Svjetski dan sigurnosti hrane

Uz slogan “Standardi za hranu čuvaju živote”, 7. lipnja se širom svijeta obilježava Svjetski dan sigurnosti hrane.

Povodom Svjetskog dana sigurnosti hrane, Agencija za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine organizirala je “Dan otvorenih vrata” i tematska predavanja za studente Agronomskog i prehrambeno-tehnološkog fakulteta Sveučilišta u Mostaru i Agromediteranskog fakulteta Univerziteta “Džemal Bijedić”. Studentima su predstavljene ključne aktivnosti Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine, uključujući usklađivanje propisa o hrani u Bosni i Hercegovini s pravnom stečevinom EU, istraživanja, projekte i mogućnosti stručnog usavršavanja mladih znanstvenika iz Bosne i Hercegovine.

Svjetskom danu sigurnosti hrane posvećena je i tematska rasprava na XXXIV. sjednici Upravnog odbora Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine.

Tema Svjetskog dana sigurnosti hrane 2023. podudara se s 60. obljetnicom Povjerenstva Codex Alimentarius, međunarodnog tijela za izradu i donošenje standarda o hrani, koje su 1963. godine uspostavili Organizacija za hranu i poljoprivredu (FAO) i Svjetska zdravstvena organizacija (WHO). Ova tema izabrana je kako bi potaknula zagovornike sigurnosti hrane diljem svijeta da se usredotoče na značaj primjene standarda o hrani u svim fazama proizvodnje hrane – od polja do stola.

Standardi o hrani predstavljaju temelj za sigurnost i kvalitetu hrane. Pored ostaloga, pružaju subjektima u poslovanju s hranom smjernice za dobru higijensku praksu, definiraju najveće dopuštene količine za kontaminante i aditive u hrani i najveće dopuštene razine ostataka pesticida i veterinarskih lijekova u hrani te omogućavaju potrošačima informacije o sastavu, alergenima i nutritivnoj vrijednosti hrane.

Sigurnost hrane nije samo ključna komponenta sigurne opskrbe hranom, nego ima presudnu ulogu u prevenciji bolesti koje se prenose hranom. Prema procjenama WHO i FAO, na globalnoj razini 420 000 ljudi godišnje umire, a 600 milijuna se razbolijeva od različitih bolesti koje se prenose hranom.