EFSA: Rizik od širenja bakterija otpornih na antibiotike u prijevozu životinja

Europska agencija za sigurnost hrane (European Food Safety Authority, EFSA) započela je novu procjenu rizika od širenja bakterija otpornih na antibiotike tijekom prijevoza životinja. Procjena, koja je pokrenuta na zahtjev Odbora za okoliš, javno zdravstvo i sigurnost hrane Europskog parlamenta, bit će usmjerena na rizik od širenja rezistentnih zoonotskih bakterija među peradi, svinjama i govedima tijekom njihovog prijevoza na druge farme ili u klaonice.

Kad se antimikrobna otpornost (Antimicrobial Resistance, AMR) pojavi kod zoonotskih bakterija, koje se mogu prenijeti sa životinja na ljude, može doći do ugrožavanja učinkovitosti liječenja zaraznih bolesti kod ljudi.

„Otpornost na antibiotike predstavlja goruću prijetnju za javno zdravstvo, a znanstveno utemeljen savjet nužan je za razvoj politika i zakonodavstva kako bi se suočili s ovim izazovom“, izjavila je Marta Hugas, vodeća znanstvenica u EFSA-i. Istaknula je kako ovaj novi zahtjev za procjenu rizika, koji je usmjeren na mogući utjecaj na zdravlje ljudi, još jednom ukazuje na rastuću konvergenciju između zdravlja ljudi i životinja, kao i na potrebu pristupa utemeljenog na jedinstvenom zdravlju („One Health“) od strane procjenitelja rizika i kreatora politika.

Pored istraživanja čimbenika, koji mogu utjecati na širenje bakterija otpornih na antibiotike tijekom prijevoza životinja, EFSA će također revidirati preventivne mjere i opcije nadzora, te će identificirati podatke, koji su potrebni za daljnje analize. Očekuje se da će znanstveno mišljenje biti završeno u rujnu 2022. godine.

Zahtjev za izradu znanstvenog mišljenja uslijedio je nakon prošlogodišnjih rasprava između Europskog parlamenta, Europske komisije i EFSA-e.