Agencija podržava kampanju „Nitko gladan. Nitko sam.“

Sastanak na kojem su razmatrane aktivnosti u vezi s provedbom Zakona o dopuni Zakona o porezu na dodanu vrijednost koji propisuje oslobađanje od oporezivanja donacija datih u hrani održan je danas u Sarajevu. Uime Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine na sastanku su sudjelovali dr.sci Džemil Hajrić, ravnatelj i prof.dr. Katica Arar, šefica Odsjeka za znanstvenu suradnju.

Sukladno odredbama navedenog Zakona, prometom dobara uz naknadu ne smatra se davanje poklona u hrani kao donacije koju porezni obveznik, u svrhu sprječavanja njezinog uništavanja, zaštite okoliša i pomoći krajnjim primateljima, donira isključivo posrednicima u doniranju hrane registriranim za prikupljanje i pružanje humanitarne pomoći.

Zakon o dopuni Zakona o porezu na dodanu vrijednost objavljen je u “Službenom glasniku Bosne i Hercegovine”, broj 46/23 od 30.06.2023. godine, a Upravni odbor Uprave za neizravno oporezivanje Bosne i Hercegovine zadužen je da, u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ovoga zakona, donese podzakonski akt za njegovu provedbu.

Agencija za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine pruža potporu Upravi za neizravno oporezivanje Bosne i Hercegovine i nevladinim organizacijama u izradi Prednacrta pravilnika o primjeni Zakona o PDV-u, a ravnatelj Agencije je na današnjem sastanku održao prezentaciju o aspektu sigurnosti hrane u kontekstu provedbe Zakona o dopuni Zakona o porezu na dodanu vrijednost.

„Agencija će, sukladno svojim nadležnostima, pomoći u izradi Pravilnika o primjeni Zakona o PDV-u kako bi osigurali da je hrana koja se donira, a koja je pred istek roka, u skladu sa Zakonom o hrani BiH i sigurna za uporabu“, izjavio je tim povodom dr.sci Džemil Hajrić, ravnatelj Agencije za sigurnost hrane BiH.

Prema podacima nevladinih organizacija, u Bosni i Hercegovini trenutačno ima najmanje 60 javnih kuhinja u kojima se hrani skoro 17.000 osoba, a istovremeno se, prema podacima Ujedinjenih naroda, u Bosni i Hercegovini godišnje uništava i baca oko 400.000 tona hrane.