Suradnja EFSA-e s mjerodavnim institucijama za hranu u Bosni i Hercegovini

Prije priključenja Europskoj uniji, zemlje u pretpristupnom procesu moraju ispuniti određene uvjete. Sigurnost hrane ima veoma značajnu ulogu u pregovorima za članstvo u EU. U okviru Instrumenta pretpristupne pomoći (IPA fondovi) koji se financira iz fondova Europske komisije, Europski autoritet za sigurnost hrane (EFSA) surađuje s pretpristupnim zemljama.

Intenzivna suradnja EFSA-e s institucijama Bosne i Hercegovine mjerodavnim za sigurnost hrane uspostavljena je 2009. godine.  Predstavnici nadležnih institucija iz Bosne i Hercegovine sudjelovali su na brojnim radionicama o procjeni rizika i treninzima o upravljanju krizama, studijskim putovanjima u zemlje EU i specifičnim sastancima znanstvene mreže EFSA-e, znanstvenim kolokvijima i konferencijama.

Cilj novog IPA programa (2015-2017) je izgradnja kapaciteta i jačanje spremnosti nacionalnih autoriteta za mogućnost buduće suradnje s EFSA-om u svojstvu punopravnih članica EU.

Sljedeća faza suradnje bit će usmjerena na podršku prikupljanju i razmjeni podataka o zoonozama,  antimikrobnoj rezistenciji, bolestima koje se prenose hranom i ostacima veterinarskih lijekova. Cilj zajedničkih projektnih aktivnosti u suradnji s EFSA-om i znanstvenom zajednicom EU je jačanje spremnosti struktura u Bosni i Hercegovini za predviđanje i reakciju na trenutačne, kao i na rizike porijeklom iz hrane u predstojećem razdoblju.

Poveznica na web stranicu EFSA-e: http://www.efsa.europa.eu/en/partnersnetworks/international