Povratna informacija u vezi s krumpirom s nedopuštenim količinama kadmija

Mjerodavna inspekcija prema sjedištu poduzeća Marinada d.o.o., Varda bb, Mostar provela je inspekcijski nadzor na temelju EU RASFF obavijesti o odbijanju pošiljke „bio organskog krumpira“ (proizvođač: Marinada d.o.o., Varda bb, Mostar, BiH; pošiljka/lot: 07/11/2022-K) s granice Republike Hrvatske zbog nedopuštene količine kadmija.

U skladu s povratnom informacijom dostavljenom Agenciji za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine 14. prosinca 2022. godine, krumpir koji je bio predmet nadzora u trenutku nadzora nalazi se na području Republike Hrvatske, odakle će biti izvršen povrat u mjesto proizvodnje u Bosni i Hercegovini.

Sve dostupne informacije Agencija je, odmah po prijemu, uputila na daljnje postupanje mjerodavnim inspekcijskim tijelima.

Više informacija o odbijanju s granice organskog krumpira podrijetlom iz Bosne i Hercegovine pročitajte u obavijesti Agencije, koja je dostupna na sljedećoj poveznici.