EFSA: „Čuvajte zdravlje bilja, zaštitite život!”

Europska agencija za sigurnost hrane (EFSA), u suradnji s Europskom komisijom i zemljama članicama, pokrenula je kampanju o zdravlju bilja (#PlantHealth4Life).  Kampanjom se promiče svijest o zdravlju bilja i njegovoj povezanosti s našom svakodnevnicom.

Bilje čini jezgru života na Zemlji: daje nam zrak koji udišemo i hranu koju jedemo. Danas je bilje pod teškim pritiskom zbog klimatskih promjena i ljudskih aktivnosti poput trgovine i putovanja. Organizmi štetni za bilje mogu uzrokovati razorne gospodarske i ekološke gubitke. Xylella fastidiosa, na primjer, naštetila je milijunima stabala masline u talijanskoj regiji Puglia, a slučajevi se prijavljuju diljem južne Europe.

„Zdravlje bilja temeljno je za našu dobrobit i okoliš. EFSA, Europska komisija i države članice surađuju da bi zaštitile EU od organizama štetnih za zdravlje bilja i od bolesti povezanih s biljem. Kampanja #PlantHealth4Life zajednička je inicijativa kojom se podiže svijest građana o rizicima po zdravlje bilja. Angažiranjem pojedinaca diljem EU naš je cilj izgraditi kolektivnu odgovornost u održavanju zdravlja bilja”, rekao je izvršni direktor EFSA-e, Bernhard Url.

„Dok je inicijativa Jedno zdravlje visoko na ljestvici plana djelovanja Europske komisije, zaštita od organizama štetnih po zdravlje bilja i bolesti koje dolaze u EU prioritet je za sve nas. Najmanjim mjerama mogu se ostvariti najveći učinci. To započinje tako da se opskrbimo pravim informacijama i pobrinemo se da svatko razumije ovu borbu te doprinese na značajan način vodećoj ulozi EU u zaštiti naše biološke raznolikosti”, rekla je Claire Bury, zamjenica glavne direktorice za održivost hrane pri Glavnoj upravi za zdravlje i sigurnost hrane (DG SANTE).

Naše su mjere ključne – angažirajmo se!

„Čuvajte zdravlje bilja, zaštitite život” poruka je kampanje: svi imamo ključnu ulogu u tome! Posjetite web stranicu kampanje #PlantHealth4Life i saznajte kako možete zaštititi zdravlje bilja:

  • Putujete li izvan EU? Ako vam se tijekom putovanja svidi neka egzotična biljka, slikajte je, a nemojte je ponijeti kući, jer biste tako mogli širiti nove štetne organizme.
  • Štetni organizmi i bolesti također mogu doći preko bilja koje kupujemo, ako nije provjereno i certificirano na ispravan način. Kada na internetu kupujete bilje koje nije u EU, provjerite je li popraćeno zdravstvenim certifikatom.
  • Razgovarajte s djecom o važnosti bilja kako bismo odgojili mlađu generaciju zagovornika zdravlja bilja.

Svatko može podržati kampanju. Na web stranici kampanje #PlantHealth4Life možete pronaći resurse prevedene na sve jezike EU – materijale za priopćenja, videozapise te objave na društvenim mrežama koje možete podijeliti na svojim kanalima. Zajedno možemo osigurati zdraviju budućnost za nas, naše zajednice i okoliš!

Kampanja #PlantHealth4Life višegodišnja je kampanja napravljena na zahtjev EK i temeljena na dubinskoj analizi percepcije i ponašanja u vezi sa zdravljem bilja diljem EU. Ove je godine kampanja usmjerena na sljedećih 12 zemalja: Belgija, Cipar, Crna Gora, Češka, Estonija, Finska, Grčka, Latvija, Litva, Mađarska, Sjeverna Makedonija i Slovenija. Dodatno, 3D videoinstalacije pružit će sveobuhvatno iskustvo u tri najaktivnija čvorišta za putovanje izvan EU: Amsterdamu, Madridu i Milanu.