EFSA: Javni poziv kandidatima za pripravnički staž

Europska agencija za sigurnost hrane (EFSA) objavila je javni poziv kandidatima za pripravnički staž koji se obavlja u sjedištu institucije u Parmi, Italija. Javni poziv namijenjen je kandidatima iz cijeloga svijeta koji su na početku svoje profesionalne karijere i zainteresirani su za rad u internacionalnoj i multikulturalnoj sredini, na projektima vezanim za znanost, sigurnost hrane i održivost.

Kandidati trebaju ispunjavati sljedeće obvezne uvjete:

  • Završen studij u trajanju od najmanje tri godine do datuma krajnjeg roka prijave na natječaj;
  • Dobro poznavanje engleskog jezika (minimalno B2 prema CEFR);
  • Da kandidat do sada nije obavljao stručnu praksu u EFSA-i, bio u radnom odnosu s EFSA-om na bilo koji način ili primao bilo kakvu vrste naknade od EFSA-e.

Rok za prijavu je 29. travnja 2024. godine, a prijave se podnosi putem elektronskog obrasca koji je, zajedno s ostalim informacijama, dostupan na sljedećoj poveznici.

Pripravnički staž traje do 12 mjeseci te je plaćen u iznosu 1463 eura mjesečno. Prilikom prijave, kandidati mogu naznačiti do dva područja od interesa iz EFSA-inog djelokruga rada.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti putem e-maila  recruitment@efsa.europa.eu.

EFSA je referentno tijelo Europske unije za znanstvenu procjenu rizika u području sigurnosti hrane i hrane za životinje. U suradnji s nacionalnim institucijama i uz konzultacije s dionicima, EFSA daje neovisne znanstvene savjete i osigurava jasnu komunikaciju o rizicima.