29. rujna, Međunarodni dan svijesti o gubitku hrane i otpadu od hrane

27. rujna 2023.

Kako bi razvila svijest i potaknula zajedničke aktivnosti na smanjenju gubitaka hrane i otpada od hrane, Opća skupština Ujedinjenih naroda je, Rezolucijom 74/209 od 19. prosinca 2019. godine, proglasila 29. rujna Međunarodnim danom svijesti o gubitku hrane i otpadu od hrane. Međunarodni dan svijesti o gubitku hrane i otpadu od hrane 2023. obilježava se u […]

EFSA: „Čuvajte zdravlje bilja, zaštitite život!”

20. rujna 2023.

Europska agencija za sigurnost hrane (EFSA), u suradnji s Europskom komisijom i zemljama članicama, pokrenula je kampanju o zdravlju bilja (#PlantHealth4Life).  Kampanjom se promiče svijest o zdravlju bilja i njegovoj povezanosti s našom svakodnevnicom. Bilje čini jezgru života na Zemlji: daje nam zrak koji udišemo i hranu koju jedemo. Danas je bilje pod teškim pritiskom […]

Od 184 uzorka, dva neodgovarajuća/Program kontrole ostataka pesticida u i na hrani biljnog i životinjskog podrijetla u Bosni i Hercegovini za 2022. godinu

19. rujna 2023.

Agencija za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine provela je, u suradnji s mjerodavnim entitetskim, kantonalnim, gradskim i općinskim te inspekcijskim tijelima Brčko distrikta BiH u 2022. godini redoviti godišnji Program kontrole ostataka pesticida u i na hrani biljnog i životinjskog podrijetla u Bosni i Hercegovini. U sklopu Programa kontrole (monitoringa) ostataka pesticida u i na […]

Smjernice za tumačenje i provedbu Pravilnika o mikrobiološkim kriterijima za hranu

23. kolovoza 2023.

Agencija za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine, u suradnji s predstavnicima mjerodavnih institucija Bosne i Hercegovine, entiteta i Brčko distrikta BiH i međunarodnim stručnjacima, izradila je i objavila Smjernice za tumačenje i provedbu Pravilnika o mikrobiološkim kriterijima za hranu. Ove Smjernice daju objašnjenja i preporuke za provedbu odredbi Pravilnika o mikrobiološkim kriterijima za hranu (Službeni […]

Obavijest dm drogerie markt d.o.o. iz predostrožnosti povlači proizvod „dmBio rižni krekeri, malina, 8+ mjeseci, 35 g“

4. kolovoza 2023.

Dm drogerie markt d.o.o. obavijestio je 04. avgusta 2023. godine Agenciju za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine da iz predostrožnosti povlači iz prodaje sljedeći proizvod: Naziv proizvoda: „dmBio rižni krekeri, malina, 8+ mjeseci, 35 g” Pakovanje:              35 g Rokovi trajanja:    04.06.2024. godine Broj šarže:          […]

Agencija podržava kampanju „Nitko gladan. Nitko sam.“

13. srpnja 2023.

Sastanak na kojem su razmatrane aktivnosti u vezi s provedbom Zakona o dopuni Zakona o porezu na dodanu vrijednost koji propisuje oslobađanje od oporezivanja donacija datih u hrani održan je danas u Sarajevu. Uime Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine na sastanku su sudjelovali dr.sci Džemil Hajrić, ravnatelj i prof.dr. Katica Arar, šefica Odsjeka […]

Objavljene Smjernice za klasifikaciju rizika kod poslovanja s hranom i učestalost inspekcija

10. srpnja 2023.

S ciljem pružanja potpore mjerodavnim inspekcijskim tijelima u Bosni i Hercegovini, Agencija za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine pripremila je i objavila „Smjernice za klasifikaciju rizika kod poslovanja s hranom i učestalost inspekcija“. Smjernice mogu poslužiti mjerodavnim inspekcijskim tijelima kao alat za procjenu rizika koji omogućava dosljedan pristup planiranju inspekcija i raspoređivanju resursa s većim […]

Posjet Biotehničkom fakultetu Univerziteta u Bihaću

27. lipnja 2023.

Dr.sci Džemil Hajrić, ravnatelj Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine posjetio je 23. lipnja 2023. godine Biotehnički fakultet Univerziteta u Bihaću. U razgovoru s akademskim osobljem i uposlenicima laboratorija Biotehničkog fakulteta, direktor Hajrić upoznat je sa znanstveno-istraživačkim projektima koje trenutačno provodi ovaj fakultet te s laboratorijskim kapacitetima. Razgovarano je o dosadašnjoj suradnji Agencije i […]

“Krajiški omač” i “Krajiška trahana” registrirani oznakom zajamčeno tradicionalnog specijaliteta

23. lipnja 2023.

Dr.sci. Džemil Hajrić, ravnatelj Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine i Kemal Hrnjić, ministar poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva u Vladi Federacije Bosne i Hercegovine uručili su danas u Bihaću predstavnicima Udruženja ”Stari-novi okus” rješenja o upisu proizvoda “Krajiški omač” i “Krajiška trahana” u Registar zajamčeno tradicionalnih specijaliteta. To su ujedno prvi proizvodi u Bosni […]