNa snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH05-37-7738/18-DP01/21/2024NUTRINO junior sokić sočna jabuka 200 mlsokNELT d.o.o. Istočno Sarajevo, Poslovna jedinica u SarajevuNa snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH05-37-7736/18-DP01/21/2024NUTRINO mlečna kaša 7 žitarica 200 grkašaNELT d.o.o. Istočno Sarajevo, Poslovna jedinica u SarajevuNa snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH05-37-7755/18-DP01/14/2024NUTRINO pire od povrća - moja prva šargarepa 80 grkašaNELT d.o.o. Istočno Sarajevo, Poslovna jedinica u SarajevuNa snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH05-37-7742/18-DP01/14/2024NUTRINO voćni pire mix - jabuka i banana sa keksom 220 grkašaNELT d.o.o. Istočno Sarajevo, Poslovna jedinica u SarajevuNa snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH05-37-7757/18-DP01/10/2024NUTRINO kašica - pire od mesa - ćuretina sa brokolijem, pavlakom i pirinčem 190 grkašaNELT d.o.o. Istočno Sarajevo, Poslovna jedinica u SarajevuNa snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH05-37-7756/18-DP01/07/2024NUTRINO kašica - pire od povrća - moja bundevica 80 grkašaNELT d.o.o. Istočno Sarajevo, Poslovna jedinica u SarajevuNa snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH05-37-7744/18-DP01/03/2024NUTRINO kompotić jabuka, suva šljiva, suvo grožđe 100 grkompotNELT d.o.o. Istočno Sarajevo, Poslovna jedinica u SarajevuNa snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH05-37-7774/18-DP12/27/2023NUTRINO mlekce, ovas i keks, 200 mlkašaNELT d.o.o. Istočno Sarajevo, Poslovna jedinica u SarajevuNa snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH05-37-7773/18-DP12/27/2023NUTRINO voćni pire sočna jabuka, 100 grkašaNELT d.o.o. Istočno Sarajevo, Poslovna jedinica u SarajevuNa snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH05-37-7772/18-DP12/27/2023NUTRINO mlekce 5 žitarica, 200 mlkašaNELT d.o.o. Istočno Sarajevo, Poslovna jedinica u SarajevuNa snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH05-37-7771/18-DP12/27/2023NUTRINO voćni pire - voćni mix sa žitaricama, 100 grkašaNELT d.o.o. Istočno Sarajevo, Poslovna jedinica u SarajevuNa snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH05-37-7759/18-DP12/27/2023NUTRINO pire od mesa - teletina sa mješanim povrćem i pavlakom, 125 grkašaNELT d.o.o. Istočno Sarajevo, Poslovna jedinica u SarajevuNa snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH05-37-7758/18-DP12/27/2023NUTRINO pire od mesa - piletina i povrće, 125 grkašaNELT d.o.o. Istočno Sarajevo, Poslovna jedinica u SarajevuNa snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH05-37-7106/18-DP12/20/2023NUTRINO voćni pire - jabuka i kruška sa mladim sirom 100 grkašaNELT d.o.o. Istočno Sarajevo, Poslovna jedinica u SarajevuNa snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH05-37-6616/18-DP12/20/2023NUTRINO voćni pire - jabuka, kruška i banana sa žitaricama 100 grkašaNELT d.o.o. Istočno Sarajevo, Poslovna jedinica u SarajevuNa snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH05-37-7107/18-DP12/18/2023NUTRINO voćni pire - jabuka i banana sa keksom 100 grkašaNELT d.o.o. Istočno Sarajevo, Poslovna jedinica u SarajevuNa snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH05-37-7105/18-DP12/18/2023NUTRINO voćni pire - jabuka i breskva sa pavlakom 100 grkašaNELT d.o.o. Istočno Sarajevo, Poslovna jedinica u SarajevuNa snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH05-37-7108/18-DP12/14/2023NUTRINO voćni pire mix - jabuka, kruška i dinja 220 grkašaNELT d.o.o. Istočno Sarajevo, Poslovna jedinica u SarajevuNa snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH05-37-7104/18-DP12/14/2023NUTRINO voćni pire mix - jabuka, kruška i dinja 220 grkašaNELT d.o.o. Istočno Sarajevo, Poslovna jedinica u SarajevuNa snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH05-37-7109/18-DP12/12/2023NUTRINO voćni pire - jabuka, breskva, jagoda i malina 100 grkašaNELT d.o.o. Istočno Sarajevo, Poslovna jedinica u SarajevuNa snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH05-37-7103/18-DP12/12/2023NUTRINO voćni pire mix - jabuka, borovnica i višnja sa pavlakom 220 grkašaNELT d.o.o. Istočno Sarajevo, Poslovna jedinica u SarajevuNa snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH05-37-7102/18-DP12/10/2023NUTRINO mlekce, ovas i banana 200 mlkašaNELT d.o.o. Istočno Sarajevo, Poslovna jedinica u SarajevuNa snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH05-37-4962/18-DP10/22/2023Humana elektrolit sa okusom komoračaprahEvropa Lijek Pharma d.o.o.Na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH05-37-4957/18-DP10/22/2023Humana elektrolit sa ukusom bananeprahEvropa Lijek Pharma d.o.o.Na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH05-37-4960/18-DP10/15/2023Humana HNprahEvropa Lijek Pharma d.o.o.Na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH05-37-4956/18-DP10/15/2023Humana AnticolicprahEvropa Lijek Pharma d.o.o.Na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH05-37-4955/18-DP10/08/2023Humana 3prahEvropa Lijek Pharma d.o.o.Na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH05-37-4958/18-DP10/04/2023Humana 2prahEvropa Lijek Pharma d.o.o.Na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH05-37-4952/18-DP10/01/2023Humana 1, prah a 600 grprahEvropa Lijek Pharma d.o.o.Na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH05-37-3196/18-DP09/10/2023Immune Support Liquid, 7 ampula x 25 mlampulaEvropa Lijek Pharma d.o.o.Na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH05-37-2134/18-DP04/16/2023NUTRI BEL COMPLEX, 200 ml, okus čokoladanapitakFARMAVITA d.o.o.Na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH05-37-2133/18-DP04/13/2023NUTRIXA 200 ml, okus čokolada, jagoda, vanilija, kavanapitakFARMAVITA d.o.o.Na snazi
Ministarstvo zdravstva FBiH03-37-1189/1708/28/2022VENDOKSIN kapi a 50 mlkapiApomedical d.o.o.Na snazi