EFSA: „EU bira sigurnu hranu“

Kako bi potaknula građane na kritičko promišljanje pri svakodnevnom odabiru hrane, Europska agencija za sigurnost hrane (European Food Safety Authority, EFSA) pokrenula je kampanju pod nazivom „EU bira sigurnu hranu“ („EU choose safe food“). Cilj kampanje je podići svijest potrošača o ulozi znanosti u sustavu sigurnosti hrane, te potaknuti Europljane da hranu biraju s povjerenjem zahvaljujući znanosti koja ima ključnu ulogu u osiguravanju sigurnosti hrane.

Europski potrošači su među najzaštićenijim i najinformiranijim na svijetu u pogledu rizika podrijetlom iz hrane. Sustav sigurnosti hrane EU nudi svima mogućnost da znaju kako je hrana koju konzumiraju proizvedena, obrađena, pakirana, označena i prodana. U sklopu ovog sustava, EFSA-ini neovisni stručnjaci revidiraju znanstvene podatke i studije kako bi procijenili rizike podrijetlom iz hrane. Tako se osigurava da su prehrambeni proizvodi koji se nalaze na tržištu sigurni.

EFSA pruža neovisne savjete temeljene na znanosti kako bi pomogla Europljanima da budu informirani pri odabiru hrane. EFSA surađuje s vrhunskim znanstvenicima iz cijele EU i šire, koji analiziraju, procjenjuju i savjetuju, na temelju najnovijih dokaza, koja hrana je sigurna i predstavlja li rizik za potrošače.

Osim sigurnosti potrošača, rad EFSA-e ključan je i za zaštitu životinja i okoliša od rizika povezanih s prehrambenim lancem. EFSA-ini savjeti su ključni prilikom izrade EU zakonodavstva u području sigurnosti hrane.

U međusobno povezanom prehrambenom lancu EFSA surađuje s nacionalnim institucijama iz područja sigurnosti hrane diljem Europe, s ostalim nacionalnim partnerima i međunarodnim tijelima, kako bi Europljani mogli bezbrižno uživati u svojoj hrani.

Službena web stranica kampanje na kojoj se mogu pronaći informacije i savjeti o higijeni hrane, tumačenju oznaka na deklaracijama hrane, alergenima i drugim aktualnim temama od dostupna je na sljedećoj poveznici:

https://campaigns.efsa.europa.eu/EUChooseSafeFood/#/index-hr