TAIEX ekspertska misija za izradu Plana upravljanja krizom za hranu i hranu za životinje

20. lipnja 2016.

U cilju pružanja  potpore Agenciji za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine i drugim nadležnim tijelima u Bosni i Hercegovini u procesu izrade „Plana upravljanja krizom za hranu i hranu za životinje s operativnim žurnim mjerama“, u razdoblju od 13. – 17. lipnja 2016. godine u Mostaru je održana „TAIEX ekspertska misija za izradu Plana upravljanja […]