Svjetski dan sigurnosti hrane

U skladu s Rezolucijom Generalne skupštine Ujedinjenih naroda, 7. lipnja se širom svijeta obilježava Svjetski dan sigurnosti hrane. Na taj način želi se usmjeriti pozornost javnosti na značaj sigurnosti hrane za zdravlje ljudi i gospodarstvo. Cilj je potaknuti aktivnosti koje će pomoći u prevenciji, otkrivanju i upravljanju rizicima podrijetlom iz hrane te dati doprinos sigurnoj opskrbi hranom, zdravlju ljudi, gospodarskom napretku, poljoprivredi, pristupu tržištu, turizmu i održivom razvoju. Pristup dovoljnim količinama sigurne i nutritivne hrane ključ je za očuvanje života i promociju zdravlja.

Primarna odgovornost za sigurnost hrane pripada subjektima u poslovanju s hranom koji u svim fazama proizvodnje, prerade i distribucije moraju osigurati da hrana udovoljava propisanim zahtjevima. U skladu s porukom Svjetskog dana sigurnosti hrane, odgovornost za sigurnost hrane, pored subjekata u poslovanju s hranom, dijele i vlade, međunarodne organizacije, udruge proizvođača i potrošača, akademske i istraživačke institucije i privatni sektor. Potrebna je suradnja na mnogo razina, uključujući međusektorsku i međunarodnu saradnju.

Usklađivanje propisa o hrani s pravnom stečevinom EU predstavlja jednu od ključnih aktivnosti Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine. Na prijedlog Agencije, u suradnji s mjerodavnim tijelima Federacije BiH, Republike Srpske i Brčko distrikta BiH,  Vijeće ministara Bosne i Hercegovine donijelo je više od 170 propisa o hrani te je na taj način ovo područje u značajnoj mjeri usklađeno sa zakonodavstvom EU. Razvijeni su i zajednički se provode specijalizirani programi kontrole hrane poput Višegodišnjeg programa kontrole ostataka pesticida u i na hrani bilјnog i životinjskog podrijetla. Pored toga, uspostavljeni su mehanizmi za povlačenje i opoziv zdravstveno neispravne hrane, ukoliko se to utvrdi u fazi u kojoj je hrana dospjela na tržište.

Pored segmenta zdravstvene ispravnosti hrane, u proteklom razdoblju u Bosni i Hercegovini je ostvaren i značajan napredak u razvoju i provedbi politika kvalitete hrane u područjima prirodnih mineralnih, prirodnih izvorskih i stolnih voda, oznaka podrijetla, zemljopisnog podrijetla i zajamčeno tradicionalnog specijaliteta prehrambenih proizvoda, certificiranja i označavanja proizvoda oznakom ”bez GMO”, hrane za posebne prehrambene potrebe i senzorne analize maslinovog ulja.

U predstojećem razdoblju, u skladu s preporukama Europske komisije, potrebno je dodatno unaprijediti kapacitete za službene kontrole hrane i laboratorijsko ispitivanje hrane na čemu će Agencija za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine raditi sukladno svojoj mjerodavnosti.