TAIEX ekspertska misija za izradu Plana upravljanja krizom za hranu i hranu za životinje

U cilju pružanja  potpore Agenciji za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine i drugim nadležnim tijelima u Bosni i Hercegovini u procesu izrade „Plana upravljanja krizom za hranu i hranu za životinje s operativnim žurnim mjerama“, u razdoblju od 13. – 17. lipnja 2016. godine u Mostaru je održana „TAIEX ekspertska misija za izradu Plana upravljanja krizom za hranu i hranu za životinje.“

U okviru ekspertske misije razmatrana je radna verzija “Plana upravljanja krizom za hranu i hranu za životinje s operativnim žurnim mjerama” koja je pripremljena u okviru Radne skupine za izradu Plana upravljanja krizom za hranu i hranu za životinje s operativnim žurnim mjerama u čijem su radu sudjelovali predstavnici Agencije, te drugih nadležnih tijela Bosne i Hercegovine, entiteta i Brčko distrikta BiH.

Cilj navedenog dokumenta je utvrđivanje mjera koje se bez odgode primjenjuju kada se utvrdi da hrana ili hrana za životinje predstavlja ozbiljan rizik za ljude ili životinje, bilo izravno ili putem okoliša, a isti određuje tijela koja će biti uključena, njihove ovlasti i dužnosti, te način i postupke razmjene informacija između relevantnih strana.

U skladu s Akcijskim planom za realizaciju prioriteta iz Izvješća Europske komisije o Bosni i Hercegovini za 2015. godinu, rok za realizaciju aktivnosti je prosinac 2016. godine.