178. sjednica VM BiH: Na prijedlog Agencije za sigurnost hrane BiH donesena tri propisa

Na prijedlog Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine u suradnji s mjerodavnim tijelima entiteta i Brčko distrikta BiH, Vijeće ministara Bosne i Hercegovine je na 178. sjednici održanoj 12. studenoga 2019. godine donijelo Pravilnik o voćnim sokovima i određenim sličnim proizvodima namijenjenim za prehranu ljudi, Pravilnik o izgledu i načinu korištenja zaštićenog znaka oznake podrijetla, oznake zemljopisnog podrijetla i oznake zajamčeno tradicionalnog specijaliteta prehrambenih proizvoda i Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o metodama za kontrolu meda i drugih pčelinjih proizvoda.

Pravilnikom o voćnim sokovima i određenim sličnim proizvodima namijenjenim za prehranu ljudi propisuju se opći zahtjevi i uvjeti za proizvodnju, stavljanje na tržište, deklariranje voćnih sokova i određenih sličnih proizvoda namjenjenih za prehranu ljudi. Pored zaštite interesa potrošača, donošenjem ovog propisa proizvođačima voćnih sokova omogućavaju se pravni uvjeti za proizvodnju, stavljanje na tržište, deklariranje voćnih sokova, voćnih nektara i sličnih proizvoda kakve imaju proizvođači iz zemalja regije i Europske unije. Pravilnikom su preuzete uredbe i direktive Europske unije koje se odnose na voćne sokove i određene slične proizvode namijenjene za prehranu ljudi.

Pravilnikom o izgledu i načinu korištenja zaštićenog znaka oznake podrijetla, oznake zemljopisnog podrijetla i oznake zajamčeno tradicionalnog specijaliteta prehrambenih proizvoda uređuje se izgled i način korištenja zaštićenog znaka oznake u Bosni i Hercegovini te način izdavanja znaka.

Donošenje Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o metodama za kontrolu meda i drugih pčelinjih proizvoda predstavlja nastavak aktivnosti Agencije na unaprjeđenju kakvoće meda na tržištu Bosne i Hercegovine. Izmjenama i dopunama Pravilnika o metodama za kontrolu meda i drugih pčelinjih proizvoda (“Službeni glasnik BiH”, broj 37/09) propisani su uvjeti i procedure za određivanje šećera metodom HPLC (High Performance Liquid Chromatography), što je u skladu s prijedlozima subjekata u poslovanju s hranom i laboratorija koji provode kontrolu kakvoće meda i drugih pčelinjih proizvoda. Praćenje kakvoće meda važan je alat za zaštitu i uređivanje tržišta meda u Bosni i Hercegovini, a klasifikacija kakvoće meda putem fizikalno-kemijske analize je od izuzetnog značaja. Pored kontinuiranog unaprjeđenja pravnog okvira u ovom području, Agencija je prethodno, u suradnji s mjerodavnim inspekcijskim tijelima, provela Monitoring kakvoće meda na tržištu BiH za 2017. godinu te, uz potporu projekta USAID/Sweden FARMA II, izradila Smjernice za tumačenje rezultata ispitivanja kakvoće meda. Med je jedan od proizvoda iz Bosne i Hercegovine koji ima odobrenje Europske komisije za izvoz na tržište zemalja EU.

Svi propisi će, nakon objave u „Službenom glasniku BiH“ biti javno dostupni putem službene web stranice Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine.