Politika kvalitete

Agencija za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine je opredijeljena da stalno razvija i poboljšava svoje aktivnosti kako bi doprinijela unapređenju razine zaštite života i zdravlja ljudi te, u tom smislu, voditi računa o zdravlju i dobrobiti životinja, zdravlju bilja i okoliša, na teritoriji Bosne i Hercegovine.

Te aktivnosti se provode uz poštivanje principa zakonitosti, objektivnosti, transparentnosti i pravovremenosti.

U tom smislu, subjekti u poslovanju sa hranom i potrošači, u ovom dijelu se mogu upoznati sa područjima: