Razmatrane mjere zaštite interesa primarnih proizvođača i prerađivača hrane u Bosni i Hercegovini

Dr.sci. Džemil Hajrić, v.d. ravnatelja Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine, sudjelovao je 15. srpnja 2020. godine na sastanku u organizaciji Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine na kojemu je razmatrana provedba službenih kontrola hrane pri uvozu u Bosnu i Hercegovinu te mjere koje je moguće poduzeti s ciljem osiguranja visoke razine zaštite zdravlja potrošača, kao i zaštite interesa proizvođača hrane.

Na sastanku kojim je predsjedavao Staša Košarac, ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine, također su sudjelovali predstavnici Agencije za nadzor nad tržištem Bosne i Hercegovine, Ureda za veterinarstvo Bosne i Hercegovine, Uprave Bosne i Hercegovine za zaštitu zdravlja bilja te predstavnici inspekcijskih tijela entiteta i Brčko distrikta BiH.

Sudionici sastanka opredijeljeni su da, uz poštivanje međunarodnih ugovora te ustavnih i zakonskih nadležnosti u Bosni i Hercegovini, usvajaju i provode mjere kojima će se zaštititi interes domaćih primarnih proizvođača i prerađivača hrane.

Opća pravila provedbe službenih kontrola hrane u Bosni i Hercegovini propisana su Pravilnikom o službenim kontrolama koje se provode radi verifikacije postupanja u skladu s odredbama propisa o hrani i hrani za životinje te propisa o zdravlju i dobrobiti životinja („Službeni glasnik BiH“, br. 5/13 i 62/17). Navedena pravila primjenjuju se kako bi se potvrdila sukladnost s propisima koji imaju za cilj:

  • spriječiti, ukloniti ili smanjiti razinu rizika za ljude i životinje na prihvatljive razine, bilo izravno ili putem okoliša i
  • osigurati poštivanje dobrih trgovinskih odnosa na području hrane i hrane za životinje i zaštititi interese potrošača, uključujući i deklariranje hrane i hrane za životinje, kao i druge vrste informacija za potrošače.