“Turizam Academy”: Besplatni online tečajevi za sigurno rukovanje hranom

USAID Projekt razvoja održivog turizma u BiH (Turizam) i Agencija za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine razvili su sedam specijaliziranih tečajevva za sigurno rukovanje hranom, koji su dostupni na online edukativnoj platformi za turističku industriju (https://academy.turizambih.ba).

Ova jedinstvena platforma u Bosni i Hercegovini nudi svima koji sudjeluju u bilo kojoj fazi pripreme i posluživanja hrane u turističkom i ugostiteljskom sektoru da besplatno unaprijede svoje znanje o sigurnosti hrane, uključujući osnovna načela higijene hrane. Tečajevima mogu pristupiti i svi ostali koji žele usavršiti svoje znanje o sigurnosti hrane i postati konkurentniji na tržištu rada. U ovoj fazi projekta dostupni su sljedeći tečajevi:

  • Sanitarno-tehnički i higijenski uvjeti i kontrola štetnika,
  • Osobna higijena,
  • Rukovanje sirovinama,
  • Odmrzavanje hrane i FIFO/FEFO načela,
  • Kontaminacija i termička obrada hrane,
  • Priprema hrane za serviranje i čuvanje hrane,
  • Namirnice koje zahtijevaju posebnu pozornost prilikom pripreme.

Tečajevi su razvijeni na temelju Vodiča za sigurno rukovanje hranom u sektoru ugostiteljstva i avanturističkog turizma, a po njihovom završetku polaznici će dobiti certifikat Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine i USAID Projekta razvoja održivog turizma u BiH. Stečeno znanje polaznici će moći koristiti u svom svakodnevnom radu, te će na taj način pokazati da se u njihovim objektima provode zakonske mjere koje omogućuju zaštitu zdravlja građana, posjetitelja i turista u Bosni i Hercegovini.

Neodgovarajuća higijenska praksa jedan je od vodećih uzroka pojave bolesti i epidemija koje se prenose putem hrane. Stoga su specijalizirane obuke osoblja koje priprema i poslužuje hranu došle u fokus upravljanja rizicima podrijetlom iz hrane.

Zahvaljujući bogatstvu različitih utjecaja, Bosna i Hercegovina ima vrhunsku kuhinju i nudi izvrsnu hranu u kojoj uživaju svi njeni posjetitelji. Sigurno rukovanje hranom i dobre higijenske prakse važnije su nego ikad, a putnici zbog pandemije COVID-19 pri odlučivanju o sljedećoj destinaciji prioritet daju aspektu sigurnosti.