Održana obuka o označavanju hrane

Obuka na temu „Opći i posebni zahtjevi za označavanje hrane, oglašavanje hrane, obmanjujuće informacije i prijevare s hranom, te tvrdnje o hrani“ održana je 18. i 19. listopada u Mostaru u organizaciji Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine. Obuka je organizirana u sklopu IPA 2018 Twinning projekta „Podrška EU izgradnji kapaciteta i postupnom usklađivanju u sektoru sigurnosti hrane u Bosni i Hercegovini s pravnom stečevinom EU“.

Na obuci su, uz službenike Agencije za sigurnost hrane BiH, sudjelovali predstavnici mjerodavnih inspekcijskih tijela u Bosni i Hercegovini, odnosno inspektori za hranu, veterinarski i sanitarni inspektori, koji u svom svakodnevnom radu obavljaju nadzor nad provedbom propisa iz ovog područja.

Sudionicima su predstavljeni opći zahtjevi o označavanju hrane prema Uredbi (EU) 1169/2011, kojima je obuhvaćeno označavanje nutritivne vrijednosti, zahtjevi za upakiranu i neupakiranu hranu, označavanje alergena, prehrambenih aditiva, kofeina, ulja i masti i transmasti u hrani.

Kroz praktičnu vježbu i raspravu prikazano je objektivno informiranje, kao i pogrešno označavanje, te primjeri koji dovode u obmanu potrošače. Posebna pozornost posvećena je prehrambenim i zdravstvenim tvrdnjama.

Pružanjem informacija o hrani potrebno je postići visoku razinu zaštite zdravlja i interesa potrošača uspostavljanjem osnove pomoću koje će krajnji potrošači biti informirani pri odabiru hrane i pomoću kojih će koristiti hranu na siguran način, a posebnim naglaskom na zdravstvene, gospodarske, okolišne, socijalne i etičke okolnosti.

Cilj propisa o informacijama o hrani jest postići slobodan protok hrane koja se zakonito proizvodi i stavlja na tržište, vodeći, po potrebi, računa o zaštiti legitimnih interesa proizvođača,  te promoviranju proizvodnje kvalitetnih proizvoda.