Svjetski dan sigurnosti hrane

Uz slogan “Sigurnija hrana, bolje zdravlje”, 7. lipnja širom svijeta obilježava se kao Svjetski dan sigurnosti hrane. Sigurna hrana jedan je od najvažnijih čimbenika dobrog zdravlja. Prema procjenama Svjetske zdravstvene organizacije (WHO), na godišnjoj razini svaki deseti stanovnik Zemlje suočava se s oboljenjima čiji je uzrok ili put prijenosa hrana. Nesigurna hrana utječe i na druge zdravstvene probleme, kao što su poremećaj rasta i razvoja, nedostatak mikronutrijenata, nezarazne, zarazne i mentalne bolesti. Poticanje mjera prevencije, otkrivanja i upravljanja rizicima podrijetlom iz hrane te poboljšanje zdravlja ljudi ključni su ciljevi Svjetskog dana sigurnosti hrane.

U povodu Svjetskog dana sigurnosti hrane, a s ciljem unaprjeđenja zdravlja, WHO poziva na transformaciju prehrambenih sustava. WHO je uputila apel donositeljima odluka, praktičarima i investitorima da preusmjere svoje aktivnosti kako bi se povećala održiva proizvodnja i konzumacija sigurne hrane. Usvajanje odgovarajućih politika razvoja poljoprivrede, hrane, trgovine i industrije koje će promovirati sigurnost hrane preduvjet je za osiguravanje dostupnosti sigurne i zdrave prehrane svima.

Iako je sigurnost hrane primarna odgovornost subjekata u poslovanju s hranom, suradnja u koju će biti uključena društva, vlade i poslovna zajednica na globalnoj, nacionalnoj, regionalnoj i lokalnoj razini predstavlja ključni preduvjet za dostupnost sigurne hrane na održiv način.

Kako bi unaprijedila sigurnost i kvalitetu hrane u Bosni i Hercegovini, pored redovitih zakonom propisanih aktivnosti, Agencija za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine uz podršku Europske komisije provodi IPA Twinning projekt “Podrška EU izgradnji kapaciteta i postupnom usklađivanju s pravnom stečevinom EU u sektoru sigurnosti hrane” čija financijska vrijednost iznosi 1,5 milijuna eura. U sklopu projekta bit će unaprjeđeni veoma značajni segmenti sektora sigurnosti hrane, kao što su usklađivanje propisa o hrani s pravnom stečevinom EU, kapaciteti nadležnih tijela i subjekata u poslovanju s hranom za provedbu propisa i standarda EU u području higijene hrane i službenih kontrola hrane, sustav registracije oznaka podrijetla, zemljopisnog podrijetla i zajamčeno tredicionalnog specijaliteta i procjena rizika.