FUZIP: Obavijest o zabrani uvoza pošiljke mandarina podrijetlom iz Republike Hrvatske

20. studenoga 2023.

Federalna uprava za inspekcijske poslove (FUZIP) obavijestila je 17. studenoga 2023. godine Agenciju za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine o zabrani uvoza pošiljke mandarina podrijetlom iz Republike Hrvatske u Bosnu i Hercegovinu zbog utvrđene prisutnosti pesticida klorpirifosa (chlorpyrifos). Uporaba navedenog pesticida zabranjena je u poljoprivrednoj proizvodnji u Bosni i Hercegovini, kao i u zemljama Europske […]

Od 184 uzorka, dva neodgovarajuća/Program kontrole ostataka pesticida u i na hrani biljnog i životinjskog podrijetla u Bosni i Hercegovini za 2022. godinu

19. rujna 2023.

Agencija za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine provela je, u suradnji s mjerodavnim entitetskim, kantonalnim, gradskim i općinskim te inspekcijskim tijelima Brčko distrikta BiH u 2022. godini redoviti godišnji Program kontrole ostataka pesticida u i na hrani biljnog i životinjskog podrijetla u Bosni i Hercegovini. U sklopu Programa kontrole (monitoringa) ostataka pesticida u i na […]

IPA 2018 Twinning projekt: Održana ekspertska misija o procjeni rizika za kroničnu izloženost ostacima pesticida

16. lipnja 2022.

Ekspertska misija na kojoj su razmatrane i revidirane procedure koje Agencija za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine provodi pri procjeni rizika za kroničnu izloženost ostacima pesticida održana je u razdoblju od 6.-10. lipnja 2022. godine u Mostaru. Na ekspertskoj misiji koju je predvodio Alberto Mantovanni (Institut za zdravstvo, Italija) sudjelovali su službenici Sektora za znanstvenu […]

Smjernice za analitičku kontrolu kvalitete i postupke za validaciju metoda za analizu ostataka pesticida u hrani i hrani za životinje

20. listopada 2021.

S ciljem pružanja podrške laboratorijima uključenim u službenu kontrolu ostataka pesticida u hrani i hrani za životinje u Bosni i Hercegovini pripremljen je prijevod Smjernica za analitičku kontrolu kvalitete i postupke za validaciju metoda za analizu ostataka pesticida u hrani i hrani za životinje. Smjernice su zasnovane na dokumentu Glavne uprave za zdravlje i sigurnost […]

Objavljen Pravilnik o maksimalnim razinama ostataka pesticida u i na hrani i hrani za životinje biljnog i životinjskog podrijetla

10. kolovoza 2021.

U „Službenom glasniku BiH“, broj 48/21 objavljen je Pravilnik o maksimalnim razinama ostataka pesticida u i na hrani i hrani za životinje biljnog i životinjskog podrijetla, koji je donesen na prijedlog Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine na 41. sjednici Vijeća ministara Bosne i Hercegovine. Navedenim pravilnikom određuju se najveće razine ostataka pesticida (Maximum […]

Obavijest o povlačenju i opozivu proizvoda zbog prisutnosti etilen oksida

2. kolovoza 2021.

Opunomoćenik društva „Mars Wrigley’s Confectionery“ obavijestio je Agenciju za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine da je, zbog utvrđene prisutnosti etilen oksida u aditivu koji je korišten u proizvodnji, pokrenut postupak povlačenja s tržišta Bosne i Hercegovine sljedećih sladolednih proizvoda: SNICKERS Xtra Ice bar, pakiranje od 66 g, najbolje upotrijebiti do: 31.01.2023., LOT: 108E3DOE02; SNICKERS Xtra […]

Donesen Pravilnik o maksimalnim razinama ostataka pesticida u i na hrani i hrani za životinje biljnog i životinjskog podrijetla

28. lipnja 2021.

Pravilnik o maksimalnim razinama ostataka pesticida u i na hrani i hrani za životinje biljnog i životinjskog podrijetla donesen je, na prijedlog Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine, na 41. sjednici Vijeća ministara Bosne i Hercegovine održanoj 24. lipnja 2021. godine. Navedenim pravilnikom određuju se najveće razine ostataka pesticida (Maximum Residue Levels, MRL) u […]

ZENODO: Objavljeni rezultati monitoringa ostataka pesticida i veterinarsko-medicinskih proizvoda u  BiH

27. siječnja 2021.

Rezultati Monitoringa ostataka pesticida u i na hrani biljnog i životinjskog podrijetla u Bosni i Hercegovini za 2017. i 2018. godinu, te rezultati Monitoringa ostataka veterinarsko-medicinskih proizvoda i drugih supstanci kod živih životinja i proizvoda životinjskoga podrijetla u BiH za 2018. godinu objavljeni su na digitalnom repozitoriju Zenodo (https://zenodo.org). Radi se o podatcima koje je […]

Usvojeno Izvješće o provedenom Programu kontrole ostataka pesticida u i na hrani biljnog i životinjskog podrijetla za 2019. godinu

24. srpnja 2020.

Na prijedlog Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine, Vijeće ministara Bosne i Hercegovine je na 13. sjednici održanoj 23. srpnja 2020. godine usvojilo Izvješće o provedenom Programu kontrole ostataka pesticida u i na hrani biljnog i životinjskog podrijetla za 2019. godinu. U okviru Programa kontrole ostataka pesticida u i na hrani biljnog i životinjskog […]

Objavljena dva izvješća o kumulativnoj procjeni rizika od ostataka pesticida u hrani

14. svibnja 2020.

Rizik za potrošače uslijed izloženosti ostacima pesticida u hrani trenutačno se procjenjuje za svaku supstancu pojedinačno. Međutim, mnogi pesticidi imaju sličan učinak i njihov utjecaj na ljudsko zdravlje može biti veći u kombinaciji, nego individualno. Stoga je Europska agencija za sigurnost hrane (European Food Safety Authority, EFSA) razvila metodologiju za provedbu kumulativne procjene rizika (Cumulative […]