Nabave

Sukladno članku 17. Zakona o javnim nabavama (“Službeni glasnik BiH”, broj 39/14) i čl. 4. i 5. Pravilnika o javnim nabavama u Agenciji za sigurnost hrane BiH (broj: 01-1-02-3-86/15 od 23.01.2015. godine) sačinjen je Plan nabava u Agenciji za sigurnost hrane BiH.

Plan javnih nabava sačinjen je prema realnom sagledavanju potreba Agencije za nabavkom određenih roba, usluga ili radova, a sukladno potrebama iskazanim u zahtjevu za dodjelu sredstava iz Proračuna, kao i odobrenim proračunskim sredstvima za tekuću godinu. Planom nabava obuhvaćene su javne nabave koje Agencija planira provesti u tekućoj proračunskoj godini, uključujući i nabave koje spadaju u male vrijednosne razrede, a sve u cilju transparentnosti i javnosti rada Agencije. U slučaju novonastalih potreba Agencije ili uslijed drugih opravdanih okolnosti koje nisu postojale ili se nisu mogle predvidjeti u vrijeme donošenja Plana javnih nabava, donose se izmjene i dopune Plana javnih nabava Agencije, pod uvjetom da su prethodno osigurana proračunska sredstva. Sve eventualne izmjene i dopune Plana nabava pravovremeno će se objaviti na web stranici.

Redni brojDokument
1Plan nabava Agencije za sigurnost hrane BiH za 2018. godinu
2Odluka o izmjenama Plana nabava Agencije za sigurnost hrane BiH za 2018. godinu
3Privremeni Plan nabava Agencije za sigurnost hrane BiH za razdoblje siječanj-ožujak 2019. godine
4Privremeni Plan nabava Agencije za sigurnost hrane BiH za razdoblje siječanj-lipanj 2019. godine
5Privremeni Plan nabava Agencije za sigurnost hrane BiH za razdoblje siječanj-rujan 2019. godine
6Privremeni Plan nabava Agencije za sigurnost hrane BiH za razdoblje siječanj–prosinac 2019. godine
7Plan nabava Agencije za sigurnost hrane BiH za 2019. godinu
8Privremeni plan nabava Agencije za sigurnost hrane BiH za razdoblje siječanj - ožujak 2020. godine
9Privremeni plan nabava Agencije za sigurnost hrane BiH za razdoblje siječanj - lipanj 2020. godine
10Privremeni plan nabava Agencije za sigurnost hrane BiH za razdoblje siječanj - rujan 2020. godine
11Plan nabava Agencije za sigurnost hrane BiH za 2020. godinu
12Ažurirani plan nabava Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine za 2020. godinu