15. ožujka, Svjetski dan prava potrošača

Zaštita zdravlja i interesa potrošača je primarni cilj aktivnosti koje kontinuirano, u suradnji s mjerodavnim tijelima entiteta i Brčko distrikta BiH, provodi Agencija za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine.

S obzirom da su standardi o hrani koji su na snazi u Europskoj uniji najpovoljniji za potrošače, a imajući u vidu i obveze u procesu europskih integracija, Agencija radi na usklađivanju propisa o hrani sa zakonodavstvom EU. U ovom trenutku, u Bosni i Hercegovini je na snazi oko 170 propisa o hrani koje je Vijeće ministara Bosne i Hercegovine donijelo na prijedlog Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine.

S aspekta prava na informacije, pozornosti potrošača preporučujemo odredbe Pravilnika o pružanju obavijesti potrošačima o hrani koji je donesen kako bi se potrošačima osigurale ispravne i jasne informacije o hrani, osobito glede karakteristika, učinaka i svojstava hrane.

Agencija, kao kontakt točka Sustava brzog uzbunjivanja za hranu i hranu za životinje (EU RASFF), u suradnji s mjerodavnim inspekcijskim tijelima u Bosni i Hercegovini, pravovremeno poduzima mjere otklanjanja ili minimiziranja rizika podrijetlom iz hrane u slučaju zaprimljenih informacija o zdravstveno neispravnoj hrani na tržištu Bosne i Hercegovine te o tomu obavještava javnost.

Također, u ovoj godini planirana je provedba redovitog godišnjeg Programa kontrole ostataka pesticida u i na hrani biljnog i životinjskog podrijetla u Bosni i Hercegovini. Na temelju rezultata monitoringa, Agencija će dati odgovarajuće preporuke mjerodavnim tijelima, zakonodavstvu i politici BiH s ciljem unaprjeđenja sustava sigurnosti hrane i zaštite zdravlja i interesa potrošača.

Svim građanima Bosne i Hercegovine ovim putem čestitamo Svjetski dan prava potrošača te ih pozivamo i ohrabrujemo da koriste mehanizme suradnje s Agencijom i drugim mjerodavnim tijelima u sustavu sigurnosti hrane, kao i sva prava koja im omogućuju pozitivni zakonski propisi u Bosni i Hercegovini.