Propisi o hrani van snage

U nastavku je spiska propisa koji su na prijedlog Agencija za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine, u saradnji sa mjerodavnim tijelima entiteta i Brčko Distrikta BiH, stavljeni van snage:

NazivObrađivačSG BiHDatum prestanka
Popis priznatih prirodnih mineralnih voda i prirodnih izvorskih voda u BiHAgencija za sigurnost hrane BiH1/2313.2.2024
Popis stolnih voda u BiHAgencija za sigurnost hrane BiH1/2313,2,2024
Popis priznatih prirodnih mineralnih voda i prirodnih izvorskih voda u BiHAgencija za sigurnost hrane BiH21/226.1.2023
Popis stolnih voda u BiHAgencija za sigurnost hrane BiH21/226.1.2023
Naputak o obliku, sadržaju i načinu vođenja knjige evidencije utroška brašnaAgencija za sigurnost hrane BiH11/1128.2.2019
Naredba o povlačenju s tržišta BiH, privremenoj zabrani uvoza u BiH i provoza kroz BiH sjemena piskavice, te određenih vrsta sjemena i mahunarki porijeklom iz EgiptaAgencija za sigurnost hrane BiH57/1125.10.2011
Naredba o povlačenju s tržišta BiH, privremenoj zabrani uvoza u BiH i provoza kroz BiH sjemena piskavice, te određenih vrsta sjemena i mahunarki porijeklom iz Egipta R(01)Agencija za sigurnost hrane BiH85/1121.11.2011
Naredba o povlačenju s tržišta BiH, privremenoj zabrani uvoza u BiH i provoza kroz BiH sjemena piskavice, te određenih vrsta sjemena i mahunarki porijeklom iz Egipta R(02)Agencija za sigurnost hrane BiH92/1111.11.2016
Naredba o privremenoj zabrani uvoza u BiH, provoza preko teritorija BiH, povlačenju sa tržišta BiH dijetetskih proizvoda koji sadrže sibutraminAgencija za sigurnost hrane BiH19/1011.11.2016
Naredba o zabrani upotrebe 2,2-Bis (4-hidroksifenil) propana, općenito poznatog kao bisfenol A (BPA), u proizvodnji plastičnih flašica za hranjenje dojenčadi, stavljanja na tržište i uvoza u BiH plastičnih materijala i predmeta namijenjenih da dođu u kontakt sa hranom koji nisu u skladu s odredbama ove naredbeAgencija za sigurnost hrane BiH43/113.11.2011
Odluka o posebnim uvjetima za uvoz određene hrane iz određenih zemalja zbog rizika od kontaminiranosti aflatoksinimaVijeće ministara BiH71/1310.12.2016
Popis priznatih prirodnih mineralnih voda i prirodnih izvorskih voda u BiHAgencija za sigurnost hrane BiH1/144.3.2014
Popis priznatih prirodnih mineralnih voda i prirodnih izvorskih voda u BiH R(01)Agencija za sigurnost hrane BiH17/1422.4.2014
Popis priznatih prirodnih mineralnih voda i prirodnih izvorskih voda u BiH R(02)Agencija za sigurnost hrane BiH31/1430.6.2014
Popis priznatih prirodnih mineralnih voda i prirodnih izvorskih voda u BiH R(03)Agencija za sigurnost hrane BiH50/148.9.2014
Popis priznatih prirodnih mineralnih voda i prirodnih izvorskih voda u BiH R(04)Agencija za sigurnost hrane BiH71/142.12.2014
Popis priznatih prirodnih mineralnih voda i prirodnih izvorskih voda u BiH R(05)Agencija za sigurnost hrane BiH93/141.9.2015
Popis priznatih prirodnih mineralnih voda i prirodnih izvorskih voda u BiH R(06)Agencija za sigurnost hrane BiH69/154.10.2016
Popis priznatih prirodnih mineralnih voda i prirodnih izvorskih voda u BiH R(07)Agencija za sigurnost hrane BiH74/166.10.2017
Popis priznatih prirodnih mineralnih voda i prirodnih izvorskih voda u BiH R(08)Agencija za sigurnost hrane BiH72/1719.3.2019
Popis stolnih voda u BiHAgencija za sigurnost hrane BiH1/144.3.2014
Popis stolnih voda u BiH R(01)Agencija za sigurnost hrane BiH17/141.9.2015
Popis stolnih voda u BiH R(02)Agencija za sigurnost hrane BiH69/154.10.2016
Popis stolnih voda u BiH R(03)Agencija za sigurnost hrane BiH74/166.10.2017
Popis stolnih voda u BiH R(04)Agencija za sigurnost hrane BiH72/1719.3.2019
Pravilnik o izgledu i načinu korištenja znaka oznake izvornosti, oznake zemljopisnog porijekla i oznake tradicionalnog ugleda hraneVijeće ministara BiH81/1225.12.2019
Pravilnik o jakim alkoholnim i alkoholnim pićimaVijeće ministara BiH87/0823.10.2012
Pravilnik o količini brašna utrošenog za proizvodnju pekarskih proizvodaVijeće ministara BiH76/1027.2.2019
Pravilnik o metodama uzorkovanja i analize za službenu kontrolu količine dioksina i polihloriranih bifenila sličnih dioksinim u hraniVijeće ministara BiH43/0928.8.2017
Pravilnik o najvećim dozvoljenim količinama za određene kontaminante u hraniVijeće ministara BiH37/099.9.2014
Pravilnik o najvećim dozvoljenim količinama za određene kontaminante u hrani R(01)Vijeće ministara BiH39/129.9.2014
Pravilnik o općem deklariranju ili označavanju upakirane hraneVijeće ministara BiH87/0813.12.2014
Pravilnik o osvježavajućim bezalkoholnim pićima i sličnim proizvodimaVijeće ministara BiH85/0817.9.2016
Pravilnik o osvježavajućim bezalkoholnim pićima i sličnim proizvodima R(01)Vijeće ministara BiH54/1117.9.2016
Pravilnik o osvježavajućim bezalkoholnim pićima i sličnim proizvodima R(02)Vijeće ministara BiH62/1417.9.2016
Pravilnik o osvježavajućim bezalkoholnim pićima i sličnim proizvodima R(03)Vijeće ministara BiH67/1617.9.2016
Pravilnik o označavanju hranjivih vrijednosti hraneVijeće ministara BiH78/1231.12.2016
Pravilnik o označavanju hranjivih vrijednosti upakirane hraneVijeće ministara BiH85/0810.10.2012
Pravilnik o oznakama izvornosti i oznakama zemljopisnog podrijetla hraneVijeće ministara BiH27/1026.12.2018
Pravilnik o oznakama tradicionalnog ugleda hraneVijeće ministara BiH27/1026.12.2018
Pravilnik o plastičnim materijalima i predmetima namijenjenim za kontakt s hranomVijeće ministara BiH42/1020.9.2017
Pravilnik o plastičnim materijalima i predmetima namijenjenim za kontakt s hranom R(01)Vijeće ministara BiH82/1120.9.2017
Pravilnik o uporabi boja u hraniVijeće ministara BiH85/0822.5.2018
Pravilnik o uporabi boja u hrani R(01)Vijeće ministara BiH30/1122.5.2018
Pravilnik o uporabi boja u hrani R(02)Vijeće ministara BiH63/1422.5.2018
Pravilnik o uporabi prehrambenih aditiva, osim boja i zaslađivača u hraniVijeće ministara BiH83/0822.5.2018
Pravilnik o uporabi sladila u hraniVijeće ministara BiH83/0822.5.2018
Pravilnik o uporabi sladila u hrani R(01)Vijeće ministara BiH18/1322.5.2018
Pravilnik o uporabi sladila u hrani R(02)Vijeće ministara BiH68/1422.5.2018
Pravilnik o uvjetima uporabe prehrambenih aditiva u hrani namijenjenoj prehrani ljudiVijeće ministara BiH83/0822.5.2018
Pravilnik o voćnim sokovima, voćnim nektarima i sličnim proizvodimaVijeće ministara BiH87/081.1.2020
Pravilnik o voćnim sokovima, voćnim nektarima i sličnim proizvodima R(01)Vijeće ministara BiH28/111.1.2020
Popis priznatih prirodnih mineralnih voda i prirodnih izvorskih voda u BiH R(09)Agencija za sigurnost hrane BiH20/1930.4.2020
Popis stolnih voda u BiH R(05)Agencija za sigurnost hrane BiH20/1930.4.2020
Popis priznatih prirodnih mineralnih voda i prirodnih izvorskih voda u BiH R(10)Agencija za sigurnost hrane BiH24/2029.1.2021
Popis stolnih voda u BiH R(06)Agencija za sigurnost hrane BiH24/2029.1.2021
Pravilnik o maksimalnoj razini ostataka pesticida u i na hrani i hrani za životinje biljnog i životinjskog porijeklaVijeće ministara BiH89/128.11.2012
Pravilnik o maksimalnoj razini ostataka pesticida u i na hrani i hrani za životinje biljnog i životinjskog porijekla R(01)Vijeće ministara BiH92/1727.12.2017
Pravilnik o maksimalnoj razini ostataka pesticida u i na hrani i hrani za životinje biljnog i životinjskog porijekla R(02)Vijeće ministara BiH21/1910.8.2021
Popis priznatih prirodnih mineralnih voda i prirodnih izvorskih voda u BiHAgencija za sigurnost hrane BiH6/2112.4.2022
Popis stolnih voda u BiHAgencija za sigurnost hrane BiH6/2112.4.2022
Pravilnik o čaju, biljnom čaju, voćnom čaju i instant čajuVijeće ministara BiH54/1115.4.2023.