EFSA

EUROPSKA AGENCIJA ZA SIGURNOST HRANE (EFSA)

Europska agencija za sigurnost hrane (EFSA) pruža neovisne znanstvene savjete o rizicima povezanima s hranom, odnosno o postojećim i novim rizicima povezanima s hranom. Ti se savjeti uzimaju u obzir pri donošenju europskih propisa, pravila i politika, čime se pomaže u zaštiti potrošača od rizika u prehrambenom lancu.
U nadležnosti Evropskog autoriteta za sigurnost hrane spadaju:

 • sigurnost hrane i hrane za životinje,
 • prehrana,
 • zdravlje i dobrobit životinja,
 • zaštita biljaka,
 • zdravlje biljaka.

Aktivnosti EFSA uključuju:

 • prikupljanje znanstvenih podataka i stručnih znanja,
 • pružanje neovisnih, najnovijih znanstvenih savjeta o pitanjima sigurnosti hrane,
 • informiranje javnosti o njenom znanstvenom radu,
 • suradnju s državama članicama EU-a, međunarodnim tijelima i ostalim odgovornim tijelima,
 • jačanje povjerenja u sustav sigurnosti hrane EU pružanjem pouzdanih savjeta.

Struktura EFSA

EFSA-om upravlja Upravni odbor koji se sastoji od 15 članova. Članovi odbora djeluju u javnom interesu. Ne zastupaju vlade, organizacije ili industrijski sektor.

Odbor određuje proračun EFSA-e i odobrava njezin godišnji program rada.

Izvršni direktor EFSA-e nadležan je za operativna pitanja i pitanja povezana s osobljem. EFSA izrađuje godišnje i višegodišnje programe rada zajedno s Europskom komisijom, Europskim parlamentom i državama članicama EU-a. Znanstveni forum savjetuje izvršnog direktora. Posebno ga savjetuje u vezi s izradom prijedloga programa rada. Forum je sastavljen od predstavnika nacionalnih tijela mjerodavnih za procjenu rizika u državama članicama EU-a. Njegovi članovi su i promatrači iz Norveške, Islanda, Švicarske i Europske komisije.

Znanstveni rad EFSA-e vodi znanstveni odbor i njegovih 10 povjerenstava, čiji su članovi istaknuti znanstvenici. Ako je potrebno dodatno stručno znanje, komisija može utemeljiti radnu skupinu. Skupine se sastoje od znanstvenika iz EFSA-e i vanjskih stručnjaka. Osim toga, EFSA usko surađuje s drugim agencijama EU koje djeluju u području zdravlja i sigurnosti ljudi, životinja i okoliša:

 • Europskom agencijom za lijekove (EMA),
 • Europskom agencijom za hemikalije (ECHA),
 • Europskim centrom za sprečavanje i kontrolu bolesti (ECDC),
 • Europskom agencijom za okoliš (EEA).

Načelo rada EFSA

EFSA prima zahtjeve koji se većinom odnose na dostavu znanstvenih savjeta ili mišljenja, koji su upućeni uglavnom od strane Europske komisije, ali i iz Europskog parlamenta ili država članica. U Zahtjevu se navodi ono što se traži od EFSA (pitanje, projektni zadatak, vremenski okvir i tako dalje).

Po prijemu zahtjeva, EFSA razmatra njegov sadržaj sa Europskom komisijom i bavi se svim pitanjima koja treba pojasniti, pored ostaloga, poštivanjem vremenskog roka. Nakon toga, EFSA i Europska komisija se dogovore o mandatu, što također uključuje konačni projektni zadatak i međusobno dogovoreni rok.

Za aplikacije koje su vezane za tržište, EFSA provodi validaciju, odnosno provjeru potpunosti zahtjeva i može zatražiti više znanstvenih informacija od podnositelja prijave.

Nakon toga zahtjev se upućuje na daljnje postupanje nekom od znanstvenih panela EFSA-ili znanstvenom odboru te se objavljuje u Registru pitanja.

Nakon toga EFSA obično formira radnu skupinu za procjenu rizika koja je obično sastavljena od članova vijeća i dodatnih znanstvenika iz specijalističkih područja, ocjenjuje dostupne znanstvene informacije što može uključivati podatke sa kojima raspolažu države članice ili istraživački instituti ili kompanije.

Kada se radi o zahtjevima dostavljenim od strane kompanija, u tom slučaju EFSA ima mogućnost da od podnositelja zahtjeva traži više detaljnijih informacija. Tada radna skupina razvija prijedlog koji nakon toga upućuje Komisiji na raspravu.

Često se dokument obznani javnosti kako bi se prikupili komentari, kako bi se dostavljeni komentari mogli uzeti u razmatranje i eventualno uvrstiti u revidirani dokument. Nakon toga konsenzusom se usvaja procjena na plenarnoj sjednici relevantnih panela. Ukoliko dokument ne bude usvojen od strane panela, vraća se radnoj skupini na doradu i pripremu novog nacrta za usvajanje na sljedećoj sjednici panela.

Nakon toga izlazni dokument je obično znanstveno mišljenje, izjava ili vodič ili neka druga vrsta EFSA dokumenta koja se nakon svih navedenih procedura objavljuje u EFSA Journalu.

U nastavku je dat pregled EFSA Znanstvene mreže sa poveznicama na iste:

EFSA Znanstvene mreže Link
Znanstvena mreža za procjenu rizika na zdravlje i dobrobit životinja http://www.efsa.europa.eu/en/animal-health-and-welfare/networks
Znanstvena mreža za mikrobiološku procjenu rizika http://www.efsa.europa.eu/en/biological-hazards/networks
Znanstvena mreža za BSE/TSE (goveđa spongiformna encefalopatija/kravlje ludilo) http://www.efsa.europa.eu/en/biological-hazards/networks
Znanstvena mreža za prikupljanje podataka o zoonozama http://www.efsa.europa.eu/en/data/networks
Znanstvena mreža o prikupljanju hemijskih podataka http://www.efsa.europa.eu/en/data/networks
Znanstvena mreža za prehrambene navike i podatke o izloženosti http://www.efsa.europa.eu/en/data/networks
Znanstvena mreža za izmjene hitnih mjera http://www.efsa.europa.eu/en/cross-cutting-issues/networks
Znanstvena mreža za procjenu rizika vezano za GMO (hrana i hrana za životinje)

Znanstvena mreža za procjenu rizika vezano za GMO (okoliš)

http://www.efsa.europa.eu/en/gmo/networks
Znanstvena mreža za procjenu rizika na zdravlje biljaka http://www.efsa.europa.eu/en/plant-health/networks
Znanstvena mreža za procjenu rizika vezano za nanotehnologiju u hrani i hrani za životinje http://www.efsa.europa.eu/en/cross-cutting-issues/networks
Znanstvena mreža za sastojke u hrani i pakovanja http://www.efsa.europa.eu/en/food-ingredients-and-packaging/networks
Znanstvena mreža o ostacima (reziduama) veterinarskih lijekova http://www.efsa.europa.eu/en/data/networks
Znanstvena mreža Upravnog odbora za pesticide http://www.efsa.europa.eu/en/pesticides/networks
Znanstvena mreža za praćenje/monitoring pesticida http://www.efsa.europa.eu/en/pesticides/networks