Održana TAIEX ekspertska misija o usklađivanju zakonodavstva o GMO

S ciljem analize zakonodavstva Bosne i Hercegovine u području genetski modificiranih organizama, Agencija za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine je, uz tehničku potporu Europske komisije, organizirala TAIEX ekspertsku misiju koja je održana u razdoblju od 2.-6. prosinca 2019. godine u Mostaru. U realizaciji misije sudjelovali su predstavnici mjerodavnih institucija Bosne i Hercegovine, Federacije BiH, Republike Srpske i Brčko distrikta BiH.

Sudionicima je predstavljen pravni okvir u Bosni i Hercegovini kojim su regulirani postupak i uvjeti za ograničenu uporabu, prekogranični prijenos, namjerno uvođenje u okoliš i stavljanje na tržište genetski modificiranih organizama i proizvoda koji se sastoje, sadrže ili potječu od genetski modificiranih organizama.

Tijekom ekspertske misije predstavljen je i cjelokupni pravni okvir EU kojim je uređeno područje GMO, kao i specifična iskustva Republike Hrvatske u provedbi zakonodavstva o GMO, uključujući način odobravanja i službenih kontrola GMO u hrani i hrani za životinje, namjerno uvođenje GMO u okoliš i način rada referentnih laboratorija za GMO.

Nakon donošenja Zakona o GMO („Službeni glasnik BiH“, broj 23/09) u Bosni i Hercegovini, u Europskoj uniji je donesena Direktiva (EU) 2015/412 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. ožujka 2015. o izmjeni Direktive 2001/18/EZ u pogledu mogućnosti država članica da ograniče ili zabrane uzgoj genetski modificiranih organizama na svojem državnom području. Preuzimanje ove Direktive u pravni okvir u Bosni i Hercegovini također je bila jedna od tema razmatranih u okviru ekspertske misije koju je predvodila Valentina Zoretić-Rubes, voditeljica Službe za epidemiologiju i GMO u Ministarstvu zdravstva Republike Hrvatske.