Studenti APTF posjetili Agenciju za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine

Studenti Agronomskog i prehrambeno-tehnološkog fakulteta Sveučilišta u Mostaru posjetili su 12. travnja 2024. godine Agenciju za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine, gdje su, u sklopu praktične nastave, upoznati s poslovima i ulogom ove institucije u sustavu sigurnosti hrane.

Ovaj posjet studenata Agenciji nastavak je dugogodišnje suradnje utemeljene na Sporazumu o znanstveno-istraživačkoj i stručnoj suradnji koji su dvije institucije potpisale 2016. godine.

U sklopu posjeta Agenciji, studenti su upoznati o rizicima podrijetlom iz hrane te su im predstavljeni rezultati istraživanja prehrambenih navika stanovništva u Bosni i Hercegovini provedenog uz financijsku potporu Europske agencije za sigurnost hrane (EFSA), kao i baza podataka o konzumaciji hrane.

Službenici Agencije prezentirali su i rezultate godišnjih programa kontrole ostataka pesticida u i na hrani biljnog i životinjskog podrijetla provedenih u razdoblju od 2021.do 2023. godine.

 Sporazumi o znanstveno-istraživačkoj i stručnoj suradnji koje je Agencija potpisala s 20 fakulteta iz Bosne i Hercegovine, obuhvaćaju edukaciju znanstvenog i stručnog kadra iz područja sigurnosti hrane, sudjelovanje u zajedničkim znanstveno-istraživačkim projektima i istraživanjima, kao i razmjenu rezultata znanstvenih i stručnih istraživanja.