Tri propisa o hrani objavljena u „Službenom glasniku BiH“, broj 79/16

U „Službenom glasniku BiH“, broj 79/16 od 21. listopada 2016. godine objavljena su tri propisa o hrani koje je, na prijedlog Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine u suradnji s nadležnim tijelima entiteta i Brčko distrikta BiH, na 73. sjednici održanoj 15. rujna 2016. godine donijelo Vijeće ministara Bosne i Hercegovine, i to Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o najvećim dopuštenim količinama određenih kontaminanata u hrani, Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o mikrobiološkim kriterijima za hranu  i Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o tržišnim standardima za maslinovo ulje.

Pravilnikom o izmjenama i dopunama Pravilnika o najvećim dozvoljenim količinama za određene kontaminante u hrani usklađuju se, između ostaloga, maksimalno dozvoljene količine kadmija, olova i anorganskog arsena u hrani, tropanskih alkaloida u određenoj hrani na bazi žitarica za dojenčad i malu djecu, te policikličkih aromatskih ugljikovodika u vlaknima kakaa, čipsu od banane, dodacima prehrani, sušenom začinskom bilju i sušenim začinima. Kroz ovaj propis ukupno se preuzima devet Uredbi EU.

Pravilnikom o izmjenama i dopunama Pravilnika o mikrobiološkim kriterijima za hranu propisuju se izmjene i dopune mikrobioloških kriterija koje mora zadovoljavati hrana, kao i metodologija koju moraju primjenjivati laboratorije pri mikrobiološkom ispitivanju uzoraka hrane. Ovim propisom u zakonodavstvo Bosne i Hercegovine preuzete su tri Uredbe EU kojima su propisani mikrobiološki kriteriji za klice i pravila uzorkovanja za trupove peradi i svježe meso peradi, histamin u proizvodima ribarstva i salmonelu u trupovima svinja.

Pravilnikom o izmjenama i dopunama pravilnika o tržišnim standardima za maslinovo ulje usklađuju se tržišni standardi maslinovog ulja od ploda i komine maslina, jer je došlo do izmjene standarda maslinovog ulja koja se stavljaju na tržište radi prodaje krajnjem potrošaču u zemljama okruženja i Europskoj uniji. U cilju zaštite interesa potrošača prilagođene su granične vrijednosti parametara tržišnih standarda radi ispravne kategorizacije maslinovog ulja u skladu s novim standardima koje propisuje Europska unija.

Agencija za sigurnost hrane BiH, na temelju članka 54. Zakona o hrani (‘Službeni glasnik BiH’, broj 50/04), inicira, priprema i organizira izradu provedbenih propisa iz ovog zakona, a u cilju zaštite interesa potrošača, omogućavanja potrošačima da obave izbor u vezi s hranom koju konzumiraju i zaštite interesa proizvođača. Proces usklađivanja propisa prije svega doprinosi visokom stupnju zaštite zdravlja potrošača, ali isto tako ima i značajan financijski učinak na razvoj prehrambene industrije. Usklađivanje propisa je veoma značajno i zbog ispunjavanja međunarodnih obveza Bosne i Hercegovine, koje proistječu iz Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, što izravno utječe na proces priključenja Bosne i Hercegovine Europskoj uniji.