Dva propisa o hrani objavljena u „Službenom glasniku BiH“, broj 84/19

8. siječnja 2020.

Pravilnik o voćnim sokovima i određenim sličnim proizvodima namijenjenim za prehranu ljudi i Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o metodama za kontrolu meda i drugih pčelinjih proizvoda objavljeni su u „Službenom glasniku BiH“, broj 84/19 od 24. prosinca 2019. godine. Vijeće ministara Bosne i Hercegovine donijelo je navedene propise na 178. sjednici na prijedlog […]

Obavijest o stupanju na snagu Pravilnika o izgledu i načinu korištenja zaštićenog znaka oznake podrijetla, oznake zemljopisnog podrijetla i oznake zajamčeno tradicionalnog specijaliteta prehrambenih proizvoda

19. prosinca 2019.

Pravilnik o izgledu i načinu korištenja zaštićenog znaka oznake podrijetla, oznake zemljopisnog podrijetla i oznake zajamčeno tradicionalnog specijaliteta prehrambenih proizvoda objavljen je u „Službenom glasniku BiH“, broj 82/19 od 17. prosinca 2019. godine, a stupa na snagu osmoga dana od dana objave u “Službenom glasniku BiH”. Pravilnikom se propisuju izgled i način korištenja zaštićenog znaka […]

Donesena Odluka o imenovanju članova Vijeća za genetski modificirane organizme

9. prosinca 2019.

Vijeće ministara Bosne i Hercegovine je na 178. sjednici održanoj 13. studenoga 2019. godine, na prijedlog Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine, donijelo Odluku o imenovanju članova Vijeća za genetski modificirane organizme. Vijeće za GMO obavlja sljedeće poslove: daje mišljenja o uporabi GMO-a u upravnim postupcima i drugim postupcima po zahtjevu mjerodavnih tijela, daje […]

Objavljen Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o maksimalnoj razini ostataka pesticida u i na hrani i hrani za životinje biljnog i životinjskog podrijetla

5. travnja 2019.

U „Službenom glasniku BiH“, broj 21/19 od 21.3.2019. godine objavljen je Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o maksimalnoj razini ostataka pesticida u i na hrani i hrani za životinje biljnog i životinjskog podrijetla. Pravilnik je donesen na prijedlog Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine i Uprave Bosne i Hercegovine za zaštitu zdravlja bilja […]

Objavljen Pravilnik o sustavima kvalitete za prehrambene proizvode

27. prosinca 2018.

U „Službenom glasniku BiH“, broj 90/18 od 18. prosinca 2018. godine objavljen je Pravilnik o sustavima kvalitete za prehrambene proizvode koji je donesen na 157. sjednici Vijeća ministara Bosne i Hercegovine održanoj 7. studenoga 2018. godine, na prijedlog Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine, u suradnji s nadležnim tijelima entiteta i Brčko distrikta Bosne […]

Objavljen Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o najvećim dopuštenim količinama određenih kontaminanata u hrani

7. prosinca 2018.

U „Službenom glasniku BiH“, broj 84/18 od 30. studenoga 2018. godine objavljen je Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o najvećim dopuštenim količinama određenih kontaminanata u hrani koji je Vijeće ministara Bosne i Hercegovine donijelo na prijedlog Agencije za sigurnost hrane BiH u suradnji s nadležnim tijelima entiteta i Brčko distrikta BiH. Detaljnije informacije o […]

Objavljen Pravilnik o prehrambenim aditivima

29. svibnja 2018.

U „Službenom glasniku BiH“ broj 33/18 od 22. svibnja 2018. godine objavljen je Pravilnik o prehrambenim aditivima koji je donesen na prijedlog Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine, u suradnji s mjerodavnim tijelima entiteta i Brčko distrikta Bosne i Hercegovine, na 133. sjednici Vijeća ministara Bosne i Hercegovine. Pravilnikom se propisuje dopuštenost uporabe i […]

Donesen Pravilnik o postupku ocjenjivanja i ovlašćivanja laboratorija za ispitivanje, kontrolu i praćenje genetski modificiranih organizama (GMO) i proizvoda koji se sastoje, sadrže ili potječu od GMO

13. rujna 2017.

Na prijedlog Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine, Vijeće ministara Bosne i Hercegovine je na 114. sjednici donijelo Pravilnik o postupku ocjenjivanja i ovlašćivanja laboratorija za ispitivanje, kontrolu i praćenje genetski modificiranih organizama (GMO) i proizvoda koji se sastoje, sadrže ili potječu od GMO. Pravilnikom se propisuje ovlašćivanje laboratorija za ispitivanje, kontrolu i praćenje GMO […]

Objavljena ispravka Pravilnika o izmjenama i dopunama pravilnika o najvećim dopuštenim količinama za određene kontaminante u hrani

14. veljače 2017.

U „Službenom glasniku BiH“, broj 9/17 od 10. veljače 2017. godine objavljena je ispravka Pravilnika o izmjenama i dopunama pravilnika o najvećim dopuštenim količinama za određene kontaminante u hrani. Tekst ispravke Pravilnika o izmjenama i dopunama pravilnika o najvećim dopuštenim količinama za određene kontaminante u hrani dostupan je na službenoj web stranici Agencije za sigurnost […]

Tri propisa o hrani objavljena u „Službenom glasniku BiH“, broj 79/16

24. listopada 2016.

U „Službenom glasniku BiH“, broj 79/16 od 21. listopada 2016. godine objavljena su tri propisa o hrani koje je, na prijedlog Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine u suradnji s nadležnim tijelima entiteta i Brčko distrikta BiH, na 73. sjednici održanoj 15. rujna 2016. godine donijelo Vijeće ministara Bosne i Hercegovine, i to Pravilnik […]