EU Twinning projekt: Oglas za radna mjesta pomoćnika rezidentnog twinning savjetnika i prevoditelja

24. rujna 2020.

Za potrebe EU Twinning projekta „Podrška EU jačanju kapaciteta i postupnom usklađivanju sektora sigurnosti hrane u Bosni i Hercegovini s Acquis“ raspisan je oglas za dva radna mjesta, i to pomoćnika rezidentnog twinning savjetnika i prevoditelja. Projekt provodi konzorcij predvođen Državnom službom za hranu i veterinarstvo Republike Litvanije u kojem također sudjeluju Ministarstvo poljoprivrede Mađarske, […]

ICMSF: Ne postoje dokumentirani dokazi da je hrana značajan izvor i/ili put prijenosa virusa SARS-CoV-2

7. rujna 2020.

Međunarodno povjerenstvo za mikrobiološke specifikacije za hranu (International Commission on Microbiological Specifications for Foods, ICMSF) objavilo je 3. rujna 2020. godine „Mišljenje o SARS-CoV-2 i njegovoj vezi sa sigurnošću hrane“. U dokumentu se, između ostalog, navodi da je COVID-19 uzrokovao velike poremećaje u proizvodnji, trgovini i distribuciji hrane, a u nekoliko regija širom svijeta to […]

EFSA: Kampanja „Zaustavite afričku svinjsku kugu“ u zemljama Jugoistočne Europe

2. rujna 2020.

Europska agencija za sigurnost hrane (European Food Safety Authority, EFSA) pokrenula je veliku kampanju s ciljem podizanja svijesti javnosti i pružanja pomoći u zaustavljanju širenja afričke svinjske kuge na području jugoistočne Europe. Kampanja je usmjerena na zemlje koje je EFSA, na temelju procjene rizika (link na dokument), identificirala kao rizične zbog njihove blizine zemljama u […]

Kod prakse za smanjenje kontaminacije hrane policikličnim aromatskim ugljikovodicima iz procesa dimljenja i izravnog sušenja

14. kolovoza 2020.

Postupci poput dimljenja i izravnog sušenja pružaju širok izbor tekstura i okusa hrane, a samim tim i širi izbor za potrošače. Mnoge vrste dimljene i sušene hrane tradicionalne su prehrambene namirnice, a navedeni postupci upotrebljavaju se za produženje vremena skladištenja, održavanje kvalitete i pružanje okusa i konzistencije potrebne potrošačima. Produženje roka trajanja može utjecati i […]

EFSA: Znanstveno mišljenje o glikoalkaloidima u hrani i hrani za životinje

13. kolovoza 2020.

Na zahtjev Europske komisije, Europska agencija za sigurnost hrane (EFSA) provela je procjenu rizika od glikoalkaloida u hrani i hrani za životinje, osobito u krumpiru i proizvodima od krumpira. Glikoalkaloidi su spojevi koji se na prirodan način javljaju u vrstama porodice Solanaceae (pomoćnice) u koju spadaju krumpir, rajčica i patlidžan. Glikoalkaloidi imaju važnu ulogu u […]

Preporuke potrošačima za prevenciju COVID-19

13. kolovoza 2020.

Sukladno mišljenju Europske agencije za sigurnost hrane (European Food Safety Authority, EFSA), kao i nacionalnih mjerodavnih tijela za sigurnost hrane u Europi i svijetu, dosad nema dokaza da je hrana vjerojatni izvor ili put prijenosa virusa koji je uzrokovao pandemiju koronavirusa COVID-19. S obzirom na svakodnevni kontakt s hranom, mnogi potrošači zainteresirani su i za […]

Projekt „EU4Agri“: Javni poziv potencijalnim korisnicima bespovratnih sredstava

10. kolovoza 2020.

Projekt Europske unije „EU4Agri“ objavio je prvi javni poziv potencijalnim korisnicima bespovratnih sredstava za mjeru potpore  investicijama u prerađivačke kapacitete i marketing poljoprivredno-prehrambenih proizvoda u vrijednosti od 3 milijuna KM, odgovarajući ujedno i na potrebe za oporavkom od krize prouzrokovane pandemijom COVID-19. Na javni poziv mogu se prijaviti poduzeća, obrti/poduzetnici i zadruge koje se bave […]

Usvojeno Izvješće o provedenom Programu kontrole ostataka pesticida u i na hrani biljnog i životinjskog podrijetla za 2019. godinu

24. srpnja 2020.

Na prijedlog Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine, Vijeće ministara Bosne i Hercegovine je na 13. sjednici održanoj 23. srpnja 2020. godine usvojilo Izvješće o provedenom Programu kontrole ostataka pesticida u i na hrani biljnog i životinjskog podrijetla za 2019. godinu. U okviru Programa kontrole ostataka pesticida u i na hrani biljnog i životinjskog […]

Razmatrane mjere zaštite interesa primarnih proizvođača i prerađivača hrane u Bosni i Hercegovini

16. srpnja 2020.

Dr.sci. Džemil Hajrić, v.d. ravnatelja Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine, sudjelovao je 15. srpnja 2020. godine na sastanku u organizaciji Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine na kojemu je razmatrana provedba službenih kontrola hrane pri uvozu u Bosnu i Hercegovinu te mjere koje je moguće poduzeti s ciljem osiguranja visoke […]

Pozitivno mišljenje Ureda za reviziju institucija BiH na financijsko poslovanje Agencije za sigurnost hrane BiH za 2019. godinu

14. srpnja 2020.

Ured za reviziju institucija Bosne i Hercegovine obavio je reviziju financijskih izvješća Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine za 2019. godinu i, u vezi s istom, reviziju usklađenosti. Revizija financijskih izvješća i revizija usklađenosti podrazumijeva proces objektivnog prikupljanja i procjenjivanja dokaza, kako bi se utvrdilo jesu li predmeti revizije, tj. financijska izvješća, kao i […]