Kampanja „EU bira sigurnu hranu“

29. svibnja 2023.

Nakon uspjeha u posljednje dvije godine, Europska agencija za sigurnost hrane (EFSA) i njezini partneri u državama članicama EU pokrenuli su treće izdanje kampanje „EU bira sigurnu hranu“ (#EUChooseSafeFood). Cilj kampanje jest pomoći građanima u donošenju informiranih odluka o izboru hrane. Kampanja će obuhvatiti 16 zemalja i pružit će potrošačima praktične i lako dostupne informacije, […]

Predstavnici Agencije na Prvom međunarodnom kongresu živinarstva/peradarstva

11. svibnja 2023.

Dr.sci Džemil Hajrić, ravnatelj Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine sa suradnicima sudjeluje na Prvom međunarodnom kongresu živinarstva/peradarstva, koji se održava u razdoblju od 10.-12. svibnja 2023. godine u Banja Luci. Kongresu u organizaciji Koordinacijskog odbora peradara/živinara Bosne i Hercegovine, Udruženja peradara Federacije BiH i Udruženja živinara “Zajednica živinara RS” nazoči oko 300 predstavnika […]

EFSA: Natječaj za pripravnički staž

5. svibnja 2023.

Europska agencija za sigurnost hrane (EFSA) objavila je natječaj za plaćeni pripravnički staž u sjedištu EFSA-e u Parmi. Pripravnike će tijekom staža nadzirati, usmjeravati i pratiti mentori. Poziv je otvoren i za kandidate iz zemalja u procesu pristupanja EU, među kojima je Bosna i Hercegovina. Pripravnički staž služi za stjecanje radnog iskustva i znanja u […]

Tehnička radionica o korištenju sekvenciranja cijeloga genoma (WGS) u upravljanju sigurnošću hrane

28. travnja 2023.

U razdoblju od 18. – 20.04.2023. godine, Organizacija za hranu i poljoprivredu Ujedinjenih naroda (FAO) organizirala je, u svome sjedištu u Rimu, ”Tehničku radionicu o korištenju sekvenciranja cijeloga genoma (WGS) u upravljanju sigurnošću hrane”, pozivajući profesionalce iz vladinog sektora iz zemalja u razvoju na razgovor o stvarnim potrebama i praktičnim primjenama tehnologije za poboljšanje sigurnosti […]

Ravnatelj Agencije sudjelovao na “Konferenciji o izazovima za sigurnost hrane i sigurnost opskrbe hranom u jugoistočnoj Europi”

21. travnja 2023.

Na poziv Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Crne Gore, dr.sci Džemil Hajrić, ravnatelj Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine, sudjelovao je na Konferenciji o izazovima za sigurnost hrane i sigurnost opskrbe hranom u jugoistočnoj Europi, koja je održana 11. i 12. travnja u Podgorici. Konferencija je organizirana u sklopu predsjedavanja Crne Gore „Procesom suradnje […]

Obuka o prikupljanju podataka za potrebe procjene rizika sukladno zahtjevima EFSA-e

7. travnja 2023.

U sklopu IPA 2018 Twinning projekta „Podrška EU izgradnji kapaciteta i postupnom usklađivanju u sektoru sigurnosti hrane u Bosni i Hercegovini s pravnom stečevinom EU“, a u organizaciji Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine, u Mostaru je 04. i 05. travnja 2023. godine održana obuka na temu “Prikupljanje podataka za potrebe procjene rizika sukladno […]