Održana „Radionica o pripravnosti za upravljanje kriznim situacijama u području hrane i hrane za životinje“

U organizaciji Europske agencije za sigurnost hrane (EFSA) u Sarajevu je 26. i 27. lipnja 2024. godine održana „Radionica o pripravnosti za upravljanje kriznim situacijama u području hrane i hrane za životinje“.

Radionica je organizirana s ciljem unaprjeđenja kapaciteta za odgovor u kriznim situacijama u području hrane i hrane za životinje u zemljama u procesu pristupanja Europskoj uniji, osobito u dijelu procjene rizika I komunikacije rizika, koje su u nadležnosti EFSA-e.

Službenici iz mjerodavnih Institucija zemalja u procesu pristupanja Europskoj uniji imali su prigodu steći saznanja o konceptima upravljanja kriznim situacijama, a posebno o procedurama koje primjenjuje EFSA.

Na radionici su sudjelovali službenici mjerodavnih institucija koji rade na poslovima procjene rizika, upravljanja rizicima i komunikacije rizika iz Bosne i Hercegovine, Albanije, Crne Gore, Kosova, Sjeverne Makedonije, Srbije i Turske.

Kroz predavanja i simulacijske vježbe, eksperti iz zemalja Europske unije pojasnili su sudionicima radionice proces planiranja i odgovora na kriznu situaciju uzrokovanu biološkim opasnostima u hrani.

Agencija za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine, u svojstvu kontakt točke EFSA-e za Bosnu i Hercegovinu, pružila je tehničku potporu organizaciji radionice.

Radionica je održana u sklopu Instrumenta pretpristupne pomoći (IPA III), u dijelu koji se odnosni na “Pripremne mjere za sudjelovanje pretpristupnih zemalja u radu EFSA u razdoblju 2023-2026”. Očekivani rezultati navedenog programa su ojačani kapaciteti pretpristupnih zemalja za procjenu rizika i komunikaciju rizika podrijetlom iz hrane, te unaprjeđena suradnja, komunikacija, vidljivost I integracija na nacionalnoj, regionalnoj, europskoj i globalnoj razini.