Donesena Odluka o povećanoj razini službenih kontrola pri uvozu kukuruza za ishranu ljudi

Vijeće ministara Bosne i Hercegovine je, na prijedlog Agencije za sigurnost hrane BiH, u suradnji s mjerodavnim tijelima Bosne i Hercegovine, entiteta i Brčko distrikta BiH donijelo Odluku o povećanoj razini službenih kontrola pri uvozu kukuruza za ishranu ljudi. Ovom Odlukom propisuju se pravila o povećanoj razini službenih kontrola pri uvozu kukuruza za ishranu ljudi koje se provode na ulaznim mjestima, zbog postojanja rizika od kontaminiranosti aflatoksinima, te propisuju obveze subjekata u poslovanju s hranom.

Cilj Odluke je pooštravanje službene kontrole, te onemogućavanje uvoznicima da kukuruz koji je namijenjen ishrani životinja prijavljuju prilikom uvoza kao kukuruz za ishranu ljudi.

Pravilnik o službenim kontrolama koje se provode radi verifikacije postupanja u skladu s odredbama propisa o hrani i hrani za životinje, te propisa o zdravlju i dobrobiti životinja („Službeni glasnik BiH“, broj 5/13) predviđa da Bosna i Hercegovina radi organizacije pooštrene razine kontrole treba od subjekata u poslovanju sa hranom koji su odgovorni za pošiljke, zahtijevati da o pristizanju i prirodi takvih pošiljki unaprijed obavještavaju. Kako bi se osigurao jednoobrazan pristup, donesen je model obrasca Zajedničkog ulaznog dokumenta (ZUD) radi uvoza hrane obuhvaćene ovom Odlukom. ZUD je dostupan carinskim tijelima prilikom prijavljivanja pošiljaka za puštanje u slobodni promet.

Također, radi osiguravanja određene razine jednoobraznosti, uzimajući u obzir pooštrenu razinu službenih kontrola, ovom Odlukom je predviđeno da te kontrole obuhvaćaju pregled dokumentacije, identifikacijski i fizički pregled, odnosno laboratorijske analize, pošiljki, primjenjujući jasno definiran program sljedivosti.