U Sarajevu održan 39. sastanak Mreže kontakt točaka EFSA-e

39. sastanak Mreže kontakt točaka Europske agencije za sigurnost hrane (EFSA) na kojem su predstavnici 28 zemalja članica Europske unije i šest pretpristupnih zemalja, uključujući Bosnu i Hercegovinu, razmijenili informacije o trenutačnim aktivnostima i izazovima u području sigurnosti hrane u EU održan je 22. i 23. svibnja 2019. godine u Sarajevu. To je prvi put da je sastanak Mreže održan u zemlji koja nije članica Europske unije.

„Veoma smo ponosni što nam je ukazano povjerenje da budemo domaćin Mreže koja predstavlja poveznicu između EFSA-e, nacionalnih institucija nadležnih za sigurnost hrane u EU i ostalih dionika u sustavu sigurnosti hrane,“ izjavio je dr.sci Džemil Hajrić, ravnatelj Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine.

U obraćanju sudionicima sastanka ravnatelj Hajrić je istaknuo da je za Bosnu i Hercegovinu, kao i za ostale zemlje Zapadnog Balkana, veoma značajno da bude uključena u aktivnosti institucija EU, jer se samo zajedničkim radom može odgovoriti na globalne izazove među kojima je zaštita zdravlja potrošača od rizika porijeklom iz hrane.

efsa sarajevo

U okviru sastanka Mreže kontakt točaka EFSA-e održana je B2B radionica na kojoj su predstavljeni programi i projekti iz pretpristupnih fondova EU i razmijenjene informacije o aktualnim EU programima i projektima koji su na raspolaganju institucijama nadležnim za sigurnost hrane.

efsa sa 3

Victoria Villamar, šefica Odjela za međunarodnu suradnju EFSA-e, izjavila je da ova institucija želi biti posrednik u ostvarivanju suradnje. “Ova radionica u Sarajevu koja je okupila predstavnike pretpristupnih zemalja i njihove kolege iz institucija nadležnih za sigurnost hrane u zemljama EU predstavlja jedinstvenu prigodu za razmjenu znanja i unaprjeđenje sigurnosti hrane, uključujući korištenje fondova za znanstvena istraživanja koja su neophodna da bi se očuvala sigurnost hrane. Radionica je bila uspješna i sigurna sam da će uskoro uslijediti nove slične inicijative,” zaključila je Villamar.