EFSA: Salmoneloza u više zemalja EU

Sedam zemalja je, u razdoblju od 1. svibnja – 12. listopada 2016. godine, prijavilo oboljenja ljudi (112 potvrđenih slučajeva i 148 vjerojatnih) čiji je uzročnik Salmonella Enteritidis. To su Belgija, Danska, Luksemburg, Nizozemska, Norveška, Švedska i UK. Naknadno je Hrvatska prijavila niz slučajeva, uključujući jedan sa smrtnim ishodom, koji su vjerojatno povezani sa navedenim slučajevima oboljenja.

Metodom sekvenciranja cijeloga genoma, ispitivanjem hrane i okoliša, te identifikacijom izvora zaraze utvrđena je poveznica između centra za pakiranje jaja u Poljskoj i navedenih oboljenja. Nalazi upućuju na jaja kao najvjerojatniji uzrok infekcije.

Mjerodavna tijela Poljske i zemalja članica EU u koje su isporučena sumnjiva jaja zaustavila su njihovu distribuciju.

Kako bi se spriječili novi slučajevi oboljenja i žurno identificirali novi potencijalni slučajevi, Europski centar za sprječavanje i kontrolu bolesti (ECDC) i Europska agencija za sigurnost hrane (EFSA) preporučili su zemljama članicama intenzivan monitoring.

Zahvaćene zemlje trebale bi nastaviti razmjenjivati informacije o epidemiološkim, mikrobiološkim i okolišnim ispitivanjima, uključujući objavljivanje relevantnih informacija putem Sustava brzog uzbunjivanja za hranu i hranu za životinje (RASFF), te Sustava ranog upozorenja i odgovora (EWRS) koji predstavlja službeni kanal obavještavanja o prekograničnim prijetnjama.

Prateći opseg i ozbiljnost ovoga događaja, novi zabilježeni slučajevi, također, se moraju prijavljivati u Epidemiološki informacijski sustav za nadzor bolesti koje se prenose hranom i vodom (Epidemic Intelligence Information System for food- and waterborne diseases, EPIS-FWD).

Tehničko izvješće EFSA-e i ECDC-a dostupno je na sljedećoj poveznici.