Omogućen nastavak izvoza prirodnih mineralnih i prirodnih izvorskih voda iz Bosne i Hercegovine na tržište Republike Hrvatske

Agencija za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine pružila je svu potrebnu tehničku podršku proizvođačima prirodnih mineralnih i prirodnih izvorskih voda proizvedenih u Bosni i Hercegovini s ciljem nastavka izvoza na tržište Republike Hrvatske.

Naime, u Republici Hrvatskoj stupio je na snagu Zakon o poljoprivredi („Narodne novine, broj 118/18), kojim je propisano da proizvođači prirodnih mineralnih i prirodnih izvorskih voda koje se crpe iz tla trećih zemalja, a za koje je proveden postupak priznavanja u Republici Hrvatskoj i izdano rješenje o priznavanju, imaju obvezu nadležnom Ministarstvu poljoprivrede Republike Hrvatske dostaviti potvrdu koju je izdalo nadležno tijelo države u kojoj se voda crpi, a kojom se potvrđuje da voda ispunjava zahtjeve važećeg pravilnika kojim su propisani zahtjevi za prirodne mineralne i prirodne izvorske vode, kao i da se redovito provjerava primjena propisa.

Agencija je, u suradnji s Povjerenstvom za priznavanje prirodnih mineralnih i prirodnih izvorskih voda u Bosni i Hercegovini, provela proceduru obrade zahtjeva, pripremila i donijela odgovarajuće potvrde za prirodnu mineralnu vodu „Sarajevski kiseljak“, prirodnu izvorsku vodu „Nevra“ i prirodnu izvorsku vodu „Leda”.

Potvrde koje omogućavaju nastavak izvoza na tržište Republike Hrvatske uručene su proizvođačima prirodnih mineralnih i prirodnih izvorskih voda od strane dr.sci. Džemila Hajrića, ravnatelja Agencije za sigurnost hrane BiH na sastanku koji je održan 20. prosinca 2019. godine u Mostaru. Sastanku su također nazočili predstavnici Povjerenstva za priznavanje prirodnih mineralnih i prirodnih izvorskih voda u Bosni i Hercegovini i Vanjskotrgovinske komore Bosne i Hercegovine.