Objavljen Pravilnik o maksimalnim razinama ostataka pesticida u i na hrani i hrani za životinje biljnog i životinjskog podrijetla

U „Službenom glasniku BiH“, broj 48/21 objavljen je Pravilnik o maksimalnim razinama ostataka pesticida u i na hrani i hrani za životinje biljnog i životinjskog podrijetla, koji je donesen na prijedlog Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine na 41. sjednici Vijeća ministara Bosne i Hercegovine.

Navedenim pravilnikom određuju se najveće razine ostataka pesticida (Maximum Residue Levels, MRL) u i na hrani i hrani za životinje biljnog i životinjskog podrijetla radi osiguranja visoke razine zaštite potrošača, u skladu s općim načelima propisanim Zakonom o hrani („Službeni glasnik BiH“, broj 50/04) i odredbama na razini Bosne i Hercegovine koje se odnose na ostatke pesticida.

Svrha donošenja ovog pravilnika je potpuna usklađenost s Uredbom (EZ) br. 396/2005 Europskog parlamenta i Vijeća o maksimalno dopuštenim količinama ostataka pesticida u i na hrani i hrani za životinje biljnog i životinjskog podrijetla, kao i definiranje pojedinih odredbi  u vezi s pripremom i načinom provedbe kontrolnih planova za ispitivanje ostataka pesticida u hrani.

Danom stupanja na snagu ovoga pravilnika prestaje važiti Pravilnik o maksimalnim razinama ostataka pesticida u i na hrani i hrani za životinje biljnog i životinjskog podrijetla („Službeni glasnik BiH“, br. 89/12, 92/17 i 21/19).

Pravilnik o maksimalnim razinama ostataka pesticida u i na hrani i hrani za životinje biljnog i životinjskog podrijetla u .pdf formatu dostupan je putem službene web stranice Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine na sljedećoj poveznici*.

*U službene svrhe koristiti tekst Pravilnika objavljenog u „Službenom glasniku BiH“ broj 48/21 od 02.08.2021. godine.