Biotehnologija

Pravni okvir iz oblasti genetski modificiranih organizama

 • Zakon o hrani („Službeni glasnik BiH“, broj 50/04);
 • Zakon o genetski modificiranim organizmima („Službeni glasnik BiH”, broj 23/09);
 • Pravilnik o načinu vođenja jedinstvenog registra genetski modificiranih organizama („Službeni glasnik BiH“, broj 17/12);
 • Pravilnik o uspostavljanju sistema za razvoj i dodjeljivanje jedinstvenih kodova za genetski modificirane organizme („Službeni glasnik BiH“, broj 68/12);
 • Pravilnik o uvjetima i postupku izdavanja odobrenja za stavljanje genetski modificirane hrane i hrane za životinje prvi put na tržište Bosne i Hercegovine i zahtjevima koji se odnose na njihovu sljedivost i označavanje („Službeni glasnik BiH“, broj 78/12 i 62/15);
 • Pravilnik o sadržaju prijave i tehničke dokumentacije za stavljanje na tržište, uvjeta označavanja i pakovanja genetski modificiranih organizama ili proizvoda koji sadrže i/ili se sastoje ili potječu od genetski modificiranih organizama („Službeni glasnik BiH“, broj 78/12);
 • Pravilnik o sadržaju i obimu procjene rizika za stavljanje na tržište genetski modificiranih organizama ili proizvoda koji sadrže i/ili se sastoje ili potječu od genetski modificiranih organizama i metodologije za procjenu rizika („Službeni glasnik BiH“, broj 79/12);
 • Pravilnik o uvjetima plana praćenja (monitoringa) uticaja genetski modificiranih organizama ili proizvoda koji sadrže i/ili se sastoje ili potječu od genetski modificiranih organizama i njihove uporabe („Službeni glasnik BiH“, broj 64/14),
 • Odluka o visini posebne naknade za izdavanje rješenja o odobrenju za stavljanje na tržište genetski modificirane hrane i hrane za životinje („Službeni glasnik BiH“, broj 61/14) i
 • Pravilnik o postupku ocjenjivanja i ovlašćenja laboratorija za ispitivanje, kontrolu i praćenje genetski modificiranih organizama i proizvoda koji se sastoje, sadrže ili potječu od genetski modificiranih organizama („Službenom glasniku BiH“, broj 73/17).

Sve navedene propise možete pogledati u rubrici „Propisi o hrani“.

Vijeće za genetski modificirane organizme

Radi praćenja stanja i razvoja u oblasti rukovanja GMO-om i pružanja stručne pomoći u provođenju Zakona o GMO-u, Vijeće ministara Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Vijeće ministara BiH), na prijedlog Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Agencija), imenuje članove Vijeća za genetski modificirane organizme (u daljnjem tekstu: Vijeće za GMO).

Odluku o imenovanju Vijeća za GMO („Službeni glasnik BiH“, broj 82/19) možete pogledati na ovoj poveznici.

Vijeće za GMO obavlja sljedeće poslove:

 • daje mišljenja o uporabi GMO-a u upravnim postupcima i drugim postupcima po zahtjevu mjerodavnih organa,
 • daje mišljenje i prijedloge u pripremi propisa o uporabi GMO-a,
 • daje mišljenja i prijedloge mjerodavnim organima državne uprave o pitanjima uporabe GMO-a,
 • prati stanje i razvoj u oblasti korištenja genetske tehnologije i uporabe GMO-a,
 • prati znanstveno stručna dostignuća i daje mišljenja u vezi s uporabom genetske tehnologije i uporabom GMO-a,
 • daje mišljenja u vezi sa socijalnim, etičkim, tehničkim i tehnološkim, znanstvenim i drugim uvjetima korištenja GMO-a,
 • savjetuje mjerodavne organe o pitanjima vezanim za uporabu GMO-a i genetske tehnologije,
 • izvještava javnost putem medija i stručnih skupova o stanju i razvoju u oblasti uporabe genetske tehnologije i uporabe GMO-a, te o svojim stavovima i mišljenjima,
 • obavlja i druge stručne poslove propisane Zakonom o GMO i propisima donesenim na osnovu njega.

U dosadašnjem radu Vijeće za GMO je dalo slijedeća mišljenja:

 1. UP-1-50-4-17-4/15 od 28.08.2015. godine
 2. UP-1-50-4-18-5/15 od 28.08.2015. godine
 3. UP-1-50-4-20-4/15 od 28.08.2015. godine
 4. UP-1-50-4-22-2/15 od 28.08.2015. godine
 5. UP-1-50-4-23-2/15 od 28.08.2015. godine
 6. UP-1-50-4-19-5/15 od 28.08.2015. godine
 7. UP-1-50-4-25-3/15 od 28.08.2015. godine
 8. UP-1-50-4-26-5/15 od 28.08.2015. godine
 9. UP-1-50-4-27-3/15 od 28.08.2015. godine
 10. UP-1-50-4-24-4/15 od 16.09.2015. godine
 11. UP-1-50-4-29-2/15 od 16.06.2015. godine
 12. UP-1-50-4-30-3/15 od 16.09.2015. godine
 13. UP-1-50-4-28-2/15 od 16.09.2015. godine
 14. UP-1-50-4-31-2/15 od 16.09.2015. godine
 15. UP-1-50-4-21-2/15 od 28.08.2015. godine
 16. UP-1-1-50-4-1202-5/15 od 09.11.2015. godine
 17. UP-1-1-50-4-1202-4/15 od 09.11.2015. godine
 18. UP-1-50-4-35-3/15 od 10.12.2015. godine
 19. UP-1-50-4-33-3/15 od 05.01.2016. godine
 20. UP-1-50-4-39-1/15 od 05.01.2016. godine
 21. UP-1-50-4-37-3/15 od 05.01.2016. godine
 22. UP-1-50-4-3-5/16 od 05.02.2016. godine
 23. UP-1-50-4-6-4/16 od 02.03.2016. godine
 24. UP-1-50-4-8-2/16 od 02.03.2016. godine
 25. UP-1-50-4-10-3/16 od 25.03.2016. godine
 26. UP-1-50-4-16-3/16 od 05.05.2016. godine
 27. UP-1-50-4-26-4/16 od 01.08.2016. godine
 28. UP-1-50-4-29-6/16 od 26.09.2016. godine
 29. UP-1-50-4-36-2/16 od 26.09.2016. godine
 30. UP-1-50-4-38-4/16 od 30.12.2016. godine
 31. UP-1-50-4-1-4/17 od 27.01.2017. godine
 32. UP-1-50-4-5-4/17 od 03.04.2017. godine
 33. UP-1-50-4-7-3/17 od 05.06.2017. godine
 34. UP-1-50-4-10-5/17 od 31.07.2017. godine
 35. UP-1-50-4-15-5/17 od 31.08.2017. godine
 36. UP-1-50-4-12-7/18 od 31.10.2018. godine
 37. UP-1-50-4-16-6/19 od 27.02.2020. godine
 38. UP-1-50-4-22-6/19 od 27.02.2020. godine
 39. UP-1-50-4-9-2/20 od 13.10.2020. godine
 40. UP-1-50-4-10-2/20 od 13.10.2020. godine
 41. UP-1-50-4-12-2/20 od 13.10.2020. godine
 42. UP-1-50-4-18-2/20 od 13.10.2020. godine
 43. UP-1-50-4-19-2/20 od 13.10.2020. godine
 44. UP-1-50-4-24-3/20 od 18.12.2020. godine
 45. UP-1-50-4-36-7 20 od 04.02.2021. godine
 46. UP-1-50-4-37-2/20 od 04.02.2021. godine
 47. UP-1-50-4-2-2/21 od 04.02.2021. godine
 48. UP-1-50-4-11-4/20 od 04.02.2021. godine
 49. UP-1-50-4-9-3/21 od 08.03.2021. godine
 50. UP-1-50-4-10-2/21 od 08.03.2021. godine

Laboratorije za ispitivanje, kontrolu i praćenje genetski modificiranih organizama i proizvoda koji se sastoje, sadrže ili potječu od genetski modificiranih organizama

Na temelju članka 16. Zakona o genetski modificiranim organizmima („Službeni glasnik BiH“, broj 23/09) Vijeće ministara Bosne i Hercegovine je, na prijedlog Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine i mišljenja Instituta za akreditiranje Bosne i Hercegovine, donijelo Pravilnik o postupku ocjenjivanja i ovlašćenja laboratorija za ispitivanje, kontrolu i praćenje genetski modificiranih organizama i proizvoda koji se sastoje, sadrže ili potječu od genetski modificiranih organizama („Službenom glasniku BiH“, broj 73/17), a koju možete pogledati na ovoj poveznici.

Shodno odredbama gore navedenog Pravilnika, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske, Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva i Odjel za poljoprivredu Brčko Distrikta BiH provode proceduru i ovlašćuju ispitne laboratorije za kontrolu, ispitivanje i praćenje GMO i proizvoda koji se sastoje, sadrže ili potječu od GMO.

Nakon ovlašćivanja, Rješenja o ovlašćenju laboratorija se dostavljaju Agenciji za sigurnost hrane BiH, koja ih upisuje na jedinstvenu listu ispitnih laboratorija u BiH za oblast GMO. Lista će biti objavljena u „Službenom glasniku BiH“ i na web stranici Agencije. Listu možete pogledati na ovoj poveznici.

Protokol o suradnji

U skladu sa Zaključcima Vijeća ministara BiH sa 134. sjednice održane dana 05.10.2010. godine, a u cilju pružanja podrške ovlaštenim ispitnim laboratorijima i unapređenja sustava kontrole GMO-a u Bosni i Hercegovini, Agencija je potpisala Protokol o suradnji za razvoj ovlaštenih ispitnih laboratorija za genetski modificirane organizme u BiH sa „Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Regioni Lazio e Toscana“ (IZSLT), koji će služiti kao referentna laboratorija za područje Bosne i Hercegovine dok neki od ovlašteni laboratorij iz Bosne i Hercegovine ne dostigne nivo referentnosti. Protokol o saradnji možete pogledati na ovoj poveznici.

Postupak izdavanja rješenja o odobrenju

Vijeća ministara BiH je, na prijedlog Agencije sukladno sa odredbama Zakona o genetski modificiranim organizmima, donijelo Pravilnik o uvjetima i postupku izdavanja odobrenja za stavljanje genetski modificirane hrane i hrane za životinje prvi put na tržište Bosne i Hercegovine i zahtjevima koji se odnose na njihovu sljedivost i označavanje. Navedeni Pravilnik, između ostalog, regulira proceduru za podnošenje zahtjeva za stavljanje na tržište GM hrane i hrane za životinje te izdavanje rješenja o odobrenju za stavljanje na tržište GM hrane i hrane za životinje uzimajući u obzir mišljenje Vijeća za GMO, sve važeće propise i druge činjenice važne za donošenje rješenja o odobrenju za koje je sukladno sa člankom 3. stavak (2) tačka c) Zakona o GMO mjerodavna Agencija.

Za izdavanje rješenja o odobrenju podnosi se zahtjev u pisanom obliku preporučenom poštom ili osobno na adresu Agencije. Podnositelj zahtjeva za izdavanje rješenja o odobrenju ili njegov zastupnik mora imati registrirano sjedište u Bosni i Hercegovini. Agencija potvrđuje podnositelju zahtjeva prijem zahtjeva u pisanom obliku u roku od 14 dana od dana prijema zahtjeva. U potvrdi se navodi datum prijema zahtjeva.

Zahtjev mora sadržavati sljedeće dokumente:

 • ime i adresu podnosioca zahtjeva;
 • naziv uvoznika/distributera ili onoga koji hranu za životinje proizvodi, pakira i/ili stavlja na tržište, a registriran je u Bosni i Hercegovini;
 • certifikat izdan od strane mjerodavnog organa zemlje podrijetla iz kojeg je vidljivo da hrana za životinje sadrži genetski modificirani organizam koji je odobren za stavljanje na tržište Europske unije;
 • broj i/ili kopiju Odluke Europske komisije kojom se potvrđuje da je uporaba datog GMO odobrena na tržištu Europske unije;
 • spisak trgovačkih naziva proizvoda koji sadrže dati GMO;
 • ovjerenu Izjavu sa obrazloženjem da se proizvod ili proizvodi koji su predmet Zahtjeva koriste isključivo kao hrana za životinje;
 • dokaz o uplati naknade za podnošenje zahtjeva za izdavanje rješenja o odobrenju (preslik uplatnice) u iznosu od 30,00 KM, sukladno sa Odlukom o visini posebne naknade za izdavanje rješenja o odobrenju za stavljanje na tržište genetski modificirane hrane i hrane za životinje.

Svi priloženi službeni dokumenti moraju biti na jednom od jezika i pisama koji su u službenoj uporabi u Bosni i Hercegovini.

Zaprimljene zahtjeve subjekta u poslovanju sa hranom za životinje za izdavanje rješenja o odobrenju za stavljanje na tržište hrane za životinje razmatra Vijeće za GMO i donosi mišljenje, a na osnovu članka 56. Zakona o GMO, Pravilnika o uslovima i postupku izdavanja odobrenja za stavljanje genetski modificirane hrane i hrane za životinje prvi put na tržište Bosne i Hercegovine i zahtjevima koji se odnose na njihovu sljedivost i označavanje i članka 2. Poslovnika o radu Vijeća za GMO.

U slučaju da Vijeće za GMO da pozitivno mišljenje, Agencija subjektu u poslovanju sa hranom za životinje koji je podnio zahtjev za izdavanje rješenja o odobrenju za stavljanje na tržište hrane za životinje koja sadrži GMO izdaje rješenja o odobrenju za stavljanje na tržište genetski modificirane hrane za životinje koja će se koristiti isključivo kao hrana za životinje. Registar rješenja subjekata u poslovanju sa hranom i genetski modificirane hrane za životinje Bosne i Hercegovine, koji možete pogledati na ovoj poveznici.

Do sada su objavljena slijedeća rješenja:

 1. UP-1-50-4-17-7/15 od 10.09.2015. godine, objavljeno u „Službeni glasnik BiH“, broj 82/15
 2. UP-1-50-4-18-8/15 od 07.09.2015. godine, objavljeno u „Službeni glasnik BiH“, broj 82/15
 3. UP-1-50-4-20-7/15 od 07.09.2015. godine, objavljeno u „Službeni glasnik BiH“, broj 82/15
 4. UP-1-50-4-22-5/15 od 07.09.2015. godine, objavljeno u „Službeni glasnik BiH“, broj 82/15
 5. UP-1-50-4-23-5/15 od 07.09.2015. godine, objavljeno u „Službeni glasnik BiH“, broj 82/15
 6. UP-1-50-4-19-8/15 od 02.10.2015. godine, objavljeno u „Službeni glasnik BiH“, broj 82/15
 7. UP-1-50-4-25-6/15 od 10.09.2015. godine, objavljeno u „Službeni glasnik BiH“, broj 82/15
 8. UP-1-50-4-26-8/15 od 07.09.2015. godine, objavljeno u „Službeni glasnik BiH“, broj 82/15
 9. UP-1-50-4-27-6/15 od 07.09.2015. godine, objavljeno u „Službeni glasnik BiH“, broj 82/15
 10. UP-1-50-4-24-7/15 od 07.10.2015. godine, objavljeno u „Službeni glasnik BiH“, broj 94/15
 11. UP-1-50-4-29-6/15 od 07.10.2015. godine, objavljeno u „Službeni glasnik BiH“, broj 94/15
 12. UP-1-50-4-28-5/15 od 03.11.2015. godine, objavljeno u „Službeni glasnik BiH“, broj 94/15
 13. UP-1-50-4-31-6/15 od 30.10.2015. godine, objavljeno u „Službeni glasnik BiH“, broj 94/15
 14. UP-1-50-4-21-7/15 od 30.10.2015. godine, objavljeno u „Službeni glasnik BiH“, broj 94/15
 15. UP-1-50-4-30-6/15 od 14.10.2015. godine, objavljeno u „Službeni glasnik BiH“, broj 97/15
 16. UP-1-50-4-33-6/15 od 11.01.2016. godine, objavljeno u „Službeni glasnik BiH“, broj 6/16
 17. UP-1-50-4-39-3/15 od 11.01.2016. godine, objavljeno u „Službeni glasnik BiH“, broj 6/16
 18. UP-1-50-4-37-6/15 od 25.01.2016. godine, objavljeno u „Službeni glasnik BiH“, broj 16/16
 19. UP-1-50-4-3-8/16 od 15.02.2016. godine, objavljeno u „Službeni glasnik BiH“, broj 16/16
 20. UP-1-50-4-35-6-1/15 od 18.02.2016. godine, objavljeno u „Službeni glasnik BiH“, broj 16/16
 21. UP-1-50-4-34-5-1/15 od 18.02.2016. godine, objavljeno u „Službeni glasnik BiH“, broj 16/16
 22. UP-1-50-4-32-8-1/15 od 18.02.2016. godine, objavljeno u „Službeni glasnik BiH“, broj 16/16
 23. UP-1-50-4-6-7/16 od 16.03.2016. godine, objavljeno u „Službeni glasnik BiH“, broj 30/16
 24. UP-1-50-4-8-5/16 od 16.03.2016. godine, objavljeno u „Službeni glasnik BiH“, broj 30/16
 25. UP-1-50-4-10-6/16 od 05.04.2016. godine, objavljeno u „Službeni glasnik BiH“, broj 30/16
 26. UP-1-50-4-16-6/16 od 01.06.2016. godine, objavljeno u „Službeni glasnik BiH“, broj 63/16
 27. UP-1-50-4-26-7/16 od 14.09.2016. godine, objavljeno u „Službeni glasnik BiH“, broj 74/16
 28. UP-1-50-4-29-9/16 od 18.10.2016. godine, objavljeno u “Službeni glasnik BiH”, broj 86/16
 29. UP-1-50-4-36-5/16 od 18.10.2016. godine, objavljeno u “Službeni glasnik BiH”, broj 86/16
 30. UP-1-50-4-38-8/16 od 07.02.2017. godine, objavljeno u “Službeni glasnik BiH”, broj 13/17
 31. UP-1-50-4-1-7/17 od 07.02.2017. godine, objavljeno u “Službeni glasnik BiH”, broj 13/17
 32. UP-1-50-4-5-7/17 od 14.04.2017. godine, objavljeno u “Službeni glasnik BiH”, broj 35/17
 33. UP-1-50-4-7-6/17 od 21.07.2017. godine, objavljeno u “Službeni glasnik BiH”, broj 52/17
 34. UP-1-50-4-15-8/17 od 15.09.2017. godine, objavljeno u “Službeni glasnik BiH”, broj 73/17
 35. UP-1-50-4-10-8/17 od 18.12.2017. godine, objavljeno u “Službeni glasnik BiH”, broj 4/18
 36. UP-1-50-4-12-10/18 od 04.03.2019. godine, objavljeno u “Službeni glasnik BiH”, broj 22/19
 37. UP-1-50-4-16-9/19 od 08.06.2020. godine, objavljeno u “Službeni glasnik BiH”, broj 38/20
 38. UP-1-50-4-22-9/19 od 08.06.2020. godine, objavljeno u “Službeni glasnik BiH”, broj 38/20
 39. UP-1-50-4-9-5/20 od 04.12.2020. godine, objavljeno u “Službeni glasnik BiH”, broj 78/20
 40. UP-1-50-4-10-5/20 od 04.12.2020. godine, objavljeno u “Službeni glasnik BiH”, broj 78/20
 41. UP-1-50-4-12-5/20 od 04.12.2020. godine, objavljeno u “Službeni glasnik BiH”, broj 78/20
 42. UP-1-50-4-18-5/20 od 04.12.2020. godine, objavljeno u “Službeni glasnik BiH”, broj 78/20
 43. UP-1-50-4-19-5/20 od 04.12.2020. godine, objavljeno u “Službeni glasnik BiH”, broj 78/20
 44. UP-1-50-4-24-5/20 od 28.12.2020. godine, objavljeno u “Službeni glasnik BiH”, broj 4/21
 45. UP-1-50-4-36-9/21 od 05.02.2021. godine, objavljeno u “Službeni glasnik BiH”, broj 11/21
 46. UP-1-50-4-37-4/20 od 19.02.2021. godine, objavljeno u “Službeni glasnik BiH”, broj 15/21
 47. UP-1-50-4-2-5/21 od 22.02.2021. godine, objavljeno u “Službeni glasnik BiH”, broj 15/21
 48. UP-1-50-4-11-7/20 od 22.02.2021. godine, objavljeno u “Službeni glasnik BiH”, broj 15/21
 49. UP-1-50-4-9-6/20 od 13.04.2021. godine, objavljeno u “Službeni glasnik BiH”, broj 26/21
 50. UP-1-50-4-10-5/20 od 13.04.2021. godine, objavljeno u “Službeni glasnik BiH”, broj 26/21

Agencija je donijela Instrukciju o popunjavanju uplatnice za uplatu posebne naknade (akt broj: 01-17-738-1/20 od 21.07.2020. godine), a na osnovu Odluke o visini posebne naknade za izdavanje rješenja o odobrenju za stavljanje na tržište genetski modificirane hrane i hrane za životinje i Naredbe o uplatnim računima za administrativne takse („Službeni glasnik BiH“, br. 19/14 i 15/17). Instrukciju o popunjavanju uplatnice za uplatu posebne naknade možete pogledati na ovoj poveznici.

Iz svega navedenog vidljivo je, da je postupajući u skladu sa svojom mjerodavnosti, Agencija dala doprinos u pripremi i donošenju pravnog okvira kojim je uređen postupak donošenja odobrenja za stavljanje GM hrane za životinje na tržište Bosne i Hercegovine. Subjekti u poslovanju sa hranom za životinje u Bosni i Hercegovini koji trebaju rješenje o odobrenju za stavljanje na tržište GM hrane za životinje i koji žele da plasiraju takvu vrstu hrane na bh. tržište to mogu ostvariti. Naravno, cijeli proces izdavanja rješenja o odobrenju za stavljanje na tržište GM hrane i hrane za životinje će se voditi uz stroge mjere kontrole i na transparentan način, uz stalni stručni nadzor od strane Vijeća za GMO.