Hrana za posebne prehrambene potrebe

Stavljanje na tržište hrane za posebne prehrambene potrebe i dodataka prehrani i vođenje Registra

Hrana za posebne prehrambene potrebe

Pravilnikom o hrani za posebne prehrambene potrebe („Službeni glasnik BiH“, broj 72/11) (u daljnjem tekstu: Pravilnik) propisuju se uslovi koje treba ispunjavati hrana za posebne prehrambene potrebe prilikom stavljanja na tržište. Pravilnik možete preuzeti na ovoj poveznici. Agencija za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine, shodno članku 13. Pravilnika, vodi Registar hrane za posebne prehrambene potrebe koja je stavljena na tržište Bosne i Hercegovine. Registar možete pogledati na dnu ove stranice.

Hrana za posebne prehrambene potrebe je hrana koja se, zahvaljujući svom posebnom sastavu ili posebnom načinu proizvodnje, jasno razlikuje od prehrambenih proizvoda namijenjenih za uobičajenu upotrabu, koji su podobni za njihove prehrambene svrhe i koji su reklamirani na takav način da ukažu na takvu podobnost.

U hranu za posebne prehrambene potrebe, u smislu Pravilnika, spadaju:

 • formule za dojenčad i formule nakon dojenja,
 • prerađena hrana na bazi žitarica i dječija hrana za dojenčad i malu djecu,
 • hrana namijenjena za upotrebu u energetski ograničenim dijetama za smanjenje tjelesne težine,
 • hrana namijenjena licima sa smetnjama u metabolizmu ugljikohidrata (dijabetes),
 • hrana namijenjena za stanja povećanih tjelesnih aktivnosti, posebno za sportaše,
 • dijetalna hrana za posebne medicinske potrebe,
 • hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada naprijed navedenim kategorijama.

Hrana za posebne prehrambene potrebe prilikom stavljanja na tržište treba biti u skladu sa svim obaveznim odredbama primjenjivim na prehrambene proizvode za uobičajenu upotrebu, kao i uslovima iz Pravilnika, te treba ispunjavati i specifične uslove ako su propisani posebnim propisima. Posebni propisi odnose se na:

 • posebne zahtjeve u pogledu prirode ili sastava,
 • odredbe u pogledu kvaliteta sirovina
 • higijenske zahtjeve,
 • listu aditiva,
 • odredbe o označavanju, prezentiranju i reklamiranju,
 • postupke uzorkovanja i metode analiza potrebne za provjeru usklađenosti sa zahtjevima posebnih propisa,
 • smanjen sadržaj ili odsustvo natrija ili soli (natrijev hlorid, kuhinjska so),
 • odsustvo glutena i
 • druge dozvoljene primjene.

Za hranu za posebne prehrambene potrebe (formule za dojenčad i formule nakon dojenja, prerađena hrana na bazi žitarica i dječija hrana za dojenčad i malu djecu, hrana namijenjena za upotrebu u energetski ograničenim dijetama za smanjenje tjelesne težine, hrana namijenjena licima sa smetnjama u metabolizmu ugljikohidrata (dijabetes) i hrana namijenjena za stanja povećanih tjelesnih aktivnosti, posebno za sportaše) koja se prvi put stavlja na tržište Bosne i Hercegovine subjekat u poslovanju s hranom mora o tome obavijestiti nadležna ministarstva entiteta i Brčko distrikta Bosne i Hercegovine, koja o tome moraju obavijestiti Agenciju za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine u roku od sedam dana, a radi vođenja Registra hrane za posebne prehrambene potrebe koja je stavljena na tržište Bosne i Hercegovine.

Za hranu za posebne prehrambene potrebe (dijetalna hrana za posebne medicinske potrebe i hrana za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada naprijed navedenim kategorijama) subjekat u poslovanju s hranom prije prvog stavljanja na tržište Bosne i Hercegovine mora dobiti odobrenje nadležnih ministarstava zdravlja entiteta i Brčko distrikta Bosne i Hercegovine, koja o tome moraju obavijestiti Agenciju za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine. Odobrenja daju, odnosno uskraćuju nadležna ministarstva zdravlja entiteta i Brčko distrikta Bosne i Hercegovine.

Ako se nakon detaljne procjene utvrdi da hrana za posebne prehrambene potrebe, koja ne pripada nijednoj grupi navedenoj u Pravilniku ili da ugrožava zdravlje ljudi, a nalazi se u slobodnom prometu u Bosni i Hercegovini, Agencija za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine u saradnji s nadležnim organima entiteta i Brčko distrikta Bosne i Hercegovine može privremeno obustaviti ili ograničiti stavljanje na tržište takve hrane na teritoriji Bosne i Hercegovine.

Ako se za pojedine grupe hrane za posebne prehrambene potrebe, na osnovu novih informacija ili ponovne procjene postojećih informacija, utvrdi da određena hrana za posebne prehrambene potrebe ugrožava zdravlje ljudi, iako je u skladu s odgovarajućim posebnim propisima, Agencija za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine u saradnji s nadležnim organima entiteta i Brčko distrikta Bosne i Hercegovine može privremeno obustaviti ili ograničiti stavljanje na tržište te hrane na teritoriji Bosne i Hercegovine. Agencija za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine obavještava o privremenoj obustavi ili ograničavanju stavljanja na tržište Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine i Vijeće ministara Bosne i Hercegovine.

Dodaci prehrani

Stavljanje na tržište Bosne i Hercegovine dodataka prehrani je u nadležnosti organa nadležnih za zdravlje entiteta i Brčko distrikta Bosne i Hercegovine.

Način stavljanje na tržište dodataka prehrani na području entiteta Federacija Bosne i Hercegovine propisan je Pravilnikom o zdravstvenoj ispravnosti dijetetskih namirnica koje se mogu stavljati u promet („Službene novine FBiH“ br. 07/04, 45/04, 02/13 i 96/17), koji možete pogledati na ovoj poveznici. Prema odredbama ovog Pravilnika prilikom stavljanja na tržište dodataka ishrani na područje entiteta Federacija Bosne i Hercegovine potrebno je podnijeti zahtjev za odobravanje stavljanja na tržište Komisiji za dodatke prehrani i druge pripravke Federalnog ministarstva zdravstva.

U entitetu Republika Srpska trenutno važeće propise kojima je regulisano stavljanja na tržište dodataka prehrani možete pogledati na ovom poveznici. Nadležni organ za njegovo provođenje je Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske.

ID registraRješenje izdato odBroj rješenjaVaži odVaži doKategorija hraneNamjenaNaziv hraneForma hraneNosilac rješenjaProizvođačStatus
2574Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-2392/23-DP14.4.202414.4.2029hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)namijenjen za podršku imunom sistemuSAMBUCOL za djecu, sirup, 120mlsirup„ALM GRUPA" d.o.o. Sarajevo, Mis lrbina broj 5, 71000 Sarajevoza PharmaCare Europe Ltd., Unlt 3 Dialog, Fleming Way, Crawley, West Sussex RH 109NQ Unlted Klngdom, proizvodi: Nextpharma SAS-LIMAY, 17 Route de Meulan, 78520 Limay, FrancuskaActive
2573Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-2393/23-DP10.4.202410.4.2029hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)namijenjen za podršku imunom sistemuSAMBUCOL IMMUNO FORTE sirup 120mlsirup„ALM GRUPA" d.o.o. Sarajevo, Mis lrbina broj 5, 71000 Sarajevo„ALM GRUPA" d.o.o. Sarajevo, Mis lrbina broj 5, 71000 SarajevoPassive
2572Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-0653/23-DP19.1.20249.9.2024hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)Dodatak prehraniBledina Steenvoorde factory, Rue Remy, Goetgheluck, 59114 Steenvoorde, FrancuskanapitakEvropa Lijek Pharma d.o.o., Vlakovo 252, Sarajevo".Passive
2571Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-3627/23-DP19.1.202419.1.2029hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)za nadopunu povećane potrebe za alfa-lipoinskom kiselinom, magnezijem i vitaminom 86 u akušerskoj i ginekološkoj kliničkoj praksi, u situacijama gdje bolni simptomi, upalna stanja i grčevi utječu na ženski reproduktivni sustavRoidakal, 30 obloženih tabletatabletaEvropa Lijek Pharma d.o.o., Vlakovo 252, 71215 Blažuj, Sarajevoza Lo.Li Pharma International S.r.l. Via Sabatino Gianni, 14-00156 Rim (RM), Italija, proizvodi: Biofarma S.r.l., Via Abele Merli 1-20095 Cusano Milanino (MI), Italija i Biofarma S.r.l. Via Gran Bertagna 1-2103 Gallarte (VA), ItalijaActive
2570Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-2710/23-DP30.1.202430.1.2029prerađena hrana na bazi žitarica i dječija hrana za dojenčad i malu djecuprehrambene potrebe - prerađena hrana na bazi žitarica , nakon 6. mjesecaHumana mliječna kašlca sa ovsem i breskvom, 200 gr,kašaEvropa Lijek Pharma d.o.o., Vlakovo 252, 71215 Blažuj, SarajevoHumana GmbH, 26911 Brake, Njemačka proizvodi: Nutriceal Foods S.A. Rua Vasco Da Gama 128, 2130-197 Benavente, PortugalActive
2569Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-2709/23-DP26.1.202426.1.2029formule za dojenčad i formule nakon dojenjahrana za posebne prehrambene potrebe, nakon navršenih 6 mjeseci životaHumana 2, 300 gr, mlijeko nakon dojenjaprahEvropa Lijek Pharma d.o.o., Vlakovo 252, 71215 Blažuj, SarajevoDMK Baby Struckhausen GmbH, Str0ckhausen Stra~e 64-68, 26939 Ovelgonne, NjemackaActive
2568Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-2711/23-DP30.1.202430.1.2029formule za dojenčad i formule nakon dojenjahrana za posebne medicinske potrebe - hrana za prijevremeno rođenu dojenčad sa težinom pri rođenju ispod 1.800 gr,Humana O-HP-1 Expert, mlijeko za dojenčad (24x90,0 ml)tečnostEvropa Lijek Pharma d.o.o., Vlakovo 252, 71215 Blažuj, Sarajevoza Humana GmbH, 26911 Brake, Njemačka proizvodi: J.M. GablerSaliter Milchwerk GmbH&Co.KG. Kemptener Stra~e 6-8, 87634 Oberb0nzburg, GermanyActive
2567Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-2712/23-DP30.1.202430.1.2029formule za dojenčad i formule nakon dojenjadopunska hrana kod dojenja ili kao jedina hrana od ukoliko dojenje nije rodenja moguceHumana 1, 300 gr, mlijeko za dojenčadprahEvropa Lijek Pharma d.o.o., Vlakovo 252, 71215 Blažuj, SarajevoDMK Baby Str0ckhausen GmbH, StrOckhausen Stral3e 64-68, 26939 Ovelgč:inne , Njemačka Active
2566Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-3827/23-DP4.1.20244.1.2029hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)za lijepu kožu, kosu, nokteCollagen Shot tropical, 500 mtečnostEstetika kože-Skin Aesthetic d.o.o. Visoko, Sarajevska bb VisokoTesla d.o.o., Tovarniška cesta 6E, 5270 Ajdovščina , SlovenijaActive
2565Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-3883/23-DP8.1.20248.1.2029hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)doprinosi normalnoj funkciji imunološkog sustava, podržava zaštitu stanica od oksidativnog stresa, te doprinosi smanjenju umora i iscrpljenostiRevilan, oralna otopina, 200 miotopinaPREMIUM PHARMA d.o.o., ulica Prva bb, ŽepčeGruppo Farmaimpresa srl, Via Cipro, 1-25124 Brescia, ItalijaActive
2564Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-3885/23-DP8.1.20248.1.2029hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)doprinosi normalnoj crijevnoj flori, održavanju imunološke funkcije, zaštiti stanica od oksidativnog stresa, smanjenju umora i iscrpljenosti, te pospješuje apsorpciju željezaMariflor Pro, oralna suspenzija (7 bočica sa 1 O mi + 11 O mg),oralna suspenzijaPREMIUM PHARMA d.o.o., ulica Prva bb, ŽepčeGruppo Farmaimpresa srl, Via Cipro, 1-25124 Brescia, ItalijaActive
2563Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-3220/23-DP8.1.202418.11.2024hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)Dodatak prehraniSurvimed OPD a 500mlnapitakAMICUS PHARMA d. o. o. Fra Anđela Zvizdovića broj 1, 71 000 SarajevoFresenius Kabi Deutschland GmbH, 61346 Bad Hamburg, Njemačka i Fresenius Hemocare Netherlands, BV. 7881 HM Emmer - Compascuum/ HolandijaActive
2562Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-2383/23-DP16.1.202416.1.2029dijetalna hrana za posebne medicinske potrebehrana za posebne medicinske potrebe, namijenjena za dijetalnu ishranu bolesnika sa poteškoćama prilikom gutanja (disfagijaThick & Easy, prašak a 225 grprašak za pripremu napitkaAMICUS PHARMA d. o. o. Fra Anđela Zvizdovića broj 1, 71 000 SarajevoFresenius Kabi Deutschland GmbH, D-61346 Bad Hamburg, NjemačkaActive
2561Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-3219/23-DP12.1.202411.11.2024hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)Dodatak prehraniFresubin® Hepa a 500mlnapitakAMICUS PHARMA d. o. o. Fra Anđela Zvizdovića broj 1, 71 000 SarajevoFresenius Kabi Deutschland GmbH, 61346 Bad Homburg, Njemačka i Fresenius Hemocare Netherlands, BV. 7881 HM Emmer - Compascuum/ HolandijaActive
2560Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-2227/23-DP12.1.202412.1.2029dijetalna hrana za posebne medicinske potrebehrana za posebnu medicinsku namjenu za dijetalnu prehranu u slučaju ili kod rizika od pothranjenost!, posebno kod povećanih potreba za energijom i/ili malapsorpcijeProvideXtra Drink, okus jabuka, naranqža-ananas, 200 minapitakAMICUS PHARMA d. o. o. Fra Anđela Zvizdovića broj 1, 71 000 SarajevoProvideXtra Drink, okus jabuka, naranqža-ananas, 200 miActive
2559Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-2628/23-DP4.1.20244.1.2029hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)za održavanje normalnog stanja kostiju,Wellosophy Morski kalcij + vitamin D a 30 tableta za žvakanjetableta za žvakanjeOriflame kozmetika BH d.o.o. Sarajevo, Milana Preloga 12, 71000 SarajevoJhompson & Capper Limited Hardwick Road, Astmoor lndustrial Estate, Runcorn, Cheshire, WA7 1 PH, Velika Britanija za Oriflame kozmetika BIH d.o.o. Sarajevo, Bosna i HercegovinaActive
2558Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-2630/23-DP4.1.20244.1.2024hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)zamjenski obrok za kontrolu tjelesne težineWellosophy zamjenski obrok za kontrolu tjelesne težine sa okusom vanilije, prah a 525 grprahOriflame kozmetika BH d.o.o. Sarajevo, Milana Preloga 12, 71000 SarajevoB. Engelhardt & Co. AB, Vastra Frolunda švedska za Oriflame kozmetika BiH d.o.o. Sarajevo, Bosna i HercegovinaActive
2557Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-2720/23-DP26.1.202426.1.2029hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)za održavanje normalne- funkcije nervnog sistemaAdvancis Smart Extra Strong viali a 20kapsulaOktal Pharma d.o.o. Sarajevo, Pijačna 14A SarajevoFarmodietica, Centre Empresarlal Penedo Park, Estrada Octavio Pata, Armazem F2-Bloco A 2785-723s, Domingos de Rana, PortugalActive
2556Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-0394/23-DP30.1.202430.1.2029hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)vitaminsko-mineralni dodatak prehrani koji opskrbljuje organizam s bitnim vitaminima, mineralima i elementima u tragovima, zu luteinDoppelherz aktiv Vitamini A-Z depo, tablete a 40tabletaOktal Pharma d.o.o. Sarajevo, Pijačna 14A SarajevoQueisser Pharma GmbH & Go KG, Schleswiger Strasse 74, Flensburg, Njemačka.Active
2555Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-2719/23-DP23.1.202423.1.2029hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)za održavanje normalne funkcije nervnog sistema i vidaAdvancis Omega Mousse emulzija 100 misuspenzijaOktal Pharma d.o.o. Sarajevo, Pijačna 14A SarajevoFarmodletica, Centra Empresarial Penedo Park, Estrada Octavio Pata, Armazem F2-Bloco A 2785-723s, Domingos de Rana, PortugalActive
2554Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-3749/23-DP26.12.202326.12.2028hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)usporavanje flziološkog gubitka kolagenaCollagen Gold Quality, 30 tabletatabletaNATURAL LINE" d.o.o. Sarajevo, Tvornička br. 3, Sarajevo, llidžaBiota Bltkisel! llac ve Kozmetik Lab A.S., Emek Mahallesi Slvat Yolu Caddesi No. 9, 34785 Sancaktepe, lstambul, Turska.Active
2553Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-2918/23-DP12.1.202412.1.2029hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)dodatak prehrani koji sadrži veganskl vitamin 03, za podršku imunološkom sustavu i održavanju kostiju,Rotbackchen Vita! Vitamin D, tekući dodatak prehrahi sa vitaminom 03, 450 minapitakPHARMA-MAAC d.o.o Sarajevo Bačići br. 7Haus Rabenhorst O. Lauffs GmbH & Co. KG, Rabenhorststr. 1, 53572 Unkel, NjemačkaActive
2552Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-4672/23-DP12.1.202412.1.2029hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)dodatak prehrani koji sadrži željezo za podršku stvaranja krvi, sa vitaminom C za poboljšanu asorpciju željezaRotbackchen Vital Eisen Formel, tekući dodatak prehrani sa željezom i vitaminom CnapitakPHARMA-MAAC d.o.o Sarajevo Bačići br. 7Haus Rabenhorst O. Lauffs GmbH & Co. KG, Rabenhorststr. 1, 53572 Unkel, NjemačkaActive
2551Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-2920/23-DP16.1.202416.1.2029hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)za potrebe za željezom tijekom i dojenja povecane trudnoceRotbackchen Mama Eisen+450 mi, tekući dodatak prehrani sa željezom i vitaminom C napitakPHARMA-MAAC" d.o.o. Sarajevo, Bačići br.7, SarajevoHaus Rabenhorst O. Lauffs GmbH & Co. KG, Rabenhorststr. 1, 53572 Unkel, Njemačka.Active
2550Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-2591/23-DP30.1.202430.1.2029hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)doprinosi očuvanju kostiju, normalnoj funkciji mišića , očuvanju zuba, kao i normalnom iskorištavanju kalcija i fosforaStrong Nature Vitamin K i D, Mangan i Cink, 30 kapsulakapsulaP.T.D. MGM FARM d.o.o. Kakanj, 311 Lahke brigade bb, 72240 KakanjElephant Co. d.o.o. Beograd, Pančevački put 42-44, 1121 O Beograd, SrbijaActive
2549Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-3271/23-DP26.1.202426.1.2029dijetalna hrana za posebne medicinske potrebehrana-za posebne medicinske potrebe - za nadoknadu tekućine i elektrolita u lakšim i srednje teškim dijarejnim poremećajima, kod teških opekotina, pripreme bolesnika za dijagnostička ispitivanja,Orosal 65, prašak za oralni rastvor, 5 vrećica po 6,5 grrastvorP.T.D. MGM FARM d.o.o. Kakanj, 311 Lahke brigade bb, 72240 KakanjGalenika a.d. UI. Batajnički drum bb, 11080 Beograd, Republika Srbija.Active
2548Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-1925/23-DP30.1.202413.4.2025hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)Dodatak prehraniBibilibi instant čaj, 5 vrećica po 5 grkesicaP.T.D. MGM FARM d.o.o. Kakanj, 311 Lahke brigade bb, 72240 KakanjActive
2547Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-2784/23-DP4.1.20244.1.2029hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)dodatak prehrani na bazi biljnih ekstrakata, dimetilaminoetanola, ribljeg ulja, alfa-lipoinske kiseline i vitamina. Vitamini 86, 812 i C doprinose normalnom funkcioniranju nervnog sistema i smanjenju umora i iscrpljenostNBL Focus Formula tablete a 30 i a 60tabletaNOBEL LIJEK" d.o.o. Sarajevo, Hasiba Brankovlća 9, Sarajevolza NOBEL ILAc_; SANAYII VE TICARET A.'$. Omraniye 34768 lstanbul Turska proizvodi: Kampotu lla9 Gida Sanayi ve Ticaret A. '$. layosb Aydinli Mah. Gazi Bulvari NO: 50/A, 34953 Tuzla/ lstanbul, TurskaActive
2546Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-2783/23-DP4.1.20244.1.2029hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)pomaže u regulaciji funkcije probavnog sistemaNBL Probiotic GOLO 20 vrećicakesicaNOBEL LIJEK" d.o.o. Sarajevo, Hasiba Brankovlća 9, Sarajevolza NOBEL ILAC SANAYII VE TICARET A.$. Omraniye 34768 lstanbul Turska proizvodi: CELL Biotech Co., Ud 397, Aeglbong-ro, Wolgot-myeon, Gimpo-si, Gyeonggi-do, 415-872, Južna KorejaActive
2545Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-2462/23-DP16.1.202416.1.2029hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)za normalnu funkciju imunog sistemalvorell Flavour Drop lmmun, šumeće tabletešumeća tabletadm drogerie markt d.o.o. Sarajevo, Lužansko polje broj 40b, Sarajevo, 71210 llidžadm- drogerie markt GmbH + Co.KG, Am dm-Platz 1, 76 227 Karlsruhe, Njemačka .Active
2544Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-2465/23-DP19.1.202419.1.2029hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)za održavanje fizičke vitalnosti,MIVOLIS lecitin granule, 300 grgranuledm drogerie markt d.o.o. Sarajevo, Lužansko polje broj 40b, Sarajevo, 71210 llidžadm- drogerie markt GmbH + Co.KG, Am dm-Platz 1, 76 227 Karlsruhe, Njemačka .Active
2543Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-2463/23-DP16.1.202416.1.2029hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)za normalnu funkciju lmllnog sistemaMIVOLIS topli napitak zova, 20 kom/100 grnapitakdm drogerie markt d.o.o. Sarajevo, Lužansko polje broj 40b, Sarajevo, 71210 llidžadm- drogerie markt GmbH + Co.KG, Am dm-Platz 1, 76 227 Karlsruhe, Njemačka .Active
2542Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-2459/23-DP8.1.20248.1.2029hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)voćni čaj sa cinkom, prirodno aromatiziran sa okusom ribizle,MIVOLIS voćni čaj za smirenje i unutrašnju ravnotežu, 25 filter vrećica 50 grkesicadm drogerie markt d.o.o. Sarajevo, Lužansko polje broj 40b, Sarajevo, 71210 llidžadm- drogerie markt GmbH + Co.KG, Am dm-Platz 1, 76 227 Karlsruhe, Njemačka .Active
2541Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-2460/23-DP12.1.202412.1.2029hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)za normalnu funkciju ImunitetaMIVOLIS smoothie za imunitet, jabuka, banana i breskva, 90 grnapitakdm drogerie markt d.o.o. Sarajevo, Lužansko polje broj 40b, Sarajevo, 71210 llidžadm- drogerie markt GmbH + Co.KG, Am dm-Platz 1, 76 227 Karlsruhe, Njemačka .Active
2540Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-2466/23-DP23.1.202423.1.2029hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)za normalnu funkciju imunog sistema i za održavanje zdravih kostijuMIVOLIS topli napitak za djecu malina 100 grnapitakdm drogerie markt d.o.o. Sarajevo, Lužansko polje broj 40b, Sarajevo, 71210 llidžadm- drogerie markt GmbH + Co.KG, Am dm-Platz 1, 76 227 Karlsruhe, Njemačka .Active
2539Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-7777-10/21-DP4.1.20244.1.2029hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)dodatak prehrani sa specifič nim bioaktivnim kolagenim peptidima dobijenl iz hidrolizovanog kolagena, goveđeg porijekla, suvim ekstraktom ploda acerole i vitaminom B6. Vitamin C, iz ekstrakta ploda acerole, doprinosi normalnoj sintezi kolagena potrebnog za normalnu funkciju hrskavice f kostiju kao i zaštiti ćelija od oksidatlvnog stresaTendocolinn prašak, 28 kesicakesicaFARMALOGIST ALLBIX" d.o.o. Bijeljina, Poslovna jedinica Sarajevo, Fra Anđela Zvizdovića 1, Sarajevoza INNventa Pharm d.o.o. šumatovačka 36, 11000 Beograd, Republika Srbija, proizvodi Elephant Co d.o.o., Pančevačk i put 42-44, 11000 Beograd, Republika SrbijaActive
2538Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-7777-2/21-DP19.1.202419.1.2029hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)dodatak prehrani koji sadrži specifične bioaktivne kolagene peptide, dobijene iz hidrolizovanog kolagena tipa I, goveđeg porijekla i suvi ekstrakt ploda acerole. Vitamin C, iz ekstrakta ploda acerole, doprinosi normalnom stvaranju kolagena za normalnu funkciju hrskavice i kostiju, kao i zaštiti ćelija od oksidativnog stresaFortinn prašak, 30 kesicakesicaFARMALOGIST ALLBIX" d.o.o. Bijeljina, Poslovna jedinica Sarajevo, Fra Anđela Zvizdovića 1, Sarajevoza INNventa Pharm d.o.o. šumatovačka 36, 11000 Beograd, Republika Srbija, proizvodi Elephant Co d.o.o., Pančevački put 42-44, 11000 Beograd, Republika SrbijaActive
2537Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-7958-2/21-DP12.1.202412.1.2029hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)dodatak prehrani ha bazi vitamina C I cinka.Vitamin C i cink doprinose normalnoj funkciji imunog sistema i zaštiti ćelija od oksidativnog stresa.Vitamin C doprinosi smanjenju umora i iscrpljenostilmunitinn C + Zn direct, 15 kesicakesicaFARMALOGIST ALLBIX" d.o.o. Bijeljina, Poslovna jedinica Sarajevo, Fra Anđela Zvizdovića 1, Sarajevoza INNventa Pharm d.o.o. šumatovačka 36, 11000 Beograd, Republika Srbija, proizvodi Mint Pharmd.o.o. Novosadski put 15/2, 21 400 Bačka Palanka, Republika SrbijaActive
2536Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-2629/23-DP4.1.20244.1.2029hrana namijenjena za upotrebu u energetski-ograničenim dijetama za smanjenje tjelesne težinezamjenski obrok za kontrolu tjelesne težineWellosophy Zamjenski obrok za kontrolu tjelesne težine sa okusom čokolade, prah a 525 grprahOriflame kozmetika BH d.o.o. Sarajevo, Milana Preloga 12, 71000 SarajevoB. Engelhardt & Co. AB, Vastra Frč:ilunda Švedska za Oriflame kozmetika BiH d.o.o. Sarajevo, BosnaActive
2535Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-2461 /23-DP12.1.202412.1.2029hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)za imuni sistem, kožu, kosu i nokteMIVOLIS cink + histidin + cistein depo tablete s vremenskim opuštanjem a 40tabletadm drogerie markt d.o.o. Sarajevo, Lužansko polje broj 40b, Sarajevo, 71210 llidžadm- drogerie markt GmbH + Co.KG, Am dm-Platz 1, 76 227 Karlsruhe, Njemačka .Active
2534Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-7525/23-DP26.1.202426.1.2029hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)za vensku cirkulaciju i pravilno funkcioniranje krvnih žilaHemoReduct a 15 tabletatabletaOskar Pharma d.o.o. Livno, Podvornice-Zgona bb Livno, 80101 LivnoLes 3 Chenese, ZAC La Terre Ronde 69770 Villecheneve, FrancuskaActive
2533Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-6415/23-DP30.1.202430.1.2029hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)doprinosi formiranju kolagena i normalnom funkcioniranju kostiju i hrskaviceGlucosamine plus kapsule a 60 komkapsulaPharmaZone d.o.o., Mehmedalije Maka Dizdara do 811-PZC Stupine, TuzlaOlimp Laboratories SP.z.o.o., UI. Nagawczyna 109 c, 39-200 Debica, PoljskaActive
2532Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-6417/23-DP26.1.202426.1.2029hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)namijenjen osobama sa povećanim zahtjevom za željezom i folnom kiselinomChela-Ferr Forte kapsule, a 30kapsulaPharmaZone d.o.o., Mehmedalije Maka Dizdara do 811-PZC Stupine, TuzlaOlimp Laboratories SP.z.o.o., UI. Nagawczyna 109 c, 39-200 Debica, PoljskaActive
2531Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-6413/23-DP26.1.202426.1.2029hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)doprinosi održavanju zdravih kostijuOsteoblock forte, 60 obloženih tabletatabletaPharmaZone d.o.o., Mehmedalije Maka Dizdara do 811-PZC Stupine, TuzlaOlimp Laboratories SP.z.o.o., UI. Nagawczyna 109 c, 39-200 Debica, PoljskaActive
2530Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-6414/23-DP26.1.202426.1.2029hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)za održavanje normalne funkcije vidaLuteina bio - complex, 30 kapsulakapsulaPharmaZone d.o.o., Mehmedalije Maka Dizdara do 811-PZC Stupine, TuzlaOlimp Laboratories SP.z.o.o., UI. Nagawczyna 109 c, 39-200 Debica, PoljskaActive
2529Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-6416/23-DP30.1.202430.1.2029hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)doprinosi održavanju zdravih kostiju i normalne funkcije vezivnog tkivaArthroblock kapsule a 60kapsulaPharmaZone d.o.o., Mehmedalije Maka Dizdara do 811-PZC Stupine, TuzlaOllmp Laboratories SP .z.o.o., UI. Nagawczyna ·1 09 c, 39-200 Debica, PoljskaActive
2528Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-6419/23-DP30.1.202430.1.2029hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)doprinosi održavanju zdravlja prostateProstatan kapsule a 60kapsulaPharmaZone d.o.o., Mehmedalije Maka Dizdara do B11-PZC Stupine, Tuzla,Olimp Laboratories SP.z.o.o., UI. Nagawczyna 109 c, 39-200 Debica, PoljskaActive
2527Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-6418/23-DP26.1.202426.1.2029hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)za održavanje normalne funkcije crijevne flore, naročito tijekom terapije antibioticima, kao i na putovanjuKolonbiotic 7 GG, 10 kapsula sa produženim otpuštanjemkapsulaPharmaZone d.o.o., Mehmedalije Maka Dizdara do 811-PZC Stupine, TuzlaOlimp Laboratories SP.z.o.o., UI. Nagawczyna 109 c, 39-200 Debica, PoljskaActive
2526Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-7523/23-DP23.1.202423.1.2029hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)za jačanje imuniteta kod djecePEDIAKID lmmuno-Fort-sirup za jačanje imuniteta sa okusom borovnice 125 misirupZAND d.o.o.o sarajevo Igmanska bb industrijska zona "Unis" VogošćaLaboratories INELDEA - 4eme Avenue - 1 0eme Rue - ZI Carros - 06510 Carros - FranceActive
2525Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-7524/23-DP23.1.202423.1.2029hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)doprinosi povećanju dnevnih potreba željeza u organizmu kod djecePediakid dječji sirup Željezo + B komplex, 125 misirupZAND d.o.o.o Sarajevo Igmanska bb industrijska zona "Unis" VogošćaLaboratories INELDEA- 4eme Avenue - 1 0eme Rue - 21 Carros - 0651 O Carros - FranceActive
2524Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-3551 /22-DP16.1.202416.1.2029hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)doprinosi normalnoj funkciji imunog sistema i zaštiti ćelija od oksidativnog stresaALAnerv, 20 mekih kapsulakapsulaGOODWILL PHARMA" d.o.o. Bijeljina, Stefana Dečanskog 258 Bijeljina, Poslovna jedinica Sarajevo, Fra Anđela Zvizdovića 1, Sarajevoza Alfasigma S.p.A. - Bologna (80), Italija, proizvodi: IBSA farmaceutici ltalia Srl , Via Martiri di Cefalonia, 2 - 26900 Lodi (LO) , ItalijaActive
2523Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-3554/22-DP19.1.202419.1.2029hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)dodatak prehrani sa dobro izbalansiranom kombinacijom specifičnih digestivni~ enzima koji se oslobađaju i djeluju u crijevima,Enzimax, 30 kapsulakapsulaGOODWILL PHARMA" d.o.o. Bijeljina, Stefana Dečanskog 258 Bijeljina, Poslovna jedinica Sarajevo, Fra Anđela Zvizdovića 1, Sarajevoza AORA HEALTH S.l. Parque Cientifico, C/Faraday 7, 28049 Madrld, Španjolska, proizvodi: lndusen Nacional 1 - KM 233 - U.E. 3802 - Parcela 3 P.I. Monte de la Abadesa - 09001 Burgos, ŠpanjolskaActive
2522Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-3555/22-DP23.1.202423.1.2029hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)dodatak prehrani sa dobro iz.balansiranom kornblnacijom specifičnih digestivnil1 enzima koji se oslobađaju i djeluju u želucu i crijevimaEnzimax Forte, 20 kapsulakapsulaGOODWILL PHARMA" d.o.o. Bijeljina, Stefana Dečanskog 258 Bijeljina, Poslovna jedinica Sarajevo, Fra Anđela Zvizdovića 1, Sarajevoza AORA HEAL TH S.L. Parque Cientlfico, O/Faraday 7, 28049 Madrid, Španjolska, proizvodi: lndusen Nacional 1 - KM 233 - U.E. 3802 - Parcela 3 P.I. Monte de ta Abadesa - 09001 Burgos, ŠpanjolskaActive
2521Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-44 77-4/22-DP12.1.202412.1.2029hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)doprinosi normalnoj funkciji imunog i nervnog sistema i zaštiti ćelija od oksidativnog stresa i smanjenju umora i iscrpljenostiC-vitamin 1000 mg Szent-Gyorgyi Albert sa ekstraktom šipurka a 20 tableta sa produženim oslobađanjemtabletaGOODWILL PHARMA" d.o.o. Bijeljina, Stefana Dečanskog 258 Bijeljina, Poslovna jedinica Sarajevo, Fra Anđela Zvizdovića 1, SarajevoGoodwill Pharma d.o.o. , Segedinskl put 80, 24000 Subotica, Republika SrbijaActive
2520Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-44 77-6/22-DP16.1.202416.1.2029hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)dodatak prehrani sa mikrokapsuliranim gvožđem, vitaminom Ci folnom kiselinomlron FoliQ, 30 kapsulakapsulaGOODWILL PHARMA" d.o.o. Bijeljina, Stefana Dečanskog 258 Bijeljina, Poslovna jedinica Sarajevo, Fra Anđela Zvizdovića 1, Sarajevoza AORA HEAL TH S.L. Parque Cientifico, C/Faraday 7, 28049 Madrid , Španjolska, proizvodi: lndusen Nacional 1 - KM 233 - U.E. 3802 - Parcela 3 P.I. Monte de la Abadesa- 09001 Burgos, ŠpanjolskaActive
2519Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-4477-5/22-DP12.1.202412.1.2029dijetalna hrana za posebne medicinske potrebehrana za posebne medicinske potrebe za osobe sa lmunodeficijentima i drugim oboljenjimaCeDeZin Szent-Gyorgyi Albert lmmunokomplex a 60 tableta sa produženim djelovanjemtabletaGOODWILL PHARMA" d.o.o. Bijeljina, Stefana Dečanskog 258 Bijeljina, Poslovna jedinica Sarajevo, Fra Anđela Zvizdovića 1, SarajevoGoodwill Pharma Kft., 6724 Szeged, Cserzy M.U. 32, MađarskaActive
2518Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-4477-3/22-DP8.1.20248.1.2029hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)doprinosi normalnoj funkciji imunog i nervnog sistema i zaštiti ćelija od oksidativnog stresa i smanjenju umora i iscrpljenosti,C-vitamin 1000 mg Szent-Gyorgyi Albert sa ekstraktom šipurka a 100 tableta sa produženim oslobađanjemtabletaGOODWILL PHARMA" d.o.o. Bijeljina, Stefana Dečanskog 258 Bijeljina, Poslovna jedinica Sarajevo, Fra Anđela Zvizdovića 1, SarajevoGoodwill Pharma Kft., 6724 Szeged, Cserzy M.U. 32, MađarskaPassive
2517Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-2384/23-DP16.1.202416.1.2029dijetalna hrana za posebne medicinske potrebehrana za posebnu medicinsku namjenu, namijenjena za dijetalnu prehranu u slučaju ili kod rizika od pothranjenosti, posebno kod povećanih potreba za energijom i proteinima i kod ograničenog unosa tečnosti,Fresubin 2 kcal Drink, okus šumsko voće, cappuccino, 200 minapitakAMICUS PHARMA d. o. o. Fra Anđela Zvizdovića broj 1, 71 000 SarajevoFresenius Kabi Deutschland GmbH, 61346 Bad Hamburg, NjemačkaActive
2516Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-0449/23-DP4.1.20244.1.2029dijetalna hrana za posebne medicinske potrebehrana za posebnu medicinsku namjenu, namijenjena za dijetalnu prehranu bolesnika u slučaju ili kod rizika od pothranjenosti, posebno kod povećanih potreba za energijom i proteinima, ograničenog unosa tečnosti i disfagijeFresubin 2 kcal Drink Creme, okus vanilija, šumska jagoda, čokolada 500 minapitakAMICUS PHARMA d. o. o. Fra Anđela Zvizdovića broj 1, 71 000 SarajevoFresenius Kabi Deutschland GmbH, 61346 Bad Homburg, NjemačkaActive
2515Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-3795/23-OP30.1.202430.1.2029hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)sadrži natrij alginat i hijaluronsku kiselinu koji u kombinaciji doprinose redukciji simptoma gastroezofagealnog refluksaGastroPIU vrećice, kutija sa 20 vrećica (20 vrećica-300 mi),kesicaUnifarm d.o.o., Bistarac, Novo naselje bb, 75300 LukavacFarmaflor S.r.l., Via Donatori di Sangue 9-12026 Piasco (CN), ItalijaActive
2514Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-7289/23-DP30.1.202431.10.2028hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)Dodatak prehraniRhinozyn pastile, 16 pastilapastilaUnifarm d. o.o Lukavac Bistrac Novo naselje bb, LukavacActive
2513Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-2205/23-DP4.1.20244.1.2029dijetalna hrana za posebne medicinske potrebehrana za posebne medicinske namjene, za nadoknadu izgubljene tečnosti i lij ečenje dehidrataclje uzrokovane dijarejom, praćeno groznicom ili ne Također je namijenjen kod povraćanja , kod pacijenata koji ne mogu da se podvrgnu parenteralnoj rehidracijildraPed 60, kutija sa 10 vrećica (10 vrećica po 2,4 gr)kesicaUnifarm d.o.o., Bistarac, Novo naselje bb, 75300 Lukavacza Pediatrica Specialist Srl - Via A. Nlcolodi 28/A 57121 Livorno, ltallja, proizvodi i pakuje: Biofarma Sr!, adresa: Via Castelllere, 2, Mereto di Tomba (UD), ItalijaActive
2512Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-0753/23-DP11.12.202411.12.2029hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)pomoć kod upalnih stanjaAmitamin Boswellia Serrata, 120 kapsulakapsulaApomedical d.o.o., Vreoce 33, Sarajevo, 71210 llidžaActive Bio Life Science GmbH, Lilienthalstraf1e 6, 12529 Schćinefeld, NjemačkaActive
2511Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-0752/23-DP11.12.202411.12.2029dijetalna hrana za posebne medicinske potrebehrana za posebne medicinske namjene, namijenjena za dijetetsku regulaciju blage hipertenzije i arterosklerozeAmitamin Argiton Cardio, 120 kapsulakapsulaApomedical d.o.o., Vreoce 33, Sarajevo, 71210 llidžaActive Bio Life Science GmbH, Ullenthals.h~e 6, 12529 Schonefeld, NjemačkaActive
2510Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-4998/23-DP30.1.202430.1.2029hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)za ublažavanje nervne napetosti, uznemirenosti i kod nesaniceNBL Alora film tablete 100 mg, 20 i 50 filmtabletaNOBEL LIJEK" d.o.o. Sarajevo, Hasiba Brankovlća 9, SarajevolNOBEL ILA<;: SANAYII VE TICARET A.$. Omraniye 34768 lstanbul T0rkiyeActive
2509Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-7 459/23-DP19.1.202419.1.2029hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)poboljšava funkciju urlnarnog traktaRupedir prašak, 20 vrećicakesicaALVEAD PHARM d.o.o., Sarajevo, Tešanjska br.24a Sarajevo,FMC Srl ltaly - Via Asl Consortlle KM 0+200 - 03013 Ferentino (FR) (distributer: SHEDIR PHARMA Sri - ltaly - Via Sagnulo, 95 - 80063 Piano di Sorrento (NA) , Italija}Active
2508Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-7617/23-DP23.1.202423.1.2029hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)za jačanje prirodne odbrane organizmaMatična mliječ 1000 mg King&Queen, ampule, 10 pojedinačnih doza po 10ampulaMEDIMPEX d.o.o. Sarajevo, lgmanska broj 38, 71320 Vogošća,Martinez Nieto, S.A. Avenida del Carbono, 44 Parcela 96, Poligono lndustrial Los Comachos Sur 30369 Los Camachos, Cartagena, ŠpanjolskaActive
2507Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-7615/23-DP19.1.202419.1.2029hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)za jačanje prirodne odbrane organizmaIVlatična mliječ 2000 mg King&Queen, ampule, 10 pojedinačnih doza po 10 mi,ampulaMEDIMPEX d.o.o. Sarajevo, lgmanska broj 38, 71320 Vogošća,Martinez Nieto, S.A. Avenida del Carbono , 44 Parcela 96, P0ligono lndustrial Los Comachos Sur 30369 Los Camachos, Cartagena, ŠpanjolskaActive
2506Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-7616/23-DP23.1.202423.1.2029hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)za jaćanje prirodne odbrane organizma kod djeceMatična mliječ 500 mg Prince&Princess, ampule, 10 pojedinačnih doza po 10 miampulaMEDIMPEX d.o.o. Sarajevo, lgmanska broj 38, 71320 Vogošća,Martlnez Nieto, S.A. Avenida del Carbono, 44 Parcela 96, Pollgono lndustrial Los Comachos Sur 30369 Los Camachos, Cartagena, ŠpanjolskaActive
2505Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-4652/23-DP8.1.20248.1.2029hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)za poboljšanje probave i jačanje odbrambenog sistemaAloe vera sok sa fermentiranom papajom, boca 500 m1sokMEDIMPEX d.o.o. Sarajevo, lgmanska broj 38, 71320 Vogošća,ESI s.p.a., Via delle lndustrie 1, 17012 Albissola Marina (SV) ltaliaActive
2504Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-4653/23-DP12.1.202412.1.2029hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)spriječava nastanak celulita i podstiče mikrocirkulacijuAloe vera sok sa mediteranskom maslinom, boca 500 misokMEDIMPEX d.o.o. Sarajevo, lgmanska broj 38, 71320 Vogošća,ESI s.p.a., Via delle lndustrie 1, 17012 Albissola Marina (SV) ltaliaActive
2503Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-4651 /23-DP8.1.20248.1.2029hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)za fiziološku regulaciju holesterola i trigliceridaNormolip 5 Forte, 60 tabletatabletaMEDIMPEX d.o.o. Sarajevo, lgmanska broj 38, 71320 Vogošća,ESI s.p.a., Via delle lndustrie 1, 17012 Albissola Marina (SV) ltaliaActive
2502Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-1079/23-0P26.1.202426.1.2029hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)pomaže pri održavanju zdravih kostiju i zuba kod odraslih osobaBiolectra Kalcij D3 šumeće tablete a 40šumeća tabletaPassive
2501Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-1769/23-DP16.1.202416.1.2029hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)dodatak prehrani na bazi esencijalnig ulja origana, karanfilića, li3vande i bora, koji sinergističkim djelovanjem povećavaju odbranu organizma i ublažavaju simptome (začepljenje nosa, upaljeno grlo, kašalj, groz11ica, bolovi u mišićima, opća slabost, glavobolja, drhtavica ... ) povezane sa respiratornim bolestima tokom zimske sezone. Istovremeno, potpomažu efekat analgetika i antipiretika koji se koriste u terapiji liječenja gripa ili prehladeAdvancis lmmune SOS Rapid kapsule a 10kapsulaOktal Pharma d.o.o. Sarajevo, Pijačna 14A SarajevoFarmodietica, S.A , Centra Empresarial penedo Park, Estrada Octavio Pato, Armazem F2-Bloco A 2785-726 S. Domingos de Rena, PortugalActive
2500Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-0687/23-DP14.12.202314.12.2028hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)za jačanje imunološkog sustavaGamu Gamu a 100 kapsulakapsulaFARMIS d.o.o. Sarajevo, lgmanska bb, Vogošća,Alphacaps GmbH, Ostring 10, 32832 Augllstdorf, Njema čka za Pharrnavital GmbH, Sairne Gene Ring 14, D-53121 Bonn, Njemačka .Active
2499Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-0686/23-DP14.12.202314.12.2028hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)potpomaže mušku vi talnostSexy Forte Vita! a 60 kapsulakapsulaFARMIS d.o.o. Sarajevo, lgmanska bb, Vogošća,Alphacaps GmbH, Ostring 10, 32832 Augustdorf, Njemačka za Pharmavital GmbH, Saime Gene Ring 14, D-53121 Bonn, NjemačkaActive
2498Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-2464/23-DP19.1.202419.1.2029hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)doprinosi izdržljivosti tijekom tren inga, održava ravnotežu elektrolita, doprinosi zaštiti stanica od oksidativnog stresaSportness izotonični napitak crvena narandža, 750 grnapitakdm dragerie markt d.o.o. Sarajevo, Lužansko polje broj 40b, Sarajevo, 7121 O llidžadm- drogerie markt GmbH + Co.KG, Am dm-Platz 1, 76 227 Karlsruhe, Njemačka.Active
2497Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-1518/23-DP19.1.202419.1.2029hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)doprinosi održavanju izdržljivosti tijekom produženog vježbanja, te pojačavaju apsorpciju vode tijekom tjelovježbeSportness izotonični napitak s limunom i grejpfrutom, sa sladilima i šećerom, 750 minapitakdm dragerie markt d.o.o. Sarajevo, Lužansko polje broj 40b, Sarajevo, 7121 O llidžadm- drogerie markt GmbH + Co.KG, Am dm-Platz 1, 76 227 Karlsruhe, Njemačka .Active
2496Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-1508/23-DP19.1.202419.1.2029hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)dodatak prehrani sa 1 O vitamina za podizanje odbrambenih sposobnostf organizmaMivolis komprimirani bomboni s grožđanim šećerom, šumsko voće, papir/folija/omot, 44 grbombonadm drogerie markt d.o.o. Sarajevo, Lužansko polje broj 40b, Sarajevo, 71210 llidžadm- drogerie markt GmbH + Co.KG, Am dm-Platz 1, 76 227 Karlsruhe, Njemačka.Active
2495Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-14 73/23-DP19.1.202419.1.2029hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)za normalno funkcioniranje nervnog sistema ! metabolizam stvaranja energijeMagnezijum 375 plus 86, 30 i 100 kapsulakapsulaEvropa Lijek Pharma d.o.o., Vlakovo 252, Sarajevoza lnpharm Co. d.o.o., Batajnički drum 17 deo, broj 5, 11080 Beograd, Zemun, Republika Srbija, proizvod! i pakuje: Mint Pharm d.o.o., Novosadski put 15/2, 21400 Bačka Palanka, Republika SrbijaActive
2494Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-4981/22-DP16.1.202416.1.2029hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)dodatak prehrani sa palmitoiletanolamidom i vitaminima 8 grupe (81, 86 i B12). Tiamin, vitamin 86 i B12 doprinose normalnom funkclonisanju nervnog sistema. Vitamin 86 i 812 doprinose normalnoj psihološkoj funkciji I smanjenju umora i iscrpljenosti. Vitamin B6 doprinosi normalnoj funkciji imunog sistema,lnnopea, 15 kesicakesicaFARMALOGIST ALLBIX" d.o.o. Bijeljina, Poslovna jedinica Sarajevo, Fra Anđela Zvizdovića 1, Sarajevoza INNventa Pharm d.o.o. šumatovačka 36, 11000 Beograd, Republika Srbija, proizvodi Mini Pharm d.o.o., Novosadski put 15/2, 21400 Palanka, Republika SrbijaActive
2493Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-7777-5/21-DP26.1.202426.1.2029hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)za tretman simptoma koji se javljaju u menopauziLuprinn, 30 kapsulakapsulaFARMALOGIST ALLBIX" d.o.o. Bijeljina, Poslovna jedinica Sarajevo, Fra Anđela Zvizdovića 1, Sarajevoza INNventa Pharm d.o.o. šumatovačka 36, 11000 Beograd, Republika Srbija, proizvodi Elephant Co d.o.o., Pančevački put 42-44, 11000 Beograd, Republika SrbijaActive
2492Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-7958/21-DP12.1.202412.1.2029hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)dodatak prehrani koji sadrži č i st ekstrakt polenovog praha raži. Proizvod je nahlijenjen osobama iznad 18 godina. Proizvod je namijenjen za muškarce, za očuvanje zt:iravlja prostateGraminn kapsule a 30kapsulaFARMALOGIST ALLBIX" d.o.o. Bijeljina, Poslovna jedinica Sarajevo, Fra Anđela Zvizdovića 1, SarajevoErgoPharma d.o.o., Gaji 1, Trnovlje pri Celju, 3000 Celje, SlovenijaActive
2491Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-7777-3/21-DP23.1.202423.1.2029dijetalna hrana za posebne medicinske potrebehrana za posebne medicinske namjene na bazi zelenog čaja, korisnih bakterija Lactobacillus Rhamnosus i vitamina O, za potrebe ishrane osoba sa oslabljenim imunitetom, kod virusnih infekcija, blagih i umjerenih simptoma gripalmunitinn MR tablete a 10tabletaFARMALOGIST ALLBIX" d.o.o. Bijeljina, Poslovna jedinica Sarajevo, Fra Anđela Zvizdovića 1, Sarajevoza INNventa Pharm d.o.o. Šumatovačka 36 , 11000 Beograd, Republika Srbija, proizvodi Nutrilinea S.r.l., Via Gran Bretagna, 1-Gallarate (VA), Italija a pakuje Elephant Co. d.o.o., Pančevački put 42-44, 11000 Beograd , Republika SrbijaActive
2490Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-7958-3/21-DP8.1.20248.1.2029hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)dodatak prehrani koji sadrži L-arginin, L-karnitln, L-ornitln, Lcitrulin, vitamin E, koenzim Q10 i cink koji doprinosi normalnom fertilitetu i reprodukciji. Cink doprinosi održavanju normalnog nivoa testosterona u krvi. Vitamin E doprinosi zaštiti ćelija od oksidativnog stresaSperginn Q10 tablete a 16tabletaFARMALOGIST ALLBIX" d.o.o. Bijeljina, Poslovna jedinica Sarajevo, Fra Anđela Zvizdovića 1, SarajevoIDI lnteg ratori Dietetici ltaliani S.r.l., Via G. Mameli, 12, 95020 Aci Bonaccorsi (CT)Active
2489Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-7958-2/21-DP3.1.20243.1.2029hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)doda.lak prehrani koji sadrži L-arginin, L-karnitin, Lornitin, L-citrulin, vitamin E, koenzim Q10 I cink koji doprinosi normalnom fertilitetu i reprodukciji. Cink doprinosi održavanju normalnog nivoa testosterona u krvi. Vitamin E doprinosi zaštiti će l ija od oksidativnog stresaSperginn Forte prašak, 12 vrećicakesicaFARMALOGIST ALLBIX" d.o.o. Bijeljina, Poslovna jedinica Sarajevo, Fra Anđela Zvizdovića 1, SarajevoIDI lntegratori Dietetici ltaliani S.r.l., Via G. Mameli, 12, 95020 Aci Bonaccorsi (CT)Active
2488Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-7777-8/21-DP30.1.202430.1.2029hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)dodatak prehrani na bazi suhog ekstrakta kore primorskog bora koji sadrži standardizovani sastav procijanidina, bioflavonolda, katehina i organskih kiselina. Ima izraženo anlioksidativno dejstvo i povoljno djeluje na kardiovaskularne funkcijeOligopinn kapsule, 30 kapsulakapsulaFARMALOGIST ALLBIX" d.o.o. Bijeljina, Poslovna jedinica Sarajevo, Fra Anđela Zvizdovića 1, Sarajevoza INNventa Pharm d.o.o. šumatovačka 36, 11000 Beograd, Republika Srbija, proizvodi Elephant Co d.o.o., Pančevački put 42-44, 11000 Beograd, Republika SrbijaActive
2487Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-7777-2/21-DP19.1.202419.1.2029hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)dodatak prehrani na bazi vitamina C i cinka. Vitamin C i cink doprinose normalnoj funkciji imunog sistema i zaštiti će lija od oksidatlvnog stresa. Vitamin C t akođe doprinosi smanjenju umora i iscrpljenostilmunitinn C + Zn tablete, a 10tabletaFARMALOGIST ALLBIX" d.o.o. Bijeljina, Poslovna jedinica Sarajevo, Fra Anđela Zvizdovića 1, Sarajevoza INNventa Pharm d.o.o. šuma tovačka 36, 11 000 Beograd, Republika Srbija, proizvodi Elephant Co d.o.o., Pančevački put 42-44, 11000 Beograd, Republika SrbijaActive
2486Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-1990/23-DP12.1.202412.1.2029hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)doprinosi normalnoj probavi i funkciji digestivnog trakta,Digestin enzimi sa sladilima a 30 tabletatabletaATACO d.o.o. Mostar, Kralja Tomislava br.L4, MostarFIDIFARM d.o.o. Obrtnička 37, Rakitje, 10437 Bestovje, Republika Hrvatska (ugovorni proizvođač: Gap S.A., Agissilaou str. 46, 17341 Agios Dimitrios Attica,Active
2485Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-1786/23-DP16.1.202416.1.2029hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)tekuć i dodatak prehrani sa željezom. Željezo doprinosi normalnom stvaranju crvenih kNnlh stanica I hemoglobina, te smanjenju umora i iscrpljenostiFerohel otopina a 180 miotopinaATACO d.o.o. Mostar, Kralja Tomislava br.L4, MostarFIDIFARM d . o . o ., Obrtnička 37, Rakitje, 10 437 Bestovje, HrvatskaActive
2484Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-3746/23-DP26.12.202426.12.2029hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)namijenjen kao potpora tretmanu alkohoinog hepatitisa, masne jetre, ciroze jetre, virusni l1epatitis, poboljšanje toka žući, te protiv trovanja jetre tvarima raz lič itog organskog porijeklaMilk Thistle 200 mg, 60 tabletatabletaNATURAL LINE" d.o.o. Sarajevo, Tvornička br. 3, Sarajevo, llidžaBiota Bltkisell llac ve Kozmetik Lab A.S., Emek Mahallesi Sivat Yoiu Caddesi No. 9, 34785 Sancaktepe, lstambul, TurskaActive
2483Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-2426/23-DP8.1.20248.1.2029hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)za ublažavanje kašljaMedifit protiv kašlja a 150 minapitakPharmamed d.o.o. Travnik, Dolac na Lašvi bb, TravnikPharmamed d.o.o. Travnik, Dolac na Lašvi bb, TravnikActive
2482Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-1960/23-DP26.1.202426.1.2029hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)za j ačanje i otpornost organizmaMedifit kapi s propolisom a 20 mikapiPharmamed d.o.o. Travnik, Dolac na Lašvi bb, TravnikPharmamed d.o.o. Travnik, Dolac na Lašvi bb, TravnikActive
2481Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-1959/23-DP23.1.202423.1.2029hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)doprinosi oporavku zglobnih strukturaKondrovit complex kapsule a 45kapsulaPharmamed d.o.o. Travnik, Dolac na Lašvi bb, TravnikPharmamed d.o.o. Travnik, Dolac na Lašvi bb, TravnikActive
2480Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-1632/23-DP23.1.202423.1.2029hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)za poboljšanje pokretljivosti zgloba i ublažavanje tegoba kod osteoartritisa koljenaGlukozamin sulfat 1500 CRYSTAL a 20 vrećicakesicaPharmamed d.o.o. Travnik, Dolac na Lašvi bb, TravnikPharmamed d.o.o. Travnik, Dolac na Lašvi bb, TravnikActive
2479Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-2748/23-DP16.1.202416.1.2029formule za dojenčad i formule nakon dojenjahrana za posebne prehrambene potrebe, prelazne mlijeko za prehranu male djece starije od 12 mjeseci, u fazi prela.ska sa majčinog mlijeka ili standardne mliječne formule na obično kravlje mlijeko, kao dio uravnotežene mješovlte prehraneModilac Doucea Croissance 3, 800 grprahHercegovinalijek d.o.o. Mostar, Muje Pašića 4, 88000 Mostarza S0dilac, 68 rue de Villiers, 92532 Levallois Perret, Francuska, proizvodi: Cooperative lsigny Sante-Mere, 2 rue du Docteur Boutrois 14230, lsigny-sur-Mer, Francuska; Fr-14-342-001 CEActive
2478Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-4805/23-DP5.2.20245.2.2029hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)dodatak prehrani koji sadrži mješavinu hranjivih tvari za održavanje normalne kose i noktijuWellosophy Skin, Hair & Nail Nutricomplex, 60 tabletatabletaOriflame kozmetika BH d.o.o. Sarajevo, Milana Preloga 12, 71000 SarajevoWellosophy Skin, Hair & Nail Nutricomplex, 60 tabletaActive
2477Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-4806/23-DP12.2.202412.2.2029hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)multivitamini i minerali za djecu u obliku tableta za žvakanje s 13 vitamina i 9 minerala za podršku unosu mikronutrijenata kodWellosophy Multivitamin & Mineral Kids, 30 tableta za žvakanjetableta za žvakanjeOriflame kozmetika BH d.o.o. Sarajevo, Milana Preloga 12, 71000 SarajevoThompson & Capper Ud. Hardwick Road, Astmoor, Runcorn, Cheshire, WA7 1 PH, Velika Britanija za Oriflame kozmetika .BiH d.o.o. Sarajevo, Bosna i HercegovinaActive
2476Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-1261/23-DP4.12.20234.12.2028hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)preporučuje se kod povećanih potreba organizma za željezomFeral HA, 30 kapsulakapsulaHA COMPANY d.o.o., Stupska bb Lamela C3, llidža, SarajevoZa HA Company d.o.o., proizvodi: Cydonia d.o.o., Lipa 73, 75320 Gračanlca, Bosna i Hercegovina.Active
2475Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-1264/23-OP7.12.20237.12.2028hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)doprinosi normalnoj funkciji kostiju i nervnog sistema mišica ,Magnezij 500 +B12+D3 HA 30 kapsulakapsulaHA COMPANY d.o.o., StupslZa HA Company d.o.o., proizvodi: Cydonia d.o.o., Lipa 73, 75320 Gračanlca , Bosna i HercegovinaActive
2474Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-1519/23-DP19.1.202419.1.2029hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)dodatak prehrani sa vitaminima i mineralimaMivolis A-Z complete depot tablete, a 100tabletadm drogerie markt d.o.o. Sarajevo, Lužansko polje broj 40b, Sarajevo, 71210 llidžadm- drogerie markt GmbH + Co.KG, Am dm-Platz 1, 76 227 Karlsruhe, Njemačka .Active
2473Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-6879/23-DP5.2.202426.9.2027hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)Dodatak prehraniOligovit 03 + OHA omega baby, 30 twist-off kapsulakapsulaP.T.D. MGM FARM d.o.o. Kakanj, 311 Lahke brigade bb, 72240 KakanjActive
2472Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-6881/23-DP12.2.202431.3.2025hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)Dodatak prehraniOligovit Zn + vitamin C, 30 kapsulakapsulaP.T.D. MGM FARM d.o.o. Kakanj, 311 Lahke brigade bb, 72240 KakanjActive
2471Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-7246/23-DP28.2.202428.2.2029hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)dodatni izvor magnezija, vitamina 81 , B6, K2 i 03, namijenjen sportašima I osobama koje se osjećaju umorno I iserpljenoOligovit Mg Direct, prašak a 14 kesicakesicaP.T.D. MGM FARM d.o.o. Kakanj, 311 Lahke brigade bb, 72240 KakanjGalenika a.d. UI. Batajnički drum bb, 11080 Beograd, Republika Srbija.Active
2470Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-7175/23-DP16.2.20245.10.2027hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)Dodatak prehraniOligovit lmmuno kapsule, 30 kapsulakapsulaP.T.D. MGM FARM d.o.o. Kakanj, 311 Lahke brigade bb, 72240 KakanjActive
2469Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-6880/23-DP21.2.202428.12.2026hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)Dodatak prehraniOligovit D3 2000 IJ, 30 mekih želatinoznih kapsulakapsulaP.T.D. MGM FARM d.o.o. Kakanj, 311 Lahke brigade bb, 72240 Kakanjza Galenika a.d. UI. Batajnički drum bb, 11000 Beograd, Republika Srbija, proizvodi: Curtis Health Caps Sp.z.o.o. Wysogotowo, ul. Batorowska 52, 62-081 Przezmierowo, PoljskaActive
2468Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-7426/23-OP21.2.202421.2.2029hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)za normalan rast kostiju i zuba, te održavanju normalnog vida, kod dojenčadi i djeceBabytol D3 + DHA Omega tor youl, kapsule, 30 twist-off kapsulakapsulaHercegovinalijek d.o.o. Mostar, Muje Pašića 4, 88000 Mostarza 4U Pharma GmbH, Poslstrasse 3, CH-9100 Herisau, Švicarska, proizvodi: Oleofarm Sp. z.o,o. ul. Mokronoska 8, PU52-407 Wroclaw, PoljskaActive
2467Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-7425/23-DP16.2.202416.2.2029hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)za održavanje normalnog vida, kod dojen čadi i djeceBabytol DHA Omega for you!, kapsule, 30 twist-off kapsulakapsulaHercegovinalijek d.o.o. Mostar, Muje Pašića 4, 88000 Mostarza 4U Pharma GmbH, Poststrasse 3, CH-9100 Herisau, Švicarska, proizvodi: Oleofarm Sp. z.o.o. ul. Mokronoska 8, PL/52-407 Wroclaw, PoljskaActive
2466Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-2865/23-DP28.2.202428.2.2029hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)za očuvanje i jačanje imunološkog sustava kod djeceBABYVIT, multivitaminske kapi, a 25 mikapiTUZLA-FARM d.o.o. Rudarska br. 71. TuzlaHealthAid Ud, HealthAid House, Marlborough HIII, Harrow, Middlesex, HA 1 1 UD Velika Britanija.Active
2465Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-7124/23-DP28.2.202428.2.2029hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)za zdrave kostiD3 SPRA Y 400 i.j. (1 Oμg) oralni sprej, 1O mioralni sprejBOSNALIJEK d.d. Sarajevo, Jukićeva 53, 71000 SarajevoBOSNALIJEK d.d. Sarajevo, Ju kićeva 53, 71000 Sarajevo, u suradnji sa Pharmalink S.L., Avinguda Universitat Autonoma, 13 Cerdanyola del Valles, Barselona, ŠpanijaActive
2464Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-6799/23-DP16.2.202416.2.2029hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)pomaže kod glavobolje, umora, straha I nervoze. Omogućava miran san bez stvaranja navikeKapi za smirenje i miran san, 50 mi,kapiJU "Apoteke Sarajevo'', Kranjčevićeva 29, 71000 Sarajevo, Bosna i HercegovinaJU "Apoteke Sarajevo" Galenskj laboratorij „Galas", dr.Mustafe Plntola 1, llidža, SarajevoActive
2463Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-0509/24-DP28.2.202428.2.2029hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)dodatak prehrani na bazi glukozamina, hondroif:ina, vitamina C i patentiranog sastojka Mobilee®, koji je bogat hijaluronskom kiselinc1m, kolagenom I polisaharidima. Vitamin C doprinosi normalnom stvaranju kolagena za normalnu funkciju hrskavice i kostiju. Acti-Joint® je registrovani zaštitni znak od strane Bioiberica ,S.A.UOnaceron forte 90 kapsulakapsulaUnifarm d. o.o Lukavac Bistrac Novo naselje bb, LukavacElephant Co d.o.o., Pančevački put 42-44, Beograd, SrbijaActive
2462Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-6798/23-DP5.2.20245.2.2029hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)Ehinacea doprinosi normalnoj funkciji imunološkog sustava te pomaže u održavanju normalne funkcije gornjih dišnih putova. Vitamini C, O i cink doprinose normalnoj funkciji Imunološkog sustava. Vitamin 83 doprinosi održavanju normalnih sluznica. Vitamin C, cink i selen doprinose zaštiti stanica od oksidativnog stresaPlivit Imuno Booster, kapsule a 14kapsulaPLIVA d.o.o. Sarajevo, Trg heroja br. 10, SarajevoBioextra Co Ud H-3000 Hatvan, Lorinci ut 20-22, MađarskaActive
2461Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-3552/22-DP19.1.202419.1.2029hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)doprinosi normalnoj funkciji imunog sistema i zaštiti ćelija od oksidativnog stresaALAG00 SOD tablete a 20tabletaGOODWILL PHARMA" d.o.o. Bijeljina, Stefana Dečanskog 258 Bijeljina, Poslovna jedinica Sarajevo, Fra Anđela Zvizdovića 1, Sarajevoza Alfasigma S.p.A. Via Ragazzi del 99, n5 - 40133 Bologna (BO), Italija, proizvodi: Sigmar ltal la S.p.A. Via Sombreno, 11-24011 Alme (BG), ItalijaActive
2460Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-3553/22-DP8.1.20244.1.2029hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)doprinosi stvaranju kolagena neophodnog za normalnu funkciju kostiju i zglobne hrskaviceCartinorm + BIOcollagen, prašak za oralni rastvor sa okusom pomorandže, limuna i ananasa a 20 kesicakesicaGOODWILL PHARMA" d.o.o. Bijeljina, Stefana Dečanskog 258 Bijeljina, Poslovna jedinica Sarajevo, Fra Anđela Zvizdovića 1, SarajevoGoodwill Pharma d.o.o. , Segedinskl put 80, 24000 Subotica, Republika SrbijaActive
2459Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-4477/22-DP4.1.20244.1.2029dijetalna hrana za posebne medicinske potrebehrana za posebne medicinske namjene, doprinosi normalnoj funkciji imunog sistema, smanjuje umor i iscrpljenostFortacell lmmuno prašak 30 kesica po 15 grkesicaGOODWILL PHARMA" d.o.o. Bijeljina, Stefana Dečanskog 258 Bijeljina, Poslovna jedinica Sarajevo, Fra Anđela Zvizdovića 1, SarajevoGoodwill Pharma d.o.o. , Segedinskl put 80, 24000 Subotica, Republika SrbijaActive
2458Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-4477-1/22-DP4.1.20244.1.2029hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)doprinosi normalnoj funkciji imunog sistema, smanjuje umor i iscrpljenost, štiti ćelije od oksldativnog stresaAstax + 3 Direct prašak, 20 kesica po 3 grkesicaGOODWILL PHARMA" d.o.o. Bijeljina, Stefana Dečanskog 258 Bijeljina, Poslovna jedinica Sarajevo, Fra Anđela Zvizdovića 1, SarajevoGoodwill Pharma d.o.o. , Segedinskl put 80, 24000 Subotica, Republika SrbijaActive
2457Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-3444/23-DP28.2.202428.2.2029hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)za održavanje ravnoteže elektrolita i normalan krvni tlakNatura! Wealth Kalij Magnezij + C šumeće tablete a 10šumeća tabletaM&D Company d.o.o. Čitluk, Rudarska bb, Čitluk,Kr0ger GmbH & Co.KG, Senefelderstrasse 44, 51469 Bergisch Gladbach, Njemačka.Active
2456Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-3438/23-DP12.2.202412.2.2029hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)za zdravlje m išića, srca I živčanog sustavaNatura! Wealth Magnezij 250 mg, a 100 tabletatabletaM&D Company d.o.o. Čitluk, Rudarska bb, Čitluk,Natura! Wealth, Bohemia, NY 11716, SADActive
2455Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-3436/23-DP5.2.20245.2.2029hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)za zaštitu kostijuNatura! Wealth Kalcij citrat 600 mg + b 400 i.j. a 20 šumećih tabletašumeća tabletaM&D Company d.o.o. Čitluk, Rudarska bb, Čitluk,Kr0ger GmbH & Co.KG, Senefelderstrasse 44, 51469 Bergisch Gladbach, Njemačka.Active
2454Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-3443/23-DP21.2.202421.2.2029hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)za nadopunu dnevnih potreba vitamina,Natural Wealth ABC Plus a 20 šumećih tabletašumeća tabletaM&D Company d.o.o. Čitluk, Rudarska bb, Čitluk,Kr0ger GmbH & Co.KG, Senefelderstrasse 44, 51469 Bergisch Gladbach, Njemačka.Active
2453Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-3440/23-DP16.2.202416.2.2029hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)doprinosi normalnom metabolizmu stvaranja energije, te smanjenju umora i Iscrpljenosti, kao i normalnoj funkciji imunološkog sustavaNatura! Wealth B kompleks direktna energija a 20 vrećicakesicaM&D Company d.o.o. Čitluk, Rudarska bb, Čitluk,C.Hedenkamp GmbH & Co. KG, Schierbusch 1, 33161 Hovelhof, NjemačkaActive
2452Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-0368/24-DP12.2.20246.9.2027hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)Dodatak prehraniCystostop, granule za oralnu upotrebu 12 vrećicakesicaOktal Pharma d.o.o. Sarajevo, Pijačna 14A Sarajevo,,Hermes Arzneimittel GmbH, Georg Kalb Stra~e 5-8, 82049 Pullach i. lsartal, Njemačka."Active
2451Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-4789/23-DP21.2.202421.2.2029hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)dodatak prehrani sa važnim mikronutrijentlma za žene koje prolaze menopauzuOrthomol Femin kapsule a 30kapsulaPHARMA-MAAC d.o.o Sarajevo Bačići br. 7Orthomol pharmazeutische Vertriebs GmbH, Herzogstrasse 30, 40764 - Langenfeld, NjemačkaActive
2450Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-2542/22-DP12.4.202312.4.2028hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)za jačanje Imuniteta, kod blage anksioznosti, poremećaja sna, grčeva u mišićima, psiho-emocionalnog i fizič kog naporaMagneton 30 kapsulakapsulaMimes d.o.o., Tešanjska br. 24, Sarajevo,UE "Minskintercaps", lnženjernaja str. 26, 220075 Minsk, Republika BjelorusijaActive
2449Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-2542-1/22-DP12.4.202312.4.2028hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)kao dodatni izvor vitamina A i D,Riblje ulje vitarninizirano 50 kapsula,kapsulaMimes d.o.o., Tešanjska br. 24, Sarajevo,UE "Minskintercaps", lnženjernaja str. 26, 220075 Minsk, Republika BjelorusijaActive
2448Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-2640/23-DP4.1.20244.1.2029hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)za zdravu i hidriranu kožu, kosu, nokte i zgloboveBaltic 30 Crystal Hyaluron oralne kapi 10 mg/mi, 50 mioralne kapiMonetize Ad d.o.o., Sarajevo, Hadžiabdinlca bb SarajevoCosmetic Georgios Tsatsos, 56 loannou Meta.x Street, 19441 Koropi, Attica , Greece, EUActive
2447Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-1627/23-DP11.3.202311.3.2028hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)za zaštitu stanica od oksidativnih i staničnih oštećenjaSOLGAR Curcumin, a 30 kapsulakapsulaSALVUS BH d.o.o., Tešanjska broj 24a SarajevoSOLGAR VITAMIN ANO HERB, LEONIA N.J. SAD za SOLGAR VITAMIN AND HERB (U.K.) HERTS HP23 5PTActive
2446Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-1628/23-DP11.3.202311.3.2028hrana namijenjena za upotrebu u energetski-ograničenim dijetama za smanjenje tjelesne težinekod povećanih potreba za vitaminom B12SOLGAR Vitamin 812 100mcg tablete, 100 komadatabletaSALVUS BH d.o.o., Tešanjska broj 24a SarajevoSOLGAR VITAMIN ANO HERB, LEONIA N.J. SAD za SOLGAR VITAMIN AND HERB (U.K.) HERTS HP23 5PTActive
2445Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-1630/23-DP11.7.202411.7.2029hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)za normalnu funkciju imunološkog sustava, smanjenje umora i iscrpljenostiSOLGAR Vitamin C 500, tablete za žvakanje, 90 komadatableta za žvakanjeSALVUS BH d.o.o., Tešanjska broj 24a SarajevoSOLGAR VITAMIN ANO HERB, LEONIA N.J. SAD za SOLGAR VITAMIN AND HERB (U.K.) HERTS HP23 5PTActive
2444Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-1629/23-DP11.7.202311.7.2029hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)doprinosi normalnom metabolizmu makronutrijenata i održavanju normalnog nivoa glukoze u krviSOLGAR Krom pikolinat 1 00mcg, 90 tabletatabletaSALVUS BH d.o.o., Tešanjska broj 24a SarajevoSOLGAR VITAMIN AND HERB, LEONIA N.J.,SAD. za SOLGAR VITAMIN AND HERB (U.K.) HERTS HP23 5PTActive
2443Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-3039/23-DP29.3.202429.3.2029hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)za održavanje imunoloških funkcija organizmaOrtho HA lmmun a 30 vrećicakesicaHA COMPANY d.o.o., Stupska bb Lamela C3, llidža, SarajevoBION Corporation Ud. 167-169 Great'Portland Street, London, England, W1W 5PF.Active
2442Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-6892/23-DP5.3.20245.3.2029hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)pridonosi ublažavanju hemoroidalnih tegoba,Active kapsule, 15 kapsulakapsulaObscale d.o.o. Srebrenik, Ćehaje bb, SrebrenikObscale d.o.o. Srebrenik, Ćehaje bb, Srebrenik, BiHActive
2441Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-6893/23-DP5.3.20245.3.2029hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)pomaže održavanju zdravlja prostateProstate Pure kapsule, 15 kapsulakapsulaObscale d.o.o. Srebrenik, Ćehaje bb, SrebrenikObscale d.o.o. Srebrenik, Ćehaje bb, Srebrenik, BiHActive
2440Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-6895/23-DP15.3.202415.3.2029hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)doprinosi održavanju normalnog nivoa šećera u krviActive kapsule, 15 kapsulakapsulaObscale d.o.o. Srebrenik, Ćehaje bb, SrebrenikObscale d.o.o. Srebrenik, Ćehaje bb, Srebrenik, BiHActive
2439Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-6896/23-DP20.3.202420.3.2029hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)doprinosi normalnoj funkciji muškog reproduktivnog sistema i povećanju libidaMax kapsule, 15 kapsulakapsulaObscale d.o.o. Srebrenik, Ćehaje bb, SrebrenikObscale d.o.o. Srebrenik, Ćehaje bb, Srebrenik, BiHActive
2438Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-6894/23-DP11.3.202411.3.2029hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)pomaže održavanju normalnog krvnog tlaka, zaštiti srca i krvnih žilaActive kapsule, 15 kapsulakapsulaObscale d.o.o. Srebrenik, Ćehaje bb, SrebrenikObscale d.o.o. Srebrenik, Ćehaje bb, Srebrenik, BiHActive
2437Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-6897/23-DP25.3.202425.3.2029hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)doprinosi regulaciji tjelesne težineBegin kapsule, 15 kapsulakapsulaObscale d.o.o. Srebrenik, Ćehaje bb, SrebrenikObscale d.o.o. Srebrenik, Ćehaje bb, Srebrenik, BiHActive
2436Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-0261/24-DP5.2.20245.2.2029hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)kao dopuna inozitola koji doprinosi regulaciji Inzulinske rezistencije i hiperinzulinemije, povoljno djeluje kod policističnlh jajnika, pomaže regulaciji tjelesne težine i smanjenju kolesterola, pomaže pravilnom funkcioniranju nervnog sistemaMyo-inozitol kapsule a 60 kapsulakapsulaHerba d.o.o. ul. Generala lzeta Nanića bb, 77200 Cazin,ZeinPharma Germany GmbH, lndustriestrasse 29, 64569 Nauheim, NjemačkaActive
2435Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-0262/24-DP12.2.202412.2.2029hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)dopuna vitamina C, doprinosi jačanju imunitetaVitamin C kapsule 1000 mg a 90 kapsulakapsulaHerba d.o.o. ul. Generala lzeta Nanića bb, 77200 Cazin,ZeinPharma Germany GmbH, lndustriestrasse 29, 64569 Nauheim, NjemačkaActive
2434Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-0263/24-DP16.2.202416.2.2029hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)melatonin, ekstrakt pasiflore i matičnjaka za ljepši sanMelatonin sprej 1 mg, a 25 misprejHerba d.o.o. ul. Generala lzeta Nanića bb, 77200 Cazin,ZeinPharma Germany GmbH, lndustriestrasse 29, 64569 Nauheim, NjemačkaActive
2433Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-3412/23-DP11.3.202411.3.2029hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)nadopuna folne kiselineOligovit Folna kiselina 400 mcg, a 30 film tabletatabletaP.T.D. MGM FARM d.o.o. Kakanj, 311 Lahke brigade bb, 72240 KakanjGalenika a.d. UI. Batajnički drum bb, 11080 Beograd, Republika Srbija.Active
2432Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-3270/23-DP5.3.20245.3.2029hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)doprinosi održavanju normalnog nivoa glukoze u krvi i normalnom metabolizmu makronutrijenataOligovit Cr 200μ9 kapsule, a 30 kapsulakapsulaP.T.D. MGM FARM d.o.o. Kakanj, 311 Lahke brigade bb, 72240 KakanjGalenika a.d. UI. Batajnički drum bb, 11080 Beograd, Republika Srbija.Active
2431Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-3161/23-DP25.3.202425.3.2029hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)dodatak prehrani namijenjen kao nadopuna vitamina E, koji doprinosi zaštiti stanica od oksidativnog stresaOligovit Tocopherol film tablete a 30 tabletatabletaP.T.D. MGM FARM d.o.o. Kakanj, 311 Lahke brigade bb, 72240 KakanjGalenika a.d. UI. Batajnički drum bb, 11080 Beograd, Republika Srbija.Active
2430Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-2862/23-DP5.3.20245.3.2029hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)za održavanje zdravlja moždanih funkcija i centralnog nervnog sistemaNEUROFORTE, a 30 tabletatabletaTUZLA-FARM d.o.o. Rudarska br. 71. TuzlaHealthAid Ltd, HealthAid House, Marlborough Hill, Harrow, Middlesex, HA 1 1 UD Velika BritanijaActive
2429Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-2863/23-DP5.3.20245.3.2029hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)pomaže pri detoksikaciji i čišćenju jetre kao i održavanju zdravlja jetreLIVERCARE, a 60 tabletatabletaTUZLA-FARM d.o.o. Rudarska br. 71. TuzlaHealthAid Ud, HealthAid House, Marlborough Hill, Harrow, Middlesex, HA1 1UD Velika BritanijaActive
2428Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-2864/23-DP11.3.202411.3.2029hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)za formiranje zdravih krvnih stanica i jačanje imunoloških funkcija organizmaHAEMOVIT plus, a 30 kapsulakapsulaTUZLA-FARM d.o.o. Rudarska br. 71. TuzlaHealthAid Ud, HealthAid House, Marlborough Hill, Harrow, Middlesex, HA1 1UD Velika BritanijaActive
2427Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-3884/23-DP15.3.202415.3.2024hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)za normalnu funkciju okaPro-Visio Forte a 30+10 tableta gratistabletaTUZLA-FARM d.o.o. Rudarska br. 71. TuzlaUNI MED PHARMA, spol.sr.o., Orieškova 11, 821 05 Bratislava, Republika Slovačka.Active
2426Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-7198/23-DP25.3.202425.3.2029hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)doprinosi održavanju normalne funkcije jetre, održavanju normalnog energetskog metabolizma, doprinosi smanjenju umora i iscrpljenosti, te zaštiti stanica od oksidativnog sHepalife™ Forte, 15 želatinoznih kapsulakapsulaVEMAX011 PHARMA d.o.o. Sarajevo, Vlakovo br. 252, llidžaZa Rhei Life d.o.o. u!. Beogradskog bataljona br.4, 11030 Beograd-Čukarica, Republika Srbija proizvodi: Elephant Pharma d.o.o. Beograd, Pančevački put 42, 11210 Beograd, Republika SrbijaActive
2425Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-0525/24-DP28.2.202428.2.2029hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)doprinosi održavanju nivoa energije u tijeluMagnezijum direkt 30 vrećicakesicaCEK d.o.o. Sarajevska broj 51, 72 000 Zanica Denk Pharma GmbH&Co.KG, Prinzregentstr. 79, 81675 M0nchen, GermanyActive
2424Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-2958/23-DP15.3.202415.3.2029hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)Šafran pozitivno utiče na održavanje dobrog raspoloženja, stanja relaksiranosti i mentalnog i fizičkog blagostanjaAtensa direkt 28 mg, 20 kesicakesicaEvropa Lijek Pharma d.o.o., Vlakovo 252, 71215 Blažuj, SarajevoPharmanova d.o.o., Industrijska '8, 11500 Obrenovac, Republika SrbijaActive
2423Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-2964/23-DP20.3.202420.3.2029hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)Šafran pozitivno utiče na održavanje dobrog raspoloženja, stanja relaksiranosti i mentalnog i fizičkog blagostanjaAtensa direkt 28 mg, 10 kesicakesicaEvropa Lijek Pharma d.o.o., Vlakovo 252, 71215 Blažuj, SarajevoPharmanova d.o.o., Industrijska 8, 11500 Obrenovac, Republika Srbija.Active
2422Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-2838/23-DP5.3.20245.3.2029hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)za dijetalnu prehranu bolesnika s gubitkom elektrolita i vode. Rehidromiks se primjenjuje kod rehidracije, u prevenciji dehidracije i 0državanju hidrac!je kod dojenčadi , djece i odraslih, proizvođača :Rehidromiks s okusom maline, prašak, a 5 vrećica (5 x 5,2 gr = 26 gr)kesicaATACO d.o.o. Mostar, Kralja Tomislava br.L4, MostarFIOIFARM d . o .o.,Obrtnlčka 37, Rakltje, 10 437 Bestovje, HrvatskaActive
2421Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-2921/23-DP5.3.20245.3.2029hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)za bolju pokretljivost zglobova i zdrave kosti,Flexaktlv 9, a 60 tabletatabletaATACO d.o.o. Mostar, Kralja Tomislava br.L4, MostarFIDIFARM d . 0. 0 . ,Obrtnička 37, Rakitje, 10 437 Bestovje, Hrvatska (ugovorni proizvođač: Fine Foods & Pharmaceuticals N.T.M. S.p.A., Via Berlino, 39, 24049 Zingonia - Verdellino (Bg) Italija):Passive
2420Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-3442/23-DP25.3.202425.3.2029hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)za zdrave i čvrste kostiNatura I Wealth Kalcij 1000 mg a 20 šumećih tabletašumeća tabletaM&D Company d.o.o. Čitluk, Rudarska bb, Čitluk,Kr0ger GmbH & Co., KG, Postfach 20 05 29, 51435 Bergisch Gladbach, Njemačka.Active
2419Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-2589/23-DP15.3.202415.3.2029hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)za zdravlje trudnica i žena koje planiraju trudnoću,Natural Wealth Prenatal a 100 tabletatabletaM&D Company d.o.o. Čitluk, Rudarska bb, Čitluk,Natural Wealth, Bohemia, NY 11716, SADActive
2418Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-2866/23-DP25.3.202425.3.2029hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)za zdrave kosti i mišićeNatura! Wealth Kalcij 600 Plus Vitamin D a 60 tabletatabletaM&D Company d.o.o. Čitluk, Rudarska bb, Čitluk,Natura! Wealth, Bohemia, NY 11716, SADActive
2417Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-3439/23-DP20.3.202420.3.2029hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)04-33-3439/23-DPNatura! Wealth Kalcij Magnezij Direkt + O a 20 vrećicaprašak za pripremu napitkaM&D Company d.o.o. Čitluk, Rudarska bb, Čitluk,C. Hedenkamp GmbH & Co. KG, Schierbusch 1, 33161 Hovelhof, NjemačkaActive
2416Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-3058/23-DP25.3.202425.3.2029hrana namijenjena osobama sa smetnjama u metabolizmu ugljikohidrata (dijabetes)namijenjen za prevenciju i ublažavanje simptoma prehlade I gripe, prirodni antioksidansSambiFlu a 10 vrećicakesicaPharmamed d.o.o. Travnik, Dolac na Lašvi bb, TravnikPharmamed d.o.o. Travnik, Dolac na Lašvi bb, Travnik.Active
2415Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-1005/24-DP5.3.20245.3.2029hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)namijenjen za postizanje ravnoteže crijevne flore, koja se može narušiti iz brojnih razloga, koji dovode do povećanja broja loših bakterija kao posljedica crijevne Infekcije (praćene prolivom), nepravilne ishrane, putovanja, uzimanja antibiotika i drugih lijekova koji narušavaju ravnotežu crijevne floreProlac, 10 bočica od 8 mi sa zatvaračem -spremnikomkapiUnifarm d.o.o., Bistarac, Novo naselje bb, 75300 LukavacHering Srl, Z.I. Viale dello Sviluppo, 6 97015 MODICA Rg -Active
2414Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-3437/23-DP25.3.202425.3.2029hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)svakodnevna nadopuna vitamina 812. Vitamin 812 doprinosi normalnom stvaranju crvenih krvnih stanica. Vitamin 812 doprinosi normalnom funkcioniranju živčanog sustava i smanjenju umora I iscrpljenostiNatural Wealth 812 a 60 kapsulakapsulaM&D Company d.o.o. Čitluk, Rudarska bb, Čitluk,Velika cesta 99, 10020 Zagreb, Republika Hrvatska.Active
2413Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-3056/23-DP20.3.202420.3.2029hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)povoljno djeluje na dlsajne puteveMEDIFIT 1 med s ekstraktom timijana a 250gotopinaPharmamed d.o.o. Travnik, Dolac na Lašvi bb, TravnikPharmamed d.o.o. Travnlk, Dolac na Lašvl bb, TravnikActive
2412Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-3411/23-DP15.3.202415.3.2029hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)dodatak prehrani, namijenjen osobama sa oslabljenim imunitetom. Bio Bran je proizveden cijepanjem rižinih mekinja, uz pomoć enzima iz gljive Shitake (Lentinula edodes) koja se na taj način pretvaraju u vodotopiva dijetna vlakna. Aktivna vlakna su prirodni spojevi arabinoksilana (MGN-3) tvari sa imunomoduratornim djelovanjem koji pomaže jačanje oslabljenom Imunološkog sistema zbog kojih je došlo do bolesti ili kod indikovanog načina liječenja gdje može doći do pada imuniteta (radioterapija, hemoterapijaBio Bran, prah, a 30 vrećicakesicaApomedical d.o.o., Vreoce 33, Sarajevo, 71210 llidžaDaiwa Pharmaceutical Co.Ltd., 1-16-19 Sanganjaya, Satagaya-ku, Tokio, JapanActive
2411Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-3482/23-DP11.3.202411.3.2029hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)dodatak prehrani sa selenom I vitaminima A, C i E. Selen doprinosi normalnoj funkciji štitne žlijezde. Selen i vitamini A I C doprinose normalnoj funkciji imunog sistema. Selen i vitamin C doprinose zaštiti ćelija od oksidativnog stresa. Vitamin C doprinosi normalnom energetskom metabolizmu I smanjenju umora i iscrpljenostiOligovit Se, kapsule a 30 kapsulakapsulaP.T.D. MGM FARM d.o.o. Kakanj, 311 Lahke brigade bb, 72240 KakanjGalenika a.d. UI. Batajnički drum bb, 11080 Beograd, Republika Srbija.Active
2410Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-7197 /23-DP29.3.202429.3.2029hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)doprinosi održavanju normalne funkcije jetre, održavanju normalnog energetskog metabolizma, doprinosi smanjenju umora i Iscrpljenosti, te zaštiti stanica od oksidativnog stresaHepalife™ Forte, 30 želatinoznih kapsulakapsulaVEMAX011 PHARMA d.o.o. Sarajevo, Vlakovo br. 252, llidžaZa Rhei Life d.o.o. ul. Beogradskog bataljona br.4, 11030 Beograd- Ćukarlca, Republika Srbija proizvodi: Elephant Pharma d.o.o. Beograd, Pančevački put 42, 11210 Beograd, Republika SrbijaActive
2409Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-3160/23-DP5.3.20245.3.2029hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)doprinosi normalnoj funkciji imunološkog sistema i zaštiti ćelija od oksidativnog stresaOligovit C 1000 mg, a 30 i a 60 tableta sa postepenim oslobađanjemtabletaP.T.D. MGM FARM d.o.o. Kakanj, 311 Lahke brigade bb, 72240 KakanjValpharma International S.p.A.-Via G. Morgagni, 2-47864 Pennabilli (RN)-ltalija za Galenlka a.d. UI. Batajničkl drum bb, 11080 Beograd , Republika Srbija (pakuje Phytonet d.o.o., Ul. Stevana Opačića, br. 4/4 Rakovica, 11090 Beograd, Republika Srbija, u proizvodnom pogonu u Ul. Privrednika 3/a, 21000 Novi Sad, Republika SrbijaActive
2408Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-1260/23-DP12.4.202312.4.2028hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)podrška očuvanju zdravlja prostate i funkcije reproduktivnog sistemaAlpha men HA, 30 kapsulakapsulaHA COMPANY d.o.o., Stupska bb Lamela C3, llidža, SarajevoZa HA Company d.o.o., 2. 3. 4. 5. proizvodi: Cydonia d.o.o., Lipa 73, 75320 Gračanica, Bosna i HercegovlnaActive
2407Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-1030/24-DP11.3.202411.3.2029hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)doprinosi zdravlju prostateLifeXtra Saw Palmetto Complex a 30 kapsulakapsulaWITSOFT d. o. o .Tuzla, 15. maja bb. TC, SjenjakTab llac Sanayi A.S., Akcaburgaz, Akcaburgaz Cd. No:42, 34522 Esenyurt / lstanbul, TurkiyeActive
2406Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-1029/24-DP5.3.20245.3.2029hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)podrška tretmanu nedostatka magnezija,Magnimore Plus a 30 tabletatabletaWITSOFT d. o. o .Tuzla, 15. maja bb. TC, SjenjakTab llac Sanayi A.S., Akcaburgaz, Akcaburgaz Cd. No:42, 34522 Esenyurt / lstanbul, Turklye.Active
2405Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-1028/24-DP5.3.20245.3.2029hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)doprinosi jačanju imunog sustavaSadeC Vitamin C a 30 vrećica,kesicaWITSOFT d. o. o .Tuzla, 15. maja bb. TC, SjenjakTab llac Sanayi A.S., Akcaburgaz, Akcaburgaz Cd. No:42, 34522 Esenyurt / !stanbul, TurkiyeActive
2404Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-1031/24-DP15.3.202415.3.2029hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)doprinosi poboljšanju kognitivnih funkcija i jačanju imunog sistemaOsende Vitamin B12 a 30 sublingvalnih tabletatabletaWITSOFT d. o. o .Tuzla, 15. maja bb. TC, SjenjakTab llac Sanayl A.S., Akcaburgaz, Akcaburgaz Cd. No:42, 34522 Esenyurt / lstanbul, TurkiyeActive
2403Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-1032/24-DP20.3.202420.3.2029hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)doprinosi zdravlju urinarnog traktaUrinohvef a 30 softgel kapsulakapsula„WITSOFT" d.o.o. Tuzla, 15.maja bb, TC „Sjenjak", 75000 TuzlaTab llac Sanayl A.S., Akcaburgaz, Akcaburgaz Cd. No:42, 34522 Esenyurt / lstanbul, TurkiyeActive
2402Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-3011/23-DP11.3.202411.3.2029hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)doprinosi održavanju normalne funkcije jetre I normalizaciji metabolizma mastiLeviker tablete, a 30 tabletatabletaOktal Pharma d.o.o. Sarajevo, Pijačna 14A SarajevoBionika Pharmaceuticals, Skupi 57, 1000 Skopje, Makedonija u suradnji sa Phyteo Laboratorie, 11 Rue de Montbazon 37260 Monts, FrancuskaActive
2401Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-6588/23-DP29.3.202929.3.2029hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)kao nutritivna podrška u slučajevima kada unos ili sinteza kolina. nisu zadovoljavajući Ili su potrebe za kolinom povećaneNeukron Ofta mese, oralna otopina, 30x10 miotopinaHercegovinalijek d.o.o. Mostar, Muje Pašića 4, 88000 MostarZa Omikron ltalia s.r.1.- Viale Bruno Buozzi 5, 00197 Roma proizvodi Biodue S.p.A., Via R. Guttuso, 1-Loc, Sambuca- Tavarnelle Val di PesaActive
2400Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-1590/23-DP21.2.202421.2.2029hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)dodatak prehrani sa probiotskim mikroorganizmima koji pomažu u regulaciji probavnog sustava i potpomažu Imuni sustavNBL Probiotic Drop, oralne kapi, 7,5 mioralne kapiNOBEL LIJEK" d.o.o. Sarajevo, Hasiba Brankovlća 9, Sarajevolza NOBEL ILAC SANAYII VE TICARET A.'$. Omraniye 34768 lstanbul Turska proizvodi: CELL Biotech Co., Ltd 397, Aegibong-ro, Wolgotmyeon, Gimpo-si, Gyeonggi-do, 415-872, Južna KorejaActive
2399Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-0201/24-DP29.3.202429.3.2029hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)za kožu za odrasle iznad 40 godinaMerz Spezial Skin Energy Beauty kapsule, 30 kapsulakapsulaMedis International d.o.o. Sarajevo, Ahmeta Muratbegovića 2, 71000 SarajevoNatur Produkt Pharma, ui. Podstoczysko 30, 07 300 Ostrow Mazowiecka, Poljska, za: Merz Consumer Care GmbH, Eckenheimer Landstr.100, 60318 Frankfurt, Njemačka.Active
2398Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-0202/24-DP29.3.202429.3.2029hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)za kožu za odrasle iznad 25 godinaMerz Spezial Hydro Glow Beauty kapsule, 30 kapsulakapsulaMedis International d.o.o. Sarajevo, Ahmeta Muratbegovića 2, 71000 SarajevoNatur Produkt Pharma, ul. Podstoczysko 30, 07 300 Ostrow Mazowiecka, Poljska, za: Merz Consumer Care GmbH, Eckenheimer Landstr.100, 60318 Frankfurt, NjemačkaActive
2397Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-2860/23-DP29.3.202429.3.2029hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)za zdravlje kostiju i mišića,Natura! Wealth Kelatirani Kalcij Magnezij Cink a 100 tabletatabletaM&D Company d.o.o. Čitluk, Rudarska bb, Čitluk,Natural Wealth, Bohemia, NY 11716, SAD.Active
2396Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-0526/24-DP21.2.202421.2.2029hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)doprinosi održavanju normalne razine glukoze u krviGlicem Stop 60 kapsulakapsulaCEK d.o.o. Sarajevska broj 51, 72000 ZenicaErba Vita Group S.p.A., Via die Faggi 26, 47894 ChiesanuovaR. S.M.C.O.E. SM 26788, italijaActive
2395Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-2542-2/22-DP29.3.202429.3.2029hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)izvor omega 3 masne kiselineOmega - 3 Gold riblje ulje, 30 kapsulakapsulaMimes d.o.o., Tešanjska br. 24, Sarajevo,UE "Minskintercaps", lnženjernaja str. 26, 220075 Minsk, Republika BjelorusijaActive
2394Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-2370/22-DP15.5.202415.5.2029hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)doprinosi jačanju srca i krvotokaLososovo ulje, 120 kapsulakapsulaUna lijek d.o.o. Blažujski drum 24, 71210 llidža, SarajevoHofmann&Sommer GmbH und Co. KG, Chemisch-Pharmazeutische Fabrik, Linde·nstra[3e 11 , 07426 Konigsee, NjemačkaActive
2393Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-7777-6/21 -DP26.1.202426.1.2029hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)dodatak prehrani sa ekstraktom fermentisane soje (sadrži proteolitički enzim natokinazu) i folnom kiselinom. Folna kiselina u obliku kalcijum-L-metilfolata ima ulogu u procesu diobe ćel ije , doprinosi normalnom stvaranju krvi, kao i normalnom metabolizmu homocisteina. Također, folat doprinosi normalnoj funkciji lmunog sistema i smanjenju umora i iscrpljenosti,Nattokinn kapsule, 10 gastrorezistentnih kapsulakapsulaFARMALOGIST ALLBIX" d.o.o. Bijeljina, Poslovna jedinica Sarajevo, Fra Anđela Zvizdovića 1, Sarajevoza INNventa Pharm d.o.o. šumatovačka 36, 11000 Beograd, Republika Srbija, proizvodi Nutrilinea S.r.l., Via Gran Bretagna, 1-Gallarate (VA), Italija a pakuje Elephant Co. d.o.o., Pančevački put 42-44, 11000 Beograd, Republika SrbijaActive
2392Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-7777/21-DP16.1.202416.1.2029hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)dodatak prehrani koji sadrži specifične bioaktivne kolagene peptide, dobijene iz hidrolizovanog kolagena tipa I, goveđeg porijekla i kalcijum. Kalcijum je neophodan za održavanje normalnih kostiju i normalne funkcije mišića. Preporučuje se: ženama u menopauzi u prevenciji osteoporoze; kao dopuna u tretmanu osteoporoze; osobama koje pate od osteopenije; osobama koje žele da očuvaju funkciju svojih kostiju,Forticolinn prašak, 15 kesica po 6, 16 grkesicaFARMALOGIST ALLBIX" d.o.o. Bijeljina, Poslovna jedinica Sarajevo, Fra Anđela Zvizdovića 1, Sarajevoza INNventa Pharm d.o.o. šumatovačka 36, 11000 Beograd, Republika Srbija, proizvodi: Elephant Co. d.o.o., Pančevački put 42-44, 11000 Beograd, Republika Srbija.Active
2391Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-7777-4/21-DP23.1.202423.1.2029hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)predstavljaju jedinstvenu kombinaciju odabranih vitamina i minerala koji doprinose normalnom stvaranju crvenih krvnih zrnaca (gvožđe, vitamin B6, vitamin B12), transportu kiseonika u organizmu (gvožđe), normalnoj funkciji imunog sistema (gvožđe, vitamin B6, i vitamin 812). Vitamin C povećava apsorpciju gvožđa. Riboflav!n doprinosi održavanju normalnog energetskog metabolizma i zaštiti ćelija od oksidativnog stresa. Folna kiselina doprinosi normalnoj funkciji imunog sistema, psihološkoj funkciji kao i smanjenju umora i iscrpljenosti,lnnofer, 30 kapsulakapsulaActive
2390Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-7958-4/21-DP8.1.20248.1.2029hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)dodatak prehranli na bazi hidrolata (aromatične vode) herbe rastavića, herbe crvene peščanke, lista bolda, cvijeta opuncije, cvijeta planinskog čaja, lista ruzmarina, rizoma zubače i lista matičnjaka. Sadrži biljke koje se koriste za povećanje količine lzlučenog urina u cilju postizanja efekata ispiranja urinarnog trakta kod kamena u bubrezima i mokraćnoj bešici, cistitisa, disurije kao i za ublažavanje spazma (grčeva) u urinarnom traktuUrolitinn rastvor za oralnu primjenu, boca 600 mi,oralna suspenzijaFARMALOGIST ALLBIX" d.o.o. Bijeljina, Poslovna jedinica Sarajevo, Fra Anđela Zvizdovića 1, SarajevoLABORATORIO MIQUEL Y GARRIGA, S.L., C/Joaquln Gosta, 18-1 O, 08390 Montgat, Barcelona, ŠpanjolskaActive
2389Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-7777-8/21-DP30.1.202430.1.2029hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)dodatak prehrani sa ekstraktom fermentisane soje (sadrži proteolitički enzim natokinazu) i folnom kiselinom. Folna kiselina u obliku kalcijum-L-metilfolata ima ulogu u procesu diobe ćelije, doprinosi normalnom stvaranju krvi, kao i normalnom metabolizmu homocisteina. Također, folat doprinosi normalnoj funkciji imunog sistema i smanjenju umora i iscrpljenostiNattokinn kapsule, 30 gastrorezistentnih kapsula,kapsulaFARMALOGIST ALLBIX" d.o.o. Bijeljina, Poslovna jedinica Sarajevo, Fra Anđela Zvizdovića 1, Sarajevoza INNventa Pharm d.o.o. šumatovačka 36, 11000 Beograd, Republika Srbija, proizvodi Nutrilinea S.r.l., Via Gran Bretagna, 1-Gallarate (VA), Italija a pakuje Elephant Co. d.o.o., Pančevački put 42-44, 11000 Beograd, Republika Srbija.Active
2388Odjel zdravstva Brčko DistriktaUP-i-3~-000067/2414.3.2024dijetalna hrana za posebne medicinske potrebesadrži vitamin C, vitamin D i cink koji doprinosi normalnoj funkciji imunološkog sistema kod djVitaZinc® pastille, kutija sa 30 pastila ( 3 blistera sa po 10 pastila), dodatak prepastilaUnifarm" dao Lukavac, Bistarac, Novov naselje bb 75300 Lukavacza BlueStone Pharma, proizvodi Medica Domus d.o.o. Svetog Cara Konstantina 82-86, 18116 Niš, Republika Srbija.Active
2387Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-5495-5/23-DP7.11.202324.11.2026hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)namijenjen normalnoj funkciji imunog sistema i smanjenju iscrpljenostiRevita Fe Forest Berries, prašak 250grprašak za pripremu napitkaBABKE" d.o.o., Vilsonovo šetalište broj 8, Sarajevoza Revita d.o.o., u!. Kaste Glavinlća br. 2, 11000 Beograd, Republika Srbija, proizvodi: Stojanović Pharm d.o.o., ul. Alberta Ajnštajna br. 44, 21000 Novi Sad, Republika SrbijaActive
2386Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-5495/23-DP3.11.202330.11.2026hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)namijenjen normalnoj funkciji imunog sistema i smanjenju iscrpljenostiRevita oriblete Orange, 12 oribleta, 10,5groribletaBABKE" d.o.o., Vilsonovo šetalište broj 8, Sarajevoza Revita d.o.o., ul. Koste Glavinića br. 2, 11000 Beograd, Republika Srbija, proizvodi: Stojanović Pharm d.o.o., ul. Alberta Ajnštajna br. 44, 21000 Novi Sad, Republika SrbijaActive
2385Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-5495-2/23-DP3.11.202315.11.2026hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)namijenjen normalnoj funkciji imunog sistema i smanjenju iscrpljenostiRevlta Orange, prašak 12gr, 2009r, 454gr. i 1000grprašak za pripremu napitkaBABKE'' d.o.o., Vilsonovo šetalište proj 8, Sarajevo.za Revita d.o.o., ul. Kaste Glavinića br. 2, 11000 Beograd, Republika Srbija, proizvodi: Stojanović Pharm d.o.o., ul. Alberta Ajnštajna br. 44, 21000 Novi Sad, Republika SrbijaActive
2384Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-5495-1/23-DP3.11.202315.11.2026hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)namijenjen normalnoj funkciji imunog sistema i smanjenju iscrpljenostiDiet Orange, prašak 9 grprašak za pripremu napitka,,BABKE" d.o.o., Vilsonovo šetalište broj 8, Sarajevoza Revita d.o.o., ul. Koste Glavinića br. 2, 11000 Beograd, Republika Srbija, proizvodi: Stojanović Pharm d.o.o., ul. Alberta Ajnštajna br. 44, 21000 Novi Sad, Republika SrbijaActive
2383Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-5495-3/23-DP7.11.202319.11.2026hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)namijenjen normalnoj funkciji imunog sistema i smanjenju iscrpljenostiStevia Orange, prašak 9grprašak za pripremu napitkaBABKE" d.o.o., Vilsonovo šetalište broj 8, Sarajevoza Revita d.o.o., ul. Koste Glavinića br. 2, 11000 Beograd, Republika Srbija, proizvodi: Stojanović Pharm d.o.o., ul. Alberta Ajnštajna br. 44, 21000 Novi Sad, Republika SrbijaActive
2382Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-4982-1/22-DP17.11.202317.11.2028hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)doprinosi normalnom rastu i razvoju kostiju kod djece (vitamin D), normalnoj funkciji imunog sistema (vitamin A, 812, 86, C, D I folatGumedići multivitamin, 60 gumenih bombonagumene bomboneFARMALOGIST ALLBIX" d.o.o. Bijeljina, Poslovna jedinica Sarajevo, Fra Anđela Zvizdovića 1, Sarajevoza Esensa d.o.o., Villne Vode bb, Slobodna zona, 11000 Beograd, Republika Srbija, proizvodi: Guangdong Ylchao Biological Co., Ud., No 13-07&08 Zone, Jjnyuan lnd. Park, Chaoshan Rd., Shantou, Guangdong,ChinaActive
2381Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-4982-2/22-DP17.11.202317.11.2028hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)prolzvod sadržl vitamine i minerale koji doprinose normalnom rastu i razvoju kostiju kod djece (vitamin O), normalnoj funkciji lmunog sistema (vitamin A, 812, B6, C1 O i folat), doprinose zaštiti ćelija od oksidativnog stresa (vitamin B2, E I C)Gumedići multivitamin kesice, 40x3 gumene bombonegumene bomboneFARMALOGIST ALLBIX" d.o.o. Bijeljina, Poslovna jedinica Sarajevo, Fra Anđela Zvizdovića 1, Sarajevoza Esensa d.o.o., Villne Vode bb, Slobodna zona, 11000 Beograd, Republika Srbija, proizvodi: Guangdong Ylchao Biological Co., Ltd., No 13-07&08 Zone, Jinyuan lnd. Park, Cl1aoshan Rd., Shantou, Guangdong,ChinaActive
2380Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-0400/23-DP17.11.202317.11.2028hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)Vitamini B1, 82, B6, B12, nlacin i biotin podržavaju rad metabolizma i doprinose normalnoj funkciji nervnog sistemaMIVOLIS kompleks B vitamina, 60 kapsulakapsuladm drogerie markt d.o.o. Sarajevo, Lužansko polje broj 40b, Sarajevo, 71210 llidžaza dm drogerie markt GmbH + Go.KG, Am dm-Platz 1, 76 227 Karlsruhe, Njemačka.Active
2379Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-0408/23-DP21.11.202321.11.2028hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)doprinosi normalnom metabollzmu stvaranja energijeMIVOLIS L-karnitin + magnezij + B vitamini, 60 kapsulakapsuladm drogerie markt d.o.o. Sarajevo, Lužansko polje broj 40b, Sarajevo, 71210 llidžaza dm drogerie markt GmbH + Go.KG, Am dm-Platz 1, 76 227 Karlsruhe, Njemačka.Active
2378Ministarstvo zdravstva FBiH4-33-0399/23-DP13.11.202313.11.2028hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)doprinosi normalnim funkcijama imunog sistemaMIVOLIS cink + vitamin C depot kapsule, 60 kapsulakapsuladm drogerie markt d.o.o. Sarajevo, Lužansko polje broj 40b, Sarajevo, 71210 llidžaza dm drogerie markt GmbH + Go.KG, Am dm-Platz 1, 76 227 Karlsruhe, Njemačka.Active
2377Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-0406/23-DP13.11.202313.11.2028hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)za poticanje mentalnih sposobnosti, stimulira sposobnost pamćenja i koncentracije sa vitaminima B i cinkomMIVOLIS ginko za pamćenje i koncentraciju, 40 kapsulakapsuladm drogerie markt d.o.o. Sarajevo, Lužansko polje broj 40b, Sarajevo, 71210 llidžaza dm drogerie markt GmbH + Go.KG, Am dm-Platz 1, 76 227 Karlsruhe, Njemačka.Active
2376Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-0405/23-DP30.11.202330.11.2028hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)za normalnu funkciju imunološkog sistemaMIVOUS Multivitaminski bomboni za djecu a 20 bombonabombonadm drogerie markt d.o.o. Sarajevo, Lužansko polje broj 40b, Sarajevo, 71210 llidžaza dm drogerie markt GmbH + Go.KG, Am dm-Platz 1, 76 227 Karlsruhe, Njemačka.Active
2375Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-0397/23-DP27.11.202327.11.2028hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)za normalnu funkciju imunološkog sistemaMIVOLIS Kurkuma premium kapsulekapsuladm drogerie markt d.o.o. Sarajevo, Lužansko polje broj 40b, Sarajevo, 71210 llidžaza dm drogerie markt GmbH + Go.KG, Am dm-Platz 1, 76 227 Karlsruhe, Njemačka.Active
2374Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-0395/23-DP21.11.202321.11.2028hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)za normalnu funkciju imunološkog sistemaMIVOLIS vitamin C depot kapsule a 40 kapsulakapsuladm drogerie markt d.o.o. Sarajevo, Lužansko polje broj 40b, Sarajevo, 71210 llidžaza dm drogerie markt GmbH + Go.KG, Am dm-Platz 1, 76 227 Karlsruhe, Njemačka.Active
2373Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-0396/23-DP21.11.202321.11.2028hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)za normalnu funkciju Imunološkog sistema, sadrži vitamin 812 koji doprinosi smanjenju umora i iscrpljenosti, održava normalni energertski metabolizamMIVOLIS tablete sa željezom, vitaminom C i vitaminima B skupine a 40 tabletatabletadm drogerie markt d.o.o. Sarajevo, Lužansko polje broj 40b, Sarajevo, 71210 llidžaza dm drogerie markt GmbH + Go.KG, Am dm-Platz 1, 76 227 Karlsruhe, Njemačka.Passive
2372Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-4733/23-DP7.11.202310.3.2028hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)dodatak ishrani na bazi glukozamina, llondroitina, vitamina C i patentiranog sastojka Mobllee®, koji je bogat hijaluronskom kiselinom, kolagenom i polisaharidima. Vitamin C doprinosi normalnom stvaranju kolagena za normalnu funkciju hrskavice I kostiju. Acti-Joint® je registrovani zaštitni znak od strane BIOIBERICA,S.A.U.ONACERON FORTE 90 kapsulakapsulaUnifarm d.o.o., Bistarac, Novo naselje bb, 75300 LukavacElephant Co d.o.o., Pančevačkl put 42-44, Beograd, SrbijaActive
2371Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-4732/23-DP3.11.202325.5.2027hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)dodatak prehrani koji sadrži kurkuminoide Iz kurkume, resferatol, N-acetilcistein i cink. Kurkuma posjeduje antioksidantna svojstva, cink doprinosi zaštit će l ija od oksidativnog stresaKillox tablete, 20 tabletaUnifarm d.o.o., Bistarac, Novo naselje bb, 75300 LukavacLabomar Spa, via F. Filzi 55-31036 !STRANA (TV), Italija za lnpha Duemila S.r.l. via Gardina( Ferrari 6, 22066 Mariano Comense (CO), ItalijaActive
2370Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-6016/23-DP7.11.202331.1.2028hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)Dodatak prehraniGerm Oil with Vitamin E kapsule a 100 kapsulakapsulaNEOLIFE INTERNATIONAL d.o.o. Sarajevo Milana Preloga br. 12A SarajevoHC Clover PS. S.L., Calle Alicante 8-10, 28500 Arganda del Rey/ŠpanjolskaActive
2369Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-4999/23-DP3.11.202313.5.2025hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)Dodatak prehraniNBL Alora Ultra, suhi ekstrakt herbe pasiflore, 200mg, 30 i 60 tabletatabletaNOBEL LIJEK" d.o.o. Sarajevo, Hasiba Brankovlća 9, SarajevolActive
2368Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-0454/23-DP27.10.202327.10.2028hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)za normalno funkcioniranje imunološkog sustavaMultivita Vitamin C + Zine Direct, 15 vrećicakesicaaFidifarm ci.o.o. Obrtnička 37 Rakitje 10437 Brestovlje Hrvatska Active
2367Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-0888/23-DP3.11.202312.2.2025hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)za dijetalnu prehranu bolesnika sa blagim do srednje jakim akutnim proljevom i povraćanjemDiarino ORS BOULARDII, 5 vrećicakesicaATACO d.o.o. Mostar, Kralja Tomislava br.L4, MostarPharmaS d.o.o., Radnička cesta 47, 10000 Zagreb, HrvatskaActive
2366Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-0890/23-DP3.11.202321.8.2025hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)za brže utonuće u miran sanFORTE, vegetabilne kapsule a 10, a 20kapsulaATACO d.o.o. Mostar, Kralja Tomislava br.L4, MostarPharmaS d.o.o., Radnička cesta 47, 10000 Zagreb, HrvatskaActive
2365Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-0885/23-DP3.11.202328.10.2024hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)za hormonsku ravnotežu i miran sanFemipause kapsule a 20, a 60 vegetabilnih kapsulakapsulaATACO d.o.o. Mostar, Kralja Tomislava br.L4, MostarPharmaS d.o.o., Radnička cesta 47, 10000 Zagreb, Republika HrvatskaActive
2364Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-0892/23-DP7.11.20239.11.2025hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)za probavu i metabolizamPROBalans kapsule, 10 kapsulakapsulaATACO d.o.o. Mostar, Kralja Tomislava br.L4, MostarPharmaS d.o.o., Radnička cesta 47, 10000 Zagreb, HrvatskaActive
2363Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-0886/23-DP7.11.202329.5.2024hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)pomaže održavanju normalne mikroflore crijevaFLORIOTIC BOULARDII, 10 vegetabilnih kapsula a 4,1grkapsulaATACO d.o.o. Mostar, Kralja Tomislava br.L4, MostarPharmaS d.o.o., Radnička cesta 47, 10000 Zagreb, HrvatskaActive
2362Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-0882/23-DP7.11.202317.2.2025hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)doprinosi održavanju normalnog funkcioniranja imunološkog sustavaPro Beta Glukan 1275mg, 30 vrećicakesicaATACO d.o.o. Mostar, Kralja Tomislava br.L4, MostarPharmaS d.o.o., Radnička cesta 47, 10000 Zagreb, Republika HrvatskaActive
2361Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-0883/23-DP7.11.20237.6.2024hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)pomoć u eradikaciji Helicobacter pylori, te obnova crijevne mikrobiote koja je dovedena u disbalansPharmaS HELICOBalans kapsule, 20 vegetabilnih kapsulakapsulaATACO d.o.o. Mostar, Kralja Tomislava br.L4, MostarPharmaS d.o.o., Radnička cesta 47, 10000 Zagreb, Republika HrvatskaActive
2360Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-0889/23-DP7.11.202321.2.2025hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)kapi za dojenčad I djecu s Lactobaclllus rhamnousus SP 1 I vitaminom D3Baby kapi za dojenčad i djecu, 10mlkapiATACO d.o.o. Mostar, Kralja Tomislava br.L4, MostarPharmaS d.o.o., Radnička cesta 47, 10000 Zagreb, Republika HrvatskaActive
2359Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-0884/23-DP7.11.202310.1.2024hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)doprinosi smanjenju količine patogenih bakterija ~ urinarnom i gastrointestinalnom traktuPharmaS UriRoyal® a 7 vrećica,kesicaATACO d.o.o. Mostar, Kralja Tomislava br.L4, MostarPharmaS d.o.o., Radnička cesta 47, 10000 Zagreb, Republika HrvatskaActive
2358Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-5276/23-DP7.11.202310.4.2028hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)Dodatak prehraniN-Oxyal a 30 mekih kapsulakapsulaAMSAL PHARMACEUTICALS d.o.o. Sarajevo Igmanska br. 38, Vogošća Amsal Pharrnaceutical d.o.o. Sarajevo, lgmanska 38, 71320 Vogošća u suradnji sa EmergaPharrn Sp.z.o.o.Sp.K. Jana Ciszewskiego 15, 02- 777 Warszawa (KEN CENTER), PoljskaActive
2357Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-527 4/23-DP3.11.202314.11.2027hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)Dodatak prehraniDena Vin 3, meke želatinske kapsule a 60kapsulaAMSAL PHARMACEUTICALS" d.o.o. Sarajevo, lgmanska br. 38, Vogošća,Amsal Pharmaceutical d.o.o. Sarajevo, lgmanska 38, 71320 Vogošća u s1uradnji sa EmergoPharm Sp.z.o.o.Sp.K. Jana Ciszewskiego 15, 02-777 Warszawa (KEN CENTER), PoljskaActive
2356Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-5441 /23-DP3.11.202321.8.2028hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)Dodatak prehraniDena Vin 3 400 i.j. sublingvalni sprej a 20 misprejAMSAL PHARMACEUTICALS d.o.o. Sarajevo Igmanska br. 38, Vogošća ,,Amsal Pharmaceutical d.o.o. Sarajevo, lgmanska 38, 71320 Vogošća u ~:uradnjl sa EmergoPharm Sp.z.o.o.Sp.K. Jana Ciszewskiego 15, 02-777 Warszawa (KEN CENTER), PoljskaActive
2355Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-5275/23-DP3.11.20232.3.2027hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)Dodatak prehraniCysturo Junior prašak a 10 vrećicakesicaAMSAL PHARMACEUTICALS d.o.o. Sarajevo Igmanska br. 38, Vogošća Amsal Pharmaceutical d.o.o. Sarajevo, lgmanska 38, 71320 Vogošća u suradnji sa EmergoPharm Sp.z.o.o.Sp.K. Jana Ciszewskiego 15, 02-777 Warszawa (KEN CENTER), PoljskaActive
2354Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-5277/23-DP7.11.202316.9.2024hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)Dodatak prehraniProsturo NEO meke želatinske kapsule a 30 kapsulakapsulaAMSAL PHARMACEUTICALS d.o.o. Sarajevo Igmanska br. 38, Vogošća Amsal Pharmaceutical d.o.o. Sarajevo, lgmanska 38, 71320 Vogošća u suradnji sa EmergoPharm Sp.z.o.o.Sp.K. Jana Ciszewskiego 15, 02-777 Warszawa (KEN CENTER), PoljskaActive
2353Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-5278/23-DP7.11.20237.2.2027hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)Dodatak prehraniOvanorm a 30 vrećicakesicaAMSAL PHARMACEUTICALS d.o.o. Sarajevo Igmanska br. 38, Vogošća ,,Amsal Pharmaceutical d.o.o. Sarajevo, lgmanska 38, 71320 Vogošća u suradnji sa EmergoPharm Sp.z.o.o.Sp.K. Jana Ciszewskiego 15, 02-777 Warszawa (KEN CENTER), PoljskaActive
2352Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-5279/23-DP7.11.202314.2.2027hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)Dodatak prehraniMelaSan sublingvalni sprej sa melatoninom, a 12 mi,sprejAMSAL PHARMACEUTICALS d.o.o. Sarajevo Igmanska br. 38, Vogošća ,,Amsal Pharmaceutical d.o.o. Sarajevo, lgmanska 38, 71320 Vogošća u suradnji sa EmergoPharm Sp.z.o.o.Sp.K. Jana Ciszewskiego 15, 02-777 Warszawa (KEN CENTER), PoljskaActive
2351Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-367 4/23-DP7.11.20237.11.2028hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)za zdravlje zglobovaOsteoRevital PRO a 10 i 30 vrećicakesicaAMSAL PHARMACEUTICALS" d.o.o. Sarajevo, lgmanska br. 38, Vogošća,Amsal Pharmaceutical d.o.o. Sarajevo, lgmanska 38, 71320 Vogošća u suradnji sa: EmergoPharm Sp.z.o.o.Sp.K. Jana Ciszewskiego 15, 02-777 Warszawa (KEN CENTER), Poljska.Active
2350Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-3675/23-DP3.11.20233.11.2028hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)za održavanje funkcije zglobova,OsteoRevital Forte a 30 kapsulakapsula„AMSAL PHARMACEUTICALS" d.o.o. Sarajevo, lgmanska br. 38, Vogošća,Amsal Pharmaceutical d.o.o. Sarajevo, lgmanska 38, 7-1320 Vogošća u suradnji sa: EmergoPharm Sp.z.o.o.Sp.K. Jana Ciszewskiego 15, 02-777 Warszawa (KEN CENTER), Poljska.Active
2349Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-4328/23-DP17.11.202312.6.2024hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)Dodatak prehraniLINEX GOLD, 14 kapsula,kapsulaSandoz d.o.o., Fra Anđela Zvizdovića broj 1 SarajevoLek farmacevtska družba d.d ., Verovškova 57, 1526 Ljubljana, SlovenijaActive
2348Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-4329/23-DP17.11.202325.2.2026hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)Dodatak prehraniLINEX BABY, prašak za oralnu upotrebu, 10 vrećica x 1,5 grkesica,,Sandoz d.o.o., Fra Anđela Zvizdovića broj 1 SarajevoLek farmacevtska družba d.d., Verovškova 57, 1526 Ljubljana, Slovenija,Active
2347Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-5280/23-DP13.11.202313.11.2028hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)za jake hrskavice i fleksibilne zgloboveREVMATOL a 30 tabletatableta„VITA-LIJEK" d.o.o. TUZLA, 15. maja bb., Tržni centar „Sjenjak" I sprat, 75000 TuzlaMed-Eq AS, Farmannsveien 18-22, 3111 T12msberg, NorveškaActive
2346Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-5284/23-DP13.11.202313.11.2028hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)optimalna formula za nadoknadu željezaHEMATOFEROL tablete sa produženim oslobađanjem a 30 tabletatableta„VlTA-LIJEK" d.o.o. TUZLA, 15. maja bb., Tržni centar „Sjenjak" I sprat, 75000 TuzlaMed-Eq AS, Farmannsveien 18-22, 3111 T0nsberg, Norveška.Active
2345Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-5283/23-DP13.11.202313.11.2028hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)optimalna formula za majku i bebe prije I u toku trudnoće i dojenjaNATABIOL tablete a 30 tabletatableta„ VlT A-LIJEK11 d.o.o. TUZLA, 15. maja bb., Tržni centar „Sjenjak" I sprat, 75000 Tu:zlaMed-Eq AS, Farmannsveien 18-22, 3111 T12msberg, NorveškaActive
2344Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-5282/23-DP13.11.202313.11.2028hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)gubitak masnoće u području struka, smanjenje tjelesne mase30 Days Plus WAISTLINEtableta„VITA-LIJEK" d.o.o. TUZLA, 15. maja bb., Tržni centar „ Sjenjak" I sprat, 75000 TuzlaMed-Eq AS, Farmannsveien 18-22, 3111 T0nsberg, Norveška.Active
2343Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-5281 /23-DP13.11.202313.11.2028hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)povećavaju gustoću kostiju i sp~ečavaju razgradnju kostijuOSTEOSYL 03 tablete a 30 tabletatableta„VITA-LIJEK" d.o.o. TUZLA, 15. maja bb., Tržni centar „Sjenjak" I sprat, 75000 TuzlaMed-Eq AS, Farmannsveien 18-22, 3111 T0nsberg, Norveška.Active
2342Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-0393/23-DP17.11.202317.11.2028hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)pomaže imunom sistemu i omogućava normalnu funkciju mukoznih membranaPapilocare lmmuno kapsule a 30,kapsulaOktal Pharma d.o.o. Sarajevo, Pijačna 14A SarajevoPROCARE HEALTH IBERIA S.L. ,Av. Miguel Hernades, Bajo, 46450 Benifaio (Valencia) -ŠpanjolskaActive
2341Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-5315/23-DP17.11.202317.11.2028hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)za održavanje zdravlja kože, kose i noktiju,Doppelherz aktiv Koža + kosa + nokti tablete a 30tabletaOktal Pharma d.o.o. Sarajevo, Pijačna 14A SarajevoQueisser Pharma GmbH & Go KG, Schleswiger Strasse 74, Flensburg, Njemačka.Active
2340Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-0604/23-DP30.11.202330.11.2028hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)za zaštitu I jačanje imuniteta u periodu jesen-zimaWlnter Shield 30 kapsulakapsula„AE-Consalting" d.o.o., Sarajevo, Skenderpašina broj 1, SarajevoCYDONIA d.o.o. Gračanica, Lipa 73, 75320 Gračanica.Active
2329Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-1785/23-DP13.11.202313.11.2028hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)za normalan vid. Cink doprinosi održavanju normalnog vida i zaštitl stanica od oksidativnog stresa. Vitamin 86 doprinosi normalnom funkcioniranju živčanog sustavaDIETPHARM MAKULIN PRONERVE kapsule, a 30kapsulaATACO d.o.o. Mostar, Kralja Tomislava br.L4, MostarFidifarm d.o.o., Obrtnička 37 Rakitje, 10437 Bestovje, Republika Hrvatska, (ugovorni proizvođač: PharmaS d.o.o., Radn ička cesta 47, 10000 Zagreb, Republika Hrvatska)Active
2328Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-2226/23-DP27.11.202327.11.2028hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)za jačanje imunitetaEcomer Forte kapsule a 60kapsulaAMICUS PHARMA d. o. o. Fra Anđela Zvizdovića broj 1, 71 000 SarajevoNatumin Pharma AB, Snicakregatan 10 S-566 33 HABO, ŠvedskaActive
2337Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-2225/23-DP27.11.202327.11.2028hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)za jačanje imunitetaEcomer IMUNO kapsule a 60 i 240 kapsulakapsulaAMICUS PHARMA d. o. o. Fra Anđela Zvizdovića broj 1, 71 000 SarajevoNatumin Pharma AB, Snicakregatan 10 S-566 33 HABO, ŠvedskaActive
2336Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-0899/23-DP23.10.202323.10.2028hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)potpomaže rad štitnjače, ublažava probleme kod dijabetesa, te predstavlja pozitivnu podršku radu srca I podupire rad mozgaUlje 80, a 100 miuljePlanet zdravlja BH d.o.o., Skenderpašina 14a, SarajevoKoželj d.o.o. Vegova ulica 12, 1233 Dob Slovenija za AS AN. Celovška cesta 69c, Ljubljana, SlovenijaActive
2335Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-0898/23-DP17.10.202317.10.2028hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)za detoksikaciju organizma, poboljšanje i pravilan rad crijevaUlje 10, a 100 miuljePlanet zdravlja BH d.o.o., Skenderpašina 14a, SarajevoKoželj d.o.o. Vegova ulica 12, 1233 Dob Slovenija za AS AN. Celovška cesta 69c, Ljubljana, SlovenijaActive
2334Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-2424/23-DP30.11.202330.11.2028hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)dodatak prehrani sa palmitoiletanolamidom (PEA) i vitaminom C. Vitamin C doprinosi normalnom funkcioniranju nervnog i imunog sistema, zaštiti ćelija od oksidativnog stresa I smanjenju umora i iscrpljenostiPeanil, a 15 kapsulakapsulaEvropa Lijek Pharma d.o.o., Vlakovo 252, Sarajevoza Naturapharma Bulgaria EOOD gr. Sofija, ul. Janko Sofljski 21 , proizvodi: Plantapol - Spain, C/G 18, Pol. Malpica - Alfinden, La Puebla Dei Alflnden Zaragoza, ŠpanijaActive
2333Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-0526/23-DP17.11.202317.11.2028hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)kod otežanog varenja gJutena i osjećaja nadutosti, grčeva i nedovoljne ispražnjenosti crijeva,GR Gluten, 20 kapsulakapsulaEvropa Lijek Pharma d.o.o., Vlakovo 252, 71215 Blažuj, SarajevoPharmanova d.o.o., Industrijska br. 8, 11 500 Obrenovac, Republika SrbijaActive
2332Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-3628/23-DP17.11.202317.11.2028hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)dodatak prehrani koji sadrži proteolitički enzim serapeptazu sa antlinflamatornlm, analgetičkim i antiedamatoznim djelovanjem, namijenjen za zaštitu vezivnog tkiva ligamenata i tetiva, kao I održavanju zdravih zglobovaDr. Viton Serrapeptase 80000 IU, 30 kapsulaEvropa Lijek Pharma d.o.o., Vlakovo 252, 71215 Blažuj, SarajevoFortex Nutraceuticals Ud, Prohladen kat 1 O, 1362 Sofija, BugarskaActive
2331Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-3630/23-DP21.11.202321.11.2028hrana namijenjena osobama sa smetnjama u metabolizmu ugljikohidrata (dijabetes)tečni dodatak prehrani sa magnezijumom i vitaminom C. Magnezijum I vitamin C doprinose normalnom energetskom metabolizmu,Dr. Viton Magnezan C, 20 kesicakesicaEvropa Lijek Pharma d.o.o., Vlakovo 252, 71215 Blažuj, SarajevoFortex Nutraceuticals Ud, Prohladen kat 1 O, 1362 Sofija, BugarskaActive
2330Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-4654/23-DP27.11.202327.11.2028hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)doprinosi normalno] funkciji srca. Vitamin E doprinosi zaštiti ćelija od oksidativnog stresa. Vitamin D doprinosi normalnoj apsorpciji i iskorišćenju kalcijuma i fosfora i održavanju normalnih kostiju. Također doprinosi normalnoj funkciji mišića i imunogOr. Viton Omega-3 + 12mg Vitamin E + 10μg Vitamin 03, 60 softgel kapsulakapsulaEvropa Lijek Pharma d.o.o., Vlakovo 252, 71215 Blažuj, Sarajevoza Springwell d.o.o., Šumadijska 1, objekat br. 13, 18000 Niš, Republika Srbija , proizvodi: Fortex Nutracei../ticals Ltd, Prohladen kat 10, 1362 Sofija, BugarskaActive
2329Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-4437/23-DP27.11.202327.11.2028hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f):z_a pravilan razvoj mozga I jačanje imuniteta djece. DHA je važna za pravilan razvoj mozga, očiju i nerava kod djece. Vitamin D3 doprinosi jačanju imunog sistema i jačanj u zuba i kostijuDr. Viton Omega-3 junior, 30 tableta za žvakanjetableta za žvakanjeEvropa Lijek Pharma d.o.o., Vlakovo 252, 71215 Blažuj, Sarajevoza Springwell d.o.o., Šurnadijska 1, objekat br. 13, 18000 Niš, Republika Srbija, proizvodi: Vitux AS, Brynsveien 11 NO-0667, Osle, NorveškaPassive
2328Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-4051/23-DP30.11.202330.11.2028dijetalna hrana za posebne medicinske potrebehrana za posebne medicinske namjene kod infekcija urinarnog trakta uzrokovanih bakterijom Escherichia colli i kod čestih rekurentnih infekcija izazvanih ovom bakterijom, a može se koristiti kao dodatak antibiotskoj terapijiDr. Viton D-manozan, 10 kesicakesicaEvropa Lijek Pharma d.o.o., Vlakovo 252, 71215 Blažuj, SarajevoFortex Nutraceuticals Ud, Prohladen kat 1 O, 1362 Sofija, BugarskaActive
2327Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-0431/23-DP13.11.202313.11.2028dijetalna hrana za posebne medicinske potrebehrana za posebne medicinske namjene sa visoko bioraspoložlvim gvožđe-sulfatom u proteinskom obliku, namijenjen ishrani osoba sa anernjjama različ itog porijekla, sa deficitom gvožđa različite etiologije, sa hroničnim bolestima digestivnog trakta, sa Kronovom bolešću , žena sa teškim menstrualnim ciklusima i osoba na veganskom i vegetarijanskom režimu ishraneBiVits ACTIVA Active Gvožđe Booster, a 60 kapsulakapsulaEvropa Lijek Pharma d.o.o., Vlakovo 252, 71215 Blažuj, SarajevoAbela Pharm d.o.o., Viline vode bb, Slobodna zona Beograd, 11 000 Beograd, SrbijaActive
2326Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-0432/23-DP13.11.202313.11.2028hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)dodata prehrani sa kvercetinom i vitaminom C, namijenjen imunitetu i antioksidativnoj zaštiti odraslih osobaBiVits ACTIVA Active Quercetin Phospholipid, a 60 tabletatabletaEvropa Lijek Pharma d.o.o., Vlakovo 252, 71215 Blažuj, SarajevoAbela Pharm d.o.o., Viline vode bb, Slobodna zona Beograd, 11 000 Beograd, SrbijaActive
2325Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-7918/22-DP30.11.202330.11.2028hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)doprinosi ublažavanju osjećaja iritacije i grebanja grla i ždrijela i mogu imati prijatan efekt za grlo, ždrijelo i glasne žice (korijen bijelog sljeza}, formiraju zaštitlni film na sluzokoži usne duplje (hijaluronska kiselina)Altal forte bijeli sljez + hijaluronska kiselina a 30 oribletaoribletaFARMALOGIST ALLBIX" d.o.o. Bijeljina, Poslovna jedinica Sarajevo, Fra Anđela Zvizdovića 1, SarajevoEsensa d.o.o., Viline vode bb, Slobodna zona, 11000 Beograd, SrbijaActive
2324Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-7916/22-DP13.11.202313.11.2028hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)kod akutne i kronične nesanice i isprekidanog sna,Melatosan melatonin oralne kapi 15 mi,oralne kapiFARMALOGIST ALLBIX" d.o.o. Bijeljina, Poslovna jedinica Sarajevo, Fra Anđela Zvizdovića 1, SarajevoEsensa d.o.o., Viline vode bb, Slobodna zona, 11000 Beograd, SrbijaActive
2323Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-7917 /22-DP27.11.202327.11.2028hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)za ublažavanje osjećaja grebanja u grlu , za pravilnu fukciju imunog sistema. kod suhoće i iritacije sluznice usne dupljinePropomint islandski lišaj a 30 oribletaoribletaFARMALOGIST ALLBIX" d.o.o. Bijeljina, Poslovna jedinica Sarajevo, Fra Anđela Zvizdovića 1, SarajevoEsensa d.o.o., Viline vode bb, Slobodna zona, 11000 Beograd, SrbijaActive
2322Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-5523/23-DP17.11.202317.11.2028hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)pomaže kod reguliranja i održavanja crijevne mikrofloreLACTIBIANE lki, 30 vrećicakesicaSalveo d.o.o, Valtera Perića 22, SarajevoPileJe, 7 rue des Provinces, Saint-Laurent-des-Autels, 49270 Oree d'Anjou, FrancuskaActive
2321Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-5522/23-DP21.11.202321.11.2028hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)doprinosi ravnoteži crijevne floreLACTIBIANE Reference, 10 kapsula i 30 kapsula,kapsulaSalveo d.o.o, Valtera Perića 22, SarajevoPileJe, 7 rue des Provinces, Saint-Laurent-des-Autels, 49270 Oree d'Anjou, FrancuskaActive
2320Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-5519/23-DP13.11.202313.11.2028hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)pomaže kod reguliranja i održavanja crijevne mikrofloreLACTIBIANE Tolerance, 30 kapsulakapsulaSalveo d.o.o, Valtera Perića 22, SarajevoPileJe, 7 rue des Provinces, Saint-Laurent-des-Autels, 49270 Oree d'Anjou, FrancuskaActive
2319Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-3828/23-DP30.11.202330.11.2028hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)za lijepu kožu, sjajnu kosu, čvrste nokte, te normalnu funkciju kostiju i hrskaviceCollagen Shot 10000 mg, 500 mi,otopinaEstetika kože-Skin Aesthetic d.o.o. Visoko, Sarajevska bb VisokoTosla d.o.o., Tovarniška cesta 6E, 5270 Ajdovščina, SlovenijaActive
2318Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-6746/23-DP30.11.202330.11.2028hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)za ublažavanje kašlja i tegoba dišnih puteva,Dr.Theiss Mucoplant trpučev sirup 100 rnl i 250 misirupEliksir d.o.o. Posušje, Ante Starčevića bb, PosušjeDr.Theiss Naturwaren GmbH, Michelinstrar..e 1 O, D-66424 Hamburg, Njemačka .Active
2317Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-0887/23-DP7.11.202310.7.2025hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)Dodatak prehraniHartikol Plus kapsule, 30 vegetabilnih kapsulakapsulaATACO d.o.o. Mostar, Kralja Tomislava br.L4, MostarPharmaS d.o.o., Radnička cesta 47, 10000 Zagreb, Republika HrvatskaActive
2316Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-0403/23-DP27.11.202327.11.2028hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)selen doprinosi normalnoj funkciji imunog sistema, zaštiti ćelija od oksidativnog stresa, normalnoj funkciji štitaste žlijezde, te održavanju normalne kose i noktijuMIVOLIS Selen a 60 tabletatabletadm drogerie markt d.o.o. Sarajevo, Lužansko polje broj 40b, Sarajevo, 71210 llidžaza dm drogerie markt GmbH + Go.KG, Am dm-Platz 1, 76 227 Karlsruhe, Njemačka.Active
2315Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-3629/23-DP21.11.202321.11.2028hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)dodatak prehrani kojl sadrži proteolitički enzim serapeptazu sa antiinflamatornlm, analgetičkim i antiedamatoznim djelovanjem, namijenjen za zaštitu vezivnog tkiva ligamenata i tetiva, kao I održavanju zdravih zglobovaOr. Viton Serrapeptase FORTE 120000 IU, 1 O kapsulakapsulaEvropa Lijek Pharma d.o.o., Vlakovo 252, 71215 Blažuj, Sarajevoza Springwell d.o.o., Šumadijska 1, objekat br. 13, 18000 Niš, Republika Srbija , proizvodi: Fortex Nutracei../ticals Ltd, Prohladen kat 10, 1362 Sofija, BugarskaActive
2314Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-6014/23-DP21.11.202321.11.2028hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)sadržava problotske bakterije mliječno-kiselinskog vrenja, f,uktooligosaharide i vitamin 03 koji doprinosi normalnom funkcioniranju imunološkog sustavalmmuno 03, prašak za oralnu upotrebu, 10 vrećicakesicaHercegovinalijek d.o.o. Mostar, Muje Pašića 4, 88000 Mostarlmmuno 03, prašak za oralnu upotrebu, 10 vrećicaActive
2313Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-3061 /23-DP21.11.202321.11.2028hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)pogodan za korištenje kod osoba sa malnutricijom, kod kojih je smanjena apsorpcija nutrijenata u digesfivnom traktuEUN0VA 03 spray, 8 misprejHercegovinalijek d.o.o. Mostar, Muje Pašića 4, 88000 Mostarza STADA Arzneimittel AG, StadastraBe .2-18, 61118 Bad Vilbel, Njemačka , proizvodi: S.1.1.T. SRL 1-20090 Trezzano sul Naviglio (MI) - Via Ariosto 50/60, ItalijaActive
2312Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-6017/23-DP30.11.20233.2.2026hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)Dodatak prehraniProbielle IBSolution, prašak za oralnu upotrebu, 14 kesica po 2,0 grkesicaHercegovinalijek d.o.o. Mostar, Muje Pašića 4, 88000 Mostar,,za Hemofarm A.D. Vršac, Beogradski put bb, 26300 Vršac, Republika Srbija, proizvodi: AB-Biotics S.A. Esade Creapolis, Av. de la Torre Blanca 57, 08172 Sant Cugat del Valles (Barcelona), Spain i ABBiotics S.A. · Poligon lndustrial Els Xops N8-9, 08185 Llii;;a de Vall (Barcelona), Spain."Active
2311Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-6016/23-DP27.11.202327.3.2025hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)Dodatak prehraniMagnetrans duo-aktiv 400mg, granule a 20 vrećica (60gr), okus naranče i mentekesicaHercegovinalijek d.o.o. Mostar, Muje Pašića 4, 88000 Mostar,,za Stada Arzneimittel AG, St;:idastraBe 2-18, 61118 Bad Vilbel, Njemačka, proizvodi: Nutrilo GmbH, HeinzLohman- Strasse 8, 27472 Cuxtaven, Njemačka i Walmark a.s., Oldi'ichovice 44, 73961 Ti'inec, Češka Republika"Active
2310Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-6018/23-DP30.11.20231.10.2025hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)Dodatak prehraniMagnetrans 375gr a 20 vrećica po 2grkesicaHercegovinalijek d.o.o. Mostar, Muje Pašića 4, 88000 Mostar,,za Stada Arzneimittel AG, StadastraBe 2-18, 61118 Bad Vilbel, Njemačka, proizvodi: Nutrilo GmbH, Heinz-Lohman-Strasse 8, 27472 Cuxtaven, Njemačka i Walmark a.s., Oldi'ichovice 44, 73961 Trinec, Češka Republika"Active
2309Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-1186/23-DP13.11.202313.11.2028hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)doprinosi održavanju zdrave i normalne kože, kose i noktijuSkinage Collagen Tri Active 20000 ukus ananas i naranča, 500ml,napitakMEDICAL INTRADE d.o.o . Sarajevo Tvornička 3. Sarajevo Ilidža Yasenka d.o.o., Dvanaest redarstvenika 2/C, 32000 Vukovar, HrvatskaActive
2308Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-1191/23-DP21.11.202321.11.2028hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)doprinosi normalnoj funkciji imunološkog sustava I zaštiti stanica od oksidativnog stresaImuno Defend prah, 10 vrećicakesicaMEDICAL INTRADE d.o.o . Sarajevo Tvornička 3. Sarajevo Ilidža Yasenka d.o.o., Dvanaest redarstvenika 2/C, 32000 Vukovar, HrvatskaActive
2307Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-1185/23-DP27.11.202327.11.2028hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)doprinosi normalnoj funkciji imunološkog sustavaVitamin Code C 1000 Combo Dlrekt - prah, 20 vrećica,kesicaMEDICAL INTRADE d.o.o . Sarajevo Tvornička 3. Sarajevo Ilidža Yasenka d.o.o., Dvanaest redarstvenika 2/C, 32000 Vukovar, HrvatskaActive
2306Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-1190/23-DP27.11.202327.11.2028hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)doprinosi normalnoj funkciji imunološkog sustava i zaštiti stanica od oksidativnog stresaVitamin Code C 1000 Forte - šumeće tablete, a 20 šumećih tableta,šumeća tabletaMEDICAL INTRADE d.o.o . Sarajevo Tvornička 3. Sarajevo Ilidža Yasenka d.o.o., Dvanaest redarstvenika 2/C, 32000 Vukovar, HrvatskaActive
2305Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-1189/23-OP30.11.202330.11.2028hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)Vitamin C doprinosi normalnom stvaranju kolagena za normalnu funkciju desni i zubi, te doprinosi normalnoj funkciji imunološkog sustavaLenisal pastille Duo Effect, a 30 pastilapastilaMEDICAL INTRADE d.o.o . Sarajevo Tvornička 3. Sarajevo Ilidža Yasenka d.o.o., Dvanaest redarstvenika 2/C, 32000 Vukovar, HrvatskaActive
2304Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-1187/23-DP30.11.202330.11.2028hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)doprinosi normalnoj funkciji urinarnog sustava0-Manoza Direkt - prah, 20 vrećicakesicaMEDICAL INTRADE d.o.o . Sarajevo Tvornička 3. Sarajevo Ilidža Yasenka d.o.o., Dvanaest redarstvenika 2/C, 32000 Vukovar, Hrvatska.Active
2303Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-5557/23-DP17.11.202317.11.2028formule za dojenčad i formule nakon dojenjamlijeko u prahu namijenjena prehrani male djece sa dodatkom kulture Limosllactobacillus reuteri, od 1. godine nadaljeNAN Optipro 3, 800 grprahMCI d.o.o. Široki Brijeg, Visoka Glavica 2C, Široki BrijegNestle France SAS, Boue Faotory 1 Rue des Fabriques 02450 BOLJE, Francuska.Active
2302Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-1457/23-DP28.12.202328.12.2028hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)doprinosi održavanju normalne razine glukoze u krviBotanical Balance, 120 tabletatabletaNEOLIFE INTERNATIONAL d.o.o. Sarajevo Milana Preloga br. 12A SarajevoNatural Formulas, 2125 American Ave., Hayward, CA 94545, USAActive
2301Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-1458/23-DP28.12.202328.12.2028hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)sadržava esencijalne vitamine i minerale za dnevnu dopunu prehraniPro Vitality Plus, a 30 vrećicakesicaNEOLIFE INTERNATIONAL d.o.o. Sarajevo Milana Preloga br. 12A SarajevoEurocaps Ud., Runcorn, UK; HC Clover PS, S.L., Arganda del Rey, Španjolska; Ayanda GmbH, Pritzwalk, NjemačkaActive
2300Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-2026/23-DP26.12.202326.12.2028hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)doprinosi normalnom funkcioniranju mišićaMagnesium Complex, a 60 tabletatabletaNEOLIFE INTERNATIONAL d.o.o. Sarajevo Milana Preloga br. 12A SarajevoProTab Laboratories, Ine., Foothill Ranch, CA 92610, SAD.Active
2299Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-2592/23-DP7.12.20237.12.2028hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)doprinosi normalnoj funkciji imunog sistema, smanjenju umora i iscrpljenostiStrong Nature Vitamin C 500 mg, a 100 tabletatabletaP.T.D. MGM FARM d.o.o. Kakanj, 311 Lahke brigade bb, 72240 KakanjElephant Co. d.o.o. Beograd, Pančevački put 42-44, 11210 Beo·grad, Republika SrbijaActive
2298Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-3633/23-DP4.12.20234.12.2028hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)dodatak prehrani na bazi alge Spirulina,San Sebastian Spirulina organic 250 mg, a 600 tabletatabletaEvropa Lijek Pharma d.o.o., Vlakovo 252, 71215 Blažuj, Sarajevoza Springwel d.o.o., Radoja Dakića 15, 18000 Niš, Republika Srbija pakuje Elephant Co d.o.o. Beograd, Pančevački put 42-44, 1121 O Beograd, Republika Srbija, a proizvodi: Quingdao Sunrise Biotechnology Co., Ud, No.6, Hongkong Middle Road, Qingdao, Kina.Active
2297Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-3632/23-DP4.12.20234.12.2028hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)dodatak prehrani na bazi alge SpirulinaSan Sebastian Spirulina organic 250 mg, a 300 tabletatabletaEvropa Lijek Pharma d.o.o., Vlakovo 252, 71215 Blažuj, Sarajevoza Springwel d.o.o., Radoja Da kića 15, 18000 Niš, Republika Srbija pakuje Elephant Co d.o.o. Beograd, Panče va čki put 42-44, 1121 O Beograd, Republika Srbija, a proizvodi: Quingdao Sunrise Biotechnology Co., Ltd, No.6, Hongkong Middle Road, Qingdao, KinaActive
2296Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-5785/23-DP4.12.202315.11.2026hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)Dodatak prehraniCentrum Men, 30 tabletatabletaEvropa Lijek Pharma d.o.o., Vlakovo 252, 71215 Blažuj, SarajevoHaleon ltaly Manufacturing S.r.l., Via Nettunense 90, 04011 Aprilia ItalijaActive
2295Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-5784/23-DP4.12.202315.11.2026hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)Dodatak prehraniCentrum Junior, 30 tabletatabletaEvropa Lijek Pharma d.o.o., Vlakovo 252, 71215 Blažuj, SarajevoHaleon ltaly Manufacturing S.r.l., Via Nettunense 90, 04011 Aprilia ItalijaActive
2294Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-5783/23-DP4.12.202315.11.2026hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)Dodatak prehraniCentrum Women, 30 tabletatabletaEvropa Lijek Pharma d.o.o., Vlakovo 252, 71215 Blažuj, SarajevoHaleon ltaly Manufacturing S.r.l., Via Nettunense 90, 04011 Aprilia ItalijaActive
2293Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-5782/23-DP4.12.202315.11.2026hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)Dodatak prehraniCentrum Silver 50+, 30 i 60 tabletatabletaEvropa Lijek Pharma d.o.o., Vlakovo 252, 71215 Blažuj, SarajevoHaleon ltaly Manufacturing S.r.l., Via Nettunense 90, 04011 Aprilia ItalijaActive
2292Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-5781 /23-DP4.12.202315.11.2026hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)Dodatak prehrani,,Centrum A-Ž, 30 i 60 tabletatabletaEvropa Lijek Pharma d.o.o., Vlakovo 252, 71215 Blažuj, Sarajevo.,Haleon ltaly Manufacturing S.r.l., Via Nettunense 90, 04011 Aprilia Italija."Active
2291Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-1308/23-DP7.12.20237.12.2028hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)za hormona.Ini balans i olakšavanje simptoma menopauzeBee Harmony Royal Balance kapsule a 60kapsulaITALGROUP d.o.o Sarajevo , Stara cesta bb VogošćaMEDEX d.o.o. Linhartova cesta 49A, 1000 Ljubljana, Slovenija, EUActive
2290Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-1307/23-DP7.12.20237.12.2028hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)za hrskavicu I kostiCollagen flex curcumin kapsule a 40kapsulaITALGROUP d.o.o Sarajevo , Stara cesta bb VogošćaMEDEX d.o.o. Linhartova cesta 49A, 1000 Ljubljana, Slovenija, EUActive
2289Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-4313/23-DP7.12.20237.12.2028hrana namijenjena za stanja povećanih tjelesnih aktivnosti, posebno za sportistedodatak prehrani sa vaznim mikronutrljentima za sportske performanseOrthomol Sport bočice a 7 i a 30 dnevnih doza po 20 mi (23,8 gr) plus 1 tableta (0,95 gr)/1 kapsula (0,65 gr), ukupno neto 25,4 grkapsulaPHARMA-MAAC d.o.o Sarajevo Bačići br. 7Orthomol pharmazeutlsche Vertriebs GmbH, Herzogstrasse 30, 40764 - Langenfeld, Njemačka .Active
2288Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-1304/23-DP7.12.20237.12.2028hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)doprinosi skraćenju vremena za usnivanjeDormirin Rapid oralni sprej, 10 msprejATACO d.o.o. Mostar, Kralja Tomislava br.L4, MostarPharmaS d.o.o., Radnička cesta 47, 10000 Zagreb, Republika HrvatskaActive
2287Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-3312/23-DP7.12.20237.12.2028hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)za pomoć u tretmanu nesanice i ostalih tegoba izazvanih stresomVAMEX a 20 tabletatabletaInternational Health d.o.o. Kromolj 25C, 71000 SarajevoAlphacaps GmbH, Nord-West-Ring 1-5, 32832 Augustdorf, Njemačka (za International Health and Victoria White OOD, Bul. Vitosa 23, Soflja, Bugarska).Active
2286Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-1637/23-DP21.11.202321.11.2028hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)za zdravlje crijeva i jačanje otpornosti organizmaBioGaia Probiotičke kapi, 5ml,kapiEwopharma d.o.o., Sarajevo, Rajlovačka cesta 23, SarajevoBioGaia AB, P.O. Box 3242, SE-103 64, Stockholm, ŠvedskaActive
2285Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-1636/23-DP21.11.202321.11.2028hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)za zdravlje crijeva i jačanje otp0rnosti organizmaBioGaia Probiotičke tablete za žvakanje, okus limuna, a 10 tabletatabletaEwopharma d.o.o., Sarajevo, Rajlovačka cesta 23, SarajevoBloGaia AB, P.O. Box 3242, SE-103 64, Stockholm, ŠvedskaActive
2284Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-2911/23-DP7.11.20237.11.2028hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)za podizanje energije, smanjenje umora I iscrpljenostUpAp lnstant Energy Direct dodatak prehrani sa vitaminima, mineralima i koenzimom Q10, prah sa sladilima okus limuna, 20 vrećica (40gr),kesicaSALVUS BH d.o.o., Tešanjska broj 24a Sarajevoza Salvus d.o.o., Toplička cesta 100, 49240 Donja Stubica, Hrvatska u suradnji s Fine Foods & Pharmaceuticals N. TM. S.p.A. Via Berlina 39-24040 Zingonia-Verdellino (BG)-ltalyActive
2283Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-2913/23-DP3.11.20233.11.2028hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)za ravnotežu elektrolita, acido-bazni metabolizam, normalnu mišićnu i kognitivnu funkcijuproizvoda: UpAp Mg 400 Direct dodatak prehrani s magnezijem, cinkom i vitamihima B, prah sa sladilima okus limun-menta, 20 vrećica (40gr)kesicaSALVUS BH d.o.o., Tešanjska broj 24a Sarajevoza Salvus d.o.o., Toplička cesta 100, 49240 Donja Stubica, Hrvatska u suradnji s Fine Foods & Pharmaceuticals N. TM. S.p.A. Via Berlina 39-24040 Zingonia-Verdellino (BG)-ltalyActive
2282Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-3159-1/23-DP11.12.202311.12.2028hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)dodatak prehrani na bazi ekstrakta divljeg bijelog luka za očuvanje zdravlja kardiovaskularnog sistemaHyper drops biljne kapi, 30 mi,kapi„BAUM-PALETA" d.o.o. Sarajevo, Barica 138 Sarajevo, Vogošća,Sando pharm d.o.o., Valjevski put bb, 15300 Loznica, SrbijaActive
2281Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-0689/23-DP26.12.202326.12.2028hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)podrška zdravlju stanicaGraviola Forte a 100 kapsulakapsulaFARMIS d.o.o. Sarajevo, lgmanska bb, Vogošća,Alphacaps GmbH, Ostring 1 O; 32832 Augustdorf, Njemačka za Pharmavital GmbH, Sairne Gene Ring 14, D-53121 Bonn, NjemačkaActive
2280Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-0688/23-DP14.12.202314.12.2028hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)potpomaže normalnu funkciju prostateProstatitis Forte Maximum a 100 kapsulakapsulaFARMIS d.o.o. Sarajevo, lgmanska bb, Vogošća,Alphacaps GmbH, Ostring 1 O, 32832 Augustdorf, Njemačka za Pharmavital GmbH, Saime Gene Ring 14, D-53121 Bonn, NjemačkaActive
2279Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-0690/23-DP26.12.202326.12.2028hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)doprinosi normalnom stvaranju crvenih krvnih zrnaca i smanjenju osjećaja umora I Iscrpljenostilron&Vitamin B Complex Forte, 100 kapsulakapsulaFARMIS d.o.o. Sarajevo, lgmanska bb, Vogošća,Aminolabs by Eurofood Belgium NV, Research Campus 6, 3500 Hasselt, Belgija za: Pharmavital GmbH, Saime Gene Ring 14, 0-53121 Bonn, NjemačkaActive
2278Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-0692/23-DP28.12.202328.12.2028hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)za održavanje vitalnost! i unapređenja fizičkog I mentalnog stanjaA-Z vitamini + lutein + Q1 O a 60 tableta,tabletaFARMIS d.o.o. Sarajevo, lgmanska bb, Vogošća,Pharmavltal GmbH, Saime Gene Ring 14, D-53121 Bonn, Njemačka .Active
2277Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-0691/23-DP28.12.202328.12.2028hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)zadovoljava potrebe organizma .za vitaminima B kompleksa8- Complex Forte 70 gr,prahFARMIS d.o.o. Sarajevo, lgmanska bb, Vogošća,Amlnolabs by Eurofood Belglum NV, Research Campus 6, 3500 Hasselt, Belgija za: Pharmavital GmbH, Salme Gene Ring 14, D-53121 Bonn, NjemačkaActive
2276Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-6695/23-DP7.12.20237.12.2028hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)namjenjen za djecu stariju od 6 mjeseci u stanjima alergija i atopijskog dermatitisa, kod upale kože i svraba, kao i kod respiratorn ih i alergija na hranu,MegaKid Allergy & Atopic for you, ulje za oralnu upotrebu 150 miuljeHercegovinalijek d.o.o. Mostar, Muje Pašića 4, 88000 MostarJSC .Valentis" Taikos av. 102, Kaunas, Litvanija, proizvodi za: 4U Pharma GmbH, Poststrasse 3, CH - 9100 Herisau, ŠvicarskaActive
2275Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-5525/23-DP11.12.202311.12.2028hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)potpora za vrijeme i nakon terapije antibioticima, umanjuje neželjeni efekt antibiotske terapije,LACTIBIANE ATB, 10 veganskih kapsulakapsulaSalveo d.o.o, Valtera Perića 22, SarajevoPileJe, 7 rue des Provinces, Saint-Laurent-des-Autels, 49270 Oree d'Anjou, FrancuskaActive
2274Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-5521/23-DP11.12.202311.12.2028hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)za brzo rješavanje simptoma povezanih sa dijarejom, za odrasleLACTIBIANE lmedia, 4 vrećicekesicaSalveo d.o.o, Valtera Perića 22, SarajevoPileJe, 7 rue des Provinces, Saint-Laurentdes- Autels, 49270 Oree d'Anjou, FrancuskaActive
2273Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-5524/23-DP11.12.202311.12.2028hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)dodatni tretman kod vaginalnih infekcijaFEMINABIANE Intima, 20 kapsulakapsulaSalveo d.o.o, Valtera Perića 22, SarajevoPileJe, 7 rue des Provinces, Saint-Laurent-des-Autels, 49270 Oree d'Anjou, FrancuskaActive
2272Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-5518/23-DP11.12.202311.12.2028dijetalna hrana za posebne medicinske potreberoizvod s posebnom medicinskom namjenom, ublažava bol povezan sa sindromom irltabilnih crijeva (IBS) kod odraslihLACTIPLUS, 56 kapsulakapsulaSalveo d.o.o, Valtera Perića 22, SarajevoPileJe, 7 rue des Provinces, Saint-Laurent-des-Autels, 49270 Oree d'Anjou, FrancuskaActive
2271Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-5520/23-DP11.12.202311.12.2028hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)dijetetski proizvod s posebnom medicinskom namjenom, formuliran da zadovolji prehrambene potrebe djece od rođenja i male djece kada imaju akutni gastroenteritis ili dijareju izazvanu antibioticimaBABYBIANE lmedia, 7 vrećicakesicaSalveo d.o.o, Valtera Perića 22, SarajevoPileJe, 7 rue des Provinces, Salnt-La.urent-des-Autels, 49270 Oree d'Anjou, FrancuskaActive
2270Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-0685/23-DP11.12.202311.12.2028hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)doprinosi spriječavanju stvaranja kamenaca kao i njihovom razgrađivanjuRenal HA, 30 kapsulakapsulaHA COMPANY d.o.o., Stupska bb Lamela C3, llidža, SarajevoZa HA Company d.o.o., proizvodi: Cydonia d.o.o., Lipa 73, 75320 Gračanica, Bosna i Hercegovina.Active
2269Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-1263/23-DP7.12.20237.12.2028hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)pomaže mirnom snu i skraćenju vremena koje je potrebno za spavanjeMagnezij noć HA, 30 kapsulakapsulaHA COMPANY d.o.o., Stupska bb Lamela C3, llidža, SarajevoZa HA Company d.o.o., proizvodi: Cydonia d.o.o., Lipa 73, 75320 Gračanica, Bosna i Hercegovina.Active
2268Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-1156/23-DP28.12.202328.12.2028hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)za imunitet i energiju. Vitamin C doprinosi normalnoj funkciji imunološkog sustava. Tiamin (vitamin 81) doprinosi normalnom metabolizmu stvaranja energijeMultivita Multivita Plus, okus naranče, 20 šumećih tabletašumeća tabletaATACO d.o.o. Mostar, Kralja Tomislava br.L4, Mostarza Fidifarm d.o.o., Obrtnička 37 Rakitje, 10437 Bestovje, Republika Hrvatska, proizvodi: PEZ Production Europe Kft., Pez-Haas u. 1., 9241 Janossomorja, Mađarska .Active
2267Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-1076/23-DP28.12.202328.12.2028hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)za mišiće i živčani sustav. Magnezij'doprinosi ravnoteži elektrolita, normalnoj funkciji mišića i normalnom funkcioniranju živčanog sustavaMultivita Magnesium, okus naranče, 20 šumećih tabletašumeća tabletaATACO d.o.o. Mostar, Kralja Tomislava br.L4, Mostarza Fidifarm d.o.o., Obrtnička 37 Rakitje, 10437 Bestovje, Republika Hrvatska, proizvodi: PEZ Production Europe Kft., Pez-Haas u. 1., 9241 Janossomorja, Mađarska .Active
2266Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-1077/23-DP14.12.202314.12.2028hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)za normalnu funkciju imunog sistemaDoppelherz aktiv Topli napitak sa kurkumom i manuka medom, vrećice a 10kesicaOktal Pharma d.o.o. Sarajevo, Pijačna 14A SarajevoQueisser Pharma GmbH & Go KG, Schleswiger Strasse 74, Flensburg, Njemačka.Active
2265Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-1078/23-DP14.12.202314.12.2028hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)podržava normalno ulaganje kolagena i zdravlje hrskaviceDoppelherz system Kollagen 11.000 Plus, a 30x25 mi,napitakOktal Pharma d.o.o. Sarajevo, Pijačna 14A SarajevoQueisser Pharma GmbH & Go KG, Schleswiger Strasse 74, Flensburg, Njemačka.Active
2264Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-1080/23-DP28.12.202328.12.2028hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)doprinosi normalnoj funkciji mIsIcaBiolectra Magnezij 300 direkt, okus limun/naranča, 20 vrećicakesicaOktal Pharma d.o.o. Sarajevo, Pijačna 14A Sarajevodoprinosi normalnoj funkciji mIsIcaActive
2263Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-3159/23-DP7.12.20237.12.2028hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)dodatak prehrani na bazi ekstrakta pasuljevine, lista koprive, lista borovnice, lista breze i herbe bijelog pelinaDia drops biljne kapi, 30 mikapi„BAUM-PALETA" d.o.o. Sarajevo, Barica 138 Sarajevo, VogošćaSando pharm d.o.o., Valjevski put bb, 15300 Loznica, SrbijaActive
2262Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-2561/23-DP28.12.202328.12.2028formule za dojenčad i formule nakon dojenjahrana za dojenčad i malu djecu za uzrast od 6. mjesecaNutrino milk cereal cocoa - mliječna kašica sa pšenicom i kakaom, 190 gr,kašaNELT d.o.o. Istočno Sarajevo Mustafe Ice Voljevice 11 ilidža Fabrika dječije hrane d.o.o./Baby Food Factory L TD Maršala Tita 206. 11272 Dobanovci Republika SrbijaActive
2261Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-2562/23-DP28.12.202328.12.2028formule za dojenčad i formule nakon dojenjahrana za dojenčad i malu djecu za uzrast od 5. mjesecaNutrino vegetables chicken - kašica od krompira i šargarepe sa piletinom, 125 grkašaNELT d.o.o. Istočno Sarajevo Mustafe Ice Voljevice 11 ilidža Fabrika dječije hrane d.o.o./Baby Food Factory L TD Maršala Tita 206. 11272 Dobanovci Republika SrbijaActive
2260Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-2560/23-DP28.12.202328.12.2028formule za dojenčad i formule nakon dojenjahrana za dojenčad i malu djecu za uzrast od 6. mjeseca,Nutrino milk biscult cereal - mliječna kašica sa keksom i pšenicom, 190 grkašaNELT d.o.o. Istočno Sarajevo Mustafe Ice Voljevice 11 ilidža Fabrika dječije hrane d.o.o./Baby Food Factory L TD Maršala Tita 206. 11272 Dobanovci Republika SrbijaActive
2259Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-2559/23-DP28.12.202328.12.2028formule za dojenčad i formule nakon dojenjahrana za dojenčad i malu djecu za uzrast od 6. mjesecaNutrino milk apple cereat vanilla - mliječna kašica sa jabukom, pšenicom i vanilijom, 190 grkašaNELT d.o.o. Istočno Sarajevo Mustafe Ice Voljevice 11 ilidža Fabrika dječije hrane d.o.o./Baby Food Factory L TD Maršala Tita 206. 11272 Dobanovci Republika SrbijaActive
2258Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-1509/23-DP28.12.202328.12.2028hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)za jačanje imuniteta,MIVOLIS immune support, mješavina čaja sa ehinaceom, acerolom i vitaminom C, 25 vrećica po 2 gr (50 gr)kesicadm drogerie markt d.o.o. Sarajevo, Lužansko polje broj 40b, Sarajevo, 71210 llidžaza dm drogerie markt GmbH + Go.KG, Am dm-Platz 1, 76 227 Karlsruhe, Njemačka.Active
2257Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-1510/23-DP26.12.202326.12.2028hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)na bazi ciklamata, saharina i neotama za zaslađivanje deserta, jela sa sirom, jogurta, salata , juha, napitaka, kolača i pecivaMIVOLIS tečno sladilo, 300 mi,tečnostdm drogerie markt d.o.o. Sarajevo, Lužansko polje broj 40b, Sarajevo, 71210 llidžaza dm drogerie markt GmbH + Go.KG, Am dm-Platz 1, 76 227 Karlsruhe, Njemačka.Active
2256Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-1512/23-DP7.12.20237.12.2028hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)djeluje razbuđujuće, reducira umorMIVOLIS Aktive power, biljni čaj s okusom đumbira I limunove trave, 25 filter vrećica po 1,8 gr (45 gr),kesicadm drogerie markt d.o.o. Sarajevo, Lužansko polje broj 40b, Sarajevo, 71210 llidžaza dm drogerie markt GmbH + Go.KG, Am dm-Platz 1, 76 227 Karlsruhe, Njemačka.Active
2255Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-1511/23-DP7.12.20237.12.2028hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)potiče probavu ujedno pružajući ugodan okusMIVOLIS napitak od šljiva 750 minapitakdm drogerie markt d.o.o. Sarajevo, Lužansko polje broj 40b, Sarajevo, 71210 llidžaza dm drogerie markt GmbH + Go.KG, Am dm-Platz 1, 76 227 Karlsruhe, Njemačka.Active
2254Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-1517/23-DP26.12.202326.12.2028hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)sadrži vitamine 81 , 86 i 812 koji podržavaju normalan rad metabolizma, te pomažu u smanjenju pospanosti i umoralvorell Flavour Drop Energy, 30 šumećih tabletašumeća tabletadm drogerie markt d.o.o. Sarajevo, Lužansko polje broj 40b, Sarajevo, 71210 llidžaza dm drogerie markt GmbH + Go.KG, Am dm-Platz 1, 76 227 Karlsruhe, Njemačka.Active
2253Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-1516/23-DP14.12.202314.12.2028hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)sadrži vitamine 81 I 86 koji doprinose normalnom funkcioniranju nervnog sistema. Pantotenska kiselina također podržava normalne mentalne funkcijelvorell Flavour Drop Relax, 30 šumećih tabletašumeća tabletadm drogerie markt d.o.o. Sarajevo, Lužansko polje broj 40b, Sarajevo, 71210 llidžaza dm drogerie markt GmbH + Go.KG, Am dm-Platz 1, 76 227 Karlsruhe, Njemačka.Active
2252Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-1513/23-DP11.12.202311.12.2028hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)dodatak prehrani s vitaminima, mineralima i lutelnom. Omogućava postupno oslobađanje vitamina i minerala u tijelo kroz razdoblje od nekoliko sati. Specifična formula za osobe preko 50 godinaMrvous A-Z complete depot 50+, a 100 tabletatabletadm drogerie markt d.o.o. Sarajevo, Lužansko polje broj 40b, Sarajevo, 71210 llidžaza dm drogerie markt GmbH + Go.KG, Am dm-Platz 1, 76 227 Karlsruhe, Njemačka.Active
2251Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-5495-4/23-DP7.11.202319.11.2026hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)Dodatak prehraniRevita Fe Stevia, prašak 9gr,prašak za pripremu napitka,,BABKE" d.o.o., Vilsonovo šetalište broj 8, SarajevoStojanović Pharm d.o.o., ul. Alberta Ajnštajna br. 44, 21000 Novi Sad, Republika SrbijaActive
2250Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-1514/23-DP11.12.202311.12.2028hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)grožđani šećer sa magnezijemMIVOLIS bomboni s grožđanim šećerom, magnezijem, okus ribizla, 100 grbombonadm drogerie markt d.o.o. Sarajevo, Lužansko polje broj 40b, Sarajevo, 71210 llidžaza dm drogerie markt GmbH + Go.KG, Am dm-Platz 1, 76 227 Karlsruhe, Njemačka.Active
2249Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-1507/23-DP28.12.202328.12.2028hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)olakšava probavu laktoze kod osoba koje imaju poteškoće pri probavi mliječnog šećera. Djeluje u dvije faze. U prvoj fazi ima trenutačno djelovanje a u drugoj fazi depo djelovanje do 5 sati tok.om kojeg se kontinuirano razgrađuje laktoza u želucu i crijevima,MIVOLIS laktaza, 40 tabletatabletadm drogerie markt d.o.o. Sarajevo, Lužansko polje broj 40b, Sarajevo, 71210 llidžaza dm drogerie markt GmbH + Go.KG, Am dm-Platz 1, 76 227 Karlsruhe, Njemačka.Active
2248Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-1631/23-DP4.12.20234.12.2028hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)vitamin D doprinosi normalnoj apsorpciji/iskorištenju kalcija I fosfora. Vitamin D doprinosi normalnom nivou kalcija u krvi, te očuvanju normalne mišićne funkcije. Vitamin E doprinosi zaštiti ćelija od oksidativnog stresaRain VIV3, 30 doza po 2 mi,kapiRAIN INTERNATIONAL d.o.o. BiH, Aleja Bosne Srebrene 125, Sarajevoza Rain International LLC proizvodi: lnnovative FlexPak (IFP), 1530 N. Mountaln Springs Parkway, UT 84663, USAActive
2247Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-1092/23-DP26.12.202326.12.2028hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)sadrži patentiranu kombinaciju 1 O različitih sojeva korisnih bakterija sa dodanim prebiotikom namijenjenih održavanju zdravlja gastrointestinalnog traktaActive
2246Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-1090/23-DP28.12.202328.12.2028hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)doprinosi normalnom funkcioniranju nervnog sistemaSTRESSCare Mg 400 + B Complex, 15 vrećicakesicaEvropa Lijek Pharma d.o.o., Vlakovo 252, 71215 Blažuj, SarajevoHerba medica d.o.o., Preserska cesta 5, 1235 Radomlje, Slovenija.Active
2245Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-3158-2/23-DP7.12.20237.12.2028hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)za nadopunu dnevnih potreba za vitaminima C i E, cinkom, beta karotenima i selen rnetioninom. Za održavanje funkcije normalnog vida i zaštiti od oksidativnog stresaO caps kapsule, 15 kapsula po 0,5 grkapsula„BALIM-PALETA'' d.o.o. Sarajevo, Barica 138 Sarajevo, VogošćaSando pharm d.o.o., Valjevski put bb, 15300 Loznica, SrbijaActive
2244Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-3159-2/23-DP11.12.202311.12.2028hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)dodatak prehrani na bazi ekstrakta sjemena bundeve, cinka i vitamina E,Pro caps, 15 kapsula po 0,5 grkapsula"„BAUM-PALETA" d.o.o. Sarajevo, Barica 138 Sarajevo, Vogošća,Sando pharm d.o.o., Valjevski put bb, 15300 Loznica, SrbijaActive
2243Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-3158-1/23-DP4.12.20234.12.2028hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)za održavanje funkcije imunološkog sistema, doprinosi smanjenju osjećaja umora i iscrpljenosti,ZF Imuno 32, 15 kapsulakapsula„BAUM-PALETA" d.o.o. Sarajevo, Barica 138 Sarajevo, VogošćaSando pharm d.o.o., Valjevski put bb, 15300 Loznica, SrbijaActive
2242Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-3158/23-DP4.12.20234.12.2028hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)dodatak prehrani na bazi ekstrakta herbe veronike, lista koprive, lista breze, herbe rastavlća, lista uvePro drops biljne kapi, 30 mi,kapi„BALIM-PALETA" d.o.o. Sarajevo, Barica 138 Sarajevo, Vogošća,Sando pharm d.o.o., Valjevski put bb, 15300 Loznica, SrbijaActive
2241Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-1515/23-DP14.12.202314.12.2028hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)jedna porcija (4 tablete) pokriva dnevnu potrebu za 10 dodatnih vitamina,MIVOLIS bomboni s grožđanim šećerom + 10 vitamina, okus narandža, 100 grbombonadm drogerie markt d.o.o. Sarajevo, Lužansko polje broj 40b, Sarajevo, 71210 llidžaza dm drogerie markt GmbH + Go.KG, Am dm-Platz 1, 76 227 Karlsruhe, Njemačka.Active
2240Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-3716/23-DP26.9.202326.9.2028hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)podržava funkciju imunološkog sustava, povećava izdržljivost i energiju tijekom tjelovježbe,Fungiess Cordyceps Mushroom (Gljiva Kordiceps) sa okusom manga i ananasa gumene bombone a 60gumene bomboneHealth Focus d.o.o. Sarajevo Muse Ćazima Ćatića br. 13 Sarajevoza Performance Brands, Ine. 905 Shotgun Rd, Sunrise, Florida, SAD, proizvodi: Sirio Pharm Co. Ud., Thaisan Rd 83, Shantou, Guandong, KinaActive
2239Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-0751/23-DP14.12.202314.12.2028hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)doprinosi normalnoj funkciji jetre, metabolizmu lipida i homocisteinaLiver + Milk Thistle, 120 kapsulakapsulaApomedical d.o.o., Vreoce 33, Sarajevo, 71210 llidžaActive Bio Ufe Science GmbH, Lilienthalstrar..e 6, 12529 Schonefeld, NJemačkaActive
2238Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-3748/23-DP14.12.202314.12.2028hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)pomaže rad dlgestivnog trakta, te podržava rad imunološkog sistemProbiota Advanced, 60 tabletatabletaNATURAL UNE" d.o.o. Sarajevo, Tvornička br. 3, Sarajevo, llidžaBiota Bltkisel! llac ve Kozmetik Lab A.S., Emek Mahallesi Slvat Yolu Caddesi No. 9, 34785 Sancaktepe, lstambul, Turska.Active
2237Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-2542/23-DP14.12.202314.12.2028hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)vitaminski kompleks za optimiziranje plodnosti kod muškaraca koji žele potomstvoPROfertil kapsule a 60 i a 180 kapsulakapsulaViennapharm d.o.o. , Jezero br. 3 SarajevoLenus Pharrna GesmbH, Seebčeckgasse (;9, A-1160 Beč, Austrija.Active
2236Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-0748/23-DP26.12.202326.12.2028hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)zaštita urinarnog traktaBrusnica Uro Forte tonik, a 120 minapitakViennapharm d.o.o. , Jezero br. 3 SarajevoKwlzda Pharma GmbH, Effingergasse 21, 1160 Beč , AustrijaActive
2235Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-0606/23-DP26.12.202326.12.2028hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)zaštita urinarnog trakta,Brusnica Uro Forte filmom obložene tablete a 30tabletaViennapharm d.o.o. , Jezero br. 3 SarajevoKwlzda Pharma GmbH, Effingergasse 21, 1160 Beč , AustrijaActive
2234Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-0749/23-DP14.12.202314.12.2028hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)nutritivna podrška kod žena sa sindromom policističnih Jajnika koje pokušavaju da dobiju potomstvoPROfertil Female, 28 mekih kapsula + 28 tabletatabletaViennapharm d.o.o. , Jezero br. 3 SarajevoLenus Pharma GesmbH, Seebčeckgasse 59, A-1160 Beč , AustrijaActive
2233Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-1212/23-DP14.12.202314.12.2028hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)za ublažavanje nesanice, uznemirenosti i razdražljivostValerijana kapi, a 50 mikapiPharmamed d.o.o. Travnik, Dolac na Lašvi bb, TravnikPharmamed d.o.o. Travnik, Dolac na Lašvi bb, TravnikActive
2232Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-3057/23-DP28.12.202328.12.2028hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)namijenjen za snažnije srce,MEDIFIT 3 med s ekstraktom gloga a 250gprašak za pripremu napitkaPharmamed d.o.o. Travnik, Dolac na Lašvi bb, TravnikPharmamed d.o.o. Travnik, Dolac na Lašvi bb, TravnikActive
2231Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-0910/23-DP11.12.202311.12.2028hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)za bubrege i mjehurKopriva kapi a 50 mikapiPharmamed d.o.o. Travnik, Dolac na Lašvi bb, TravnikPharmamed d.o.o. Travnik, Dolac na Lašvi bb, TravnikActive
2230Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-0908/23-DP11.12.2023hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)za zaštitu zglobova i tetiva (održavanje pokretljivosti i bolja funkcija zglobova, ublažavanje bolova u zglobovima, poboljšanje pokretljivosti I ukočenost! zglobova, smanjenje upale zglobova, zaštita tetiva, regeneracija hrskavice)OVOFLEX kapsule a 30kapsulaPharmamed d.o.o. Travnik, Dolac na Lašvi bb, TravnikPharmamed d.o.o. Travnik, Dolac na Lašvi bb, TravnikActive
2229Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-1211/23-DP26.12.202326.12.2028hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)namijenjen za oslabljeno srce i cirkulacijuGlog kapi, a 50 mikapiPharmamed d.o.o. Travnik, Dolac na Lašvi bb, TravnikPharmamed d.o.o. Travnik, Dolac na Lašvi bb, TravnikActive
2228Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-0909/23-DP4.12.20234.12.2028hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)za regulaciju nivoa kolesterola u krvi,Artičoka kapi, a 50 mi,kapiPharmamed d.o.o. Travnik, Dolac na Lašvi bb, TravnikPharmamed d.o.o. Travnik, Dolac na Lašvi bb, TravnikActive
2227Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-0950/23-DP7.12.20237.12.2028hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)namijenjen muškarcima koji pate od bolesti povezanih s rastom prostate, ekstrakt Sabalis serrulatae ublažava neugodne simptome povećane prostateActivlab Pharma ProstACTIV a 60 kapsulakapsulaWELT APO d.o.o. Azize Šećerbegović bb SarajevoUnipro Sp. z.o.o., Targowisko 553 , 32-015 Ktaj, Poljska.Active
2226Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-0949/23-DP7.12.20237.12.2028hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)za nadopunu tečnosti i elektrolita u situacijama povećane potražnje za sastojcima proizvoda kao što su natrij, kalij, hlorid, kalcijum I magnezijum, što može nastati nakon jakog znojenja, povraćanja i pojačanog fizičkog naporaActivlab Pharma ElectroVit a 20 šumećih tabletašumeća tabletaWELT APO d.o.o. Azize Šećerbegović bb SarajevoUnipro Sp. z.o.o., Targowisko 553 , 32-015 Ktaj, Poljska.Active
2225Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-0951/23-DP4.12.20234.12.2028doprinosi održavanju normaknog energetskog metabolizma, smanjenju umora i iscrpljenosti, te pomaže u pravilnoj proizvodnji crvenih krvnih zrnaca, opuštanju mišića, pravilnom funkcioniranju imunološkog i nervnog sistemaActivlab Pharma Witamina 812 500μ9, 30 kapsulakapsulaWELT APO d.o.o. Azize Šećerbegović bb SarajevoUnipro Sp. z.o.o., Targowlsko 553, 32-015 Klaj, PoljskaActive
2224Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-0948/23-DP4.12.20234.12.2028hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)sadrži set B vitamina; vitamin B6, 812, biotin, niacin i tiamin podržavaju održavanje normalnih boloških funkcija. Vitamini 86, 812, folna kiselina, pantotenska kiselina, niacin i rlboflamln doprinose smanjenju osjećaja umora i iscrpljenosti. Pantotenska kiselina pomaže u održavanju mentalnih sposobnosti; biotin pomaže u održavanju pravilnog metabolizma makronutrijenata, održavajući zdravu kožu i kosuActivLab Pharma Vitamin 8-Complex a 60 kapsulakapsulaWELT APO d.o.o. Azize Šećerbegović bb SarajevoUnipro Sp. z.o.o., Targowisko 553 , 32-015 Ktaj, Poljska.Active
2223Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-1128/23-DP7.12.20237.12.2028hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)za ublažavanje umora I povećanje energijeGO UP napitak, 16 vrećica po 20 mikesicaMEDIMPEX d.o.o. Sarajevo, lgmanska broj 38, 71320 Vogošća,ESI s.p.a., Via delle lndustrie 1, 17012 Albissola Marina (SV) ltaliaActive
2222Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-1851/23-DP4.12.20234.12.2028hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)za zdravlje i vitalnostAzinc kapsule, a 60kapsulaMEDIMPEX d.o.o. Sarajevo, lgmanska broj 38, 71320 Vogošća,Arkopharma Laboratories Pharmaceutiques ZI Carros Le Broc, 9 rue-1 ere avenue, P.O. BOX 28-06511 Carros Cedex - FrancuskaActive
2221Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-4982/22-DP13.11.202313.11.2028hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)tečni dodatak prehrani namijenjen djeci i odraslima, formulisan na bazi ekstrakta propolisa, islandskog lišaja, bobica crne zove i vitamina C. Zahvaljujući efektima aktivnih sastojaka Propomint Islandski lišaj doprinosi jačanju imuniteta i ispoljava povoljno djelovanje u stanjima prehlade i gripa. Njegova preventivna primjena pruža odličnu zaštitu od virusa, pa se preporučuje u periodima kada je učestala pojava respiratornih infekcijaPropomint islandski lišaj TDI 150 grnapitakFARMALOGIST ALLBIX" d.o.o. Bijeljina, Poslovna jedinica Sarajevo, Fra Anđela Zvizdovića 1, SarajevoEsensa d.o.o., Viline vode bb, Slobodna zona, 11000 Beograd, SrbijaActive
2220Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-0401/23-DP17.11.202317.11.2028dijetalna hrana za posebne medicinske potrebehrana za posebne medicinske potrebe sa visokom dozom vitamina D (56001J) namijenjena za dijetalnu ishranu bolesnika koji boluju od nedostatka vitamina D, osteopenije, osteoporoze, autoimunih bolesti, Parkinskonove bolesti, demencije i depresije. Doprinosi normalnoj apsorpciji kalcija i fosfora, održava normalne kosti i normalne funkcije m išića I Imunološkog sistemaMIVOLIS vitamin D3 (5600IJ), 12 kapsulakapsuladm drogerie markt d.o.o. Sarajevo, Lužansko polje broj 40b, Sarajevo, 71210 llidžaza dm drogerie markt GmbH + Go.KG, Am dm-Platz 1, 76 227 Karlsruhe, Njemačka.Active
2219Odjel zdravstva Brčko Distrikta05-1535AM-0018/2311.1.202311.1.2028dijetalna hrana za posebne medicinske potrebeDodatak prehraniZINCOMEGAnapitak,,Unifarm" doo Lukavac, Bistarac, Novov naselje bb 75300 LukavacActive
2218Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-7934/22-DP11.8.202311.8.2028hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)pomaže kod bolesti dišnog sistema, pomaže u liječenju bolesti gornjih dišnih puteva kao što su prehlada, gripa, bronhitis. Pomaže kod otežanog disanja, jača imunološki sustav i pruža zaštitu,PLUSSPAN kids 100 mi, tečni dodataktečnostHA COMPANY d.o.o., Stupska bb Lamela C3, llidža, SarajevoLEDA PHARMA ILAC; SAN. TIC. L TO. STI. Yaylacik Mh. Kanal Yolu Cd. No: 79 Basiskele/ KOCAELl/ TurkeyActive
2217Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-4531/23-DP9.10.20239.10.2028hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)multivitamini za djecu dob 0-3 4 godineActiKid Multivitaminske kapi, okus naranča, 25 mikapiCoral Pharm d.o.o. Posušje, Stjepana Radića 38, Posušjeza ActiKid Ltd UK proizvodi: Vitrition UK Limited, Velika Britanija.Active
2216Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-7627/22-DP13.10.202313.10.2028hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)doprinosi održavanju normalne kose, kože i noktijuMIVOLIS silicij dioksid + cink + biotin a 120 tabletatabletadm drogerie markt d.o.o. Sarajevo, Lužansko polje broj 40b, Sarajevo, 71210 llidžaza dm- drogerle markt GmbH + Co.KG, Am dm-Platz 1, 76 227 Karlsruhe, NjemačkaActive
2215Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-1506/23-DP31.10.202331.10.2028hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)doprinosi normalnoj funkciji imunog sistema kod djece,Rhinozyn pastile, 30 pastilapastilaUnifarm d. o.o Lukavac Bistrac Novo naselje bb, Lukavacza Bluestone Pharma GmbH, Rathausstr. 14, 6340 Baar, Švicarska, proizvodi: Medica Domus d.o.o., Svetog Cara Konstantina 82-86, 18116 Niš, Republika Srbija.Active
2214Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-1505/23-DP27.10.202327.10.2028hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)doprinosi normalnoj funkciji crijeva i normalnom metabolizmu kod djece,Enterozyn Kids, 8 vrećica a 14,4 grkesicaUnifarm d. o.o Lukavac Bistrac Novo naselje bb, Lukavacza Bluestone Pharma GmbH, Rathausstr. 14, 6340 Baar, Švicarska, proizvodi: Medice Domus d.o.o., Svetog Cara Konstantina 82-86, 18116 Niš, Republika SrbijaActive
2213Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-1678/23-DP26.9.202326.9.2028hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)multivitamini za muškarce,Mary Ruth's Organic Man Multivitamin Gummies, organski multivitamini za muškarce u obliku gumene bombone, 60 gumenih bombonagumene bomboneHealth Focus d.o.o. Sarajevo Muse Ćazima Ćatića br. 13 SarajevoMRO Mary Ruth, LLC sa sjedištem u Los Anđelesu, Kalifornija 90035 S ROBERT Blvd, Sjedinjene Američke DržaveActive
2212Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-8207/22-DP8.9.20238.9.2028hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)za normalno funkcionisanje imunološkog sistemaDoppelherz aktiv Vrući napitak sa kaduljom, medom i mentolom a 10 vrećicakesicaOktal Pharma d.o.o. Sarajevo, Pijačna 14A SarajevoQueisser Pharma GmbH & Go KG, Schleswiger Strasse 74, Flensburg, Njemačka.Active
2211Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-8210/22-DP8.9.20238.9.2028hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)za poboljšanje energije i koncentracijeDoppelherz system Vitamin 812 Plus ampule a 30ampulaOktal Pharma d.o.o. Sarajevo, Pijačna 14A SarajevoQueisser Pharma GmbH & Go KG, Schleswiger Strasse 74, Flensburg, Njemačka.Active
2210Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-0783/23-DP3.10.20233.10.2028formule za dojenčad i formule nakon dojenjadijetetski proizvod, mlijeko za zdravu dojenčad, pogodan za prehrambene potrebe dojenčadi od rođenja, kada se ne doje ili se dohranjuju,NAN expertpro Sensitive 400 gr. - mlijeko za dojenčad od rođenja nadaljeprahMCI d.o.o. Široki Brijeg, Visoka Glavica 2C, Široki BrijegNestle Deutschland AG, Biessenhofen Factory, F0ssener Str. 1, 87640 Biessenhofen, Njemačka.Active
2209Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-5692/23-DP17.10.202317.10.2028hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)pomaže u jačanju imuniteta organizma, kod alergija, astme i drugih respiratornih oboljenja,Ulje crnog kima kapsule, 100 kapsulakapsula„lntusPharm" d.o.o., Rajlovačka cesta 23, SarajevoDoskar e. U., Schottering 14, 1010 Beč, Austrija.Active
2208Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-5691/23-DP17.10.202317.10.2028hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)kao antioksidans pojačava imunitet, usporava proces starenja kože, pomaže u smanjivanju razine štetnog kolesterolaCoenzyme Q1 O, 80 kapsulakapsulalntusPharm" d.o.o., Rajlovačka cesta 23, SarajevoDoskar e. U., Schottering 14, 1010 Beč, AustrijaActive
2207Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-5694/23-DP23.10.202323.10.2028hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)pomaže u održavanju zdravlja srca i krvožilnog sustava, doprinosi održavanju normalnog nivoa kolesterola u krvi, ublažava simptome menopauze,poboljšava zdravlje kože,Laneno ulje kapsule, 90 kapsulakapsula„lntusPharm" d.o.o., Rajlovačka cesta 23, SarajevoDoskar e. U. , Schottering 14, 1010 Beč, AustrijaActive
2206Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-5693/23-DP23.10.202323.10.2028hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)ima pozitivan učinak na zdravlje imunog, kardlovaskularnog i centralnog živčanog sustava, pomaže kod menstrualnih tegoba, menopauze, kod kroničnog umora i psihi čke iscrpljenostiUlje noćurka & Gelle Royale kapsule, 80 kapsulakapsulalntusPharm" d.o.o., Rajlovačka cesta 23, SarajevoDoskar e. U., Schottering 14, 1010 Be č, Austrija.Active
2205Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-4833/23-DP9.10.20239.10.2028hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)za smanjenje stresa i opuštanje tijelaAshwa Stress, 90 kapsulakapsulaASHWALIFE d.o.o. Tuzla, Rudnička 11, 75000 TuzlaCYDONIA d.o.o. Gračanica, Lipa 73, 75320 Gračanica.Active
2204Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-4834/23-DP3.10.20233.10.2028hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)pomaže jačanju otpornosti organizmaAshwa lmmune, 90 kapsulakapsulaASHWALIFE d.o.o. Tuzla, Rudnička 11, 75000 TuzlaCYDONIA d.o.o. Gračanica, Lipa 73, 75320 Gračanica.Active
2203Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-4835/23-DP3.10.20233.10.2028hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)pomaže poboljšanju općeg zdravstvenog stanjaAshwagandha, 90 kapsulakapsulaASHWALIFE d.o.o. Tuzla, Rudnička 11, 75000 TuzlaCYDONIA d.o.o. Gračanica, Lipa 73, 75320 Gračanica.Active
2202Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-4836/23-DP9.10.20239.10.2028hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)za jačanje otpornosti organizma i tjelesnog stanja ženeAshwa Women, 90 kapsulakapsulaASHWALIFE d.o.o. Tuzla, Rudnička 11, 75000 TuzlaCYDONIA d.o.o. Gračanica, Lipa 73, 75320 Gračanica.Active
2201Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-4837/23-DP9.10.20239.10.2028hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)pomaže kod nesaniceAshwa Sleep, 90 kapsula,kapsulaASHWALIFE d.o.o. Tuzla, Rudnička 11, 75000 TuzlaCYDONIA d.o.o. Gračanica, Lipa 73, 75320 Gračanica, Bosna i HercegovinaActive
2200Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-4849/23-DP9.10.20239.10.2028hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)pomoć kod kamenca u bubreguStonex kapsule, 30 kapsulakapsulaCYDONIA d.o.o. Gračanica, Lipa 73, 75320 GračanicaCYDONIA d.o.o. Gračanica, Lipa 73, 75320 Gračanica.Active
2199Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-4848/23-DP3.10.20233.10.2028hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)pomoć kod nelagode u menopauziMlrofem Fitoestrogeni kapsule, 30 kapsulakapsulaCYDONIA d.o.o. Gračanica, Lipa 73, 75320 Gračanica,CYDONIA d.o.o. Gračanica, Lipa 73, 75320 Gračanica, Bosna i Hercegovlna.Active
2198Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-5034/23-DP9.10.20239.10.2028hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)doprinosi normalnoj sintezi i metabolizmu vitamina DPanthenol, 20 oribletaoribletaHercegovinalijek d.o.o. Mostar, Muje Pašića 4, 88000 MostarEko Farm d.o.o., Servantesova bb, 11080 Zemun, Republika SrbijaActive
2197Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-4891/23-DP3.10.20233.10.2028dijetalna hrana za posebne medicinske potrebedijetetski proizvod, hrana za posebne medicinske potrebe, koju čini kombinacija vitamina 03 i K2, koristi se kod stanja nedostatka vitamina D3 i ostalih stanja kod kojih je neophodna nadoknada vitamina 03,Eunova DuoProtect 03+1<2 (1000 IU/25 mcg vitamina D3+80 mcg vitamina K2) a 30 kapsulakapsulaHercegovinalijek d.o.o. Mostar, Muje Pašića 4, 88000 MostarStada Arzneimlttel AG, Stadastrar..e 2-18, 61118 Sad Vilbel, NjemačkaActive
2196Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-4890/23-DP3.10.20233.10.2028dijetalna hrana za posebne medicinske potrebedijetetski proizvod, hrana za posebne medicinske potrebe, koju čini kombinacija vitamina 03 i K2, koristi se kod stanja nedostatka vitamina 03 i ostalih stanja kod kojih je neophodna nadoknada vitamina D3Eunova DuoProtect D3+K2 (2000 IU/50 mcg vitamina D3+80 mcg vitamina K2 a 30 kapsulakapsulaHercegovinalijek d.o.o. Mostar, Muje Pašića 4, 88000 MostarStada Arzneimittel AG, Stadastrar..e 2-18, 61118 Bad Vilbel, Njemačka.Active
2195Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-5033/23-DP9.10.20239.10.2028hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)za žene svih životnih doba, za obnovu i održavanje vaginalne mikrobiote (nakon primjene antibiotika i antimlkotikaFemmaBiotic, 10 i 20 kapsulakapsulaHercegovinalijek d.o.o. Mostar, Muje Pašića 4, 88000 MostarPhytonet d.o.o., Stevana Opačića 4/4, 11090 Beograd, proizvodni pogon Phytonet, Privrednikova 3 A, Novi Sad, Republika SrbijaActive
2194Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-3559/23-DP9.10.20239.10.2028hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)za zdravlje uma, podrška imunitetu, normalan rast, metabolizam energijeNeubria Neu Kid, sa okusom jagode I citrusa, tablete za žvakanje, 30 tabletatableta za žvakanjeVitacare d.o.o Sarajevo Koševo 38. 71 000 SarajevoNeubria Worldwide Limited, Hamilton House, Church Street, Altrincham, UK WA14 4DRActive
2193Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-4254/23-DP9.10.20239.10.2028hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)doprinosi smirivanju kašljaSEDATUXIL oralni rastvor a 125 mi, okus mente i limunaoralna suspenzijaOskar Pharma d.o.o. Livno, Podvornice-Zgona bb Livno, 80101 LivnoLes 3 Chenese, ZAC La Terre Ronde 69770 Vlllecheneve, FrancuskaActive
2192Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-4782/23-DP3.10.20233.10.2028hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)pomaže kod alerglje, astme, bronhitisa, kožnih oboljenja, kostobolje1 jačanju imuniteta, smetnji u probavi i drugih bolestiČorokotovo ulje a 250 miuljeINTERSENKO d.o.o. Esada Taslidžića broj 9, GradačacINTERSENKO d.o.o. Esada Taslidžića broj 9, Gradačac, Bosna i HercegovinaActive
2191Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-0028/23-DP13.10.202313.10.2028hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)dodatak prehrani sa aminokiselinamaSport Bio-Tone, 120 tabletatabletaNEOLIFE INTERNATIONAL d.o.o. Sarajevo Milana Preloga br. 12A SarajevoNatura! Formulas 2125 American Avenue, Hayward, CA 94545, SADActive
2190Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-0228/23-DP17.10.202317.10.2028hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)pomaže u regulaciji funkcije probavnog sistema I Jača Imuni sistemNBL Probiotic Optima, 30 tableta za žvakanjetableta za žvakanjeNOBEL LIJEK" d.o.o. Sarajevo, Hasiba Brankovlća 9, Sarajevolza NOBEL ILA9 SANAYII VE TICARET A.9. Omraniye 34768 lstanbul Turska proizvodi: CELL Biotech Co., Ud 397, Aegibong-ro, Wolgot-myeon, Gimpo-sl, Gyeonggi-do, 415-872, Južna KorejaActive
2189Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-0229/23-DP23.10.202323.10.2028hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)pomaže u regulaciji funkcije probavna~ sistema i jača imuni sistemNBL Probiotic ATP, 20 kesicakesicaNOBEL LIJEK" d.o.o. Sarajevo, Hasiba Brankovlća 9, Sarajevolza NOBEL ILA9 SANAYII VE TICARET A$. Umranlye 34768 lstanbul Turska proizvodi: CELL Biotech Co., Ltd 397, Aeglbong-ro, Wolgot-myeon, Gimpo-si, Gyeonggi-do, 415-872, Južna KorejaActive
2188Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-0230/23-DP27.10.202327.10.2028hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)za jačanje imunog sistemaNBL lmmuno Formula, 30 tabletatabletaNOBEL LIJEK" d.o.o. Sarajevo, Hasiba Brankovlća 9, Sarajevolza NOBEL ILAc; SANAYII VE TICARET A.$. Umraniye 34768 lstanbul Turska, proizvodi: Kampotu ilac; Glda Sanayi ve Ticaret A.$. iayosb Aydlnli Mah. Gazi Bulvari No:50/A, 34953 Tuzla/lstambul, TurskaActive
2187Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-0231/23-DP31.10.202331.10.2028hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)za zdravlje kostijuNBL Osteo Formula, 30 tabletatabletaNOBEL LIJEK" d.o.o. Sarajevo, Hasiba Brankovlća 9, Sarajevolza NOBEL ILA9 SANAYII VE TICARET A.$. Omraniye 34768 lstanbul Turska proizvodi: Vitaquest International, LLC. 8 Henderson Drive, West Caldwell NJ 07006, SADActive
2186Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-5841/23-DP23.10.202325.5.2027hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)Dodatak prehraniBeviplex B granule za pripremu napitka, 30 vrećica od 3,5 grkesicaP.T.D. MGM FARM d.o.o. Kakanj, 311 Lahke brigade bb, 72240 KakanjActive
2185Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-0217/23-DP13.10.202313.10.2028hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)za ublažavanje i olakšavanje tegoba uzrokovanih mokraćnim infekcijama. Ekstrakt američke brusnice prirodna je pomoć kod čestih urinarnih infekcija. Vitamin A doprinosi normalnoj funkciji imunološkog sistema i održavanju normalnih sluznicaBio-Kult Pro Cyan kapsule a 45kapsulaOktal Pharma d.o.o. Sarajevo, Pijačna 14A SarajevoADM Protexin Limited Lopen Head, Somerset, TA 13 5 JH, Velika BritanijaActive
2184Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-0218/23-DP17.10.202317.10.2028hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)za zdravu i lijepu kožuDoppelherz system Kollagen 11.000 Beauty, 30x25 mitečnostOktal Pharma d.o.o. Sarajevo, Pijačna 14A SarajevoQueisser Pharma GmbH & Go KG, Schleswiger Strasse 74, Flensburg, Njemačka.Active
2183Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-0683/23-DP27.10.202327.10.2028hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)sadrži optimalan omjer aktivnih komponenti koje služe za pravilnu minerallzacfju kostiju i očuvanje integriteta koštanog sistema, i u konačnici podržava zdravlje lokomotornog sistema,Osteo HA, 60 kapsulakapsulaHA COMPANY d.o.o., Stupska bb Lamela C3, llidža, SarajevoZa HA Company d.o.o., proizvodi: Cydonia d.o.o., Lipa 73, 75320 Gračanica, Bosna l Hercegovina.Active
2182Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-0557/23-DP17.10.202317.10.2028hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)za zdravlje jetreHepalip HA, 30 kapsulakapsulaHA COMPANY d.o.o., Stupska bb Lamela C3, llidža, SarajevoZa HA Company d.o.o., proizvodi: Cydonia d.o.o., Lipa 73, 75320 Gračanica , Bosna i HercegovinaActive
2181Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-0682/23-DP13.10.202313.10.2028hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)doprinosi zdravlju vena analnog područjaHemocalm HA, 30 kapsulakapsulaHA COMPANY d.o.o., Stupska bb Lamela C3, llidža, SarajevoZa HA Company d.o.o., proizvodi: Cydonia d.o.o., Lipa 73, 75320 Gračanica, Bosna i Hercegovina.Active
2180Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-1262/23-DP21.8.202321.8.2028hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)za ublažavanje simptoma benignog uvećanja prostate kod muškaraca, pomaže održavanju zdrave prostate, pospješuje pražnjenje mokraćnog mjehura, ublažava bolno mokrenje i ima protuupalno djelovanjeProsta HA, 30 kapsulakapsulaHA COMPANY d.o.o., Stupska bb Lamela C3, llidža, SarajevoZa HA Company d.o.o., proizvodi: Cydonla d.o.o., Lipa 73, 75320 Gračanica , Bosna I HercegovinaActive
2179Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-1265/23-DP16.8.202316.8.2028hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)pomoć kod urinarnih infekcija koje su česta bolest i koje treba liječiti na odgovarajući načinUro HA, 30 kapsula,kapsulaHA COMPANY d.o.o., Stupska bb Lamela C3, llidža, SarajevoZa HA Company d.o.o., proizvodi: Cydonia d.o.o., Lipa 73, 75320 Gračanica , Bosna i Hercegovina.Active
2178Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-7638/22-DP4.9.20234.9.2028hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)za očuvanje crijevne floreMIVOLIS Oarm Plus, 30 kapsulakapsuladm drogerie markt d.o.o. Sarajevo, Lužansko polje broj 40b, Sarajevo, 71210 llidžaza dm-drogerie markt GmbH+Co.KG, Am dm-Platz 1, 76 227 Karlsruhe, Njemačka.Active
2177Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-7636/22-DP4.9.20234.9.2028hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)za podršku imunološkom sistemuMIVOLIS za imunitet, 32 kapsulekapsuladm drogerie markt d.o.o. Sarajevo, Lužansko polje broj 40b, Sarajevo, 71210 llidžaza dm- drogerie markt GmbH + Co.KG, Am dm-Platz 1, 76 227 Karlsruhe, NjemačkaActive
2176Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-1548/23-DP3.10.20233.1.2028hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)pridonosi normalnom funkcioniranju organizmalmmune Orthoprotect, 30 vrećica,kesicaFARMIS d.o.o. Sarajevo, lgmanska bb, Vogošća,Pharmavitai GmbH, Saime Gene Ring 14, D-53121 Bonn, NjemačkaActive
2175Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-1550/23-DP9.10.20239.10.2028hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)pridonosi normalnom funkcioniranju organizmaSerrapeptase 80000 IU, 90 tableta,tabletaFARMIS d.o.o. Sarajevo, lgmanska bb, Vogošća,Pharmavital GmbH, Saime Gene Ring 14, D-53121 Bonn, Njemačka.Active
2174Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-1549/23-DP9.10.20239.10.2028hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)pridonosi normalnom funkcioniranju organizmaSerrapeptase 250.000 IU, 60 tabletatabletaFARMIS d.o.o. Sarajevo, lgmanska bb, Vogošća,Pharmavital GmbH, Saime Gene Ring 14, D-53121 Bonn, Njemačka .Active
2173Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-4845/23-DP3.10.20233.10.2028hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)zadovoljava potrebe organizma za vitaminom 03Vital Junior 03 800 IU, kapi a 30 mikapiFARMIS d.o.o. Sarajevo, lgmanska bb, Vogošća,Pharmavital GmbH, Saime Gene Ring 14, D-53121 Bonn, Njemačka .Active
2172Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-4846/23-DP3.10.20233.10.2028hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)zadovoljava potrebe organizma za vitaminom 03,Vital D3 400 IU, kapi a 30 mikapiFARMIS d.o.o. Sarajevo, lgmanska bb, Vogošća,Pharmavital GmbH, Saime Gene Ring 14, D-53121 Bonn, Njemačka.Active
2171Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-4847/23-DP9.10.20239.10.2028hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)zadovoljava potrebe organizma za vitaminom AVital Vitamin A kapi a 30 mikapiFARMIS d.o.o. Sarajevo, lgmanska bb, Vogošća,Pharmavltal GmbH, Saime Gene Ring 14, D-53121 Bonn, NjemačkaActive
2170Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-0684/23-DP31.10.202331.10.2028hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)za zaštitu i očuvanje vida, te dopunu liječenja odrepenih vrsta bolesti okaVital HA, 30 kapsula,kapsulaHA COMPANY d.o.o., Stupska bb Lamela C3, llidža, SarajevoZa HA Company d.o.o., proizvodi: Cydonia d.o.o., Lipa 73, 75320 Gračanlca, Bosna i Hercegovina.Active
2169Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-0268/23-DP13.10.202313.10.2028hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)za otklanjanje osjećaja umora i nedostatka energijeFeral Daily 14 mg, suspenzija, 10x8 misuspenzijaBOSNALIJEK d.d. Sarajevo, Jukićeva 53, 71000 SarajevoBOSNALIJEK d.d. Sarajevo, Jukićeva 53, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina, u suradnji sa Pharmalink, S.L. Avinguda Universitat Aut6noma, 13 Cerdanyola del Valles, Barcelona, ŠpanjolskaActive
2168Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-3854/23-DP13.10.202313.10.2028hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)Željezo doprinosi normalnom stvaranju crvenih krvnih stanica i hemoglobina, normalnom transportu kisika u organizmu te smanjenju umora i iscrpljenosti,Feroviva sirup obogaćen željezom, 250 misirupBILJE SESTRE LJUBICE d.o.o Batin PosušjeBILJE SESTRE LJUBICE d.o.o Batin PosušjeActive
2167Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-5729/23-DP23.10.202323.10.2028hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)doprinosi jačanju imuniteta, djeluje protuupalna, ublažava bolove u zglobovima, smiruje probavne probleme i održava zdravlje srcaLiposomalni vododisperzibilni prah Curosome Curcumin, 30 vrećicakesicaROYAL PHARMA" d.o.o. Tuzla, Armije RBiH br. 472, TuzlaCuresupport Nederland B.V., Zutphenseweg 55, 7418 AH Deventer, The Netherlands (NizozemskaActive
2166Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-5728/23-DP23.10.202323.10.2028hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)doprinosi zdravlju zglobova i elastičnosti kože, normalnom funkcioniranju imunološkog sustavaLiposomalni vododisperzibilni prah Hyaluronic acid, Collagen, Vitamin C & Q10, 30 vrećica,kesicaROYAL PHARMA" d.o.o. Tuzla, Armije RBiH br. 472, TuzlaCuresupport Nederland B.V., Zutphenseweg 55, 7418 AH Deventer, The Netherlands (Nizozemska).Active
2165Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-5727/23-DP17.10.202317.10.2028hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)doprinosi ravnoteži elektrolita, normalnom metabolizmu stvaranja energije, normalnom funkcioniranju nervnog sustava, funkciji mišića, sintezi proteina, psihološkim funkcijama , održavanju kostiju i zubiLiposomalni vododisperzibilni prah Magnesium Optinerve+, 30 vrećicakesicaROYAL PHARMA" d.o.o. Tuzla, Armije RBiH br. 472, TuzlaCuresupport Nederland B.V., Zutphenseweg 55, 7418 AH Oeventer, The Netherlands (Nizozemska).Active
2164Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-5726/23-DP17.10.202317.10.2028hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)doprinosi normalnom funkcioniranju imunološkog sustava, održavanju zdravih kostiju, normalnoj funkciji mišića, zdravim zubimaLiposomalni vododisperzibilni prah Vitamin C, D3 & Zine, 30 vrećicakesicaROYAL PHARMA" d.o.o. Tuzla, Armije RBiH br. 472, TuzlaCuresupport Nederland B.V., Zutphenseweg 55, 7418 AH Deventer, The Netherlands (Nizozemska).Active
2163Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-5725/23-DP17.10.202317.10.2028hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)doprinosi normalnom funkcioniranju imunološkog sustava i smanjenju umoraLiposomalni vododisperzibilni prah Vitamin C, 30 vrećicakesicaROYAL PHARMA" d.o.o. Tuzla, Armije RBiH br. 472, TuzlaCuresupport Nederland B.V., Zutphenseweg 55, 7418 AH Deventer, The Netherlands (NizozemskaActive
2162Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-7159/22-DP13.10.202313.10.2028formule za dojenčad i formule nakon dojenjaHumana 3 Junior My Pack, mlijeko za malu djecu je mlijeko namijenjena ishrani male djece posllje 12. mjeseca starosti, kao nastavak ishrane poslije Humana 2 My Pack, mlijeka nakon dojenja, ili bilo kog drugog mlijeka ili formule nakon dojenjaHumana 3 Junior My Pack, mlijeko za malu djecu, poslije 12. mjeseca, 650 gr,prahEvropa Lijek Pharma d.o.o., Vlakovo 252, 71215 Blažuj, Sarajevoza Hurnana GmbH, 26911 Brake, Njemačka proizvodi: DMK Baby StrOckhausen GmbH, Struckhausen Straf3e 64- 68, 26939 Ovelgonne, NjemačkaActive
2161Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-1091/23-DP23.10.202323.10.2028hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)lmmunellTM je imunomodulator dobijen iz kvasca (Saccharomyces cerevisiae) i sadrži neophodne nukleotide. U kombinaciji sa cinkom i vitaminom C, koji pridonose normalnom funkcioniranju imunog sistema. Cink ima važnu ulogu u sintezi DNK, sintezi proteina i diobi ćelijaIMUNOCare lmmunell™ 4 nukleotida + Cink + Vitamin C, 30 kapsulakapsulaEvropa Lijek Pharma d.o.o., Vlakovo 252, 71215 Blažuj, SarajevoHerba medica d.o.o., Preserska cesta 5, 1235 Radomlje, Slovenija.Active
2160Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-1093/23-DP27.10.202327.10.2028hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)dodatak prehrani koji sadrži Collagen Naticol, hijaluronsku kiselinu, MSM, vitamin C, biotin i cink namijenjeni održavanju normalne kožeBEAUTYCare Collagen Naticol + Hijaluronska kiselina, MSM, Vitamin C, Biotin, Cink - prašak, 15 vrećicakesicaEvropa Lijek Pharma d.o.o., Vlakovo 252, 71215 Blažuj, SarajevoHerba medica d.o.o., Preserska cesta 5, 1235 Radomlje, Slovenija.Active
2159Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-1094/23-DP31.10.202331.10.2028hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)dodatak prehrani koji sadrži Fe AB-Fortis, mikroenkapsullrano željezo, sa dodanim vitaminom C, folnom kiselinom i vitaminom B12, koji imeju ulogu u stvaranju crvenih krvnih ćelija i hemoglobinaACTIVECare Fe-Fortis + Vitamin C + Vitamin 812, 30 kapsulakapsulaEvropa Lijek Pharma d.o.o., Vlakovo 252, 71215 Blažuj, SarajevoHerba medica d.o.o., Preserska cesta 5, 1235 Radomlje, Slovenija.Active
2158Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-0561/23-DP31.10.202331.10.2028hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)za imunitet i energiju. Vitamin C doprinosi normalnoj funkciji imunološkog sustava. Tiamln (vitamin 81) doprinosi normalnom metabolizmu stvaranja energijeza imunitet i energiju. Vitamin C doprinosi normalnoj funkciji imunološkog sustava. Tiamln (vitamin 81) doprinosi normalnom metabolizmu stvaranja energšumeća tabletaATACO d.o.o. Mostar, Kralja Tomislava br.L4, MostarFidifarm d.o.o., Obrtnička 37 Rakltje, 10437 Bestovje, Republika Hrvatska (ugovorni proizvođač : Nutrilo GmbH, Heinz-Lohmann-Straf1e 8, 27472 Cuxhaven, NjemačkaActive
2157Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-0453/23-DP23.10.202323.10.2028hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)za zdrave kosti i zube. Kalcijum je potreban za održavanje normalnih kostiju i zuba. Vitamin D doprinosi normalnoj apsorpciji kalcija i fosfora i normalnoj razini kalcija u krvi. Vitamin K doprinosi održavanju normalnih kostijuMultivita Calcium Plus, okus limuna i trešnje, 20 šumećih tabletašumeća tabletaATACO d.o.o. Mostar, Kralja Tomislava br.L4, MostarFidlfarm d.o.o. ; Obrtnička 37 Rakitje, 10437 Bestovje, Republika Hrvatska, (ugovorni proizvođač: PEZ Productlon Europe Kft., Pez-Haas u. 1., 9241 Janossomorja, Mađarska)Active
2157Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-0453/23-DP23.10.202323.10.2028hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)za zdrave kosti i zube. Kalcijum je potreban za održavanje normalnih kostiju i zuba. Vitamin D doprinosi normalnoj apsorpciji kalcija i fosfora i normalnoj razini kalcija u krvi. Vitamin K doprinosi održavanju normalnih kostijuMultivita Calcium Plus, okus limuna i trešnje, 20 šumećih tabletašumeća tabletaATACO d.o.o. Mostar, Kralja Tomislava br.L4, MostarFidlfarm d.o.o. ; Obrtnička 37 Rakitje, 10437 Bestovje, Republika Hrvatska, (ugovorni proizvođač: PEZ Productlon Europe Kft., Pez-Haas u. 1., 9241 Janossomorja, Mađarska)Active
2156Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-3459/23-DP27.10.202327.10.2028hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)dodatak prehrani sa pozitivnim utjecajem na otpornost organizmaDefendyl-lmunoglukan P4H junior 120 mi i 250 mi, tekući dodataknapitakMedis International d.o.o. Sarajevo, Ahmeta Muratbegovića 2, 71000 SarajevoMedis d.o.o., Brnčićeva broj 1, Ljubljana, Slovenija u suradnji s Pleuran, s.r.o .. Nove zahrady l.č.13/A, 821 05 Bratislava, Slova čka, EUActive
2155Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-3462/23-DP31.10.202331.10.2028hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)sastojci djeluju sinergijski, pomažući boljem funkcioniranju imunološkog sustava, te .doprinose smanjenju umora i IscrpljenostiDefendyl-lmunoglukan P4H D3 tablete za žvakanje, 30 tabletatabletaMedis International d.o.o. Sarajevo, Ahmeta Muratbegovića 2, 71000 SarajevoMedis d.o.o., Brnčićeva broj 1, Ljubljana, Slovenija u suradnji s Pleuran, s.r.o .. Nove zahrady l.č.13/A, 821 05 Bratislava, Slova čka, EUActive
2154Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-3461/23-DP31.10.202331.10.2028hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)sastojci djeluju sinergijski, pomažući boljem funkcloniranju imunološkog sustava, te doprinose smanjenju umora I iscrpljenostiDefendyl-lmunoglukan P4H D3 kapsule, 30 kapsulakapsulaMedis International d.o.o. Sarajevo, Ahmeta Muratbegovića 2, 71000 SarajevoMedis d.o.o., Brnčićeva broj 1, Ljubljana, Slovenija u suradnji s Pleuran, s.r.o .. Nove zahrady l.č.13/A, 821 05 Bratislava, Slova čka, EUActive
2153Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-3457/23-DP27.10.202327.10.2028hrana namijenjena osobama sa smetnjama u metabolizmu ugljikohidrata (dijabetes)doprinosi normalnoj funkciji imunološkog sustava, te smanjenju umora i iscrpljenosti,Defendyl-lmunoglukan P4H Forte, 5 kapsulakapsulaMedis International d.o.o. Sarajevo, Ahmeta Muratbegovića 2, 71000 SarajevoMedis d.o.o., Brnčićeva broj 1, Ljubljana, Slovenija u suradnji s Pleuran, s.r.o .. Nove zahrady l.č. 13/A, 821 05 Bratislava, Slovačka, EUActive
2152Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-3458/23-DP27.10.202327.10.2028hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)doprinosi normalnoj funkciji Imunološkog sustavaaDefendyl-lmunoglukan P4H kapsule, 30 kapsulakapsulaMedis International d.o.o. Sarajevo, Ahmeta Muratbegovića 2, 71000 SarajevoMedis d.o.o. , Brnčićeva broj 1, Ljubljana, Slovenija u suradnji s Pleuran, s.r.o .. Nove zahrady 1.č . 13/A, 821 05 Bratislava, Slovačka , EUActive
2151Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-0513/23-DP13.10.202313.10.2028hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)za zdrav nervni sustav i jačanje IzdržljivostiMecobalamin 1000μ9, sublingvalne tablete, 30 tabletatabletaBOSNALIJEK d.d. Sarajevo, Jukićeva 53, 71000 SarajevoBOSNALIJEK d.d. Sarajevo, Jukićeva 53, 71000 Sarajevo, Bosna i HercegovlnaActive
2150Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-0269/23-DP13.10.202313.10.2028hrana namijenjena osobama sa smetnjama u metabolizmu ugljikohidrata (dijabetes)za otklanjanje osjećaja umora i nedostatka energijeFeral Kid 1 O mg, suspenzija, 10x8 misuspenzijaBOSNALIJEK d.d. Sarajevo, Jukićeva 53, 71000 SarajevoBOSNALIJEK d.d. Sarajevo, Jukićeva 53, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovlna, u suradnji sa Pharmalink, S.L. Avinguda Universitat Aut6noma, 13 Cerdanyola del Valles, Barcelona, ŠpanjolskaActive
2149Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-1679/23-DP26.9.202326.9.2028hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)doprinosi normalnoj funkciji imunog sistemaMary Ruth's Organic Women's Multivitamin Gummies, organski multivitamini za žene u obliku gumene bombone, 60 gumenih bombonagumene bomboneHealth Focus d.o.o. Sarajevo Muse Ćazima Ćatića br. 13 SarajevoMRO Mary Ruth, LLC sa sjedištem u Los Anđelesu, Kalifornija 90035 S ROBERT Blvd, Sjedinjene Američke DržaveActive
2148Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-1680/23-DP26.9.202326.9.2028hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)doprinosi normalnoj funkciji imunog sistemaMary Ruth's Organic Kids Multivitamin Gummies, organski multivitamini za djecu u obliku gumene bombone, 60 gumenih bombonagumene bomboneHealth Focus d.o.o. Sarajevo Muse Ćazima Ćatića br. 13 SarajevoMRO Mary Ruth, LLC sa sjedištem u Los Anđelesu, Kalifornija 90035 S ROBERT Blvd, Sjedinjene Američke DržaveActive
2147Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-2919/23-DP26.9.202326.9.2028hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)dodatak prehrani koji sadrži željezo i vitamine C, B1 , B2, 86 i B12Rabenhorst Eisenblut 450 mi, tekući dodatak prehrani sa že ljezom i vitaminima C, B1, 82, 86 i 812napitakPHARMA-MAAC d.o.o Sarajevo Bačići br. 7Haus Rabenhorst O. Lauffs GmbH & Co. KG, Rabenhorststr. 1, 53572 Unkel, NjemačkaActive
2146Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-8143/22-DP22.9.202322.9.2028hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)pomoć kod umora i nedostatka energije, za snažnije srceKoencim Q10 meke kapsule a 30kapsulaPharmamed d.o.o. Travnik, Dolac na Lašvi bb, TravnikPharmamed d.o.o. Travnik, Dolac na Lašvi bb, TravnikActive
2145Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-8144/22-DP22.9.202322.9.2028hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)nadopuna željezaFerropil complex tablete a 40tabletaPharmamed d.o.o. Travnik, Dolac na Lašvi bb, TravnikPharmamed d.o.o. Travnik, Dolac na Lašvi bb, TravnikActive
2144Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-8142/22-DP22.9.202322.9.2028hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)za urinarne infekcijeD-mannURO brusnica a 13 i a 19 vrećicakesicaPharmamed d.o.o. Travnik, Dolac na Lašvi bb, TravnikPharmamed d.o.o. Travnik, Dolac na Lašvi bb, TravnikActive
2143Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-0715/23-DP22.9.202322.9.2028hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)prirodni imunostimulatorSeta G Imuno a 30 kapsulakapsulaZADA Pharmaceuticals d.o.o. Lukavac , Bistrac Donji bb. 75300 Lukavac ZADA Pharmaceuticals d.o.o. Lukavac , Bistrac Donji bb. 75300 LukavacActive
2142Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-0716/23-DP22.9.202322.9.2028hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)biljni proizvod za smirenje I spavanjeRelaxan, 30 film tabletatabletaZADA Pharmaceuticals d.o.o. Lukavac , Bistrac Donji bb. 75300 Lukavac ZADA Pharmaceuticals d.o.o. Lukavac , Bistrac Donji bb. 75300 LukavacActive
2141Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-0714/23-DP22.9.202322.9.2028hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)pomaže jačanju imuniteta kod djece iznad 3 godineSeta G Kids, 40 tableta za žvakanjetableta za žvakanjeZADA Pharmaceuticals d.o.o. Lukavac , Bistrac Donji bb. 75300 Lukavac ZADA Pharmaceuticals d.o.o. Lukavac , Bistrac Donji bb. 75300 LukavacActive
2140Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-0717/23-DP26.9.202326.9.2028hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)zaštita za jetru i zglobove/antioksidansKurkumin forte, 30 film tabletatabletaZADA Pharmaceuticals d.o.o. Lukavac , Bistrac Donji bb. 75300 Lukavac ZADA Pharmaceuticals d.o.o. Lukavac , Bistrac Donji bb. 75300 LukavacActive
2139Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-3962/23-DP26.9.202326.9.2028hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)za osobe koje imaju problema sa masnoćom u krvi i krvnim sistemomCholeo Res Q PRO 568 mg, 30 kapsulakapsulaEliksir d.o.o. Posušje, Ante Starčevića bb, PosušjeMagdls d.o.o., Augusta Šenoe 37, Mala Gorica 10 431 Sv Nedelja, Republika Hrvatska, odgovoran za proizvod Luminus Mod d.o.o., Novačka 281, 10000 Zagreb, Hrvatska, EUActive
2138Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-8211/22-DP8.9.20238.9.2028hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)za održavanje zdravlja kose i noktijuDoppelherz system HAAR PLUS tablete a 30tabletaOktal Pharma d.o.o. Sarajevo, Pijačna 14A SarajevoQueisser Pharma GmbH & Go KG, Schleswiger Strasse 74, Flensburg, Njemačka.Active
2137Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-4202/23-DP29.9.202329.9.2028hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)doprinosi smanjenju umora i normalnom funkcionisanju nervnog sistemaBiofar Magnesium Vitamine B6, okus marakuje, 20 šumećih tabletašumeća tabletaAMICUS PHARMA d. o. o. Fra Anđela Zvizdovića broj 1, 71 000 SarajevoBiofar Laboratories, 6 rue Marguerites, 92000 Nanterre, FrancuskaActive
2136Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-4193/23-DP29.9.202329.9.2028hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)doprinosi normalnom funkcionisanju sistema za varenje, normalnoj funkciji jetre i bubrega,Biofar Phyto Digestion artičoka, ananas, papaja, 8 šumećih tableta,šumeća tabletaAMICUS PHARMA d. o. o. Fra Anđela Zvizdovića broj 1, 71 000 SarajevoBiofar Laboratories, 6 rue Marguerites, 92000 Nanterre, FrancuskaActive
2135Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-7655/22-DP18.9.20232.7.2026hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)Dodatak prehraniNutrino Cereal, Cereal with biscuit - Žitna kaša pšenična kaša sa keksom 200 grkašaNELT d.o.o. Istočno Sarajevo Mustafe Ice Voljevice 11 ilidža Active
2134Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-7656/22-DP12.9.202311.3.2024hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)Dodatak prehraniNutrino Cereal & Milk Rice com banana - Žitno mlečna/mliječna kaša pirinač i kukuruz sa bananom 200 grkašaNELT d.o.o. Istočno Sarajevo Mustafe Ice Voljevice 11 ilidža Active
2133Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-7657/22-DP12.9.202319.3.2024hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)Dodatak prehraniNutrino Cereal & Milk Rice - Žltno mlačna/mliječna pirinčana kaša 200 grkašaNELT d.o.o. Istočno Sarajevo Mustafe Ice Voljevice 11 ilidža Active
2132Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-7551/22-DP26.9.202312.2.2024hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)Dodatak prehraniNutrino apple & plum - Vočni sok od jabuke i šljive proizveden od koncentrisanog voćnog soka i koncentrisane voćne kaše/iz koncentrata 200 mikašaNELT d.o.o. Istočno Sarajevo Mustafe Ice Voljevice 11 ilidža Active
2131Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-7652/22-DP22.9.202325.1.2024hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)Dodatak prehraniNutrino Squeezed apple - Voćni sok od jabuke sa dodatkom vitamina C 200mlnapitakNELT d.o.o. Istočno Sarajevo Mustafe Ice Voljevice 11 ilidža Active
2130Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-7653/22-DP22.9.202326.2.2027hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)Dodatak prehraniNutrino Apple pear melon - Voćna kaša jabuke, kruške i dinje sa dodatkom vitamina C 100 grkašaNELT d.o.o. Istočno Sarajevo Mustafe Ice Voljevice 11 ilidža Active
2129Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-7654/22-DP18.9.202314.12.2023hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)Dodatak prehraniNutrino Apple peach strawberry- Voćna kaša jabuke, breskve, jagode i maline 100 grNELT d.o.o. Istočno Sarajevo Mustafe Ice Voljevice 11 ilidža Active
2128Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-1121/23-DP16.8.202316.8.2028hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)za održavanje zdrave kože, kose, noktiju, normalnih vezivnih tkiva i zaštitu od oksidacijskog stresaSagas Rc. 01 Collagen Hyaluron Complex tablete a 60tabletaSALVUS BH d.o.o., Tešanjska broj 24a Sarajevoza Salvus d.o.o., Toplička cesta 100, 49240 Donja Stubica, Hrvatska u suradnji s Bee Health Limited, Lancaster Road Carnaby, Bridllngton, East Yorkshire, YO15 3QY Ujedinjeno KraljevstvoActive
2127Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-0632/23-DP11.8.202311.8.2028hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)za bolju funkciju imunološkog sustava i povećanje snage i izdržljivostiSOLGAR L-glutamin 500 mg, 50 kapsulakapsulaSALVUS BH d.o.o., Tešanjska broj 24a SarajevoSOLGAR VITAMIN AND HERB1 LEONIA N.J. SAD i SOLGAR VITAMIN AND HERB (U.K.) HERTS HP23 5PTActive
2126Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-0631/23-DP7.8.20237.8.2028hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)pomoć pri urinarnim infekcijama. Za zdravlje imunosnog sustava. Za zaštitu stanica od oksidativnog stresa. Protiv umora i iscrpljenosti,SOLGAR Brusnica Ekstrakt kapsule a 60kapsulaSALVUS BH d.o.o., Tešanjska broj 24a SarajevoSOLGAR VITAMIN AND HERB, LEONIA N.J. SAD i SOLGAR VITAMIN AND HERB (U .K.) HERTS HP23 5PTActive
2125Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-2912/23-DP21.8.202321.8.2028hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)bodljikava veprina pridonosi venskoj cirkulaciji, te umornim i teškim nogama. Vitamin C doprinosi normalnom stvaranju kolagena za normalnu funkciju krvnih žilaVenox Forte, tablete a 30, 60 120 tabletatabletaSALVUS BH d.o.o., Tešanjska broj 24a Sarajevoza Salvus d.o.o., Topl ička cesta 100, 49240 Donja Stubica, Hrvatska, u suradnji sa Sigmar ltalia S.P.A. Via Sombreno 11, Alme (BG), ltalyActive
2124Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-4084/22-DP20.6.202320.6.2028hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)dodatak prehrani formulisan za žene, namijenjen da doprinosi normalnoj funkciji imunog sistemaWellosophy Multivitamin & Mineral Woman, 60 tabletatabletaOriflame kozmetika BH d.o.o. Sarajevo, Milana Preloga 12, 71000 SarajevoThompson & Capper Ud. Hardwick Road, Astmoor, Runcorn, Cheshire, WA7 1PH, Velika Britanija za Oriflame kozmetika BiH d.o.o. Sarajevo, Bosna i Hercegovina.Active
2123Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-4083/22-DP16.6.202316.6.2028hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)dodatak prehrani formulisan za muškarce, namijenjen da doprinosi normalnoj funkciji imunog sistemaWellosophy Multivitamin & Mineral Man, 60 tabletatabletaOriflame kozmetika BH d.o.o. Sarajevo, Milana Preloga 12, 71000 SarajevoThompson & Capper Ud. Hardwick Road, Astmoor, Runcorn, Cheshire, WA7 1PH, Velika Britanija za Orlflame kozmetika BiH d.o.o. Sarajevo, Bosna i HercegovinaActive
2122Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-4082/22-DP12.6.202312.6.2028hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)dodatak prehrani za muškarce, namijenjen da doprinosi normalnoj funkciji imunog sistemaWellosophy Wellness Pack Man, 21 vrećicakesicaOriflame kozmetika BH d.o.o. Sarajevo, Milana Preloga 12, 71000 SarajevoThompson & Capper Ud. Hardwick Road, Astmoor, Runcorn, Cheshire, WA7 1 PH, Velika Britc1nija za Ori'flame kozmetika BiH d.o.o. Sarajevo, Bosna i HercegovinaActive
2121Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-4081/22-DP12.6.202312.6.2028hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)dodatak prehrani za žene, namijenjen da doprinosi normalnoj funkciji lmur,og sistemaWellosophy Wellness Pack Woman, 21 vrećicakesicaOriflame kozmetika BH d.o.o. Sarajevo, Milana Preloga 12, 71000 SarajevoThompson & Capper Ud. Hardwick Road, Astmoor, Runcorn, Cheshire, WA7 1PH, Velika Britanija za Oriflame kozmetika BiH d.o.o. Sarajevo, Bosna i HercegovinaActive
2120Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-7156/22-DP22.9.202322.9.2028dijetalna hrana za posebne medicinske potrebedopunska hrana kod dojenja Ili kao jedina hrana, od rođenja, ukoliko dojenje nije moguće . Humana AR Expert je namijenjena za dijetalnu Ishranu bolesnika (dojenčeta), od rođenja , kod kojih postoji problem povećanog vraćanja želučanog sadržaja (regurgitacije tj. bljuckanja)Humana AR Expert mlijeko za dojenčad, hrana za posebne medicinske potrebe, od rođenja, 400 grprahEvropa Lijek Pharma d.o.o., Vlakovo 252, 71215 Blažuj, Sarajevoza Humana GmbH, 26911 Brake, Njemačka proizvodi: DMK Baby Str0ckhausen GmbH, Str0ckhausen Stral3e 64-68, 26939 Ovelgonne, Njemačka Active
2119Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-7158/22-DP22.9.202322.9.2028dijetalna hrana za posebne medicinske potrebedopunska hrana kod dojenja lll kao jedina hrana, od rođenja , ukoliko dojenje nije moguće . Humana SL Expert je namijenjena za dijetalnu ishranu bolesnika {dojenčeta), od rođenja , kod kojih postoji intolerancija na proteine i/ili laktozu iz kravljeg mlijekaHumana SL Expert, mlijeko za dojenčad, hrana za posebne medicinsk-e potrebe, od rođenja, 500 grprahEvropa Lijek Pharma d.o.o., Vlakovo 252, 71215 Blažuj, Sarajevoza Humana GmbH, 26911 Brake, Njemačka proizvodi: lndustrias Lacteas Asturianas S.A., Anleo s/n-33719 Navia-Asturlas, ŠpanljaActive
2118Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-8200/22-DP18.9.202318.9.2028hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)regulisanje probavnih i želučanih smetnjiBiljne kapi za regulisanje probavnih i želučanih smetnji - Gastral, 50 mikapiJASAL d.o.o. Sarajevo, Trg ZA VNOBiH-a br. 22, Sarajevo,JASAL d.o.o. Sarajevo, Trg ZAVNOBiH-a br. 22, Sarajevo, Bosna i HercegovinaActive
2117Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-8199/22-DP18.9.202318.9.2028hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)za poboljšanje zdravlja respiratornog sistemaPlućni biljni elixir Dimnjačar, 100 minapitakJASAL d.o.o. Sarajevo, Trg ZA VNOBiH-a br. 22, Sarajevo,JASAL d.o.o. Sarajevo, Trg ZAVNOBiH-a br. 22, Sarajevo, Bosna i HercegovinaActive
2116Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-3714/23-DP29.9.202329.9.2028hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)podržava funkciju imunološkog sistema, djeluje opuštajuće i podržava zdravo starenjeFungiess Reishi Mushroom (Gljiva Reishi) sa okusom jabuke gumene bombone a 60gumene bomboneHealth Focus d.o.o. Sarajevo Muse Ćazima Ćatića br. 13 SarajevoSirio Pharm Co. Ltd., Guandong, KinaActive
2115Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-3715/23-DP29.9.202329.9.2028hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)podržava memoriju, fokus i zdravo raspoloženjeFungiess Lion'S Mane Mushroom (Gljiva Resasti lgličar) sa okusom borovnice i jagode gumene bombone a 60gumene bomboneHealth Focus d.o.o. Sarajevo, Muse Ćazima Ćatića broj 13 SarajevoSirio Pharm Co. Ltd., Guandong, KinaActive
2114Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-3862/23-DP26.9.202326.9.2028hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)za osobe koje imaju problema sa masnoćom u krvi i krvnim sistemomCholeo Res Q PRO 568 mg, 30 kapsulakapsulaEliksir d.o.o. Posušje, Ante Starčevića bb, PosušjeMagdis d.o.o., Augusta Šenoe 37, Mala Gorica 10 431 Sv Nedelja, Republika Hrvatska, odgovoran za proizvod Luminus Med d.o.o., Novačka 281, 10000 Zagreb, Hrvatska, EUActive
2113Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-8213/22-DP8.9.20238.9.2028hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)nadopuna 9 esencijalnih aminokiselina, vitaminom B6 i 812Doppelherz system Aminokiseline kapsule a 120kapsulaOktal Pharma d.o.o. Sarajevo, Pijačna 14A SarajevoQueisser Pharma GmbH & Go KG, Schleswiger Strasse 74, Flensburg, Njemačka.Active
2112Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-4194/23-DP29.9.202329.9.2028hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)doprinosi smanjenju umora i pomaže u održavanju normalnog nivoa metabolizmom oslobođene energije. Vitamin C osigurava normalno funkcioniranje lmunog sistema, aktivnu sintezu kolagena i zaštitu ćelija od oksidatlvnog stresaaiofar Vitamine C 1000, okus agruma, 20 šumećih tabletašumeća tabletaAMICUS PHARMA d. o. o. Fra Anđela Zvizdovića broj 1, 71 000 SarajevoBiofar Laboratories, 6 rue Marguerites, 92000 Nanterre, FrancuskaActive
2111Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-4195/23-DP29.9.202329.9.2028hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)doprinos! smanjenju umora i pomaže u održavanju normalnog nivoa metabolizmom oslobođene energije. Vitamin C osigurava normalno funkcioniranje imunog sistema, aktivnu sintezu kolagena i zaštitu ćelija od oksidativnog stresa,Biofar Vitamine C Acerola 500, okus agruma, 20 šumećih tabletašumeća tabletaAMICUS PHARMA d. o. o. Fra Anđela Zvizdovića broj 1, 71 000 SarajevoBiofar Laboratories, 6 rue Marguerites, 92000 Nanterre, FrancuskaActive
2110Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-4201/23-DP28.9.202328.9.2028hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)doprinosi održavanju normalnih zuba i kostiju i osigurava adekvatnu sintezu kolagenaBiofar Calcium Vitamine D3, okus agruma, 20 šumećih tabletašumeća tabletaAMICUS PHARMA d. o. o. Fra Anđela Zvizdovića broj 1, 71 000 SarajevoBiofar Laboratories, 6 rue Marguerites, 92000 Nanterre, FrancuskaActive
2109Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-4200/23-DP28.9.202828.9.2028hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)doprinosi smanjenju umora, održavanju normalnog nivoa metabolizmom os lobođene energije, te normalnom funkcioniranju lmunog sistemaBiofar 12 Vitamines 12 Mineraux, okus narandža, 20 šumećih tabletašumeća tabletaAMICUS PHARMA d. o. o. Fra Anđela Zvizdovića broj 1, 71 000 SarajevoBiofar Laboratories, 6 rue Marguerites, 92000 Nanterre, FrancuskaActive
2108Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-4204/23-DP29.9.202329.9.2028hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)doprinosi smanjenju umora i pomaže u održavanju normalnog metabolizma stvaranja energijeBiofar Multivitamines, okus agruma, 20 šumećih tabletašumeća tabletaAMICUS PHARMA d. o. o. Fra Anđela Zvizdovića broj 1, 71 000 SarajevoBiofar Laboratories, 6 rue Marguerites, 92000 Nanterre, FrancuskaActive
2107Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-4203/23-DP29.9.202329.9.2028hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)doprinosi smanjenju umora i održavanju normalnog rnetabolizma stvaranja energije. Doprinosi održavanju normalnog broja crvenih krvnih zrnaca i povećanju apsorpcije željeza. Učestvuje u regulisanju normalne hormonske aktivnosti, normalnih fizioloških funkcija i održavanju zdrave kožeBiofar Fer Acide Folique, okus ribizle, 20 šumećih tabletašumeća tabletaAMICUS PHARMA d. o. o. Fra Anđela Zvizdovića broj 1, 71 000 SarajevoBiofar Laboratories, 6 rue Marguerites, 92000 Nanterre, FrancuskaActive
2106Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-7161/22-DP22.9.202322.9.2028formule za dojenčad i formule nakon dojenjadopunska hrana kod dojenja ili kao jedina hrana od rođenja ukoliko dojenje nije mogućeHumana 1 My Pack, mlijeko za dojenčad od rođenja, 800 grprahEvropa Lijek Pharma d.o.o., Vlakovo 252, 71215 Blažuj, Sarajevoza Humana GmbH, 26911 Brake, Njemačka proizvodi: DMK Baby Str0ckhausen GmbH, StrOckhausen Stra~e 64-68, 26939 Ovelgonne, Njemačka .Active
2105Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-7157/22-DP22.9.202322.9.2028dijetalna hrana za posebne medicinske potrebedopunska hrana kod dojenja ili kao jedina hrana od rođenja ukoliko dojenje nije moguće , namijenjena za d[jetalnu ishranu bolesnika (dojenčeta) od rođenja, kod pojave dijareje (proljeva)Humana HN Expert, mlijeko za dojenčad, hrana za posebne medicinske potrebe, od rođenja, 300 gprahEvropa Lijek Pharma d.o.o., Vlakovo 252, 71215 Blažuj, Sarajevoza. Humana GmbH, 26911 Brake, Njemačka proizvodi: Gittis Naturprodukte, Halleiner Landesstral3e 3, 5412 Puch bei Hallein, AustrijaActive
2104Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-8203/22-DP8.9.20238.9.2028hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)za normalno funkcionisanje imunološkog sistemaDoppelherz aktiv Vitamin C 1000 + D3 + cink, depo tablete a 30tabletaOktal Pharma d.o.o. Sarajevo, Pijačna 14A SarajevoQueisser Pharma GmbH & Go KG, Schleswiger Strasse 74, Flensburg, Njemačka.Active
2103Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-0556/23-DP13.10.202313.10.2028dijetalna hrana za posebne medicinske potrebeza zdravlje živčanog sistema. Omega 3 smanjuju rizik od slabljenja kognitivnih funkcija (posebno pamćenja) te razvoja neurodegenerativnih bolesti. Fosfatidilserin daje potporu kognitivnim funkcijama poput pamćenja ili sposobnosti učenja. Koenzim Q1 O usporava starenje mozga i štiti stanice u slučaju nedostatka kisika. Antioksidativna aktivnost glutationa štiti mozak od štete koju mogu nanijeti slobodni radikali. L-arginin omogućava bolju oksigenaciju mozga, što ima direktan utjecaj na kognitivne funkcije. Folna kiselina sprječava razdražljivost, umor, depresiju, dekoncentraciju, nesanicu. vitamin 86 i 812 pomažu u usporavanju neurodegenerativnih procesa,Neuro HA, 30 kapsulakapsulaHA COMPANY d.o.o., Stupska bb Lamela C3, llidža, SarajevoZa HA Company d.o.o., proizvodi: Cydonia d.o.o., Lipa 73, 75320 Gračanica , Bosna i HercegovinaActive
2102Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-0558/23-DP23.10.202323.10.2028hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)Metilkobalamin je biološki aktivna forma vitamina B12 koja se bolje apsorbira u odnosu na neaktivne forme B12 vitamina npr. cijanokobalamina. Metilkobalamin je topivu vodi i jedina je forma vitamina B koja prolazi barijeru kN-mozak. Vitamin B12 učestvuje u normalnom metabolizmu ugljikohidrata, masti i proteina. Učestvuje u sintezi neurotransmitera, neophodan je za rad moždanih ćelija i perifernih nerava. Vitamin B12 ima važnu ulogu u kognitivnim procesima, pamćenju i učenju. Vitamin B12 je neophodan u finalnoj fazi stvaranja i sazrijevanja funkcionalnih eritrocitaMecobalamin HA 1000 mcg, 30 kapsulakapsulaHA COMPANY d.o.o., Stupska bb Lamela C3, llidža, SarajevoZa HA Company d.o.o., proizvodi: Cydonia d.o.o., Lipa 73, 75320 Gračanica, Bosna i Hercegovina.Active
2101Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-1054/23-DP17.10.202317.10.2028dijetalna hrana za posebne medicinske potrebeZa dijetalnu ishranu prijevremeno rođene dojenčadi (sa tjelesnom težinom iznad 1800gr) i dojenčadi sa malom tjelesnom težinom na rođenj u (iznad 1800gr). Hrana za posebne medicinske potrebe. Humana 0-HP-2 Expert je namenjena za dijetalnu ishranu dojenčadi, od rođenja, kao jedini izvor hrane, za dojenčad koja nisu uopšte dojena ili kao dopunska hrana uz dojenje, za dojenčad koja nisu dovoljno dojenaHumana O-HP-2 Expert, mlijeko za dojenčad, hrana za posebne medicinske potrebe od rođenja, 490 minapitakEvropa Lijek Pharma d.o.o., Vlakovo 252, 71215 Blažuj, SarajevoHumana GmbH, 26911 Brake, Njemačka proizvodi: J.M. Gabler-Saliter Milchwerk GmbH&Co.KG Kemptener Stral3e 6-8, 87634 Oberbunzburg, NjemačkaActive
2100Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-7630/22-DP4.9.20234.9.2028hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)dodatak prehrani, sadrži vitamin 86 koji doprinosi regulaciji hormonske aktivnosti i smanjenju umora i iscrpljenosti; vitamin D koji doprinosi održavanju normalnih kostiju i normalnoj apsorpciji kalcija dok je kalcij potreban za održavanje normalnih kostiju. Sadrži vitamin E koji doprinosi zaštiti stanica od oksidativnog stresa. Sadrži biotin koji doprinosi održavanju normalne kose i kože i normalnom funkcioniranju živčanog sustava. Sadrži folnu kiselinu koja ima ulogu u procesu dijeljenja stanicaMIVOLIS Meno Aktiv, kapsule dodatak prehrani s kalcijem, vitaminima, sojinim izoflavonima i ekstraktom kadulje, 60 kapsulakapsuladm drogerie markt d.o.o. Sarajevo, Lužansko polje broj 40b, Sarajevo, 71210 llidžaza dm drogerie markt GmbH + Go.KG, Am dm-Platz 1, 76 227 Karlsruhe, Njemačka.Active
2099Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-7632/22-DP4.9.20234.9.2028hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)za lijepu i zdravu kožuMIVOLIS Karoten kapsule, 60 kapsulakapsuladm drogerie markt d.o.o. Sarajevo, Lužansko polje broj 40b, Sarajevo, 71210 llidžaza dm drogerie markt GmbH + Go.KG, Am dm-Platz 1, 76 227 Karlsruhe, Njemačka.Active
2098Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-7639/22-DP4.9.20234.9.2028hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)vitamin D doprinosi održavanju kostiju i funkciju mišića . Vitamin C doprinosi stvaranju kolagena, normalnoj funkciji kostiju i hrskaviceMIVOLIS Đavolja kandža kapsule, 60 kapsulakapsuladm drogerie markt d.o.o. Sarajevo, Lužansko polje broj 40b, Sarajevo, 71210 llidžaza dm- drogerie markt GmbH + Co.KG, Am dm-Platz 1, 76 227 Karlsruhe, NjemačkaActive
2097Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-7640/22-DP4.9.20234.9.2028hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)Vitamin C doprinosi normalnoj funkciji imunološkog sustava, dok vitamin C I cink doprinose zaštiti stanica od oksidativnog stresaMIVOLIS vrući limun, prašak za topli napitak 20 vrećica u kartonskoj kutijikesicadm drogerie markt d.o.o. Sarajevo, Lužansko polje broj 40b, Sarajevo, 71210 llidžaza dm- drogerie markt GmbH + Co.KG, Am dm-Platz 1, 76 227 Karlsruhe, NjemačkaActive
2096Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-7642/22-DP4.9.20234.9.2028hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)doprinosi smanjenju umora i iscrpljenosti, te doprinosi normalnom energetskom metabolizmu i podršci imunološkog sustavaMIVOLIS Vitamin B12 šumeće tablete, 20 šumećlh tabletašumeća tabletadm drogerie markt d.o.o. Sarajevo, Lužansko polje broj 40b, Sarajevo, 71210 llidžaza dmdrogerie markt GmbH + Co.KG, Am dm-Platz 1, 76 227 Karlsruhe, Njemačka Active
2095Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-7645/22-DP4.9.20234.9.2028hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)Vitamin B12 podržava normalan energetski metabolizam, doprinosi normalnom funkcioniranju imunološkog sustava i smanjenju umoraMIVOLIS B12 vitaminska kura, bočica 10 mi, 10 plastičnih bočicanapitakdm drogerie markt d.o.o. Sarajevo, Lužansko polje broj 40b, Sarajevo, 71210 llidžaza dm- drogerie markt GmbH + Co.KG, Am drn-Pfatz 1, 76 227 Karlsruhe, Njemačka .Active
2094Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-7637/22-DP4.9.20234.9.2028hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)doprinosi normalnim funkcijama imunog sistemaMIVOLIS lmmun Fit, šumeće tablete, a 20šumeća tabletadm drogerie markt d.o.o. Sarajevo, Lužansko polje broj 40b, Sarajevo, 71210 llidžaa dmdrogerie markt GmbH + Go.KG, Am dm-Platz 1, 76 227 Karlsruhe, Njemačka.Active
2093Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-7633/22-DP4.9.20234.9.2028hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)mLJltlyltaminski voćni gumeni bomboni za djecuMIVOLIS Multivitaminski medvjedići gumene bombone a 60gumene bombonedm drogerie markt d.o.o. Sarajevo, Lužansko polje broj 40b, Sarajevo, 71210 llidžaza dm- drogerie markt GmbH + Co.KG, Am dm-Platz 1, 76 227 Karlsruhe, Njemačka.Active
2092Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-7645/22-DP4.9.20234.9.2028hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)prijedlog primjene za skidanje suvišnih kilogramaMIVOLIS dijetalni napitak vanilija 500 grnapitakdm drogerie markt d.o.o. Sarajevo, Lužansko polje broj 40b, Sarajevo, 71210 llidžaza dmdrogerie markt GmbH + Co.KG, Am dm-Platz 1, 76 227 Karlsruhe, Njemačka Active
2091Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-7641/22-DP4.9.20234.9.2028hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)doprinosi normalnoJ funkciji imunološkog sistema i zaštiti ćelija od oksidativnog stresaMIVOLIS Brusnica+vitamin C kapsule a 60kapsuladm drogerie markt d.o.o. Sarajevo, Lužansko polje broj 40b, Sarajevo, 71210 llidžaza dm- drogerie markt GmbH + Co.KG, Am dm-Platz 1, 76 227 Karlsruhe, NjemačkaActive
2090Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-7644/22-DP4.9.20234.9.2028hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)za zaštitu vidaMIVOLIS Augen Extra kapsule za oči, 30 kapsula,kapsuladm drogerie markt d.o.o. Sarajevo, Lužansko polje broj 40b, Sarajevo, 71210 llidžaza dm- drogerie markt GmbH + Co.KG, Am dm-Platz 1, 76 227 Karlsruhe, Njemačka Active
2089Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-8201/22-DP12.9.202312.9.2028hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)kao pomoć za suho i bolna grloAdvancis Throat sprej 20 misprejOktal Pharma d.o.o. Sarajevo, Pijačna 14A SarajevoFarmodietica, Centra Empresarial Penedo Park, Estrada Octavio Pata, Armazem F2-Bloco A 2785-723s, Domingos de Rana, PortugalActive
2088Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-7671/22-DP12.9.202312.9.2028hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)za ubrzanje pražnjenja crijevaBiovitalis Biolaks a 200 minapitakOktal Pharma d.o.o. Sarajevo, Pijačna 14A SarajevoBIOVITALIS d.o.o., Ulica Franje Bužanića 5, Turčin, HrvatskaActive
2087Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-8212/22-DP8.9.20238.9.2028hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)za normalnu funkciju hrskavice i kostijuDoppelherz aktiv Glukozamin 1200 tablete a 30,tabletaOktal Pharma d.o.o. Sa raj evo, Pijačna 14A SarajevoQueisser Pharma GmbH & Co. KG, Schleswiger Str. 74, 24941 Flensburg, Njemačka.Active
2086Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-4196/23-DP29.9.202329.9.2028hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)zaštita ćelija od oksidativnog stresa, pomaže održavanju normalnog vida i zdrave kože, doprinosi normalnom funkcionisanju imunološkog sistemaBiofar Ace Selenium-Zinc, okus tropskog voća, 20 šumećih tabletatabletaAMICUS PHARMA d. o. o. Fra Anđela Zvizdovića broj 1, 71 000 SarajevoBiofar Laboratories, 6 rue Marguerites, 92000 Nanterre, FrancuskaActive
2085Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-4197/22-DP29.9.202329.9.2028hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)doprinosi održavanju normalnih kostiju, održavanju normalnog funkcionisanja mišića, normalnom prenošenju nervnih impulsa, normalnom funkclonisanju kostiju i hrskaviceBiofar Calcium Magnesium, okus agruma, 20 šumećih tabletašumeća tabletaAMICUS PHARMA d. o. o. Fra Anđela Zvizdovića broj 1, 71 000 SarajevoBiofar Laboratories, 6 rue Marguerites, 92000 Nanterre, FrancuskaActive
2084Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-7643/22-DP4.9.20234.9.2028hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)stolno sladilo na bazi natrijevog ciklamata i natrijevog saharinata za zaslađivanje toplih i hladnih napitakaMIVOLIS sladilo, 1200 tabletatabletadm drogerie markt d.o.o. Sarajevo, Lužansko polje broj 40b, Sarajevo, 71210 llidžaza dm- drogerie markt GmbH + Go.KG, Am dm-Platz 1, 76 227 Karlsruhe, Njemačka.Active
2083Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-7634/22-DP4.9.20234.9.2028hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)nadopuna dnevnih potreba za vitaminom DMIVOLIS Vitamin D3 1000 I.J. perlice, 60 perlicaperledm drogerie markt d.o.o. Sarajevo, Lužansko polje broj 40b, Sarajevo, 71210 llidžaza dmdrogerle marKt GmbH + Go.KG, Am dm-Platz 1, 76 227 Karlsruhe, NjemačkaActive
2082Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-7628/22-DP4.9.20234.9.2028hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)Dodatak prehraniMIVOLIS bomboni sa grožđanim šećerom, jogurt mix, celofanska vrećica 100 grkesicadm drogerie markt d.o.o. Sarajevo, Lužansko polje broj 40b, Sarajevo, 71210 llidžaza dm- drogerie markt GmbH + Co.KG, Am dm-Platz 1, 76 227 Karlsruhe, Njemačka .Active
2081Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-8205/22-DP8.9.20238.9.2028hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)za normalno funkcionisanje imunološkog sistemaDoppelherz aktiv Vrući napitak sa bazgom, vitaminom C i cinkom, 10 vrećicakesicaOktal Pharma d.o.o. Sa raj evo, Pijačna 14A SarajevoQueisser Pharma GmbH & Go KG, Schleswiger Strasse 74, Flensburg, Njemačka.Active
2080Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-8204/22-DP8.9.20238.9.2028hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)za normalnu funkciju srcaDoppelherz aktiv Omega-3 1400 kapsule a 30kapsulaOktal Pharma d.o.o. Sa raj evo, Pijačna 14A SarajevoQueisser Pharma GmbH & Go KG, Schleswiger Strasse 74, Flensburg, Njemačka.Active
2079Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-7672/22-DP12.9.202312.9.2028hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)pomoć pri ublažavanju hemeroidalnih tegobaPilex kapsule a 14 i a 28kapsulaOktal Pharma d.o.o. Sa raj evo, Pijačna 14A SarajevoSUSS Technology Corp., 6007 Mcleod Drive, Nevada 89120, SADActive
2078Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-7943/22-DP12.9.202312.9.2028hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)za normalnu funkciju srca i nervnog sistemaDoppelherz aktiv Omega-3 1000 mg + Ginkgo kapsule a 60kapsulaOktal Pharma d.o.o. Sa raj evo, Pijačna 14A SarajevoQueisser Pharma GmbH & Go KG, Schleswiger Strasse 74, Flensburg, Njemačka.Active
2077Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-8206/22-DP8.9.20238.9.2028hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)za normalno funkclonisanje imunološkog sistemaDoppelherz aktiv Vrući napitak sa brusnicom, vitaminom C i cinkom, 10 vrećicakesicaOktal Pharma d.o.o. Sa raj evo, Pijačna 14A SarajevoQueisser Pharma GmbH & Go KG, Schleswiger Strasse 74, Flensburg, Njemačka.Active
2076Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-4206/23-DP26.9.202326.9.2028hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)doprinosi normalnoj funkciji imunološkog sistema, štiti će lije od oksldativnog stresa i doprinosi smanjenju umora. vrtamin C omogućava adekvatnu sintezu kolagena, a cink učestvuje u održavanju zdravlja kože, kose i noktiju. Cink takođe doprinosi normalnoj sintezi DNK, plodnost! I reprodukciji,Biofar Zine Vitamine C, okus agruma, 20 šumećih tableta,šumeća tabletaAMICUS PHARMA" d.o.o., Fra Anđela Zvizdovića broj 1, 71000 SarajevoBiofar Laboratories, 6 rue Marguerites, 92000 Nanterre, FrancuskaActive
2075Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-8208/22-DP8.9.20238.9.2028hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)za normalno funkclonisanje imunološkog sistemaDoppelherz aktiv Vrući napitak sa đumbirom i kurkumom granule, 10 vrećicakesicaOktal Pharma d.o.o. Sa raj evo, Pijačna 14A SarajevoQueisser Pharma GmbH & Go KG, Schleswiger Strasse 74, Flensburg, Njemačka.Active
2074Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-8208/22-DP8.9.20238.9.2028hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)za normalno funkclonlsanje imunološkog sistemaDoppelherz aktiv Vrući napitak s limunom, vitaminom C i cinkom 10 vrećicakesicaOktal Pharma d.o.o. Sarajevo, Pijačna 14A SarajevoQueisser Pharma GmbH & Go KG, Schleswiger Strasse 74, Flensburg, Njemačka.Active
2073Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-8202/22-DP8.9.20238.9.2028hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)za normalno funkcion lsanje imunološkog sistemaOoppelherz aktiv Vitamin C 500 + Cjnk depo vrećice- a 20kesicaOktal Pharma d.o.o. Sarajevo, Pijačna 14A SarajevoQueisser Pharma GmbH & Go KG, Schleswiger Strasse 74, Flensburg, Njemačka.Active
2072Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-8209/22-DP29.9.202329.9.2028hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)za normalno funkcionisanje imunološkog sistemaDoppelherz aktiv Vrući napitak sa narom, pasjim trnom i acerolom, 1 O vrećicakesicaOktal Pharma d.o.o. Sa raj evo, Pijačna 14A SarajevoQueisser Pharma GmbH & Go KG, Schleswiger Strasse 74, Flensburg, Njemačka.Active
2071Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-6926/22-DP30.8.202330.8.2028hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)za normalnu funkciju štitnjače ; sadrži selen koji doprinosi normalnom funkcionisanju štitnjače i vitamin 86 koji doprinosi regulaciji hormonske aktivnosti,Thyromax.x, 50 vegetabilnih kapsulakapsulaApomedical d.o.o., Vreoce 33, Sarajevo, 71210 llidžalntermed d.o.o., Vlahe Stulića 6, 10090 Zagreb, Hrvatska.Active
2070Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-6927/22-DP25.8.202325.8.2028hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)dodatak prehrani s liofiliziranom kulturom probiotskog mikroorganizma Saccharomyces boulardii I vitaminom 03, namijenjen održavanju zdravlja digestivnog sistema i normalnom funkcioniranju imunog sistemaSaccharomyces Boulardii kapsule, 10 kapsulakapsulaApomedical d.o.o., Vreoce 33, Sarajevo, 71210 llidžaMedico Domus, Svetog Cara Konstantina 82-86, 18116 Niš, SrbijaActive
2069Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-7525/22-DP25.8.202325.8.2028formule za dojenčad i formule nakon dojenjamlijeko nakon dojenja primjereno za posebne prehrambene potrebe za dojenčad nakon 6. mjeseca starostiNovalac 2, 400 grprahMedis International d.o.o. Sarajevo, Ahmeta Muratbegovića 2, 71000 SarajevoUP INDUSTRIES, Heerener str. 49, 39576 Stendal, NjemačkaActive
2068Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-7523/22-DP16.8.202316.8.2028formule za dojenčad i formule nakon dojenjamlijeko za dojenčad i malu djecu - hrana za posebne medicinske potrebe - dijetetska hrana. Za dijetalnu prehranu dojenčadi I male djece preosjetljive na bjelančevine kravljeg mlijeka, te koja Imaju regurgitaciju od O - 36 mjeseciNovalac Allernova AR, 400 grprahMedis International d.o.o. Sarajevo, Ahmeta Muratbegovića 2, 71000 SarajevoUP INDUSTRIES, Heerener str. 49, 39576 Stendal, NjemačkaActive
2067Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-7524/22-DP21.8.202321.8.2028formule za dojenčad i formule nakon dojenjapočetno mlijeko za dojenčad primjereno za posebne prehrambene potrebe za hranjenje dojenčadi od rođenja do nakon 6, mjeseca starosti,Novalac 1, 400 grprašak za pripremu napitkaMedis International d.o.o. Sarajevo, Ahmeta Muratbegovića 2, 71000 SarajevoUP INDUSTRIES, Heerener str. 49, 39576 Stendal, NjemačkaActive
2066Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-7057/22-DP11.8.202311.8.2028hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)nadopuna prehrane vitaminima i mineralimaMULTI a 60 tableta,tabletaNEOLIFE INTERNATIONAL d.o.o. Sarajevo Milana Preloga br. 12A SarajevoNatural Formulas, 2125 American Ave., Hayward, CA 94545, USAActive
2065Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-7497/22-DP7.8.20237.8.2028hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)dodatak prehrani na bazi vitamina C s kontroliranim otpuštanjemSUSTAINED RELEASE Vitamin C, tablete, 120 tabletatabletaNEOLIFE INTERNATIONAL d.o.o. Sarajevo Milana Preloga br. 12A SarajevoThompson & Capper Ud. Hardwick road, Runcorn, Cheshire, WA71PH, Ujedinjeno KraljevstvoActive
2064Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-7631/22-DP30.8.202330.8.2028hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)dodatak prehraniMIVOLIS grožđani šećer-šumeće lizalo, 75 gr. u celofanskoj vrećici, okus malina, 10 komadakesicadm dragerie markt d.o.o. Sarajevo, Lužansko polje broj 40b, Sarajevo, 7121 O llidžaza dm- drogerie marki GmbH + Co.KG, Am dm-Platz 1, 76 227 Karlsruhe, Njemačka .Active
2063Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-2858/23-DP30.8.202330.8.2028hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)dodatak prehrani na bazi kalij citrata, pomaže u slučajevima smanjenog unosa kalija ili povećane potrebe za tim nutrijentomUROMAG, 30 vrećica praška za oralni rastvororalna suspenzijaPREMIUM PHARMA d.o.o., ulica Prva bb, ŽepčeGruppo Farmalmpresa srl, Via Cipra, 1-25124 Brescia, ItalijaActive
2062Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-2857/23-DP25.8.202325.8.2028hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)dodatak prehrani na bazi brusnice, d-manoze, vitamina C, L. acidophlllus l L. rhamnosus. Vitamin C doprinosi zaštiti ćelija od oksidativnog stresa l normalhOj funkciji lmunog sistemaLactocyst, 20 vrećica za oralni rastvor x 2,5 grkesicaPREMIUM PHARMA d.o.o., ulica Prva bb, ŽepčeGruppo Farmaimpresa srl, Via Cipro, 1-25124 Brescia, ItalijaActive
2061Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-7322/22-DP16.8.202316.8.2028hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)za imunitet, za kosti I zube. Vitamin D doprinosi normalnoj funkciji Imunološkog sustava, te održavanju normalnih kostiju i zubaMultivita Vitamin O 1000 IU kapsule a 30 kapsulakapsulaATACO d.o.o. Mostar, Kralja Tomislava br.L4, MostarFidifarm d.o.o., Obrtnička 37, Rakitje, 10437 Bestovje, HrvatskaActive
2060Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-4088/22-DP7.8.20237.8.2028hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)pomaže kod zaštite organizma i vitalnostiVitamin E 200 kapsule, 30 kapsulakapsulaATACO d.o.o. Mostar, Kralja Tomislava br.L4, MostarFldifarm d.o.o., Obrtnička 37 Rakitje, 10437 Bestovje, Republika Hrvatska, (ugovorni proizvođač : se Swiss Caps Romania S.R.L., Str. Carol I nr. 1, Comuna Cornu, Jud.Prahova 107180, RumunjskaActive
2059Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-6988/22-DP11.8.202311.8.2028hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)za Imunitet, pomaže kod umora i iscrpljenosti. Vitamin C, vitamin D i cink doprinose normalnoj funkciji imunološkog sustava, vitamin C doprinosi smanjenju umora i iscrpljenosti, vitamin C I cink doprinose zaštiti stanica od oksidativnog stresa,Dietpharm Imuno C D Forte, šumeće tablete, okus naranče, 20 šumećih tabletašumeća tabletaATACO d.o.o. Mostar, Kralja Tomislava br.L4, MostarFidifarm d.o.o., Obrtn ička 37 Rakitje, 10437 Bestovje, Republika Hrvatska, (ugovorni proizvođač: PEZ Production Europe Kft., Pez-Haas u. 1., 9241 Janossomorja, MađarskaActive
2058Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-2839/23-DP30.8.202330.8.2028hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)za održavanje odgovarajućeg balansa tekućine i minerala u organizmu, kod dojenčad i , djece i odraslih, proizvođačaZentiva O.R.S. efervescentne tablete sa aromom limuna, a 12tabletaZentiva Pharma d.o.o., Fra Anđela Zvizdovića broj 1, SarajevoBasic Pharma Manufacturing B.V., Burgemesteer Lemmensstraat 352, 6163 JT geleen, Hoiandija.Active
2057Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-8178/22-DP26.2.202325.8.2023hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)Dodatak prehraniVSL#3, 10 vrećica po 4,4 gr., praškakesicaClinres Farmacija d.o.o., Sarajevo, Alipašina br. 29, Sarajevo,Ferring Pharmaceuticals BV, HolandijaPassive
2056Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-6385/22-DP11.8.202311.8.2028formule za dojenčad i formule nakon dojenjahrana za dojenčad i malu djecu za uzrast od 6. mjesecaNutrino voćna kaša jabuke i šljive sa pirinčem i dodatkom vitamina C, 100 grkašaNELT d.o.o. Istočno Sarajevo Mustafe Ice Voljevice 11 ilidža Fabrika dječije hrane d.o.o./Baby Food Factory L TO, Maršala Tita 206, 11272 Dobanovci, Republika SrbijaActive
2055Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-6386/22-DP16.8.202313.8.2028formule za dojenčad i formule nakon dojenjahrana za dojenčad i malu djecu za uzrast od 6. mjesecaNutrino kašica od šargarepe, bundeve i tikvice sa pirinčem, 125 grkašaNELT d.o.o. Istočno Sarajevo Mustafe Ice Voljevice 11 ilidža Fabrika dječije hrane d.o.o./Baby Food Factory L TD, Maršala Tita 206, 11272 Dobanovci, Republika SrbijaActive
2054Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-6384/22-DP7.8.20237.8.2028formule za dojenčad i formule nakon dojenjahrana za dojenčad i malu djecu za uzrast od 6. mjesecaNutrino voćna kaša jabuke, kruške i banane sa dodatkom keksa i vitamina C, 100 grkašaNELT d.o.o. Istočno Sarajevo Mustafe Ice Voljevice 11 ilidža Fabrika dječlje hrane d.o.o./Baby Food Factory L TO, Maršala Tita 206, 11272 Dobanovcl, Republika SrbijaActive
2053Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-7613/22-DP21.8.202321.8.2028hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)dijetetska nadopuna vitaminaDena Vin 3 400 i.j. sublingvalni sprej a 20 misprejAMSAL PHARMACEUTICALS d.o.o. Sarajevo Igmanska br. 38, Vogošća Amsal Pharmaceutical d.o.o. Sarajevo, lgmanska 38, 71320 Vogošća u suradnji sa EmergoPharm Sp. Z.o.o. Sp.K. Pilsudskiego 11, 05-51 O Konstancin-Jeziorna, Poljska.Active
2052Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-6993/22-DP30.8.202330.8.2028hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)dodatak prehrani s namjenom da doprinosi boljoj funkciji Imunološkog sistemaHerbalife lmmune Booster-okus bobičastog voća, 21 vrećica 3,7 gr, a neto količina 77,7 gr.,napitakMST-INTERNATIONAL d.o.o.Sarajevo Hiseta br. 4. SarajevoFine Foods & Pharmaceuticals N.T.M. S.p.A. Via Berllno 39, 24040 Zingonia - Verdelllno, Bergamo, Italija, proizvedenog za: Herballfe International Luxemburg Sa.R.L. 16 Avenue de la Gare, L-1610 LuxemburgActive
2051Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-6625/22-DP21.8.202321.8.2028hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)za poboljšanje probaveHerbalife Biljni koncentrat aloje a 473 mi,napitakMST-INTERNATIONAL d.o.o.Sarajevo Hiseta br. 4. SarajevoHerbalife International of America, Ine., 3200 Temple School Road, Winston-Salem, NC 27107, SAD, proizvedenog za: Herbalife International Luxemburg Sa.R.L. 16 Avenue de la Gare, L-1610 LuxemburgActive
2050Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-6626/22-DP25.8.202325.8.2028hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)za vitalnost organizmaHerbalife Cell Activator, kapsule a 90,kapsulaMST-INTERNATIONAL d.o.o.Sarajevo Hiseta br. 4. SarajevoFine Foods & Pharmaceuticals N.T.M. S.p.A. Via Berlino 39, 24040 Zingonia - Verdellino, Bergamo, Italija, proizvedenog za: Herbalife International Luxemburg Sa.R.L. 16 Avenue de la Gare, L-1610 LuxemburgActive
2049Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-7942/22-DP18.9.202318.9.2028hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)dodatak prehrani sa medom, ekstraktima bijelog šljeza, Jagorčevine, nane i propolisa, te prirodno fermentisanim N-acetilcistelnom, namijenjen za respiratorni trakt. Bijeli šljez ima antibakterijska svojstva i doprinosi zdravlju respiratornog trakta. Cvijetni med doprinosi zdravlju intestinalnog trakra. Jagorčevina doprinosi respiratornom zdravlju I zdravlju gornjeg respiratornog traktaPropoMucil sa medom za pušaće, rastvor za oralnu upotrebu, 250 mioralna suspenzijaEvropa Lijek Pharma d.o.o., Vlakovo 252, 71215 Blažuj, SarajevoAbela Pharm d.o.o., Viline vode bb, Slobodna zona Beograd, 11 000 Beograd, SrbijaActive
2048Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-7154/22-DP18.9.202318.9.2028formule za dojenčad i formule nakon dojenjadopunska hrana za malu djecu poslije 18. mjeseca starosti, kao dio raznovrsne IshraneHumana 4 Junior My Pack, mlijeko za malu djecu, poslije 18. mjeseca, 650 grprašak za pripremu napitkaEvropa Lijek Pharma d.o.o., Vlakovo 252, 71215 Blažuj, Sarajevoza Humana GmbH, 26911 Brake, Njemačka proizvodi: DMK Baby StrOckhausen GmbH, Strl.ickhausen Stra~e 64-68, 26939 Ovelgonne, Njemačka.Active
2047Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-2713/23-DP29.9.20231.10.2023formule za dojenčad i formule nakon dojenjaDodatak prehraniCoLactase, oralne kapi za novorođenčad, 10mloralne kapiEvropa Lijek Pharma d.o.o., Vlakovo 252, 71215 Blažuj, SarajevoZa lntution Healthcare Ltd., Anglesey, Wales, LL63 5 SH, Velika Britanija, proizvodi Honeywood Ltd. Edmonds Close, Denington lndustrial Estate, Wellinborough, NN8 2QY, Velika BritanijaActive
2046Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-7455/22-DP18.9.202318.9.2028dijetalna hrana za posebne medicinske potrebehrana za posebne medicinske potrebe, mlijeko za dojenčad oq rođenjaHumana AC Expert 300 grprašak za pripremu napitkaEvropa Lijek Pharma d.o.o., Vlakovo 252, 71215 Blažuj, Sarajevoza Humana GmbH, 26911 Brake, Njemačka proizvodi: DMK Baby Str0ckhausen GmbH, Str0ckhausen Stra~e 64-68, 26939 Ovelgonne, NjemačkaActive
2045Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-7160/22-DP18.9.202318.9.2028formule za dojenčad i formule nakon dojenjadopunska hrana za djecu poslije 6. mjeseca starosti prilikom uvođenja raznovrsne ishraneHumana 2 My Pack 800 grprašak za pripremu napitkaEvropa Lijek Pharma d.o.o., Vlakovo 252, 71215 Blažuj, Sarajevoza Humana GmbH, 26911 Brake, Njemačka proizvodi: DMK Baby Struckhausen GmbH, Struckhausen Stra~e 64-68, 26939 Ovelgonne, NjemačkaActive
2044Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-3169/23-DP30.6.20236.6.2027hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)Dodatak prehraniDelphys, 30 tableta,tabletaEvropa Lijek Pharma d.o.o., Vlakovo 252, 71215 Blažuj, SarajevoZa Lo.Li Pharma International S.r.l., Via Sabatino Gianni, 14-00156 Roma-Italija, proizvodi: FMC S.r.l., Via Asi Consortile Km 0+200-03013 Ferentino (FR), ItalijaActive
2043Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-4205/23-DP26.9.202326.9.2028hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)doprinosi normalnoj funkciji mišića , balansu elektrolita i učestvuje u održavanju normalnog krvnog pritiska . Aktivni sastoji utiču u normalnom energetskom metabolizmu, metabolizmu proteina i glikogenaBiofar Potassium Magnesium, okus marakuje, 20 šumećih tabletašumeća tabletaAMICUS PHARMA d. o. o. Fra Anđela Zvizdovića broj 1, 71 000 SarajevoBiofar Laboratories, 6 rue Marguerites, 92000 Nanterre, FrancuskaActive
2042Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-7033/22-DP30.8.202330.8.2028hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)Magnezijum i vitamin 86 doprinose smanjenju umora i iscrpljenosti, održavanju normalnog energetskog metabolizma, doprinose normalnom funkcionisanju nervnog sistema i normalnoj psihološkoj funkciji. Magnezijum doprinosi normalnoj funkciji mišića . Vitamin 86 doprinosi normalnoj funkciji imunološkog sistema i regulaciji hormonske aktivnost!. Proizvod se preporučuje za nadoknadu magnezijuma i vitamina 86 kod povećanih potreba I nedovoljnog unošenja ovog minerala l vitamina hranomMagnezijum 400+Vitamin B6, 20 kapsulakapsulaEvropa Lijek Pharma d.o.o., Vlakovo 252, 71215 Blažuj, SarajevoPharmanova d.o.o., Industrijska br. 8, 11 500 Obrenovac, Republika SrbijaActive
2041Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-4378/22-DP25.8.202325.8.2028hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)preporučuje se kao dodatak prehr-ani u cilju očuvanja normalne funkcije dlsajnih putevaHerbiko PropoMucil kapsule, a 20 kapsulakapsulaEvropa Lijek Pharma d.o.o., Vlakovo 252, 71215 Blažuj, SarajevoAbela Pharm d.o.o., Viline vode bb, Slobodna zona Beograd, 11 000 Beograd, SrbijaActive
2040Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-4076/22-DP11.8.202311.8.2028hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)doprinosi smanjenju tjelesne težine uz energetski og raničen režim ishraneHerbafast fiber-limun, 1O kesicakesicaEvropa Lijek Pharma d.o.o., Vlakovo 252, 71215 Blažuj, SarajevoAbela Pharm d.o.o., Viline vode bb, Slobodna zona Beograd, 11 000 Beograd, SrbijaActive
2039Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-4078/22-DP21.8.202321.8.2028hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)doprinosi smanjenju tjelesne težine uz energetski ogranič·en režim ishraneHerbafast fiber-čokolada, 1O kesicakesicaEvropa Lijek Pharma d.o.o., Vlakovo 252, 71215 Blažuj, SarajevoAbela Pharm d.o.o., Viline vode bb, Slobodna zona Beograd, 11 000 Beograd, SrbijaActive
2038Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-7933/22-DP7.8.20237.8.2028hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)pomaže kod bolesti dišnog sistema. pomaže u l iječenju bolesti gornjih dišnih puteva kao što su prehlada, gripa, bronhitis. Pomaže kod otežanog disanja, jača imunološki sustav i pruža zaštituPLUSSPAN 100 minapitakHA COMPANY d.o.o., Stupska bb Lamela C3, llidža, SarajevoLEDA PHARMA ILAC: SAN. TIC . L TO. STI. Yaylacik Mh. Kanal Yolu Cd. No: 79 Basiskele/ KOCAELI/ TurkeyActive
2037Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-4077/22-DP16.8.202316.8.2028hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)doprinosi smanjenju tjelesne težine uz energetski ograničen režim IshraneHerbafast fiber-jagoda, 10 kesicakesicaEvropa Lijek Pharma d.o.o., Vlakovo 252, 71215 Blažuj, SarajevoAbela Pharm d.o.o., Viline vode bb, Slobodna zona Beograd, 11 000 Beograd, SrbijaActive
2036Ministarstvo zdravstva FBiHUP-I-36-4072/227.8.20237.8.2028hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)dodatak prehrani sa kombinacijom vitamina B grupe za normalno funkcioniranje organizmaAktivni B komplex sa aktivnim folatom, 30 kapsulakapsulaEvropa Lijek Pharma d.o.o., Vlakovo 252, 71215 Blažuj, SarajevoAbela Pharm d.o.o., Viline vode bb, Slobodna zona Beograd, 11 000 Beograd, SrbijaActive
2035Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-4382/22-DP27.6.202327.6.2028hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)za bolju razmjenu energije u organizmu, zaštitu stanica od oksidativnog stresa, pomaže kod umora i iscrpljenosti, poboljšava fizičku izdržljivost, moždane funkcije i pamćenje , za pravilnu funkciju srca, smanjuje rizik od arterosklerozeDoppelherz aktiv, Koenzim Q10+B vitamin kapsule, a 30kapsulaOktal Pharma d.o.o. Sa raj evo, Pijačna 14A SarajevoQueisser Pharma GmbH & Go KG, Schleswiger Strasse 74, Flensburg, Njemačka.Active
2034Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-4074/22-DP12.6.202312.6.2028hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)doprinosi normalnoj funkciji organizma I procesa u kojima učestvuju cink i vitamin C,Cink Mineral Zn, 30 kapsulakapsulaEvropa Lijek Pharma d.o.o., Vlakovo 252, 71215 Blažuj, SarajevoAbela Pharm d.o.o., Viline vode bb, Slobodna zona Beograd, 11 000 Beograd, SrbijaActive
2033Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-4379/22-DP16.6.202316.6.2028hrana namijenjena osobama sa smetnjama u metabolizmu ugljikohidrata (dijabetes)prašak za rastvaranje, zahvaljujući svom jedinstvenom sastavu, preporučuje se djeci I odraslima u cilju očuvanja normalne funkcije disajnih putevaHerbiko Propomucil 100 prašak u kesicama, 10 kesicakesicaEvropa Lijek Pharma d.o.o., Vlakovo 252, 71215 Blažuj, SarajevoAbela Pharm d.o.o., Viline vode bb, Slobodna zona Beograd, 11 000 Beograd, SrbijaActive
2032Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-5167/22-DP20.6.202320.6.2028hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)Magnezijum i vitamin B6 doprinose smanjenju umora i iscrpljenosti, održavanju normalnog energetskog metabolizma, doprinose normalnom funkeionlsanju nervnog sistema i normalnoj psihološkoj funkcijiMagnezijum 400+Vitamin 86, 30 kapsulakapsulaEvropa Lijek Pharma d.o.o., Vlakovo 252, 71215 Blažuj, SarajevoPharmanova d.o.o., Industrijska 8, 11500 Obrenovac, Republika Srbija.Active
2031Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-5715/22-DP27.6.202327.6.2028hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)za očuvanje zdravlja srca i krvnih sudovaMoller·s Omega-3 citrone, 250 minapitakMEDIMPEX d.o.o. Sarajevo, lgmanska broj 38, 71320 Vogošća,Orkla Health A/S, Nedre Skoyen vei 26, 0276 Osla, NorveškaActive
2030Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-5714/22-DP16.6.202316.6.2028hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)za rast i razvoj djeceMoller·s Omega-3 kids, 250 minapitakMEDIMPEX d.o.o. Sarajevo, lgmanska broj 38, 71320 Vogošća,Orkla Health A/S, Nedre Skoyen vei 26, 0276 Oslo, NorveškaActive
2029Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-5712/22-DP20.6.202320.6.2028hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)pomaže u očuvanju zdravih i flekslbllnih zglobova, te doprinosi normalnom funkcionisanju kostiju i hrskaviceLitozin Forte a 90 kapsulakapsulaMEDIMPEX d.o.o. Sarajevo, lgmanska broj 38, 71320 Vogošća,Orkla Health A/S, Delta Park 45, 3.sal, 2665 Wallensbaek Stranci, DanskaActive
2028Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-5713/22-DP23.6.202323.6.2028hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)pomaže neutraliziranju želučane kiseline, smanjenje simptoma gorušice i osjećaja nadutostiSamarin prašak 18 vrećica po 4 gr.= 72 grkesicaMEDIMPEX d.o.o. Sarajevo, lgmanska broj 38, 71320 Vogošća,Orkla Health A/S, Nedre Skoyen vei 26, 0276 Oslo, NorveškaActive
2027Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-5414/22-DP12.6.202312.6.2028hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)doprinosi normalnom flmkcionlsanju mišićnog I nervnog sistemaCi-Tri-Mag FORTE tablete a 30tabletaAMICUS PHARMA d. o. o. Fra Anđela Zvizdovića broj 1, 71 000 SarajevoColfarm S.A., ul. Wojska Polskiego 3, 39-300 Mielec, Poljska.Active
2026Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-5504/22-DP16.6.202316.6.2028hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)preporučuje se kod manjka željezaFerrosal Junior oralna suspenzija a 50 mioralna suspenzijaAMSAL PHARMACEUTICALS d.o.o. Sarajevo Igmanska br. 38, Vogošća Optiferric Sp.z.o.o., Geodet6w 23c/L2, 05-509 J6zefostaw, Poljska za Amsal Pharmaceuticals d.o.o. Sarajevo, lgmanska br. 38, Vogošća, Bosna i Hercegovina.Active
2025Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-5505/22-DP20.6.202320.6.2028hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)preporučuje se kod manjka željezaFerrosal oralna suspenzija a 100 mioralna suspenzijaAMSAL PHARMACEUTICALS d.o.o. Sarajevo Igmanska br. 38, Vogošća Optiferric Sp.z.o.o., Geodet6w 23c/L2, 05-509 Jćzefostaw , Poljska za Amsal Pharmaceuticals d.o.o. Sarajevo, lgmanska br. 38, Vogošća, Bosna i Hercegovina.Active
2024Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-1924/23-DP6.6.20236.6.2028hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)održavanje i reguliranje tjelesne težine zu pravilnu prehranu i redovitu fizičku aktivnostSlim 2 DL a 36 i a 12 kapsulakapsulaBODY-držim liniju d.o.o., Zmaja od Bosne bb, 71000 SarajevoShangdong Yuwang Pharmaceuticals Co. Ud., P.R. ChinaActive
2023Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-1962/23-DP6.6.20236.6.2028hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)doprinosi održavanju normalnog funkcionisanja nervnog sistemaEpiNeuron, 30 gastrorezistentnih tabletatabletaVEMAX011 PHARMA d.o.o. Sarajevo, Vlakovo br. 252, llidžaZa Gruppo Farmaimpresa S.R.L., Via Cipro 1, 25124 Brescia, Italija proizvodi: Sinergle Farmaceutiche S.R.L., Via S. Nullo, 62-80014 Giugliano in Campania, Italija.Active
2022Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-1964/23-DP6.6.20236.6.2028hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)doprinosi normalnom funkcionisanju štitne žlijezde, te normalnom funkcionisanju Imunološkog sistemaSelitop, 40 orodisperzibilnih tabletatabletaVEMAX011 PHARMA d.o.o. Sarajevo, Vlakove br. 252, llidžaZa Gruppo Farmaimpresa S.R.L., Via Cipro 1, 25124 Brescla, Italija proizvodi: Sinergie Farmaceutiche S.R.L, Via S. Nullo, 62-80014 Giugliano ln Campania, ItalijaActive
2021Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-2755/23-DP23.6.202323.6.2028hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)za osobe koje Imaju problem sa uvećanom prostatomDiProstan kapsule, a 90 kapsulakapsulaCEK d.o.o. Sarajevska broj 51, 72 000 Zanica za: Simply You Pharmaceuticals a.s. Rohačova 188/37, 130 00 Prag, Češka Republika, proizvodi: Braveiy Bioengeenering (Anhui) Co., Ltd 18., Liyu Road, Shizi Economic Development Zone, Langxi County, Xuancheng City, Anhui Province, China.Active
2020Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-2752/23-DP16.6.202316.6.2028hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)za osobe koje pate od bolova u zglobovima i kostimaActive
2019Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-2751/23-DP18.6.202318.6.2028hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)za podršku funkcionalnosti gornjih dišnih putevaRespira. Vit lnflu kapi a 50 mi,kapiCEK d.o.o. Sarajevska broj 51, 72 000 Zanica Erba Vita Group S.pA, Via dle Faggi 26-47894 Chiesanuova-R.S.M.C.O.E. SM 26788, Italija.Active
2018Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-3059/23-DP27.6.202327.6.2028hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)za osobe koje imaju problem s pamćenjem i česta zaboravljanja,Ginkomax Bacopa + Lecitin kapsule, a 60 kapsulakapsulaCEK d.o.o. Sarajevska broj 51, 72 000 Zanica za: Simply You Pharmaceuticals a.s. Rohačova 188/37, 130 00 Prag, Češka Republika, proizvodi: Braveiy Bioengeenering (Anhui) Co., Ud 18., Liyu Road, Shlzi Economic Development Zone, Langxi County, Xuancheng City, Anhui Provlnce, China.Active
2017Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-2754/23-DP20.6.202320.6.2028hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)za ublažavanje bolova i tretman zapaljenskih i degenerativnih promjena na zglobovimaCartidoll kapsule, a 45 kapsulakapsulaCEK d.o.o. Sarajevska broj 51, 72 000 Zanica Erba Vita Group S.p.A., Vla die Faggl 26-47894 Chlesanuova-R.S.M.C.O.E. SM 26788, Italija.Active
2016Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-4860/22-DP12.6.202312.6.2028hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)helatni oblik cinka za jačanje imuniteta organizmaMegaZinc, 100 tabletatabletaCV PRODUCT" d.o.o. Sarajevo, Derviša Numića 9, SarajevoCaliVita Internationa l, 225 Episcopal Road Berlln, CT 06037 USAActive
2015Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-4862/22-DP20.6.202320.6.2028hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)nadopuna organizma visokokvalitetnim izvorom vitamina CC 1000 Plus, 100 tabletatabletaCV PRODUCT" d.o.o. Sarajevo, Derviša Numića 9, SarajevoCaliVita International, 225 Episcopal Road Berlin, CT 06037 USAActive
2014Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-4861/22-DP16.6.202316.6.2028hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)za poboljšanje općeg stanja organizmaOxy Max, izvorska voda obogaćena kiseonikom, 60 minapitakCV PRODUCT" d.o.o. Sarajevo, Derviša Numića 9, SarajevoCaliVita International, 225 Episcopal Road Berlin, CT 06037 USAActive
2013Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-4863/22-DP23.6.202323.6.2028hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)za poboljšanje općeg stanja organizmaLiquid Chlorophyll, tečni hlorofil, 473 minapitakCV PRODUCT" d.o.o. Sarajevo, Derviša Numića 9, SarajevoCaliVita International, 225 Episcopal Road Berlin, CT 06037 USAActive
2012Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-5746/22-DP23.6.202323.6.2028hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)podiže energiju I ubrzava metabolizamSkinage ACTIVE, Active Body 500 mi, okus manganapitakMEDICAL INTRADE d.o.o . Sarajevo Tvornička 3. Sarajevo Ilidža Yasenka d.o.o., Dvanaest redarstvenika 2/C, 32000 Vukovar, HrvatskaActive
2011Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-2756/23-DP6.6.20236.6.2028hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)za redukcijsku dijetuJabukovo sirće + C, 30 kapsulakapsulaMAX MEDICA d.o.o. Džemala Bijedića 160G SarajevoPAR-PAK d.o.o., Zadrugarska br. 74, 11080 Beograd-Zemun, SrbijaActive
2010Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-2758/23-DP6.6.20236.6.2028hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)pozitivno djeluje na opće stanje organizmaCoenzim Q 1 O, 30 mekih kapsulakapsulaMAX MEDICA d.o.o. Džemala Bijedića 160G SarajevoPAR-PAK d.o.o., Zadrugarska br. 74, 11080 Beograd-Zemun, SrbijaActive
2009Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-2590/23-DP6.6.20236.6.2028hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)prirodni antioksidans namijenjen da doprinosi normalnoj funkciji organizmaAstamax a 60 kapsulakapsulaMAX MEDICA d.o.o. Džemala Bijedića 160G SarajevoPAR-PAK d.o.o., Zadrugarska br. 74, 11080 Beograd-Zemun, SrbijaActive
2008Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-2759/23-DP6.6.20236.6.2028hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)za normalno funkcioniranje i održavanje zdravlja prostate kod odraslih muškaracaProstasin 30 kapsulakapsulaMAX MEDICA d.o.o. Džemala Bijedića 160G SarajevoPAR-PAK d.o.o., Zadrugarska br. 74, 11080 Beograd-Zemun, SrbijaActive
2007Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-2760/23-DP6.6.20236.6.2028hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)pomaže očuvanju zdravlja moždane i periferne cirkulacije i poboljšanju koncentracije I memorijeGinko Max 30 kapsulakapsulaMAX MEDICA d.o.o. Džemala Bijedića 160G SarajevoPAR-PAK d.o.o., Zadrugarska br. 74, 11080 Beograd-Zemun, SrbijaActive
2006Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-2757/23-DP6.6.20236.6.2028hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)doprinosi normalnoj funkciji imunog i nervnog sistema i održavanju normalnog energetskog metabolizma kože, sluzokože l koseMulti B Complex a 50 tabletatabletaMAX MEDICA d.o.o. Džemala Bijedića 160G SarajevoPAR-PAK d.o.o., Zadrugarska br. 74, 11080 Beograd-Zemun, SrbijaActive
2005Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-2749/23-DP12.6.202312.6.2028formule za dojenčad i formule nakon dojenjamlijeko nakon dojenja za dojenčad od 6-12 mjeseci starosti kada ne doje ili se dohranjuju,Modilac Doucea 2 a 820 grprahHercegovinalijek d.o.o. Mostar, Muje Pašića 4, 88000 Mostarza Sodilac, 68 rue de Villiers, 92532 Levallois Perret, Francuska, proizvodi: Cooperative lsigny Sante-Mere, 2 rue du Docteur Boutrois 14230, lsigny-sur-Mer, Francuska; Fr-342-001 CE.Active
2004Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-2750/23-DP12.6.202312.6.2028formule za dojenčad i formule nakon dojenjamlijeko za dojenčad od rođenja do 6 mjeseci starosti, kada se ne doje ili se dohranjujuModilac Doucea 1 a 820 grprahHercegovinalijek d.o.o. Mostar, Muje Pašića 4, 88000 Mostarza Sodilac, 68 rue de Villiers, 92532 Levallois Perret, Francuska, proizvodi: Cooperative lsigny Sante-Mere, 2 rue du Docteur Boutrois 14230, lsigny-sur-Mer, Francuska; Fr-342-001 CE.Active
2003Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-6387/22-DP12.6.202312.6.2028hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)za olakšanje simptoma bolova u grluTANT-SEPT Propolis i med, 24 pastilepastilaAbdi lbrahim BH d.o.o. Sarajevo, Tešanjska 24A, 71000 SarajevoAbdi lbrahim llas; San. ve Tic. A.$. Maslak, Sanyer, lstanbul, TurskaActive
2002Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-6387-1/22-DP12.6.202312.6.2028hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)za olakšanje simptoma bolova u grluTANT-SEPT Propolis i vitamin C, 24 pastilepastilaAbdi lbrahim BH d.o.o. Sarajevo, Tešanjska 24A, 71000 SarajevoAbdi lbrahim llas; San. ve Tic. A.$. Maslak, Sanyer, lstanbul, TurskaActive
2001Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-6387-2/22-DP12.6.202312.6.2028hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)za olakšanje simptoma bolova u grluTANT-SEPT Propolis i ehinacea, 24 pastilepastilaAbdi lbrahim BH d.o.o. Sarajevo, Tešanjska 24A, 71000 SarajevoAbdi lbrahim llas; San. ve Tic. A.$. Maslak, Sanyer, lstanbul, TurskaActive
2000Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-3651/22-DP10.5.202310.5.2028hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)dodatak prehrani s namjenom da doprinosi regulaciji hormonske aktivnosti, normalnom metabolizmu energije, održavanju zdravlja kostiju, kože, kose i noktijuHerbalife Nutrition Formula 2 Kompleks vitamina i minerala za žene, 60 tabletatabletaMST-INTERNATIONAL d.o.o.Sarajevo Hiseta br. 4. SarajevoFine Foods & Pharmaceuticals N.T M. S.p.A. Via Berlina 39, 24040 Zingonia - Verdellino, Bergamo, Italija, proizvedenog za: Herbalife International Luxemburg Sa.R.L. 16 Avenue de la Gare, L-1610 LuxemburgActive
1999Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-3650/22-DP5.5.20235.5.2028hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)dodatak prehrani s namjenom da doprinosi normalnoj funkciji imunološkog sistema i mišića, normalnom metabolizmu stvaranja energije i normalnim mentalnim sposobnostimaHerbalife Nutrition Formula 2 Kompleks vitamina i minerala za muškarce, 60 tabletatabletaMST-INTERNATIONAL d.o.o.Sarajevo Hiseta br. 4. SarajevoFine Foods & Pharmaceuticals N.T.M. S.p.A. Via Berlina 39, 24040 Zingonia - Verdellino, Bergamo, Italija, proizvedenog za: Herbalife International Luxemburg Sa.R.L. 16 Avenue de la Gare, L-1610 LuxemburgActive
1998Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-4730/22-DP27.6.202327.6.2028hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)za zdravlje ž1včanog sustava. Vitamini 81 (tiamin), B6 i B12 doprinose normalnom funkcioniranju živčanog sustava; vitamini B1 (tiamin), 86 i B12 doprinose normalnoj psihološkoj funkcijiDietpharm Neuron-B, 30 kapsula,kapsulaATACO d.o.o. Mostar, Kralja Tomislava br.L4, MostarFIDIFARM d . o . o., Obrtnička 37, Rakitje, 10 437 Bestovje, Hrvatska ( ugovorni proizvođač: PharmaS d.o.o., Radnička cesta 47, 10000 Zagreb, HrvatskaActive
1997Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-5918/22-DP27.6.202327.6.2028hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)za dopunu dnevnih potreba za vitaminom B skupineDietpharm B Complex Forte, a 60 tabletatabletaATACO d.o.o. Mostar, Kralja Tomislava br.L4, MostarFidifarm d.o.o., Obrtnička 37, Rakitje, 10437 Bestovje, Hrvatska (ugovorni proizvođač: Global Pharma CM S.A., 49A Berezćw St., 26-130 Suchedni6w, Poljska).Active
1996Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-2753/23-DP20.6.202320.6.2028hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)za osobe s poremećenom osjetljivošću nervnog sustava - osjet drhtanja i nemirnih udovaNeuromedic kapsule, a 30 kapsulakapsulaCEK d.o.o. Sarajevska broj 51, 72 000 Zanica Simply You Pharmaceuticals a.s. Rohačova 188/37, 130 00 Prag, Češka Republika, proizvodi Biomedica spol, s.r.o, ul. Pekarska 8, 15500 Prag 5, Češka Republika.Active
1995Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-5745/22-DP22.5.202322.5.2028hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)za normalnu funkciju gornjih disajnih puteva i glasnih žicaTussiflux sirup 200 mi,sirupApomedical d.o.o., Vreoce 33, Sarajevo, 71210 llidžaPHARMALIFE RESEARCHs Via Casa Paradiso, 2/A 23846 Garbagnate Monastero ItalijaActive
1994Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-4381/22-DP23.6.202323.6.2028hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)za bolji rad nervnog sistema i povećanje energijeDoppelherz aktiv, 8-kompleks+folna kiselina tablete a 45tabletaOktal Pharma d.o.o. Sarajevo, Pijačna 14A SarajevoQueisser Pharma GmbH & Go KG, Schleswiger Strasse 74, Flensburg, Njemačka.Active
1993Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-3580/23-DP3.7.20233.7.2028hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)smanjuje nadutost, grčeve, mučninu i žgaravicu, ubrzava eliminaciju gasova, smiruje upalu sluznice želuca i crijeva, te regulira rad crijevaGarlic Digestiv, 90 kapsulakapsulaGallery" d.o.o. Sarajevo, Put života 12, SarajevoFarmavit d.o.o., PJ Food Planet, Crnogorski put 5, Ljubinje, Bosna i HercegovinaActive
1992Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-3581/23-DP3.7.20233.7.2028hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)pomaže kod kroničnog prostatitisa, hiperplazije prostate, otežanog i učestalog mokrenjaGarlic Prostat, 60 kapsulakapsulaGallery" d.o.o. Sarajevo, Put života 12, SarajevoFarmavit d.o.o., PJ Food Planet, Crnogorski put 5, Ljubinje, Bosna i HercegovinaActive
1991Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-3582/23-DP3.7.20233.7.2028hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)pomaže kod neurodegenerativnih oboljenja i poremećaja snaGarlic Neuro, 90 kapsulakapsulaGallery" d.o.o. Sarajevo, Put života 12, SarajevoFarmavit d.o.o., PJ Food Planet, Crnogorski put 5, Ljubinje, Bosna i HercegovinaActive
1990Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-3583/23-DP3.7.20233.7.2028hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)pomaže kod erektilne disfunkcije i neplodnosti muškaraca nepoznate etiologijeGarlic Potent Max, 90 kapsulakapsulaGallery" d.o.o. Sarajevo, Put života 12, SarajevoFarmavit d.o.o., PJ Food Planet, Crnogorski put 5, Ljubinje, Bosna i HercegovinaActive
1989Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-3579/23-DP3.7.20233.7.2028hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)normalizira rad štitne žlije.zde, smanjuje nervnu napetost i anksioznost, pomoć kod akutnog tlreoditisa i hiperfunkcije štitne žlijezdeGarlic Tireoplus, 90 kapsulakapsulaGallery" d.o.o. Sarajevo, Put života 12, SarajevoFarmavit d.o.o., PJ Food Planet, Crnogorski put 5, Ljubinje, Bosna i HercegovinaActive
1988Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-3578/23-DP3.7.20233.7.2028hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)za jačanje imuniteta posebno kod osjetljivih kategorijaGarlic lmmuno Active, 90 kapsulakapsulaGallery" d.o.o. Sarajevo, Put života 12, SarajevoFarmavit d.o.o., PJ Food Planet, Crnogorski put 5, Ljubinje, Bosna i HercegovinaActive
1987Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-3577/23-DP3.7.20233.7.2028hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)pomaže održavanju normalnih funkcija krvožilnog sustava i spriječavaju insuflcljenciju-slabljenJe srčanih funkcija praćeno zamorom i iscrpljenošću i pri slabijim tjelesnim naporimaGarlic Cardio plus, 90 kapsulakapsulaGallery" d.o.o. Sarajevo, Put života 12, SarajevoFarmavit d.o.o., PJ Food Planet, Crnogorski put 5, Ljubinje, Bosna i HercegovinaActive
1986Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-3576/23-DP3.7.20233.7.2028hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)doprinosi snižavanju razine masti i enzima jetre, pomaže u regulaciji jetre I regulira lučenje žučiGarlic Hepato Care, 90 kapsulakapsulaGallery" d.o.o. Sarajevo, Put života 12, SarajevoFarmavit d.o.o., PJ Food Planet, Crnogorski put 5, Ljubinje, Bosna i HercegovinaActive
1985Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-3575/23-DP3.7.20233.7.2028hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)doprinosi smanjivanju povišenog krvnog tlaka, snižavanju razine masti u organizmu, te spriječava nastanak aterosklerozeGarlic Aterostop, 90 kapsulakapsulaGallery" d.o.o. Sarajevo, Put života 12, SarajevoFarmavit d.o.o., PJ Food Planet, Crnogorski put 5, Ljubinje, Bosna i HercegovinaActive
1984Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-8180-1/22-DP5.5.20235.5.2028hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)poboljšava pokretljivost zglobovaJoint formula kapsule a 90kapsulalntusPharm" d.o.o., Rajlovačka cesta 23, SarajevoDoskare. u., Schottering 14, 1010 Beč, AustrijaActive
1983Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-0720/23-DP27.6.202327.6.2028hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)doprinosi normalnoj funkciji imunog i nervnog sistema, doprinosi smanjenju umora i iscrpljenostiSensilab Sensimol Imuno 10 vrećicakesicaColpharm d.o.o., Trnska cesta 16, 88220 Široki BrijegSensilab ltd, Verovškova 55a, 1000 Ljubljana, Slovenija.Active
1982Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-4948/22-DP23.8.202323.8.2028hrana namijenjena za stanja povećanih tjelesnih aktivnosti, posebno za sportisteza sportaše sa bjelančevinama soje i sirutkeHerbalife Nutrition Formula 3 Personalized Protein Powder 240 grpuderMST-INTERNATIONAL d.o.o.Sarajevo Hiseta br. 4. SarajevoFine Foods N.T.M. S.p.A. Via Berlino 39, 24040 Zingonia - Verdellino, Bergamo, Italija, proizvedenog za: Herbalife International Luxemburg Sa.R.L. 16 Avenue de la Gare, L-1610 Luxemburg.Active
1981Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-5052/22-DP12.7.202312.7.2028hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)za jačanje organizmaApikompleks 250 gr,ITALGROUP d.o.o Sarajevo , Stara cesta bb VogošćaMEDEX d.o.o. Linhartova cesta 49A, 1000 Ljubljana, Slovenija, EUActive
1980Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-5053/22-DP17.7.202317.7.2028hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)pomaže pri zaštiti dišnih putovaApisirup 140 misirupITALGROUP d.o.o Sarajevo , Stara cesta bb VogošćaMEDEX d.o.o. Linhartova cesta 49A, 1000 Ljubljana, Slovenija, EUActive
1979Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-5054/22-DP17.7.202317.7.2028hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)doprinosi normalnoj funkciji imunološkog sustava, smanjenju umora i Iscrpljenosti, te zaštiti stanica od oksidatlvn0g stresaGelee Royale Junior 10x9 mi (90 mi),tečnostITALGROUP d.o.o Sarajevo , Stara cesta bb VogošćaMEDEX d.o.o. Linhartova cesta 49A, 1000 Ljubljana, Slovenija, EUActive
1978Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-5057/22-DP17.7.202317.7.2028hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)blagotvorno utječe na dišne putoveSmrekini vršci sirup, 150 mi,sirupITALGROUP d.o.o Sarajevo , Stara cesta bb VogošćaMEDEX d.o.o. Linhartova cesta 49A, 1000 Ljubljana, Slovenija, EUActive
1977Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-5051/22-DP12.7.202312.7.2028hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)pomaže pri zaštiti grla i sluznice usne šupljinePropolis raspršivač 7% 30 mi,sprejITALGROUP d.o.o Sarajevo , Stara cesta bb VogošćaMEDEX d.o.o. Unhartova cesta 49A, 1000 Ljubljana, Slovenija, EUActive
1976Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-3060/23-DP6.6.20236.6.2028hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)za ublažavanje nervne napetosti, uznemirenosti i kod nesaniceSleep & Relax, 60 kapsulakapsulaWITSOFT d. o. o .Tuzla, 15. maja bb. TC, SjenjakTerezia Gompany .s.r.o. Na navrši 997/14, 141 00 Prag 4, Ćeška republika.Active
1975Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-2747/23-DP7.7.20237.7.2028hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)sadrži vitamin 812, koji doprinosi smanjenju umora i iscrpljenosti, kao i formiranju crvenih krvnih zrnacaVitamin 812, 90 sublingvalnili tabletasublingvalna tabletaHercegovinalijek d.o.o. Mostar, Muje Pašića 4, 88000 MostarNatures Aid Ltd, Preston, PR4 2 DQ, UKActive
1974Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-1925/22-DP7.7.20237.7.2028hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)doprinosi poboljšanju pažnje i koncentracijeAnksitenin, 20 tabletatabletaFARMALOGIST ALLBIX" d.o.o. Bijeljina, Poslovna jedinica Sarajevo, Fra Anđela Zvizdovića 1, SarajevoVITAR s.r.o ., ti'ida Tomaše Bati 385, 76302 Zlfn, Republika Ćeška za Esensa d.o.o., Vlline Vode bb, Beograd, Republika SrbijaActive
1973Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-2443/22-DP12.7.202312.7.2028hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)doprinosi održavanju normalnih kostiju i zuba, hormalnoj funkciji m išića i imunog sistema i održavanju normalnog energetskog metabolizmaEfekta Kalcijum + 03, 20 šumećih tabletašumeća tabletaFARMALOGIST ALLBIX" d.o.o. Bijeljina, Poslovna jedinica Sarajevo, Fra Anđela Zvizdovića 1, SarajevoVITAR s.r.o ., ti'ida Tomaše Bati 385, 76302 Zlfn, Republika Ćeška za Esensa d.o.o., Vlline Vode bb, Beograd, Republika SrbijaActive
1972Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-2444/22-DP17.7.202317.7.2028hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)doprinosi smanjenju umora i Iscrpljenosti, normalnoj funkciji imunog sistema I održavanju normalnog energetskog metabolizmaEfekta Magnezijum + B6, 20 šumećih tableta,šumeća tabletaFARMALOGIST ALLBIX" d.o.o. Bijeljina, Poslovna jedinica Sarajevo, Fra Anđela Zvizdovića 1, SarajevoVITAR s.r.o., tfida Tomaše Bat! 385, 76302 Zlln, Republika Češka za Esensa d.o.o., Viline Vode bb, Beograd, Republika SrbijaActive
1971Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-2445/22-DP21.7.202321.7.2028hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)doprinosi smanjenju umora i Iscrpljenosti, normalnoj funkciji imunog sistema i održavanju normalnog energetskog metabolizmaEfekta Multiforte-vitamini i minerali, 20 šumećih tabletašumeća tabletaFARMALOGIST ALLBIX" d.o.o. Bijeljina, Poslovna jedinica Sarajevo, Fra Anđela Zvizdovića 1, SarajevoVITAR s.r.o ., ti'ida Tomaše Bati 385, 76302 Zlfn, Republika Ćeška za Esensa d.o.o., Vlline Vode bb, Beograd, Republika SrbijaActive
1970Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-2447/22-DP31.7.202331.7.2028hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)preporučuje se kod fizičke i psih ičke iscrpljenosti kao i kod smanjene otpornosti organizmaEfekta Vitamin C 1000 mg, 20 šumećih tabletašumeća tabletaFARMALOGIST ALLBIX" d.o.o. Bijeljina, Poslovna jedinica Sarajevo, Fra Anđela Zvizdovića 1, SarajevoVITAR s.r.o., trida Tomaše Sati 385, 76302 Zlin, Republika Češka za Esensa d.o.o., Viline Vode bb, Beograd, Republika SrbijaActive
1969Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-2446/22-DP26.7.202326.7.2028hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)doprinosi smanjenju umora i iscrpljenosti, normalnoj funkciji imunog sistema I održavanju normalnog energetskog metabollzmaEfekta Multivitamin + minerali 20 šumećih tabletatabletaFARMALOGIST ALLBIX" d.o.o. Bijeljina, Poslovna jedinica Sarajevo, Fra Anđela Zvizdovića 1, SarajevoVITAR s.r.o., ti'ida Tomaše Sati 385, 76302 Zlln, Republika Češka za Esensa d.o.o., Villne Vode bb, Beograd, Republika SrbijaActive
1968Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-2988/23-DP31.7.202331.7.2028hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)za normalno funkcioniranje mokračnog sistemaCysturo NEO a 10 tabletatabletaAMSAL PHARMACEUTICALS d.o.o. Sarajevo Igmanska br. 38, Vogošća Amsal Pharmaceuticals d.o.o. Sarajevo, lgmanska 38, 71320 Vogošća, Bosna i Hercegovina.Active
1967Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-3429/23-DP21.7.202321.7.2028hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)za zdravu vaginalnu floruBIOTA intima, 30 kapsulakapsulaPremium PH Group" d.o.o. Bijeljina, PJ u Sarajevu, Fra Anđela Zvizdovića 1, Unitic, toranj A - sprat 7, SarajevoPhytonet d.o.o., Stevana Opačića 4/4, 11090 Beograd, proizvodni pogon Phytonet d.o.o., Privrednikova 3a, 21000 Novi Sad, SrbijaActive
1966Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-3428/23-DP26.7.202326.7.2028hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)dodatak prehrani na bazi vitamina i minerala za zdravu trudnoćuMatemity, 30 kapsulakapsulaPremium PH Group" d.o.o. Bijeljina, PJ u Sarajevu, Fra Anđela Zvizdovića 1, Unitic, toranj A - sprat 7, SarajevoPhytonet d.o.o., Stevana Opačića 4/4, 11090 Beograd, proizvodni pogon Phytonet d.o.o., Privrednikova 3a, 21000 Novi Sad, SrbijaActive
1965Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-5183/22-DP7.7.20237.7.2028hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)izvor magnezijum citrataVitLab Magnesium Citrate, 30 tvrdih kapsulakapsulaWELT APO d.o.o. Azize Šećerbegović bb SarajevoAmilek Sp. Z.o.o., ul. Warszawska 44, Choszez6wka Stojecka, 05-300 Minsk Mazowiecki, Poljska.Active
1964Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-5184/22-DP12.7.202321.7.2028hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)pomaže kod problema sa nesanicom,Vitlah Melatonin 1 mg, 180 tabletatabletaWELT APO d.o.o. Azize Šećerbegović bb SarajevoAmilek Sp. Z.o.o., ul. Warszawska 44, Choszez6wka Stojecka, 05-300 Mirisk Mazowiecki, PoljskaActive
1963Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-3511/22-DP21.7.202321.7.2028hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)proizvod je namijenjen deci, sportistima, starijim osobama, osobama sa pojačanim psihofizičkim aktivnostima i stresom, pušačima, osobama koje konzumiraju alkohol, a sa ciljem pozitivnog delovanja na opšte stanje organizmaBetavitevit pivski kvasac + kompleks B vitamina + vitamin C, 30 tabletatabletaFARMALOGIST ALLBIX" d.o.o. Bijeljina, Poslovna jedinica Sarajevo, Fra Anđela Zvizdovića 1, SarajevoEsensa d.o.o., Viline Vode bb, Slobodna zona, 11000 Beograd, Republika SrbijaActive
1962Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-4006/22-DP31.7.202331.7.2028hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)gvožđe doprinosi normalnom stvaranju crvenih krvnih zrnaca i hemoglobina, l norrnalnon, transportu kiseonika u krvi. Vitamin C povećava apsorpciju gvožđa . Vitamin C i gvožđe doprinose normalnoj funkciji imunog sistema. Vitamin C doprinosi smanjenju umora i iscrpljenostiBetavitevit lipozomalno gvožđe + vitamin C, 30 tabletatabletaFARMALOGIST ALLBIX" d.o.o. Bijeljina, Poslovna jedinica Sarajevo, Fra Anđela Zvizdovića 1, SarajevoEsensa d.o.o., Viline Vode bb, Slobodna zona, 11000 Beograd, Republika SrbijaActive
1961Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-1444/22-DP7.7.20237.7.2028hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)dodatak ishrani na bazi vitamina C i oligoelemenata cinka, selena i bakra koji doprinose normalnoj funkciji imunog sistema i zaštiti ćelija od oksidativnog stresaOxiVital direct, 20 kesicakesicaFARMALOGIST ALLBIX" d.o.o. Bijeljina, Poslovna jedinica Sarajevo, Fra Anđela Zvizdovića 1, SarajevoVITAR s.r.o., trida Tomaše Bati 385, 76302 Zlin, Republika Češka za Esensa d.o.o., Viline Vode bb, Slobodna zona, 11000 Beograd, Republika SrbijaActive
1960Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-3509/22-DP12.7.202312.7.2028hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)namijenjen za ublažavanje bola i iritacije kod zapaljenja sluznice usne šupljine i ždrijela kao i za umirenje suvag, nadražajnog kašljaSalvi Panten oralni sprej, 30 mioralni sprejFARMALOGIST ALLBIX" d.o.o. Bijeljina, Poslovna jedinica Sarajevo, Fra Anđela Zvizdovića 1, SarajevoEsensa d.o.o., Viline vode bb, Slobodna zona, 11000 Beograd, SrbijaActive
1959Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-3510/22-DP17.7.202317.7.2028hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)prirodni proizvod koji u svom sastavu sadrži pet aktivnih jedinjenja izbalansiranih tako da pruže optimalan efekat kod prevazilaženja problema prelaznog doba ženeFemevall Protect, 30 tabletatabletaFARMALOGIST ALLBIX" d.o.o. Bijeljina, Poslovna jedinica Sarajevo, Fra Anđela Zvizdovića 1, SarajevoEsensa d.o.o., Viline Vode bb, Slobodna zona, 11000 Beograd, Republika SrbijaActive
1958Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-3512/22-DP26.7.202326.7.2028hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)sadrži vitamin C koji doprinosi normalnoj funkciji imunog sistema i zaštiti ćelija od oksidatlvnog stresaGumedići Vitamin C, 60 gumenih bombona,gumene bomboneFARMALOGIST ALLBIX" d.o.o. Bijeljina, Poslovna jedinica Sarajevo, Fra Anđela Zvizdovića 1, SarajevoGuangdong Yichao Biologlcal Co. , Ud., No. 13-7&8, Jinyuan lndustrial Park, Chaoshan Road, Shantou, Guangdong, NR Kina za Esensa d.o.o., Viline Vode bb, Slobodna zona, 11000 Beograd, Republika SrbijaActive
1957Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-7292-6/21-DP31.7.202331.7.2028hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)tečni dodatak prehrani sadrži ekstrakte bijelog sljeza, timijana, kamilice, jagorčevine i matičnjaka . Bijeli sljez i timijan doprinose olakšanju kod nadražaja gornjih disajnih puteva, a jagorčevina doprinosi olakšanju kod nadražaja grla i usne šupljine. Kamilica ima umirujuće dejstvo na sluzokožu grla. Matičnjak i kamilica doprinose opuštanju nervnog sistemaPulmint night 145 _grtečnostFARMALOGIST ALLBIX" d.o.o. Bijeljina, Poslovna jedinica Sarajevo, Fra Anđela Zvizdovića 1, SarajevoEsensa d.o.o., Vili ne Vode bb, Slobodna zona, 11000 Beograd, Republika SrbijaActive
1956Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-7292-5/21-DP26.7.202326.7.2028dijetalna hrana za posebne medicinske potrebehrana za posebne medicinske namjene, namenjena da obezbijedi adekvatnu rehidrataciju i preveniraju dehidrataciju u svim situacijama kada je to neophodn.o - kod dijareje i povraćanja, visoke temperature, nakon vježbanja, tokom putovanja IJi kod dehidratacije nastale usled diuretskog dejstva alkoholnih pića ORS Hydrostar, šumeće tablete a 20šumeća tabletaFARMALOGIST ALLBIX" d.o.o. Bijeljina, Poslovna jedinica Sarajevo, Fra Anđela Zvizdovića 1, SarajevoVITAR s.r.o., ti'ida Tomaše Sati 385, 76302 Zlin, Republika Češka za Esensa d.o.o., Viline Vode bb, Slobodna zona, 11000 Beograd, Republika Srbija.Active
1955Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-7292-1/21-DP12.7.202312.7.2028hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)namijenjen kod nepravilnog protoka krvi i limfe, zadržavanja tjelesnih tečnosti , povečanog nakupljanja sekreta u sinusima i bronhijama, povreda praćenih hematomom, otokom l upalomChymolit Forte, gastrorezistentne tablete a 30,tabletaFARMALOGIST ALLBIX" d.o.o. Bijeljina, Poslovna jedinica Sarajevo, Fra Anđela Zvizdovića 1, SarajevoSynokem pharmaceuticals Ltd., Synokem House 14/486, Sunder Vihar, Outer Ring Road, Paschim Vlhar, New Delhi- 110087, Indija za Esensa d.o.o., Viline Vode bb, Slobodna zona, 11000 Beograd, Republika SrbijaActive
1954Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-7292/21-DP7.7.20237.7.2028hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)namijenjen za rješavanje urinarnih infekcija uzrokovanih bakterijom E.coli na prirodan način, kao i prevenciju rekurentnih bakterijskih infekcija, mora se koristiti pod medicinskim nadzoromCelasa Urimanoza Forte, a 10 kesicakesicaFARMALOGIST ALLBIX" d.o.o. Bijeljina, Poslovna jedinica Sarajevo, Fra Anđela Zvizdovića 1, SarajevoEsensa d.o.o., Viline Vode bb, Slobodna zona, 11000 Beograd, Republika SrbijaActive
1953Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-7292-2/21-DP17.7.202317.7.2028hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)pomaže u otklanjanju stomačnih tegoba različitog porijekla, poboljšava apsorpciju vitamina i drugih hranljivih materija i specijalnim mehanizmima doprinosi jačanju lmunog sistemaEsenbak lntens Comfort Pack, 1O kapsulakapsulaFARMALOGIST ALLBIX" d.o.o. Bijeljina, Poslovna jedinica Sarajevo, Fra Anđela Zvizdovića 1, SarajevoGlobal Pharma CM Sp. Z.o.o., Berez6w 49A, 26-130 Suchednićw, Poljska za Esensa d.o.o., Viline Vode bb, Slobodna zona, 11000 Beograd, Republika SrbijaActive
1952Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-7292-3/21-DP21.7.202321.7.2028hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)pomaže kod infektivnih dijareja, konstipacije, kod sindroma preosjetljivih ceijeva i upalnih procesa crijeva, kod opstipacije, prvenstveno uz terapiju antobioticima ili nakon primjene istih, kod pada imuniteta i smetnji sa varenjemEsenbak direct ultra strong kesice, 4 kesicekesicaFARMALOGIST ALLBIX" d.o.o. Bijeljina, Poslovna jedinica Sarajevo, Fra Anđela Zvizdovića 1, SarajevoBioGrowing Co., Ud No 10666 Songze Avenue, Qingpu District, Shanghai, NR Kina, za Esensa d.o.o., Viline Vode bb, Slobodna zona, 11000 Beograd, Republika SrbijaActive
1951Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-5185/22-DP17.7.202317.7.2028hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)izvor kalcijum citrata, proizvođačaVitLab Calcium Citrate, 60 tvrdih kapsulakapsulaWELT APO d.o.o. Azize Šećerbegović bb SarajevoAmilek Sp. Z.o.o. ul. Warszawska 44. PoljskaActive
1950Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-6351/22-DP31.7.202331.7.2028hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)pomaže kod depresije, te blage do umjerene depresijeULJE KANTARIONA a 100 miuljeCYDONIA d.o.o. Gračanica, Lipa 73, 75320 GračanicaCYDONIA d.o.o. Gračanica, Lipa 73, 75320 Gračanica.Active
1949Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-3009/23-DP17.7.202317.7.2028hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)pomaže jačanju imunog sistema za cijelu obiteljDoppelherz aktiv Multivitamin mini Tabs Family granule, 20 vrećicakesicaOktal Pharma d.o.o. Sarajevo, Pijačna 14A SarajevoQueisser Pharma GmbH & Go KG, Schleswiger Strasse 74, Flensburg, Njemačka.Active
1948Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-3010/23-DP7.7.20237.7.2028hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)pomaže normalnom funkcioniranju imunološkog sistemaDoppelherz aktiv Curcuma 750, 30 kapsulakapsulaOktal Pharma d.o.o. Sarajevo, Pijačna 14A SarajevoQueisser Pharma GmbH & Go KG, Schleswiger Strasse 74, Flensburg, Njemačka.Active
1947Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-3008/23-DP12.7.202312.7.2028hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)blagotvorno utiče na libido i aktivnost muškaracaDoppelherz aktiv Men Active, 30 kapsulakapsulaOktal Pharma d.o.o. Sarajevo, Pijačna 14A SarajevoQueisser Pharma GmbH & Go KG, Schleswiger Strasse 74, Flensburg, Njemačka.Active
1946Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-2346/23-DP26.7.202326.7.2028hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)pomaže održavanju normalne funkcije jetreDoppelherz aktiv Leber plus aktiv kapsule a 30kapsulaOktal Pharma d.o.o. Sarajevo, Pijačna 14A SarajevoQueisser Pharma GmbH & Go KG, Schleswiger Strasse 74, Flensburg, Njemačka.Active
1945Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-2347/23-DP31.7.202331.7.2028hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)pomaže kod infekcija urinarnog traktaDoppelherz aktiv Urocalm, 30 tabletatabletaOktal Pharma d.o.o. Sarajevo, Pijačna 14A SarajevoQueisser Pharma GmbH & Go KG, Schleswiger Strasse 74, Flensburg, Njemačka.Active
1944Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-2347-1/23-DP31.7.202331.7.2028hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)pomaže kod benigne hiperplazije prostate,Doppelherz aktiv Prostacalm, 30 kapsulakapsulaOktal Pharma d.o.o. Sarajevo, Pijačna 14A SarajevoQueisser Pharma GmbH & Co. KG, Schleswiger Strasse 74, Flensburg, NjemačkaActive
1943Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-2345/23-DP21.7.202321.7.2028hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)pomaže jačanju organizmaDoppelherz aktiv Orthopro lmmun granule a 30granuleOktal Pharma d.o.o. Sarajevo, Pijačna 14A SarajevoQueisser Pharma GmbH & Co. KG, Schleswiger Strasse 74, Flensburg, NjemačkaActive
1942Ministarstvo zdravstva FBiHUP-I-36-2828/2331.7.202331.7.2028hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)za održavanje normalnog vida, antioksidans, za imunitetProculin Plus a 30 mekih kapsulakapsulaALKALOID d.o.o. Sarajevo, lsevića sokak 4b, SarajevoA.R.C.O.-Chemie GmbH, Njemačka za Alkaloid AD Skopje, Bulevar Aleksandar Makedonski 12 Skopje, MakedonijaActive
1941Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-3336/23-DP26.7.202326.7.2028dijetalna hrana za posebne medicinske potrebekod žena koje imaju endometriozu i koje planiraju trudnoćuFertilovit F Endo kapsule 45+45 kapsula (66,3gr)kapsulaEmgen d.o.o. Sarajevo, Patriotske lige do broja 48, SarajevoBHI Biohealth International GmbH, Heinrich-Wirth-Str.13 DE-95213 M0nchbe. Njemačka.Active
1940Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-3335/23-DP21.7.202321.7.2028dijetalna hrana za posebne medicinske potrebekod žena sa sindromom pollcističnih jajnika i koje planiraju trudnoćuFertilovit F Pcos 60 kapsula + 30 vrećica (132,5 gr),kesicaEMGEN d.o.o. Patriotske lige do broja 48, SarajevoBH! Biohealth International GmbH, Heinrich-Wirth-Str.13 DE-95213 Munchbe. Njemačka .Active
1939Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-3644/23-DP31.7.202331.7.2028hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)doprinosi detoksikaciji organizmaZeolit Klinoptilolit, prašak a 200 grprahBiotika BH d.o.o. Lukavac, Lukavačkih brigada bb, LukavaZeo-Medic d.o.o. Aleksandra Petrovića broj 25. Beograd , Republika SrbijaActive
1938Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-5227/22-DP6.3.20236.3.2028hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)za nadoknadu elektrolita, hidrataciju i energijulnstant Recharge + Caffeine, 15 šumećih tableta (61,5 gr)šumeća tabletaSALVUS BH d.o.o., Tešanjska broj 24a SarajevoFullife Healthcare Pvt.Ltd., IndijaActive
1937Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-5228/22-DP6.3.20236.3.2028hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)za svakodnevnu nadoknadu elektrolita i hidratacijulnstant Recharge Lemon & Lime, 15 šumećih tableta (60 gr)šumeća tabletaSALVUS BH d.o.o., Tešanjska broj 24a SarajevoFullife Healthcare Pvt.Ltd.,IndijaActive
1936Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-2818/22-DP18.4.202318.4.2028hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)pomoć za ublažavanje simptoma za vrijeme menopauze i postmenopauze, za zdravlje srca, kostiju, mentalno zdravlje žena starijih od 50 godinaFemmenessence Maca Pause kapsule a 120 kapsulakapsulaOktal Pharma d.o.o. Sarajevo, Pijačna 14A SarajevoSymphony Natural Health, 2550 South Decker Lake Boulevard, Unit 28, West Valley, SADActive
1935Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-7827/22-DP24.4.202324.4.2028hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)potpora kardiovaskularnom sistemu, prevencija oboljenja krvnih sudovaLaneno ulje, hladno prešano 250 miuljeEURO TRIJUMF d.o.o. Maršala Tita bb 75350 SrebrenikEURO TRIJUMF d.o.o. Srebrenik, Maršala Tita bb 75350 SrebrenikActive
1934Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-7826/22-DP18.4.202318.4.2028hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)blagotvorno djeluje na zdravlje prostate, mokraćnoj mjehura i imunitetBundevino ulje, hladno prešano 250 miuljeEURO TRIJUMF d.o.o. Maršala Tita bb 75350 SrebrenikEURO TRIJUMF d.o.o. Srebrenik, Maršala Tita bb 75350 SrebrenikActive
1933Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-7828/22-DP28.4.202328.4.2028hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)pomaže u djelovanju protiv mikroorganizamaKokosovo ulje, hladno prešano 240 miuljeEURO TRIJUMF d.o.o. Maršala Tita bb 75350 SrebrenikEURO TRIJUMF d.o.o. Srebrenik, Maršala Tita bb 75350 SrebrenikActive
1932Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-1978/23-DP28.4.202328.4.2028hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)doprinosi normalnom formiranju crvenih krvnih zrnaca i hemoglobinaVitaglobin Liquid a 200 minapitakWITSOFT d. o. o .Tuzla, 15. maja bb. TC, Sjenjak 75000 TuzlaVitane Pharma GmbH, D-82515 Wolfratshausen, Njemačka.Active
1931Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-1977/23-DP28.4.202328.4.2028hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)doprinosi normalnom formiranju crvenih krvnih zrnaca i hemoglobinaVitaglobin kapsule a 30 kapsulakapsulaWITSOFT d. o. o .Tuzla, 15. maja bb. TC, Sjenjak 75000 TuzlaVitane Pharma GmbH, D-82515 Wolfratshausen, Njemačka.Active
1930Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-1976/23-DP24.4.202324.4.2028hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)osigurava dobru opskrbu kalcijem u uravnoteženoj formulaciji,Calcicare Liquid a 200 minapitakWITSOFT d. o. o .Tuzla, 15. maja bb. TC, Sjenjak 75000 TuzlaVitane Pharma GmbH, D-82515 Wolfratshausen, Njemačka.Active
1929Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-1975/23-DP24.4.202324.4.2028hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)doprinosi održavanju normalnog vidaTrivision kapsule a 30 kapsulakapsulaWITSOFT d. o. o .Tuzla, 15. maja bb. TC, Sjenjak 75000 TuzlaVitane Pharma GmbH, D-82515 Wolfratshausen, Njemačka.Active
1928Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-1195/23-DP18.4.202318.4.2028hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)za osvježenje, te nadopunu manjka vitamina u prehraniDolce Vita vitaminski instant napitak, okus black cherry/crna trešnja, 500 grnapitakPLANET d.o.o. Posušje, Bagina Dola br. 1, Posušje, PAK-CENTAR d. o. o. Blažuj br. 2 SarajevoActive
1927Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-3811/22-DP24.4.202324.4.2028hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)doprinosi skraćenju vremena da osoba zaspeDoppelherz aktiv Melatonin sprej a 20 misprejOktal Pharma d.o.o. Sarajevo, Pijačna 14A SarajevoQueisser Pharma GmbH & Co. KG, Schleswiger Str. 74, 24941 Flensburg, Njemačka.Active
1926Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-4008/22-DP24.4.202324.4.2028hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)pomaže normalnoj funkciji prostateProstatol Complex kapsule, a 30 kapsulakapsulaNATURA THERAPY BH d.o.o., Borak 45, SarajevoNatura Therapy d.o.o. Skopje, bul. Sv. Kliment Ohridski br. 15/prizemlje, 1000 Skopje, Republika Sjeverna MakedonijaActive
1925Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-4009/22-DP28.4.202328.4.2028dijetalna hrana za posebne medicinske potrebedodatak prehrani za specijalne medicinske svrhe za dijetalna regulisanjeDiabetol Forte kapsule, a 30 kapsulakapsulaNATURA THERAPY BH d.o.o., Borak 45, SarajevoNatura Therapy d.o.o. Skopje, bul. Sv. Kliment Ohridski br. 15/prizemlje, 1000 Skopje, Republika Sjeverna MakedonijaActive
1924Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-2941/22-DP18.4.202318.4.2028hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)doprinosi održavanju zdravlja digestiVnog trakta i normalnom funkcioniranju imunog sistemaMedicobiotic kapsule, a 1 O kapsulakapsulaApomedical d.o.o., Vreoce 33, Sarajevo, 71210 llidžaMedico Domus d.o.o. Svetog Cara Konstantina 82-86 18116 Niš, Republika SrbijaActive
1923Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-5502/22-DP10.4.202310.4.2028hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)formulacija sa snažnim antioksidativnim djelovanjem; sadrži vitamine 81 , 82, B5 i 86 koji doprinose normalnom funkcioniranju nervnog sistemaN-Oxyal a 30 mekih kapsulakapsulaAMSAL PHARMACEUTICALS" d.o.o. Sarajevo, lgmanska br. 38, Vogošća,EmergoPharm Sp. Z.o.o. Sp.K. Pilsudskiego 11 ,05-51 O Konstancin-Jeziorna, Poljska za Amsal Pharmaceuticals d.o.o. Sarajevo, lgmanska 38, VogošćaActive
1922Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-1459/23-DP14.4.202314.4.2028hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)dodatak prehrani okus miješanog bobičastog voća sa zaslađivačem (koncentrirana mješavina voća , povrća i biljnih ekstrakata),UPBEET DRINK MIX, 30 vrećica od 3,8 grkesicaNEOLIFE INTERNATIONAL d.o.o. Sarajevo Milana Preloga br. 12A SarajevoNatural Formulas, 2125 American Ave., Hayward, CA 94545, USAActive
1921Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-7342/22-DP6.3.20236.3.2028hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)za nadoknadu selenaSOLGAR Selen tablete, a 100 tabletatabletaSALVUS BH d.o.o., Tešanjska broj 24a SarajevoSOLGAR VITAMIN AND HERB, LEONIA N.J. SAD za SOLGAR VITAMIN AND HERB (U.K.) HERTS HP23 5PTActive
1920Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-7341/22-DP6.3.20236.3.2028hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)za nadoknadu cinkaSOLGAR Cink kelat tablete, a 100 tabletatabletaSALVUS BH d.o.o., Tešanjska broj 24a SarajevoSOLGAR VITAMIN ANO HERB, LEONIA N.J. SAD za SOLGAR VITAMIN AND HERB (U.K.) HERTS HP23 5PTActive
1919Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-7340/22-DP6.3.20236.3.2028hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)za zdrave kostiSalvit K2D3 Max, 60 tabletatabletaSALVUS BH d.o.o., Tešanjska broj 24a SarajevoBee Health Limited, Lancaster Road Carnaby, Br!dlingt0n, East Yorkshire, YO15 3QY Ujedinjeno Kraljevstvo za Salvus d.o.o., Toplička cesta 100, 49240 Donja Stubica, HrvatskaActive
1918Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-1996/22-DP6.3.20236.3.2028hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)za energiju, imunitet i kognitivne zdravljeMultiRoyal, 60 tabletatabletaSALVUS BH d.o.o., Tešanjska broj 24a SarajevoBee Health Limited, Lancaster Road Carnaby, Bridlington, East Yorkshire, YO15 3QY Ujedinjeno Kraljevstvo za Salvus d.o.o., Toplička cesta 100, 49240 Donja Stubica, HrvatskaActive
1917Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-2080/23-DP28.4.202313.9.2027hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)Dodatak prehraniFertilovit M plus a 60 i a 90 kapsulakapsulaEmgen d.o.o. Sarajevo, Patriotske lige do broja 48, SarajevoActive
1916Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-2079/23-DP24.4.202313.9.2027hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)Dodatak prehraniFertilovit F 35 plus a 30 i a 90 kapsulakapsulaEmgen d.o.o. Sarajevo, Patriotske lige do broja 48, SarajevoActive
1915Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-4042/22-DP28.4.202324.4.2028hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)dodatak prehrani sa važnim nutrijentima za održavanje normalnih kostiju,Orthomol Osteo prašak a 30 (30x15 gr)prah,,PHARMA-MAAC" d.o.o. Sarajevo, Bačići br.7, SarajevoOrthomol pharmazeutische Vertriebs GmbH, Herzogstrasse 30, 40764 - Langenfeld, NjemačkaActive
1914Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-4042-1/22-DP28.4.202328.4.2028hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)dodatak prehrani sa vitaminom C, doprinosi normalnoj funkciji imunog sistemaOrthomol Vitamin C depo, tablete a 100tabletaPHARMA-MAAC" d.o.o. Sarajevo, Bačići br.7, SarajevoOrthomol pharmazeutische Vertriebs GmbH, Herzogstrasse 30, 40764 - Langenfeld, NjemačkaActive
1913Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-3812/22-DP28.4.202328.4.2028hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)za dijetetski tretman kardiovaskularnih bolestiOrthomol Cardio, a 30 dnevnih doza (prašak+kapsule+tablete)prašak/kapsula/blisterPHARMA-MAAC d.o.o Sarajevo Bačići br. 7Orthomol pharmazeutische Vertriebs GmbH, Herzogstrasse 30, 40764 - Langenfeld, NjemačkaActive
1912Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-2943/22-DP10.4.202310.4.2028hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)doprinosi normalnoj funkciji mišićnog sistemaMagnezij EFFECT, okus naranče, 20 vrećicakesicaMEDICAL INTRADE d.o.o . Sarajevo Tvornička 3. Sarajevo Ilidža Yasenka d.o.o., Dvanaest redarstvenika 2/C, 32000 Vukovar, HrvatskaActive
1911Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-7051/22-DP14.4.202314.4.2028hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)za normalne kosti i normalnu funkciju imunološkog i mišićnog sistemaBioGaia probiotičke tablete za žvakanje, okus narandže, a 10 tabletatabletaEwopharma d.o.o., Sarajevo, Rajlovačka cesta 23, SarajevoBioGaia AB, P.O. Box 3242, SE-1 03 64, Stockholm, švedskaActive
1910Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-0157/23-DP14.4.202314.4.2028hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)doprinosi mentalnim performansama i općem blagostanjuNeubria Cognifuel prašak (borovnica i nar), 320 grprašak za pripremu napitkaVitacare d.o.o Sarajevo Koševo 38. 71 000 SarajevoNeubria Worldwide Limited, Hamilton House,Church Street, Altrincham, UK WA14 4DRActive
1909Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-0156/23-DP10.4.202310.4.2028hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)doprinosi mentalnim performansama i općem blagostanjuNeubria Cognifuel prašak (naranča i ananas), 320 grprašak za pripremu napitkaVitacare d.o.o Sarajevo Koševo 38. 71 000 SarajevoNeubria Worldwide Limited, Hamilton House,Church Street, Altrincham, UK WA14 4DRActive
1908Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-0294/23-DP3.5.202327.3.2028dijetalna hrana za posebne medicinske potrebehrana za posebne medicinske potrebe, za dijetalnu prehranu onkoloških bolesnikaNUTRIBEL Complex, 200 mi, okus čokolada, naranča-keks, cappuccinonapitakFARMAVITA d. o. o. Igmanska br. 5a. 71320 Vogošćaza BELUPO lijekovi i kozmetika d.d., Ulica Danica 5, 48000 Koprivnica, Hrvatska, proizvodi lmmergut GmbH & Co. KG, Bahnhofstrar.ie 22, 36381 Schl0chtern, NjemačkaActive
1907Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-0295/23-DP3.6.202331.3.2028dijetalna hrana za posebne medicinske potrebehrana za posebne medicinske potrebe, za dijetalnu prehranu bolesnika s malnutricijom ili rizikom od njezine pojave,NUTRIXA, 200 mi, okus čokolada, vanilija, jagoda, kafanapitakFARMAVITA d. o. o. Igmanska br. 5a. 71320 Vogošćaza BELUPO lijekovi i kozmetika d.d., Ulica Danica 5, 48000 Koprivnica, Hrvatska, proizvodi lmmergut GmbH & Co. KG, BahnhofstraP.,e 22, 36381 Schluchtern, Njemačka.Active
1906Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-8156/22-DP9.5.202317.2.2028hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)za potporu prirodnih životnih procesa u tijeluRegulatpro Metabolic a 350 minapitakDelta Medica! d.o.o. Sarajevo, Hifzi Bjelevca 138, SarajevoSanum Tec GmbH, Georg-Knorr-Str. 1, 85662 Hohenbrunn, Nj emačkaActive
1905Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-8154/22-DP9.5.202310.2.2028hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)za podršku normalnim motoričkim funkcijamaRegulatpro Arthro a 350 minapitakDelta Medica! d.o.o. Sarajevo, Hifzi Bjelevca 138, SarajevoSanum Tec GmbH, Georg-Knorr-Str. 1, 85662 Hohenbrunn, Nj emačkaActive
1904Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-8155/22-DP9.5.202314.2.2028hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)doprinosi normalnom metabollzmu stvaranja energije i normalnoj funkciji imunološkog sustava, te smanjenju umora i iscrpljenostiRegulatpro Bio a 350 minapitakDelta Medica! d.o.o. Sarajevo, Hifzi Bjelevca 138, SarajevoSanum Tec GmbH, Georg-Knorr-Str. 1, 85662 Hohenbrunn, Nj emačkaActive
1903Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-0847/23-DP28.4.202328.4.2028hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)dodatak prehrani na bazi liofll izirane mati č n e mliječi vitamina C I dehidrlranog meda i željeza, s namjenom da doprinosi smanjenju umora, iscrpljenosti i normalnom stvaranju crvenih krvnih zrnaca i hemoglobina, te normalnoj funkciji imunološkog sistemaRevimed Fe-prašak, 250 gr, 500 gr i 1000 grprašak za pripremu napitkaPRIVALCOM" d.o.o. Banja Luka, Poslovna jedinica br. 1 Sarajevo, Omladinskih radnih brigada br. 10, SarajevoNovus Spiritus d.o.o. Zagreb, Poljička ulica 45 Zagreb, Republika HrvatskaActive
1902Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-0845/23-DP18.4.202318.4.2028hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)dodatak prehrani na bazi liofilizirane mati č ne mliječi, steviol glikoz.ida, vitamina C i dehidriranog meda, s namjenom da štiti stanice od oksidativnog stresa, te doprinosi smanjenju umora, iscrpljenosti i normalnom funkcioniranju živčanog i imunološkog sistemaRevimed Stevia Orangeprašak, 12 gr, 200 gr 500 gr i 1000 grprašak za pripremu napitkaPRIVALCOM" d.o.o. Banja Luka, Poslovna jedinica br. 1 Sarajevo, Omladinskih radnih brigada br. 10, SarajevoNovus Spiritus d.o.o. Zagreb, Poljička ulica 45 Zagreb, Republika HrvatskaActive
1901Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-0846/23-DP24.4.202324.4.2028hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)dodatak prehrani na bazi llofiliz.irane matične m lij eči , vitamina C i dehldriranog meda, s namjenom da štiti stanice od oksidativnog stresa, te doprinosi smanjenju umora, iscrpljenosti 1 normalnom funkcioniranju živčan og I imunološkog sistemaRevimed Orange-prašak, 12 gr, 200 gr, 500 gr i 1000 grprašak za pripremu napitkaPRIVALCOM" d.o.o. Banja Luka, Poslovna jedinica br. 1 Sarajevo, Omladinskih radnih brigada br. 10, SarajevoNovus Spiritus d.o.o. Zagreb, Poljička ulica 45 Zagreb, Republika HrvatskaActive
1900Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-1973/23-DP14.4.202314.4.2028hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)ublažava stomačne bolove, potiče probavu i uklanja nadimanjePhytodigest a 200 minapitakOskar Pharma d.o.o. Livno, Podvornice-Zgona bb Livno, 80101 LivnoLes 3 Chenese, ZAC La Terre Ronde 69770 Villecheneve, FrancuskaActive
1899Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-2816/22-DP10.4.202310.4.2028hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)pomoć ženama u prirodnom postizanju hormonalne ravnoteže,Femmenessence Maca Lite kapsule a 120 kapsulakapsulaOktal Pharma d.o.o. Sarajevo, Pijačna 14A SarajevoSymphony Natural Health, 2550 South Decker Lake Boulevard, Unit 28, West Valley, SADActive
1898Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-2817/22-DP14.4.202314.4.2028hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)pomoć ženama u prirodnom postizanju hormonalne ravnotežeFemmenessence Maca Harmony kapsule a 120 kapsulakapsulaOktal Pharma d.o.o. Sarajevo, Pijačna 14A SarajevoSymphony Natura! Health, 2550 South Decker Lake Boulevard, Unit 28, West Valley, SADActive
1897Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-7164/22-DP6.4.202322.10.2023hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)Dodatak prehraniHumana elektrolit sa okusom komorača,napitakEvropa Lijek Pharma d.o.o., Vlakovo 252, SarajevoZa Humana GmbH. 26911 Brake, Njemačka, proizvodi: lnpharma SpA. Via Enrico Matei snc, 27022, Cesorate Primo, ItalijaActive
1896Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-7163/22-DP6.4.202322.10.2023hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)Dodatak prehraniHumana elektrolit sa okusom bananenapitakEvropa Lijek Pharma d.o.o., Vlakovo 252, 71215 Blažuj, SarajevoZa Humana GmbH. 26911 Brake, Njemačka, proizvodi: lnpharma SpA. Via Enrico Matei snc, 27022, Cesorate Primo, Italija.Active
1895Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-0155-1/23-DP6.4.202314.10.2027hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)Dodatak prehraniVitamin Code C 1000, okus naranče, 20 šumećih tabletašumeća tabletaMEDICAL INTRADE d.o.o . Sarajevo Tvornička 3. Sarajevo Ilidža Active
1894Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-0155/23-DP6.4.202314.10.2027hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)Dodatak prehraniVitamin Code C 1000 plus, okus naranče, 20 šumećih tabletašumeća tabletaMEDICAL INTRADE d.o.o . Sarajevo Tvornička 3. Sarajevo Ilidža Active
1893Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-7915-2/22-DP6.4.202327.10.2027hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)Dodatak prehraniVitamin Code Kalcij Plus, okus limuna i limete, 20 šumećih tabletašumeća tabletaMEDICAL INTRADE d.o.o . Sarajevo Tvornička 3. Sarajevo Ilidža Active
1892Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-7915-1/22-DP6.4.202324.10.2027hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)Dodatak prehraniVitamin Code Multicomplex, okus naranče, 20 šumećih tabletašumeća tabletaMEDICAL INTRADE d.o.o . Sarajevo Tvornička 3. Sarajevo Ilidža Active
1891Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-8141/22-DP6.4.202329.4.2026hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)Dodatak prehraniVitamin Code Neuro B-complex, 60 kapsulakapsulaMEDICAL INTRADE d.o.o . Sarajevo Tvornička 3. Sarajevo Ilidža Active
1890Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-7915/22-DP6.4.202318.10.2027hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)Dodatak prehraniVit~min Code Magnezij Plus, okus grejpa i limuna, 20 šumećih tabletatabletaMEDICAL INTRADE d.o.o . Sarajevo Tvornička 3. Sarajevo Ilidža Active
1889Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-1974/23-DP18.4.202318.4.2028hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)doprinosi smirivanju kašljaSedatuxil a 125 misirupOskar Pharma d.o.o. Livno, Podvornice-Zgona bb Livno, 80101 LivnoLes 3 Chenese, ZAC La Terre Ronde 69770 Villecheneve, FrancuskaActive
1888Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-1972/23-DP10.4.202310.4.2028hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)doprinosi jačanju prirodne obrane organizmaSinuxin a 16 vrećica po 5 grkesicaOskar Pharma d.o.o. Livno, Podvornice-Zgona bb Livno, 80101 LivnoLes 3 Chenese, ZAC La Terre Ronde 69770 Villecheneve, FrancuskaActive
1887Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-1361/23-DP21.3.202321.3.2028hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)kod nedostatka željezaOligofer kapsule, a 30 kapsulakapsulaOskar Pharma d.o.o. Livno, Podvornice-Zgona bb Livno, 80101 LivnoLes 3 Chenese, ZAC La Terre Ronde 69770 Villecheneve, FrancuskaActive
1886Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-1363/23-DP31.3.202331.3.2028hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)kod problema sa spavanjemSomni sprej a 20 misprejOskar Pharma d.o.o. Livno, Podvornice-Zgona bb Livno, 80101 LivnoLes 3 Chenese, ZAC La Terre Ronde 69770 Villecheneve, FrancuskaActive
1885Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-1971/23-DP22.5.20232.4.2026hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)Dodatak prehraniNeurona! a 20 kapsulakapsulaVEMAX011 PHARMA d.o.o. Sarajevo, Vlakovo br. 252, llidžaActive
1884Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-1969/23-DP26.5.202326.5.2028hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)doprinosi održavanju normalnog funkcioniranja zglobovaNerita, prašak za oralnu otopinu, 30 kesicakesicaVEMAX011 PHARMA d.o.o. Sarajevo, Vlakovo br. 252, llidžaZa Gruppo Farmaimpresa S.R.L., Via Cipro 1, 25124 Brescia, Italija proizvodi: Pharmintek S.R.L., Rosolini, ItalijaActive
1883Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-1965/23-DP26.5.202326.5.2028hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)doprinosi normalnom stvaranju crvenih krvnih zrnaca i hemoglobinaNew lron, 30 kapsulakapsulaVEMAX011 PHARMA d.o.o. Sarajevo, Vlakovo br. 252, llidžaZa Medicinalis GmbH, Koschatstrasse 38, 9020 Klagenfurt, Austrija proizvodi: Labialfarma S.A., PortugalActive
1882Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-1967/23-DP15.5.202315.5.2028hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)doprinosi održavanju normalnog energetskog metabolizma i funkcioniranju nervnog sistemaCardio Vasc plus, 60 kapsulakapsulaVEMAX011 PHARMA d.o.o. Sarajevo, Vlakovo br. 252, llidžaZa Medicinalis GmbH, Koschatstrasse 38, 9020 Klagenfurt, Austrija proizvodi: Labialfarma S.A., PortugalActive
1881Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-0227/23-DP6.4.202314.1.2026hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)Dodatak prehraniUrimil plus, 30 kapsulakapsulaEvropa Lijek Pharma d.o.o., Vlakovo 252, 71215 Blažuj, SarajevoPlantapol - Spain, C/G 18, Pol. Malpica - Alfinden, La Puebla Dei Alfinden Zaragoza, ŠpanijaActive
1880Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-1966/23-DP22.5.202322.5.2028hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)doprinosi normalnom stvaranju crvenih krvnih zrnaca i hemoglobinaNew lron Kids, tekući dodatak prehrani, 125 mitečnostVEMAX011 PHARMA d.o.o. Sarajevo, Vlakovo br. 252, llidžaZa Medicinalis GmbH, Koschatstrasse 38, 9020 Klagenfurt, Austrija proizvodi: Labialfarma S.A., Portugal.Active
1879Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-1963/23-DP10.5.202310.5.2028hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)doprinosi održavanju normalnog funkcioniranja nervnog sistemaCombinerv, 20 film tabletatabletaVEMAX011 PHARMA d.o.o. Sarajevo, Vlakovo br. 252, llidžaZa Minerva Medica S.R.L. Italija, proizvodi: FMC S.R.L., Via Casilinia Sud, 69E-03012 Ferentino (FR), ItalijaActive
1878Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-1970/23-DP10.5.202310.5.2028hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)doprinosi održavanju normalnih kostiju i normalnoj funkciji mišićaSynosteo, šumeći prašak, 30 kesicakesicaVEMAX011 PHARMA d.o.o. Sarajevo, Vlakovo br. 252, llidžaZa Gruppo Farmaimpresa S.R.L., Via Cipra 1, 25124 Brescia, Italija proizvodi: Sinergie Farmaceutiche S.R.L., Via S. Nullo, 62-80014 Giugliano in Campania, Italija.Active
1877Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-1968/23-DP15.5.202315.5.2028hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)doprinosi formiranju kolagena i vezivnog tkiva, odnosno normalnoj funkciji kostijuArthronal, 90 kapsulakapsulaVEMAX011 PHARMA d.o.o. Sarajevo, Vlakovo br. 252, llidžaZa Medicinalis GmbH, Koschatstrasse 38, 9020 Klagenfurt, Austrija proizvodi: Labialfarma S.A., PortugalActive
1876Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-2131/23-DP5.5.20235.5.2028hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)probiotske kulture za žene, za zaštitu intimne zone i ravnotežu crijevne mikrofloreLACTINOVA Femina kapsule, 21 kapsulakapsulaVitalpharm d.o.o. llijaš, Bosanski put bb, llijašHexanova d.o.o. ul. Brukowa 36, 05-092 Lomianki, PoljskaActive
1875Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-2132/23-DP5.5.20235.5.2028hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)probiotske kulture za žene koje planiraju trudnoću, ženama tokom 2. i 3. trimestra trudnoće i ženama koje dojeLACTINOVA MAMA kapsule, 28 kapsulakapsulaVitalpharm d.o.o. llijaš, Bosanski put bb, llijašHexanova d.o.o. ul. Brukowa 36, 05-092 Lomianki, PoljskaActive
1874Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-4075/22-DP22.5.202322.5.2028hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)dodatak ishrani koji u svom sastavu sadrži kombinaciju 2 soja probiotskih bakterija (Lactobacillus plantarum Lp6595, Lactobacillus plantarum HEAL9) i probiotskog kvasca (Saccharomyces boulardii), namijenjen kao dodatak prehrani za povoljne efekte na gastro-intestinalni trakt i ravnotežu priridne crijevne mikrofforeProbiotik Enterobiotik, 1O kapsulakapsulaEvropa Lijek Pharma d.o.o., Vlakovo 252, 71215 Blažuj, SarajevoAbela Pharm d.o.o., Viline vode bb, Slobodna zona Beograd, 11 000 Beograd, SrbijaActive
1873Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-4380/22-DP26.5.202326.5.2028hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)preporučuje se kao dodatak prehrani u cilju očuvanja normalne funkcije srca i krvnih sudovaHerbiko Cardiovitamin, a 30 kapsulakapsulaEvropa Lijek Pharma d.o.o., Vlakovo 252, SarajevoAbela Pharm d.o.o., Viline vode bb, Slobodna zona Beograd, 11 000 Beograd, SrbijaActive
1872Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-2982/22-DP10.5.202310.5.2028dijetalna hrana za posebne medicinske potrebedijetetski proizvod - hrana sa posebnom medicinskom namjenom sa vitaminom K, namjenjena za potrebe ishrane kod odraslih osoba u stanjima sa smanjenom koštanom masom, kao što su osteoporoze različite etiologije, kao i kod žena u menopauzi i postmenopauziBiVits ACTIVA Vitamin K2 MK-7 180μg, 60 tabletatabletaEvropa Lijek Pharma d.o.o., Vlakovo 252, SarajevoAbela Pharm d.o.o., Viline vode bb, Slobodna zona Beograd, 11 000 Beograd, SrbijaActive
1871Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-3676/22-DP31.5.20239.11.2025hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)Dodatak prehraniNAN complete comfort, 400 grMCI d.o.o. Široki Brijeg, Visoka Glavica 2C, Široki BrijegActive
1870Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-3676-1/22-DP31.5.20239.11.2025hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)Dodatak prehraniPreNAN, 400 grMCI d.o.o. Široki Brijeg, Visoka Glavica 2C, Široki BrijegActive
1869Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-3674/22-DP26.5.202326.5.2028hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)za smanjenje predmenstrualnih tegobaNatural Wealth ULJE NOĆURKA FORTE 1300 mg a 30 kapsulakapsulaM&D Company d.o.o. Čitluk, Rudarska bb, Čitluk,Natural Wealth, Bohemia, NY 11716, SADActive
1868Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-3392/22-DP10.5.202310.5.2028hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)za dnevnu nadopunu cinka,Cink 25 mg, meke kapsule a 60 kapsulakapsulaPharmamed d.o.o. Travnik, Dolac na Lašvi bb, TravnikPharmamed d.o.o. Travnik, Dolac na Lašvi bb, TravnikActive
1867Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-3048/22-DP15.5.202315.5.2028hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)dodatak prehrani sa željezom, vitaminima i biljnim ekstraktima koji doprinosi smanjenju umora i iscrpljenosti,Floradix tonik sa željezom a 250 mitonikPharmamed d.o.o. Travnik, Dolac na Lašvi bb, TravnikSalus Haus, D-83052 Bruckmuhl, Njemačka.Active
1866Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-3049/22-DP22.5.202322.5.2028hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)doprinosi olakšanju kod nadražaja gornjih disajnih putevaAlpenkraft sirup a 250 misirupPharmamed d.o.o. Travnik, Dolac na Lašvi bb, TravnikSalus Haus, D-83052 Bruckmuhl, Njemačka.Active
1865Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-3810/22-DP22.5.202322.5.2028hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)doprinosi normalnom funkcionisanju imLJnog sistema, održavanju normalnih kostiju, normalnom iskorištavanju kalcijurna I normalnoj funkciji mišicaOoppelherz aktrv, Vitam in 03 sprej , 2000 I. E.sprejOktal Pharma d.o.o. Sarajevo, Pijačna 14A SarajevoQuelsser Pharrna GrnbH & Co. KG, Schleswiger Strasse 7 4, Flensburg, NjemačkaActive
1864Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-8214/22-DP26.5.20237.3.2027hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)Dodatak prehraniADVANCIS extra Throat Relief, 20 pastilapastilaOktal Pharma d.o.o. Sarajevo, Pijačna 14A SarajevoFarmodietica, Centra Empresarial Penedo Park, Estrada Octavio Pata , Armazem F2-Bloco A 2785-723s, Domingos de Rana, PortugalActive
1863Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-3777/22-DP15.5.202315.5.2028hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)pomaže fiziološku funkciju sluznice grla, usta i desniAPIS GOLA, oralni sprej a 20oralni sprejP.T.D. MGM FARM d.o.o. Kakanj, 311 Lahke brigade bb, 72240 KakanjPharmalife Research s.r.l. Via alla Spaiaggia, 7 A, Lecco, ltaliaActive
1862Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-3848/22-DP10.5.202310.5.2028hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)poboljšava transit crijevnog sadržaja i doprinosi normalnoj funkciji digestlvnog traktaISILAX Bimbi sirup 1+ 200 misirupApomedical d.o.o., Vreoce 33, Sarajevo, 71210 llidžaPharrnalife Research S.R.L., Via Casa Paradiso, 2/A, 23846 Garbagnate Monastero (LC) ItalijaActive
1861Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-4144/22-DP15.5.202315.5.2028hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)pomaže kod opstipacije i redovnog pražnjenja crijeva i doprinosi uspostavljanju normalne cri1evne floreISILAX Forte, 30 tabletatabletaApomedical d.o.o., Vreoce 33, Sarajevo, 71210 llidžaPharmalife Research S R.L. Via Casa Paradiso, 2/A, 23846 Garbagnate Monastero (LC) ItalijaActive
1860Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-3849/22-DP5.5.20235.5.2028hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)za normalnu funkciju gornjih disajnih putevaBRONCAMIL Bimbi sirup 1+ 200 misirupApomedical d.o.o., Vreoce 33, Sarajevo, 71210 llidžaPharmalife Research S.R.L., Via Casa Paradiso, 2/A, 23846 Garbagnate Monastero (LC) ltaliJaActive
1859Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-8180/22-DP5.5.20235.5.2028hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)poboljšava pokretljivost zglobovaJoint formula kapsule a 90kapsulalntusPharm" d.o.o., Rajlovačka cesta 23, SarajevoMagister Doskar, doskar e. U., Schottering 14, A-1010 Beč, Reclay UFH 7940, AustrijaActive
1858Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-6480/22-DP6.4.202324.11.2025hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)Dodatak prehraniNo Dol Coral Calcium Max kapsule, a 80 kapsulakapsulaMEDIMPEX d.o.o. Sarajevo, lgmanska broj 38, 71320 Vogošća,Active
1857Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-6594/21-DP6.4.202320.9.2026hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)Dodatak prehraniActivox propolis sirup a 140 misirupMEDIMPEX d.o.o. Sarajevo, lgmanska broj 38, 71320 Vogošća,Active
1856Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-1681/23-DP6.4.20232.4.2026hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)Dodatak prehraniBIOTA intima, 15 kapsulakapsulaPremium PH Group" d.o.o. Bijeljina, PJ u Sarajevu, Fra Anđela Zvizdovića 1, Unitic, toranj A - sprat 7, SarajevoActive
1855Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-4086/22-DP21.3.202321.3.2028hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)potiče probavu i pomaže održavanju tjelesne težine i zdravog imunološkog sistemaT.RQ Apple Cider Vinegar, gumene bombone za odrasle, a 60gumene bomboneHealth Focus d.o.o. Sarajevo Muse Ćazima Ćatića br. 13 SarajevoCatalent Wellness, LLC /Bettera Brands, LLC/ Gimgal Brothers, LLC, 250 Hillside Blvd., Južni San Francisko, Kalifornija 94080, Sjedinjene Američke Države za Zanon USA INC., D.B.A. Vitamec USA, 14141 Covello Street, Suite 4C, Van Nuys, Kalifornija 91405, Sjedinjene Američke Države.Active
1854Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-4085/22-DP15.3.202315.3.2028hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)pomaže u promicanju zdravlja kože, kose, noktiju i mišićaT.RQ Collagen + Multi-Vitamin, gumene bombone za odrasle, a 60gumene bomboneHealth Focus d.o.o. Sarajevo Muse Ćazima Ćatića br. 13 SarajevoCatalent Wellness, LLC /Bettera Brands, LLC/ Gimgal Brothers, LLC, 250 Hillside Blvd., Južni San Francisko, Kalifornija 94080, Sjedinjene Američke Države za Zanon USA INC., O.S.A. Vitamec USA, 14141 Covello Street, Suite 4C, Vari Nuys, Kalifornija 91405, Sjedinjene Američke DržaveActive
1853Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-2549/22-DP15.3.202315.3.2028hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)za pravilan rast i razvoj djeceRolly multivitaminski tekući dodatak prehrani a 150 minapitakPharmamed d.o.o. Travnik, Dolac na Lašvi bb, TravnikPharmamed d.o.o. Travnik, Dolac na Lašvi bb, TravnikActive
1852Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-2550/22-DP21.3.202321.3.2028hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)za dnevnu nadopunu selenaSelen 100μg meke kapsule a 100kapsulaPharmamed d.o.o. Travnik, Dolac na Lašvi bb, TravnikPharmamed d.o.o. Travnik, Dolac na Lašvi bb, TravnikActive
1851Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-5055/22-DP27.3.202327.3.2028hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)za lijepu kožu, smanjuje bore, poboljšava čvrstoću I elastičnost kože,Medex Kolagen Lift u prahu 120 grprahITALGROUP d.o.o Sarajevo , Stara cesta bb VogošćaMEDEX d.o.o. Linhartova cesta 49A, 1000 Ljubljana, Slovenija, EUActive
1850Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-5056/22-DP27.3.202327.3.2028hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)matična mliječ i vitamin D u otopiniGELEE ROVALE SUPER 1000 mg matične mliječi+ Vitamin O, 144 mi (16x9 mi)kapiITALGROUP d.o.o Sarajevo , Stara cesta bb VogošćaMEOEX d.o.o. Linhartova cesta 49A, 1000 Ljubljana, Slovenija, EUActive
1849Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-6134/22-DP6.4.202317.2.2025hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)Dodatak prehraniMakulin plus a 30 kapsulakapsulaATACO d.o.o. Mostar, Kralja Tomislava br.L4, MostarFIDIFARM d.o.o., Obrtnička 37 Rakitje, 10437 Bestovje, Republika Hrvatska (ugovorni proizvođač: NextPharma Ploermel 2.1. de Camagnon, B.P. 320, FR-56803 Ploermel Cedex, FrancuskaActive
1848Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-6135/22-DP6.4.20231.10.2025hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)Dodatak prehraniMakulin kapsule a 30kapsulaATACO d.o.o. Mostar, Kralja Tomislava br.L4, MostarFIDIFARM d.o.o., Obrtnička 37 Rakitje, 10437 Bestovje, Republika Hrvatska (ugovorni proizvođač: NextPharma Ploermel Z.I. de Camagnon, B.P. 320, FR-56803 Ploermel Cedex, FrancuskaActive
1847Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-0994/23-DP3.12.20233.12.2028hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)za nadoknadu tekućine i elektrolitaEquidral, 10 vrećica po 8 grkesicaWITSOFT d. o. o .Tuzla, 15. maja bb. TC, SjenjakZa Biotrading S.R.L. via Lungamare Boeo 24- 91025 Marsala {TP), Italija, proizvodi: Biodue S.p.A., Via Ambrogio Lorenzetti 3/A, Fraz, Sambuca Val di Pesa-50028 Barberino Tavarnelle (FI), ItalijaActive
1846Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-2070/22-DP15.3.202315.3.2028hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)za ublažavanje venoznih (hemoroidalnih) tegoba debelog crijevaHemolex 100 tabletatabletaMEDIMPEX d.o.o. Sarajevo, lgmanska broj 38, 71320 Vogošća,The Himalaya Drug Company, Makali, Bangalore 562 162, IndijaActive
1845Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-2019/22-DP10.3.202310.3.2028hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)pomaže u normalizaciji urinarnog trakta i funkciju bubregaCystone 100 tabletatabletaMEDIMPEX d.o.o. Sarajevo, lgmanska broj 38, 71320 Vogošća,The Himalaya Drug Company, Makali, Bangalore 562 162, IndijaActive
1844Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-1803/22-DP10.3.202310.3.2028hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)pomaže prirodnu crijevnu floru sa mikroorganizmimaEubiotic kapsule a 20kapsulaZentiva Pharma d. o. o. Fra Anđela Zvizdovića broj 1. SarajevoChr. Hansen A/S Culture, Boege Alle 10-12, Hoersholm, Danska za Labormed Pharma SA, Rumunija, Bulevar Theodor Pallady 448, Sektor 3, Bukurešt, RumunijaActive
1843Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-7455/22-DP10.3.202310.3.2028hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)doprinosi normalnoj psihičkoj funkciji, smanjenju umora i iscrpljenostiNight out, šumeće tablete, 24 gršumeća tabletaNucleus Pharma d.o.o . Put Famosa bb, 71212 Sarajevo-IlidžaFULLIFE HEAL THCARE PTV: L TO: Plot No 59, Kedia lndustrial Development Corporation , Village .·. Dheku, Taluka Khalapur, Distrlct Raigad, Maharashtra - 410203, lndlaActive
1842Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-1517/22-DP31.3.202331.3.2028hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)za mišiće i živčani sustav. Magnezij doprinosi ravnoteži elektrolita, normalnoj funkciji mišića, normalnom funkcioniranju živčanog sustava, normalnoj psihološkoj funkciji, te smanjenju umora i iscrpljenostiMultivita Magnesium 375 citrate complex kapsule, a 20 kapsulakapsulaATACO d.o.o. Mostar, Kralja Tomislava br.L4, MostarFidifarm d.o.o., Obrtnička 37, Rakilje, 10437 Bestovje, Hrvatska (ugovorni proizvođač: PharmaS d.o.o., Radnička cesta 47, 10000 Zagreb, HrvatskaActive
1841Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-3409/22-DP27.3.202327.3.2028hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)pomaže kod pNih znakova upale gornjih dlsajnih putevaBiofar PHYTOVIRIN prašak a 10 gr x 6 kesicakesicaAMICUS PHARMA d. o. o. Fra Anđela Zvizdovića broj 1, 71 000 SarajevoBiofar Laboratories, 6 rue Marguerites, 92000 Nanterre, FrancuskaActive
1840Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-3410/22-DP31.3.202331.3.2028hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)umiruje grlo I doprinosi normalnoj funkciji bronhija i disajnih putevaBiofar PHYTOVIRIN pastile a 24pastilaAMICUS PHARMA d. o. o. Fra Anđela Zvizdovića broj 1, 71 000 SarajevoBiofar Laboratories, 6 rue Marguerites, 92000 Nanterre, FrancuskaActive
1839Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-2981/22-DP21.3.202321.3.2028hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)doprinosi zaštiti ćelija od oksidativnog stresaBiVits ACTIVA Vitamin E 100 IU, kapsule, a 60kapsulaEvropa Lijek Pharma d.o.o., Vlakovo 252, SarajevoAbela Pharm d.o.o., Viline vode bb, Slobodna zona Beograd, 11 000 Beograd, SrbijaActive
1838Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-2980/22-DP15.3.202315.3.2028hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)učestvuje u procesu stvaranja energije u organizmuBiVits ACTIVA Koenzim Q1 O 30 mg kapsule, a 60kapsulaEvropa Lijek Pharma d.o.o., Vlakovo 252, SarajevoAbela Pharm d.o.o., Viline vode bb, Slobodna zona Beograd, 11 000 Beograd, SrbijaActive
1837Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-2983/22-DP27.3.202327.3.2028dijetalna hrana za posebne medicinske potrebehrana za posebne medicinske namjene sa vitaminom 03, namijenjena za potrebe ishrane kod osoba u stanjima deficita, ili u stanjima kod kojih je povećana potreba za ovim nutrijentorn, kod osoba sa osteopenijom i osteoporozom, osoba sa autoimunim, kardiovaskularnim i malignim oboljenjimaBiVits ACTIVA Vitamin D3 2000 IU tablete, a 60tabletaEvropa Lijek Pharma d.o.o., Vlakovo 252, SarajevoAbela Pharm d.o.o., Viline vode bb, Slobodna zona Beograd, 11 000 Beograd, SrbijaActive
1836Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-1753/22-DP31.3.202331.3.2028hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)Dodatak ishrani sa omega-3 masnim kiselinama. Omega-3 esencijalne masne kiseline EPA i DHA doprinose normalnoj funkciji srca. DHA doprinosi održavanju normalne funkcije mozga i održavanju normalnog vida. Ovi korisni efekti se postižu dnevnim unosom od 250 mg EPA i DHA. Vitamin E doprinosi zaštiti ćelija od oksidativnog stresaOmega 3, 30 kapsulakapsulaEvropa Lijek Pharma d.o.o., Vlakovo 252, 71215 Blažuj, SarajevoZa Blagoleks d.o.o., Loparska 1, Bijeljina, BiH, proizvocti Lambo Laboratories N.V. Simon de Heuvellaan 4, B-211 O Wijnegem, BelgijaActive
1835Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-1516/22-DP10.3.202310.3.2028hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)za normalne kosti i mišićeBiVits ACTIVA Kalcijum Magnezijum Cink tablete a 60tabletaEvropa Lijek Pharma d.o.o., Vlakovo 252, SarajevoAbela Pharm d.o.o., Viline vode bb, Slobodna zona Beograd, 11 000 Beograd, SrbijaActive
1834Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-2407/22-DP31.3.202331.3.2028hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)za poboljšanje funkcije imunitetaBiolectra lmmune, Vitamin C+Vitamin D+cink+selen, prašak, 20 vrećicakesicaOktal Pharma d.o.o. Sarajevo, Pijačna 14A SarajevoHermes Pharma Ges.m.b.H, Schwimmschulweg 1a, A-9400 Wolfsberg, AustrijaActive
1833Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-7190/22-DP10.3.202310.3.2028hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)kod stanja u kojima su povećane potrebe za vitaminom CVitamin C Alkaloid 500 mg, 12 tabletatabletaALKALOID d.o.o. Sarajevo, lsevića sokak 4b, SarajevoAlkaloid AD Skopje, Bulevar Aleksandar Makedonski 12, 1000 Skoplje, Republika Sjeverna MakedonijaActive
1832Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-2640/22-DP27.3.202327.3.2028hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)dodatak ishrani na bazi uridin-5-monofosfata i vitamina B grupe. Tiamin, niacin, B6 i B12 doprinose normalnoj funkciji nervnog sistema i normalnom energetskom metabolizmu.NERVIPLEX 20 kapsulakapsulaRHEI LIFE" d.o.o. Bijeljina, PJ u Sarajevu, Fra Anđela Zvizdovića 1, poslovni centar UNITIC, zgrada B, sprat 6, SarajevoElephant Co. d.o.o. Beograd, Pančevački put 42-44, 1121 O Beograd, SrbijaActive
1831Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-0787/23-DP6.3.20236.3.2028hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)pomoć kod nadraženog grla, usne šupljine i zubnog mesaDr.Theiss Angi Sept kadulja, pastille a 24pastilaEliksir d.o.o. Posušje, Ante Starčevića bb, PosušjeDr. Theiss Naturwaren GmbH , Michelinstrase 10, D-66424 Homburg Njemačka Active
1830Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-0785/23-DP6.3.20236.3.2028hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)za usnu šupljinu, ždrijelo i dišne putove kod kašlja i iritacije, doprinosi normalnoj funkciji imunološkog sustava I zaštiti stanica od oksidativnog stresaDr.Theiss Žalfija + C vitamin pastilepastilaEliksir d.o.o. Posušje, Ante Starčevića bb, PosušjeDr.Theiss Naturwaren GmbH, MichelinstraBe 1 O, D-66424 Hamburg, Njemačka .Active
1829Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-0786/23-DP6.3.20236.3.2028hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)multivitaminske pastile za djecu. Podržava obrambene snage organizmaDr.Theiss Multi-Vitamol pastille a 20pastilaEliksir d.o.o. Posušje, Ante Starčevića bb, PosušjeDr.Theiss Naturwaren GmbH, Michelnstrar..e 1 O, D-66424 Homburg, NjemačkaActive
1828Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-1144/22-DP6.3.20236.3.2028hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)smanjuje osjećaj umora i iscrpljenosti, održava normalnu funkciju mišića i nervnog sistema, te doprinosi zaštiti stanica od oksidativnog stresaKruger Magnezij+Vitamin E, 20x1 ,5 gr, za direktnu upotrebu bez vodegranuleDRAMPEK" d.o.o., Put Križani br. 3, Tuzla, 75000 TuzlaKr0ger GmbH & Co.KG, Senefelderstrasse 44, 51469 Bergisch Gladbach, Njemačka.Active
1827Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-1143/22-DP6.3.20236.3.2028hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)za zdrave kosti, zube i mišiće,Kruger šumeće tablete Kalcij+D3+Stevia, 14 šumećih tableta (88 gr),tabletaDRAMPEK" d.o.o., Put Križani br. 3, Tuzla, 75000 TuzlaKruger GmbH & Go.KG, Senefelderstrasse 44, 51469 Bergisch Gladbach, Njemačka.Active
1826Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-2641/22-DP15.3.202315.3.2028hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)dodatak ishrani na bazi uridin-5-monofosfata, citidin-5-monofosfata i vitamina B1 i B12NERVIPLEX FORTE 15 kapsulakapsulaRHEI LIFE" d.o.o. Bijeljina, PJ i.I Sarajevu, Fra Anđela Zvizdovića 1, poslovni centar UNITIC, zgrada B, sprat 6, SarajevoElephant Co. d.o.o. Beograd, Pančevački put 42-44, 1121 O Beograd, SrbijaActive
1825Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-2638/22-DP10.3.202310.3.2028hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)dodatak ishrani na bazi glukozamina, hondroitina, vitamina C i patentiranog sastojka Mobilee®, koji je bogat hijaluronskom kiselinom, kolagenom i polisaharidima.ONACERON FORTE 90 kapsulakapsulaRHEI LIFE" d.o.o. Bijeljina, PJ u Sarajevu, Fra Anđela Zvizdovića 1, poslovni centar UNITIC, zgrada B, sprat 6, SarajevoElephant Co d.o.o., Pančevački put 42-44, Beograd,Active
1824Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-2639/22-DP21.3.202321.3.2028hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)dodatak ishrani na bazi uridin-5- monofo~fata, citidin-5-monofosfata i vit<:lmina 81 i 812NERVIPLEX FORTE PLUS 15 kapsulakapsulaRHEI LIFE" d.o.o. Bijeljina, PJ u Sarajevu, Fra Anđela Zvizdovića 1, poslovni centar UNITIC, zgrada B, sprat 6, SarajevoElephant Co d.o.o., Pančevački put 42-44, Beograd, SrbijaActive
1823Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-1997/22-DP6.3.20233.6.2028hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)za smanjenje umora, zdravlje mišića i živčanog sustavaSalvit Mg Complex & B6, 60 tabletatabletaSALVUS BH d.o.o., Tešanjska broj 24a SarajevoBee Health Umited, Lancaster Road Carnaby, Bridlington, East Yorkshire, YO15 3QY Ujedinjeno Kraljevstvo za Salvus d.o.o., Toplička cesta 100, 49240 Donja Stubica, HrvatskaActive
1822Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-4061/22-DP22.5.202322.5.2028hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)doprinosi smanjenju umora i iscrpljenostiBiolectra Relax Magnezij 375+B+C+direkt, mikrogranule, 20 vrećicakesicaOktal Pharma d.o.o. Sarajevo, Pijačna 14A SarajevoHermes Pharma Ges.m.b.H, Schwimmschulweg 1a, A-9400 Wolfsberg, AustrijaActive
1821Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-2454/22-DP10.5.202310.5.2028hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)za pomoć u zaštiti ćelija tijela od oksidativnog stresaWellosophy Astaksantin i ekstrakt europske borovnice, 30 kapsulakapsulaOriflame kozmetika BH d.o.o. Sarajevo, Milana Preloga 12, 71000 SarajevoThompson & Capper Ltd. Hardwick Road, Astmoor, Runcorn, Cheshire, WA7 1PH, Velika BritanijaActive
1820Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-1948/22-DP6.4.20235.6.2023hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)Dodatak prehraniALVOGEN O.R.S. efervescentne tablete a 12tabletaZentiva Pharma d.o.o. Sarajevo, Fra Anđela Zvizdovića br.1, SarajevoBasic Pharma Manufacturing B.V., Burgemesteer Lemmensstraat 352, 6163 JT geleen, HolandijaActive
1819Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-1947/22-DP6.4.202321.2.2024hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)Dodatak prehraniALVOGEN O.R.S. hidratacijske tablete, okus jagode a 12tabletaZentiva Pharma d.o.o. Sarajevo, Fra Anđela Zviizdovića br.1, SarajevoBasic Pharma Manufacturing B.V., Burgemesteer Lemmensstraat 352, 6163 JT geleen, HolandijaActive
1818Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-7896/21-DP5.5.20235.5.2028hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)dodatak ishrani u obliku tableta koji sadrži magnezijum i vitamin B6BiVits ACTIVA Magnezijum citrat tablete a 60tabletaEvropa Lijek Pharma d.o.o., Vlakovo 252, SarajevoAbela Pharm d.o.o., Viline vode bb, Slobodna zona Beograd, 11 000 Beograd, SrbijaActive
1817Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-3919/22-DP15.5.202315.5.2028hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)dodatak ishrani na bazi vitamina B grupe i bioaktivnog jedinjenja S-adenosil-L-metionina. Vitamini B1, B2, B6, B12 i niacin doprinose normalnom energetskom metabolizmu, normalnoj funkciji nervnog sistema i normalnoj psihološkoj funkcijiTensilen kapsule, 30 kapsulakapsulaEvropa Lijek Pharma d.o.o., Vlakova 252, SarajevoAbela Pharm d.o.o., Viline Vode bb, 11000 Beograd, Republika SrbijaActive
1816Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-3676-2/22-DP31.5.202310.7.2025formule za dojenčad i formule nakon dojenjaDodatak prehraniNAN H.A., 400 gr - hipoalergeno mlijeko za dojenčad od rođenja nadaljemliječni desertMCI d.o.o. Široki Brijeg, Visoka Glavica 2C, Široki BrijegActive
1815Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-3676-3/22-DP31.5.20236.7.2025prerađena hrana na bazi žitarica i dječija hrana za dojenčad i malu djecuDodatak prehraniYogolino-mliječni desert s keksom, od 6 mjeseci nadalje, 400 grmliječni desertMCI d.o.o. Široki Brijeg, Visoka Glavica 2C, Široki BrijegActive
1814Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-3676-4/22-DP31.5.20236.7.2025formule za dojenčad i formule nakon dojenjaDodatak prehraniYogolino-mliječni desert s kakaom, od 6 mjeseci nadalje, 400mliječni desertMCI d.o.o. Široki Brijeg, Visoka Glavica 2C, Široki BrijegActive
1813Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-3676-5/22-DP31.5.20236.7.2025formule za dojenčad i formule nakon dojenjaDodatak prehraniYogolino-mliječni desert s okusom vanilije, od 6 mjeseci nadalje, 400 grmliječni desertMCI d.o.o. Široki Brijeg, Visoka Glavica 2C, Široki BrijegActive
1812Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-3676-6/22-DP31.5.202331.8.2026formule za dojenčad i formule nakon dojenjaDodatak prehraniYogolino-mliječni desert s bananom, od 6. mjeseca nadalje, 400 grmliječni desertMCI d.o.o. Široki Brijeg, Visoka Glavica 2C, Široki BrijegActive
1811Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-3676-7/22-DP31.5.202328.5.2026formule za dojenčad i formule nakon dojenjaDodatak prehraniYogolino.:.mliječni desert, od 6. mjeseca nadalje, 400 grmliječni desertMCI d.o.o. Široki Brijeg, Visoka Glavica 2C, Široki BrijegActive
1810Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-2455/22-DP5.5.20235.5.2028hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)za održavanje zdravlja i dobrobiti, vitalnosti srca, vida i mozgaWellosophy Omega 3, 60 kapsulakapsulaOriflame kozmetika BH d.o.o. Sarajevo, Milana Preloga 12, 71000 SarajevoThompson & Capper Ud. Hardwick Road, Astmoor, Runcorn, Cheshire, WA7 1PH, Velika BritanijaActive
1809Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-1219/22-DP10.2.202310.2.2028hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)hrani kožu i doprinosi normalnom stvaranju kolagenaSkinage Collagen Advanced 5000, a 500 minapitakMEDICAL INTRADE d.o.o . Sarajevo Tvornička 3. Sarajevo Ilidža Yasenka d.o.o., Dvanaest redarstvenika 2/C, 32000 Vukovar, HrvatskaActive
1808Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-0859/22-DP28.2.202328.2.2028hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)za jačanje imunitetaAlfabiotik Junior AHCC FD - Standard+ BB-12 a 21 vrećicakesicaFARMIS d.o.o. Sarajevo, lgmanska bb, Vogošća,Jadran - Galenski laboratorij d.d., Svilno 20, 51000 Rijeka, HrvatskaActive
1807Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-0858/22-DP28.2.202328.2.2028hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)za jačanje imunitetaAlfabiotik AHCC FD - Standard + BB-12 a 21 vrećicakesicaFARMIS d.o.o. Sarajevo, lgmanska bb, Vogošća,Jadran - Galenski laboratorij d.d., Svilno 20, 51000 Rijeka, HrvatskaActive
1806Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-1094/22-DP23.2.20236.9.2027hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)pomaže održavanju crijevne flore i održavanju funkcije digestivnog traktaFlobian, 10 kapsulakapsulaEvropa Lijek Pharma d.o.o., Vlakovo 252, 71215 Blažuj, SarajevoAbela Pharm d.o.o., Viline vode bb, Slobodna zona Beograd, 11 000 Beograd, SrbijaActive
1805Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-0302/22-DP31.1.202331.1.2028hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)dodatak prehrani iz ulja pšeničnih klica sa prirodnim vitaminom EWheat Germ Oil with Vitamin E kapsule a 100 kapsulakapsulaNEOLIFE INTERNATIONAL d.o.o. Sarajevo Milana Preloga br. 12A SarajevoAyanda GmbH & Co, Am Hunenegrab 20, Pritzwalk, NjemačkaActive
1804Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-1344/22-DP23.2.202323.2.2028hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)bogat vitaminima C, 86 i B12, doprinosi smanjenju umora i iscrpljenostiHerbalife 24 LiftOff Max, okus grejpa 10 vrećica, 42 gr.kesicaMST-INTERNATIONAL d.o.o.Sarajevo Hiseta br. 4. SarajevoFine Foods N.T.M. S.p.A. Via Berlino 39, 24040 Zingonia -Verdellino, Bergamo, Italija, proizvedenog za: Herbalife International Luxemburg Sa.R.L. 16 Avenue de la Gare, L- 1610 Luxemburg.Active
1803Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-1343/22-DP17.2.202317.2.2028hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)doprinosi povećanju unosa proteinaHerbalife Nutrition Protein Drink Mix, vegan okus vanilije, 560 grnapitakMST-INTERNATIONAL" d.o.o. Sarajevo, Hiseta br. 4, SarajevoFine Foods N.T.M. S.p.A. Via Berlino 39, 24040 Zingonia - Verdellino, Bergamo, Italija, proizvedenog za: Herbalife International Luxemburg Sa.R.L. 16 Avenue de la Gare, L-1610 LuxemburgActive
1802Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-0563/23-DP28.2.202328.2.2028hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)doprinosi poboljšanju apetita kod djecePediakid dječiji sirup za bolji apetit, 125 misirupZAND d.o.o.o sarajevo Igmanska bb industrijska zona "Unis" VogošćaLaboratories INELDEA - 4eme Avenue - 1 0eme Rue - ZI Carros - 0651 O Carros - FranceActive
1801Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-7346/21-DP31.1.202331.1.2028hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)dodatak prehrani na bazi koncentrata bakterija mliječne kiselineAcidophilus Plus kapsule a 60 kapsulakapsulaNEOLIFE INTERNATIONAL d.o.o. Sarajevo Milana Preloga br. 12A SarajevoStarter Corporation A/S, Boge Alle 10-12, 2970 Horsholm, DanskaActive
1800Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-6971/21-DP31.1.202331.1.2028hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)dopuna prehrani na bazi vitamina i minerala u odabranim biljnim uljimaFORMULA IV kapsule a 100 kapsulakapsulaNEOLIFE INTERNATIONAL d.o.o. Sarajevo Milana Preloga br. 12A SarajevoHC CLOVER PS, S.L., Calle Alicante 8-10, 28500 Arganda del Rey, ŠpanjolskaActive
1799Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-7874/21-DP27.1.202327.1.2028hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)za normalnu funkciju imunološkog sistema. Vitamin D doprinosi normalnom održavanju kostiju i normalnoj funkciji mišića, doprinosi normalnoj funkciji imunološkog sustava i ima ulogu u diobi stanica. Doppelherz Kurkuma 750 kapsule sadrže visokokvalitetni ekstrakt korijena kurkume u biljnoj kapsuli (bez želatine).Piperin se dobiva iz crnog bibera. Piperin pomaže tijelu da apsorbira kurkuminDoppelherz aktiv Kurkuma 750 s kurkuminom + vitamin 03 1000 I.U., 30 kapsulakapsulaHA COMPANY d.o.o., Stupska bb Lamela C3, llidža, SarajevoQueisser Pharma GmbH & Co. KG, Schleswiger Str. 74, 24941 Flensburg, Njemačka.Active
1798Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-7490/21-DP24.1.20234.1.2028hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)pomaže eliminaciji viška tečnosti,Diurerbe forte tablete, a 40,tabletaMEDIMPEX d.o.o. Sarajevo, lgmanska br. 38, Vogošća,ESI s.p.a., Via delle lndustrie 1, 17012 Albissola Marina (SV) ltaliaActive
1797Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-7491/21-DP27.1.202327.1.2028hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)za poboljšanje probave i eliminaciju nadutostiKarbofin forte kapsule, a 30 i a 60kapsulaMEDIMPEX d.o.o. Sarajevo, lgmanska br. 38, Vogošća,ESI s.p.a., Via delle lndustrie 1, 17012 Albissola Marina (SV) ltaliaActive
1796Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-7491-1/21-DP31.1.202331.1.2028hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)za prirodno poboljšanje odbrambenog sistemalmmunilflor Junior sirup a 180 misirupMedimpex d.o.o. Sarajevo, lgmanska br.38, 71320 VogošćaESI s.p.a., Via delle lndustrie 1, 17012 Albissola Marina (SV) ltaliaActive
1795Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-7956-3/21-DP27.1.202327.1.2028hrana namijenjena za stanja povećanih tjelesnih aktivnosti, posebno za sportisteza obnavljanje energije tokom dana, naročito za sportiste, a zbog velike količine proteina podstiču izgradnju mišića i održavanje mišićne maseSportness, proteinska čoko pločica s 30% bjelančevina, 40 grhranjiva pločicadm drogerie markt d.o.o. Sarajevo, Lužansko polje broj 40b, Sarajevo, 71210 llidžaza dm drogerie markt GmbH + Go.KG, Am dm-Platz 1, 76 227 Karlsruhe, Njemačka.Active
1794Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-7956-4/21-DP31.1.202331.1.2028hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)sadrži vitamin C koji doprinosi normalnom stvaranju kolagena za normalnu funkciju kože. Vitamin C i E doprinose zaštiti stanica od oksidativnog stresa, a niacin, biotin i cink doprinose održavanju normalne kožeMIVOLIS Beauty Kollagen + Hyaluron ampule, okus nara i jasmina a 20 ampula x 25 miampuladm drogerie markt d.o.o. Sarajevo, Lužansko polje broj 40b, Sarajevo, 71210 llidžaza dm drogerie markt GmbH + Go.KG, Am dm-Platz 1, 76 227 Karlsruhe, Njemačka.Active
1793Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-0091/22-DP27.1.202327.1.2028formule za dojenčad i formule nakon dojenjadječija hrana od navršenih 12 mjeseci životadm EIIO voćna kašica banana, ananas&jabuka s kokosovim mlijekom, dječija hrana od navršenih 12 mjeseci života, 100 grkašadm drogerie markt d.o.o. Sarajevo, Lužansko polje broj 40b, Sarajevo, 71210 llidžaza dm drogerie markt GmbH + Go.KG, Am dm-Platz 1, 76 227 Karlsruhe, Njemačka.Active
1792Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-7956-8/21-DP27.1.202327.1.2028formule za dojenčad i formule nakon dojenjadječija hrana od navršenih 5 mjeseci životadm BIO kašica mrkva sa rižom i lososom, dječija hrana od navršenih 5 mjeseci života, 190 grkašadm drogerie markt d.o.o. Sarajevo, Lužansko polje broj 40b, Sarajevo, 71210 llidžaza dm drogerie markt GmbH + Go.KG, Am dm-Platz 1, 76 227 Karlsruhe, Njemačka.Active
1791Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-7956-9/21-DP31.1.202331.1.2028formule za dojenčad i formule nakon dojenjadječija hrana od navršenih 12 mjeseci životadm BIO kašica povrće, kuskus i piletina, dječija hrana od navršenih 12 mjeseci života, 250 grkašadm drogerie markt d.o.o. Sarajevo, Lužansko polje broj 40b, Sarajevo, 71210 llidžaza dm drogerie markt GmbH + Go.KG, Am dm-Platz 1, 76 227 Karlsruhe, Njemačka.Active
1790Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-6836/21-DP13.1.202313.1.2028hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)za povećanje svakodnevnog unosa vlakanaHerbalife Nutrition Zob, jabuke i vlakna, okus jabuke, a 204 grkašaMST-INTERNATIONAL" d.o.o. Sarajevo, Hiseta br. 4, SarajevoFine Foods N.T.M. S.p.A. Via Berlino 39, 24040 Zingonia - Verdellino, Bergamo, Italija, proizvedenog za: Herbalife International Luxemburg Sa.R.L. 115 Avenue de la Gare, L-1610 Luxemburg.Active
1789Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-5836/22-DP6.2.202310.7.2025hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)Dodatak prehraniPharmaS Hartikol Plus kapsule, 30 vegetabilnih kapsulekapsulaPharmaS d.o.o. Sarajevo, Pijačna 14K, SarajevoActive
1788Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-1757/22-DP6.2.20236.2.2028hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)potpora i očuvanje zdravih zglobova, mišića, sprječavanje otoka kod različitih ozljeda, te održanje nivoa tekućine u organizmuSerrapeptase 60 000 IU, a 30 kapsulakapsulaTUZLA-FARM d.o.o. Rudarska br. 71. TuzlaHealthAid Ud, HealthAid House, Marlborough Hill, Harrow, Middlesex, HA1 1UD Velika BritanijaActive
1787Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-0525/23-DP6.2.20236.2.2028hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)za očuvanje zdravlja kostiju i krvnih sudovaOsteo K2, 60 tabletatabletaEvropa Lijek Pharma d.o.o., Vlakovo 252, 71215 Blažuj, Sarajevoza Pharmanova d.o.o., industrijska 8, 11500 Obrenovac, Srbija, proizvodi: Sanotact GmbH, Hessenweg 10, Munster, Njemačka.Active
1786Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-2417-2/22-DP6.2.20234.5.2025hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)Dodatak prehraniUlje noćurka + Vitamin E, 90 kapsula,kapsulaOktal Pharma d.o.o. Sarajevo, Pijačna 14A SarajevoActive
1785Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-2417-3/22-DP6.2.20235.6.2025hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)Dodatak prehraniRizolip plus kapsule, 60 kapsulakapsulaOktal Pharma d.o.o. Sarajevo, Pijačna 14A SarajevoActive
1784Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-2417-1/22-DP6.2.20234.5.2025hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)Dodatak prehraniKoenzim Q1 O 60 mg, 30 kapsulakapsulaOktal Pharma d.o.o. Sarajevo, Pijačna 14A SarajevoActive
1783Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-2417/22-DP6.2.20234.5.2025hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)Dodatak prehraniBeta glucan forte C kapsule, 60 kapsulakapsulaOktal Pharma d.o.o. Sarajevo, Pijačna 14A SarajevoActive
1782Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-1083/22-DP17.2.202317.2.2028hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)za očuvanje normalne funkcije disajnih putevaHerbiko Propomucil 600 prašak u kesicama, 5 kesicakesicaEvropa Lijek Pharma d.o.o., Vlakovo 252, 71215 Blažuj, SarajevoAbela Pharm d.o.o., Viline vode bb, Slobodna zona Beograd, 11 000 Beograd, SrbijaActive
1781Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-1092/22-DP14.2.202314.2.2028hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)za očuvanje normalne funkcije disajnih putevaHerbiko Propomucil 200 prašak u kesicamakesicaEvropa Lijek Pharma d.o.o., Vlakovo 252, 71215 Blažuj, SarajevoAbela Pharm d.o.o., Viline vode bb, Slobodna zona Beograd, 11 000 Beograd, SrbijaActive
1780Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-1088/22-DP10.2.202310.2.2028hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)dodatak prehrani sa koenzimom 010, ulje rižinih mekinja i polifenolima iz ekstrakta grožđa s dodanim steroidimaCoQ10 Mitochondrial Energy Complex, 60 kapsulakapsulaNEOLIFE INTERNATIONAL d.o.o. Sarajevo Milana Preloga br. 12A SarajevoNatura! formulas, USAActive
1779Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-0886/22-DP17.2.202317.2.2028hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)dodatak prehrani s magnezijem, namijenjen za normalnu funkciju mišića i kostiju, normalno funkcionisanje nervnog sistema, smanjenje umora i iscrpljenosti, te ravnotežu elektrolitaBiolektra Magnezij 400 mg, ultra-kapsule, 40 kapsulakapsulaOktal Pharma d.o.o. Sarajevo, Pijačna 14A SarajevoHermes Arzneimittel GmbH, Pullach i. lsartal, NjemačkaActive
1778Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-0439/22-DP10.2.202310.2.2028hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)za ravnotežu crijevne flore810-KUL T a 30 i a 60 kapsulakapsulaOktal Pharma d.o.o. Sarajevo, Pijačna 14A SarajevoADM Protexin Lopenhead, South Petherton, TA2 5JH, Ujedinjeno KraljevstvoActive
1777Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-0440/22-DP14.2.202314.2.2028hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)za ravnotežu crijevne floreBIO-KULT CANDEA a 60 kapsulakapsulaOktal Pharma d.o.o. Sarajevo, Pijačna 14A SarajevoADM Protexin Lopenhead, South Petherton, TA2 5JH, Ujedinjeno KraActive
1776Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-1091/22-DP28.2.202328.2.2028hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)doprinosi normalnom funkcioniranju organizmaMagnall Marine Mineral, 30 kapsulakapsulaEvropa Lijek Pharma d.o.o., Vlakovo 252, 71215 Blažuj, SarajevoAbela Pharm d.o.o., Viline vode bb, Slobodna zona Beograd, 11 000 Beograd, SrbijaActive
1775Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-7268/21-DP10.2.202310.2.2028hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)preporučuje se kod bolnih i upalnih stanja grlaHerbiko® PropoMucil sprej za grlo, 20 misprejEvropa Lijek Pharma d.o.o., Vlakovo 252, 71215 Blažuj, SarajevoAbela Pharm d.o.o., Viline vode bb, Slobodna zona Beograd, 11 000 Beograd, SrbijaActive
1774Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-7269/21-DP14.2.202314.2.2028hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)preporučuje se kod bolnih i upalnih stanja grlaHerbiko® PropoMucil Junfor sprej za grlo, 20 misprejEvropa Lijek Pharma d.o.o., Vlakovo 252, 71215 Blažuj, SarajevoAbela Pharm d.o.o., Viline vode bb, Slobodna zona Beograd, 11000 Beograd, SrbijaActive
1773Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-0887/22-DP23.2.202323.2.2028hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)za zdravlje koštanog sistema, prevenciju osteoporoze i brže zarastanje fraktureCALCIMED Osteo Direct a 20, vrećice od alu folijekesicaOktal Pharma d.o.o. Sarajevo, Pijačna 14A SarajevoHermes Arzneimittel GmbH, Pullach i. lsartal, Njemačka.Active
1772Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-1089/22-DP14.2.202314.2.2028hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)za njegu kože, kose i noktijuPerfectil Platinum Collagen Hair Drink, 10x50 minapitakHercegovinalijek d.o.o. Mostar, Muje Pašića 4, 88000 Mostarza Vitabiotics Ud, 1 Apsley Way, London, NW2 7HF, Engleska, proizvodi: Martinez Nieto, S.A. Avenida del Carbono, 96, Pol. lnd, Los Camachos, 30369-Cartagena (Muricia), Španija.Active
1771Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-0110/23-DP23.2.202323.2.2028hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)doprinosi normalnoj apsorpciji i iskoristivosti kalcija i fosfora, te normalnom funkcioniranju imunološkog sustavaVitamin D3 1000 IU, 60 tableta za žvakanjetableta za žvakanjeHercegovinalijek d.o.o. Mostar, Muje Pašića 4, 88000 MostarHemofarm AD Vršac, Beogradski put bb, Vršac, Republika SrbijaActive
1770Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-4154/22-DP28.2.202328.2.2028hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)za kožu, kosu i nokte i za imunitetMUL TIVITA Zine + Selenium kapsule a 30kapsulaATACO d.o.o. Mostar, Kralja Tomislava br.L4, MostarFidifarm d.o.o., Obrtnička 37 Rakitje, 10437 Bestovje, Republika Hrvatska.Active
1769Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-4153/22-DP17.2.202317.2.2028hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)za normalan vidDIETPHARM MAKULIN VITREO tablete, a 30tabletaATACO d.o.o. Mostar, Kralja Tomislava br.L4, MostarFine Foods N.T.M., S.p.A. Via Berlino 39, 24049 Zingonia, Verdellino, ItalijaActive
1768Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-0532/22-DP28.2.202314.9.2023hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)Dodatak prehraniDIETPHARM MAGNEZIJ 375 DIREKT + B KOMPLEKS granule sa sladilima 28 vrećica a 2,2 grkesicaATACO d.o.o. Mostar, Kralja Tomislava br.L4, MostarActive
1767Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-5021/22-DP23.2.202323.2.2028hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)za normalan vidDIETPHARM MAKULIN RETINO kapsule, a 30kapsulaATACO d.o.o. Mostar, Kralja Tomislava br.L4, MostarFidifarm ci.o.o. Obrtnička 37 Rakitje 10437 Brestovlje Hrvatska Active
1766Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-1229/22-DP28.2.202328.2.2028hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)vitamin C doprinosi normalnoj funkciji imunološkog sistemaNatura! Wealth Imuno C-1000 s bioflavonoidima a 20 šumećih tabletašumeća tabletaM&D Company d.o.o. Čitluk, Rudarska bb, Čitluk,C.Hedenkamp GmbH & Co. KG, Schierbusch 1, 33161 Hovelhof, NjemačkaActive
1765Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-0530-1/22-DP28.2.20235.3.2024hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)doprinosi normalnoj funkciji jetre, kao i zaštiti stanica od oksidativnog stresaSILIMARIN ARTIČOKA a 50 kapsulakapsulaATACO d.o.o. Mostar, Kralja Tomislava br.L4, MostarFIDIFARM d.o.o. Obrtnička 37, Rakitje, 10437 Bestovje, Republika Hrvatska (ugovorni proizvođač: Gap S.A., Agissilaou str. 46, 17341 Agios Dimitrios Attica,Active
1764Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-7986/21-DP17.2.202317.2.2028dijetalna hrana za posebne medicinske potrebehrana za posebne medicinske namjene, sadrži vitamin D3, holekalciferol, liposolubilni vitamin koji doprinosi normalnoj apsorpciji i pravilnoj iskoristivosti kalcijuma i fosfora u organizmu, što predstavlja osnov pravilne izgradnje kostiju i zuba. Vitamin 03 je važan i za normalan rad mišića i normalno funkcionisanje imunog sistema; za sprečavanje deficita vitamina D; za potrebe ishrane kod nedostatka vitaminaSold3evit 2000, 30 kapsulakapsulaEvropa Lijek Pharma d.o.o., Vlakovo 252, 71215 Blažuj, SarajevoPharmanova d.o.o., Industrijska br. 8, 11 500 Obrenovac, Republika SrbijaActive
1763Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-7987/21-DP23.2.202323.2.2028dijetalna hrana za posebne medicinske potrebehrana za posebne medicinske namjene, sadrži vitamin D3, holekalciferol, liposolubilni vitamin koji doprinosi normalnoj apsorpciji i pravilnoj iskoristivosti kalcijuma i fosfora u organizmu, što predstavlja osnov pravilne izgradnje kostiju i zuba. Vitamin D3 je važan i za normalan rad mišića i normalno funkcionisanje imunog sistema; za sprečavanje deficita vitamina D; za potrebe ishrane kod nedostatka vitaminaSold3evit 2000, 60 kapsulakapsulaEvropa Lijek Pharma d.o.o., Vlakovo 252, 71215 Blažuj, SarajevoPharmanova d.o.o., Industrijska br. 8, 11 500 Obrenovac, Republika SrbijaActive
1762Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-1220/22-DP14.2.202314.2.2028hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)prirodna pomoć za zdravlje mokraćnih putevaUro balance 250 minapitakMEDICAL INTRADE d.o.o . Sarajevo Tvornička 3. Sarajevo Ilidža Yasenka d.o.o., Dvanaest redarstvenika 2/C, 32000 Vukovar, HrvatskaActive
1761Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-7960/22-DP18.1.202318.1.2028hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)za razrjeđivanje bronhijalne sluzi i jačanje imunitetaFluidotus 600 a 14 vrećicakesicaWITSOFT d. o. o .Tuzla, 15. maja bb. TC, SjenjakZa AGIPS FARMACEUTICI , S.R.L. Via Giovanni Amendola 4, 16035 Rappallo G Italija, proizvodi: FINE FOODS &PHARMACEUTICALS N.T.M. S.p.A Via Berlina 39 - 24040 Zingonia Verdellino (BG) ItalijaActive
1760Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-7956-11/21-DP18.1.202318.1.2028formule za dojenčad i formule nakon dojenjadječija hrana od navršenih 5 mjeseci životadm BIO povrtna kašica sa slatkim krompirom (batatom), dječija hrana od navršenih 5 mjeseci života, 190 grkašadm drogerie markt d.o.o. Sarajevo, Lužansko polje broj 40b, Sarajevo, 71210 llidžaza dm-drogerie markt GmbH+Co.KG, Am dm-Platz 1, 76 227 Karlsruhe, Njemačka.Active
1759Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-7956-10/21-DP13.1.202313.1.2028prerađena hrana na bazi žitarica i dječija hrana za dojenčad i malu djecudječija hrana od navršenih 5 mjeseci životadm BIO voćna kašica jabuka, mango, speltin griz, dječija hrana od navršenih 5 mjeseci života, 190 grkašadm drogerie markt d.o.o. Sarajevo, Lužansko polje broj 40b, Sarajevo, 71210 llidžaza dm drogerie markt GmbH + Go.KG, Am dm-Platz 1, 76 227 Karlsruhe, Njemačka.Active
1758Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-7956-5/21-DP13.1.202313.1.2028prerađena hrana na bazi žitarica i dječija hrana za dojenčad i malu djecudječija hrana od navršenih 8 mjeseci životadm BIO voćna kašica šljive, jabuke, kruške sa muslijem, dječija hrana od navršenih 8 mjeseci života, 190 gr,kašadm drogerie markt d.o.o. Sarajevo, Lužansko polje broj 40b, Sarajevo, 71210 llidžaza dm-drogerie markt GmbH+Co.KG, Am dm-Platz 1, 76 227 Karlsruhe, Njemačka.Active
1757Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-7956/21-DP24.1.202324.1.2028prerađena hrana na bazi žitarica i dječija hrana za dojenčad i malu djecudječija hrana od navršenih 8 mjeseci životadm BIO voćna kašica jabuka & kruška sa žitaricama (tri zrna), dječija hrana od navršenih 8 mjeseci života, 190 grkašadm drogerie markt d.o.o. Sarajevo, Lužansko polje broj 40b, Sarajevo, 71210 llidžaza dm drogerie markt GmbH + Go.KG, Am dm-Platz 1, 76 227 Karlsruhe, Njemačka.Active
1756Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-7051/21-DP13.1.202313.1.2028hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)dodatak prehrani sa 23 vitamina i mineralimaMIVOLIS A-Z, 20 šumećih tabletatabletadm drogerie markt d.o.o. Sarajevo, Lužansko polje broj 40b, Sarajevo, 71210 llidžaza dm drogerie markt GmbH + Go.KG, Am dm-Platz 1, 76 227 Karlsruhe, Njemačka.Active
1755Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-7052/21-DP18.1.202318.1.2028hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)za normalnu funkciju imunološkog sistema, sadrži vitamin B12 koji doprinosi smanjenju umora i iscrpljenosti, održava normalni energetski metabolizaMIVOLIS lmmun & Energie Duo Effekt, 30 tabletatabletadm drogerie markt d.o.o. Sarajevo, Lužansko polje broj 40b, Sarajevo, 71210 llidžaza dm drogerie markt GmbH + Go.KG, Am dm-Platz 1, 76 227 Karlsruhe, Njemačka.Active
1754Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-7053/21-DP24.1.202324.1.2028hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)za normalnu funkciju imunološkog sistemaMIVOLIS Vitamin D3 + Selen šumeće tablete a 20šumeća tabletadm drogerie markt d.o.o. Sarajevo, Lužansko polje broj 40b, Sarajevo, 71210 llidžaza dm-drogerie markt GmbH+Co.KG, Am dm-Platz 1, 76 227 Karlsruhe, Njemačka.Active
1753Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-7956-6/21-DP18.1.202318.1.2028prerađena hrana na bazi žitarica i dječija hrana za dojenčad i malu djecudječija hrana od navršenih 12 mjeseci života,Babylove kašica/obrok špageti bolonjeze, dječija hrana od navršenih 12 mjeseci života, 250 grkašadm drogerie markt d.o.o. Sarajevo, Lužansko polje broj 40b, Sarajevo, 71210 llidžaza dm-drogerie markt GmbH+Co.KG, Am dm-Platz 1, 76 227 Karlsruhe, Njemačka.Active
1752Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-7964/22-DP13.1.202313.1.2028hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)za jačanje kostijuMultivitamin za jake kosti a 60 tabletatabletaCEK d.o.o. Sarajevska broj 51, 72 000 Zanica New Nordic Healthcare, Aps Dk-4000 Roskilde, DenmarkActive
1751Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-7965/22-DP31.1.202331.1.2028hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)pospješuje mikrocirkulaciju, te potpomaže vensku cirkulaciju,Vene tablete, a 30 tableta (36 gr)tabletaCEK d.o.o. Sarajevska broj 51, 72 000 Zanica Abbe Roland Srl, Via Nazario Sauro, 40 30030 Olmo di Martellago (VE) ItalijaActive
1750Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-7961/22-DP24.1.202324.1.2028hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)doprinosi normalnoj funkciji imunog sustavaVIDA Propolis za djecu - sprej 30 misprejMAX MEDICA d.o.o. Džemala Bijedića 160G SarajevoPAR-PAK d.o.o., Zadrugarska br. 74, Zemun, SrbijaActive
1749Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-7962/22-DP24.1.202324.1.2028hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)doprinosi normalnoj funkciji imunološkog sustavaVIDA Propolis za odrasle - sprej 30 misprejMAX MEDICA d.o.o. Džemala Bijedića 160G SarajevoPAR-PAK d.o.o., Zadrugarska br. 74, 11080 Beograd-Zemun, SrbijaActive
1748Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-7956-12/21-DP24.1.20234.1.2028prerađena hrana na bazi žitarica i dječija hrana za dojenčad i malu djecudječija hrana od navršenih 5 mjeseci životadm BIO kruška sa dvopekom i jabukom, dječija hrana od navršenih 5 mjeseci života, 190 grkašadm drogerie markt d.o.o. Sarajevo, Lužansko polje broj 40b, Sarajevo, 71210 llidžaza dm-drogerie markt GmbH+Co.KG, Am dm-Platz 1, 76 227 Karlsruhe, Njemačka.Active
1747Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-7956-2/21-DP24.1.202324.1.2028prerađena hrana na bazi žitarica i dječija hrana za dojenčad i malu djecudječija hrana od navršenih 5 mjeseci životaBabylove kašica od pšenične krupice, dječija hrana od navršenih 5 mjeseci života, 190 grkašadm drogerie markt d.o.o. Sarajevo, Lužansko polje broj 40b, Sarajevo, 71210 llidžaza dm drogerie markt GmbH + Go.KG, Am dm-Platz 1, 76 227 Karlsruhe, Njemačka.Active
1746Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-7956/21-DP31.1.202331.1.2028prerađena hrana na bazi žitarica i dječija hrana za dojenčad i malu djecudječija hrana od navršenih 8 mjeseci životadm BIO voćna kašica jabuka, banana, višnja sa muslijem, dječija hrana od navršenih 8 mjeseci života, 190 grkašadm drogerie markt d.o.o. Sarajevo, Lužansko polje broj 40b, Sarajevo, 71210 llidžaza dm-drogerie markt GmbH+Co.KG, Am dm-Platz 1, 76 227 Karlsruhe, Njemačka.Active
1745Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-7956-1/21-DP18.1.202318.1.2028prerađena hrana na bazi žitarica i dječija hrana za dojenčad i malu djecudječija hrana od navršenih 6 mjeseci životadm BIO voćna kašica sa žitaricama, dječija hrana od navršenih 6 mjeseci života, 190 grkašadm drogerie markt d.o.o. Sarajevo, Lužansko polje broj 40b, Sarajevo, 71210 llidžadm drogerie markt d.o.o. Sarajevo, Lužansko polje broj 40b, Sarajevo, 71210 llidžaActive
1744Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-7644-1/21-DP4.1.20234.1.2028hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)za otpornost organizmaNatural Wealth C 500 mg tablete ;i:a žvakanje a 90tableta za žvakanjeM&D Company d.o.o. Čitluk, Rudarska bb, Čitluk,Natural Wealth, Bohemia, NY 11716, SADActive
1743Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-7963/22-DP27.1.202327.1.2028hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)doprinosi održavanju normalne funkcije mozga i održavanju normalnog vidaVIDA Omega 3 ulje a 250 miuljeMAX MEDICA d.o.o. Džemala Bijedića 160G SarajevoPAR-PAK d.o.o., Zadrugarska br. 74, 11080 Beograd-Zemun, SrbijaActive
1742Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-7270/21-DP31.1.202331.1.2028hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)dodatak prehrani sa beta-karotenom koji je prekursor vitamina A. Vitamin A doprinosi normalnoj funkciji imunog sistema, održavanju normalne kože i sluzokoža, održavanju normalnog vida, normalnom metabolizmu željezaBiVits ACTIVA Beta Carotene, 60 tabletatabletaEvropa Lijek Pharma d.o.o., Vlakovo 252, 71215 Blažuj, SarajevoAbela Pharm d.o.o., Viline vode bb, Slobodna zona Beograd, 11 000 Beograd, SrbijaActive
1741Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-7271/21-DP31.1.202331.1.2028dijetalna hrana za posebne medicinske potrebehrana za posebne medicinske namjene sa kalcijumom i vitaminom D3, namijenjena za potrebe ishrane kod osoba sa deficitom ovih nutrijenata, osoba sa osteomalacijom, osteopenijom i osteoporozom, osoba sa autoimunim, kardiovaskularnim i malignim oboljenjima, osoba sa oslabljenim imunitetom i starijih osobaBiVits ACTIVA Calcium + Vitamin D3 1000 IU, 60 tabletatabletaEvropa Lijek Pharma d.o.o., Vlakovo 252, SarajevoAbela Pharm d.o.o., Viline vode bb, Slobodna zona Beograd, 11 000 Beograd, SrbijaActive
1740Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-7895/21-DP31.1.202331.1.2028dijetalna hrana za posebne medicinske potrebehrana za posebne medicinske namijene koja sadrži kulture korisne gljivice Saccharomyces boulardii, namijenjena za ishranu kod osoba sa oslabljenim imunitetom i poremećajima imuniteta, kod dijareja (akutnih, putnih, izazvanih antibioticima), kod zapaljenskih bolesti crijeva (Kronova bolest, ulcerozni kolitis), kod funkcionalnih bolesti crijeva (IBS - sindrom nervoznih crijeva) i uz standardnu terapiju Clostridium difficile i Helicobacter pyloriBulardi kapsule, 10 kapsulakapsulaEvropa Lijek Pharma d.o.o., Vlakove 252, SarajevoAbela Pharm d.o.o., Viline vode bb, Slobodna zona Beograd, 11 000 Beograd, SrbijaActive
1739Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-7836/21-DP31.1.202331.1.2028hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)dodatak prehrani na bazi češnjakaGariic Allium Complex a 60 kapsulakapsulaNEOLIFE INTERNATIONAL d.o.o. Sarajevo Milana Preloga br. 12A SarajevoNutrition Group plc., Blackpool, UKActive
1738Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-0605/23-DP28.2.202328.2.2028hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)doprinosi održavanju zdravlja zglobova i kostijuKurkuma BIO kapsule a 120kapsula„ZAND" d.o.o. Sarajevo, lgmanska bb, Industrijska zona „UNIS" Vogošća, Vogošća,Purasana NW, Heulestraat 104- BE-8560 Gullegem, Belgija.Active
1737Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-7640/21-DP4.1.20234.1.2028hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)doprinosi normalnoj funkciji mišića i normalnom funkcioniranju živčanog sustavaNatural Wealth Magnezij 500 mg a 60 tabletatabletaM&D Company d.o.o. Čitluk, Rudarska bb, Čitluk,Natural Wealth, Bohemia, NY 11716, SADActive
1736Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-7645/21-DP4.1.20234.1.2028hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)za otpornost organizmaNatura! Wealth Vitamin C 500 mg s vremenskim otpuštanjem a 100 tabletatabletaM&D Company d.o.o. Čitluk, Rudarska bb, Čitluk,Natural Wealth, Bohemia, NY 11716, SADActive
1735Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-7646/21-DP4.1.20234.1.2028hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)za žene u reproduktivnoj dobiNatural Wealth Folna kiselina 400 1,1g a 100 tabletatabletaM&D Company d.o.o. Čitluk, Rudarska bb, Čitluk,Natural Wealth, Bohemia, NY 11716, SADActive
1734Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-7644/21-DP4.1.20234.1.2028hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)za žene u reproduktivnoj dobiNatura! Wealth C 500 mg tablete za žvakanje a 90tableta za žvakanjeM&D Company d.o.o. Čitluk, Rudarska bb, Čitluk,Natural Wealth, Bohemia, NY 11716, SADActive
1733Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-7642/21-DP4.1.20234.1.2028hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)za brži sanNatural Wealth Melatonin san a 60 tabletatabletaM&D Company d.o.o. Čitluk, Rudarska bb, Čitluk,Natural Wealth, Bohemia, NY 11716, SADActive
1732Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-7647/21-DP4.1.20234.1.2028hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)za zdrav imunitet i smanjenje umoraNatura! Wealth ABC Plus, 30 i 100 tabletatabletaM&D Company d.o.o. Čitluk, Rudarska bb, Čitluk,Natural Wealth, Bohemia, NY 11716, SADActive
1731Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-7641/21-DP4.1.20234.1.2028hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)za svakodnevnu nadopunu željeza i vitamina CNatura! Wealth Željezo + C a 90 kapsulakapsulaM&D Company d.o.o. Čitluk, Rudarska bb, Čitluk,Anona GmbH, Muhlgasse 3, 04680 Colditz, Njemaćka za Natura! WealthActive
1730Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-8108/22-DP4.1.20234.1.2028hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)doprinosi normalnom formiranju kolagena, održavanju normalnih kostiju i normalnoj funkciji vezivnog tkivaArthrostop lntensive, 60 tabletatabletaHercegovinalijek d.o.o. Mostar, Muje Pašića 4, 88000 MostarWalmark a.s., Oldrichovice 44, 73961 Trinec, Czech RepublicActive
1729Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-7835/21-DP4.1.20234.1.2028hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)dodatak prehrani na bazi beta karotenaCarotenoid Complex kapsule a 90 kapsulakapsulaNEOLIFE INTERNATIONAL d.o.o. Sarajevo Milana Preloga br. 12A SarajevoAyanda GmbH, Falkenhagen, Njemačka.Active
1728Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-4369/22-DP4.1.202319.3.2023hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)Dodatak prehraniBrusnica Uro Forte - filmom obložene tablete a 30tabletaViennapharm d.o.o. Jezero br.3 SarajevoActive
1727Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-3848/21-DP4.1.202216.3.2023hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)Dodatak prehraniBrusnica Uro Forte - tonika 120 minapitakViennapharm d.o.o. , Jezero br. 3 SarajevoActive
1726Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-7959/22-DP4.1.202216.9.2024hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)Dodatak prehraniREHYDROSOL® šumeće tablete s aromom limuna a 16šumeća tabletaBOSNALIJEK d.d. Sarajevo, Jukićeva 53, 71000 SarajevoBOSNALIJEK d.d. Sarajevo, Jukićeva 53, 71000 Sarajevo u suradnji sa E-Pharma Trento SpA, Via Provina 2Nia Provina 1a - 38123, Trento, ItalijaActive
1725Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-7185/21-DP19.12.202219.12.2027hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)za nadopunu dnevnih potreba za vitaminima i mineralimaCENTRAVIT tablete, a 30 i a 50tabletaATACO d.o.o. Mostar, Kralja Tomislava br.L4, MostarFine Foods N.T.M., S.p.A. Via Berlino 39, 24049 Zingonia, Verdellino, ItalijaActive
1724Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-2739/22-DP23.12.202213.12.2027hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)za rast i razvoj dječijih kostijuDIETPHARM D3+K1 BABY uljna otopina u twist off kapsulama, a 30kapsulaATACO d.o.o. Mostar, Kralja Tomislava br.L4, MostarCurtis Health Caps S.A., ul. Batorowska 52, Wysogotowo, 62-081 Przmierowo, PoljskaActive
1723Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-7184/21-DP13.12.202213.12.2027hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)doprinosi održavanju zdrave kose i kože i normalnih sluznicaBiotin tablete, a 30tabletaATACO d.o.o. Mostar, Kralja Tomislava br.L4, MostarDragenpharm Apotheker Puschl GmbH Golistrase 1. 84529 Tittmoning Njemačka Active
1722Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-7183/21-DP9.12.20229.12.2027hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)za normalan rast i mineralizaciju kostijuKALCIJ CITRAT+D šumeće tablete, a 10 i a 30šumeća tabletaATACO d.o.o. Mostar, Kralja Tomislava br.L4, MostarNutrilo GmbH, Heinz-Lohmann -Strase 8. 27472 Cuxhaven, NjemačkaActive
1721Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-5174/22-DP5.12.20225.12.2027hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)dodatak prehrani, koji sadrži bakterijski soj Hafnia alvei HA4597, cink i krom. Cink i krom doprinose normalnom metabolizmu makronutrijenataEnteroSatys kapsule a 60kapsulaMedilab One BH d.o.o., Kralja Petra Krešimira IV bb (SPC Rondo Lamela 2), MostarTargedys Pare Nativelle - Batiment 4Bis 1chemin de Saulxier 91160 Longjumeau- FrancuskaActive
1720Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-7733-1/22-DP9.12.20229.12.2027hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)osvježavajuće bezalkoholno piće sa povećanom količinom kofeina, namijenjen za podizanje energije, fokusa i izdržljivostiEnergy King, 033 InapitakSKUTER" d.o.o. Sarajevo, Put života bb, SarajevoBIBITA sh.p.k. Vitomirica pn, 30000 Peje, KosovoActive
1719Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-6263/21-DP13.12.202213.12.2027hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)Vitamin C doprinosi smanjenju umora, normalnoj psihološkoj funkciji, regeneraciji redukovanog oblika vitamina E, održavanju normalnog energetskog metabolizma, normalnoj funkciji imunog sistema, normalnoj funkciji imunog sistema za vrijeme ili poslije intenzivne fizičke aktivnosti, doprinosi zaštiti ćelija od oksidatlvnog stresa, normalnom formiranju kolagena potrebnog za normalnu funkciju desni, hrskavice, kostiju, kože, krvnih sudova i funkciju zuba, normalnom funkcionisanju nervnog sistema i povećanju apsorpcije gvožđa,Vitamin C 500 mg, 30 tabletatabletaEvropa Lijek Pharma d.o.o., Vlakovo 252, 71215 Blažuj, SarajevoAbela Pharm d.o.o., Viline vode bb, Slobodna zona Beograd, 11 000 Beograd, SrbijaActive
1718Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-6264/21-DP13.12.202213.12.2027hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)Vitamin C doprinosi smanjenju umora, normalhoj psihološkoj funkciji, regeneraciji redukovanog oblika vitamina E, održavanju normalnog energetskog metabolizma, normalnoj funkciji imunog sistema, normalnoj funkciji imunog sistema za vrijeme ili poslije intenzivne fizičke aktivnosti, doprinosi zaštiti ćelija od oksidativnog stresa, normalnom formiranju kolagena potrebnog za normalnu funkciju desni, hrskavice, kostiju, kože, krvnih sudova i funkciju zuba, normalnom funkcionisanju nervnog sistema i povećanju apsorpcije gvožđa,Vitamin C 1000 mg, 300 tabletatabletaEvropa Lijek Pharma d.o.o., Vlakovo 252, 71215 Blažuj, SarajevoAbela Pharm d.o.o., Viline vode bb, Slobodna zona Beograd, 11 000 Beograd, SrbijaActive
1717Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-5629/21-DP9.12.20229.12.2027hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)namijenjena osobama sa dijabetesomBiVits ACTIVA Alfa-lipoinska kiselina 300, a 60 kapsulakapsulaEvropa Lijek Pharma d.o.o., Vlakovo 252, 71215 Blažuj, SarajevoAbela Pharm d.o.o., Viline vode bb, Slobodna zona Beograd, 11 000 Beograd, SrbijaActive
1716Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-6266/21-DP19.12.202219.12.2027hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)dodatak prehrani sa vitaminom B128iVits ACTIVA Vitamin 812 1000 μg, 60 tabletatabletaEvropa Lijek Pharma d.o.o., Vlakovo 252, 71215 Blažuj, SarajevoAbela Pharm d.o.o., Viline vode bb, Slobodna zona Beograd, 11 000 Beograd, SrbijaActive
1715Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-6268/21-DP19.12.202219.12.2027hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)dodatak prehrani sa vitaminom D3BiVits ACTIVA Vitamin 03 400 IU, 60 tabletatabletaEvropa Lijek Pharma d.o.o., Vlakovo 252, 71215 Blažuj, SarajevoAbela Pharm d.o.o., Viline vode bb, Slobodna zona Beograd, 11 000 Beograd, SrbijaActive
1714Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-6267/21-DP23.12.202223.12.2027hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)namijenjen opuštanju i snuBiVits ACTIVA Melatonin, 60 tabletatabletaEvropa Lijek Pharma d.o.o., Vlakovo 252, 71215 Blažuj, SarajevoAbela Pharm d.o.o., Viline vode bb, Slobodna zona Beograd, 11 000 Beograd, SrbijaActive
1713Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-6529/21-DP28.12.202228.12.2027hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)doprinosi normalnoj funkciji imunog sistema i zaštiti čelija od oksidativnog stresaSTRONG NATURE Vitamin C 1000 mg+Cink 15 mg, tablete za žvakanje, a 60 grtableta za žvakanjeP.T.D. MGM FARM d.o.o. Kakanj, 311 Lahke brigade bb, 72240 KakanjElephant Co. d.o.o. Beograd, Pančevački put 42-44, 1121 O Beograd, SrbijaActive
1712Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-7670/22-DP9.12.20229.12.2027hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)doprinosi smirivanju kašljaSEDATUXIL pastile a 15pastilaOskar Pharma d.o.o. Livno, Podvornice-Zgona bb Livno, 80101 LivnoLES 3 CHENESE, ZAC La Terre Ronde 69770 VILLECHENEVE, FrancuskaActive
1711Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-5642/22-DP23.12.202223.12.2027hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)namijenjen da doprinosi normalnoj funkciji srca, održavanju normalnog nivoa holesterola u krvi ·i normalnoj funkciji krvnih žilaStrauss Heartdrops, 50 mi i 100 minapitakKotti-TT" d.o.o. Sarajevo, Josipa Štadlera broj 6, SarajevoStaruss Naturals Limited, 929B Laval Crescent, Unit 5, Kamloops, British Columiba V2C 5P4, KanadaActive
1710Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-6474/22-DP28.12.202228.12.2027hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)doprinosi normalnom funkcionisanju imunog sistemalmmuno G+500 kapsule, 30 kapsulakapsulaZEN PHARM d.o.o. Sarajevo, Šemsudina Sarajlić~ broj 8, Sarajevo Herba Medica d.o.o., Preserska cesta 5, Radomlje, Republika SlovenijaActive
1709Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-5631/22-DP13.12.202213.12.2027hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)smiruje kašalj i olakšava iskašljavanjeBronhoviva medno biljni sirup a 250 misirupBILJE SESTRE LJUBICE d.o.o Batin PosušjeBILJE SESTRE LJUBICE d.o.o Batin PosušjeActive
1708Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-5632/22-DP19.12.202219.12.2027hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)za podizanje imunitetalmunomed, 200 grBILJE SESTRE LJUBICE d.o.o Batin PosušjeBILJE SESTRE LJUBICE d.o.o Batin PosušjeActive
1707Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-6439/21-DP23.12.202223.12.2027formule za dojenčad i formule nakon dojenjahrana za dojenčad i malu djecu uzrasta od 4. mjesecaNutrino Organic breskva i jabuka sa pirinčem-organska kašica od breskve i jabuke sa dodatkom pirinča i vitamina C, 190 grkašaNELT d.o.o. Istočno Sarajevo Mustafe Ice Voljevice 11 ilidža Fabrika dječije hrane d.o.o./Baby Food Factory L TD Maršala Tita 206. 11272 Dobanovci Republika SrbijaActive
1706Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-6437/21-DP13.12.202213.12.2027formule za dojenčad i formule nakon dojenjahrana za dojenčad i malu djecu uzrasta od 4. mjesecaNutrino Organic jabuka, breskva i banana-organska voćna kaša od jabuke, breskve i banane sa dodatkom vitamina C, 100 grkašaNELT d.o.o. Istočno Sarajevo Mustafe Ice Voljevice 11 ilidža Fabrika dječije hrane d.o.o./Baby Food Factory L TD Maršala Tita 206. 11272 Dobanovci Republika SrbijaActive
1705Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-7776/21-DP28.12.202228.12.2027formule za dojenčad i formule nakon dojenjahrana za dojenčad i malu djecu uzrasta od 4. mjesecaNutrino Organic banana i jabuka-organska kašica od banane i jabuke sa dodatkom vitamina C, 190 grkašaNELT d.o.o. Istočno Sarajevo Mustafe Ice Voljevice 11 ilidža Fabrika dječije hrane d.o.o./Baby Food Factory L TD Maršala Tita 206. 11272 Dobanovci Republika SrbijaActive
1704Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-6438/21-DP19.12.202219.12.2027formule za dojenčad i formule nakon dojenjahrana za dojenčad i malu djecu uzrasta od 4. mjesecaNutrino Organic suva šljiva-organska kašica od suve šljive sa dodatkom vitamina C, 125 grkašaNELT d.o.o. Istočno Sarajevo Mustafe Ice Voljevice 11 ilidža Fabrika dječije hrane d.o.o./Baby Food Factory L TD Maršala Tita 206. 11272 Dobanovci Republika SrbijaActive
1703Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-7348/21-DP28.12.202228.12.2027hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)dodatak prehrani na bazi mješavine biljnih uljaTre-en-en kapsule, a 120kapsulaNEOLIFE INTERNATIONAL d.o.o. Sarajevo Milana Preloga br. 12A SarajevoEurocaps Ltd., Crown Business Park, Tredegar, Gwent, NP22 4EF, Velika BritanijaActive
1702Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-6498/21-DP13.12.202213.12.2027hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)nadopuna prehrane flavonoidima i vitaminom CFlavonoid Complex, a 60 tabletatabletaNEOLIFE INTERNATIONAL d.o.o. Sarajevo Milana Preloga br. 12A SarajevoThomson& Capper Limited, 1-13 Hardwick Road , Astmoor Industrial estate , Runcorn , WA7 1OH , Ujedinjeno KraljestvoActive
1701Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-6498/22-DP18.12.202219.12.2027hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)nadopuna prehrane karotenoidima, vitaminom C, vitaminom E, riboflavlnom, niacinom, vitaminom B6, jodom, magnezijem, cinkom, selenom i kromomBET AGUARD, a 90 tabletatabletaNEOLIFE INTERNATIONAL d.o.o. Sarajevo Milana Preloga br. 12A SarajevoNatural Formulas, 2125 American Ave., Hayward, CA 94545, USAActive
1700Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-7347/21-DP23.12.202223.12.2027hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)dodatak prehrani na bazi koncentrata i ekstrakata biljaka iz porodice krstašicaCRUCIFEROUS PLUS, a 60 tabletatabletaNEOLIFE INTERNATIONAL d.o.o. Sarajevo Milana Preloga br. 12A SarajevoThomson& Capper Limited, 1-13 Hardwick Road , Astmoor Industrial estate , Runcorn , WA7 1OH , Ujedinjeno KraljestvoActive
1699Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-5992/21-DP9.12.20229.12.2027hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)dodatak prehrani na bazi r.i-karotenaCarotenoid Complex, a 90 kapsulakapsulaNEOLIFE INTERNATIONAL d.o.o. Sarajevo Milana Preloga br. 12A SarajevoHC Clover PS , SL Arganda dei Rey , ŠpanjolskaActive
1698Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-5588/22-DP9.12.20229.12.2027hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)nadomjestak Omega 3 masnih kiselinaOmega 3 kapsule, Olimp Labs, a 60 mekih kapsulakapsulaPharmaZone d. o. o. Mehmedalije Maka Dizdara do B11-PZC TuzlaOlimp Laboratories SP. z .o.o. Pustynia 84F 39-200 Debica PoljskaActive
1697Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-5590/22-DP19.12.202219.12.2027hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)kod povećane potrebe za mlkroelemetima tokom trudnoće i laktacije, u cilju korekcije nedostatka vitamina i minerala, u slučaju stanja depresije, bezvoljnosti ili pogoršanja fizičkog I psih ičkog stanja, u slučajevima neredovne ishraneVita-Min Plus Mother kapsule, a 30kapsulaPharmaZone d. o. o. Mehmedalije Maka Dizdara do B11-PZC TuzlaOlimp Laboratories SP. z .o.o. Pustynia 84F 39-200 Debica PoljskaActive
1696Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-5589/22-DP13.12.202213.12.2027hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)nadomjestak vitamina B kompleksaGold-Vit B Forte tablete, a 60tabletaPharmaZone d. o. o. Mehmedalije Maka Dizdara do B11-PZC TuzlaOlimp Laboratories SP. z .o.o. Pustynia 84F 39-200 Debica PoljskaActive
1695Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-5591/22-DP23.12.202223.12.2027hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)nadomjestak magnezija za trudnice i žene u laktacijiChela-Mag B6 Mama kapsule, a 30kapsulaPharmaZone d. o. o. Mehmedalije Maka Dizdara do B11-PZC TuzlaOlimp Laboratories SP. z .o.o. Pustynia 84F 39-200 Debica PoljskaActive
1694Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-5592/22-DP28.12.202228.12.2027hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)za održavanje normalne funkcije jetre i probaveHepaplus kapsule, a 30kapsulaPharmaZone d. o. o. Mehmedalije Maka Dizdara do B11-PZC TuzlaOlimp Laboratories SP. z .o.o. Pustynia 84F 39-200 Debica PoljskaActive
1693Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-5593/22-DP28.12.202228.12.2027hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)za očuvanje normalne funkcije urinarnog traktaUro-complex D vrećice, a 10kesicaPharmaZone d. o. o. Mehmedalije Maka Dizdara do B11-PZC TuzlaOlimp Laboratories SP. z .o.o. Pustynia 84F 39-200 Debica PoljskaActive
1692Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-7028/22-DP5.12.20225.12.2027hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)za nadopunu vitamina i mineralaMultimed Kids, vltaminski eliksir, tekući dodatak prehrani 200 grnapitakP.T.D. MGM FARM d.o.o. Kakanj, 311 Lahke brigade bb, 72240 KakanjEsensa d.o.o., Viline vode bb, Slobodna zona, 11000 Beograd, SrbijaActive
1691Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-6475/22-DP5.12.20225.12.2027hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)za očuvanje normalne lunkcije usne duplje, grla i respiratornog trakta, te za njegu sluznice_ usne duplje sklone upalamaPropomel kapi za djecu, oralni rastvor, 30 mikapiP.T.D. MGM FARM d.o.o. Kakanj, 311 Lahke brigade bb, 72240 KakanjEsensa d.o.o., Viline vode bb, Slobodna zona, 11000 Beograd, SrbijaActive
1690Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-7808/22-DP5.12.20225.12.2027hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)dodatak prehrani na bazi sojeva iz roda Bifidobacterium I Lactobacillus i kalcija s namjenom da doprinosi normalnoj funkciji enzima za varenje i blagotvorno djeluje na digestlvni trakt kada je njegova funkcija lEsenBak Pro Byo Kalcijum, 10 kapsulakapsulaP.T.D. MGM FARM d.o.o. Kakanj, 311 Lahke brigade bb, 72240 KakanjEsensa d.o.o., Viline vode bb, Slobodna zona, 11000 Beograd, SrbijaActive
1689Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-7809/22-DP5.12.20225.12.2027dijetalna hrana za posebne medicinske potrebeza potrebe prehrane kod osoba sa oslabljenim imunim sustavom, kod demineralizacije kostiju koja vodi razvoju osteomalacije, osteopenije i osteoporoze, kao i u svim drugim stanjima u kojima je neophodna nadoknada vitaminaDevitlN 2000 IU, 30 tableta za žvakanjetableta za žvakanjeP.T.D. MGM FARM d.o.o. Kakanj, 311 Lahke brigade bb, 72240 KakanjEsensa d.o.o., Viline vode bb, Slobodna zona, 11000 Beograd, SrbijaActive
1688Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-7807/22-DP5.12.20225.12.2027hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)doprinosi prijatnom osjećaju svježine i smanjenju žeđi nakon jelaSodaDigest Forte soda bikarbona, 25 tableta za otapanje u ustimatabletaP.T.D. MGM FARM d.o.o. Kakanj, 311 Lahke brigade bb, 72240 KakanjCrastan S.pA Via Maremmana, 24 Z. I. Gello, 56025 Pontedera, ItalijaActive
1687Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-7806/22-DP5.12.202212.5.2027hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)doprinosi prijatnom osjećaju svježine i smanjenju žeđi nakon jelaSodaDigest soda bikarbona, šumeće granule 100 grgranuleP.T.D. MGM FARM d.o.o. Kakanj, 311 Lahke brigade bb, 72240 KakanjCrastan S.pA Via Maremmana, 24 Z. I. Gello, 56025 Pontedera, ItalijaActive
1686Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-4600/22-DP5.12.202219.3.2026hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)Dodatak prehraniWAYA Biotic kapi a 10 mikapiMedis International d.o.o. Sarajevo, Ahmeta Muratbegovića 2, 71000 SarajevoActive
1685Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-2308/22-DP31.10.202231.10.2027hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)vitamin C pridonosi normalnom stvaranju kolagena, za normalnu funkciju kože, kostiju i hrskaviceSOLGAR Collagen Hyaluronic Acid Complex, 30 tabletatabletaSALVUS BH d.o.o., Tešanjska broj 24a SarajevoSOLGAR VITAMIN AND HERB, LEONIA N.J. SAD i SOLGAR VITAMIN AND HERB (U.K.) HERTS HP23 5PTActive
1684Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-5843/22-DP5.12.20225.12.2027hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)za · potrebe prehrane osoba sa infekcijom urinarnog trakta, uzrokovanom bakterijom Escherichia coli, osoba kod kojih su prisutne česte rekurentne infekcije izazvane ovom bakterijomD-Manozinn prašak, 10 vrećica po 2,09 grkesicaHercegovinalijek d.o.o. Mostar, Muje Pašića 4, 88000 MostarElephant Co. d.o.o. Beograd, Pančevački put 42-44, 1121 O Beograd, SrbijaActive
1683Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-5844/22-DP5.12.20225.12.2027hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)za potrebe prehrane osoba sa infekcijom urinarnog trakta, uzrokovanom bakterijom Escherichia coli, osoba kod kojih su prisutne česte rekurentne infekcije izazvane ovom bakterijoD-Manozinn prašak, bočica a 62,6 grprašak za pripremu napitkaHercegovinalijek d.o.o. Mostar, Muje Pašića 4, 88000 MostarElephant Co. d.o.o. Beograd, Pančevački put 42-44, 1121 O Beograd, SrbijaActive
1682Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-5950/22-DP5.12.20225.12.2027hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)za potrebe prehrane osoba sa infekcijom urinarnog trakta, uzrokovanom bakterijom Escherichia coliD-Manozinn Protect, prašak za oralnu upotrebu, a 10 kesica (25 grkesicaHercegovinalijek d.o.o. Mostar, Muje Pašića 4, 88000 Mostar,Nutrilinea S.r.l., Via Gran Bretagna, 1- Gallarate (VA), ltaly, a pakira: Elephant Co d.o.o., Pančevački put 42-44, 11000 Beograd, SrbijaActive
1681Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-3268/22-DP5.12.202215.6.2026hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)Dodatak prehraniOftalmo Vitalis kapsule a 20kapsulaEvropa Lijek Pharma d.o.o., Vlakovo 252, 71215 Blažuj, SarajevoPo originalnoj recepturi Vitalis Doctors group za Vitalis Doctors group d.o.o., ul. Kralja Milutina 35, Beograd, Srbija, proizvodi: Elephant Co d.o.o., Pančevački put 42- 44, Beograd, SrbijaActive
1680Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-4719/21-DP5.12.20225.12.2027hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)pomaže kod upale mokraćnih putevaNaturoplex film tablete, a 36 film tabletatabletaEvropa Lijek Pharma d.o.o., Vlakovo 252, 71215 Blažuj, SarajevoGuilin Sanjin Pharmaceutical Company L TD, No.1. Gold Star Road Gullin Guangxi, P.R. ChinaActive
1679Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-4041/21-DP5.12.20225.12.2027hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)za održavanje zdravlja urinarnog traktaNaturoplex Brusnica, 20 kapsulakapsulaEvropa Lijek Pharma d.o.o., Vlakovo 252, 71215 Blažuj, SarajevoAbela Pharm d.o.o., Viline vode bb, Slobodna zona Beograd, 11 000 Beograd, SrbijaActive
1678Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-4039/21-DP5.12.20225.12.2027hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)doprinosi normalnoj urinarnoj funkciji i normalnoj funkciji prostateAfrička šljiva, 10 kapsulakapsulaEvropa Lijek Pharma d.o.o., Vlakovo 252, 71215 Blažuj, SarajevoAbela Pharm d.o.o., Viline vode bb, Slobodna zona Beograd, 11 000 Beograd, SrbijaActive
1677Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-5600/21-DP9.11.20229.11.2027hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)smiruje kašalj i nadražaj sluznice ždrijelaLIZZY TUSOL lizalice, a 30 komada po 10 grtableta za cuclanjeATACO d.o.o. Mostar, Kralja Tomislava br.L4, Mostar,Sensilab d.o.o., Verovškova ulica 55A, 1000 Ljubljana, SlovenijaActive
1676Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-5599/21-DP9.11.20229.11.2027hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)za jačanje otpornostiLIZZY CENTRAVIT lizalice, a 30 komada po 10 grtableta za cuclanjeATACO d.o.o. Mostar, Kralja Tomislava br.L4, MostarSensilab d.o.o., Verovškova ulica 55A, 1000 Ljubljana, SlovenijaActive
1675Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-5601/21-DP14.11.202214.11.2027hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)za zdrave i čvrste kostiOsteopan Plus, a 30 i a 60 tabletatabletaATACO d.o.o. Mostar, Kralja Tomislava br.L4, Mostar,Sensilab d.o.o., Verovškova ulica 55A, 1000 Ljubljana, SlovenijaActive
1674Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-5178/21-DP9.11.20229.11.2027dijetalna hrana za posebne medicinske potrebehrana za posebne medicinske potrebeREHIDROMIKS sa okusom maline, a 5 i SO vrećica, prašak za pripremu oralne rehidracijske otopineprašak za pripremu napitkaATACO d.o.o. Mostar, Kralja Tomislava br.L4, Mostar,FIDIFARM d.o.o., Obrtnička 37 Rakitje, 10437 Bestovje, Republika HrvatskaActive
1673Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-5602/21-DP18.11.202218.11.2027hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)za nadopunu dnevnih potreba za vitaminima i mineralimaCENTRAVIT šumeće tablete, a 20 komada po 4,5 gršumeća tabletaATACO d.o.o. Mostar, Kralja Tomislava br.L4, MostarC.Hedenkamp GmbH & Co.KG, Schierbusch 1, 33161 Hovelhof, Njemačka)Active
1672Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-5848/22-DP21.11.202221.11.2027hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)preporučuje se ženama koje imaju poremećaje prouzrokovane sindromom policističnih jajnika i metaboličkim sindromomMiocystinn Fertile a 20 vrećicakesicaHercegovinalijek d.o.o. Mostar, Muje Pašića 4, 88000 MostarElephant Co. d.o.o. Beograd, Pančevački put 42-44, 1121 O Beograd, SrbijaActive
1671Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-6098/21-DP28.11.202220.4.2025hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)Dodatak prehraniVitUp C 500 mg, 20 tabletatabletaP.T.D. MGM FARM d.o.o. Kakanj, 311 Lahke brigade bb, 72240 KakanjActive
1670Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-5845/22-DP28.11.202228.11.2027hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)olakšava dejstvo antibiotika spriječavanjem stvaranja biofilma, koji otežava dejstvo antibiotikaSerapinn Strong 250000 SPU, kapsule a 5 i 10 gastrorezistentnih kapsulakapsulaHercegovinalijek d.o.o. Mostar, Muje Pašića 4, 88000 MostarElephant Co. d.o.o. Beograd, Pančevački put 42-44, 1121 O Beograd, SrbijaActive
1669Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-5842/22-DP28.11.202228.11.2027hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)olakšava dejstvo antibiotika spriječavanjem stvaranja biofilma, koji otežava dejstvo antibiotikaSerapinn Forte 120000 SPU, kapsule a 10 gastrorezistentnih kapsulakapsulaHercegovinalijek d.o.o. Mostar, Muje Pašića 4, 88000 Mostar,Elephant Co. d.o.o. Beograd, Pančevački put 42-44, 1121 O Beograd, SrbijaActive
1668Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-5846/22-DP28.11.202228.11.2027hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)olakšava dejstvo antibiotika spriječavanjem stvaranja biofilma, koji otežava dejstvo antibiotikaSerapinn 60000 SPU, kapsule a 30 gastrorezistentnih kapsulakapsulaHercegovinalijek d.o.o. Mostar, Muje Pašića 4, 88000 MostarElephant Co. d.o.o. Beograd, Pančevački put 42-44, 1121 O Beograd, SrbijaActive
1667Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-6497/21-DP14.11.202214.11.2027dijetalna hrana za posebne medicinske potrebeHrana za posebne medicinske namjene, omogućava- normalnu apsorpciju kalcijuma i fosfora, pomaže u postizanju normalnog nivoa kalcijuma u krvi, doprinosi očuvanju zdravlja kostiju, doprinosi očuvanju normalne funkcije mišića, doprinosi održavanju zdravlja zuba, normalnoj funkciji imunog sistema, ima ulogu u procesu diobe ćelijaD-Vitasol, oralni sprej, uljani vitamin D u spreju (500 IJ/dozi), a 10 mioralni sprejZentiva Pharma d.o.o., Fra Anđela Zvizdovića broj 1, SarajevoS.1.1.T.r.l., Via Canova 2/4, 20090 Trezzano sul Naviglio, Italija.Active
1666Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-6262/22-DP14.11.202214.11.2027hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)pomaže jačanju obrambenih sposobnosti organizmaUlje lana a 100 miuljeCYDONIA d.o.o. Gračanica, Lipa 73, 75320 GračanicaCYDONIA d.o.o. Gračanica, Lipa 73, 75320 Gračanica.Active
1665Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-6720/22-DP9.11.20229.11.2027hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)pomaže kod reumeReumal kapi, 50 mikapiEliksir Phytopharm d.o.o Ive Keroševića bb TuzlaEliksir Phytopharm d.o.o Ive Keroševića bb TuzlaActive
1664Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-6719/22-DP9.11.20229.11.2027hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)doprinosi odstranjenju parazita iz organizmaČistač organizma, 50 minapitakEliksir Phytopharm d.o.o Ive Keroševića bb TuzlaEliksir Phytopharm d.o.o Ive Keroševića bb TuzlaActive
1663Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-6718/22-DP9.11.20229.11.2027hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)pomaže smanjenju tjelesne težineFit linija, 100 mirastvorEliksir Phytopharm d.o.o Ive Keroševića bb TuzlaEliksir Phytopharm d.o.o Ive Keroševića bb TuzlaActive
1662Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-6717/22-DP9.11.20229.11.2027hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)pomaže kod dijabetesa i doprinosi normalizaciji vidaDivlja borovnica kapsule a 60kapsulaEliksir Phytopharm d.o.o Ive Keroševića bb TuzlaEliksir Phytopharm d.o.o Ive Keroševića bb TuzlaActive
1661Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-6716/22-DP9.11.20229.11.2027hrana namijenjena osobama sa smetnjama u metabolizmu ugljikohidrata (dijabetes)pomaže kod dijabetesa i doprinosi normalizaciji vidaDivlja borovnica sa cimetom i gorkom dinjom, 60 kapsulakapsulaEliksir Phytopharm d.o.o Ive Keroševića bb TuzlaEliksir Phytopharm d.o.o Ive Keroševića bb TuzlaActive
1660Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-5968/22-DP18.11.202218.11.2027hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)doprinosi promicanju ravnoteže crijevne flore, obogaćen vitaminima 86 i 812, koji doprinose funkciji imunološkog sustavaBoulardiiFlor a 15 kapsulakapsulaCEK d.o.o. Sarajevska broj 51, 72 000 Zanica Erba Vita S.p.A., Via die Faggi 26-47894 Chiesanuova, ItalijaActive
1659Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-6201/22-DP9.11.20229.11.2027hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)pomaže smanjenje pH urinaLit-Control pH Down, 30 kapsulakapsulaAMSAL PHARMACEUTICALS d.o.o. Sarajevo Igmanska br. 38, Vogošća Devicare S. L. Av. Can Domenech, Eureka Building (UAB Campus), 08193 Cerdanyola del Valles, Barcelona, ŠpanijaActive
1658Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-6202/22-DP14.11.202214.11.2027hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)pomaže povećanje pH urinaLit-Control pH Up, 30 kapsulakapsulaAMSAL PHARMACEUTICALS d.o.o. Sarajevo Igmanska br. 38, Vogošća Devicare S. L. Av. Can Domenech, Eureka Building (UAB Campus), 08193 Cerdanyola del Valles, Barcelona, ŠpanijaActive
1657Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-6228/22-DP14.11.202214.11.2027hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)nadopuna vitamina D3Dena Vin 3, meke želatinske kapsule a 60kapsulaAMSAL PHARMACEUTICALS d.o.o. Sarajevo Igmanska br. 38, Vogošća Amsal Pharmaceutical d.o.o. Sarajevo, lgmanska 38, 71320 Vogošća u suradnji sa EmergoPharm Sp. Z.o.o. Sp.K. Pilsudskiego 11, 03-51 O Konstancin-Jeziorna, PoljskaActive
1656Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-5437/22-DP9.11.20229.11.2027hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)za održavanje zdravlja mokraćnog sistemaLit-Control pH Balance, 30 kapsulakapsulaAMSAL PHARMACEUTICALS d.o.o. Sarajevo Igmanska br. 38, Vogošća Devicare S. L. Av. Can Domenech, Eureka Building (UAB Campus), 08193 Cerdanyola del Valles, Barcelona, ŠpanijaActive
1655Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-5849/22-DP21.11.202221.11.2027hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)za zdravlje digestivnog traktaProbielle Plus, rastvor za oralnu upotrebu, 7 bočica sa po 7 mi, aroma jagoderastvorHercegovinalijek d.o.o. Mostar, Muje Pašića 4, 88000 MostarBiodue S.p.A., Via Ambrogio Lorenzetti 3/A, Loc.Sambuca - 50028 Tavarnelle Val di Pesa, (Florence), ItalijaActive
1654Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-5847/22-DP21.11.202221.11.2027hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)za zdravlje digestivnog traktaProbielle Plus Junior, rastvor za oralnu upotrebu, 7 bočica sa po 7 mi, aroma jagoderastvorHercegovinalijek d.o.o. Mostar, Muje Pašića 4, 88000 MostarBiodue S.p.A., Via Ambrogio Lorenzetti 3/A, Loc.Sambuca - 50028 Tavarnelle Val di Pesa, (Florence), ItalijaActive
1653Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-7054/21-DP21.11.202221.11.2027hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)Magnezijum doprinosi normalnoj funkciji mišića i nervnog sistema; B vitamini doprinose održavanju normalnog energetskog metabolizmaMIVOLIS Magnezij 500+B vitamini, 30 tabletatabletadm drogerie markt d.o.o. Sarajevo, Lužansko polje broj 40b, Sarajevo, 71210 llidžaza dm drogerie markt GmbH + Go.KG, Am dm-Platz 1, 76 227 Karlsruhe, Njemačka.Active
1652Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-5934/21-DP9.11.20229.11.2027hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)za osobe koje imaju povećane fizičke aktivnosti,Vitlab Oaily 1 Multivitamin & Mineral complex, 100 tabletatabletaWELT APO d.o.o. Azize Šećerbegović bb SarajevoVP Laboratory Ltd, 53 ST. Peter Street Tiverton , UKActive
1651Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-5935/21-DP9.11.20229.11.2027hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)pomaže u normalnom održavanju kostiju i zubi, održava imuni sistem, diobu ćelija, te je neophodan za funkciju mišića,Vitlah Vitamin D3 2000 IU, a 90 tvrdih kapsulakapsulaWELT APO d.o.o. Azize Šećerbegović bb SarajevoAmilek Sp. Z.o.o. ul. Warszawska 44. PoljskaActive
1650Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-5576/21-DP18.11.202218.11.2027hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)za regulaciju masnoća u krviDoppelherz aktiv, Ulje lososa-Omega 3 1000 mg+ folna kiselina+ 86 + 812, 60 kapsulakapsulaOktal Pharma d.o.o. Sarajevo, Pijačna 14A SarajevoQueisser Pharma GmbH & Go KG, Schleswiger Strasse 74, Flensburg, Njemačka.Active
1649Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-5575/21-DP18.11.202218.11.2027hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)podržava imunološki sistemDoppelherz aktiv, za odbranu organizma, direkt, mikrogranule, 20 vrećicakesicaOktal Pharma d.o.o. Sarajevo, Pijačna 14A SarajevoQueisser Pharma GmbH & Go KG, Schleswiger Strasse 74, Flensburg, Njemačka.Active
1648Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-5573/21-DP14.11.202214.11.2027hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)za jačanje otpornosti organizma osoba oboljelih od dijabetesaDoppelherz aktiv vitamini za dijabetičare + minerali a 30 tabletatabletaOktal Pharma d.o.o. Sarajevo, Pijačna 14A SarajevoQueisser Pharma GmbH & Go KG, Schleswiger Strasse 74, Flensburg, Njemačka.Active
1647Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-5574/21-DP14.11.202214.11.2027hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)za jačanje odbrambenih sposobnosti organizma,Doppelherz aktiv C + Zn + E 400, 40 tabletatabletaOktal Pharma d.o.o. Sarajevo, Pijačna 14A SarajevoQueisser Pharma GmbH & Go KG, Schleswiger Strasse 74, Flensburg, Njemačka.Active
1646Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-7724/21-DP18.11.202218.11.2027hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)za održavanje vitalnosti i za jačanje imunitetaKruger šumeće tablete Vitamin A + C + E + Selen + Folna kiselina 90šumeća tabletaDRAMPEK" d.o.o., Put Križani br. 3, Tuzla, 75000 TuzlaKr0ger GmbH & Co.KG, Senefelderstrasse 44, 51469 Bergisch Gladbach, Njemačka.Active
1645Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-7723/21-DP18.11.202218.11.2027hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)za jak imunitet i za smanjenje umora i iscrpljenostiKri.iger šumeće tablete Vitamin C + Stevia 84 gršumeća tabletaDRAMPEK" d.o.o., Put Križani br. 3, Tuzla, 75000 TuzlaKr0ger GmbH & Co.KG, Senefelderstrasse 44, 51469 Bergisch Gladbach, Njemačka.Active
1644Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-7725/21-DP18.11.202218.11.2027hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)za vitalnost, energiju, zdravlje mišića i živčanog sistemaKruger šumeće tablete Magnezij + Stevia 78 grtabletaDRAMPEK" d.o.o., Put Križani br. 3, Tuzla, 75000 TuzlaKr0ger GmbH & Co.KG, Senefelderstrasse 44, 51469 Bergisch Gladbach, Njemačka.Active
1643Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-5063/21-DP28.11.202228.11.2027hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)prirodna pomoć kod tegoba menopauzeFeminal kapsule a 30kapsulaFARMIS d.o.o. Sarajevo, lgmanska bb, VogošćaJGL d.o.o. Beograd-Sopot, Milosava Vlajića 11 O, 11450 Sopot, Republika SrbijaActive
1642Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-5041/21-DP28.11.202228.11.2027hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)za olakšavanje funkcije eliminacije štetnih materija iz organizmaCherry stalk (peteljke višnje) kapsule a 45kapsulaMEDIMPEX d.o.o. Sarajevo, lgmanska broj 38, 71320 Vogošća,Arkopharma Laboratories Pharmaceutiques Zone lndustrielle B.P. 28-06511 Carros Cedex, FrancuskaActive
1641Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-5416/22-DP28.11.202228.11.2027hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)za ublažavanje znakova starenjaBiocollagenix ampule, 10 ampula po 30 miampulaMEDIMPEX d.o.o. Sarajevo, lgmanska broj 38, 71320 Vogošća,ESI s.p.a., Via delle lndustrie 1, 17012 Albissola Marina (SV) ltaliaActive
1640Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-3137/22-DP14.11.20222.3.2023hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)Dodatak prehraniGR Gluten, 20 kapsulakapsulaEvropa Lijek Pharma d.o.o., Vlakovo 252, 71215 Blažuj, SarajevoActive
1639Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-5627/21-DP21.11.202221.11.2027dijetalna hrana za posebne medicinske potrebeHrana za posebne medicinske namjene namijenjena za potrebe ishrane osoba u stanjima deficita nutrijenata, oslabljenog imuniteta, zaštiti respiratornog zdravlja i zaštiti od oksidativnog stresaBiVits ACTIVA Recovery, 60 tabletatabletaEvropa Lijek Pharma d.o.o., Vlakovo 252, 71215 Blažuj, SarajevoAbela Pharm d.o.o., Viline vode bb, Slobodna zona Beograd, 11 000 Beograd, SrbijaActive
1638Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-5628/21-DP21.11.202221.11.2027hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)doprinosi normalnoj psihološkoj funkciji, održavanju normalnih kostiju i zuba, smanjenju umora i iscrpljenosti, normalnoj funkciji mišića i nervnog sistemaMagnall Citrate, prašak, a 10 kesicakesicaEvropa Lijek Pharma d.o.o., Vlakovo 252, 71215 Blažuj, SarajevoAbela Pharm d.o.o., Viline vode bb, Slobodna zona Beograd, 11 000 Beograd, SrbijaActive
1637Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-4720/21-DP21.11.202221.11.2027hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)doprinosi normalnoj urinarnoj funkciji i normalnoj funkciji prostateHERBIKO Forte Afrička Šljiva kapsulekapsulaEvropa Lijek Pharma d.o.o., Vlakovo 252, 71215 Blažuj, SarajevoAbela Pharm d.o.o., Viline vode bb, Slobodna zona Beograd, 11 000 Beograd, SrbijaActive
1636Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-4714/21-DP18.11.202218.11.2027hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)pomaže kod održavanja normalne funkcije centralnog nervnog sistema,Tensilen kapsule a 10kapsulaEvropa Lijek Pharma d.o.o., Vlakovo 252, SarajevoAbela Pharm d.o.o., Viline vode bb, Slobodna zona Beograd, 11 000 Beograd, SrbijaActive
1635Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-4715/21-DP18.11.202218.11.2027hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)pomaže kod kašljaHERBIKO za djecu, 125 misirupEvropa Lijek Pharma d.o.o., Vlakovo 252, SarajevoAbela Pharm d.o.o., Viline vode bb, Slobodna zona Beograd, 11 000 Beograd, SrbijaActive
1634Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-4716/21-DP14.11.202214.11.2027hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)pomaže kod kašljaHERBIKO, 250 misirupEvropa Lijek Pharma d.o.o., Vlakove 252, SarajevoAbela Pharm d.o.o., Viline vode bb, Slobodna zona Beograd, 11 000 Beograd, SrbijaActive
1633Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-4713/21-DP14.11.202214.11.2027hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)pomaže za održavanje normalne funkcije respiratornog trakta,Propomucil sa medom za odrasle 120 minapitakEvropa Lijek Pharma d.o.o., Vlakovo 252, SarajevoAbela Pharm d.o.o., Viline vode bb, Slobodna zona Beograd, 11 000 Beograd, SrbijaActive
1632Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-4712/21-DP9.11.20229.11.2027hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)pomaže za održavanje normalne funkcije respiratornog traktaPropomucil sa medom za djecu 120 minapitakEvropa Lijek Pharma d.o.o., Vlakovo 252, SarajevoAbela Pharm d.o.o., Viline vode bb, Slobodna zona Beograd, 11 000 Beograd, SrbijaActive
1631Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-4810/21-DP9.11.20229.11.2027hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)dodatak prehrani sa propolisom, N acetilcisteinom, vitaminom C i cinkom namijenjen za grlo i gornje disajne putevePropomucil honey and lemon, pastile za grlo a 1pastilaEvropa Lijek Pharma d.o.o., Vlakove 252, SarajevoAbela Pharm d.o.o., Viline vode bb, Slobodna zona Beograd, 11 000 Beograd, SrbijaActive
1630Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-4717/21-DP28.11.202228.11.2027hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)podrška programu smanjenja tjelesne težine, predstavlja kombinaciju biološki aktivnih sastojaka od značaja za vitalnost i dobro opšte stanje organizma,HERBAFAST Lady, a 10 kapsulakapsulaEvropa Lijek Pharma d.o.o., Vlakovo 252, 71215 Blažuj, SarajevoAbela Pharm d.o.o., Viline vode bb, Slobodna zona Beograd, 11 000 Beograd, SrbijaActive
1629Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-4718/21-DP28.11.202228.11.2027hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)podrška programu smanjenja tjelesne težine, predstavlja kombinaciju biološki aktivnih sastojaka od značaja za vitalnost i dobro opšte stanje organizmaHERBAFAST Gentleman, a 10 kapsulakapsulaEvropa Lijek Pharma d.o.o., Vlakovo 252, 71215 Blažuj, SarajevoAbela Pharm d.o.o., Viline vode bb, Slobodna zona Beograd, 11 000 Beograd, SrbijaActive
1628Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-4382/21-DP18.11.202218.11.2027hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)dodatak prehrani, namijenjen muškarcima za zdravlje prostateLifeline Prostat, 30 kapsulakapsulaEvropa Lijek Pharma d.o.o., Vlakovo 252, 71215 Blažuj, SarajevoCurtis Health Caps Sp. Z.o.o. Wysogotowo, 62-081 Przezmierowo, ul. Batorowska 53, Poljska.Active
1627Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-4578/21-DP21.11.202221.11.2027hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)dodatak prehrani sa ribljim uljem i vitaminima A i D,Riblje perlice sa vitaminima A i D, 30 kapsulakapsulaEvropa Lijek Pharma d.o.o., Vlakovo 252, 71215 Blažuj, SarajevoLambo Laboratoria N.V. Simon de Heuvellaan 4, B-2110 Wijnegem, BelgijaActive
1626Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-6265/21-DP28.11.202228.11.2027hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)za održavanje zdravlja zglobova, dobre pokretljivosti zglobova i elastičnosti tetiva,Zglobex DoloAktiv, 10 i 30 kapsulakapsulaEvropa Lijek Pharma d.o.o., Vlakovo 252, 71215 Blažuj, SarajevoAbela Pharm d.o.o., Viline vode bb, Slobodna zona Beograd, 11 000 Beograd, SrbijaActive
1625Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-5675/21-DP9.11.20229.11.2027hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)za zdravlje prostateUtiBHP kapsule a 30kapsulaEvropa Lijek Pharma d.o.o., Vlakovo 252, 71215 Blažuj, SarajevoPharmanova d.o.o., Industrijska 8, 11500 Obrenovac, Republika SrbijaActive
1624Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-4577/21-DP21.11.202221.11.2027hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)Enzim laktaza u kapima za dojenčad od rođenja do 4. mjeseca. Enzim laktaza olakšava hidrolizu laktoze u mlijekuColiPrev kapi, 15 mikapiEvropa Lijek Pharma d.o.o., Vlakove 252, SarajevoNeosante Health Solutions, S.A., Rua Dr. Antonio Dias Pinheiro, 370, 2750-294 Kaškaiš, Portugal u suradnji sa Labialfarma-Laboratorio de Produtos Farmaceuticos e Nutraceuticos, S.A. Felgueira, Sobral Mortdgua, 3450-336, PortugaActive
1623Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-7643/21-DP4.1.20234.1.2028hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)za jačanje otpornosti organizma, u stanjima povećanih potreba za vitaminom CNatura! Wealth Ester - C 500 mg a 60 tabletatabletaM&D Company d.o.o. Čitluk, Rudarska bb, Čitluk,Natural Wealth, Bohemia, NY 11716, SADActive
1622Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-4721/21-DP21.11.202221.11.2027hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)dodatak prehrani za trudniceFolic Plus, a 20 kapsulakapsulaEvropa Lijek Pharma d.o.o., Vlakovo 252, SarajevoAbela Pnarm d.o.o., Viline vode bb, Slobodna zona Beograd, 11 000 Beograd, Srbija.Active
1621Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-4567/21-DP5.12.20226.1.2025hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)Dodatak prehraniRoidakal, 30 obloženih tabletatabletaEvropa Lijek Pharma d.o.o., Vlakovo 252, SarajevoNutrilinea S.r.1., Via Gran Bertagna 1-21013 Gallarate (VA), Italija i Nutrilinea S.r.l., Via Abele Merli 1-20095 Cusano Milanino (MI), IActive
1620Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-4568/21-DP5.12.202224.5.2026hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)Dodatak prehranilnfolic prašak, 30 vrećicakesicaEvropa Lijek Pharma d.o.o., Vlakovo 252, SarajeZa Lo;Li Pharma International Srl, Via Sanatino Gianni 14-00156 Rim, Italija proizvodi Nutrilinea S.r.l., Via Gran Bertagna 1- 21013 Gallarate (VA), Italija i Nutrilinea S.r.l., Via Abele Merli 1-20095 Cusano Milaoino (MI), Italija.Active
1619Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-4568-1/21-DP5.12.202231.5.2026hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)Dodatak prehranilnfolic HP prašak, 30 vrećica,kesicaEvropa Lijek Pharma d.o.o., Vlakovo 252, SarajevoZa Lo.Li Pharma International Srl, Via Sanatino Gianni 14-00156 Rim, Italija proizvodi Nutrilinea S.r.l., Via Gran Bertagna 1- 21013 Gallarate (VA), Italija i Nutrilinea S.r.l., Via Abele Merli 1-20095 Cusano Milanino (MI), Italija.Active
1618Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-6269/21-DP28.12.202228.12.2027dijetalna hrana za posebne medicinske potrebehrana za posebne medicinske potrebe sa vitaminom 89 (folnom kiselinom), namijenjena osobama u stanjima sa deficitom, ili u stanjima kod kojih je povećana potreba za ovim nutrijentom.BiVits ACTIVA Actifolic, a 60 tabletatabletaEvropa Lijek Pharma d.o.o., Vlakovo 252, 71215 Blažuj, SarajevoAbela Pharm d.o.o., Viline vode bb, Slobodna zona Beograd, 11 000 Beograd, SrbijaActive
1617Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-6596/20-OP10.8.202110.8.2026hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)dijetetski prouzvod sa vitaminima u tragovima i luteinom,Fertil F Amitamin faza 1 kapsule a 30kapsulaApomedical d.o.o., Vreoce 33, Sarajevo, 71210 llidžaActive Bio Life Science GmbH, LilienthalstraBe 6, 12529 Schonefeld, Njemačka .Active
1616Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-3406/21-DP23.7.202123.7.2026hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)kao izvor antioksidanasa štiti organizam od slobodnih radikalaALOE VERA 99,5%, Gel za piće sa ekstraktom aronije 1000 mgelNATURA THERAPY" d.o.o. Sarajevo, Grbavička do broja 7, SarajevoCYDONIA d.o.o. Gračanica, Lipa 73, 75320 Gračanica.Active
1615Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-4439/20-OP28.6.202128.6.2026hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)zamjena za jedan ili više obroka pri redukcijskoj dijetiHerbalife 24 Formula 1 Sport, okus vanilla creme, 524 grprahMST-INTERNATIONAL d.o.o.Sarajevo Hiseta br. 4. SarajevoFine Foods&Pharmaceuticals N:T.M. S.p.A. ItalijaActive
1614Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-4036/20-DP28.6.202128.6.2026hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)vitamin C i cink doprinose normalnoj funkciji imunološkog sistema, normalnoj funkciji kostiju, krvnih žila i hrskavice, doprinosi održavanju normalnog vida, kose, noktiju i kožeAboCelux, Vitamin C+Cink depo kapsule a 30 kapsulakapsulaHA COMPANY d.o.o., Stupska bb Lamela C3, llidža, SarajevoAboPharma Bulgaria Ltd., Tsar Boris Ili No. 168, Boulevard, Sofia, BuActive
1613Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-2944/21-DP28.6.202128.6.2026hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)za normalnu funkciju imunološkog sustavaM.E.V. Feller Cink 15 mg tablete a 60tabletaSALVUS BH d.o.o., Tešanjska broj 24a SarajevoBee Health Limited, Lancaster Road Carnaby, Bridlington, East Yokshire YO15 3QY, Ujedinjeno KraljestvoActive
1612Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-1357/21-DP28.6.202128.6.2026hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)za dnevnu nadopunu magnezijaMagnezij 400 Direct Mango a 20 vrećica,kesicaPharmamed d.o.o. Travnik, Dolac na Lašvi bb, TravnikPharmamed d.o.o. Travnik, Dolac na Lašvi bb, TravnikActive
1611Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-7240/20-DP23.6.202123.6.2026hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)sadrži suhi ekstrakt sjemena sikavice (Silybum marianum 80%), te doprinosi normalnom radu jetre i detoksikacijskoj sposobnosti jetre. Silybum marianum sadržan u proizvodu Reliv forte može zaštititi stanice i tkiva od oksidativnog oštećenjaReliv forte a 30 kapsulakapsulaPRO.MED.BH d.o.o. Sarajevo, Višnjik broj 24, SarajevoCurtis Health Caps S.A., ul. Batorowska 52, Wysogotowo, 62-081 Przmierowo, PoljskaActive
1610Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-5914/20-DP23.6.202123.6.2026hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)pomoć kod ublažavanja glavobolje, nemira i napetosti, kao i stomačnih tegoba, za spoljašnju i unutrašnju upotrebuHerbifit Herbilex kapi a 50 mikapiPharmamed d.o.o. Travnik, Dolac na Lašvi bb, TravnikPharmamed d.o.o. Travnik, Dolac na Lašvi bb, TravnikActive
1609Ministarstvo zdravstva FBiH4-33-5176/20-DP23.6.202117.4.2024hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)Dodatak prehraniLactogyn a 15 kapsulakapsulaFARMIS d.o.o. Sarajevo, lgmanska bb, VogošćaGL d.o.o. Beograd-Sopot, Milosava Vlajića 110, 11450 Sopot, SrbijaActive
1608Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-5117/20-DP23.6.202123.6.2026hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)za zaštitu srca i krvnih žilaDOPPELHERZ aktiv, Folna kiselina 800+86+812+C+E, 60 tabletatabletaOktal Pharma d.o.o. Sarajevo, Pijačna 14A SarajevoQueisser Pharma GmbH & Go KG, Schleswiger Strasse 74, Flensburg, Njemačka.Active
1607Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-5115/20-DP23.6.202123.6.2026hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)za mršavljenje i kontrolu tjelesne težineDOPPELHERZ aktiv, Abnehm shake, prah 500g, prah za pripremu napitka za mršavljenje, s okusom vanilije i čokolade,prahOktal Pharma d.o.o. Sarajevo, Pijačna 14A SarajevoQueisser Pharma GmbH & Go KG, Schleswiger Strasse 74, Flensburg, Njemačka.Active
1606Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-4848/20-DP23.6.202123.6.2026hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)za povećanje nivoa energije u organizmuGinseng Plus kapsule a 30 (15x2)kapsulaMEDIMPEX d.o.o. Sarajevo, lgmanska broj 38, 71320 Vogošća,ESI s.p.a., Via delle lndustrie 1, 17012 Albissola Marina (SV) ltaliaActive
1605Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-484 7 /20-DP23.6.202123.6.2026hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)za prirodno jačanje organizmaPappa Reale 1000, 16 vrećica po 10 mikesicaMEDIMPEX d.o.o. Sarajevo, lgmanska broj 38, 71320 Vogošća,ESI s.p.a., Via delle lndustrie 1, 17012 Albissola Marina (SV) ltaliaActive
1604Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-4641 /20-DP23.6.202123.6.2026hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)pomaže u regulaciji holesterola i tjelesne težine, doprinosi elastičnosti krvnih sudovARTEROprotect Metabolic, 30 vrećica,kesicaEvropa Lijek Pharma d.o.o., Vlakovo 252, 71215 Blažuj, SarajevoAbela Pharm d.o.o., Viline vode bb, Slobodna zona Beograd, 11 000 Beograd, SrbijaActive
1603Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-2660/21-DP23.6.202123.6.2026hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)vitamini B6, B12 doprinose normalnoj funkciji imunološkog sistema, vitamini 81, 82, B3, 86, 87 doprinose normalnoj funkciji nervnog sistemaL YMUNIX® B complex, oralni sprej 30mloralni sprejBOSNALIJEK d.d. Sarajevo, Jukićeva 53, 71000 SarajevoBOSNALIJEK d.d. Sarajevo, Jukićeva 53, 71000 Sarajevo u suradnji sa: PHARMALINK S.L., Avinguda Universitat Autonoma, 13 Cerdanyola del Valles, Barselona, ŠpanijaActive
1602Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-4590/20-DP23.4.202123.4.2026hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)zamjena za jedan ili više obroka pri redukcijskoj dijeti,Herbalife Nutrition Formula 1 Express, Pločica za hranjivi obrok, okus čokolada, 392g (7x56g)hranjiva pločicaMST-INTERNATIONAL d.o.o.Sarajevo Hiseta br. 4. SarajevoVSI, Gildenstraat 36, 4143 HS LeerdamActive
1601Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-6396/22-DP11.4.202211.4.2027hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)za kardiovaskularni sustavNatAspin H, 30 kapsulakapsulaVitalpharm d.o.o. llijaš, Bosanski put bb, llijašza Protopharm d.o.o., proizvodi: Valentis, UAB, Moletu pl. 11, L T-08409 Vilniaus, Republic of LithuaniaActive
1600Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-6395/22-DP11.4.202211.4.2027hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)doprinosi · normalnoj funkciji kardiovaskularnog i nervnog sistemaCardoval Ritmo, 30 kapsulakapsulaVitalpharm d.o.o. llijaš, Bosanski put bb, llijašProte>pharm d.o.o., proizvodi:, Valentis, UAB, Moletu pl. 11, L T-08409 Vilniaus, Republic of LithuaniaActive
1599Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-6394/22-DP11.4.202211.4.2027hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)za održavanje normalnog nivoa kolesteroia u krvi,NatAspin Control, 30 kapsulakapsulaVitalpharm d.o.o. llijaš, Bosanski put bb, llijašValentis, UAB, Moletu pl. 11, L T-08409 Vilniaus, Republic of LithuaniaActive
1598Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-5038/22-DP11.4.202227.10.2025hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)Dodatak prehraniNutrino Apple & carrot - Sok od voća i povrća od jabuke i šargarepe, proizveden od koncentrisanog voćnog soka, koncentrisane voćne kaše i kaše povrća , sa dodatkom vitamina C, 200 misokNELT d.o.o. Istočno Sarajevo Mustafe Ice Voljevice 11 ilidža Active
1597Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-5037/22-DP11.4.202211.3.2025hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)Dodatak prehraniNutrino Apple & pear - Voćni sok od jabuke i kruške, proizveden od koncentrisanog voćnog soka i koncentrisane voćne kaše sa dodatkom vitamina C, 200mlkašaNELT d.o.o. Istočno Sarajevo Mustafe Ice Voljevice 11 ilidža Active
1596Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-5035/22-DP11.4.20227.6.2026hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)Dodatak prehraniNutrino Apple mango papaya banana - Voćna kaša jabuke, manga, papaje i banane 100 grkašaNELT d.o.o. Istočno Sarajevo Mustafe Ice Voljevice 11 ilidža Active
1595Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-4788/22-DP11.4.202221.5.2026hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)Dodatak prehraniCuralin, napredna glukozna podrška, 42 · kapsulekapsulaSono Medica! d.o.o., Terezija 36, 71000 SarajevoActive
1594Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-4601/22-DP11.4.20229.3.2026hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)Dodatak prehraniWAYA Biotic kapsule, a 15 kapsulakapsulaMedis International d.o.o. Sarajevo, Ahmeta Muratbegovića 2, 71000 SarajevoActive
1593Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-4599/22-DP11.4.202215.3.2026hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)Dodatak prehraniWAYA Biotic D3 kapi a 1O ml.kapiMedis International d.o.o. Sarajevo, Ahmeta Muratbegovića 2, 71000 SarajevoActive
1592Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-4261/22-DP11.4.202211.4.2027hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)pomoć pri iskašljavanjuHerbifit jagorčevina, tekući dodatak prehrani a 150 minapitakPharmamed d.o.o. Travnik, Dolac na Lašvi bb, TravnikPharmamed d.o.o. Travnik, Dolac na Lašvi bb, TravnikActive
1591Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-4260/22-DP11.4.202211.4.2027hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)za ublažavanje kašljaHerbifit 'bokvica, tekući dodatak prehrani a 150 mi i 200 minapitakPharmamed d.o.o. Travnik, Dolac na Lašvi bb, TravnikPharmamed d.o.o. Travnik, Dolac na Lašvi bb, TravnikActive
1590Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-4259/22-DP11.4.202211.4.2027hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)za ublažavanje podražajnog kašljaHerbifit islandski lišaj, tekući dodatak prehrani a 150 minapitakPharmamed d.o.o. Travnik, Dolac na Lašvi bb, TravnikPharmamed d.o.o. Travnik, Dolac na Lašvi bb, TravnikActive
1589Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-4258/22-DP11.4.202211.4.2027hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)za ublažavanje kašljaHerbifit bijeli sljez, tekući dodatak prehrani a 150 minapitakPharmamed d.o.o. Travnik, Dolac na Lašvi bb, TravnikPharmamed d.o.o. Travnik, Dolac na Lašvi bb, TravnikActive
1588Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-4010/22-DP11.4.202225.2.2026hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)Dodatak prehraniLekolid, a 30 gastro-rezistentnih tabletatabletaRHEI LIFE" d.o.o. Bijeljina, PJ u Sarajevu, Fra Anđela Zvizdovića 1, poslovni centar UNITIC, zgrada B, sprat 6, SarajevoActive
1587Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-4199/22-DP31.10.202231.10.2027hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)za regulaciju normalnog metabolizma homocisteina i smanjenje kardiovaskularnog rizika, prevenciju srčano-žilnih incidenataSagas Rc. 02 Normal Homocystein Metabolism, 60 tabletatabletaSALVUS BH d.o.o., Tešanjska broj 24a SarajevoBee Health Limited, Lancaster Road Carnaby, Bridlington, East Yokshire YO15 3QY, Ujedinjeno KraljestvoActive
1586Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-4198/22-DP31.10.202231.10.2027hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)za jačanje imunog sustava organizmaSagas Rc li Gentle C-vit TR, 60 tabletatabletaSALVUS BH d.o.o., Tešanjska broj 24a SarajevoBee Health Limited, Lancaster Road Carnaby, Bridlington, East Yokshire YO15 3QY, Ujedinjeno KraljestvoActive
1585Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-4197/22-DP31.10.202231.10.2027hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)za jačanje imunosnog sustava i antioksidativnu zaštitu organizmaSagas Rc. 06 lmmune Support, 60 tabletatabletaSALVUS BH d.o.o., Tešanjska broj 24a SarajevoBee Health Limited, Lancaster Road Carnaby, Bridlington, East Yokshire YO15 3QY, Ujedinjeno KraljestvoActive
1584Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-4196/22-DP31.10.202231.10.2027hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)za regulaciju glukoze u krvi i pomoć kod dijabetičke polineuropatijeSagas Rc. 08 Alpha Lipoic 600, 60 tabletatabletaSALVUS BH d.o.o., Tešanjska broj 24a SarajevoBee Health Limited, Lancaster Road Carnaby, Bridlington, East Yokshire YO15 3QY, Ujedinjeno KraljestvoActive
1583Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-4195/22-DP31.10.202231.10.2027hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)za normalnu funkciju živčanog sustava, mišića i srcaSagas Rc. 15 Mg Citrate & Bisglycinate, 60 tabletatabletaSALVUS BH d.o.o., Tešanjska broj 24a SarajevoBee Health Limited, Lancaster Road Carnaby, Bridlington, East Yokshire YO15 3QY, Ujedinjeno KraljestvoActive
1582Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-3464/22-DP31.10.202230.5.2023hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)Dodatak prehraniOrosal 65, prašak za oralni rastvor, 5 vrećica po 6,5 grprašak za pripremu napitkaP.T.D. MGM FARM d.o.o. Kakanj, 311 Lahke brigade bb, 72240 Kakanj,Active
1581Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-3463/22-DP31.10.202217.4.2024hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)Dodatak prehraniPropomint sa ukusom meda i limuna, 18 pastilapastilaP.T.D. MGM FARM d.o.o. Kakanj, 311 Lahke brigade bb, 72240 KakanjActive
1580Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-3462/22-DP31.10.202224.4.2024hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)Dodatak prehraniPropomint sa ukusom eukaliptusa, 18 pastilapastilaP.T.D. MGM FARM d.o.o. Kakanj, 311 Lahke brigade bb, 72240 KakanjActive
1579Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-3271/22-DP31.10.202231.10.2027hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)za normalnu funkciju imunološkog sustavaSOLGAR Seta glukan - Imuno kompleks, a 60 kapsulakapsulaSALVUS BH d.o.o., Tešanjska broj 24a SarajevoSOLGAR VITAMIN AND HERB, LEONIA N.J.,SADActive
1578Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-2307/22-DP31.10.202231.10.2027hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)doprinosi normalnoj funkciji imunološkog sustavaSOLGAR Ester C lmmune Complex, 60 mekih kapsulakapsulaSALVUS BH d.o.o., Tešanjska broj 24a SarajevoSOLGAR VITAMIN AND HERB, LEONIA N.J.,SADActive
1577Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-2306/22-DP31.10.202231.10.2027hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)za zdravlje imunološkog sustava, kosti i zube,Salvit D3 800 IU, 60 tabletatabletaSALVUS BH d.o.o., Tešanjska broj 24a Sarajevoza Salvus d.o.o., Toplička cesta 100, 49240 Donja Stubica, HrvatskaActive
1576Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-2305/22-DP31.10.202231.10.2027hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)za sportašeSOLGAR Prirodni vitamin E a 50 kapsulakapsulaSALVUS BH d.o.o., Tešanjska broj 24a SarajevoSOLGAR VITAMIN AND HERB, LEONIA N.J.,SADActive
1575Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-6771/21-DP27.10.202227.10.2027hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)za održavanje normalnih kostiju i zubiKalcij Plus, okus limuna i limete, 20 šumećih tabletašumeća tabletaMEDICAL INTRADE d.o.o . Sarajevo Tvornička 3. Sarajevo Ilidža Yasenka d.o.o., Dvanaest redarstvenika 2/C, 32000 Vukovar, HrvatskaActive
1574Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-6168/22-DP27.10.202227.10.2027dijetalna hrana za posebne medicinske potrebehrana za posebne medicinske namjene za potrebe prehrane dojenčadi sa alergijom na proteine kravljeg mlijeka i intolerancijom na laktozu,Modilac Expert Riz, 400 grkašaHercegovinalijek d.o.o. Mostar, Muje Pašića 4, 88000 MostarNutrispain, S.L.,Pol. lild. Pla de Rascanya, C/Serra, 1,3 y 9, 46160 Lliria (Valencia) Spain.Active
1573Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-6167/22-DP27.10.202227.10.2027dijetalna hrana za posebne medicinske potrebehrana za posebne medicinske namjene za potrebe prehrane dojenčadi sa vraćanjem (regurgitacijom) hrane, od 0-6 mjeseciModilac Expert AR 1, 800 grkašaHercegovinalijek d.o.o. Mostar, Muje Pašića 4, 88000 MostarCooperatlve lsigny Saine-Mere, 2 rue du Docteur Boutrols 14230, lsigny-sur-Mer, Francuska; FR 14-342-001 CEActive
1572Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-6166/22-DP27.10.202227.10.2027dijetalna hrana za posebne medicinske potrebehrana za posebne medicinske namjene za potrebe prehrane dojenčadi sa vraćanjem (regurgltacijom) hraneModilac AR, 400 grkašaHercegovinalijek d.o.o. Mostar, Muje Pašića 4, 88000 MostarCooperatlve lsigny Saine-Mere, 2 rue du Docteur Boutrols 14230, lsigny-sur-Mer, Francuska; FR 14-342-001 CEActive
1571Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-5514/21-DP27.10.202227.10.2027hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)za smanjenje umora i zdrav imunitetNatura! Wealth ABC Plus Direkt a 20 vrećica po 2,5 gr.kesicaM&D Company d.o.o. Čitluk, Rudarska bb, Čitluk,C.Hedenkamp GmbH & Co. KG, Schierbusch 1, 33161 Hovelhof, Njemačka.Active
1570Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-5315/22-DP27.10.202227.10.2027hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)za normalnu funkciju probavnog sustavaDr.Theiss švedska gorčica, biljni eliksir a 100 mi i a 250 minapitakEliksir d.o.o. Posušje, Ante Starčevića bb, PosušjeDr. Theiss Naturwaren GmbH , Michelinstrase 10, D-66424 Homburg Njemačka Active
1569Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-4145/22-DP27.10.202227.10.2027hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)štiti sluznicu želuca i jednjaka od štetnog djelovanja prevelike količine želučane kiseline izazvane raznim faktorima kao što je stress, upotreba različitih iritanata ,- nepravilnim nači nom ishrane i upotrebom različitih lijekova koji oštećuju želučanu sluznicuNOACID 1O tabletatabletaApomedical d.o.o., Vreoce 33, Sarajevo, 71210 llidžaPHARMALIFE RESEARCHs Via Casa Paradiso, 2/A 23846 Garbagnate Monastero ItalijaActive
1568Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-3626/22-DP27.10.202218.11.2024hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)Dodatak prehraniFresubin® HP Energy a 500mlFresenius Kabi Deutschland GmbH, 61346 Bad Homburg, Njemačka i Fresenius Hemocare Netherlands, BV. 7881 HM Emmer - Compascuum/ HolandijaActive
1567Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-1617/22-DP27.10.202222.11.2024hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)Dodatak prehraniFresubin® energy fibre a 500mlnapitakAMICUS PHARMA d. o. o. Fra Anđela Zvizdovića broj 1, 71 000 SarajevoFresenius Kabi Deutschland GmbH, 61346 Bad Homburg, Njemačka i Fresenius Hemocare Netherlands, BV. 7881 HM Emmer - Compascuum/ HolandijaActive
1566Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-0760/22-DP27.10.202227.10.2027hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)za zdrave kostiMultivita K2D3 kapsule a 15kapsulaATACO d.o.o. Mostar, Kralja Tomislava br.L4, MostarPharmaS d.o.o., Radnička cesta 47, 10000 Zagreb, HrvatskaActive
1565Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-0301/22-DP27.10.202227.10.2027hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)doprinosi normalnoj funkciji imunološkog sustava, kognitivnoj funkciji, održavanju normalne kose, kože i noktiju, norm·aInog vida, normalnoj plodnosti i reprodukciji, te zaštiti stanica od oksidativnog stresaDietpharm Cink Kelat 25 mg, 60 kapsulakapsulaATACO d.o.o. Mostar, Kralja Tomislava br.L4, MostarPharmaS d.o.o., Radnička cesta 47, 10000 Zagreb, HrvatskaActive
1564Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-7487/21-DP24.10.202224.10.2027hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)doprinosi normalnoj funkciji mišića i nervnog sistema,MagnEsium FORTE, 400 mg, prašak, 30 gr., 15 kesica po 2 grkesicaGabbiano Company d.o.o. Sarajevo, Lužansko polje 76 A, SarajevoUFAR d.o.o., Lipovački put 308 b, 11480 Barajevo, Beograd, Republika SrbijaActive
1563Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-6769/21-DP24.10.202224.10.2027hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)vitamini 86, 89, 812, C i željezo doprinose smanjenju umora i iscrpljenosti te normalnoj funkciji imunološkog sustavaMulticomplex, okus naranče a 20 šumećih tabletatabletaMEDICAL INTRADE d.o.o . Sarajevo Tvornička 3. Sarajevo Ilidža Yasenka d.o.o., Dvanaest redarstvenika 2/C, 32000 Vukovar, HrvatskaActive
1562Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-5513/21-DP24.10.202224.10.2027hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)probiotske kulture za svakodnevnu zaštitu i obnovu crijevne mikrofloreBiorela Daily a 30 kapsulakapsulaM&D Company d.o.o. Čitluk, Rudarska bb, Čitluk,Danisco France SAS, Route de Buxieres, 86220 Dange Saint Romain, Francuska.Active
1561Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-0685/22-DP24.10.202224.10.2027hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)na bazi gama-aminobuterne kiseline, ekstrakta korijena valerijana, sjemena grifonije i melatonina, koji se preporučuje kod blage nervne napetosti i poremećaja spavanjaSTRONG NATURE Antistress formula, noć a 30 kapsulakapsulaP.T.D. MGM FARM d.o.o. Kakanj, 311 Lahke brigade bb, 72240 KakanjElephant Co. d.o.o. Beograd, Pančevački put 42-44, 1121 O Beograd, SrbijaActive
1560Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-0073/22-DP24.10.202224.10.2027hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)doprinosi smanjenju nadražaja sluznice grla i dišnih putevaDr.Theiss Mucoplant trpučeve blljne pastille 50 grpastilaEliksir d.o.o. Posušje, Ante Starčevića bb, PosušjeDr.Theiss Naturwaren GmbH, MichelinstraBe 1 O, D-66424 Hamburg, Njemačka .Active
1559Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-7489/21-DP18.10.202218.10.2027hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)doprinosi normalnoj funkciji imunološkog sistemaVitamin C 500 mg, a 10 tabletatabletaGabbiano Company d.o.o. Sarajevo, Lužansko polje 76 A, SarajevoUFAR d.o.o., Lipovački put 308 b, 11480 Barajevo, Beograd, Republika SrbijaActive
1558Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-6768/21-DP18.10.202218.10.2027hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)doprinosi smanjenju umora i iscrpljenosti te normalnoj funkciji mišića,Magnezij Plus, okus grejpa i limuna, 20 šumećih tabletatabletaMEDICAL INTRADE d.o.o . Sarajevo Tvornička 3. Sarajevo Ilidža Yasenka d.o.o., Dvanaest redarstvenika 2/C, 32000 Vukovar, HrvatskaActive
1557Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-5512/21-DP18.10.202218.10.2027hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)vitamin 812 doprinosi normalnom stvaranju crvenih krvnih stanicaNatural Wealth B12 a 50 tabletatabletaM&D Company d.o.o. Čitluk, Rudarska bb, Čitluk,Natural Wealth, Bohemia, NY 11716, SADActive
1556Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-5511/21-DP18.10.202218.10.2027hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)vitamin B6 doprinosi normalnom metabolizmu proteina, glikogena i homocisteinaNatura! Wealth B6 a 50 tabletatabletaM&D Company d.o.o. Čitluk, Rudarska bb, Čitluk,Natural Wealth, Bohemia, NY 11716, SADActive
1555Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-5246/22-DP18.10.202218.10.2027hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)povećava mentalnu budnost, podiže nivo izdržljivosti, potiče metabolizamNeubria Charge, 60 kapsulakapsulaVitacare d.o.o Sarajevo Koševo 38. 71 000 SarajevoNeubria Worldwide Limited , Hamilton House , Church Street, Altrincham, UK WA 14 4DRActive
1554Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-5245/22-DP18.10.202218.10.2027hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)pruža podršku zdravom snu, potpomaže relaksaciju, potpomaže relaksaciju i buđenje s osjećajem svježineNeubria Drift, 60 kapsulakapsulaVitacare d.o.o Sarajevo Koševo 38. 71 000 SarajevoNeubria Worldwide Limited , Hamilton House , Church Street, Altrincham, UK WA 14 4DRActive
1553Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-4326/22-DP18.10.202218.10.2027hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)za smanjenje umora, te pomaže u održavanju normalnog energetskog metabolizma i funkcioniranju nervnog sistemaMaxiMag magnezij 375 mg, 30 kapsulakapsulaEliksir d.o.o. Posušje, Ante Starčevića bb, PosušjeNatur Produkt Pharma Sp.z.o.o ul. Podstoczysko 30. 07-300 Ostrow Mazowiecka PoljskaActive
1552Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-0683/22-DP18.10.202218.10.2027hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)dodatak prehrani na bazi ekstrakta rodiole, šisandre, grifonije i zelenog čajaSTRONG NATURE -Antistress formula, dan a 30 kapsulakapsulaP.T.D. MGM FARM d.o.o. Kakanj, 311 Lahke brigade bb, 72240 KakanjElephant Co. d.o.o. Beograd, Pančevački put 42-44, 1121 O Beograd, SrbijaActive
1551Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-7488/21-DP14.10.202214.10.2027hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)dodatni izvor vitamina i cinka u ishraniZincum FORTE, 15 mg, prašak 15 kesica od 1,5 mgkesicaGabbiano Company d.o.o. Sarajevo, Lužansko polje 76 A, SarajevoUFAR d.o.o., Lipovački put 308 b, 11480 Barajevo, Beograd, Republika SrbijaActive
1550Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-6770/21-DP14.10.202214.10.2027hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)doprinosi normalnoj funkciji imunološkog sustavaImuno C 1000, okus naranče, 20 šumećih tabletašumeća tabletaMEDICAL INTRADE d.o.o . Sarajevo Tvornička 3. Sarajevo Ilidža Yasenka d.o.o., Dvanaest redarstvenika 2/C, 32000 Vukovar, HrvatskaActive
1549Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-6767/21-DP14.10.202214.10.2027hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)doprinosi normalnoj funkciji imunološkog sustavaImuno C 1000 Plus, okus naranče, 20 šumećih tabletašumeća tabletaMEDICAL INTRADE d.o.o . Sarajevo Tvornička 3. Sarajevo Ilidža Yasenka d.o.o., Dvanaest redarstvenika 2/C, 32000 Vukovar, HrvatskaActive
1548Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-5509/21-DP14.10.202214.10.2027hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)za otpornost organizmaNatural Wealth Bela Gluk.an s vitaminom C i cinkom a 20 vrećica po 5 grkesicaM&D Company d.o.o. Čitluk, Rudarska bb, Čitluk,C.Hedenkamp GmbH & Co. KG, Schierbusch 1, 33161 Hovelhof, Njemačka.Active
1547Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-5244/22-DP14.10.202214.10.2027hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)poboljšava pamćenje, pojačava koncentraciju i prisjećanje, podržava kognitivne funkcije,Neubria Spark, 60 kapsulakapsulaVitacare d.o.o Sarajevo Koševo 38. 71 000 SarajevoNeubria Worldwide Limited , Hamilton House , Church Street, Altrincham, UK WA 14 4DRActive
1546Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-5243/22-DP14.10.202214.10.2027hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)pomaže održavanje pozitivnog raspoloženja, doprinosi emotivnom balansu i normalnoj psihološkoj funkcijiNeubria Shine, 60 kapsulakapsulaVitacare d.o.o Sarajevo Koševo 38. 71 000 SarajevoNeubria Worldwide Limited , Hamilton House , Church Street, Altrincham, UK WA 14 4DRActive
1545Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-5242/22-DP14.10.202214.10.2027hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)optimizira mentalne performance i povećava koncentraciju,Neubria Edge, 60 kapsulakapsulaVitacare d.o.o Sarajevo Koševo 38. 71 000 SarajevoNeubria Worldwide Limited , Hamilton House , Church Street, Altrincham, UK WA 14 4DRActive
1545Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-5242/22-DP14.10.202214.10.2027hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)optimizira mentalne performance i povećava koncentraciju,Neubria Edge, 60 kapsulakapsulaVitacare d.o.o Sarajevo Koševo 38. 71 000 SarajevoNeubria Worldwide Limited , Hamilton House , Church Street, Altrincham, UK WA 14 4DRActive
1544Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-4073/22-DP14.10.202214.10.2027dijetalna hrana za posebne medicinske potrebehrana za posebne medicinske namjene za porebe ishrane kod onkoloških i drugih pacijenatasa narušenom funkcijom imunog sistema Kubanski eliksir, kapsule, zbirne pakovanje koje sadrži 3 jedinice: PVA PLUS 60 kapsula; PVM PLUS 60 kapsula i PVS PLUS 60 kapsulakapsulaEvropa Lijek Pharma d.o.o., Vlakovo 252, 71215 Blažuj, SarajevoPAR-PAK d.o.o., Zadrugarska br. 74, 11080 Beograd-Zemun, SrbijaActive
1543Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-0684/22-DP14.10.202214.10.2027hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)na bazi aktivnog uglja sa povoljnim efektom na zdravlje digestivnog traktaSTRONG NATURE Aktivni ugalj u prahu a 30 gr.prahP.T.D. MGM FARM d.o.o. Kakanj, 311 Lahke brigade bb, 72240 KakanjElephant Co. d.o.o. Beograd, Pančevački put 42-44, 1121 O Beograd, SrbijaActive
1542Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-6416/21-DP10.10.202210.10.2027hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)za osiguranje optimalnog unosa aktivnih tvari Natural balance shake s okusom jagode 378 gr.shakeOriflame kozmetika BH d.o.o. Milana Preloga 12, 71000 SarajevoAminolabs Deutschland GmbH Zweigniederlassung Bleckede, Bahnhofstrase 8-10 , 21354 Bleckede Active
1541Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-6187/21-DP10.10.202210.10.2027hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)doprinosi normalnoj funkciji imunološkog sustava , za imunitet i energiju Imuno Beta-Glukan 700 plus kapsule, a 60 kapsulaMEDICAL INTRADE d.o.o . Sarajevo Tvornička 3. Sarajevo Ilidža Yasenka d.o.o., Dvanaest redarstvenika 2/C, 32000 Vukovar, HrvatskaActive
1540Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-6186/21-DP10.10.202210.10.2027hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)Vitamin D i C te minerali cink i selen doprinose normalnoj funkciji imunološkog sistemaImuno D3 Direkt 4000 IU , prašak , okus naranče, 30 vrećicakesicaMEDICAL INTRADE d.o.o . Sarajevo Tvornička 3. Sarajevo Ilidža Yasenka d.o.o., Dvanaest redarstvenika 2/C, 32000 Vukovar, HrvatskaActive
1539Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-5510/21-DP10.10.202210.10.2027hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)oksidativna zaštita organizma i kože tijekom sunčanja i zdravlije tamnjenjeNatural Wealth Beta karoten 6 mg a 100 kapsulakapsulaM&D Company d.o.o. Čitluk, Rudarska bb, Čitluk,Natural Wealth, Bohemia, NY 11716, SADActive
1538Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-5508/22-DP10.10.202210.10.2027hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)Vitamini B2 i B3 biotin doprinose normalnoj funkciji živčanog sistema , normalnom metabolizmu i održavanju zdrave kožeNatural Wealth B kompleks vitamini a 100 tabletatabletaM&D Company d.o.o. Čitluk, Rudarska bb, Čitluk,Natural Wealth, Bohemia, NY 11716, SADActive
1537Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-5240/22-DP10.10.202210.10.2027hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)podrška fleksibilnosti i pokretljivosti zglobova Arthrowell, 30 vrećica po 10 gr.kesicaVitacare d.o.o Sarajevo Koševo 38. 71 000 SarajevoZADA Pharmaceuticals d.o.o. Lukavac , Bistrac Donji bb. 75300 LukavacActive
1536Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-4327/22-DP10.10.202210.10.2027hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)doprinosi normalnoj funkciji imunološkog sustavaGlucan Zdravko sirup 200 mlsirupEliksir d.o.o. Posušje, Ante Starčevića bb, PosušjeMagdis d.o.o. Augusta Šenoe 37. Mala Gorica 10431, Sveta Nedjelja HrvataskaActive
1535Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-4325/22-DP10.10.202210.10.2027hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)za smanjenje umora , te pomaže u održavanju normalnog energetskog metabolizma i funkcioniranju nervnog sistemaMaxiMag magnezij 375 mg, 20 šumećih tabletašumeća tabletaEliksir d.o.o. Posušje, Ante Starčevića bb, PosušjeNatur Produkt Pharma Sp.z.o.o ul. Podstoczysko 30. 07-300 Ostrow Mazowiecka PoljskaActive
1534Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-3421/22-DP10.10.202210.10.2027hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)sadrži vitamin C , vitamin D i cink koji doprinose normalnoj funkciji imunološkog sistema kod djece VitaZinc pastile a 30 pastilaUnifarm d. o.o Lukavac Bistrac Novo naselje bb, LukavacMedico Domus d.o.o. Svetog Cara Konstantina 82-86 18116 Niš, Republika SrbijaActive
1533Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-5641/22-DP5.10.20225.10.2027hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)prirodni hepatoprotektiv sa biljnim ekstraktima i vitaminima za obnavljanje i poboljšanje funkcije jetre Livorex Forte a 30 tabletatabletaApomedical d.o.o., Vreoce 33, Sarajevo, 71210 llidžaPHARMALIFE RESEARCHs Via Casa Paradiso, 2/A 23846 Garbagnate Monastero ItalijaActive
1532Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-5640/22-DP5.10.20225.10.2027hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)za poboljšanje laktacije kod dojilja Fitolat tablete a 45tabletaApomedical d.o.o., Vreoce 33, Sarajevo, 71210 llidžaPHARMALIFE RESEARCHs Via Casa Paradiso, 2/A 23846 Garbagnate Monastero ItalijaActive
1531Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-5639/22-DP5.10.20225.10.2027hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)dodatak prehrani namjenjen djeci od prvih dana života za poboljšanje fiziološke elimacije intestinalnih plinova i olakšavanje varenjaGas Bimbi kapi , 30 mlkapiApomedical d.o.o., Vreoce 33, Sarajevo, 71210 llidžaPHARMALIFE RESEARCHs Via Casa Paradiso, 2/A 23846 Garbagnate Monastero ItalijaActive
1530Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-5638/22-DP5.10.20225.10.2027hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)za održavanje normalnog nivoa kolesterola u krvi Biostatine forte a 30 tableta tabletaApomedical d.o.o., Vreoce 33, Sarajevo, 71210 llidžaPHARMALIFE RESEARCHs Via Casa Paradiso, 2/A 23846 Garbagnate Monastero ItalijaActive
1529Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-5637/22-DP5.10.20225.10.2027hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)dodatak prehrani koji je namjenjen djeci i predstavlja izvor polinezasićenih masnih kiselina i vitamina Omega junior kapi , 30 mlkapiApomedical d.o.o., Vreoce 33, Sarajevo, 71210 llidžaPHARMALIFE RESEARCHs Via Casa Paradiso, 2/A 23846 Garbagnate Monastero ItalijaActive
1528Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-5584/22-DP5.10.20225.10.2027hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)dodatak prehrani sa pozitivnim uticajem na otpornost organizma Imuno Bio kapsule , a 30 i a 60kapsulaApomedical d.o.o., Vreoce 33, Sarajevo, 71210 llidžaBIO PAKContract Manufacturing Ltd, Savska Loka 22, 4000 Kranj SlovenijaActive
1527Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-5455/22-DP5.10.20225.10.2027hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)za podršku imunološkom sustavu zaštiti stanica od oksidativnog stresa Immune Booster , 30 bočica tečnostFARMIS d.o.o. Sarajevo, lgmanska bb, Vogošća,Pharmavital GmbH, Saime Gene Ring 14, D-53121 Bonn, NjemačkaActive
1526Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-5454/22-DP5.10.20225.10.2027hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)pridonosi ravnoteži elektrolita Elektrolyte Complex, 20 vrećicakesicaFARMIS d.o.o. Sarajevo, lgmanska bb, Vogošća,Pharmavital GmbH, Saime Gene Ring 14, D-53121 Bonn, Njemačka.Active
1525Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-4396/22-DP5.10.20225.10.2027hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)magnezij i vitamini B kompleksa zajedno imaju širok opseg bioloških funkcija i uključeni su u brojne metaboličke reakcijeVIDA Mg+ B Complex, 60 kapsulakapsulaMAX MEDICA d.o.o. Džemala Bijedića 160G SarajevoPAR-PAK d.o.o., Zadrugarska br. 74, 11080 Beograd-Zemun, SrbijaActive
1524Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-4396/22-DP5.10.20225.10.2027hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)doprinosi normalnoj funkciji imunog sustava zaštiti stanica od oksidativnog stresa normalnoj psihološkoj i kongnitivnoj funkciji i funkciji štitne žljezdeVIDA Selen , 100 tabletatabletaMAX MEDICA d.o.o. Džemala Bijedića 160G SarajevoPAR-PAK d.o.o., Zadrugarska br. 74, 11080 Beograd-Zemun, SrbijaActive
1523Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-4051-1/22-DP5.10.20225.10.2027hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)za regulaciju menstrualnog ciklusaDonna Life menstrual , 36 tabletatabletaMEDIMPEX d.o.o. Sarajevo, lgmanska broj 38, 71320 Vogošća,ESI s.p.a., Via delle lndustrie 1, 17012 Albissola Marina (SV) ltaliaActive
1522Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-3809/22-DP5.10.20225.10.2027hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)pridonosi normalnom acidobaznom metabolizmu Soda tablete + Cink, 150 tabletatabletaFARMIS d.o.o. Sarajevo, lgmanska bb, VogošćaPharmavital GmbH, Saime Gene Ring 14, D-53121 Bonn, NjemačkaActive
1521Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-3390/22-DP5.10.20225.10.2027hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)dodatak prehrani na bazi korjena astragalusa i drugih biljnih ekstrakata, doprinosi fizičkoj i mentalnoj otpornosti i adaptogenoj aktivnosti organizmaNeuro AID MLC901 kapsule a 180kapsulaHercegovinalijek d.o.o. Mostar, Muje Pašića 4, 88000 MostarBeacons Pharmaceuticals, Singapur i poli Medical Compani, SingapurActive
1520Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-2508/22-DP5.10.20225.10.2027hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)za osržavanje zdravlja muškaracaTotal Vital Forte 30 kapsulakapsulaLeadShop d.o.o Sarajevo, PC Cpitol Tover, ul, Džemila Bijedića bb. SarajevoDalmatika L TD, Prof lvan Georgov Street, Sofija, BugarskaActive
1519Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-0960/22-DP5.10.20225.10.2027hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)dodatak prehrani sa beta glukanom dobijenim iz mikroniziranog pekarskog kvasca , vitaminom B6 i cinkom namjenjen imunitetuImmunoMax kapsule , a 30kapsulaP.T.D. MGM FARM d.o.o. Kakanj, 311 Lahke brigade bb, 72240 KakanjPhytonet d.o.o. ul. Stevana Opačića br. 44 Rakovica Beograd u proizvodnom pogonu ul, Privrednika br. 3a 21000 Novi sadActive
1518Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-4395/22-DP30.9.202230.9.2027hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)pomaže kod problema sa probavom kod nadutosti i plinova , aerofagije (nesvjesnog gutanja zraka tijekom jela )VIDA Aktivni ugalj, 60 kapsulakapsulaMAX MEDICA d.o.o. Džemala Bijedića 160G SarajevoPAR-PAK d.o.o., Zadrugarska br. 74, 11080 Beograd-Zemun, SrbijaActive
1517Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-4388/22-DP30.9.202230.9.2027hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)doprinosi normalnoj funkciji imunog i živčanog sustava i održavanju normalnog energetskog metabolizma kože sluznice i koseVIDA B Complex, 100 tabletatabletaMAX MEDICA d.o.o. Džemala Bijedića 160G SarajevoPAR-PAK d.o.o., Zadrugarska br. 74, 11080 Beograd-Zemun, SrbijaActive
1516Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-4182/22-DP30.9.202230.9.2027hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)za jačanje imunog sistemaČorokotovo ulje , hladno prešano 250 mluljeEURO TRIJUMF d.o.o. Maršala Tita bb 75350 SrebrenikEURO TRIJUMF d.o.o. Srebrenik, Maršala Tita bb 75350 SrebrenikActive
1515Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-2364/22-DP30.9.202230.9.2027hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)za održavanje normalne funkcije srca Cardione 20 kapsulakapsulaLeadShop d.o.o Sarajevo, PC Cpitol Tover, ul, Džemila Bijedića bb. SarajevoDalmatika L TD, Prof lvan Georgov Street, Sofija, BugarskaActive
1514Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-2119/22-DP30.6.202030.6.2025hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)tableta za žvakanjeLe dieci erbe digestione, 60 tableta tableta za žvakanjeMEDIMPEX d.o.o. Sarajevo, lgmanska broj 38, 71320 Vogošća,Active
1513Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-0961/22-DP30.9.202230.9.2027hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)dijetetski suplement sa beta glukanom dobijenim iz mikronizovanog pekarskog kvasca kolostruma inulinom i vitaminom D3, namjenjen imunitetu, rastu i razvoju djeceImmunoMax Kids , prašak za oralnu upotrebu, 10 vrećicakesicaP.T.D. MGM FARM d.o.o. Kakanj, 311 Lahke brigade bb, 72240 KakanjPhytonet d.o.o. ul. Stevana Opačića br. 44 Rakovica Beograd u proizvodnom pogonu ul, Privrednika br. 3a 21000 Novi sadActive
1512Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-5946/21-DP26.9.202226.9.2027hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)pomaže zdravoj funkciji imunog sistemaVitamina C Sanavita 500 mg, tablete za žvakanjea 30tableta za žvakanjeDelta Pharma d. o. o.Sarajevo , Fra. Anđela Zvizdovića1. Objekt A, 6. kat SarajevoPaladin Pharma S. p. A. Via V. Monti 12A-10126 Turin ItalijaActive
1511Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-4394/22-DP26.9.202226.9.2027hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)doprinosi normalnoj apsorbciji (iskorištavanju) kalcija i fosfora i normalnom nivou kalcija u krviVIDA D3 400 IU , 100 tabletatabletaMAX MEDICA d.o.o. Džemala Bijedića 160G SarajevoPAR-PAK d.o.o., Zadrugarska br. 74, 11080 Beograd-Zemun, SrbijaActive
1510Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-4387/22-DP26.9.202226.9.2027hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)doprinosi normalnoj funkciji imunog sistema , pomaže kod osteoporoze , autoimunih bolesti štitne žljezde, mijelopatije i hipotonijeVIDA D3 2000 IU , 100 tabletatabletaMAX MEDICA d.o.o. Džemala Bijedića 160G SarajevoPAR-PAK d.o.o., Zadrugarska br. 74, 11080 Beograd-Zemun, SrbijaActive
1509Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-4051/22-DP26.9.202222.9.2027hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)za poboljšanje probaveLe dieci erbe flor, 60 kapsulakapsulaMEDIMPEX d.o.o. Sarajevo, lgmanska broj 38, 71320 Vogošća,ESI s.p.a., Via delle lndustrie 1, 17012 Albissola Marina (SV) ltaliaActive
1508Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-2459/22-DP26.9.202226.9.2027hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)za optimalno funkcioniranje tijekom cijelog dana . minerali, željezo. i magnezij doprinose smanjenju umora i iscrpljenosti; Vitamin skupine (B1, B2, b3, B6, i B12) doprinose normalnom metabolizmu stvaranje energije , Plivit Total Energy tableta sa produženim oslobađanjem, 30 filmom obloženih tableta tabletaPLIVA d.o.o. Sarajevo, Trg heroja br. 1 O, SarajevoFine Foods&Pharmaceuticals N:T.M. S.p.A. ItalijaActive
1507Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-0962/22-DP26.9.202226.9.2027hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)dopunski izvor Vitamina D3 i dokozaheksaenske kiseline (DHA)- omega-3 masne kiseline namjenjen za dojenčad od 8. dana rođenja i za malu djecu.VitUp baby D3 DHA omega kapsule, 30 twist-off kapsula,kapsulaP.T.D. MGM FARM d.o.o. Kakanj, 311 Lahke brigade bb, 72240 KakanjCurtis Health Caps Spy.o.o. Wysogotowo ul. Batrowska 52. 52-081 Przemeierowo PoljskaActive
1506Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-6026/21-DP22.9.202222.9.2027hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)osigurava dnevne potrebe žena u reproduktivnoj dobi , poboljšavajući šanse za začećeOvosicare Fertility kapsule a 4, a 30 i a 60kapsulaNucleus Pharma d.o.o . Put Famosa bb, 71212 Sarajevo-IlidžaPROCARE HEALTH IBERIA S.L. ,Av. Miguel Hernades, Bajo, 46450 Benifaio (Valencia) -ŠpanjolskaActive
1505Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-5945/21-DP22.9.202222.9.2027hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)za normalne psihološke funkcije i funkcije nervnog sistemaMelatonina Sanavita tablete a 100tabletaDelta Pharma d. o. o.Sarajevo , Fra. Anđela Zvizdovića1. Objekt A, 6. kat SarajevoPaladin Pharma S. p. A. Via V. Monti 12A-10126 Turin ItalijaActive
1504Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-5789/21-DP22.9.202222.9.2027hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)dodatni izvor vitamina B12 koji mogu koristiti odrasli i djeca starija od 12 godinaVitup B12 1000, tablete, 30 sublingvalnih tabletatabletaP.T.D. MGM FARM d.o.o. Kakanj, 311 Lahke brigade bb, 72240 KakanjGalenika a.d. UI. Batajnički drum bb, 11080 Beograd, Republika Srbija.Active
1503Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-4393/22-DP22.9.202222.9.2027hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)podrška imunološkom sustavu, kongitivnim funkcijama , kostima, kosi, noktima, vidu, plodnostiVIDA Zink Zn , 100 tabletatabletaMAX MEDICA d.o.o. Džemala Bijedića 160G SarajevoPAR-PAK d.o.o., Zadrugarska br. 74, 11080 Beograd-Zemun, SrbijaActive
1502Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-4392/22-DP22.9.202222.9.2027hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)utječe na regulaciju razine masti u krvi i ubrzanje metabolizma, a singerističkim djelovanjem s vitaminom C olakšava detoksikaciju organizmaVIDA jabukovo sirće + C, 60 kapsula.kapsulaMAX MEDICA d.o.o. Džemala Bijedića 160G SarajevoPAR-PAK d.o.o., Zadrugarska br. 74, 11080 Beograd-Zemun, SrbijaActive
1501Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-4051-4/22-DP22.9.202222.9.2027hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)za poboljšanje probaveLe dieci erbe psilium, 20 vrećica kesicaMEDIMPEX d.o.o. Sarajevo, lgmanska broj 38, 71320 Vogošća,ESI s.p.a., Via delle lndustrie 1, 17012 Albissola Marina (SV) ltaliaActive
1500Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-4051-3/22-DP22.9.202222.9.2027hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)za poboljšanje funkcije mokraćnog trakta Donna Life wellnes of the urinary tract , džepni napitak a 16napitakMEDIMPEX d.o.o. Sarajevo, lgmanska broj 38, 71320 Vogošća,ESI s.p.a., Via delle lndustrie 1, 17012 Albissola Marina (SV) ltaliaActive
1499Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-2260/22-DP22.9.202222.9.2027hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)Vitamin C doprinosi održavanju normalne funkcije imunološkog sustava za vrijeme i nakon intezivne tjelesne aktivnosti , normalnom funkcioniranju živčanog sustava , te zaštiti stanica od oksidativnog stresa Plivit C Max 500 mg, 30 tableta sa produženim djelovanjem tabletaPLIVA d.o.o. Sarajevo, Trg heroja br. 10, SarajevoTeva Operations Poland Sp. Z.o.o., Mogilska 80 31-546 Krakow, PoljskaActive
1498Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-5943/21-DP19.9.202219.9.2027hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)doprinosi normalnoj funkciji imunološkog sistema, održavanju normalnih kostiju i održavanju normalne funkcije mišićaVitamin D Sanavita , sprej 20 ml.sprejDelta Pharma d. o. o.Sarajevo , Fra. Anđela Zvizdovića1. Objekt A, 6. kat SarajevoPaladin Pharma S. p. A. Via V. Monti 12A-10126 Turin ItalijaActive
1497Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-5790/21-DP19.9.202219.9.2027hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)dodatak prehrani sa laktoferinom , kolostrum, vitaminom E i cinkom namjenjen za kožuLactoderm kapsule a 60kapsulaP.T.D. MGM FARM d.o.o. Kakanj, 311 Lahke brigade bb, 72240 KakanjGalenika a.d. UI. Batajnički drum bb, 11080 Beograd, Republika Srbija.Active
1496Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-4391/22-DP19.9.202219.9.2027hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)doprinosi normalnoj funkciji imunološkog sustava i normalnoj psihološkoj funkcijiVIDA Vit C, 70 tabletatabletaMAX MEDICA d.o.o. Džemala Bijedića 160G SarajevoPAR-PAK d.o.o., Zadrugarska br. 74, 11080 Beograd-Zemun, SrbijaActive
1495Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-4390/22-DP19.9.202219.9.2027hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)doprinosi normalnoj funkciji imunog i nervnog sustava , zaštiti stanica od oksidativnog stresai održavanju normalnih kostiju , kože i zubaVIDA Zn +Vit C+D3, 100 tabletatabletaMAX MEDICA d.o.o. Džemala Bijedića 160G SarajevoPAR-PAK d.o.o., Zadrugarska br. 74, 11080 Beograd-Zemun, SrbijaActive
1494Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-4390/22-DP19.9.202219.9.2027hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)doprinosi normalnoj funkciji imunog sustava , zaštiti stanica od oksidativnog stresa i održavanju normalnih kostiju, kože i zubaVIDA Zn +Vit C+D3, 100 tabletatabletaMAX MEDICA d.o.o. Džemala Bijedića 160G SarajevoPAR-PAK d.o.o., Zadrugarska br. 74, 11080 Beograd-Zemun, SrbijaActive
1493Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-4051-2/22-DP19.9.202219.9.2027hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)za ravnotežu crijevne flore Fermental max, 20 kaprulakapsulaMEDIMPEX d.o.o. Sarajevo, lgmanska broj 38, 71320 Vogošća,ESI s.p.a., Via delle lndustrie 1, 17012 Albissola Marina (SV) ltaliaActive
1493Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-2458/22-DP19.9.202219.9.2027hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)vitamin C doprinosi normalnoj funkciji imunološkog sustava , zaštiti stanica od oksidativnog stresa te smanjenju umora i iscrpljenosti;Vitamin D doprinosi normalnoj funkciji imunološkog sustava ; Cink doprinosi normalnoj funkciji imunološkog sustava te zaštiti stanice od oksidativnog stresaPlivit C 1000 Plus , prašak sa sladilima i okusom limuna, 20 vrećica kesicaPLIVA d.o.o. Sarajevo, Trg heroja br. 10, SarajevoFine Foods&Pharmaceuticals N:T.M. S.p.A. ItalijaActive
1492Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-2258/22-DP19.9.202215.10.2026hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)Dodatak prehraniCysturo C, 30 tabletatabletaAMSAL PHARMACEUTICALS d.o.o. Sarajevo Igmanska br. 38, Vogošća Pharmacy lab LLC , ul. Wal Miedzeszynski 262, 04-792 Varšava Poljska Active
1491Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-5140/22-DP13.9.202213.9.2027hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)doprinosi smirivanju kašlja i poboljšanju oslabljenog imuniteta Stopkašalj za djecu a 150 ml, oralni rastvororalna suspenzijaCEK d.o.o. Sarajevska broj 51, 72 000 Zanica Biomedica spol s.r.o. Pekarska 8, 15500 Prag Češka RepublikaActive
1490Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-5139/22-DP13.9.202213.9.2027hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)za regulaciju crijevne flore Swiss Imunit Lacktobacily a 36 kapsulakapsulaCEK d.o.o. Sarajevska broj 51, 72 000 Zanica EuroPharma Alliance Sp.z.o.o. AI.LED1 , Rzeplin, 50- 020 Z6rawina, Poljska.Active
1489Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-5138/22-DP13.9.202213.9.2027hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)za maksimalno jačanje imuniteta vašeg tjela s vitaminom C i selenomImunit akut a 30 kapsulakapsulaCEK d.o.o. Sarajevska broj 51, 72 000 Zanica Biomedica spol s.r.o. Pekarska 8, 15500 Prag Češka RepublikaActive
1488Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-4983/22-DP13.9.202213.9.2027hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)doprinosi jačanju prirodne obrane organizmaSinuxin a 15 tabletatabletaOskar Pharma d.o.o. Livno, Podvornice-Zgona bb Livno, 80101 LivnoLES 3 CHENESE, ZAC La Terre Ronde 69770 VILLECHENEVE, FrancuskaActive
1487Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-4472/22-DP13.9.202213.9.2027dijetalna hrana za posebne medicinske potrebeza korisnike sa problemima neplodnostiFertilovit M plus a 60 i a 90 kapsulakapsulaEMGEN d.o.o. Francuske revolucije bb Ilidža SarajevoBHI Heinrich- Wirth Str. 13 DE 95213 MunchberActive
1486Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-4471/22-DP13.9.202213.9.2027hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)za korisnike sa problemima neplodnosti , prije začeća za žene starije od 35 godinaFertilovit F 35 plus a 30 i a 90 kapsulakapsulaEMGEN d.o.o. Francuske revolucije bb Ilidža SarajevoBHI Heinrich- Wirth Str. 13 DE 95213 MunchberActive
1485Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-4386/22-DP13.9.202213.9.2027hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)za zdravlje urinarnog trakta i prostate odraslih muškaraca Urasan forte kapsule a 30 i a 60kapsulaRASEL-BIO CLINIK d.o.o. Sarajevo Nedima filipovića Kvadrant 30 Niz C3 b Sarajevo Stojanović Pharm d.o.o., ul. Alberta Ajnštajna br. 44, 21000 Novi Sad, Republika SrbijaActive
1484Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-4385/22-DP13.9.202213.9.2027hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)za smanjenje tjelesne težineCitrax forte kapsule a 30 i a 60kapsulaRASEL-BIO CLINIK d.o.o. Sarajevo Nedima filipovića Kvadrant 30 Niz C3 b Sarajevo Stojanović Pharm d.o.o., ul. Alberta Ajnštajna br. 44, 21000 Novi Sad, Republika SrbijaActive
1483Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-4384/22-DP13.9.202213.9.2027hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)za očuvanje pravilnog funkciomiranja digestivnog trakta Laxomucil prašak a 20 vrećica po 3,95 gr.kesicaHercegovinalijek d.o.o. Mostar, Muje Pašića 4, 88000 MostarWalmark a.s., Oldrichovice 44, 73961 Trinec, Czech RepublicActive
1482Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-4383/22-DP13.9.202213.9.2027hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)pomaže kod problema sa probavom i otežanim pražnjenjem digestivnog traktaLaxomucil forte prašak a 7 vrećica po 4,10 gr.kesicaHercegovinalijek d.o.o. Mostar, Muje Pašića 4, 88000 MostarWalmark a.s., Oldrichovice 44, 73961 Trinec, Czech RepublicActive
1481Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-4248/22-DP13.9.202213.9.2027hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)doprinosi pročišćavanju i smirivanju nadražnih dišnih puteva kod djece Pediakid dječiji sirup za grlo i nos , 125 mlsirupZAND d.o.o.o sarajevo Igmanska bb industrijska zona "Unis" VogošćaLaboratories- 4eme Avenue- 10eme Rue-Zl Carros-06510 Carros- FranceActive
1480Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-4232/22-DP13.9.202213.9.2027hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)pomaže kod upale sluznice grla i desni, zarastanja manjih posjekotina, podizanja imuniteta.Propolis kapi a 30 mlkapiMaxiVita d.o.o.Hadžifendina bb, GradaćacMaxiVita d.o.o.Hadžifendina bb, GradaćacActive
1479Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-0047/22-DP13.9.202213.9.2027hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)za zdravu kožu , kosu i nokteT.RQ Biotin, gumene bombone za kosu, kožu i nokte a 60gumene bomboneHealth Focus d.o.o. Sarajevo Muse Ćazima Ćatića br. 13 SarajevoBettera Brands, LLC, Gimgal Brothers, LLC San Francisko Kalifornija 94080 USAActive
1478Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-3420/21-DP23.8.202223.8.2027hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)u slučajevima nedostatka ili povećanih potreba za unosom beta-glukona , arginina , vitamina B5, B6, B12., joda .Immunotrofin d, oralni rastvor 200mloralna suspenzijaEvropa Lijek Pharma d.o.o., Vlakovo 252, 71215 Blažuj, SarajevoDMG Italia S.r.L. Via Lauretina km 26.700-0040 Pomezia, Rim ItalijaActive
1477Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-3711/21-DP29.8.202229.8.2027hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)za grlo i gornje disajne putevePropomucil forestberry , pastile za grlo , a 12 pastilaEvropa Lijek Pharma d.o.o., Vlakovo 252, 71215 Blažuj, SarajevoAbela Pharm d.o.o., Viline vode bb, Slobodna zona Beograd, 11 000 Beograd, SrbijaActive
1476Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-3933/21-DP2.9.20222.9.2027hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)za zaštitu srca i krvnih žilaOmega-3 1000 meke želatinske kapsule a 30 i 75.kapsulaPharmamed d.o.o. Travnik, Dolac na Lašvi bb, TravnikPharmamed d.o.o. Travnik, Dolac na Lašvi bb, TravnikActive
1475Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-3931/21-DP29.8.202229.8.2027hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)za bolju cirkulaciju i pamćenjeGinkomed 10 meka kapsulaa 30kapsulaPharmamed d.o.o. Travnik, Dolac na Lašvi bb, TravnikPharmamed d.o.o. Travnik, Dolac na Lašvi bb, TravniActive
1474Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-3761/21-DP23.8.202223.8.2027hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)za nesanicuValesan tablete a 30.tabletaPharmamed d.o.o. Travnik, Dolac na Lašvi bb, TravnikPharmamed d.o.o. Travnik, Dolac na Lašvi bb, TravniActive
1473Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-3873/21-DP9.9.20229.9.2027hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)olakšava i potiče probavu, ublažava nadutost i želučane tegobe , te sprečava grčeve i smanjuje osjećaj mučnine u ranoj trudnoćiVIDA kapsule Đumbira a 80.kapsulaBioprotex d.o.o. Dubrovačka bb, 88 000 MostarMelisa Farm d.o.o. Fabrička 55. Svilojevo Republika SrbijaActive
1472Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-2456/22-DP2.9.20222.9.2027hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)za svakodnevnu nadopunu magnezija, vitamina C i B6. Magnezij 375 , šumeće tablete, a 30 i a 45.šumeća tabletaATACO d.o.o. Mostar, Kralja Tomislava br.L4, MostarPEZ Production Europe Kft Janossomorja MađarskaActive
1471Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-4048/21-DP9.9.20229.9.2027hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)za krvne sudove i srceHerbico Cardiovitamin , a 20 kapsulakapsulaEvropa Lijek Pharma d.o.o., Vlakovo 252, 71215 Blažuj, SarajevoAbela Pharm d.o.o., Viline vode bb, Slobodna zona Beograd, 11 000 Beograd, SrbijaActive
1470Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-4044/21-DP6.9.20226.9.2027hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)pomaže u održavanju crijevne flore i održavanju funkcije digestivnog traktaFlobian 10 kapsulakapsulaEvropa Lijek Pharma d.o.o., Vlakovo 252, 71215 Blažuj, SarajevoAbela Pharm d.o.o., Viline vode bb, Slobodna zona Beograd, 11 000 Beograd, SrbijaActive
1469aMinistarstvo zdravstva FBiH04-33-3736/21-DP26.6.201826.6.2023hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)Dodatak prehraniFolna kiselina 400 mcg, 30 film tabletatabletaP.T.D. MGM FARM d.o.o. Kakanj, 311 Lahke brigade bb, 72240 KakanjActive
1469Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-4000/21-DP2.9.20222.9.2027hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)dodatak prehrani na bazi preparata ploda brusnice, kvercetina , vitamina C i E, selena i cinkaSTRONG NATURE Prostate help a 30 kapsulakapsulaP.T.D. MGM FARM d.o.o. Kakanj, 311 Lahke brigade bb, 72240 KakanjElephant Co. d.o.o. Beograd, Pančevački put 42-44, 1121 O Beograd, SrbijaActive
1468Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-3560/21-DP23.8.202223.8.2027hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)doprinosi normalnoj funkciji štitne žljezde , zaštiti ćelija od oksidativnog stresa i održavanju normalnog energetskog metabolizmaSTRONG NATURE Tiroid formula a 30 kapsulakapsulaP.T.D. MGM FARM d.o.o. Kakanj, 311 Lahke brigade bb, 72240 KakanjElephant Co. d.o.o. Beograd, Pančevački put 42-44, 1121 O Beograd, SrbijaActive
1467Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-3995/21-DP6.9.20226.9.2027hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)dodatak prehrani sa povoljnim efektom na funkciju kardiuvaskulatornog sistemai zštitu ćelija od oštećenja i starenjaSTRONG NATURE Koenzim Q10 a 30 kapsulakapsulaP.T.D. MGM FARM d.o.o. Kakanj, 311 Lahke brigade bb, 72240 KakanjElephant Co. d. o. o. 11000 Beograd Pančevački put 42-44 .Active
1466Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-3996/21-DP9.9.20229.9.2027hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)dodatak prehrani na bazi kvasaca , crvenog pirinča, kvercetina , silimarina i vitamina E STRONG NATURE Holestop plus a 30 tabletatabletaP.T.D. MGM FARM d.o.o. Kakanj, 311 Lahke brigade bb, 72240 KakanjElephant Co. d.o.o. Beograd, Pančevački put 42-44, 1121 O Beograd, SrbijaActive
1465Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-3994/21-DP9.9.20229.9.2027hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)za regulaciju probave i detoksikaciju organizma STRONG NATURE Aktivni ugalj a 10 kapsulakapsulaP.T.D. MGM FARM d.o.o. Kakanj, 311 Lahke brigade bb, 72240 KakanjElephant Co. d.o.o. Beograd, Pančevački put 42-44, 1121 O Beograd, SrbijaActive
1464Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-4050/21-DP9.9.20229.9.2027hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)za blagovremeno djelovanjena zdravlje i funkciju digestivnog traktaBulardi probiotik , 10 kapsulakapsulaEvropa Lijek Pharma d.o.o., Vlakovo 252, 71215 Blažuj, SarajevoAbela Pharm d.o.o., Viline vode bb, Slobodna zona Beograd, 11 000 Beograd, SrbijaActive
1463Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-4049/21-DP9.9.20229.9.2027hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)za blagovremeno djelovanjena zdravlje i funkciju digestivnog traktaBulardi probiotik junior , 10 kapsulakapsulaEvropa Lijek Pharma d.o.o., Vlakovo 252, 71215 Blažuj, SarajevoAbela Pharm d.o.o., Viline vode bb, Slobodna zona Beograd, 11 000 Beograd, SrbijaActive
1462Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-3784/21-DP9.9.20229.9.2027prerađena hrana na bazi žitarica i dječija hrana za dojenčad i malu djecunamjenjena za dojenćad u periodu odvikavanja od dojenjaMilupa Plain Cereal Rice Oat Organic-Milupa organska kaša pirinač, ovas 200 gr.kašaEvropa Lijek Pharma d.o.o., Vlakovo 252, 71215 Blažuj, SarajevoNutricia Zaklady produkcyjne Sp. Z.o.o. ul. Marka z. Jemielnicy 1. 45-952 Opole , PoljskaActive
1461Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-3783/21-DP6.9.20226.9.2027prerađena hrana na bazi žitarica i dječija hrana za dojenčad i malu djecunamjenjena za dojenćad u periodu odvikavanja od dojenjaMilupa Plain Cereal 7 Granis Organic-Milupa organska kaša 7 žitarica 200 gr.kašaEvropa Lijek Pharma d.o.o., Rogač i ći bb - Vlakova, Sarajevo, llidžaNutricia Zaklady produkcyjne Sp. Z.o.o. ul. Marka z. Jemielnicy 1. 45-952 Opole , PoljskaActive
1460Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-3872/21-DP9.9.20229.9.2027hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)pomaže kod infekcija mokraćnog sustava , kod bolesti mjehura , kao i kod osoba s urinarnom ikontinencijomVIDA kapsule brusnice a 80.kapsulaBioprotex d.o.o. Dubrovačka bb, 88 000 MostarMelisa Farm d.o.o. Fabrička 55. Svilojevo Republika SrbijaActive
1459Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-3871/21-DP9.6.20229.6.2027hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)pomažeu prevenciji bolesti krvnih žila , te kod želučanih tegoba VIDA kapsule Češnjak a 80, kapsulaBioprotex d.o.o. Dubrovačka bb, 88 000 MostarMelisa Farm d.o.o. Fabrička 55. Svilojevo Republika SrbijaActive
1458Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-3793/21-DP9.9.20229.9.2027hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)za prirodno uspavljivanjeDoppelherz aktiv Melationin DUO , 40 tabletatabletaOktal Pharma d.o.o. Sarajevo, Pijačna 14A SarajevoQueisser Pharma GmbH & Go KG, Schleswiger Strasse 74, Flensburg, Njemačka.Active
1457Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-3791/21-DP9.9.20229.9.2027hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)za normalno funkcioniranje imunog sistema i zdravlje kostijuDoppelherz, pure Vitamin D3 2000 I.J. kapi 9,2 ml.kapiOktal Pharma d.o.o. Sarajevo, Pijačna 14A SarajevoQueisser Pharma GmbH & Go KG, Schleswiger Strasse 74, Flensburg, Njemačka.Active
1456Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-3792/21-DP6.9.20226.9.2027hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)pomaće u kontroliranju bakterijskih infekcija mokraćnog mjehuraCystostop, granule za oralnu upotrebu 12 vrećica kesicaOktal Pharma d.o.o. Sarajevo, Pijačna 14A SarajevoHermes Arzneimittel GmbH , Georg Kalb Strasse 5-8 , 82049 Grosshesselone, Munchen, NjemačkaActive
1455Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-3485/21-DP6.9.20226.9.2027hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)za bolju pokretljivost zglobovaArtrohelp forte 20 bočica *10 ml.kapiHERBALIS d.o.o. Silve Rizvanbegović br. 18b 71210 Ilidža MARTINEZ NIETO S.A Pol ind. sav. del. Carbono 96, Cartagena, Španjoska Active
1454Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-3968/21-DP28.8.202228.8.2027hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)za olakšavanje izmokravanja kod muškaraca Ulje sjemenki bundeve a 60 kapsulakapsulaMEDIMPEX d.o.o. Sarajevo, lgmanska broj 38, 71320 Vogošća,Arkopharma Laboratories Pharmaceutiques Zone lndustrielle B.P. 28-06511 Carros Cedex, FrancuskaActive
1453Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-3625/21-DP23.8.202223.8.2027hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)pomaže kod reumatoidnog artritisa , osteoartritisa i drugih bolesti mišićno-koštanog sustava i vezivnog tkivaGinger (Đumbir) a 40 kapsulakapsulaMEDIMPEX d.o.o. Sarajevo, lgmanska broj 38, 71320 Vogošća,Arkopharma Laboratories Pharmaceutiques Zone lndustrielle B.P. 28-06511 Carros Cedex, Francuska.Active
1452Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-3422/21-DP23.8.202223.8.2027prerađena hrana na bazi žitarica i dječija hrana za dojenčad i malu djecunamjenjena za dojenćad u periodu odvikavanja od dojenjaMilupa Rice Cereal-Milupa žitarice sa mlijekom i pirničom 250 gr.prahEvropa Lijek Pharma d.o.o., Vlakovo 252, 71215 Blažuj, SarajevoNutricia Zaklady produkcyjne Sp. Z.o.o. ul. Marka z. Jemielnicy 1. 45-952 Opole , PoljskaActive
1451Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-3424/21-DP2.9.20222.9.2027prerađena hrana na bazi žitarica i dječija hrana za dojenčad i malu djecunamjenjena za malu djecu u periodu odvikavanja od dojenjaMilupa Straciatela Cereal-Milupa žitarica sa mlijekom i straćatelom 250 gr..prahEvropa Lijek Pharma d.o.o., Vlakovo 252, 71215 Blažuj, SarajevoNutricia Zaklady produkcyjne Sp. Z.o.o. ul. Marka z. Jemielnicy 1. 45-952 Opole , PoljskaActive
1450Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-3425/21-DP29.9.202229.8.2027formule za dojenčad i formule nakon dojenjanamjenjen za dojenčad u periodu odvikavanja od dojenja Milupa Semolina Cereal-Milupa žitni griz sa mlijekom 250 gr..kašaEvropa Lijek Pharma d.o.o., Rogač i ći bb - Vlakova, Sarajevo, llidžaNutricia Zaklady produkcyjne Sp. Z.o.o. ul. Marka z. Jemielnicy 1. 45-952 Opole , PoljskaActive
1449Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-3782/21-DP2.9.20222.9.2027formule za dojenčad i formule nakon dojenjaza dojenčad u periodu odvikavanja od sisanja i pogodna je kao prvi izbor hrane za odvikavanjeMilupa Plain Cereal Corn Tapioca Organic-Milupa organska kaša pirinač, kukuruz 200 gr.kašaEvropa Lijek Pharma d.o.o., Vlakove 252, SarajevoNutricia Zaklady produkcyjne Sp. Z.o.o. ul. Marka z. Jemielnicy 1. 45-952 Opole , PoljskaActive
1448Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-3482/21-DP23.8.202223.8.2027hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)za jačanje imunološkog sistema kod djece Protect junior 20 bočica *10 ml.kapiHERBALIS d.o.o. Dr. Silve Rizvanbegović br. 18b 71210 Ilidža MARTINEZ NIETO S.A Pol ind. sav. del. Carbono 96, Cartagena, Španjoska Active
1447Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-3483/21-DP29.9.202229.8.2027hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)za jaćanje imunološkog sistemaPropolvit defens 20 bočica *10 ml.kapiHERBALIS d.o.o. Silve Rizvanbegović br. 18b 71210 Ilidža MARTINEZ NIETO S.A Pol ind. sav. del. Carbono 96, Cartagena, Španjoska Active
1446Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-3484/21-DP2.9.20222.9.2027hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)za jačanje imunitetaRoyal Provirte 20 bočica *10 ml.kapiHERBALIS d.o.o. Silve Rizvanbegović br. 18b 71210 Ilidža MARTINEZ NIETO S.A Pol ind. sav. del. Carbono 96, Cartagena, Španjoska Active
1445Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-3970/22-DP30.6.202230.6.2027hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)doprinosi smanjenju rizika od razvoja osteoporoze kod osoba s nedostatkom vitamina D, Vitamin D3 2500 IU a 180 tabletatabletaARK Company d.o.o. Nurije Pozderca br. 8 SarajevoWN Pharmaceuticals Ltd., Coquitlam, 8.C.V3K, 785 KanadaActive
1444Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-3969/22-DP30.6.202230.6.2027hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)smanjuje nivo homocisteina u tjelu radi podrške kardiovaskularnom zdravljuVitamin B6+ B12 a 120 kapsulakapsulaARK Company d.o.o. Nurije Pozderca br. 8 SarajevoWN Pharmaceuticals Ltd., Coquitlam, 8.C.V3K, 785 KanadaActive
1443Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-4007/22-DP30.6.202230.6.2027hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)pomaže u održavanju zdravih kostiju , zuba, kože i pravilne funkcije mišića i imuniteta Kalcijum Magnezijum Cink a 200 tabletatabletaARK Company d.o.o. Nurije Pozderca br. 8 SarajevoWN Pharmaceuticals Ltd., Coquitlam, 8.C.V3K, 785 KanadaActive
1442Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-3967/22-DP30.6.202230.6.2027hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)održava zdrave kosti , hrskavicu , zube, desni, vid, kožu, membrane i imunološki sustavMulti Vitamin a 100 tabletatabletaARK Company d.o.o. Nurije Pozderca br. 8 SarajevoWN Pharmaceuticals Ltd., Coquitlam, 8.C.V3K, 785 KanadaActive
1441Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-3968/22-DP30.8.202230.6.2027hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)pomaže u stvaranju kolagena i vezivnog tkiva . Pomaže održavanju kostiju, hrskavice, zuba i desniKolagen a 120 tabletatabletaARK Company d.o.o. Nurije Pozderca br. 8 SarajevoWN Pharmaceuticals Ltd., Coquitlam, 8.C.V3K, 785 KanadaActive
1440Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-5399/21-DP27.7.202227.7.2027hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)doprinosi normalnom stvaranju crvenih krvnih zrnaca , smanjuje umor i iscrpljenost, doprinosi normalnom funkcioniranju nervnog sistemaWelicare Vitamin B12 sprej, 5 ml,sprejTUZLA-FARM d.o.o. Rudarska br. 71. TuzlaIlko Ilac Sanaxi ve Ticaret A.S., TurskaActive
1439Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-5400/21-DP1.8.20221.8.2027hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)podrška razvoju tijelaWelicare Expera 150 ml, sirupsirupTUZLA-FARM d.o.o. Rudarska br. 71. TuzlaIlko Ilac Sanaxi ve Ticaret A.S., TurskaActive
1438Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-5397/21-DP18.7.202218.7.2027hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)upotrebljava se kao podrška održavanju normalne funkcije imuniteta i normalnog energetskog metabolizmaWelicare Immune effervete a 15 tabletatabletaTUZLA-FARM d.o.o. Rudarska br. 71. TuzlaIlko Ilac Sanaxi ve Ticaret A.S., TurskaActive
1437Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-5398/21-DP22.7.202222.7.2027hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)podrška održavanju normalne funkcije imuniteta i normalnog energetskog metabolizmaWelicare Vitamin C+Selen, effervete a 15tabletaTUZLA-FARM d.o.o. Rudarska br. 71. TuzlaIlko Ilac Sanaxi ve Ticaret A.S., TurskaActive
1436Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-2485/22-DP12.7.202212.7.2027hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)za svakodnevnu podršku imunološkom sistemu i unapređenju zdravljaGOJISAN IMMUN PROTECT, tekući dodatak, 240 ml.napitakViennapharm d.o.o. , Jezero br. 3 SarajevoKwizda Pharma GmbH, Effingergase 21. 1160 Beč AustrijaActive
1435Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-5651/21-DP12.7.202212.7.2027formule za dojenčad i formule nakon dojenjahrana za dojenčad i malu djecu, za uzrast od 6. mjeseca Nutrino Žitno-Mlječna kaša/Heljda sa šljivom 100 gr.kašaNELT d.o.o. Istočno Sarajevo Mustafe Ice Voljevice 11 ilidža Fabrika dječije hrane d.o.o./Baby Food Factory L TD Maršala Tita 206. 11272 Dobanovci Republika SrbijaActive
1434bMinistarstvo zdravstva FBiH04-33-6434/21-DP27.12.201827.12.2023prerađena hrana na bazi žitarica i dječija hrana za dojenčad i malu djecuDodatak prehraniNutrino pire od mesa-piletina i povrće , 190 gr.voćni pireNELT d.o.o. Istočno Sarajevo Mustafe Ice Voljevice 11 ilidža Fabrika dječije hrane d.o.o./Baby Food Factory L TD Maršala Tita 206. 11272 Dobanovci Republika SrbijaActive
1434aMinistarstvo zdravstva FBiH04-33-6433/21-DP25.3.201925.3.2024prerađena hrana na bazi žitarica i dječija hrana za dojenčad i malu djecuhrana za dojenčad i malu djecu, za uzrast od 6. mjeseca Nutrino pire od voća-jabukai banana sa keksom, 190 gr.voćni pireNELT d.o.o. Istočno Sarajevo Mustafe Ice Voljevice 11 ilidža Fabrika dječije hrane d.o.o./Baby Food Factory L TD Maršala Tita 206. 11272 Dobanovci Republika SrbijaActive
1434Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-6436/21-DP22.7.202222.7.2027formule za dojenčad i formule nakon dojenjahrana za dojenčad i malu djecu, za uzrast od 4. mjeseca Nutrino Organic jabuka, kruška i breskva-organska voćna kaša od jabuke , kruške i breskve sa dodatkom vitamina C, 100 gr,kašaNELT d.o.o. Istočno Sarajevo Mustafe Ice Voljevice 11 ilidža Fabrika dječije hrane d.o.o./Baby Food Factory L TD Maršala Tita 206. 11272 Dobanovci Republika SrbijaActive
1433Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-6435/21-DP18.7.202218.7.2027formule za dojenčad i formule nakon dojenjahrana za dojenčad i malu djecu za uzrast od 4. mjesecaNutrino Organic jabuka-organska kašica od jabuke sa dodatkom vitamina C, 125 gr,kašaNELT d.o.o. Istočno Sarajevo Mustafe Ice Voljevice 11 ilidža Fabrika dječije hrane d.o.o./Baby Food Factory L TD Maršala Tita 206. 11272 Dobanovci Republika SrbijaActive
1432Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-4277/21-DP27.7.202227.7.2027hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)dodatak prehrani sa omega 3 masnim kiselinama Omega 3 Salmon Oil Plus , 90 kapsula kapsulaNEOLIFE INTERNATIONAL d.o.o. Sarajevo Milana Preloga br. 12A SarajevoHC Clover PS , SL Arganda dei Rey , ŠpanjolskaActive
1431Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-3266/22-DP6.6.20226.6.2027dijetalna hrana za posebne medicinske potrebehrana za posebne medicinske potrebe, namijenjena za dijetalnu ishranu kod feniketurije(PKU) i hiperfenilalaninemije (HPA) za djecu iznad 1 godinePKU Nutri 2, 500 grprahApomedical d.o.o., Vreoce 33, Sarajevo, 71210 llidžaNutricia SHS international Ltd, 100 Wavertree Boulevard, Liverpool L7 9PT, UKActive
1430Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-3265/22-DP6.6.20226.6.2027dijetalna hrana za posebne medicinske potrebehrana za posebne prehrambene potrebe namjenjena za dietalnu prehranu kod feniketonurije (PKU) i hiperfenilalaninemije (HPA) za djecu iznad 8 godina, adolescente i odrasle iPKU Nutri 3, 500 gr.Apomedical d.o.o., Vreoce 33, Sarajevo, 71210 llidžaNutricia SHS International Ltd 100 Wavertree Boulevard , Liverpool L7 9PT, UK.Active
1429Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-3850/22-DP12.7.202212.7.2027hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)prirodni muški pojačivač, pospješuje erekciju i opušta mišićeMAN UP a 30 kapsulakapsulaEVOLVE d.o.o. Sarajevo , Braće Begić br. 6. SarajevoEIGHT JUICE laboratorio nutracenutico R. Rodrigo Sarmento Beires n 15** 2840-068 Paio Pires , PortugalActive
1428Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-4338/21-DP1.8.20221.8.2027hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)multivitaminski tonikLEATON COMPLETE MULTIVITAMINSKI TONIK 500 ml,tonikViennapharm d.o.o. Jezero br.3 SarajevoKwizda Pharma GmbH, Effingergase 21. 1160 Beč AustrijaActive
1427Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-3890/22-DP5.7.20225.7.2027hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)doprinosi održavanju normalnog energetskog metabolizma , smanjenja umora i sicrpljenosti i zaštiti stanica od oksidativnog stresa nakon konzumacije alkoholaRE-START a 20 tabletatabletaPharma Max Medica d.o.o Gračanica , Donja Lohinja bb, Gračanica PAR-PAK d.o.o., Zadrugarska br. 74, 11080 Beograd-Zemun, SrbijaActive
1426Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-3892/22-DP5.7.20225.7.2027hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)doprinosi očuvanju zdravlja očiju i normalnog vida Bluebeery 40 tabletatabletaCEK d.o.o. Sarajevska broj 51, 72 000 Zanica Legosan AB Viagatan 16, 69221 Kumla, švedskaActive
1425Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-1998/22-DP1.8.20221.8.2027hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)za jačanje imunitetaZinC-D a 30 film tabletatabletaZADA Pharmaceuticals d.o.o. Lukavac , Bistrac Donji bb. 75300 Lukavac ZADA Pharmaceuticals d.o.o. Lukavac , Bistrac Donji bb. 75300 LukavacActive
1424Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-1346/22-DP18.7.202218.7.2027hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)podrška zdravlju koštano-mišićnog sistema i zubaKalcium plus , 30 film obloženih tableta tabletaZADA Pharmaceuticals d.o.o. Lukavac , Bistrac Donji bb. 75300 Lukavac ZADA Pharmaceuticals d.o.o. Lukavac , Bistrac Donji bb. 75300 LukavacActive
1423Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-1348/22-DP27.7.202227.7.2027hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)podrška zdravlju mišićnog i nervnog sistemaMagnezium plus , 30 film obloženih tabletatabletaZADA Pharmaceuticals d.o.o. Lukavac , Bistrac Donji bb. 75300 Lukavac ZADA Pharmaceuticals d.o.o. Lukavac , Bistrac Donji bb. 75300 LukavacActive
1422Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-1345/22-DP12.7.202212.7.2027hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)prirodni proizvod za miran i kvalitetan sanRelaxan dreams , 30 film obloženih tabletatabletaZADA Pharmaceuticals d.o.o. Lukavac , Bistrac Donji bb. 75300 Lukavac ZADA Pharmaceuticals d.o.o. Lukavac , Bistrac Donji bb. 75300 LukavacActive
1421Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-1347/22-DP22.7.202222.7.2027hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)pomaže regulaciji tjelesne težineThinny a 60 kapsulakapsulaZADA Pharmaceuticals d.o.o. Lukavac , Bistrac Donji bb. 75300 Lukavac ZADA Pharmaceuticals d.o.o. Lukavac , Bistrac Donji bb. 75300 LukavacActive
1420aMinistarstvo zdravstva FBiH04-33-3391/22-DP16.4.202016.4.2025hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)dodatak prehraniSalapon tablete, a 30 tableta tabletaRHEI LIFE d. o. o.Bijeljina , PJ u Sarajevu Fra Anđela Zvizdovića 1. poslovni centar UNITIC, zgrada B, kat 6, SarajevoActive
1420Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-3977/22-DP5.7.20225.7.2027hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)podrška općem i respiratornom zdravlju Vita-NAC kapsule a 30 kapsulaVitacare d.o.o Sarajevo Koševo 38. 71 000 SarajevoVitacare d. o. o. u suradnji sa Ayaz Ilac Kozmetik Gida ve Dis Tic Ltd. Instabul Turska i Zada Pharmaceuticals d. o. o. Lukavac , BiHActive
1419Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-3978/22-DP5.7.20225.7.2027hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)za ublažavanje blagih do umjerenih probavnih tegoba , te poboljšavanje apetitaVita-Artemisia 90 kapsulakapsulaVitacare d.o.o Sarajevo Koševo 38. 71 000 SarajevoVitacare d. o. o. u suradnji sa Ayaz Ilac Kozmetik Gida ve Dis Tic Ltd. Instabul Turska i Zada Pharmaceuticals d. o. o. Lukavac , BiHActive
1418Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-2079/21-DP18.7.202218.7.2027hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)doprinosi normalnoj probavi i eliminaciji plinova , održavanu energetskog metabolizma i imunog sistema KALMACOL 30 tabletatabletaApomedical d.o.o., Vreoce 33, Sarajevo, 71210 llidžaPHARMALIFE RESEARCHs Via Casa Paradiso, 2/A 23846 Garbagnate Monastero ItalijaActive
1417Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-3267/22-DP6.6.20226.6.2027dijetalna hrana za posebne medicinske potrebenamjenjen za dijetalnu prehranu djece oboljele od fenilketonurije 0-12 mjeseci starosti ili kaoprehrani djece do 3 godineAnamix Infant , 400 gr.prahApomedical d.o.o., Vreoce 33, Sarajevo, 71210 llidžaNutricia SHS international Ltd, 100 Wavertree Boulevard, Liverpool L7 9PT, UKActive
1416Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-3288/21-DP27.7.202227.7.2027hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)za poboljšanje apetitaAppetito sirup a 200 ml.sirupP.T.D. MGM FARM d.o.o. Kakanj, 311 Lahke brigade bb, 72240 KakanjPHARMALIFE RESEARCHs Via Casa Paradiso, 2/A 23846 Garbagnate Monastero ItalijaActive
1415Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-3076/21-DP18.7.202218.7.2027hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)za kontrolu tjelesne mase Appetite and weight control , 90 kapsula kapsulaP.T.D. MGM FARM d.o.o. Kakanj, 311 Lahke brigade bb, 72240 KakanjElephant Co. d.o.o. Beograd, Pančevački put 42-44, 1121 O Beograd, SrbijaActive
1414Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-3289/21-DP22.7.202222.7.2027hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)za poboljšanje imunitetaImmuno sirup a 200 ml.sirupP.T.D. MGM FARM d.o.o. Kakanj, 311 Lahke brigade bb, 72240 KakanjPHARMALIFE RESEARCHs Via Casa Paradiso, 2/A 23846 Garbagnate Monastero ItalijaActive
1413Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-3696/21-DP12.7.202212.7.2027hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)dodatak prehrani na bazi kvasca Saccharomyces boulardiEsenBak S. Boulardi, 10 kapsulakapsulaP.T.D. MGM FARM d.o.o. Kakanj, 311 Lahke brigade bb, 72240 KakanjEsensa d.o.o., Viline vode bb, Slobodna zona, 11000 Beograd, SrbijaActive
1412Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-3698/21-DP27.7.202227.7.2027hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)doprinosi pravilnom rastu i razvoju kostiju , normalnoj funkciji mišića i pravilnog imunološkog sistema kod djece DevitiN D3 400 IU oralne kapi za djecu 15 ml.kapiP.T.D. MGM FARM d.o.o. Kakanj, 311 Lahke brigade bb, 72240 KakanjEsensa d.o.o., Viline vode bb, Slobodna zona, 11000 Beograd, SrbijaActive
1411Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-3627/21-DP1.8.20221.8.2027hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)doprinosi jačanju imuniteta i ublažavanja i smanjenja trajanja siptoma kod virusnih i baktarijskih infekcijaImunobeta forte 350 prašak za peroralnu primjenu 10 kesicakesicaP.T.D. MGM FARM d.o.o. Kakanj, 311 Lahke brigade bb, 72240 KakanjEsensa d.o.o., Viline vode bb, Slobodna zona, 11000 Beograd, SrbijaActive
1410Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-3697/21-DP22.7.202222.7.2027dijetalna hrana za posebne medicinske potrebeza potrebe ishrane kod osoba sa osteopenijom , osteroporozom , oslabljenim imunitetom, kao i kod ostalih osoba kod kojih je neophodna nadoknada vitamina D3 i K2Osteovit D3K2 tableta za žvakanje za posebne medicinske namjenetableta za žvakanjeP.T.D. MGM FARM d.o.o. Kakanj, 311 Lahke brigade bb, 72240 KakanjEsensa d.o.o., Viline vode bb, Slobodna zona, 11000 Beograd, SrbijaActive
1409Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-3889/22-DP5.7.20225.7.2027hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)doprinosi smanjenju mučnine tijekom putovanja Pediakid sirup protiv mučnine pri putovanju, 10 vrećica po 5 mlkesicaZAND d.o.o.o Sarajevo Igmanska bb industrijska zona "Unis" VogošćaLaboratories INELDEA- 4eme Avenue - 10eme Rue - Zl -06511 Carros FrancuskaActive
1408Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-4042-1/21-DP22.7.202222.7.2027hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)pozitivno utieče na pravilnu mineralizaciju kostiju i očuvanje integriteta koštanog sistema . Izvor je vitamina D i K koji učestvuju u održavanju zdravlja kostiju Herbico K2D3, 20 kapsulakapsulaEvropa Lijek Pharma d.o.o., Vlakovo 252, 71215 Blažuj, SarajevoAbela Pharm d.o.o., Viline vode bb, Slobodna zona Beograd, 11 000 Beograd, SrbijaActive
1407Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-4043/21-DP18.7.202218.7.2027hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)dodatak prehrani koji pomaže kod kašlja , namjenjen djeci sa siptomima prehlade , gripe i slićno kod kojih je prisutan kašaljHerbico sa medom za djecu , 125 ml.napitakEvropa Lijek Pharma d.o.o., Vlakovo 252, 71215 Blažuj, SarajevoAbela Pharm d.o.o., Viline vode bb, Slobodna zona Beograd, 11 000 Beograd, SrbijaActive
1406Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-4042/21-DP12.7.202212.7.2027hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)dodatak prehrani koji pomaže kod kašlja , namjenjen osobama sa siptomima prehlade , gripe i slićno kod kojih je prisutan kašaljHerbico sa medom , 125 ml.napitakEvropa Lijek Pharma d.o.o., Vlakovo 252, 71215 Blažuj, SarajevoAbela Pharm d.o.o., Viline vode bb, Slobodna zona Beograd, 11 000 Beograd, SrbijaActive
1405Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-2759/22-DP10.6.202210.6.2027formule za dojenčad i formule nakon dojenjamlijeko nakon dojenja za malu djecuNovalac 3, 400 gr.prahMedis International d.o.o. Sarajevo, Ahmeta Muratbegovića 2, 71000 SarajevoUP Medi-Europa S.A. Route de Pre-Bois , 20. 1216 Contrin , Geneva, SuisseActive
1404Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-0214/22-DP30.6.202230.6.2027hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)antioksidans za jačanje imuniteta GE 132+Natural kapsule a 60kapsulaInternational health d.o.o. Kromolj 25 C, 71 000 SarajevoAlphacaps GmbH, Nord-West-Ring 1-5, 32832 Augustdorf, Njemačka za International HealthActive
1403Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-3602/22-DP30.6.202230.6.2027dijetalna hrana za posebne medicinske potrebehrana za posebne medicinske namjene , za potrebe prehrane kod osoba sa nedostatkom cinka, vitamin D, kod osoba sa akutnim i putničkim dijarejama uzrokovanim antibioticima, uz standardnu terapiju infekcije bakterijom Helicobacter pilory , kod zapaljenih bolesti crijeva(Kronoreva bolest, ulceroznog koltisa) i9 sindroma "nervoznih crijeva".Flonivin Boulardi kapsule, 10 kaosulakapsulaP.T.D. MGM FARM d.o.o. Kakanj, 311 Lahke brigade bb, 72240 KakanjGalenika a.d. UI. Batajnički drum bb, 11080 Beograd, Republika Srbija.Active
1402Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-4828/21-DP10.6.202210.6.2027hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)koristi se kod smanjenje reproduktivne sposobnosti muškaracaAndrositol Plus , 14 kesicakesicaEvropa Lijek Pharma d.o.o., Vlakovo 252, 71215 Blažuj, SarajevoLo.Li Pharma International Srl Via Sabatino Giani 14. 00156 Rome Italija Active
1401Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-4046/21-DP6.6.20226.6.2027hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)Dodatak prehrani baziran na vitaminu D , epigalokatehin galatu (EGCG) i vitamina B6, koristan za osuguranje dodatne količine ovih supstanci kada je njihov unos ishranom smanjen ili u slučaju povećane potrebe Delphys , 30 tabletatabletaEvropa Lijek Pharma d.o.o., Vlakovo 252, 71215 Blažuj, SarajevoProdotto per FARMARES S.r.i. Via SAbatino Giani 14-00156 Roma- Italija Active
1400Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-5630/21-DP16.6.202216.6.2027hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)dietetska podrška očuvanju normalne funkcije i očuvanju zdravlja srcaCardio Vitalis kapsule, 30 kapsulakapsulaEvropa Lijek Pharma d.o.o., Vlakovo 252, 71215 Blažuj, SarajevoMelisa Farm d.o.o. Fabrička 55. Svilojevo Republika SrbijaActive
1399Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-5631/21-DP20.6.202220.6.2027hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)dietetska podrška očuvanju normalne funkcije i očuvanju zdravlja respiratornog sistema Pulmo Vitalic kapsule, 30 kapsulakapsulaEvropa Lijek Pharma d.o.o., Vlakovo 252, 71215 Blažuj, SarajevoMelisa Farm d.o.o. Fabrička 55. Svilojevo Republika SrbijaActive
1398Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-5632/21-DP24.6.202224.6.2027hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)dietetska podrška očuvanju normalne funkcije i očuvanje zdravlja urinarnog sistema Urovital kapsule, 20 kapsulakapsulaEvropa Lijek Pharma d.o.o., Vlakovo 252, 71215 Blažuj, SarajevoStojanović Pharm d.o.o., ul. Alberta Ajnštajna br. 44, 21000 Novi Sad, Republika SrbijaActive
1397Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-3423/21-DP10.6.202210.6.2027formule za dojenčad i formule nakon dojenjaza dojenčad u periodu odvikavanja od dojenjaMilupa Mixed Fruit Cereal-Milupa žitarica sa mlijekom i mješanim voćem 250 gr..napitakEvropa Lijek Pharma d.o.o., Vlakovo 252, 71215 Blažuj, SarajevoNutricia Zaklady produkcyjne Sp. Z.o.o. ul. Marka z. Jemielnicy 1. 45-952 Opole , PoljskaActive
1396Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-5528/21-DP24.6.202224.6.2027hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)doprinosi normalnoj funkciji srcaHerbalife Nutrition Herbalifeline Max, a 30 kapsulaikapsulaMST-INTERNATIONAL d.o.o.Sarajevo Hiseta br. 4. SarajevoCatalent Italy S.p.A., Via Nettunese, Km. 20.100,04011 Aprilia ItalijaActive
1395Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-4880/21-DP16.6.202216.6.2027hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)doprinosi zdravlju gornjih dišnih puteva Lenisal Herbal Jaglac a 150 mlMEDICAL INTRADE d.o.o . Sarajevo Tvornička 3. Sarajevo Ilidža Yasenka d.o.o., Dvanaest redarstvenika 2/C, 32000 Vukovar, HrvatskaActive
1394Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-4879/21-DP10.6.202210.6.2027hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)prirodna pomoć za zdravlje mokračnih puteva Uro Balance Forte prah , 10 vrećicakesicaMEDICAL INTRADE d.o.o . Sarajevo Tvornička 3. Sarajevo Ilidža Yasenka d.o.o., Dvanaest redarstvenika 2/C, 32000 Vukovar, HrvatskaActive
1393Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-6913/21-DP20.6.202220.6.2027hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)za osvježenje , te nadopunu manjka vitamina u prehrani Vitaminski instant napitak s okusima naranče i limuna , u pakiranjima od 200 gr, 500 gr. i 1000 gr.napitakPAK centar d.o.o. Sarajevo, Blažuj 2, 71215 Blažuj PAK-CENTAR d. o. o. Blažuj br. 2 SarajevoActive
1392Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-3451/22-DP24.6.202224.6.2027hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)prirodni antioksidans pomaže jačanju imuniteta GE 132 kapsule a 30kapsulaInternational health d.o.o. Kromolj 25 C, 71 000 SarajevoAlphacaps GmbH, Nord-West-Ring 1-5, 32832 Augustdorf, Njemačka za International HealthActive
1391Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-3040/22-DP20.6.202220.6.2027hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)koristi se za prevenciju i redukciju mamurluka , štiti jetru i detoksira organizam Over EZ kapsule , a 1, 4 i a 12 kapsulakapsulaVMK MEDIA d.o.o. Branilaca Sarajeva 47. 41 000 SarajevoAll Premium Envases Ltda., Albertina Viera da Silva Gordo Street, Vula Aurora- Sao Paolo Brazila Active
1390Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-3041/22-DP24.6.202224.6.2027hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)pomaže (privremeno) u promicanju opreznosti i budnosti te poboljšanju kognitivnih performansiFuel EZ kapsule, a 1. a 4 kapsulekapsulaVMK MEDIA d.o.o. Branilaca Sarajeva 47. 41 000 SarajevoAll Premium Envases Ltda., Albertina Viera da Silva Gordo Street, Vula Aurora- Sao Paolo Brazila Active
1389Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-2956/22-DP6.6.20226.6.2027hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)doprinosi boljoj funkciji jetrei detoksikaciju organizmaSilipur forte a 30 tabletatabletaWITSOFT d. o. o .Tuzla, 15. maja bb. TC, SjenjakSERIES S.R.L.via Maneira 17bis 18039 ventimiglia (IM) , ItalijaActive
1388Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-2957/22-DP6.6.20226.6.2027hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)doprinosi funkciji venske cirkulacijeVenosid a 30 tabletatabletaWITSOFT d. o. o .Tuzla, 15. maja bb. TC, SjenjakSERIES S.R.L.via Maneira 17bis 18039 ventimiglia (IM) , ItalijaActive
1387Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-3079/22-DP10.6.202210.6.2027hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)pomaže kod reumatskih tegoba, infekcije mokračnih puteva, anemija i kamenca u bubregukapi od koprive a 30 ml kapiMaxiVita d.o.o.Hadžifendina bb, GradaćacMaxiVita d.o.o.Hadžifendina bb, GradaćacActive
1386Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-3080/22-DP16.6.202216.6.2027hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)doprinosi ublažavanju nervne napetosti, osjećaja razdražljivostii nespokojstva, olakšava sanKapi od valerijane a 30 mlkapiMaxiVita d.o.o.Hadžifendina bb, GradaćacMaxiVita d.o.o.Hadžifendina bb, GradaćacActive
1385Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-3712/21-DP20.6.202220.6.2027hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)za grlo i gornje disajne puteve Propomucil Orange, pastile za grlo , 12 pastilapastilaEvropa Lijek Pharma d.o.o., Vlakovo 252, 71215 Blažuj, SarajevoAbela Pharm d.o.o., Viline vode bb, Slobodna zona Beograd, 11 000 Beograd, SrbijaActive
1384Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-3419/21-DP16.6.202216.6.2027hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)za grlo i gornje disajne putevePropomucil Eucalyptus, pastile za grlo , 12 pastilapastilaEvropa Lijek Pharma d.o.o., Vlakovo 252, 71215 Blažuj, SarajevoAbela Pharm d.o.o., Viline vode bb, Slobodna zona Beograd, 11 000 Beograd, SrbijaActive
1383Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-3421/21-DP10.6.202210.6.2027formule za dojenčad i formule nakon dojenjanamjenjena za dojenćad u periodu odvikavanja od dojenjaMilupa Biscvit Cereal-Milupa žitarice sa mlijekom i keksom 250 gr.prahEvropa Lijek Pharma d.o.o., Vlakovo 252, 71215 Blažuj, SarajevoNutricia Zaklady produkcyjne Sp. Z.o.o. ul. Marka z. Jemielnicy 1. 45-952 Opole , PoljskaActive
1382Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-3481/21-DP6.6.20226.6.2027hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)za opuštanje i kvalitetan sanPassiflora kapsule, a 45 kapsulakapsulaMEDIMPEX d.o.o. Sarajevo, lgmanska broj 38, 71320 Vogošća,Arkopharma Laboratories Pharmaceutiques Zone lndustrielle B.P. 28-06511 Carros Cedex, FrancuskaActive
1381Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-2363/22-DP6.6.20226.6.2027hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)podržava zaštitne i antioksidativne efekte, podržava normalnu regulaciju tjelesne težine i pomaže u smanjenju apetitaW-Loss otopina, 30 ml.otopinaLeadShop d.o.o Sarajevo, PC Cpitol Tover, ul, Džemila Bijedića bb. SarajevoDalmatika L TD, Prof lvan Georgov Street, Sofija, BugarskaActive
1380Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-3482/22-DP16.6.202216.6.2027hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)za prevenciju nedostataka i kod povećanih potreba za vitaminom C Vitamin C Alkaloid 180 mg, 12 tabletatabletaALKALOID d.o.o. Sarajevo, lsevića sokak 4b, SarajevoAlkaloid AD Skoplje , Bulevar Aleksandar Makedonski 12. Skoplje, Sjeverna MakedonijaActive
1379Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-1950/22-DP20.6.202220.6.2027hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)za prevenciju manjka i popunjavanje zaliha željeza FERSAN FORTE tablete a 30tabletaFARMAVITA d. o. o. Igmanska br. 5a. 71320 VogošćaBelupo d. d. Danica br. 5. 48000 Koprivnica RHActive
1378Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-1951/22-DP24.6.202224.6.2027hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)za zaštitu srca i krvnih žila MAXI OMEGA-3 kapsule, 100 kapsulakapsulaFARMAVITA d. o. o. Igmanska br. 5a. 71320 VogošćaBelupo d. d. Danica br. 5. 48000 Koprivnica RHActive
1377Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-5791/21-DP24.6.202224.6.2027hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)dodatni izvor koenzima Q 10 i vitamina C i EOligovit Q, 10 kapsula, a 30kapsulaP.T.D. MGM FARM d.o.o. Kakanj, 311 Lahke brigade bb, 72240 KakanjGalenika a.d. UI. Batajnički drum bb, 11080 Beograd, Republika Srbija.Active
1376Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-4184/21-DP16.12.20226.6.2027hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)dodatni izvor gvožđai vitamina C, B12 i folataOligogal Fe Direct prašak a 14 kesicakesicaP.T.D. MGM FARM d.o.o. Kakanj, 311 Lahke brigade bb, 72240 KakanjGalenika a.d. UI. Batajnički drum bb, 11080 Beograd, Republika Srbija.Active
1375Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-1443/22-DP10.6.202210.6.2027hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)dodatni izvor cinka , vitamina C i D3 , za imunitetOligogal kids Zn +D3 tablete za žvakanje, 60 tabletatabletaP.T.D. MGM FARM d.o.o. Kakanj, 311 Lahke brigade bb, 72240 KakanjGalenika a.d. UI. Batajnički drum bb, 11080 Beograd, Republika Srbija.Active
1374Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-6101/21-DP16.6.202213.6.2027hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)za normalnu funkciju digestivnog traktaFlonivin kids imuno prašak, 10 vrećica kesicaP.T.D. MGM FARM d.o.o. Kakanj, 311 Lahke brigade bb, 72240 KakanjGalenika a.d. UI. Batajnički drum bb, 11080 Beograd, Republika Srbija.Active
1373Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-0959/22-DP20.6.202220.6.2027hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)za normalnu funkciju digestivnog sistemaFlonivin forte kapsule, 10 kaosulakapsulaP.T.D. MGM FARM d.o.o. Kakanj, 311 Lahke brigade bb, 72240 KakanjGalenika a.d. UI. Batajnički drum bb, 11080 Beograd, Republika Srbija.Active
1372Vlada Brčko Distrikta- odjel za zdravstvoUP-I-36-000534/2226.8.202226.8.2027dijetalna hrana za posebne medicinske potrebeDijetalna hrana za posebne medicinske potrebeBactoblis pastilepastilaUnifarm d. o.o Lukavac Bistrac Novo naselje bb, LukavacActive
1371Vlada Brčko Distrikta- odjel za zdravstvoUP-I-36-000535/2226.8.202226.8.2027dijetalna hrana za posebne medicinske potrebedijetetska hrana za posebne medicinske potrebeBacktoblis vrećicekesicaUnifarm d. o.o Lukavac Bistrac Novo naselje bb, LukavacActive
1370Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-3735/21-DP31.5.202231.5.2027hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)doprinosi normalnoj funkciji imunog sistema i zaštiti ćelija od oksidativnog stresaImmuno Protect Strong Nature kapsula, 30 kapsulakapsulaP.T.D. MGM FARM d.o.o. Kakanj, 311 Lahke brigade bb, 72240 KakanjElephant Co. d. o. o. 11000 Beograd Pančevački put 42-44 .Active
1369Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-7486/21-DP25.5.202225.5.2027hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)dodatni izvor vitamina B kompleksaBeviplex B granule, a 70 mggranuleP.T.D. MGM FARM d.o.o. Kakanj, 311 Lahke brigade bb, 72240 KakanjGalenika a.d. UI. Batajnićki drum bb, 11080 Beograd, Republika SrbijaActive
1368Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-7611/21-DP25.5.202225.5.2027hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)dodatni izvor proteolitičkih enzima Chymoral, 30 gastrorezistentnih tabletatabletaP.T.D. MGM FARM d.o.o. Kakanj, 311 Lahke brigade bb, 72240 KakanjGalenika a.d. UI. Batajnićki drum bb, 11080 Beograd, Republika SrbijaActive
1367Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-3918-2/21-DP31.5.202231.5.2027hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)nadopuna dnevnih potreba za vitaminom B12 i folatima Vitamin B12 & Folat kapsule, 90 kapsulakapsulaOptiMMent d.o.o. Sarajevo , Envera Šehovića 54.Natural Elements d.o.o. Bilogorska 23. 51000 Rijeka, HrvatskaActive
1366Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-3918/21-DP20.5.202220.5.2027hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)nadopuna dnevnih potreba za vitaminom B kompleksaB complex strohg kapsule, 120 kapsulakapsulaOptiMMent d.o.o. Sarajevo , Envera Šehovića 54.Natural Elements d.o.o. Bilogorska 23. 51000 Rijeka, HrvatskaActive
1365Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-3918-1/21-DP25.5.202225.5.2027hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)nadopuna dnevnih potreba za vitaminom D3 Vitamin D3 strong kapsule, 120 kapsulakapsulaOptiMMent d.o.o. Sarajevo , Envera Šehovića 54.Natural Elements d.o.o. Bilogorska 23. 51000 Rijeka, HrvatskaActive
1364Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-3998/21-DP31.5.202231.5.2027hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)podržava zdravlje probaveHerbalife Nutrition Microbiotic Max, okus vanilije, 20 vrećica x 2 g, neto količina 40 g .kesicaMST-INTERNATIONAL d.o.o.Sarajevo Hiseta br. 4. SarajevoFine Foods & Pharmaceuticals N:T.M. S.p.A. ItalijaActive
1363Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-1016/22-DP10.5.202210.5.2027hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)za zdravlje srca i krvnih žila M.E,V, Feller CoQ10 100 mg , 30 i 60 tabletatabletaSALVUS BH d.o.o., Tešanjska broj 24a SarajevoBee Health Limited, Lancaster Road Carnaby, Bridlington, East Yokshire YO15 3QY, Ujedinjeno KraljestvoActive
1362aMinistarstvo zdravstva FBiH04-33-1015/22-DP16.6.202016.6.2025hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)Dodatak prehraniM.E,V, Feller Multi 100, 30 i 60 tabletatabletaSALVUS BH d.o.o., Tešanjska broj 24a SarajevoBee Health Limited, Lancaster Road Carnaby, Bridlington, East Yokshire YO15 3QY, Ujedinjeno KraljestvoActive
1362Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-1010/22-DP31.5.202231.5.2027hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)za energiju , imunitet, te zdravlje srca i živčanog sustava Salvit B Complex & D3, 60 tabletatabletaSALVUS BH d.o.o., Tešanjska broj 24a SarajevoBee Health Limited, Lancaster Road Carnaby, Bridlington, East Yokshire YO15 3QY, Ujedinjeno KraljestvoActive
1361Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-1008/22-DP25.5.202225.5.2027hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)antioksidativna zaštita i zdravlje imunološkog sustava Salvit Complex C TR, 60 tabletatabletaSALVUS BH d.o.o., Tešanjska broj 24a SarajevoBee Health Limited, Lancaster Road Carnaby, Bridlington, East Yokshire YO15 3QY, Ujedinjeno KraljestvoActive
1360Ministarstvo zdravstva FBiH04-33-1009/22-DP25.5.202225.5.2027hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u kategorije navedene u tač. od a) do f)antioksidativna zaštita i zdravlje imunološkog sustava Salvit Echinolmmun Plus , 45 tabletatabletaSALVUS BH d.o.o., Tešanjska broj 24a SarajevoBee Health Limited, Lancaster Road Carnaby, Bridlington, East Yokshire YO15 3QY, Uje