Biotehnologija

Pravni okvir iz oblasti genetski modificiranih organizama

 • Zakon o hrani („Službeni glasnik BiH“, broj 50/04);
 • Zakon o genetski modificiranim organizmima („Službeni glasnik BiH”, broj 23/09);
 • Pravilnik o načinu vođenja jedinstvenog registra genetski modificiranih organizama („Službeni glasnik BiH“, broj 17/12);
 • Pravilnik o uspostavljanju sistema za razvoj i dodjeljivanje jedinstvenih kodova za genetski modificirane organizme („Službeni glasnik BiH“, broj 68/12);
 • Pravilnik o uvjetima i postupku izdavanja odobrenja za stavljanje genetski modificirane hrane i hrane za životinje prvi put na tržište Bosne i Hercegovine i zahtjevima koji se odnose na njihovu sljedivost i označavanje („Službeni glasnik BiH“, broj 78/12 i 62/15);
 • Pravilnik o sadržaju prijave i tehničke dokumentacije za stavljanje na tržište, uvjeta označavanja i pakovanja genetski modificiranih organizama ili proizvoda koji sadrže i/ili se sastoje ili potječu od genetski modificiranih organizama („Službeni glasnik BiH“, broj 78/12);
 • Pravilnik o sadržaju i obimu procjene rizika za stavljanje na tržište genetski modificiranih organizama ili proizvoda koji sadrže i/ili se sastoje ili potječu od genetski modificiranih organizama i metodologije za procjenu rizika („Službeni glasnik BiH“, broj 79/12);
 • Pravilnik o uvjetima plana praćenja (monitoringa) uticaja genetski modificiranih organizama ili proizvoda koji sadrže i/ili se sastoje ili potječu od genetski modificiranih organizama i njihove uporabe („Službeni glasnik BiH“, broj 64/14),
 • Odluka o visini posebne naknade za izdavanje rješenja o odobrenju za stavljanje na tržište genetski modificirane hrane i hrane za životinje („Službeni glasnik BiH“, broj 61/14) i
 • Pravilnik o postupku ocjenjivanja i ovlašćenja laboratorija za ispitivanje, kontrolu i praćenje genetski modificiranih organizama i proizvoda koji se sastoje, sadrže ili potječu od genetski modificiranih organizama („Službenom glasniku BiH“, broj 73/17).

Sve navedene propise možete pogledati u rubrici „Propisi o hrani“.

Vijeće za genetski modificirane organizme

Radi praćenja stanja i razvoja u oblasti rukovanja GMO-om i pružanja stručne pomoći u provođenju Zakona o GMO-u, Vijeće ministara Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Vijeće ministara BiH), na prijedlog Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Agencija), imenuje članove Vijeća za genetski modificirane organizme (u daljnjem tekstu: Vijeće za GMO).

Odluku o imenovanju članova Vijeća za GMO („Službeni glasnik BiH“, broj 82/23) možete pogledati na ovoj poveznici.

Vijeće za GMO obavlja sljedeće poslove:

 • daje mišljenja o uporabi GMO-a u upravnim postupcima i drugim postupcima po zahtjevu mjerodavnih organa,
 • daje mišljenje i prijedloge u pripremi propisa o uporabi GMO-a,
 • daje mišljenja i prijedloge mjerodavnim organima državne uprave o pitanjima uporabe GMO-a,
 • prati stanje i razvoj u oblasti korištenja genetske tehnologije i uporabe GMO-a,
 • prati znanstveno stručna dostignuća i daje mišljenja u vezi s uporabom genetske tehnologije i uporabom GMO-a,
 • daje mišljenja u vezi sa socijalnim, etičkim, tehničkim i tehnološkim, znanstvenim i drugim uvjetima korištenja GMO-a,
 • savjetuje mjerodavne organe o pitanjima vezanim za uporabu GMO-a i genetske tehnologije,
 • izvještava javnost putem medija i stručnih skupova o stanju i razvoju u oblasti uporabe genetske tehnologije i uporabe GMO-a, te o svojim stavovima i mišljenjima,
 • obavlja i druge stručne poslove propisane Zakonom o GMO i propisima donesenim na osnovu njega.

U dosadašnjem radu Vijeće za GMO je dalo slijedeća mišljenja:

 1. UP-1-50-4-17-4/15 od 28.08.2015. godine
 2. UP-1-50-4-18-5/15 od 28.08.2015. godine
 3. UP-1-50-4-20-4/15 od 28.08.2015. godine
 4. UP-1-50-4-22-2/15 od 28.08.2015. godine
 5. UP-1-50-4-23-2/15 od 28.08.2015. godine
 6. UP-1-50-4-19-5/15 od 28.08.2015. godine
 7. UP-1-50-4-25-3/15 od 28.08.2015. godine
 8. UP-1-50-4-26-5/15 od 28.08.2015. godine
 9. UP-1-50-4-27-3/15 od 28.08.2015. godine
 10. UP-1-50-4-24-4/15 od 16.09.2015. godine
 11. UP-1-50-4-29-2/15 od 16.06.2015. godine
 12. UP-1-50-4-30-3/15 od 16.09.2015. godine
 13. UP-1-50-4-28-2/15 od 16.09.2015. godine
 14. UP-1-50-4-31-2/15 od 16.09.2015. godine
 15. UP-1-50-4-21-2/15 od 28.08.2015. godine
 16. UP-1-50-4-1202-5/15 od 09.11.2015. godine
 17. UP-1-50-4-1202-4/15 od 09.11.2015. godine
 18. UP-1-50-4-35-3/15 od 10.12.2015. godine
 19. UP-1-50-4-33-3/15 od 05.01.2016. godine
 20. UP-1-50-4-39-1/15 od 05.01.2016. godine
 21. UP-1-50-4-37-3/15 od 05.01.2016. godine
 22. UP-1-50-4-3-5/16 od 05.02.2016. godine
 23. UP-1-50-4-6-4/16 od 02.03.2016. godine
 24. UP-1-50-4-8-2/16 od 02.03.2016. godine
 25. UP-1-50-4-10-3/16 od 25.03.2016. godine
 26. UP-1-50-4-16-3/16 od 05.05.2016. godine
 27. UP-1-50-4-26-4/16 od 01.08.2016. godine
 28. UP-1-50-4-29-6/16 od 26.09.2016. godine
 29. UP-1-50-4-36-2/16 od 26.09.2016. godine
 30. UP-1-50-4-38-4/16 od 30.12.2016. godine
 31. UP-1-50-4-1-4/17 od 27.01.2017. godine
 32. UP-1-50-4-5-4/17 od 03.04.2017. godine
 33. UP-1-50-4-7-3/17 od 05.06.2017. godine
 34. UP-1-50-4-10-5/17 od 31.07.2017. godine
 35. UP-1-50-4-15-5/17 od 31.08.2017. godine
 36. UP-1-50-4-12-7/18 od 31.10.2018. godine
 37. UP-1-50-4-16-6/19 od 27.02.2020. godine
 38. UP-1-50-4-22-6/19 od 27.02.2020. godine
 39. UP-1-50-4-9-2/20 od 13.10.2020. godine
 40. UP-1-50-4-10-2/20 od 13.10.2020. godine
 41. UP-1-50-4-12-2/20 od 13.10.2020. godine
 42. UP-1-50-4-18-2/20 od 13.10.2020. godine
 43. UP-1-50-4-19-2/20 od 13.10.2020. godine
 44. UP-1-50-4-24-3/20 od 18.12.2020. godine
 45. UP-1-50-4-36-7 20 od 04.02.2021. godine
 46. UP-1-50-4-37-2/20 od 04.02.2021. godine
 47. UP-1-50-4-2-2/21 od 04.02.2021. godine
 48. UP-1-50-4-11-4/20 od 04.02.2021. godine
 49. UP-1-50-4-9-3/21 od 08.03.2021. godine
 50. UP-1-50-4-10-2/21 od 08.03.2021. godine
 51. UP-1-50-4-5-3/21 od 08.03.2021. godine
 52. UP-1-50-4-6-2/21 od 08.03.2021. godine
 53. UP-1-50-4-7-2/21 od 08.03.2021. godine
 54. UP-1-50-4-8-2/21 od 08.03.2021. godine
 55. UP-1-50-4-11-4/21 od 21.06.2021. godine
 56. UP-1-50-4-21-2/21 od 21.06.2021. godine
 57. UP-1-50-4-22-2/21 od 21.06.2021. godine
 58. UP-1-50-4-23-2/21 od 21.06.2021. godine
 59. UP-1-50-4-24-2/21 od 21.06.2021. godine
 60. UP-1-50-4-25-2/21 od 21.06.2021. godine
 61. UP-1-50-4-28-4/21 od 2.11.2021. godine
 62. UP-1-50-4-36-5/21 od 2.11.2021. godine
 63. UP-1-50-4-42-2/21 od 2.11.2021. godine
 64. UP-1-50-4-44-2/21 od 25.1.2022. godine
 65. UP-1-50-4-45-9/21 od 25.1.2022. godine
 66. UP-1-50-4-46-7/21 od 25.1.2022. godine
 67. UP-1-50-4-49-5/21 od 25.1.2022. godine
 68. UP-1-50-4-51-3/21 od 25.1.2022. godine
 69. UP-1-50-4-52-3/21 od 25.1.2022. godine
 70. UP-1-50-4-53-3/21 od 25.1.2022. godine
 71. UP-1-50-4-54-3/21 od 25.1.2022. godine
 72. UP-1-50-4-59-5/21 od 25.1.2022. godine
 73. UP-1-50-4-4-4/22 od 22.4.2022. godine
 74. UP-1-50-4-5-5/22 od 22.4.2022. godine
 75. UP-1-50-4-6-7/22 od 22.4.2022. godine
 76. UP-1-50-4-7-5/22 od 22.4.2022. godine
 77. UP-1-50-4-8-4/22 od 22.4.2022. godine
 78. UP-1-50-4-9-5/22 od 22.4.2022. godine
 79. UP-1-50-4-13-3/22 od 10.5.2022. godine
 80. UP-1-50-4-14-3/22 od 10.5.2022. godine
 81. UP-1-50-4-15-3/22 od 10.5.2022. godine
 82. UP-1-50-4-16-3/22 od 10.5.2022. godine
 83. UP-1-50-4-17-3/22 od 10.5.2022. godine
 84. UP-1-50-4-18-3/22 od 10.5.2022. godine
 85. UP-1-50-4-19-3/22 od 10.5.2022. godine
 86. UP-1-50-4-20-3/22 od 10.5.2022. godine
 87. UP-1-50-4-26-2/22 od 26.7.2022. godine
 88. UP-1-50-4-27-3-2/22 od 26.7.2022. godine
 89. UP-1-50-4-42-4/22 od 31.01.2023. godine
 90. UP-1-50-4-43-4/22 od 31.01.2023. godine
 91. UP-1-50-4-44-4/22 od 31.01.2023. godine
 92. UP-1-50-4-4-3/23 od 31.01.2023. godine
 93. UP-1-50-4-5-3/23 od 31.01.2023. godine
 94. UP-1-50-4-6-3/23 od 31.01.2023. godine
 95. UP-1-50-4-7-3/23 od 31.01.2023. godine

Laboratorije za ispitivanje, kontrolu i praćenje genetski modificiranih organizama i proizvoda koji se sastoje, sadrže ili potječu od genetski modificiranih organizama

Na temelju članka 16. Zakona o genetski modificiranim organizmima („Službeni glasnik BiH“, broj 23/09) Vijeće ministara Bosne i Hercegovine je, na prijedlog Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine i mišljenja Instituta za akreditiranje Bosne i Hercegovine, donijelo Pravilnik o postupku ocjenjivanja i ovlašćenja laboratorija za ispitivanje, kontrolu i praćenje genetski modificiranih organizama i proizvoda koji se sastoje, sadrže ili potječu od genetski modificiranih organizama („Službenom glasniku BiH“, broj 73/17), a koju možete pogledati na ovoj poveznici.

Shodno odredbama gore navedenog Pravilnika, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske, Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva i Odjel za poljoprivredu Brčko Distrikta BiH provode proceduru i ovlašćuju ispitne laboratorije za kontrolu, ispitivanje i praćenje GMO i proizvoda koji se sastoje, sadrže ili potječu od GMO.

Nakon ovlašćivanja, Rješenja o ovlašćenju laboratorija se dostavljaju Agenciji za sigurnost hrane BiH, koja ih upisuje na jedinstvenu listu ispitnih laboratorija u BiH za oblast GMO. Lista će biti objavljena u „Službenom glasniku BiH“ i na web stranici Agencije. Listu možete pogledati na ovoj poveznici.

Protokol o suradnji

U skladu sa Zaključcima Vijeća ministara BiH sa 134. sjednice održane dana 05.10.2010. godine, a u cilju pružanja podrške ovlaštenim ispitnim laboratorijima i unapređenja sustava kontrole GMO-a u Bosni i Hercegovini, Agencija je potpisala Protokol o suradnji za razvoj ovlaštenih ispitnih laboratorija za genetski modificirane organizme u BiH sa „Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Regioni Lazio e Toscana“ (IZSLT), koji će služiti kao referentna laboratorija za područje Bosne i Hercegovine dok neki od ovlašteni laboratorij iz Bosne i Hercegovine ne dostigne nivo referentnosti. Protokol o saradnji možete pogledati na ovoj poveznici.

Postupak izdavanja rješenja o odobrenju

Vijeća ministara BiH je, na prijedlog Agencije sukladno sa odredbama Zakona o genetski modificiranim organizmima, donijelo Pravilnik o uvjetima i postupku izdavanja odobrenja za stavljanje genetski modificirane hrane i hrane za životinje prvi put na tržište Bosne i Hercegovine i zahtjevima koji se odnose na njihovu sljedivost i označavanje. Navedeni Pravilnik, između ostalog, regulira proceduru za podnošenje zahtjeva za stavljanje na tržište GM hrane i hrane za životinje te izdavanje rješenja o odobrenju za stavljanje na tržište GM hrane i hrane za životinje uzimajući u obzir mišljenje Vijeća za GMO, sve važeće propise i druge činjenice važne za donošenje rješenja o odobrenju za koje je sukladno sa člankom 3. stavak (2) tačka c) Zakona o GMO mjerodavna Agencija.

Za izdavanje rješenja o odobrenju podnosi se zahtjev u pisanom obliku preporučenom poštom ili osobno na adresu Agencije. Podnositelj zahtjeva za izdavanje rješenja o odobrenju ili njegov zastupnik mora imati registrirano sjedište u Bosni i Hercegovini. Agencija potvrđuje podnositelju zahtjeva prijem zahtjeva u pisanom obliku u roku od 14 dana od dana prijema zahtjeva. U potvrdi se navodi datum prijema zahtjeva.

Zahtjev mora sadržavati sljedeće dokumente:

 • ime i adresu podnosioca zahtjeva;
 • naziv uvoznika/distributera ili onoga koji hranu za životinje proizvodi, pakira i/ili stavlja na tržište, a registriran je u Bosni i Hercegovini;
 • certifikat izdan od strane mjerodavnog organa zemlje podrijetla iz kojeg je vidljivo da hrana za životinje sadrži genetski modificirani organizam koji je odobren za stavljanje na tržište Europske unije;
 • broj i/ili kopiju Odluke Europske komisije kojom se potvrđuje da je uporaba datog GMO odobrena na tržištu Europske unije;
 • spisak trgovačkih naziva proizvoda koji sadrže dati GMO;
 • ovjerenu Izjavu sa obrazloženjem da se proizvod ili proizvodi koji su predmet Zahtjeva koriste isključivo kao hrana za životinje;
 • dokaz o uplati naknade za podnošenje zahtjeva za izdavanje rješenja o odobrenju (preslik uplatnice) u iznosu od 30,00 KM, sukladno sa Odlukom o visini posebne naknade za izdavanje rješenja o odobrenju za stavljanje na tržište genetski modificirane hrane i hrane za životinje.

Svi priloženi službeni dokumenti moraju biti na jednom od jezika i pisama koji su u službenoj uporabi u Bosni i Hercegovini.

Zaprimljene zahtjeve subjekta u poslovanju sa hranom za životinje za izdavanje rješenja o odobrenju za stavljanje na tržište hrane za životinje razmatra Vijeće za GMO i donosi mišljenje, a na osnovu članka 56. Zakona o GMO, Pravilnika o uslovima i postupku izdavanja odobrenja za stavljanje genetski modificirane hrane i hrane za životinje prvi put na tržište Bosne i Hercegovine i zahtjevima koji se odnose na njihovu sljedivost i označavanje i članka 2. Poslovnika o radu Vijeća za GMO.

U slučaju da Vijeće za GMO da pozitivno mišljenje, Agencija subjektu u poslovanju sa hranom za životinje koji je podnio zahtjev za izdavanje rješenja o odobrenju za stavljanje na tržište hrane za životinje koja sadrži GMO izdaje rješenja o odobrenju za stavljanje na tržište genetski modificirane hrane za životinje koja će se koristiti isključivo kao hrana za životinje. Registar rješenja subjekata u poslovanju sa hranom i genetski modificirane hrane za životinje Bosne i Hercegovine, koji možete pogledati na ovoj poveznici. Izvod iz Registra možete pogledati na dnu ove stranice.

Do sada su objavljena slijedeća rješenja:

 1. UP-1-50-4-17-7/15, objavljeno u „Službeni glasnik BiH“, broj 82/15
 2. UP-1-50-4-18-8/15, objavljeno u „Službeni glasnik BiH“, broj 82/15
 3. UP-1-50-4-20-7/15, objavljeno u „Službeni glasnik BiH“, broj 82/15
 4. UP-1-50-4-22-5/15, objavljeno u „Službeni glasnik BiH“, broj 82/15
 5. UP-1-50-4-23-5/15, objavljeno u „Službeni glasnik BiH“, broj 82/15
 6. UP-1-50-4-19-8/15, objavljeno u „Službeni glasnik BiH“, broj 82/15
 7. UP-1-50-4-25-6/15, objavljeno u „Službeni glasnik BiH“, broj 82/15
 8. UP-1-50-4-26-8/15, objavljeno u „Službeni glasnik BiH“, broj 82/15
 9. UP-1-50-4-27-6/15, objavljeno u „Službeni glasnik BiH“, broj 82/15
 10. UP-1-50-4-24-7/15, objavljeno u „Službeni glasnik BiH“, broj 94/15
 11. UP-1-50-4-29-6/15, objavljeno u „Službeni glasnik BiH“, broj 94/15
 12. UP-1-50-4-28-5/15, objavljeno u „Službeni glasnik BiH“, broj 94/15
 13. UP-1-50-4-31-6/15, objavljeno u „Službeni glasnik BiH“, broj 94/15
 14. UP-1-50-4-21-7/15, objavljeno u „Službeni glasnik BiH“, broj 94/15
 15. UP-1-50-4-30-6/15, objavljeno u „Službeni glasnik BiH“, broj 97/15
 16. UP-1-50-4-33-6/15, objavljeno u „Službeni glasnik BiH“, broj 6/16
 17. UP-1-50-4-39-3/15, objavljeno u „Službeni glasnik BiH“, broj 6/16
 18. UP-1-50-4-37-6/15, objavljeno u „Službeni glasnik BiH“, broj 16/16
 19. UP-1-50-4-3-8/16, objavljeno u „Službeni glasnik BiH“, broj 16/16
 20. UP-1-50-4-35-6-1/15, objavljeno u „Službeni glasnik BiH“, broj 16/16
 21. UP-1-50-4-34-5-1/15, objavljeno u „Službeni glasnik BiH“, broj 16/16
 22. UP-1-50-4-32-8-1/15, objavljeno u „Službeni glasnik BiH“, broj 16/16
 23. UP-1-50-4-6-7/16, objavljeno u „Službeni glasnik BiH“, broj 30/16
 24. UP-1-50-4-8-5/16, objavljeno u „Službeni glasnik BiH“, broj 30/16
 25. UP-1-50-4-10-6/16, objavljeno u „Službeni glasnik BiH“, broj 30/16
 26. UP-1-50-4-16-6/16, objavljeno u „Službeni glasnik BiH“, broj 63/16
 27. UP-1-50-4-26-7/16, objavljeno u „Službeni glasnik BiH“, broj 74/16
 28. UP-1-50-4-29-9/16, objavljeno u „Službeni glasnik BiH“, broj 86/16
 29. UP-1-50-4-36-5/16, objavljeno u „Službeni glasnik BiH“, broj 86/16
 30. UP-1-50-4-38-8/16, objavljeno u „Službeni glasnik BiH“, broj 13/17
 31. UP-1-50-4-1-7/17, objavljeno u „Službeni glasnik BiH“, broj 13/17
 32. UP-1-50-4-5-7/17, objavljeno u „Službeni glasnik BiH“, broj 35/17
 33. UP-1-50-4-7-6/17, objavljeno u „Službeni glasnik BiH“, broj 52/17
 34. UP-1-50-4-15-8/17, objavljeno u „Službeni glasnik BiH“, broj 73/17
 35. UP-1-50-4-10-8/17, objavljeno u „Službeni glasnik BiH“, broj 4/18
 36. UP-1-50-4-12-10/18, objavljeno u „Službeni glasnik BiH“, broj 22/19
 37. UP-1-50-4-16-9/19, objavljeno u „Službeni glasnik BiH“, broj 38/20
 38. UP-1-50-4-22-9/19, objavljeno u „Službeni glasnik BiH“, broj 38/20
 39. UP-1-50-4-9-5/20, objavljeno u „Službeni glasnik BiH“, broj 78/20
 40. UP-1-50-4-10-5/20, objavljeno u „Službeni glasnik BiH“, broj 78/20
 41. UP-1-50-4-12-5/20, objavljeno u „Službeni glasnik BiH“, broj 78/20
 42. UP-1-50-4-18-5/20, objavljeno u „Službeni glasnik BiH“, broj 78/20
 43. UP-1-50-4-19-5/20, objavljeno u „Službeni glasnik BiH“, broj 78/20
 44. UP-1-50-4-24-5/20, objavljeno u „Službeni glasnik BiH“, broj 4/21
 45. UP-1-50-4-36-9/21, objavljeno u „Službeni glasnik BiH“, broj 11/21
 46. UP-1-50-4-37-4/20, objavljeno u „Službeni glasnik BiH“, broj 15/21
 47. UP-1-50-4-2-5/21, objavljeno u „Službeni glasnik BiH“, broj 15/21
 48. UP-1-50-4-11-7/20, objavljeno u „Službeni glasnik BiH“, broj 15/21
 49. UP-1-50-4-9-6/20, objavljeno u „Službeni glasnik BiH“, broj 26/21
 50. UP-1-50-4-10-5/20, objavljeno u „Službeni glasnik BiH“, broj 26/21
 51. UP-1-50-4-11-7/21, objavlјeno u „Službeni glasnik BiH“, broj 43/21
 52. UP-1-50-4-21-5/21, objavlјeno u „Službeni glasnik BiH“, broj 52/21
 53. UP-1-50-4-22-4/21, objavlјeno u „Službeni glasnik BiH“, broj 52/21
 54. UP-1-50-4-23-4/21, objavlјeno u „Službeni glasnik BiH“, broj 52/21
 55. UP-1-50-4-24-4/21, objavlјeno u „Službeni glasnik BiH“, broj 52/21
 56. UP-1-50-4-25-4/21, objavlјeno u „Službeni glasnik BiH“, broj 52/21
 57. UP-1-50-4-5-8/21, objavlјeno u „Službeni glasnik BiH“, broj 57/21
 58. UP-1-50-4-6-4/21, objavlјeno u „Službeni glasnik BiH“, broj 57/21
 59. UP-1-50-4-7-4/21, objavlјeno u „Službeni glasnik BiH“, broj 57/21
 60. UP-1-50-4-8-4/21, objavlјeno u „Službeni glasnik BiH“, broj 57/21
 61. UP-1-50-4-28-7/21, objavljeno u, „Službeni glasnik BiH” broj 76/21
 62. UP-1-50-4-36-8/21, objavljeno u, „Službeni glasnik BiH” broj 76/21
 63. UP-1-50-4-42-5/21, objavljeno u „Službeni glasnik BiH” broj 76/21
 64. UP-1-50-4-44-6/22, objavljeno u „Službeni glasnik BiH” broj 15/22
 65. UP-1-50-4-45-12/21, objavljeno u „Službeni glasnik BiH” broj 13/22
 66. UP-1-50-4-46-11/21, objavljeno u „Službeni glasnik BiH” broj 13/22
 67. UP-1-50-4-49-8/21, objavljeno u „Službeni glasnik BiH” broj 13/22
 68. UP-1-50-4-51-6/21, objavljeno u „Službeni glasnik BiH” broj 13/22
 69. UP-1-50-4-52-5/21, objavljeno u „Službeni glasnik BiH” broj 13/22
 70. UP-1-50-4-53-5/21, objavljeno u „Službeni glasnik BiH” broj 13/22
 71. UP-1-50-4-54-6/21, objavljeno u „Službeni glasnik BiH” broj 13/22
 72. UP-1-50-4-59-8/21, objavljeno u „Službeni glasnik BiH” broj 13/22
 73. UP-1-50-4-4-7/22, objavljeno u „Službeni glasnik BiH” broj 35/22
 74. UP-1-50-4-5-7/22, objavljeno u „Službeni glasnik BiH” broj 35/22
 75. UP-1-50-4-6-9/22, objavljeno u „Službeni glasnik BiH” broj 35/22
 76. UP-1-50-4-7-8/22, objavljeno u „Službeni glasnik BiH” broj 35/22
 77. UP-1-50-4-8-7/22, objavljeno u „Službeni glasnik BiH” broj 35/22
 78. UP-1-50-4-9-8/22, objavljeno u „Službeni glasnik BiH” broj 35/22
 79. UP-1-50-4-20-6/22, objavljeno u „Službeni glasnik BiH” broj 37/22
 80. UP-1-50-4-13-6/22, objavljeno u „Službeni glasnik BiH” broj 39/22
 81. UP-1-50-4-14-6/22, objavljeno u „Službeni glasnik BiH” broj 39/22
 82. UP-1-50-4-15-6/22, objavljeno u „Službeni glasnik BiH” broj 39/22
 83. UP-1-50-4-16-6/22, objavljeno u „Službeni glasnik BiH” broj 39/22
 84. UP-1-50-4-17-6/22, objavljeno u „Službeni glasnik BiH” broj 39/22
 85. UP-1-50-4-18-6/22, objavljeno u „Službeni glasnik BiH” broj 39/22
 86. UP-1-50-4-19-6/22, objavljeno u „Službeni glasnik BiH” broj 39/22
 87. UP-1-50-4-26-6/22, objavljeno u „Službeni glasnik BiH” broj 60/22
 88. UP-1-50-4-27-7/22, objavljeno u „Službeni glasnik BiH” broj 60/22
 89. UP-1-50-4-42-7/22, objavljeno u „Službeni glasnik BiH” broj 20/23
 90. UP-1-50-4-43-7/22, objavljeno u „Službeni glasnik BiH” broj 20/23
 91. UP-1-50-4-44-7 22, objavljeno u „Službeni glasnik BiH” broj 20/23
 92. UP-1-50-4-4-6/23, objavljeno u „Službeni glasnik BiH” broj 20/23
 93. UP-1-50-4-5-6/23, objavljeno u „Službeni glasnik BiH” broj 20/23
 94. UP-1-50-4-6-6/23, objavljeno u „Službeni glasnik BiH” broj 20/23
 95. UP-1-50-4-7-6/23, objavljeno u „Službeni glasnik BiH” broj 20/23

Agencija je donijela Instrukciju o popunjavanju uplatnice za uplatu posebne naknade (akt broj: 01-17-738-1/20 od 21.07.2020. godine), a na osnovu Odluke o visini posebne naknade za izdavanje rješenja o odobrenju za stavljanje na tržište genetski modificirane hrane i hrane za životinje i Naredbe o uplatnim računima za administrativne takse („Službeni glasnik BiH“, br. 19/14 i 15/17). Instrukciju o popunjavanju uplatnice za uplatu posebne naknade možete pogledati na ovoj poveznici.

Iz svega navedenog vidljivo je, da je postupajući u skladu sa svojom mjerodavnosti, Agencija dala doprinos u pripremi i donošenju pravnog okvira kojim je uređen postupak donošenja odobrenja za stavljanje GM hrane za životinje na tržište Bosne i Hercegovine. Subjekti u poslovanju sa hranom za životinje u Bosni i Hercegovini koji trebaju rješenje o odobrenju za stavljanje na tržište GM hrane za životinje i koji žele da plasiraju takvu vrstu hrane na bh. tržište to mogu ostvariti. Naravno, cijeli proces izdavanja rješenja o odobrenju za stavljanje na tržište GM hrane i hrane za životinje će se voditi uz stroge mjere kontrole i na transparentan način, uz stalni stručni nadzor od strane Vijeća za GMO.

Ograničena upotraba GMO u kontrolisanom zatvorenom sustavu

Sukladno s odredbama članka 3. stavak (2) točka a) Zakona o genetski modifikovanim organizmima („Službeni glasnik BiH”, broj 23/09) za ograničeno upotrebljavanje GMO u kontrolisanom zatvorenom sustavu mjerodavna su entitetska ministarstva mjerodavna za pitanje znanosti uz suglasnost organa entiteta, kantona i Brčko distrikta BiH, mjerodavnih za oblast poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede i mišljenja ostalih mjerodavnih organa.

Federalno ministarstvo obrazovanja i znanosti donijelo je set propisa koji reguliraju ograničenu upotrebu GMO u kontrolisanom zatvorenom sistemu, a radi se o sljedećim propisima:

Navedeni propisi objavljeni su u „Službene novinama FBiH”, broj 72/22 od 09.09.2022. godine.

Zbog svega navedenog, ovim putem sugerišemo zainteresovanim stranama ukoliko imaju interes za oblast ograničenog upotrebljavanja GMO u kontrolisanom zatvorenom sustavu da se obrate Federalno ministarstvo obrazovanja i znanosti.

BrojPodnosilac zahtjevaAdresa podnosioca zahtjevaBroj zahtjevaMišljenje Vijeća za GMOBroj Rješenje o odobrenjuDatum izdavanja Rješenje o odobrenjuDatum važenja rješenjaOdobrena genetski modificirana hrana / hrana za životinje
BA-GM-0095"EKO FARMA RAŠĆANI" d.o.o. TomislavgradRašćani bb, 80240 TomislavgradUP-1-50-4-42/23UP-1-50-4-42-4/22UP-1-50-4-42-7/2314.2.202314.2.2028Genetički modificirana soja MON 40-3-2 jedinstvenog identifikacijskog koda MON-Ø4Ø32-6 (kvantifikacija „Real-time PCR“)
BA-GM-0094"EKO FARMA RAŠĆANI" d.o.o. TomislavgradRašćani bb, 80240 TomislavgradUP-1-50-4-44/22UP-1-50-4-44-4/23UP-1-50-4-44-7/2314.2.202314.2.2028Genetički modificirana soja MON 87701 jedinstvenog identifikacijskog koda MON-877Ø1-2 (kvantifikacija „Real-time PCR“)
BA-GM-0093"EKO FARMA RAŠĆANI" d.o.o. TomislavgradRašćani bb, 80240 TomislavgradUP-1-50-4-43/23UP-1-50-4-43-4/22UP-1-50-4-43-7-/2214.2.202314.2.2028Genetički modificirana soja MON 89788 jedinstvenog identifikacijskog koda MON-89788-1 (kvantifikacija „Real-time PCR“)
BA-GM-0092"EKO FARMA RAŠĆANI" d.o.o. TomislavgradRašćani bb, 80240 TomislavgradUP-1-50-4-7/22UP-1-50-4-7-3/23UP-1-50-4-7-6/2314.2.202314.2.2028Genetički modificirana soja MON 87751 jedinstvenog identifikacijskog koda MON-87751-7 (kvantifikacija „Real-time PCR“)
BA-GM-0091"EKO FARMA RAŠĆANI" d.o.o. TomislavgradRašćani bb, 80240 TomislavgradUP-1-50-4-6/23UP-1-50-4-6-3/23UP-1-50-4-6-6/2314.2.202314.2.2028Genetički modificirana soja DAS-44406-6 jedinstvenog identifikacijskog koda DAS-444Ø6-6 (kvantifikacija „Real-time PCR“)
BA-GM-0090"EKO FARMA RAŠĆANI" d.o.o. TomislavgradRašćani bb, 80240 TomislavgradUP-1-50-4-5/23UP-1-50-4-5-3/23UP-1-50-4-5-6/2314.2.202314.2.2023Genetički modificirana soja DAS-81419-2 jedinstvenog identifikacijskog koda DAS-81419-2 (kvantifikacija „Real-time PCR“)
BA-GM-0089"EKO FARMA RAŠĆANI" d.o.o. TomislavgradRašćani bb, 80240 TomislavgradUP-1-50-4-4/23UP-1-50-4-4-3/23UP-1-50-4-4-6/2314.2.202314.2.2028Genetički modificirana soja MON 87708 jedinstvenog identifikacijskog koda MON-877Ø8-9 (kvantifikacija „Real-time PCR“)
BA-GM-0088"SANO" d.o.o. LaktašiMaglajani bb, 78250 LaktašiUP 1-50-4-27/22UP-1-50-4-27-3-2/22UP-1-50-4-27-7/2226.7.202225.7.2027Genetički modificirana soja MON 89788 jedinstvenog identifikacijskog koda MON-89788-1 (kvantifikacija „Real-time PCR“)
BA-GM-0087"SANO" d.o.o. LaktašiMaglajani bb, 78250 LaktašiUP-1-50-4-26/22UP-1-50-4-26-2-1/22UP-1-50-4-26-6/2226.7.202225.7.2027Genetički modificirana soja MON-Ø4Ø32-6 (kvantifikacija „Real-time PCR“)
BA-GM-0086"POLJO-SEMENTI" d.o.o. CazinSlatinski put bb, 77220 CazinUP-1-50-4-13/22UP-1-50-4-13-3/22UP-1-50-4-13-6/227.6.20227.6.2027Genetički modificirana soja MON 87751 jedinstvenog identifikacijskog koda MON-87751-7 (kvantifikacija „Real-time PCR“)
BA-GM-0085"POLJO-SEMENTI" d.o.o. CazinSlatinski put bb, 77220 CazinUP-1-50-4-14/22UP-1-50-4-14-3/22UP-1-50-4-14-6/227.6.20227.6.2027Genetički modificirana soja MON 89788 jedinstvenog identifikacijskog koda MON-89788-1 (kvantifikacija „Real-time PCR“)
BA-GM-0084"POLJO-SEMENTI" d.o.o. CazinSlatinski put bb, 77220 CazinUP-1-50-4-15/22UP-1-50-4-15-3/22UP-1-50-4-15-6/227.6.20227.6.2027Genetički modificirana soja DAS-44406-6 jedinstvenog identifikacijskog koda DAS-444Ø6-6 (kvantifikacija „Real-time PCR“)
BA-GM-0083"POLJO-SEMENTI" d.o.o. CazinSlatinski put bb, 77220 CazinUP-1-50-4-16/22UP-1-50-4-16-3/22UP-1-50-4-16-6/227.6.20227.6.2027Genetički modificirana soja A5547-127 jedinstvenog identifikacijskog koda ACS-GMØØ6-4 (kvantifikacija „Real-time PCR“)
BA-GM-0082"POLJO-SEMENTI" d.o.o. CazinSlatinski put bb, 77220 CazinUP-1-50-4-17/22UP-1-50-4-17-3/22UP-1-50-4-17-6/227.6.20227.6.2027Genetički modificirana soja 40-3-2 jedinstvenog identifikacijskog koda MON-Ø4Ø32-6 (kvantifikacija „Real-time PCR“)
BA-GM-0081"POLJO-SEMENTI" d.o.o. CazinSlatinski put bb, 77220 CazinUP-1-50-4-18/22UP-1-50-4-18-3/22UP-1-50-4-18-6/227.6.20227.6.2027Genetički modificirana soja MON 87701 jedinstvenog identifikacijskog koda MON-877Ø1-2 (kvantifikacija „Real-time PCR“)
BA-GM-0080"POLJO-SEMENTI" d.o.o. CazinSlatinski put bb, 77220 CazinUP-1-50-4-19/22UP-1-50-4-19-3/22UP-1-50-4-19-6/227.6.20227.6.2027Genetički modificirana soja MON 87708 jedinstvenog identifikacijskog koda MON-877Ø8-9 (kvantifikacija „Real-time PCR“)
BA-GM-0079"WINGS" d.o.o. Banja Luka I Krajiškog korpusa 140, 78000 Banja LukaUP-1-50-4-20/22UP-1-50-4-20-3/22UP-1-50-4-20-6/2218.5.202218.5.2027Genetički modificirana soja MON-Ø4Ø32-6 (kvantifikacija „Real-time PCR“ >95%)
BA-GM-0078"MILEKS" d.o.o. MilićiCara Dušana 8A, 75446 MilićiUP-1-50-4-4/22UP-1-50-4-4-4/22UP-1-50-4-4-7/2213.5.202213.5.2027Genetički modificirana soja 40-3-2 jedinstvenog identifikacijskog koda MON-Ø4Ø32-6 (kvantifikacija „Real-time PCR“)
BA-GM-0077"MILEKS" d.o.o. MilićiCara Dušana 8A, 75446 MilićiUP-1-50-4-5/22UP-1-50-4-5-5/22UP-1-50-4-5-7/2213.5.202213.5.2027Genetički modificirana soja MON 89788 jedinstvenog identifikacijskog koda MON-89788-1 (kvantifikacija „Real-time PCR“)
BA-GM-0076"TRIO“ d.o.o. ZvornikTršići 278B, 75413 ZvornikUP-1-50-4-6/22UP-1-50-4-6-7/22UP-1-50-4-6-9/2212.5.202212.5.2027Genetički modificirana soja MON 89788 jedinstvenog identifikacijskog koda MON-89788-1 (kvantifikacija „Real-time PCR“)
BA-GM-0075"TRIO“ d.o.o. ZvornikTršići 278B, 75413 ZvornikUP-1-50-4-7/22UP-1-50-4-7-5/22UP-1-50-4-7-8/2212.5.202212.5.2027Genetički modificirana soja 40-3-2 jedinstvenog identifikacijskog koda MON-Ø4Ø32-6 (kvantifikacija „Real-time PCR“)
BA-GM-0074"ILIĆ-TRGOVINA" d.o.o. ZvornikSvetog Save 150, 75413 ZvornikUP-1-50-4-8/22UP-1-50-4-8-4/22UP-1-50-4-8-7/229.5.20229.5.2027Genetički modificirana soja 40-3-2 jedinstvenog identifikacijskog koda MON-Ø4Ø32-6 (kvantifikacija „Real-time PCR“)
BA-GM-0073"ILIĆ-TRGOVINA" d.o.o. ZvornikSvetog Save 150, 75413 ZvornikUP-1-50-4-9/22UP-1-50-4-9-5/22UP-1-50-4-9-8/229.5.20229.5.2027Genetički modificirana soja MON 89788 jedinstvenog identifikacijskog koda MON-89788-1 (kvantifikacija „Real-time PCR“)
BA-GM-0072"AGROMIX“ d.o.o. DobojPoljice bb, 74101 DobojUP-1-50-4-44/21UP-1-50-4-44-2/21UP-1-50-4-44-6/2124.2.202220.2.2027Genetički modificirana soja MON-Ø4Ø32-6 (kvantifikacija „Real-time PCR“ >95%)
BA-GM-0071"AGREKS" d.o.o. Donji ŽabarNikole Tesle 39. 76273 Donji ŽabarUP-1-50-4-46/21UP-1-50-4-46-7/21UP-1-50-4-46-11/2121.2.202221.2.2027Genetički modificirana soja MON 89788 jedinstvenog identifikacijskog koda MON-89788-1 (kvantifikacija „Real-time PCR“)
BA-GM-0070"POLJOGRADNJA" d.o.o. ŽiviniceDubravska 104, 75270 ŽiviniceUP-1-50-4-49/21UP-1-50-4-49-5/21UP-1-50-4-49-8/2121.2.202220.2.2027Genetički modificirana soja MON 89788 jedinstvenog identifikacijskog koda MON-89788-1 (kvantifikacija „Real-time PCR“)
BA-GM-0069"BRAĆA PAVLOVIĆ" d.o.o. Obudovac, ŠamacObudovac bb, 76235 Obudovac, ŠamacUP-1-50-4-59/21UP-1-50-4-59-5/21UP-1-50-4-59-8/2121.2.202221.2.2027Genetički modificirana soja MON 89788 jedinstvenog identifikacijskog koda MON-89788-1 (kvantifikacija „Real-time PCR“)
BA-GM-0068"AGROPEX" d.o.o. Obudovac ŠamacObudovac broj 1, 76235 Obudovac ŠamacUP-1-50-4-45/21UP-1-50-4-45-9/21UP-1-50-4-45-12/219.2.20229.2.2027Genetički modificirana soja MON 89788 jedinstvenog identifikacijskog koda MON-89788-1 (kvantifikacija „Real-time PCR“)
BA-GM-0067"INTERVENT" d.o.o. BijeljinaSrpske Vojske 296, 76300 BijeljinaUP-1-50-4-51/21UP-1-50-4-51-3/21UP-1-50-4-51-6/219.2.20229.2.2027Genetički modificirana soja MON 89788 jedinstvenog identifikacijskog koda MON-89788-1 (kvantifikacija „Real-time PCR“)
BA-GM-0066"INTERVENT" d.o.o. BijeljinaSrpske Vojske 296, 76300 BijeljinaUP-1-50-4-52/21UP-1-50-4-52-3/21UP-1-50-4-52-5/219.2.20229.2.2027Genetički modificirana soja 40-3-2 jedinstvenog identifikacijskog koda MON-Ø4Ø32-6 (kvantifikacija „Real-time PCR“
BA-GM-0065"INTERVENT" d.o.o. BijeljinaSrpske Vojske 296, 76300 BijeljinaUP-1-50-4-53/21UP-1-50-4-53-3/21UP-1-50-4-53-5/219.2.20228.2.2027Genetički modificirana soja MON 87701 jedinstvenog identifikacijskog koda MON-877Ø1-2 (kvantifikacija „Real-time PCR“)
BA-GM-0064"OKTUM" d.o.o. SarajevoAvde Jabučice 11, 71000 SarajevoUP-1-50-4-54/21UP-1-50-4-54-3/21UP-1-50-4-54-6/219.2.20229.2.2027Genetički modificirana soja MON-Ø4Ø32-6 (kvantifikacija „Real-time PCR“ >95%)
BA-GM-0063"MMB-INEXCOOP" d.o.o. ŠamacPut srpskih dobrovoljaca bb, 76230 ŠamacUP-1-50-4-28/21UP-1-50-4-28-4/21UP-1-50-4-28-7/2122.11.202121.11.2026Genetički modificirana soja MON-Ø4Ø32-6 (kvantifikacija „Real-time PCR“ >95%)
BA-GM-0062"KLAS-PERVAN" d.o.o. ŽepčeGrabovica bb, 72230 ŽepčeUP-1-50-4-36/21UP-1-50-4-36-5/21UP-1-50-4-36-8/2122.11.202121.11.2026Genetički modificirana soja MON-Ø4Ø32-6 (kvantifikacija „Real-time PCR“ >95%)
BA-GM-0061"DD MIX" d.o.o. TrebinjeSerafima Perovića 33, 89000 TrebinjeUP-1-50-4-42/21UP-1-50-4-42-2/21UP-1-50-4-42-5/2122.11.202122.11.2026Genetički modificirana soja MON 89788 jedinstvenog identifikacijskog koda MON-89788-1 (kvantifikacija „Real-time PCR“)
BA-GM-0060"AGROEKONOMIK" d.o.o. ZenicaZmaja od Bosne bb, 72000 ZenicaUP-1-50-4-5/21UP-1-50-4-5-3/21UP-1-50-4-5-8/2118.8.202117.8.2026Genetički modificirana soja MON 89788 jedinstvenog identifikacijskog koda MON-89788-1
BA-GM-0059"AGROEKONOMIK" d.o.o. ZenicaZmaja od Bosne bb, 72000 ZenicaUP-1-50-4-6/21UP-1-50-4-6-2/21UP-1-50-4-6-4/2118.8.202117.8.2026Genetički modificirana soja MON 87701 jedinstvenog identifikacijskog koda MON-877Ø1-2
BA-GM-0058"AGROEKONOMIK" d.o.o. ZenicaZmaja od Bosne bb, 72000 ZenicaUP-1-50-4-7/21UP-1-50-4-7-2/21UP-1-50-4-7-4/2118.8.202117.8.2026Genetički modificirana soja A5547-127 jedinstvenog identifikacijskog koda ACS-GMØØ6-4
BA-GM-0057"AGROEKONOMIK" d.o.o. ZenicaZmaja od Bosne bb, 72000 ZenicaUP-1-50-4-8/21UP-1-50-4-8-2/21UP-1-50-4-8-4/2118.8.202117.8.2026Genetički modificirana soja 40-3-2 jedinstvenog identifikacijskog koda MON-Ø4Ø32-6
BA-GM-0056"NUCA-MERC" d.o.o. CazinStijena bb, 77224 CazinUP-1-50-4-21/21UP-1-50-4-21-2/21UP-1-50-4-21-5/212.7.20211.7.2026Genetički modificirana soja A5547-127 jedinstvenog identifikacijskog koda ACS-GMØØ6-4
BA-GM-0055"NUCA-MERC" d.o.o. CazinStijena bb, 77224 CazinUP-1-50-4-22/21UP-1-50-4-22-2/21UP-1-50-4-22-4/212.7.20211.7.2026Genetički modificirana soja MON 87701 x 89788 jedinstvenog identifikacijskog koda MON-877Ø1-2 x MON-89788-1
BA-GM-0054"NUCA-MERC" d.o.o. CazinStijena bb, 77224 CazinUP-1-50-4-23/21UP-1-50-4-23-2/21UP-1-50-4-23-4/212.7.20211.7.2026Genetički modificirana soja MON 87701 jedinstvenog identifikacijskog koda MON-877Ø1-2
BA-GM-0053"NUCA-MERC" d.o.o. CazinStijena bb, 77224 CazinUP-1-50-4-24/21UP-1-50-4-24-2/21UP-1-50-4-24-4/212.7.20211.7.2026Genetički modificirana soja MON 89788 jedinstvenog identifikacijskog koda MON-89788-1
BA-GM-0052"NUCA-MERC" d.o.o. CazinStijena bb, 77224 CazinUP-1-50-4-25/21UP-1-50-4-25-2/21UP-1-50-4-25-4/212.7.20211.7.2026Genetički modificirana soja 40-3-2 jedinstvenog identifikacijskog koda MON-Ø4Ø32-6
BA-GM-0051"LEBO-COMMERCE" d.o.o. PosušjeRastovača bb, 88240 PosušjeUP-1-50-4-11/21UP-1-50-4-11-4/21UP-1-50-4-11-7/2124.6.202123.6.2026Genetički modificirana soja MON-Ø4Ø32-6
BA-GM-0050"JERKIĆ" d.o.o. PosušjeVrpolje bb, 88245 PosušjeUP-1-50-4-9/21UP-1-50-4-9-3/21UP-1-50-4-9-6/2113.4.202112.4.2026Genetički modificirana soja MON-Ø4Ø32-6
BA-GM-0049"JERKIĆ" d.o.o. PosušjeVrpolje bb, 88245 PosušjeUP-1-50-4-10/21UP-1-50-4-10-2/21UP-1-50-4-10-5/2113.4.202112.4.2026Genetički modificirana soja MON-89788-1
BA-GM-0048"BOKŠIĆ" d.o.o. ČapljinaTasovčići bb, 88300 ČapljinaUP-1-50-4-2/21UP-1-50-4-2-2/21UP-1-50-4-2-5/2122.2.202121.2.2026Genetički modificirana soja MON-Ø4Ø32-6
BA-GM-0047"KALIN-SK" d.o.o. ZenicaTopčić polje bb, 72000 ZenicaUP-1-50-4-11/20UP-1-50-4-11-4/20UP-1-50-4-11-7/2022.2.20216.10.2025Genetički modificirana soja MON-Ø4Ø32-6 (kvantifikacija „Real-time PCR“ >95%)
BA-GM-0046"IMI-TRANZIT" d.o.o. PrijedorVojvode Stepe Stepanovića 55, 79102 PrijedorUP-1-50-4-36/20UP-1-50-4-36-7/20UP-1-50-4-36-9/205.2.20214.2.2026Genetički modificirana soja MON-Ø4Ø32-6
BA-GM-0045"GOLIĆ TRADE" d.o.o. GradiškaRomanovci bb, 78400 GradiškaUP-1-50-4-24/20UP-1-50-4-24-3/20UP-1-50-4-24-5/2028.12.202018.2.2026Genetički modificirana soja MON-Ø4Ø32-6
BA-GM-0044"AGRO GROUP" d.o.o. BrčkoIve Andrića 4, 76100 BrčkoUP-1-50-4-9/20UP-1-50-4-9-2/20UP-1-50-4-9-5/2012.11.202016.3.2026Genetički modificirana soja MON-Ø4Ø32-6
BA-GM-0043"SARIĆ" d.o.o. KozlukPađine bb, 75413 KozlukUP-1-50-4-12/20UP-1-50-4-12-2/20UP-1-50-4-12-5/2012.11.202018.2.2026Genetički modificirana soja MON-Ø4Ø32-6
BA-GM-0042"FARMA LAND" d.o.o. PosušjeRastovača bb, 88240 PosušjeUP-1-50-4-18/20UP-1-50-4-18-2/20UP-1-50-4-18-5/2012.11.20207.9.2025Genetički modificirana soja MON-Ø4Ø32-6
BA-GM-0041"MUZURI" d.o.o. VisokoMuhašinovići bb, 71300 VisokoUP-1-50-4-19/20UP-1-50-4-19-2/20UP-1-50-4-19-5/2027.10.202030.10.2025Genetički modificirana soja MON-Ø4Ø32-6
BA-GM-0040"KALIN" d.o.o. BrčkoKrepšić bb, 76100 BrčkoUP-1-50-4-10/20UP-1-50-4-10-2/20UP-1-50-4-10-5/2027.10.202010.9.2025Genetički modificirana soja MON-Ø4Ø32-6
BA-GM-0039"RAPIĆ" d.o.o. GradiškaPut srpske vojske 69, 78400 GradiškaUP-1-50-4-16/19UP-1-50-4-16-6/19UP-1-50-4-16-9/198.6.20207.9.2025Genetički modificirana soja MON-Ø4Ø32-6
BA-GM-0038"COMP-ASTOR" d.o.o. Novi GradRakani bb, 79220 Novi GradUP-1-50-4-22/19UP-1-50-4-22-6/19UP-1-50-4-22-9/198.6.20203.12.2025Genetički modificirana soja MON-Ø4Ø32-6
BA-GM-0037"MEGAMARKET-KOMPANI" d.o.o. BrčkoGorice bb, 76100 BrčkoUP-1-50-4-37/20UP-1-50-4-37-2/20UP-1-50-4-37-4/2019.2.202018.2.2025Genetički modificirana soja MON-Ø4Ø32-6
BA-GM-0036"ASSAULT" d.o.o. ŽepčePrva bb, 74000 ŽepčeUP-1-50-4-12/18UP-1-50-4-12-7/18UP-1-50-4-12-10/184.3.20193.3.2024Genetički modificirana soja MON-Ø4Ø32-6
BA-GM-0035"FSH SITA" d.o.o. GradiškaKočićevo bb, 78418 GradiškaUP-1-50-4-10-1/17UP-1-50-4-10-5/17UP-1-50-4-10-8/1718.12.201717.12.2022Genetički modificirana soja MON-Ø4Ø32-6
BA-GM-0034"AGROMIX" d.o.o. DobojPoljice bb, 74101 DobojUP-1-50-4-15/17UP-1-50-4-15-5/17UP-1-50-4-15-8/1715.9.201714.9.2022Genetički modificirana soja MON-Ø4Ø32-6
BA-GM-0033"MMB-INEXCOOP" d.o.o. ŠamacPut srpskih dobrovoljaca bb, 76230 ŠamacUP-1-50-4-7/17UP-1-50-4-7-3/17UP-1-50-4-7-6/1721.6.201721.6.2022Genetički modificirana soja MON-Ø4Ø32-6
BA-GM-0032"WINGS" d.o.o. Banja LukaI Krajiškog korpusa 140, 78000 Banja LukaUP-1-50-4-5-1/17UP-1-50-4-5-4/17UP-1-50-4-5-7/1714.4.201714.4.2022Genetički modificirana soja MON-Ø4Ø32-6
BA-GM-0031"OKTUM" d.o.o. SarajevoHamze Hume 8, 71000 SarajevoUP-1-50-4-38/16UP-1-50-4-38-4/16UP-1-50-4-38-8/167.2.20177.2.2022Genetički modificirana soja MON-Ø4Ø32-6
BA-GM-0030"POLJO-SEMENTI" d.o.o. CazinSlatinski put bb, 77224 CazinUP-1-50-4-1/17UP-1-50-4-1-4/17UP-1-50-4-1-7/177.2.20177.2.2022Genetički modificirana soja MON-Ø4Ø32-6
BA-GM-0029"VINČIĆ" d.o.o. DerventaMiškovci bb, 74440 DerventaUP-1-50-4-36/16UP-1-50-4-36-2/16UP-1-50-4-36-5/1618.10.201618.10.2021Genetički modificirana soja MON-Ø4Ø32-6
BA-GM-0028"MILEKS" d.o.o. MilićiCara Dušana 8a, 75446 MilićiUP-1-50-4-29/16UP-1-50-4-29-6/16UP-1-50-4-29-9/1618.10.201617.10.2021Genetički modificirana soja MON-Ø4Ø32-6
BA-GM-0027"KLAS-PERVAN" d.o.o. ŽepčeGrabovica bb, 72230 ŽepčeUP-1-50-4-26/16UP-1-50-4-26-4/16UP-1-50-4-26-7/1614.9.201613.9.2021Genetički modificirana soja MON-Ø4Ø32-6
BA-GM-0026"DALPROM" d.o.o. ZvornikČelopek bb, 75400 ZvornikUP-1-50-4-16/16UP-1-50-4-16-3/16UP-1-50-4-16-6/161.6.201631.5.2021Genetički modificirana soja MON-Ø4Ø32-6
BA-GM-0025"LEBO-COMMERCE" d.o.o. PosušjeRastovača bb, 88245 PosušjeUP-1-50-4-10/16UP-1-50-4-10-3/16UP-1-50-4-10-6/165.4.20165.4.2021Genetički modificirana soja MON-Ø4Ø32-6
BA-GM-0024"AGRO GROUP" d.o.o. BrčkoIve Andrića 4, 76100 BrčkoUP-1-50-4-8/16UP-1-50-4-8-2/16UP-1-50-4-8-5/1616.3.201616.3.2021Genetički modificirana soja MON-Ø4Ø32-6
BA-GM-0023"ILIĆ-TRGOVINA" d.o.o. ZvornikSvetog Save 67, 75400 ZvornikUP-1-50-4-6/16UP-1-50-4-6-4/16UP-1-50-4-6-7/1616.3.201615.3.2021Genetički modificirana soja MON-Ø4Ø32-6
BA-GM-0022"GOLIĆ TRADE" d.o.o. Nova Topola, PJ Tvornica stočne hrane "GOLMIX"Agroindustrijska zona bb, 78418 Nova TopolaUP-1-50-4-32/1501-1-50-4-1202-5/15UP-1-50-4-32-8-1/1518.2.20163.12.2020Genetički modificirana soja MON-Ø4Ø32-6
BA-GM-0021"COMP-ASTOR" d.o.o. Novi GradRakani bb, 79220 Novi GradUP-1-50-4-34/1501-1-50-4-1202-4/15UP-1-50-4-34-5-1/1518.2.20163.12.2020Genetički modificirana soja MON-Ø4Ø32-6
BA-GM-0020"SARIĆ" d.o.o. KozlukPađine bb, 75413 KozlukUP-1-50-4-35/15UP-1-50-4-35-3/15UP-1-50-4-35-6-1/1518.2.201618.12.2020Genetički modificirana soja MON-Ø4Ø32-6
BA-GM-0019"MEGAMARKET-KOMPANI" d.o.o. BrčkoGorice bb, 76100 BrčkoUP-1-50-4-3/16UP-1-50-4-3-5/16UP-1-50-4-3-8/1615.2.201615.2.2021Genetički modificirana soja MON-Ø4Ø32-6
BA-GM-0018"TERRACOM" d.o.o. Banja LukaNenada Kostića 170, 78000 Banja LukaUP-1-50-4-37/15UP-1-50-4-37-3/15UP-1-50-4-37-6/1525.1.201625.1.2021Genetički modificirana soja MON-Ø4Ø32-6
BA-GM-0017"BOKŠIĆ" d.o.o. ČapljinaTasovčići bb, 88300 ČapljinaUP-1-50-4-33/15UP-1-50-4-33-3/15UP-1-50-4-33-6/1511.1.201611.1.2021Genetički modificirana soja MON-Ø4Ø32-6
BA-GM-0016"IMI-TRANZIT" d.o.o. PrijedorVojvode stepe Stepanovića 55, 79102 PrijedorUP-1-50-4-39/15UP-1-50-4-39-1/15UP-1-50-4-39-3/1511.1.201611.1.2021Genetički modificirana soja MON-Ø4Ø32-6
BA-GM-0015"D+V AGROS" d.o.o. Nova TopolaKočićevo bb, Nova Topola, 78400 GradiškaUP-1-50-4-28/15UP-1-50-4-28-2/15UP-1-50-4-28-5/153.11.20153.11.2020Genetički modificirana soja MON-Ø4Ø32-6
BA-GM-0014"AGROPEX" d.o.o. Obudovac ŠamacObudovac broj 1, 76235 Obudovac ŠamacUP-1-50-4-21/15UP-1-50-4-21-2/15UP-1-50-4-21-7/1530.10.201530.10.2020Genetički modificirana soja MON-Ø4Ø32-6
BA-GM-0013"TIBEX ROYAL GROUP" d.o.o. SarajevoKalmija Baruha bb, 71000 SarajevoUP-1-50-4-30/15UP-1-50-4-30-3/15UP-1-50-4-30-6/1514.10.201514.10.2020Genetički modificirana soja MON-Ø4Ø32-6
BA-GM-0012"KALIN-SK" d.o.o. ZenicaTopčić polje bb, 7200 ZenicaUP-1-50-4-24/15UP-1-50-4-24-4/15UP-1-50-4-24-7/157.10.20157.10.2020Genetički modificirana soja MON-Ø4Ø32-6
BA-GM-0011"AGROEKONOMIK" d.o.o. ZenicaZmaja od Bosne bb, Poslovna zona 1, 72000 ZenicaUP-1-50-4-29/15UP-1-50-4-29-2/15UP-1-50-4-29-6/157.10.20157.10.2020Genetički modificirana soja MON-Ø4Ø32-6
BA-GM-0010"MUZURI" d.o.o. VisokoMuhašinovići bb, 71300 VisokoUP-1-50-4-31/15UP-1-50-4-31-2/15UP-1-50-4-31-6/153.10.201530.10.2020Genetički modificirana soja MON-Ø4Ø32-6
BA-GM-0009"ŽIVANIĆ DS" d.o.o. PrnjavorGornji Smrtići bb, 78438 PrnjavorUP-1-50-4-19/15UP-1-50-4-19-5/15UP-1-50-4-19-8/152.10.20152.10.2020Genetički modificirana soja MON-Ø4Ø32-6
BA-GM-0008"KALIN" d.o.o. BrčkoKrepšić bb, 76100 BrčkoUP-1-50-4-25/15UP-1-50-4-25-3/15UP-1-50-4-25-6/1510.9.201510.9.2020Genetički modificirana soja MON-Ø4Ø32-6
BA-GM-0007"GT SATELIT" d.o.o. Banja LukaVeljka Mlađenovića bb, 78000 Banja LukaUP-1-50-4-17/15UP-1-50-4-17-4/15UP-1-50-4-17-7/1510.9.201510.9.2020Genetički modificirana soja MON-Ø4Ø32-6
BA-GM-0006"DEMETRA" d.o.o. ŽepčeAdže bb, 72230 ŽepčeUP-1-50-4-18/15UP-1-50-4-18-5/15UP-1-50-4-18-8/157.9.20157.9.2020Genetički modificirana soja MON-Ø4Ø32-6
BA-GM-0005"SAVIĆ COMPANY" d.o.o. BijeljinaKomitska bb, 76300 BijeljinaUP-1-50-4-20/15UP-1-50-4-20-4/15UP-1-50-4-20-7/157.9.20157.9.2020Genetički modificirana soja MON-Ø4Ø32-6
BA-GM-0004"RAPIĆ" d.o.o. GradiškaPut srpske vojske 69, 78400 GradiškaUP-1-50-4-22/15UP-1-50-4-22-2/15UP-1-50-4-22-5/157.9.20157.9.2020Genetički modificirana soja MON-Ø4Ø32-6
BA-GM-0003"STELT TRADE" d.o.o. Banja LukaSlobodana Kusturića broj 11, 78000 Banja LukaUP-1-50-4-23/15UP-1-50-4-23-2/15UP-1-50-4-23-5/157.9.20157.9.2020Genetički modificirana soja MON-Ø4Ø32-6
BA-GM-0002"FARMA LAND" d.o.o. PosušjeRastovača bb, 88240 PosušjeUP-1-50-4-26/15UP-1-50-4-26-5/15UP-1-50-4-26-8/157.9.20157.9.2020Genetički modificirana soja MON-Ø4Ø32-6
BA-GM-0001"REMI MORIS" d.o.o. BrčkoSlobodna carinska zona bb, 76100 BrčkoUP-1-50-4-27/15UP-1-50-4-27-3/15UP-1-50-4-27-6/157.9.20157.9.2020Genetički modificirana soja MON-Ø4Ø32-6