IPA 2018: Održana radionica o organizaciji službenih kontrola temeljenih na riziku

Agencija za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine je u sklopu IPA Twinning projekta „Podrška EU izgradnji kapaciteta i postupnom usklađivanju u sektoru sigurnosti hrane u Bosni i Hercegovini s pravnom stečevinom EU“ u Mostaru 8. i 9.  studenoga 2022. godine, organizirala radionicu na temu “Organizacija službenih kontrola temeljenih na riziku“.  Na radionici su, uz predstavnike Agencije za sigurnost hrane BiH, sudjelovali predstavnici mjerodavnih institucija i inspekcijskih tijela entiteta i Brčko distrikta BiH, te stručnjac iz Mađarske i Litve.

Na radionici su obrađene teme rangiranja subjekata u poslovanju s hranom na temelju rizika, načela izvještavanja i prikupljanja podataka. Sudionicima su od strane stručnjaka predstavljeni pripremljeni nacrti Smjernica za klasifikaciju objekata u poslovanju s hranom na temelju rizika, Vodiča za izvještavanje o godišnjoj provedbi aktivnosti službenih kontrola i Vodiča za izradu programa praćenja hrane utemeljenih na rizicima.

Sudionici radionice istaknuli su značaj nastavka suradnje u cilju izrade planova kontrole temeljenih na riziku.