USAID/Sweden FARMA II: Izrađen Nacrt vodiča za uzorkovanje radi provjere na Campylobacter

U nastavku aktivnosti u okviru projekta USAID/Sweden FARMA II koje je Agencija za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine organizirala u razdoblju 7.-11. svibnja 2018. godine izrađen je i preveden na jezike u službenoj uporabi u BiH Nacrt vodiča za uzorkovanje radi provjere na Campylobacter. Vodič je namijenjen subjektima u poslovanju s hranom s ciljem podrške prilagodbi novim zahtjevima i boljoj provedbi novog propisa o mikrobiološkim kriterijima za hranu koji je trenutačno u fazi donošenja.

Nakon okončanja procedure donošenja i objave Pravilnika o izmjenama i dopunama pravilnika o mikrobiološkim kriterijima za hranu vodič će biti stavljen na raspolaganje subjektima u poslovanju s hranom.

Dr. Andreas Wunsch, ekspert iz Austrije,  zajedno s predstavnicima Agencije za sigurnost hrane BiH, mjerodavnih entitetskih ministarstava te inspekcijskih tijela na razini entiteta, županija i Brčko distrikta BiH pripremao je Program praćenja za Campylobacter na razini proizvodnog procesa (klaonice). Predstavnicima laboratorija i subjekata u poslovanju s hranom predstavljeni su novi zahtjevi u pogledu mikrobiološkog kriterija za Campylobacter.

usaid svibanj2

Također je predstavljen austrijski Vodič dobre higijenske prakse u području peradarstva, uključujući i odgovarajuće mikrobiološke kriterije te vodiči koji se odnose na dobru higijensku praksu i mikrobiološke kriterije za  crveno meso i meso divljači. Razmotreni su i najbolji modeli sektorski orijentiranih vodiča dobrih higijenskih praksi u zemljama EU u koje su uvršteni i odgovarajući mikrobiološki kriteriji.

Informacije o prvom dijelu aktivnosti možete pogledati na sljedećoj poveznici.