Održana obuka o provedbi načela HACCP (opći zahtjevi i praktični primjeri)

Obuka na temu „Provedba načela HACCP (opći zahtjevi i praktični primjeri)“ namijenjena mjerodavnim inspekcijskim tijelima održana je, u organizaciji Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine, 15. i 16. ožujka 2023. godine u Čapljini. Obuka je organizirana u sklopu IPA 2018 Twinning projekta „Podrška EU izgradnji kapaciteta i postupnom usklađivanju u sektoru sigurnosti hrane u Bosni i Hercegovini s pravnom stečevinom EU“.

U sklopu praktične obuke koja je provedena u proizvodnim pogonima subjekta u poslovanju s hranom mješovite proizvodnje sagledane su  HACCP studije, te primjena istih u pogonima. Razmijenjena su iskustva između mjerodavnih inspekcijskih tijela (veterinarska inspekcija, inspekcija za hranu i sanitarna inspekcija), predstavljene su najbolje prakse provedbe HACCP, te je razgovarano o budućim aktivnostima pri provedbi međunarodnih standarda iz područja sigurnosti hrane.

Sukladno članku 29. Zakona o hrani („Službeni glasnik BiH“, broj 50/04), subjekt u poslovanju s hranom, osim na razini primarne proizvodnje, dužan je uspostaviti i provoditi redovite kontrole higijenskih i zdravstveno-tehničkih uvjeta proizvodnje u svakom objektu pod njegovom kontrolom, provođenjem preventivnog postupka samokontrole, razvijenog u skladu s načelima sustava analize opasnosti i kritičnih kontrolnih točaka.