Smjernice za analitičku kontrolu kvalitete i postupke za validaciju metoda za analizu ostataka pesticida u hrani i hrani za životinje

20. listopada 2021.

S ciljem pružanja podrške laboratorijima uključenim u službenu kontrolu ostataka pesticida u hrani i hrani za životinje u Bosni i Hercegovini pripremljen je prijevod Smjernica za analitičku kontrolu kvalitete i postupke za validaciju metoda za analizu ostataka pesticida u hrani i hrani za životinje. Smjernice su zasnovane na dokumentu Glavne uprave za zdravlje i sigurnost […]

16. listopada, Svjetski dan hrane

15. listopada 2021.

U povodu Svjetskog dana hrane, u suradnji s Institutom za zdravlje i sigurnost hrane Zenica, Agencija za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine organizirala je seminar na temu „Sigurnost hrane tijekom pandemije COVID-19“. Seminaru su nazočili zdravstveni profesionalci iz područja javnog zdravstva, predstavnici mjerodavnih institucija i inspekcijskih tijela, subjekata u poslovanju s hranom i nevladinih organizacija. […]

IPA 2018: EU donirala vozila za potrebe provedbe monitoringa i kontrolnih aktivnosti u BiH

1. listopada 2021.

Svečana primopredaja 14 vozila Agenciji za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine, Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva i Federalnoj upravi za inspekcijske poslove, koje je donirala Europska unija, održana je 28. rujna 2021. godine u Sarajevu. Vrijednost vozila iznosi više od 200.000 eura, a dio su ukupne podrške Europske unije jačanju kapaciteta sektora sigurnosti hrane […]

Smjernice o mikrobiološkim kriterijima za hranu

27. rujna 2021.

U sklopu IPA Twinning projekta “Podrška EU izgradnji kapaciteta i postupnom usklađivanju u sektoru sigurnosti hrane u Bosni i Hercegovini s pravnom stečevinom EU“, Agencija za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine je, uz stručnu podršku projektnog konzorcija, te u suradnji s mjerodavnim institucijama entiteta i Brčko distrikta BiH, pristupila izradi Smjernica o mikrobiološkim kriterijima za […]

Obavijest o povlačenju proizvoda „dmBio mljeveni badem“, 200 g, L212091

10. rujna 2021.

Agencija za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine je dana 10.09.2021. godine obaviještena da je „dm drogerie markt d.o.o.“ , iz predostrožnosti, s tržišta povukao sljedeći proizvod: Naziv proizvoda: dmBio mljeveni badem Pakiranje: 200 g Oznaka lota: L212091 Kako je navedeno u obavijesti dostavljenoj Agenciji za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine, proizvod je povučen s tržišta, […]

Obavijest o povlačenju proizvoda „Jana Vitamin naranča happy, 1.5 l”

10. rujna 2021.

Na temelju obavijesti poduzeća „Sarajevski kiseljak d.o.o.“ od 09. rujna 2021. godine, informiramo potrošače o povlačenju sljedećeg proizvoda s tržišta: Naziv proizvoda: Jana Vitamin naranča happy Pakiranje: 1,5 l Proizvođač: Jamnica Plus d.o.o., Zagreb Datum proizvodnje: 13.07.2021. Rok trajanja: 13.01.2022. Lot: 2107134GEC U obavijesti dostavljenoj Agenciji navodi se da je proizvod povučen s tržišta, jer […]