Dva propisa o hrani objavljena u „Službenom glasniku BiH“, broj 84/19

Pravilnik o voćnim sokovima i određenim sličnim proizvodima namijenjenim za prehranu ljudi i Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o metodama za kontrolu meda i drugih pčelinjih proizvoda objavljeni su u „Službenom glasniku BiH“, broj 84/19 od 24. prosinca 2019. godine. Vijeće ministara Bosne i Hercegovine donijelo je navedene propise na 178. sjednici na prijedlog Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine u suradnji s mjerodavnim tijelima entiteta i Brčko distrikta BiH.

Pravilnikom o voćnim sokovima i određenim sličnim proizvodima namijenjenim za prehranu ljudi propisuju se opći zahtjevi i uvjezi za proizvodnju, stavljanje na tržište, deklariranje voćnih sokova i određenih sličnih proizvoda namijenjenih za prehranu ljudi. Pored zaštite interesa potrošača, donošenjem ovog propisa proizvođačima voćnih sokova omogućavaju se pravni uvjeti za proizvodnju, stavljanje na tržište, deklariranje voćnih sokova, voćnih nektara i sličnih proizvoda kakve imaju proizvođači iz zemalja regije i Europske unije. Pravilnikom su preuzete uredbe i direktive EU koje se odnose na voćne sokove i određene slične proizvode namijenjene za prehranu ljudi.

Donošenje Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o metodama za kontrolu meda i drugih pčelinjih proizvoda predstavlja nastavak aktivnosti Agencije na unaprjeđenju kvalitete meda na tržištu Bosne i Hercegovine. Izmjenama i dopunama Pravilnika o metodama za kontrolu meda i drugih pčelinjih proizvoda (“Službeni glasnik BiH”, broj 37/09) propisani su uvjeti i procedure za određivanje šećera metodom HPLC (High Performance Liquid Chromatography), što je u skladu s prijedlozima subjekata u poslovanju s hranom i laboratorija koji provode kontrolu kvalitete meda i drugih pčelinjih proizvoda.

Praćenje kvalitete meda važan je alat za zaštitu i uređivanje tržišta meda u Bosni i Hercegovini, a klasifikacija kvalitete meda putem fizičko-kemijske analize je od izuzetnog značaja. Pored kontinuiranog unaprjeđenja pravnog okvira u ovom području, Agencija je prethodno, u suradnji s mjerodavnim inspekcijskim tijelima, provela Monitoring kvalitete meda na tržištu BiH za 2017. godinu te, uz potporu projekta USAID/Sweden FARMA II, izradila Smjernice za tumačenje rezultata ispitivanja kvalitete meda. Med je jedan od proizvoda iz Bosne i Hercegovine koji ima odobrenje Europske komisije za izvoz na tržište zemalja EU.