164. sjednica VM BiH: Donesena dva propisa o hrani

Na prijedlog Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine u suradnji s nadležnim tijelima entiteta i Brčko distrikta BiH, Vijeće ministara Bosne i Hercegovine je na 164. sjednici održanoj 22. siječnja 2019. godine donijelo Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o maksimalnim razinama ostataka pesticida u i na hrani i hrani za životinje biljnog i životinjskog podrijetla.

Pravilnikom o izmjenama i dopunama Pravilnika o maksimalnim razinama ostataka pesticida u i na hrani i hrani za životinje biljnog i životinjskog podrijetla propisuju se maksimalno dopuštene količine pesticida u i na hrani i hrani za životinje biljnog i životinjskog podrijetla i usklađuju s maksimalnim vrijednostima propisanim u Europskoj uniji.

Vijeće ministara Bosne i Hercegovine je na 164. sjednici donijelo i Pravilnik o stavljanju izvan snage Pravilnika o količini brašna utrošenog za proizvodnju pekarskih proizvoda, čime su prihvaćene inicijative subjekata u poslovanju s hranom i nadležnih tijela. Pravilnik o stavljanju izvan snage Pravilnika o količini brašna utrošenog za proizvodnju pekarskih proizvoda je nacionalni propis te kao takav nije bio predmet usklađivanja sa zakonodavstvom EU.

Navedeni propisi će, nakon objave u “Službenom glasniku BiH”, biti dostupni i na web stranici Agencije.