Projekt „EU4Agri“: Javni poziv potencijalnim korisnicima bespovratnih sredstava

Projekt Europske unije „EU4Agri“ objavio je prvi javni poziv potencijalnim korisnicima bespovratnih sredstava za mjeru potpore  investicijama u prerađivačke kapacitete i marketing poljoprivredno-prehrambenih proizvoda u vrijednosti od 3 milijuna KM, odgovarajući ujedno i na potrebe za oporavkom od krize prouzrokovane pandemijom COVID-19.

Na javni poziv mogu se prijaviti poduzeća, obrti/poduzetnici i zadruge koje se bave preradom poljoprivrednih proizvoda i/ili proizvodnjom prehrambenih proizvoda i upisani su u registar klijenata kod mjerodavnog ministarstva/institucije i koja u vlasničkoj strukturi imaju manje od 25% javnog kapitala ili glasačkih prava tog javnog kapitala i nisu članica holdinga.

Sredstva podrške po jednoj prijavi mogu iznositi od 60.000 KM do 300.000 KM (bez PDV-a). Za svaki projekt, podnositelj prijave mora osigurati vlastito sufinanciranje u iznosu od minimalno 35% ukupnog iznosa predložene investicije (35% sufinanciranje podnositelja prijave i 65% financiranje kroz mjeru podrške EU4Agri).

Krajnji rok za podnošenje prijava je 30. rujna 2020. godine do 17:00 sati, što potvrđuje datum na otpremnici, poštanski žig ili priznanica. Prijave se mogu dostaviti i osobno na sljedeću adresu:

Razvojni program Ujedinjenih naroda (UNDP)

Projekt EU4Agri

UN HOUSE

Zmaja od Bosne bb

71 000 Sarajevo

Smjernice u kojima se nalaze detaljne informacije i pojašnjenja za podnositelje prijava dostupne su ovdje.

Sva dodatna pitanja u vezi s ovim pozivom moguće je dostaviti putem elektronske pošte, najkasnije sedam dana prije isteka roka za podnošenje prijava, s jasno naznačenim imenom poziva u predmetu poruke, i to na sljedeću e-mail adresu: registry.ba@undp.org.

Projekt „Podrška Europske unije konkurentnosti poljoprivrede i ruralnom razvoju u Bosni i Hercegovini“ (EU4Agri) je četverogodišnji projekt (2020. – 2024.) koji ima za cilj modernizirati poljoprivredno-prehrambeni sektor i poboljšati ruralnu ekonomiju povećavajući konkurentnost poljoprivredne proizvodnje, poslova i usluga. Projekt provode Razvojni program Ujedinjenih naroda (UNDP) u Bosni i Hercegovini (BiH) i Češka razvojna agencija (CzDA). Ukupna vrijednost projekta iznosi 20,25 milijuna eura i financira ga Europska unija s 20 milijuna eura, a UNDP i CzDA s 250.000 eura. Podrška poljoprivredno-prehrambenom sektoru će biti osigurana putem javnih poziva za pružanje podrške i to u tri područja:

  • ulaganje u primarnu proizvodnju i prerađivačke kapacitete u cilju jačanja tržišne učinkovitosti,
  • jačanje savjetodavnih usluga za unapređenje znanja i razvoj vještina i
  • jačanje i diverzifikacija ruralne ekonomije.

Projekt će također korisnicima pružiti tehničku potporu kako bi što uspješnije iskoristili raspoloživa bespovratna sredstva.

Okvirni kalendar objave javnih poziva u sklopu projekta EU4Agri dostupan je na sljedećoj poveznici.

Više informacija na: https://www.ba.undp.org/.