Nabave

Sukladno članku 17. Zakona o javnim nabavama (“Službeni glasnik BiH”, broj 39/14) i čl. 4. i 5. Pravilnika o javnim nabavama u Agenciji za sigurnost hrane BiH (broj: 01-1-02-3-86/15 od 23.01.2015. godine) sačinjen je Plan nabava u Agenciji za sigurnost hrane BiH.

Plan javnih nabava sačinjen je prema realnom sagledavanju potreba Agencije za nabavkom određenih roba, usluga ili radova, a sukladno potrebama iskazanim u zahtjevu za dodjelu sredstava iz Proračuna, kao i odobrenim proračunskim sredstvima za tekuću godinu. Planom nabava obuhvaćene su javne nabave koje Agencija planira provesti u tekućoj proračunskoj godini, uključujući i nabave koje spadaju u male vrijednosne razrede, a sve u cilju transparentnosti i javnosti rada Agencije. U slučaju novonastalih potreba Agencije ili uslijed drugih opravdanih okolnosti koje nisu postojale ili se nisu mogle predvidjeti u vrijeme donošenja Plana javnih nabava, donose se izmjene i dopune Plana javnih nabava Agencije, pod uvjetom da su prethodno osigurana proračunska sredstva. Sve eventualne izmjene i dopune Plana nabava pravovremeno će se objaviti na web stranici.

Redni brojDokument
1Plan nabava Agencije za sigurnost hrane BiH za 2018. godinu
2Odluka o izmjenama Plana nabava Agencije za sigurnost hrane BiH za 2018. godinu
3Privremeni Plan nabava Agencije za sigurnost hrane BiH za razdoblje siječanj-ožujak 2019. godine
4Privremeni Plan nabava Agencije za sigurnost hrane BiH za razdoblje siječanj-lipanj 2019. godine
5Privremeni Plan nabava Agencije za sigurnost hrane BiH za razdoblje siječanj-rujan 2019. godine
6Privremeni Plan nabava Agencije za sigurnost hrane BiH za razdoblje siječanj–prosinac 2019. godine
7Plan nabava Agencije za sigurnost hrane BiH za 2019. godinu
8Privremeni plan nabava Agencije za sigurnost hrane BiH za razdoblje siječanj - ožujak 2020. godine
9Privremeni plan nabava Agencije za sigurnost hrane BiH za razdoblje siječanj - lipanj 2020. godine
10Privremeni plan nabava Agencije za sigurnost hrane BiH za razdoblje siječanj - rujan 2020. godine
11Plan nabava Agencije za sigurnost hrane BiH za 2020. godinu
12Ažurirani plan nabava Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine za 2020. godinu
13Ažurirani plan nabava Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine za 2020. godinu
14Odluka o donošenju privremenog Plana nabava za razdoblje I-III mjesec 2021. godine
15Privremeni Plan nabava Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine za razdoblje I-III mjesec 2021. godine
16Odluka o donošenju privremenog Plana nabava za razdoblje I-VI mjesec 2021. godine
17Privremeni Plan nabava Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine za razdoblje I-VI mjesec 2021. godine
18Odluka o izmjenama i dopuni privremenog Plana nabava za razdoblje I-VI mjesec 2021. godine
19Ažurirani privremeni Plan nabava Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine za razdoblje I-VI mjesec 2021. godine
20Odluka o dopuni privremenog Plana nabava za period I-VI mjesec 2021. godine
21Ažurirani privremeni plan nabava Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine za period I-VI 2021. godine
22Odluka o donošenju privremenog Plana nabavki za period I-IX mjesec 2021. godine
23Privremeni plan nabavki Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine za period I‐IX 2021. godine
24Odluka o izmjenama privremenog Plana nabavka za period I-IX mjesec 2021. godine
25Privremeni plan nabavka I-IX - Izmjena 31.08.2021
26Odluka o izmjenama i dopuni privremenog Plana nabava za period I-IX mjesec 2021. godine
27Ažurirani Privremeni plan nabava Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine za period I-IX 2021. godine
28Privremeni plan nabavki Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine za period I-XII 2021. godine
29Privremeni plan nabava Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine za period I-XII 2021. godine
30Odluka o dopuni privremenog Plana nabava za razdoblje I-XII mjesec 2021. godine
31Ažurirani Privremeni plan nabava Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine za razdoblje I-XII 2021. godine
32Privremeni plan nabava Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine za razdoblje I-III 2022. godine
33Privremeni plan nabava Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine za razdoblje I-VI 2022. godine
34Odluka o donošenju Plana nabavka za 2022. godinu
35Plan nabavka Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine za period I - XII 2022. godine
36Odluka o dopuni Plana nabava za 2022. godinu
37Plan nabava Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine za razdoblje I-XII 2022. godine