Oznake podrijetla, zemljopisnog podrijetla i zajamčeno tradicionalnog specijaliteta

Zaštita oznake podrijetla, oznake zemljopisnog podrijetla i oznake zajamčeno tradicionalnog specijaliteta prehrambenih proizvoda u Bosni i Hercegovini

Područje zaštite prehrambenih proizvoda oznakama podrijetla, oznakama zemljopisnog podrijetla i oznakama zajamčeno tradicionalnog specijaliteta u Bosni i Hercegovini uređeno je Pravilnikom o sustavima kvalitete za prehrambene proizvode („Službeni glasnik BiH“, broj 90/18) (u daljem tekstu: Pravilnik), koji je na prijedlog Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine u suradnji sa mjerodavnim tijelima entiteta i Brčko distrikta Bosne i Hercegovine, na temelju Zakona o hrani („Službeni glasnik BiH“, broj 50/04), donijelo Vijeće ministara Bosne i Hercegovine.
Ovim Pravilnikom propisuje se postupak zaštite oznaka podrijetla i zaštite oznaka zemljopisnog podrijetla te postupak zaštite oznaka zajamčeno tradicionalnog specijaliteta prehrambenih proizvoda na području Bosne i Hercegovine, kao i postupak za podnošenje zahtjeva za registraciju i podnošenje prigovora za oznake podrijetla, oznake zemljopisnog podrijetla i oznake zajamčeno tradicionalnog specijaliteta prehrambenih proizvoda na razini Europske unije.

Zašto bi trebalo registrirati oznaku podrijetla, oznaku zemljopisnog podrijetla i oznaku zajamčeno tradicionalnog specijaliteta?

Na međunarodnom tržištu vlada jaka konkurencija u plasmanu prehrambenih proizvoda. U toj borbi za konkurentnost sve više se cijene tradicionalni proizvodi, odnosno proizvodi čije posebne karakteristike proizilaze iz vrijednosti njihovih sastojaka, načina proizvodnje i prerade, te podneblja iz kojeg dolaze. Veća edukacija o nutritivnim i protektivnim svojstvima hrane, te povećana kupovna moć potrošača u Europskoj uniji utjecali su na povećanje potražnje za prehrambenim proizvodima koji su nezaobilazan dio kulture i tradicije nekog kraja. Izdvajamo neke od mogućih razloga za registraciju oznaka:

 • prehrambeni proizvodi koji nose jednu od registriranih oznaka na tržištu spadaju u prehrambene proizvode više cjenovne kategorije;
 • stvaranje identiteta i prepoznatljivosti takvog prehrambenog proizvoda na domaćem i međunarodnom tržištu;
 • podizanje i postizanje stalne kvalitete prehrambenih proizvoda;
 • izravna veza proizvoda s određenim zemljopisnim područjem daje dodatnu vrijednost i prepoznatljivost tom području, te doprinosi ruralnom razvoju, osobito onih udaljenijih i dislociranih područja;
 • osnivanje interesnih udruženja, ako ona još ne postoje u svrhu zajedničkog nastupa na tržištu, odnosno zajedničke promocije prehrambenog proizvoda;
 • svi proizvođači i/ili prerađivači koji se nalaze na definiranom zemljopisnom području, a koji udovoljavaju uvjetima navedenim u specifikaciji imaju pravo uporabe registrirane oznake;
 • registrirana oznaka ne može postati generička (uobičajena);
 • registrirana oznaka zaštićena je od:
  • bilo kakve izravne ili neizravne komercijalne uporabe registrirane oznake za prehrambene proizvode koji nisu obuhvaćeni registracijom, kao i onih proizvoda sličnih proizvodima registriranim pod tom oznakom ili u onoj mjeri u kojoj korištenje oznake iskorištava ugled zaštićene oznake;
  • zlouporaba, oponašanja ili uporaba za stvaranje zablude, čak i kad je naznačeno pravo podrijetlo prehrambenog proizvoda, uključujući uporabu zaštićenog naziva u prijevodu ili popraćenog izrazom kao što je „stil“, „tip“, „način“, „po postupku“, „metoda“, „kao što se proizvodi u“, „imitacija“ ili slično;
  • bilo kakve lažne informacije koje mogu dovesti u zabludu potrošača u odnosu na pravo podrijetlo, prirodu ili suštinsku kvalitetu prehrambenog proizvoda, istaknute na unutarnjoj ili vanjskoj ambalaži, materijalu ili dokumentu koji se odnosi na proizvod i pakiranje proizvoda u kontejner, koji bi dao krivi dojam o podrijetlu proizvoda;
  • bilo kojeg drugog postupka koji može dovesti u zabludu potrošača u odnosu na pravo podrijetlo prehrambenog proizvoda.

Što se može registrirati?

Registraciji oznaka podrijetla, oznaka zemljopisnog podrijetla i oznaka zajamčeno tradicionalnog specijaliteta podliježu prehrambeni proizvodi namijenjeni ljudskoj prehrani, osim proizvoda vinskog sektora, izuzimajući vinski ocat, i jakih alkoholnih pića koji su uređeni posebnim propisima. Prehrambeni proizvodi namijenjeni ljudskoj prehrani, koji se mogu registrirati oznakama podrijetla, oznakama zemljopisnog podrijetla i oznakama zajamčeno tradicionalnog specijaliteta svrstani su u sljedeće kategorije:

Proizvodi namijenjeni prehrani ljudi

 • Razred 1.1. Svježe meso (i nusproizvodi klanja),
 • Razred 1.2. Mesni proizvodi (kuhani, soljeni, dimljeni itd.),
 • Razred 1.3. Sirevi,
 • Razred 1.4. Ostali proizvodi životinjskog podrijetla (jaja, med, različiti mliječni proizvodi osim maslaca itd.),
 • Razred 1.5. Ulja i masnoće (maslac, margarin, ulje itd.),
 • Razred 1.6. Voće, povrće i žitarice, u prirodnom stanju ili prerađeni,
 • Razred 1.7. Svježa riba, mekušci i rakovi te proizvodi dobiveni od njih,
 • Razred 1.8. Ostali proizvodi (začini itd.).

Drugi prehrambeni proizvodi

Oznake podrijetla i oznake zemljopisnog podrijetla

 • Razred 2.1. Pivo,
 • Razred 2.2. Čokolada i čokoladni proizvodi,
 • Razred 2.3. Kruh, fino pecivo, kolači, slatkiši, keksi i drugi pekarski proizvodi,
 • Razred 2.4. Napitci proizvedeni od biljnih ekstrakta,
 • Razred 2.5. Tjestenina,
 • Razred 2.6. Sol,
 • Razred 2.7. Senf.

Zajamčeno tradicionalni specijalitet

 • Razred 2.8. Gotovi obroci,
 • Razred 2.9. Pivo,
 • Razred 2.10. Čokolada i čokoladni proizvodi,
 • Razred 2.11. Kruh, fino pecivo, kolači, slatkiši, keksi i drugi pekarski proizvodi,
 • Razred 2.12. Napitci proizvedeni od biljnih ekstrakta,
 • Razred 2.13. Tjestenina,
 • Razred 2.14. Sol.

Kako pokrenuti postupak registracije oznake podrijetla, oznake zemljopisnog podrijetla i oznake zajamčeno tradicionalnog specijaliteta prehrambenog proizvoda?

Postupak registracije oznaka podrijetla, oznaka zemljopisnog podrijetla i oznaka zajamčeno tradicionalnog specijaliteta pokreće se zahtjevom koji se podnosi Agenciji za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine.

Podnositelj zahtjeva za registraciju oznake podrijetla i oznake zemljopisnog podrijetla treba Agenciji dostaviti:

 1. popunjen obrazac zahtjeva za registraciju naziva prehrambenog proizvoda zaštićenom oznakom podrijetla ili zaštićenom oznakom zemljopisnog podrijetla iz Priloga II. ovog Pravilnika, (obrazac zahtjeva link);
 2. preslik dokaza za registraciju grupe;
 3. izjavu mjerodavnog tijela grupe o usvojenoj odluci o zaštiti oznake podrijetla i oznake zemljopisnog podrijetla prehrambenog proizvoda;
 4. punomoć (ako grupu zastupa ovlašteni zastupnik ili opunomoćenik, ovjerenu kod notara);
 5. specifikaciju proizvoda sukladno članku 7. ovog Pravilnika;
 6. popunjen obrazac jedinstvenog dokumenta iz Priloga III. ovog Pravilnika, (obrazac zahtjeva link);
 7. potvrdu tijela za ocjenjivanje usklađenosti da se može obaviti certifikacija;
 8. naziv i adresu grupe koja podnosi zahtjev i tijela, ako je dostupna, koja provjeravaju usklađenost s odredbama specifikacije proizvoda.

Podnositelj zahtjeva za registraciju oznake zajamčeno tradicionalnog specijaliteta treba Agenciji dostaviti:

 1. popunjen obrazac zahtjeva za zajamčeno tradicionalni specijalitet iz Priloga X. ovog Pravilnika, (obrazac zahtjeva link);
 2. preslik dokaza o registraciji grupe;
 3. izjavu nadležnog tijela grupe o usvojenoj odluci o zaštiti naziva prehrambenog proizvoda kao zajamčeno tradicionalnog specijaliteta;
 4. punomoć (ako grupu zastupa ovlašteni zastupnik ili opunomoćenik), ovjerenu kod notara;
 5. specifikaciju proizvoda u skladu s članom 26. ovog Pravilnika i popunjen obrazac iz Priloga IX. ovog Pravilnika, (obrazac zahtjeva link);
 6. potvrdu tijela za ocjenjivanje usklađenosti da se može obaviti certifikacija.

Postupak provodi Povjerenstvo za registraciju oznaka podrijetla i oznaka zemljopisnog podrijetla prehrambenih proizvoda u Bosni i Hercegovini, odnosno Povjerenstvo za dodjelu oznaka zajamčeno tradicionalnog specijaliteta koje imenuje Vijeće ministara Bosne i Hercegovine, na prijedlog Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine, u suradnji s mjerodavnim tijelima entiteta i Brčko distrikta Bosne i Hercegovine.
Visina naknade za postupak registracije oznaka podrijetla, oznaka zemljopisnog podrijetla i oznaka zajamčeno tradicionalnog specijaliteta hrane koji provodi Agencija za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine propisana je Odlukom o visini naknade za postupak registracije oznake podrijetla, oznake zemljopisnog podrijetla i oznake zajamčeno tradicionalnog specijaliteta.

Za zaštićene oznake podrijetla, zaštićene oznake zemljopisnog podrijetla i zajamčeno tradicionalnog specijaliteta koje označavaju proizvode, provjeru usuglašenosti sa specifikacijom provodi jedno ili više kontrolnih tijela koja djeluju kao tijela za ocjenjivanje usklađenosti ovlaštena od Vijeća ministara Bosne i Hercegovine, na prijedlog Agencije:

Popis ovlaštenih tijela za ocjenjivanje usklađenosti za proizvode zaštićene oznake porijekla, zaštićene oznake zemljopisnog podrijetla i zajamčeno tradicionalnog specijaliteta objavljena je u „Službenom glasniku BiH“, broj 79/19 i ista se može pogledati na sljedećoj poveznici. Sve dodatne informacije možete dobiti u Agenciji za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine.

Pravilnik o izgledu i načinu korištenja zaštićenog znaka oznake podrijetla, oznake zemljopisnog podrijetla i oznake zajamčeno tradicionalnog specijaliteta prehrambenih proizvoda („Službeni glasnik BiH“, broj 82/19) propisuje se izgled i način korištenja zaštićenog znaka oznake podrijekla, oznake zemljopisnog podrijekla i oznake zajamčeno tradicionalnog specijaliteta prehrambenih proizvoda, te način izdavanja znaka.

Kako bi postupak registracije bio što jasniji, Agencija za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine izradila je smjernice koje detaljnije daju potrebne informacije o samom postupku registracije. Smjernice za registraciju oznaka podrijetla, oznaka zemljopisnog podrijetla i oznaka zajamčeno tradicionalnog specijaliteta prehrambenih proizvoda možete pronaći na sljedećoj poveznici:

Specifikacije proizvoda registriranih oznaka

Specifikacije proizvoda u postupku registracije oznake zajamčeno tradicionalnog specijaliteta: