EFSA: Smanjiti širenje antimikrobne rezistencije pri prijevozu životinja

Skraćivanje trajanja prijevoza i temeljito čišćenje vozila, opreme i mjesta na kojima se obavlja utovar i istovar životinja neke su od učinkovitih mjera kojima se smanjuje prijenos rezistentnih bakterija pri prijevozu životinja. To su zaključci znanstvenog mišljenja Europske agencije za sigurnost hrane (EFSA), izrađenog nakon procjene rizika za širenje antimikrobne rezistencije prilikom prijevoza peradi, svinja i goveda između farmi ili do klaonica.

„Unatoč dostupnim podacima, koji ukazuju na smanjenje potrošnje antibiotika u proteklim godinama, antimikrobna rezistencija i dalje je važno pitanje za javno zdravlje s kojim se treba suočiti na globalnoj razini i u više sektora“, izjavio je Frank Verdonck, šef Odjela za biološke opasnosti i zdravlje i dobrobit životinja u EFSA-i.

Verdonck smatra da identifikacija ključnih faktora i mjera za smanjenje rizika, kao i potreba za daljnjim istraživanjima, koje se odnose na prijevoz životinja, kroz procjenu rizika koju je provela EFSA, predstavlja korak naprijed u borbi s antimikrobnom rezistencijom u skladu s načelima jednog zdravlja (One Health), koje objedinjuje procjenu rizika za zdravlje ljudi i životinja.

U znanstvenom mišljenju EFSA-e naglašen je značaj odgovarajuće organizacije prijevoza životinja. Pored toga, velika je vjerojatnost da će svaka mjera kojom se unaprjeđuje zdravlje i dobrobit životinja i biosigurnost neposredno prije i prilikom prijevoza smanjiti rizik od širenja antimikrobne rezistencije. Zaključci znanstvenog mišljenja nadopunjuju prethodno objavljene preporuke EFSA-e za unaprjeđenje dobrobiti životinja pri prijevozu.

Procjenom rizika je prisutnost rezistentnih bakterija kod životinja prije prijevoza identificirana kao jedan od ključnih faktora rizika, koji doprinosi širenju antimikrobne rezistencije. Ostali faktori rizika, koji s velikom sigurnošću doprinose transmisiji AMR, uključuju povećano otpuštanje rezistentnih bakterija kroz feces, izloženost drugim životinjama koje su inficirane s više tipova ili različitim tipovima rezistentnih bakterija, nedovoljnu higijenu vozila i opreme i trajanje prijevoza.

Utjecaj procjene rizika koju je provela EFSA mnogo je širi od zdravlja i dobrobiti životinja, zato što se mnoge bakterije mogu prenijeti sa životinja na ljude. Kad ove bakterije postanu rezistentne na antibiotike, može doći do kompromitacije liječenja infektivnih bolesti kod ljudi.

Još uvijek nema dovoljno specifičnih znanstvenih studija koje se bave širenjem antimikrobne rezistencije među životinjama prilikom prijevoza. Kroz znanstveno mišljenje, EFSA je identificirala nekoliko nedostataka u vezi s podacima i preporučila određena područja na koja bi se buduća istraživanja trebala usredotočiti.

Procjena rizka provedena je na zahtjev Odbora za okoliš, javno zdravstvo i sigurnost (ENVI) Europskog parlamenta iz rujna 2021. godine, nakon rasprava provedenih između Europskog parlamenta, Europske komisije i EFSA-e.

Znanstveno mišljenje EFSA-e o širenju antimikrobne rezistencije pri prijevozu životinja dostupno je na sljedećoj poveznici.