Javna licitacija za prodaju motornog vozila

Na temelju Odluke o prodaji službenog vozila Agencije za sigurnost hrane BiH broj: 01-1-16-3-250-1/18 od 09.02.2018. godine, a u svezi s člankom 12. stavak (3) Pravilnika o uslovima nabave i načinu korištenja službenih vozila u institucijama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, br. 26/14, 81/14, 78/15, 42/17, 53/17 i 62/17) i Instrukcije o načinu i pravilima provođenja javnog nadmetanja-licitacije za prodaju motornih vozila trezorskih korisnika – institucija Bosne i Hercegovine, broj: 08-02-2-9207/16 od 31.10.2016. godine, Komisija za provođenje procedure prodaje službenog vozila Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine broj: 01-1-16-3-250-2/18 od 09.02.2018. godine objavljuje: Javnu licitacija za prodaju motornog vozila Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine, koji možete preuzeti na ovoj poveznici.

Obrazac za cijenu ponude možete preuzeti na ovoj poveznici.