Bolest kvrgave kože: jačanje prevencije i kontrole u regiji

Europska agencija za sigurnost hrane (EFSA) i Europska komisija organizirale su 11. i 12. svibnja 2016. godine radionicu u cilju jačanja regionalne suradnje u jugoistočnoj Europi i Bliskom Istoku, po pitanju prevencije i kontrole bolesti kvrgave kože (Lumpy Skin Disease –LSD). LSD je zarazno oboljenje goveda koje uzrokuje izbijanje čvornatih kvrga na koži zaraženih životinja. Prvenstveno se prenosi vektorima, a karakteriziraju je veliki gubici i potencijal znatnog širenja, osobito putem kretanja i trgovine živim životinjama i njihovim proizvodima. Virus bolesti kvrgave kože ne prenosi se na ljude, a uzročnik je virus iz porodice  Poxviridae, genus Capripoxvirus, 1 Serotip Virus bolesti kvrgave kože(LSDV).

Na radionici su razmotrene najnovije raspoložive informacije o širenju LSD i razmotreni načini na koje se može podići svijest o ovoj bolesti i njenom utjecaju na zdravlje životinja, te na koji način raditi zajedno na unaprjeđivanju praćenja, prevencije i kontrole. Predstavnici zemalja članica EU, zemalja EU proširenja i EU susjedstva (Albanija, Bosna i Hercegovina, Bugarska, Cipar, Grčka, Izrael, Jordan, Kosovo, Liban, Crna Gora, Rumunjska, Ruska Federacija, Srbija, Makedonija i Turska), Europske komisije, Mediteranske mreže za zaštitu zdravlja životinja (REMESA), Istraživačkoga centra za veterinarstvo i agrokemiju Belgije (CODA-CERVA), FAO-a i EFSA-e, uzeli sudjelovali su na ovoj radionici. Inicijativa je financirana iz Predpristupnog programa EFSA-e za razdoblje 2015-2017. Bosnu i Hercegovinu su na navedenom događaju predstavljali mr.sc. Zehra Gilić, dr.vet.med., viši stručni suradnik za vođenje registra u Agenciji za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine i prof.dr.sc. Senad Prašović, redovni profesor Katedre za patologiju Zavoda za epizootiologiju Veterinarskoga fakulteta u Sarajevu.

EFSA je na zahtjev Eeropske komisije, a u svjetlu brzog prekograničnoga širenja oboljenja s Bliskog istoka na zemlje Balkana, izdala znanstveno mišljenje (EFSA Journal 2015;13(1):3986) s preporukama sadržanim u Aneksu istog. Znanstveno mišljenje Panela za zdravlje i dobrobit životinja EFSA-e (AHAW Panel) sadrži najnovije raspoložive znanstvene podatke koji se odnose na epidemiologiju, dijagnosticiranje, prevenciju i kontrolu predmetne bolesti, a u cijelosti je dostupno putem poveznice http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/3986.

Više o pojavi bolesti kvrgave kože u zemljama Istočno-mediteranskog bazena sa zaključcima Svjetske organizacije za hranu i poljoprivredu (FAO) dostupno je u znanstvenom članku ”Emergence of lumpy skin disease in the Eastern Mediterranean Basin countries” (VOL 29, November 2013, EMPRES-ANIMAL-HEALTH FAO ORG), koje je dostupno putem poveznice http://www.fao.org/docrep/019/aq706e/aq706e.pdf.